Het geslacht Bot(h) uit Noordeloos

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Speciale dank voor Leendert van der Meer, met wie ik in het begin goed contact gehad heb en samen onze gegevens uitwisselden. En voor Bert Both, de eerste die een begin maakte met een verzamel-website voor alle stammen hier in Nederland, en nog steeds waardevol materiaal aanlevert. Beiden waren essentieel voor het tot stand komen van deze uitgebreide genealogie die zijn oorsprong vindt in Noordeloos.

Bronnen:

Aanvullende websites:

Inleiding (generatie I - VI)

Door ingenieur F.H.J. van Aesch (Gens Nostra 53, april/mei 1998, pagina 276-289)

In de kwartierstaat van mijn vrouw komt een Marrigje Both voor, geboren te Berkenwoude op 5 februari 1832. Verder teruggaand in de tijd blijkt haar familie via Stolwijk en Polsbroek afkomstig te zijn uit Noordeloos in de Alblasserwaard. De meeste 'Both'-en die nu leven in de Krimpenerwaard, blijken tot dezelfde familie te behoren.

In de Alblasserwaard komen naast de hierna te behandelen familie nog enkele andere families Both voor. In Ons Voorgeslacht, jaargang 1985, pagina 665 en verder behandelt B. de Keijzer een familie Both uit Streefkerk en Sliedrecht. In Ottoland komt ook een familie Both voor, waarin Joost en Godschalck gidsnamen zijn. Zij komen daar vanaf midden 16de eeuw voor als schout en gezworenen. Een in Hoornaar voorkomende familie Both blijkt via de vrouwslijn af te stammen van de te behandelen familie.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat er een relatie is tussen de families uit Ottoland en Noordeloos. Verder onderzoek zal dat dan moeten aantonen.

De bedoeling van deze publicatie is dn ook een bouwsteen aan te dragen voor dat verdergaande onderzoek: een mooie uitdaging voor Bothanica, Genealogische Vereniging van het geslacht Both!

Bij het onderzoek heb ik veel steun en positieve kritiek gehad van de heren L. M. van der Hoeven en H. M. Kuijpers, waarvoor mijn hartelijke dank. Bijzonder veel dank gaat uit naar de bewerkers van de archiefstukken van Noordeloos vůůr 1700, de heren A. I. Grabowsky, G. J. van Rookhuyzen, A. Verhoeff en boevengenoemde H. M. Kuijpers.

Inleiding (generatie VI-c - XIV)

Door H.E. Both-van Walsem, Oosterbeek, mei 1970.

Het wapen van deze Both-tak is bekend door overlevering. Mogelijk is de overlevering zo lang doorgegaan door de Hendrik Both traditie. Een stempel met het wapen vererfde in de Hendrik Both-lijn.

De Hendrik-generaties gingen ertoe over de oudste zoon Hendrik te noemen: Hendrik Both (1798-1859), Hendricus Both (1829-1892), Hendrik Both (1858-1939), Hendricus Leonard Johan Both (1943).

Om aan te tonen dat de stempel met het wapen een Hendrik toebehoorde veranderde de eerste Hendrik Both (dat nemen we ten minste aan) de rangschikking van de botvissen op het schild in 1-2 (dat wil zeggen ťťn zwemmend botvis boven en twee beneden) om in het onderste gedeelte van het schild de letters H.B. te kunnen plaatsen (de rangschikking op het schild werd dan 1-2-1 wat ook goed is).

Het wapen in de zegelring van H. J. Both werd in 1937 naar het wapen op het stempel gemaakt. De ongewone rangschikking der bot-vissen werd toen overgenomen, maar de letters H.B. niet.

Een lakafdruk van het wapen op de stempel, voorkomende op een brief van 8 augustus 1866 van Hendricus Both aan zijn zwager A. Wilhelm te Heusden is nog in het bezit van zijn nakomelingen. De stempel met het wapen is helaas verloren gegaan. Het vererfde de laatste maal in 1939 niet naar de oudste zoon in de linie, maar op een andere kleinzoon, Hendrik Both. Deze heeft de stempel bij een verhuizing in AustraliŽ verloren.

Dr. A. R. Kleyn, beheerder van het Historisch Genealogisch en Heraldisch Archief, gaf rond 1970 als mening dat de overlevering van het wapen, in deze tak, als veilig en juist beschouwd mag worden.

De Alblasserwaard

De Alblasserwaard is een landstreek gelegen in het zuiden van Zuid-Holland (Nederland) en ten oosten van Rotterdam. In het noorden wordt de Alblasserwaard begrensd door de rivier de Lek, in het zuiden door de rivier de Merwede en in het westen door de rivier de Noord. In het oosten vormen de Oude Zederik (in 1370 gegraven tussen Ameide en Meerkerk), het Merwedekanaal (een vergraving van het Zederikkanaal, dat een vergraving was van de rivier de Zederik) en de Linge de grens met de Vijfheerenlanden.

Pas na de voltooiing van de Oude Zederik was het gebied geheel door waterlopen omringd en werd daardoor een waard. Kort daarna kwam de naam "Alblasserwaard" in zwang. Daarvoor werd het grootste deel van het gebied aangeduid als het "Land tussen Lek en Merwede".

kaart van de Alblasserwaard rond 1300
De Alblasserwaard rond 1300. (http://www.nvwa.nl)

De geschiedenis van de Alblasserwaard begint na de laatste ijstijd zo'n 10.000 jaar geleden. Door de wind werden zandduinen opgeworpen die nu nog in het landschap zichtbaar zijn en donken worden genoemd. In het centrum van de Alblasserwaard zijn nog diverse donken zichtbaar. De Romeinse tijd was na de prehistorie de eerstvolgende periode waarin weer bewoning op vrij grote schaal in de Alblasserwaard voorkwam. Na de ontvolking rond het jaar 250 raakte de Alblasserwaard vanaf het jaar 1000 opnieuw permanent bewoond. De ontginning van de Alblasserwaard werd zeer waarschijnlijk voltooid in de vierde kwart van de 13e eeuw.

Bron: http://nl.wikipedia.org/

De Alblasserwaard omstreeks 1300
De Alblasserwaard omstreeks 1300. (http://historie-sliedrecht.nl)

Verkaveling

Bij de ontginning van het gebied rond de 12 en 13e eeuw is onder barre omstandigheden veel werk verzet. De grond die in eigendom was van met name de Hollandse adel werd uitgegeven in stukken van gelijke grootte, te beginnen vanuit een hoger gelegen strook. Op deze stroken werden de woningen en bedrijfsgebouwen opgetrokken. De uitgegeven stukken grond, ook wel slagen genoemd, werden omgeven door sloten om de ontwatering te bevorderen. Als de slagen te lang werden, groef men dwarsweteringen en zodra het aantal sloten heel groot werd, werden vlieten gegraven die ook evenwijdig met de percelen grond liepen. Het uitgeven van percelen van gelijke grootte gebeurde nauwgezet.

Deze ontwikkeling van bedrijven met lange smalle percelen veroorzaakte een verschil in de bedrijfsvoering per perceel. De gedeelten grenzend aan de bedrijven werden intensiever bemest dan de verder gelegen gedeelten. Met name voordat de kunst meststoffen waren geÔntroduceerd. Ook werden deze percelen intensiever beweid in verband met de gemakkelijke bereikbaarheid. Op deze verschillen in bedrijfsvoering reageerde ook de natuur. De ver van de bedrijven gelegen delen waren armer aan voedingsstoffen en werden vooral gehooid. Hierdoor ontstond er een levensgemeenschap die bij zonder soortenrijk was en daarom van grote natuurwaarde.

De Alblasserwaard 
			omstreeks 1500
De Alblasserwaard omstreeks 1500. (http://historie-sliedrecht.nl)

Generatie XII

Tak 1

XII-a

Neeltje Both, werkbode, geboren te Oud Beijerland op 2 mei 1840, overleden te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 8 februari 1904, dochter van Paulus Both (zie XI-a) en Maria Schippers.

Neeltje is getrouwd te Spijkenisse op 31 augustus 1865 met Willem Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 21 maart 1838, overleden te Rotterdam op 25 januari 1892, zoon van Simon Bosgieter en Maria Buskop.

Uit dit huwelijk:

 1. Simon Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 10 augustus 1866, overleden aldaar op 16 oktober 1866.

 2. Paulus "Paul" Bosgieter, geboren te Rotterdam op 24 september 1867, overleden op 13 januari 1917.

  Paulus is getrouwd op 10 oktober 1906 met Edith E. Wilson, geboren rond 1871 te Rotterdam.

 3. Maria Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 28 november 1868, overleden aldaar op 11 maart 1876.

 4. Simon Bosgieter, geboren te Hekelingen op 17 januari 1870, overleden te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 22 augustus 1927, begraven aldaar op 25 augustus 1927.

  Simon is getrouwd te Rotterdam op 15 augustus 1900 met Angenieta Alida Spanjersberg, geboren te Rotterdam op 24 augustus 1876, overleden te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 6 juli 1950, dochter van Bartholomeus Spanjersberg en Petronella Suzanna Vermeulen.

 5. Cornelis Bosgieter, geboren in het jaar 1871, overleden te Spijkenisse op 7 februari 1873.

 6. Pieter Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 17 juli 1872, overleden aldaar op 13 maart 1873.

 7. Cornelis Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 6 januari 1874, overleden aldaar op 7 september 1875.

 8. Margrietha Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 5 augustus 1875, overleden te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 13 februari 1953, begraven aldaar op 16 februari 1953.

  Margrietha is getrouwd te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 12 maart 1900 met Frederick Bouwhuis, geboren te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 26 juli 1875, overleden aldaar op 8 juni 1958, begraven aldaar op 11 juni 1958, zoon van Christian Bouwhuis en Trijntje Hof(f).

 9. Maria Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 26 oktober 1876, overleden te Kanesville (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 16 mei 1934, begraven te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 20 mei 1934.

  Maria is getrouwd te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 2 november 1902 met Christian Bouwhuis, geboren te Ogden (Weber, Utah, Verenigde Staten) op 2 november 1880, overleden aldaar op 22 maart 1953, begraven aldaar op 25 maart 1953, zoon van Christian Bouwhuis en Trijntje Hof(f).

 10. Jan "John" Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 1 februari 1878, overleden te (Verenigde Staten) op 6 augustus 1940.

  Jan is getrouwd te [onbekend] ([onbekend], Utah, Verenigde Staten) op 10 oktober 1903 met Jemima Wheat, geboren te Sint Margaret (Leicester, Engeland) rond 1870, dochter van Henry Wheat en Sophia Cox.

  Jemima is eerder getrouwd geweest te Springfield (?, Iowa, Verenigde Staten) rond 1867 met Joseph Osborne.

 11. Cornelis Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 21 februari 1879, overleden aldaar op 6 maart 1879.

 12. Cornelis Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 22 augustus 1880, overleden op 1 maart 1881.

 13. Neeltje "Nellie,Agnes" Bosgieter, geboren te Spijkenisse op 26 juli 1885, overleden op 25 mei 1892.

Tak 2

XII-b

Paulus Both, arbeider, geboren te Gorinchem op 22 september 1841, overleden aldaar op 27 juni 1925, zoon van Bastiaan Both (zie XI-b) en Johanna de Vormer.

Paulus is getrouwd te Oud-Beijerland op 1 mei 1867 met Adriana van Zandvliet, geboren te Oud-Beijerland op 16 januari 1846, overleden te Rotterdam op 15 februari 1939, dochter van Arend van Zandvliet en Sijgje Boender.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 2 november 1867, overleden aldaar op 23 november 1867.

 2. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 3 mei 1869, overleden aldaar op 29 juni 1869.

 3. Sijgje Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 april 1870, overleden aldaar op 29 september 1871.

 4. Johanna Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 juli 1871, overleden aldaar op 13 septmber 1871.

 5. Sijtje Both, geboren te Oud-Beijerland op 27 juli 1872, volgt onder XIII-a

 6. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 27 oktober 1873, volgt onder XIII-b

 7. Arend Both, geboren te Oud-Beijerland op 14 oktober 1876, overleden aldaar op 14 februari 1879.

 8. Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 7 januari 1878, overleden aldaar op 15 mei 1879.

 9. Johanna Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 april 1880, overleden te Rotterdam op 7 november 1916.

  Johanna is getrouwd te Oud-Beijerland op 16 maart 1900 met Arie Smit, zetschipper, geboren te Kralingen (Rotterdam) op 25 juli 1878, overleden te Rotterdam op 23 september 1927, zoon van Pieter Smit en Leentje van der Meer.

 10. Arend Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 augustus 1881, overleden aldaar op 6 april 1882.

 11. Antje Both, geboren te Oud-Beijerland op 30 december 1882, overleden aldaar op 14 juni 1883.

 12. Lena Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 december 1885, overleden te Delft op 17 maart 1976.

  Lena is getrouwd te Oud-Beijerland op 8 september 1904 met Christiaan Domselaar, geboren te Delfshaven (Rotterdam) op 11 december 1880, overleden te Delft op 23 mei 1977, begraven aldaar (begraafplaats Iepenhof) op 27 mei 1977, zoon van Theodorus Domselaar en Sophia Maria Pelgrim.

 13. Arend Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 augustus 1887, volgt onder XIII-c

XII-c

Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 21 augustus 1849, overleden aldaar op 25 maart 1900, zoon van Bastiaan Both (zie XI-b) en Johanna de Vormer.

Bastiaan is getrouwd te Oud-Beijerland op 16 februari 1871 met Johanna Huisman, geboren te Oud-Beijerland op 4 december 1849, overleden aldaar op 24 februari 1936, dochter van Arie Huisman en Hermina van der Linden.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 maart 1872, volgt onder XIII-d

 2. Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 18 februari 1874, volgt onder XIII-e

 3. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 maart 1876, overleden aldaar op 23 november 1878.

 4. Hermina Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 februari 1879, overleden aldaar op 27 september 1883.

 5. Maria Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 juli 1881, overleden te Rotterdam op 5 november 1968.

  Maria is getrouwd te Oud-Beijerland op 23 februari 1905 met Gerrit Lukas van Staveren, geboren te Delfshaven (Rotterdam) op 5 mei 1881, overleden te Rotterdam op 10 juni 1959, zoon van Johannes van Staveren en Elsien Drenth.

 6. Hermina Both, geboren te Oud-Beijerland op 2 januari 1884, overleden aldaar op 5 mei 1967, begraven aldaar op 10 mei 1967.

  Hermina is getrouwd te Oud-Beijerland op 7 november 1907 met Simon Lodder, geboren te Oud-Beijerland op 12 april 1883, overleden te Rotterdam op 19 juli 1937, zoon van Gijsbert Lodder en Klazina den Boer.

 7. Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 september 1886, overleden aldaar op 30 augustus 1941.

  Adriana is getrouwd te Oud-Beijerland op 14 juli 1910 met Cornelis van Bennekom, geboren te Oud-Beijerland op 14 maart 1887, overleden aldaar op 20 oktober 1959, zoon van Jan van Bennekom en Gerritje Waardenburg.

 8. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 november 1889, overleden aldaar op 25 november 1908.

 9. Adrianus Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 november 1892, volgt onder XIII-f

Tak 3

XII-d

Willempje Both, geboren te Oud-Beijerland op 25 juni 1852, overleden aldaar op 27 maart 1889, dochter van Paulus Both (zie XI-c) en Geertruij van Etten.

Willempje is getrouwd te Oud-Beijerland op 30 april 1874 met Adrianus Overweel, arbeider, geboren te Oud-Beijerland op 11 december 1847, overleden aldaar op 24 juni 1934, zoon van Jacob Overweel en Cornelia Hokken. Adrianus is later hertrouwd te Oud-Beijerland op 20 maart 1890 met Hendrika de Bruin, geboren op 20 maart 1845/1846, dochter van Klaas de Bruin en Adriana Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Overweel, geboren te Oud-Beijerland op 5 december 1882, overleden aldaar op 27 januari 1955.

  Jacob is getrouwd te Oud-Beijerland op 16 november 1905 met Elizabeth Waardenburg, geboren te Oud-Beijerland op 1 maart 1883, overleden aldaar op 20 augustus 1944, dochter van Marinus Waardenburg en Adriana Hoogenboom.

XII-e

Jan Both, arbeider, geboren te Oud-Beijerland op 2 februari 1856, overleden aldaar op 22 december 1927, zoon van Paulus Both (zie XI-c) en Geertruij van Etten.

Jan is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 17 juni 1880 met Dingena Hoogmoed, geboren te Ouddorp op 30 januari 1850, overleden te Oud-Beijerland op 25 augustus 1883, dochter van Cornelis Hoogmoed en Lauwerina Kornelia van der Wal.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 augustus 1880, volgt onder XIII-g

 2. Cornelis Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 september 1881, overleden aldaar op 26 november 1881.

 3. Cornelis Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 november 1882, volgt onder XIII-h

Jan is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 28 maart 1895 met Willempje van der Schoor, geboren te Oud-Beijerland op 9 maart 1856, overleden aldaar op 14 juli 1935, begraven aldaar op 17 juli 1935, dochter van Pieter van der Schoor en Lijsje Smits.

XII-f

Adrianus Both, arbeider, tuindersknecht, tuinman, geboren te Oud-Beijerland op 19 juli 1859, overleden te Berkel en Rodenrijs op 18 januari 1931, begraven aldaar op 22 januari 1931, zoon van Paulus Both (zie XI-c) en Geertruij van Etten.

Adrianus is getrouwd te Oud-Beijerland op 30 april 1891 met Neeltje Verbaas, geboren te Oud-Beijerland op 8 februari 1865, overleden te Berkel en Rodenrijs op 8 januari 1944, dochter van Euft Verbaas en Adriana Langerveld.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 februari 1892, overleden aldaar op 21 februari 1894.

 2. Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 3 oktober 1893, overleden aldaar op 12 januari 1894.

 3. Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 januari 1895, volgt onder XIII-i

 4. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 februari 1897, volgt onder XIII-j

 5. Euft Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 april 1899, overleden te Berkel en Rodenrijs op 8 augustus 1991, begraven aldaar op 12 augustus 1991.

 6. Geertruida Willempje Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 oktober 1901, overleden te Pijnacker op 10 november 1944.

  Geertruida is getrouwd te Berkel en Rodenrijs op 2 oktober 1929 met Simon Willem Groenheijde, tuinder, landarbeider, fabrieksarbeider, schipper, los werkman, geboren te Monster op 4 augustus 1898, overleden te 's-Gravenhage op 21 mei 1974, zoon van Hendrik Groenheijde en Willemina Cornelia Schinkelshoek.

 7. Jozina Maaike Both, geboren te Oud-Beijerland op 2 maart 1904, overleden aldaar op 10 oktober 1904.

 8. Jozina Maaike Both, geboren te Oud-Beijerland op 14 april 1906, overleden te Berkel en Rodenrijs op 8 december 1918.

 9. Willempje Cornelia Both, geboren te Oud-Beijerland op 30 augustus 1908.

XII-g

Adriaantje Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 september 1862, overleden aldaar op 30 april 1891, dochter van Paulus Both (zie XI-c) en Geertruij van Etten.

Adriaantje is getrouwd te Oud-Beijerland op 9 februari 1882 met Cornelis Smit, timmerman, geboren te Oud-Beijerland op 2 september 1824, overleden te Rotterdam op 5 maart 1916, zoon van Gerrit Smit en Neeltje van Peppe. Cornelis is eerder getrouwd geweest met Emilie Kooijman, overleden.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Smit, geboren te Oud-Beijerland rond 1884.

  Geertrui is getrouwd te Oud-Beijerland op 18 oktober 1906 Arie Meinster, geboren te Oud-Beijerland rond 1884, zoon van Maarten Meinster en Teuntje de Lange.

 2. Neeltje Smit, geboren te Oud-Beijerland rond 1887.

  Neeltje is getrouwd te Oud-Beijerland op 11 november 1909 Hendrik Brand, geboren te Oud-Beijerland rond 1889, zoon van Jan Brand en Teuntje van Driel.

Tak 5

XII-h

Johanna Jacoba Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 augustus 1858, overleden te 's-Gravenhage op 27 december 1899, dochter van Adrianus Both (zie XI-e) en Elizabeth van der Kolk.

Johanna is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 14 maart 1879 met Dirk van Gijzen, schippersknecht, sjouwer, geboren te Geervliet op 20 december 1845, overleden te Rotterdam op 24 december 1885, zoon van Cornelis van Gijzen en Catharina Fonkert.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Adrianus van Gijzen, geboren te Rotterdam op 15 april 1882.

 2. Willem Adrianus van Gijzen, geboren te Rotterdam op 5 oktober 1883.

 3. Dirkje van Gijzen, geboren te Rotterdam op 18 februari 1886.

Johanna is getrouwd (2) te Rotterdam op 16 februari 1887 met Gerardus van Hoewijk, geboren te Rotterdam op 30 oktober 1861, overleden te 's-Gravenhage op 29 september 1894, zoon van Coenraad van Hoewijk en Catharina 't Hof.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Hoewijk, geboren te Rotterdam op 11 november 1887.

 2. Catharina van Hoewijk, geboren te Rotterdam op 28 februari 1889.

 3. Coenraad van Hoewijk, geboren te Rotterdam op 28 juni 1890.

 4. Elizabeth Catharina van Hoewijk, geboren te Rotterdam op 29 november 1891.

XII-i

Cornelia Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 augustus 1862, dochter van Adrianus Both (zie XI-e) en Elizabeth van der Kolk.

Cornelia is getrouwd te Oud-Beijerland op 19 maart 1885 met Dammis van der Linden, arbeider, geboren te Oud-Beijerland op 5 mei 1867, zoon van Cornelis van der Linden en Maria van Kralingen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jan van der Linden, geboren te Oud-Beijerland rond 1886.

  Cornelis is getrouwd te Oud-Beijerland op 18 augustus 1910 met Maria Wols, geboren te Oud-Beijerland rond 1886, dochter van Jan Wols en Teuntje Pleit.

 2. Willempje van der Linden, geboren te Oud-Beijerland rond 1888.

  Willempje is getrouwd te Oud-Beijerland op 28 augustus 1913 met Pieter Molegraaf, geboren te Sprang rond 1888, zoon van Machiel Molegraaf en Maria Kruijf.

XII-j

Angenietha Both, geboren te Oud-Beijerland op 5 mei 1867, overleden te Rotterdam op 19 december 1933, dochter van Adrianus Both (zie XI-e) en Elizabeth van der Kolk.

Angenietha is getrouwd te Oud-Beijerland op 31 maart 1887 met Arie Boer, geboren te Oud-Beijerland op 8 juli 1865, zoon van Arie Boer en Jannigje Kavelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Boer, geboren te Oud-Beijerland rond 1886.

  Jannigje is getrouwd te Rotterdam op 21 oktober 1908 met Jacobus van Krimpen, geboren te Charlois (Rotterdam) rond 1888, zoon van Daniel van Krimpen en Adriana de Graaf.

 2. Adrianus Boer, geboren te Oud-Beijerland rond 1888.

  Adrianus is getrouwd (1) te Rotterdam op 23 september 1908 met Gleijna Nipius, geboren te Rotterdam rond 1890, dochter van Adrianus Nipius en Cibilla Hubertina Stoovens.

  Adrianus is getrouwd (2) te Rotterdam op 8 oktober 1913 met Hendrikje Bijl, geboren te Schiedam rond 1888, dochter van Jan Bijl en Helena van Meene.

 3. Cornelia Boer, geboren te Oud-Beijerland rond 1892.

  Cornelia is getrouwd te Rotterdam op 8 oktober 1924 met Jan Rokus van Oordt, geboren te Rotterdam rond 1900, zoon van Jan Rokus van Oordt en Ida de Wit.

 4. Dirk Boer, geboren te Oud-Beijerland rond 1894.

  Dirk is getrouwd te Rotterdam op 17 november 1915 met Geertruida Maronier, geboren te Rotterdam rond 1896, dochter van Johannes Maronier en Maria Elizabeth den Ouden.

 5. Sara Boer, geboren te Rotterdam rond 1906.

  Sara is getrouwd te Rotterdam op 11 maart 1925 met Lourens Willem Pors, geboren te otterdam rond 1904, zoon van Willem Pors en Cornelia van Mastrigt.

Tak 6

XII-k

Jan Both, kramer, koopman, winkelier, geboren te Oud-Beijerland op 19 september 1832, overleden aldaar op 19 april 1912, zoon van Paulus Both (zie XI-g) en Anna Bakker.

Jan is getrouwd te Oud-Beijerland op 14 mei 1857 met Adriana Pietersdr Hoogenboom, geboren te Oud-Beijerland op 28 december 1834, overleden aldaar op 24 maart 1873, dochter van Pieter Hoogenboom en Maria Snijders.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 januari 1858, overleden aldaar op 10 oktober 1946.

  Anna is getrouwd te Oud-Beijerland op 5 mei 1881 met Andries van Dijk, winkelier, melkboer, geboren te Oud-Beijerland op 14 augustus 1857, overleden aldaar op 21 december 1924, zoon van Aart van Dijk en Trijntje Abbenbroek.

 2. Pieter both, geboren te Oud-Beijerland op 3 juni 1859, overleden aldaar op 4 oktober 1859.

 3. Maria Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 juli 1860, ongehuwd overleden aldaar op 14 mei 1896.

 4. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 februari 1862, overleden aldaar op 21 juli 1863.

 5. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 juli 1863, overleden aldaar op 17 november 1864.

 6. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 2 februari 1865, overleden aldaar op 5 januari 1867.

 7. Elizabeth Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 juli 1866, overleden aldaar op 28 januari 1867.

 8. Aagje Elizabeth Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 november 1867, overleden aldaar op 5 juli 1868.

 9. Aagje Elizabeth Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 april 1869, overleden aldaar op 3 juli 1870.

 10. Pieter Both, geboren te Oud-Beijerland op 3 juli 1870, overleden aldaar op 12 augustus 1870.

 11. Pieter Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 oktober 1871, volgt onder XIII-k

 12. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 maart 1873, overleden aldaar op 17 juni 1873.

XII-l

Gerrit Both, griendman, koopman, geboren te Oud-Beijerland op 11 maart 1837, overleden te Brielle op 1 juli 1913, zoon van Paulus Both (zie XI-g) en Anna Bakker.

Gerrit is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 10 januari 1861 met Adriana Hoogwerf, geboren te Oud-Beijerland op 14 december 1836, overleden aldaar op 30 mei 1881, dochter van Jan Hoogwerf en Jenneke Hoogenboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 juli 1861, overleden aldaar op 23 mei 1867.

 2. Jenneke Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 april 1863, volgt onder XIII-l

 3. Jannigje Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 september 1864, volgt onder XIII-m

 4. Paulina Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 juni 1866, overleden aldaar op 30 november 1872.

 5. Pieter Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 juni 1868, volgt onder XIII-n

 6. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 maart 1870, volgt onder XIII-o

 7. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 februari 1872, volgt onder XIII-p

 8. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 maart 1874, volgt onder XIII-q

 9. Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 augustus 1877, volgt onder XIII-r

Gerrit is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 5 december 1889 met Klaasje Hoek, geboren te Numansdorp rond 1829, overleden te Oud-Beijerland op 30 augustus 1893, dochter van Arie Hoek en Elizabeth Bunik. Klaasje is eerder getrouwd geweest te Numansdorp op 4 april 1879 met Jan GroeneWoud, geboren te 's-Gravendeel rond 1813, zoon van Joris Groenewoud en Dirksje Roos, overleden. Jan is eerder getrouwd geweest met Aagje Schelling. Klaasje is eerder getrouwd geweest te Numansdorp op 17 december 1851 met Cornelis Boender, geboren te Strijen rond 1825, zoon van Huibert Boender en Geertje van Helden, overleden. Uit dit huwelijk zijn kinderen.

Gerrit is getrouwd (3) te Oud-Beijerland op 4 januari 1894 met Jaapje Meijnster, geboren te Oud-Beijerland rond 1840, dochter van Pieter Meijnster en Klazina Hempel. Jaapje is eerder getrouwd geweest te Oud-Beijerland op 7 mei 1863 met Willem de Vries, geboren te Oud-Beijerland rond 1837, zoon van Jan de Vries en Elizabeth Hoogwerf, overleden.

XII-m

Arie Both, inlandsch kramer, koopman in koloniale waren, winkelier, geboren te Oud-Beijerland op 16 december 1840, gedoopt aldaar op 17 januari 1841, overleden te Rotterdam op 4 september 1920, zoon van Paulus Both (zie XI-g) en Anna Bakker.

Arie is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 18 mei 1865 met Teuna Blom, geboren te Oud-Beijerland op 7 januari 1841, gedoopt aldaar op 17 januari 1841, overleden aldaar op 3 maart 1883, dochter van Jan Blom en Willemijntje Schipper.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 april 1866, gedoopt aldaar op 13 mei 1866, volgt onder XIII-s

 2. Willemina Both, geboren te Oud-Beijerland op 3 juni 1867, gedoopt aldaar op 23 juni 1867, overleden aldaar op 18 augustus 1867.

 3. Willemina Both, geboren te Oud-Beijerland op 6 mei 1868, overleden aldaar op 15 augustus 1868.

 4. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 4 mei 1869, gedoopt aldaar op 23 mei 1869, volgt onder XIII-t

 5. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 mei 1870, overleden aldaar op 2 juni 1870.

 6. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 augustus 1871, overleden aldaar op 24 augustus 1871.

 7. Willemina Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 september 1872, gedoopt aldaar op 20 oktober 1872, overleden aldaar op 21 december 1872.

 8. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 18 februari 1874, overleden aldaar op 20 februari 1874.

 9. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 april 1875, overleden aldaar op 12 juli 1875.

 10. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 14 april 1876, gedoopt aldaar op 21 mei 1876, volgt onder XIII-u

 11. Willemina Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 december 1877, overleden aldaar op 22 februari 1878.

 12. Elias Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 december 1877, overleden aldaar op 11 februari 1878.

 13. Willemina Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 januari 1879, gedoopt aldaar op 23 maart 1879, volgt onder XIII-v

 14. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 maart 1880, gedoopt aldaar op 9 mei 1880, overleden aldaar op 12 maart 1881.

 15. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 18 juni 1881, overleden aldaar op 1 december 1958, begraven aldaar op 5 december 1958.

  Aagje is getrouwd te Oud-Beijerland op 25 mei 1905 met Cornelis Schipper, geboren te Oud-Beijerland rond 1880, overleden te Rotterdam op 29 juli 1970, begraven te Oud-Beijerland op 1 augustus 1970, zoon van Koenraad Marinus Schipper en Klazina Wilhelmina de Reus.

 16. Jaapje Both, geboren te Oud-Beijerland op 18 februari 1883, gedoopt aldaar op 8 april 1883, overleden aldaar op 27 juli 1884.

Arie is getrouwd (2) te Heinenoord op 11 april 1890 met Pietertje de Heer, geboren te Piershil rond 1842, overleden te Oud-Beijerland op 14 augustus 1913, dochter van Adrianus de Heer en Johanna Greijn. Pietertje is eerder getrouwd geweest te Piershil op 16 januari 1864 met Jacobus Casparus Gerlings, geboren te Deventer rond 1839, zoon van Herman Jacobszn Gerlings en Johanna Gerarda Jacoba Verkade, overleden. Uit dit huwelijk zijn kinderen.

XII-n

Tijs Both, arbeider, griendwerker, koopman, geboren te Oud-Beijerland op 29 maart 1843, gedopt aldaar op 23 april 1843, overleden te Loosduinen op 23 maart 1931, zoon van Paulus Both (zie XI-g) en Anna Bakker.

Tijs is getrouwd te Oud-Beijerland op 4 mei 1871 met Maria Smit, geboren te Oud-Beijerland op 26 maart 1846, overleden te Vlaardingen op 15 mei 1919, dochter van Johannes Smit en Maria de Vroed.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 april 1872, overleden te Vlaardingen op 27 november 1941, begraven aldaar op 1 december 1941.

  Anna is getrouwd te Vlaardingen op 23 febuari 1898 met Pieter Arij Spek, geboren te Rozenburg op 6 maart 1866, overleden te Vlaardingen op 15 juli 1945, zoon van Izaak van der Spek en Anna Meivogel.

 2. Johannes Both, geboren te Oud-Beijerland op 25 maart 1874, overleden aldaar op 24 oktober 1876.

 3. Marijtje Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 april 1876, overleden te Vlaardingen op 28 december 1936.

  Marijtje is getrouwd te Vlaardingen op 20 februari 1901 met Arie Antonie van der Goessen, geboren te Maasdam op 3 februari 1877, zoon van Arie van der Giessen en Pietertje de Groot.

 4. Johanna Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 1 oktober 1878, overleden aldaar op 4 augustus 1882.

 5. Johanna Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 18 augustus 1882, overleden te Vlaardingen op 1 maart 1949, begraven aldaar op 4 maart 1949.

  Johanna is getrouwd te Vlaardingen op 21 december 1904 met Leendert van Dorp, geboren te Vlaardingen op 29 april 1882, overleden aldaar op 15 juli 1945, zoon van Willem van Dorp en Lena van der Waal.

 6. Paulus Both, geboren te Vlaardingen op 24 juni 1885, volgt onder XIII-w

 7. Maria Both, geboren te Vlaardingen op 3 januari 1888, overleden aldaar op 8 februari 1888.

 8. Maria Both, geboren te Vlaardingen op 9 februari 1889, overleden te Leidschendam op 31 december 1985.

  Maria is getrouwd te Vlaardingen op 21 januari 1914 met Willem van Dijk, geboren te Dubbeldam op 3 november 1889, overleden te Voorburg op 20 oktober 1962, zoon van Gerrit van Dijk en Wilhelmina van der Linden.

XII-o

Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 september 1852, gedoopt aldaar op 10 oktober 1852, overleden aldaar op 27 januari 1942, begraven aldaar op 31 januari 1942, dochter van Paulus Both (zie XI-g) en Maartje Kooiman.

Anna is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 7 mei 1874 met Leendert Monster, grindwerker, geboren te Oud-Beijerland op 15 september 1850, overleden aldaar op 29 september 1898, zoon van Arie Monster en Johanna Romph.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Monster, geboren te Oud-Beijerland rond 1876.

  Johanna is getrouwd te Oud-Beijerland op 17 november 1898 met Teunis Goudswaard, geboren te Oud-Beijerland rond 1876, zoon van Bastiaan Goudswaard en Teuntje Beukelman.

 2. Paulus Monster, geboren te Oud-Beijerland rond 1893.

  Paulus is getrouwd te Oud-Beijerland op 8 juni 1916 met Cornelia de Jong, geboren te Oud-Beijerland rond 1894, dochter van Cornelis de Jong en Christina Put.

Anna is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 5 mei 1904 met Eliza de Vroedt, geboren te Oud-Beijerland op 28 november 1849, overleden aldaar op 23 februari 1920, zoon van Dirk de Vroet en Jakoba Vermaas.

Tak 7

XII-p

Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 15 februari 1838, overleden te Rotterdam op 4 juni 1905, dochter van Maarten Both (zie XI-h) en Fija Sluimer.

Anna is getrouwd te Oud-Beijerland op 19 mei 1864 met Hendrik van Strien, geboren te Abbenbroek op 2 juni 1837, overleden te Rotterdam op 3 juli 1910, zoon van Johannis van Strien en Neeltje Lolkens.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Strien, geboren te Oud-Beijerland rond 1866.

  Johannes is getrouwd te Rotterdam op 4 oktober 1905 met Pietertje van Laar, geboren te Rotterdam op 21 mei 1881, dochter van Hermanus van Laar en Christina van 't Hoorn.

 2. Maarten van Strien, geboren te Heinenoord rond 1868.

  Maarten is getrouwd te Rotterdam op 8 augustus 1894 met Lussia van Ispelen, geboren te Rotterdam op 28 mei 1872, dochter van Arie van Ispelen en Petronella Maria Naujoks.

 3. Neeltje van Strien, geboren te Heinenoord rond 1869.

  Neeltje is getrouwd te Rotterdam op 19 augustus 1903 met Jan Terlouw, geboren te Rotterdam op 7 mei 1868, zoon van Cornelis Terlouw en Willemijna Christina Verschoor.

 4. Susanna van Strien, geboren te Heinenoord rond 1870.

  Susanna is getrouwd te Rotterdam op 8 december 1898 met Johan Carel Renzen, geboren te Rotterdam 3 januari 1868, zoon van Jacobus Renzen en Johanna Maria Nuhlen.

 5. Pietertje van Strien, geboren te Heinenoord rond 1873.

  Pietertje is getrouwd te Rotterdam op 10 januari 1912 met Pieter van IJserloo, geboren te Rotterdam op 27 september 1887, zoon van Hendrik van IJserloo en Eva Johanna Smits.

XII-q

Teuna Both, geboren te Oud-Beijerland rond 1840, overleden aldaar op 20 december 1879, dochter van Maarten Both (zie XI-h) en Fija Sluimer.

Teuna is getrouwd te Oud-Beijerland op 15 oktober 1863 met Kornelis Lambertus Dekkers, arbeider, griendman, geboren te Oud-Beijerland op 27 juni 1841, overleden aldaar op 13 mei 1928, zoon van Teunis Dekkers en Angenieta Stolk.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Dekkers, geboren te Oud-Beijerland rond 1868.

  Maarten is getrouwd te Oud-Beijerland op 15 november 1894 met Martijntje van den Breevaart, geboren te Heinenoord rond 1872, dochter van Pieter van den Breevaart en Ingetje de Vries.

 2. Fija Dekkers, geboren te Oud-Beijerland rond 1871.

  Fija is getrouwd te Rotterdam op 6 maart 1901 met Leendert Lems, geboren te Charlois (Rotterdam) rond 1876, zoon van Jan Lems en Pleuntje Messemaker.

 3. Anna Dekkers, geboren te Oud-Beijerland rond 1873.

  Anna is getrouwd te Rotterdam op 18 december 1895 met Leonardus Wouters, geboren te Nieuw Helvoet rond 1870, zoon van Johannes Wouters en Cornelia Houthoff.

XII-r

Gerritje Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 mei 1842, overleden te Rotterdam op 2 augustus 1889, dochter van Maarten Both (zie XI-h) en Fija Sluimer.

Gerritje is getrouwd te Oud-Beijerland op 23 mei 1867 met Dirk van Strien, geboren te Heenvliet op 11 november 1842, overleden te Rotterdam op 11 mei 1889, zoon van Johannis van Strien en Neeltje Lolkens.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten van Strien, geboren te Oud-Beijerland rond 1874.

  Maarten is getrouwd te Rotterdam op 30 december 1896 met Sophia Wilhelmina BrieŽr, geboren te 's-Gravenhage rond 1876, dochter van Willem Fredrik BrieŽr en Margaretha van der Spee.

 2. Neeltje van Strien, geboren te Rotterdam op 23 februari 1878.

 3. Teuna van Strien, geboren te Rotterdam op 4 mei 1880.

 4. Johanna van Strien, geboren te Rotterdam op 29 oktober 1882.

XII-s

Arend Both, arbeider, houthakker, griendman, geboren te Oud-Beijerland op 24 juni 1847, overleden te 's-Gravenhage op 14 januari 1936, zoon van Maarten Both (zie XI-h) en Fija Sluimer.

Arend is getrouwd (1) te Beijerland op 13 oktober 1870 met Catharina van Gulik, dienstode, geboren te Hellevoetsluis 9 december 1845, overleden te Oud-Beijerland op 30 januari 1874, dochter van Leendert van Gulik en Helena Catharina van Hertingzoele.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Both, geboren te Oud-Beijerland op 1 maart 1871, overleden te Zwijndrecht op 30 oktober 1918.

Arend is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 29 april 1875 met Johanna Klokkenburg, geboren te Piershil op 2 februari 1847, overleden te 's-Gravenhage op 13 november 1933, dochter van Dirk Klokkenberg en Annetje van Welten.

Uit dit huwelijk:

 1. Fija Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 augustus 1876, overleden aldaar op 13 november 1876.

 2. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 3 augustus 1877, overleden te 's-Gravenhage op 21 november 1948.

 3. Dirk Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 augustus 1878, volgt onder XIII-x

 4. Fija Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 juli 1880, overleden aldaar op 9 maart 1882.

 5. Maarten Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 mei 1883, overleden aldaar op 27 juni 1883.

 6. Fija Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 mei 1883, overleden aldaar op 10 september 1883.

 7. Maarten Both, geboren te Oud-Beijerland op 4 december 1884, overleden aldaar op 17 oktober 1885.

 8. Maarten Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 mei 1886, overleden aldaar op 18 januari 1887.

 9. Fija Both, geboren te Oud-Beijerland op 18 februari 1888, overleden te 's-Gravenhage op 17 september 1966.

  Feija is getrouwd te Oud-Beijerland op 16 juni 1910 met Johan Jalink, expediteur aan de landsdrukkerij te 's-Gravenhage, geboren te 's-Gravenhage op 6 juli 1880, overleden aldaar op 7 september 1946, zoon van Johanna Theodora Jalink.

XII-t

Jan Both, arbeider, griendwerker, geboren te Oud-Beijerland op 30 november 1850, overleden aldaar op 21 april 1935, zoon van Maarten Both (zie XI-h) en Fija Sluimer.

Jan is getrouwd te Oud-Beijerland op 4 november 1874 met Maria Bokhove, dienstbode, geboren te Oud-Beijerland op 23 december 1852, overleden aldaar op 27 september 1923, dochter van Maria van Bokhove.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Both, griendwerker, geboren te Oud-Beijerland op 16 augustus 1875, overleden aldaar op 11 mei 1949.

  Maarten is getrouwd te Oud-Beijerland op 21 september 1899 met Anna Stooker, geboren te Oud-Beijerland op 24 oktober 1877, dochter van Cornelis Stooker en Johanna van der Schoor.

 2. Fija Maria Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 augustus 1877, overleden te Rotterdam op 9 mei 1916.

  Fija is getrouwd te Rotterdam op 16 augustus 1899 met Wouter van Heinigen, schipper, geboren te Rotterdam op 25 mei 1872, zoon van Jacob van Heinigen en Hilletje Vermeer.

 3. Maria Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 mei 1880.

 4. Teuna Both, geboren te Oud-Beijerland op 15 april 1882.

 5. Arend Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 oktober 1884, volgt onder XIII-y

 6. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 mei 1886, overleden aldaar op 17 juli 1886.

 7. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 juli 1887, overleden te Loosduinen op 20 juni 1942.

 8. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 juni 1889, volgt onder XIII-z

 9. Hendrik Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 oktober 1891, overleden aldaar op 1 juli 1893.

 10. Hendrik Both, geboren te Oud-Beijerland op 28 mei 1894, volgt onder XIII-aa

Tak 8

XII-u

Pieter Both, geboren te Schelluinen op 12 februari 1836, overleden te Hardinxveld op 10 maart 1913, zoon van Cornelis Both (zie XI-k) en Antje de Boon.

Pieter is getrouwd te Schelluinen op 31 mei 1862 met Jannigje Peele, geboren te Schelluinen op 9 augustus 1839, overleden te Hardinxveld op 26 april 1905.

Scheepswerf Van der Hoff in Den Bout
Scheepswerf Van der Hoff in Den Bout anno 1905, de omgeving waar Piet Both opgroeit.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Both, geboren te Hardinxveld op 22 maart 1863, overleden aldaar op 21 mei 1863.

 2. Arie Both, geboren te Hardinxveld op 16 april 1864, volgt onder XIII-ab

 3. Cornelis Both, geboren te Hardinxveld op 26 september 1866, overleden aldaar op 16 juli 1867.

 4. Antje Both, geboren te Hardinxveld op 6 december 1868, volgt onder XIII-ac

 5. Geertruida Both, geboren te Hardinxveld op 25 maart 1872, volgt onder XIII-ad

 6. Cornelia Both, geboren te Hardinxveld op 12 februari 1876, overleden aldaar op 26 april 1905.

 7. Jannigje Both, geboren te Hardinxveld op 13 december 1878, overleden aldaar op 6 februari 1879.

 8. Cornelia Pieternella Both, geboren te Hardinxveld op 18 maart 1880, overleden aldaar op 24 juli 1880.

 9. Pieter Jan Both, geboren te Hardinxveld op 7 maart 1882.

XII-v

Cornelis Both, geboren te Schelluinen 28 december 1845, zoon van Cornelis Both (zie XI-k) en Antje de Boon.

Cornelis is getrouwd te Hardinxveld op 3 september 1870 met Lijntje Swets, geboren te Hardinxveld op 21 januari 1851, dochter van Kors Swets en Ariaantje de Rover.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Both, geboren te Hardinxveld op 6 februari 1871.

  Antje is getrouwd te Hardinxveld op 29 november 1890 met Hendrik Jan Voetee, geboren te Hardinxveld op 2 mei 1869, zoon van Joost Voetee en Geertrui Wervenbos.

 2. Kors Adrianus Both, geboren te Hardinxveld op 30 april 1874.

  Kors is getrouwd te Hardinxveld op 11 december 1897 met Geertruida Rietveld, geboren te Hardinxveld op 8 augustus 1876, dochter van Jan Elisabeth Rietveld en Jannigje van Putten.

 3. Adrianus Both, geboren te Hardinxveld op 23 april 1879.

  Adrianus is getrouwd te Hardinxveld op 20 juni 1903 met Francina Adriana Vaarwater, geboren te Hardinxveld op 15 maart 1883, dochter van Arie Adriaan Vaarwater en Francina Adriana Verboom.

 4. Pieter Both, ijzerwerker, hakker, fabrieksarbeider, geboren te Hardinxveld op 12 december 1881, volgt onder XIII-ad1

  Ariaantje is getrouwd te Hardinxveld op 13 april 1907 met Pieter Anthonie Maas, geboren te Hardinxveld rond 1883, zoon van Marcus Maas en Johanna Maria van der Stelt.

 5. Gerrit Both, geboren te Hardinxveld op 20 juli 1892.

  Gerrit is getrouwd te Hardinxveld op 29 augustus 1914 met Jannigje aan de Wiel, geboren te ardinxveld op 13 augustus 1893, dochter van Johannes aan de Wiel en Jannigje Versteeg.

 6. Antje Both, geboren te Hardinxveld op 5 juni 1895, overleden te Gorinchem op 7 juni 1965, volgt onder XIII-ad2

XII-w

Arie Both, geboren te Gorinchem op 28 juli 1849, zoon van Cornelis Both (zie XI-k) en Antje de Boon.

Arie is getrouwd te Hardinxveld op 13 september 1879 met Adriana Egas, dochter van Dirk Egas en Heiltje de Boon.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Both, geboren te Hardinxveld op 18 juli 1881.

  Antje is getrouwd te Hardinxveld op 23 december 1905 met Sander Muilenburg, geboren te Spijk rond 1882, zoon van Willem Muilenburg en Willemina Creteer.

 2. Heiltje Both, geboren te Hardinxveld op 30 december 1882.

  Heiltje is getrouwd te Hardinxveld op 15 april 1911 met Adriaus Kamsteeg, geboren te Hardinxveld op 6 januari 1879, zoon van Rokus Kamsteeg en Hendrika Wijbrands.

 3. Cornelia Both, geboren te Hardinxveld op 13 april 1884.

  Cornelia is getrouwd te Hardinxveld op 21 november 1903 met Arie Leendert de Hek, geboren te Hardinxveld op 27 juli 1882, zoon van Christoffel de Hek en Jannetje Versteeg.

 4. Teuna Pieternella Both, geboren te Hardinxveld op 10 augustus 1892.

  Teuna is getrouwd te Hardinxveld op 24 oktober 1914 met Gerrit Adriaan Holleman, geboren te Hardinxveld op 3 november 1891, zoon van Pieter Adrianus Holleman en Adriana Muilwijk.

XII-x

Adriana Both, geboren op 29 oktober 1851, dochter van Cornelis Both (zie XI-k) en Antje de Boon.

Adriana is getrouwd te Hardinxveld op 13 september 1878 met Heimen de Mik, geboren te Gorinchem rond 1854, zoon van Jacob de Mik en Jannigje de Boon.

Uit dit huwelijk:

 1. Izaak de Mik, geboren te Hardinxveld op 30 januari 1879.

  Izaak is getrouwd te Hardinxveld op 29 maart 1902 met (en gescheiden te 's-Gravenhage op 30 september 1924 van) Gerrigje de Bruin, geboren te Ameide rond 1878, dochter van Adrianus de Bruin en Wilhelmina Spijkerman.

 2. Jacob de Mik, geboren te Hardinxveld op 18 september 1880.

  Jacob is getrouwd te Hardinxveld op 17 juni 1911 met Adriana van Milligen, geboren te Hardinxveld op 7 maart 1885, dochter van Teunis van Milligen en Pieternella Versloot.

 3. Cornelis de Mik, geboren te Hardinxveld op 19 januari 1885.

  Cornelis is getrouwd te Hardinxveld op 11 januari 1908 met Bastiana Schild, geboren te Hardinxveld op 12 december 1886, dochter van Arie Schild en M

  ke Klop.

 4. Heimen de Mik, geboren te ardinxveld op 12 januari 1887.

  Heimen is getrouwd te Hardinxveld op 20 januari 1912 met Gerrigje van den Andel, geboren te Hardinxveld op 17 januari 1887, dochter van Pieter van den Andel en Adriana van der Sijde.

 5. Jan de Mik, geboren te Hardinxveld op 30 maart 1889.

  Jan is getrouwd te Hardinxveld op 8 april 1916 met Lena Boxman, geboren te Hardinxveld op 2 oktober 1893, dochter van Cornelis Boxman en Teuna Egas.

 6. Aaltje Pieternella de Mik, geboren te Hardinxveld op 11 november 1890.

  Aaltje is getrouwd te Hardinxveld op 10 juli 1915 met Christoffel de Hek, geboren te Hardinxveld op 3 februari 1891, zoon van Christoffel de Hek en Jannigje Versteeg.

 7. Maria de Mik, geboren te Hardinxveld op 17 april 1894.

  Maria is getrouwd te Hardinxveld op 14 november 1919 met Huibert van Iperen, geboren te Gorinchem rond 1897, zoon van Jan van Iperen en Cornelia Bikker.

XII-y

Lena Both, geboren te Gorinchem op 14 december 1856, dochter van Cornelis Both (zie XI-k) en Antje de Boon.

Lena is getrouwd te Hardinxveld op 5 juni 1880 met Johannes van Houwelingen, geboren te Hardinxveld op 3 mei 1855, zoon van Jan Willem van Huwelingen en Willemijntje van den Bout.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Mijntje van Houwelingen, geboren te Hardinxveld op 26 september 1880.

  Antje is getrouwd te Hardinxveld op 8 juli 1910 met Barend Verheij, geboren te De Werken rond 1886, zoon van Willem Verheij en Anna Visser.

 2. Mijntje van Houwelingen, geboren te Hardinxveld op 22 maart 1882.

  Mijntje is getrouwd te Hardinxveld op 5 september 1903 met Rokus van der Linden, geboren te Hardinxveld op 11 januari 1873, zoon van Hendrik van der Linden en Mijntje van den Bout.

 3. Aaltje van Houwelingen, geboren te Hardinxveld op 2 december 1884.

  Aaltje is getrouwd te Hardinxveld op 29 augustus 1908 met Willem van den Berg, geboren te Gorinchem rond 1889, zoon van Willem van den Berg en Maria Kars.

 4. Lena van Houwelingen, geboren te Hardinxveld op 21 september 1888.

  Lena is getrouwd te Hardinxveld op 13 augustus 1910 met Hendrik Antonie van Gelder, geboren te Gorinchem rond 1889, zoon van Hendrik van Gelder en Gauwke Jacoba van Offeren.

XII-z

Pieter Both, geboren te Hardinxveld op 22 december 1862, zoon van Cornelis Both (zie XI-k) en Antje de Boon.

Pieter is getrouwd te Hardinxveld op 30 oktober 1886 met Neeltje Marigje de Heer, geboren te Hardinxveld op 28 februari 1867.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Marigje Both, geboren te Hardinxveld op 22 november 1888.

  Antje is getrouwd te Hardinxveld op 21 maart 1908 met Arie Ambagtsheer, geboren te Hardinxveld op 18 oktober 1882, zoon van Pieter Ambagtsheer en Teuntje aan de Wiel.

 2. Marigje Both, geboren te ardinxveld op 26 september 1893.

  Marigje is getrouwd te Hardinxveld op 27 juni 1914 met Jan de Boon, geboren te Hardinxveld op 19 april 1886, zoon van Arie de Boon en Wijntje aan de Wiel.

Tak 9

XII-aa

Johanna Both, geboren te Gorinchem rond 1860, dochter van Jan Both (zie XI-l) en Johanna Boon.

Johanna is getrouwd te Hardinxveld op 17 april 1891 met Klaas de Groot, geboren te Schelluinen rond 1855, zoon van Arie de Groot en Anna van Vuren.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Groot, geboren te Hardinxveld op 2 februari 1899.

  Jan is getrouwd te Hardinxveld op 17 juni 1922 met Johanna Maria Maas, geboren te Hardinxveld op 17 oktober 1900, dochter van Huibert Maas en Dirkje Lena de Haas.

Tak 10

XII-ab

Cornelis Both, geboren te Goudriaan op 29 november 1853, zoon van Arie Jacobus Both (zie XI-m) en Aartje van der Wolf.

Cornelis is getrouwd te Goudriaan op 6 september 1877 met Maria de Wild, geboren te Leerbroek op 20 april 1854, dochter van Gijsbert de Wild en Willempje van 't Hart.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsberth Both, geboren te Gouda rond 1880.

  Gijsberth is getrouwd te Waddinxveen op 13 december 1900 met Sophia van Triet, geboren te Waddinxveen rond 1879, dochter van Jan van Triet en Marriana Hoogenboom.

 2. Arie Jacobus Both, geboren te Goudriaan rond 1883.

  Arie is getrouwd te Moordrecht op 20 mei 1910 met Maria Barbara de Bruin, geboren te Moordrecht rond 1885, dochter van Pieter de Bruin en Woutje de Mol.

 3. Dirkje Both, geboren te Noordeloos rond 1885.

  Dirkje is getrouwd te Waddinxveen op 3 juli 1907 met Cornelis van Elswijk, geboren te Hazerswoude rond 1881, zoon van Cornelis van Elswijk en Johanna van Gog.

 4. Willempje Both, geboren te Goudriaan rond 1886.

  Willempje is getrouwd te Waddinxveen op 9 maart 1905 met Pieter van der Steen, geboren te Hazerswoude op 26 november 1880, zoon van Cornelis van der Steen en Adriana van Rijs.

XII-ac

Gerrit Both, geboren te Goudriaan op 5 december 1856, zoon van Arie Jacobus Both (zie XI-m) en Aartje van der Wolf.

Gerrit is getrouwd te Langerak op 9 januari 1878 met Baligje Goedhart, geboren te Langerak op 21 januari 1878, dochter van Abraham Goedhart en Lijsje Bos.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Jacobus Both, geboren te Langerak rond 1878.

  Arie is getrouwd te Waddinxveen op 2 februari 1898 met (en gescheiden te Rotterdam op 10 mei 1926 van) Willemina van Tilborg, geboren te Waddinxveen rond 1878, dochter van Arie van Tilborg en Adriana Teeler.

 2. Cornelia Both, geboren te Waddinxveen rond 1883.

  Cornelia is getrouwd te Waddinxveen op 28 juni 1906 met Dirk Blok, geboren te Gouda rond 1876, zoon van Hendrik Blok en Barbara de Gruijl.

 3. Abraham Both, geboren te Waddinxveen rond 1886.

  Abraham is getrouwd te Waddinxveen op 17 april 1912 met Antje van der Laan, geboren te Reeuwijk rond 1895, dochter van Huig van der Laan en Lijsje Koster.

 4. Aartje Both, geboren te Waddinxveen rond 1889.

  Aartje is getrouwd te Waddinxveen op 17 april 1907 met (en gescheiden te Rotterdam op 23 juni 1930 van) Gerardus Houtman, geboren te Waddinxveen rond 1886, zoon van Hubertus Houtman en Gerritje Toor.

 5. Neeltje Both, geboren te Waddinxveen rond 1892.

  Neeltje is getrouwd te Waddinxveen op 17 juli 1918 met Jules de Leeuw, geboren te Steenhuizen (BelgiŽ) rond 1894, zoon van Albert de Leeuw en Maria de Vos.

 6. Geertje Both, geboren te Waddinxveen rond 1896.

  Dirkje is getrouwd te Waddinxveen op 11 juni 1913 met Jacob Leeuwrik, geboren te Haarlemmermeer rond 1883, zoon van Dirk Leeuwrik en Marigje Pous.

XII-ad

Matthijs Both, geboren te Goudriaan op 4 juli 1863, zoon van Arie Jacobus Both (zie XI-m) en Aartje van der Wolf.

Matthijs is getrouwd te Langerak op 10 november 1887 met Ariaantje Maat, geboren te Langerak op 18 januari 1863, overleden te Utrecht op 28 augustus 1930, dochter van Klaas Sander Maat en Dirkje Goedhart.

Uit dit huwelijk:

 1. Aartje Dirkje Geertje Both, geboren te Goudriaan op 26 mei 1892.

  Aartje is getrouwd te Goudriaan op 24 juli 1913 met Yzak Schenkel, geboren te Langerak op 24 januari 1892.

 2. Nicolaas Sander Both, geboren te Goudriaan rond 1894.

  Nicolaas is getrouwd te Brielle op 10 april 1919 met Anna Maria van Heijzen, geboren te Brielle rond 1898.

 3. Arie Jacobus Both, geboren te Goudriaan op 14 juli 1896, volgt onder XIII-ae

Tak 11

XII-ae

Johannes Both, koetsier, fabrieksarbeider, geboren te Bergen op Zoom of Middelburg rond 1840, overleden te Arnhem op 21 januari 1912, zoon van Mattheus Both (zie XI-n) en Maria Mijnsbergen.

Johannes is getrouwd te Breda op 19 augustus 1861 met Maria van Nijnatten, geboren te Breda, overleden voor 21 januari 1912, dochter van Marijnus Nijnatten en Maria Kerremans.

Uit dit huwelijk:

 1. Matheus Marijnus Both, geboren te Breda, volgt onder XIII-af

 2. Christiaan Both, geboren te Breda, volgt onder XIII-ag

 3. Petrus Johannes Both, geboren te Breda rond 1868, volgt onder XIII-ah

 4. Johanna Both, geboren te Breda op 21 juli 1869, volgt onder XIII-ai

 5. Cornelia Helena Both, geboren te Breda rond 1871, volgt onder XIII-aj

 6. Maria Both, dienstbode, geboren te Breda rond 1872, volgt onder XIII-ak

 7. Marinus Johannes Both, geboren te Breda op 24 januari 1873, volgt onder XIII-al

Tak 12

XII-af

Jacob Both, werkman, koetsier, opperman, wachtsman, geboren te Hoornaar op 24 juni 1859, gedoopt (hervormd), zoon van Hendrik Both (zie XI-o) en Annigje Loeve.

Jacob is getrouwd te Vlist op 21 november 1884 met Aagje Verkaik, geboren te Stolwijk op 24 september 1859, overleden te Rotterdam (in het Diaconessenziekenhuis) op 29 augustus 1922, dochter van Pieter Verkaik en Lena Buitelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Both, geboren te Alblasserdam op 22 april 1885, overleden aldaar op 18 mei 1885.

 2. Hendrik Both, scheepstimmerman, geboren te Alblasserdam op 28 juli 1886.

  Hendrik is getrouwd te Rotterdam op 7 mei 1919 met Wilhelmina van Zanten, geboren te Rotterdam op 7 februari 1893, dochter van Martinus van Zanten en Helena Frederika van der Bijl.

 3. Pieter Both, geboren te Alblasserdam op 10 mei 1888, overleden aldaar op 5 augustus 1888.

 4. Lena Both, geboren te Alblasserdam op 3 juli 1889.

 5. Pieter Both, geboren te Alblasserdam op 20 september 1890, overleden aldaar op 9 december 1890.

 6. Antje Both, geboren te Alblasserdam op 27 januari 1892, ongehuwd overleden te Poortugaal op 27 juni 1936.

 7. Pieter Both, geboren te Nieuw-Lekkerland op 15 oktober 1893.

 8. Pietje Both, geboren te Nieuw-Lekkerland op 24 november 1894, overleden aldaar op 20 januari 1895.

 9. Pieter Both, geboren te Nieuw-Lekkerland op 26 januari 1896, volgt onder XIII-am

XII-ag

Teunis Both, eigenaar van een draai- en zweefmolen, geboren te Hoornaar op 5 juli 1866, gedoopt (hervormd), zoon van Hendrik Both (zie XI-o) en Annigje Loeve.

Teunis is getrouwd (1) te Oud Alblas op 30 januari 1890 met Lijntje Hardam, geboren te Oud Alblas op 12 november 1865, overleden aldaar op 19 maart 1896.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Rotterdam op 27 januari 1887, overleden te Alblasserdam op 2 augustus 1909.

  Adriana is getrouwd te Alblasserdam op 14 maart 1907 met Pieter Beenhakker, geboren te Alblasserdam op 8 november 1886, zoon van Lodewijk Beenhakker en Maria Mak.

 2. Hendrik Both, geboren te Oud Beijerland op 6 september 1890, overleden te Rotterdam op 16 juli 1976.

  Hendrik is getrouwd te Rotterdam op 20 april 1927 met W. J. M. Somford.

 3. Jan Both, geboren te Oud Alblas op 14 november 1891, volgt onder XIII-an

 4. Arie Both, geboren te Oud Alblas op 7 april 1895, overleden te Gouderak op 22 augustus 1895.

Teunis is getrouwd (2) te Oud Alblas op 2 juni 1897 met Maria de Kreij, geboren te Oud Alblas op 21 maart 1868.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Both, geboren te Oud Alblas op 14 december 1897, overleden te Dordrecht op 30 augustus 1978.

  Arie is getrouwd te Oud Alblas op 22 juli 1920 met Jacoba van Hofwegen.

 2. Leendert Both, geboren te Dordrecht op 9 november 1900, volgt onder XIII-ao

 3. Teunis Both, geboren te Oud Alblas op 5 november 1901, volgt onder XIII-ap

 4. Jacob Both, geboren te Oud Alblas op 15 oktober 1904, volgt onder XIII-aq

 5. Marinus Both, geboren te Oud Alblas op 18 april 1908, volgt onder XIII-ar

 6. Trijntje Annigje Both, geboren te Oud Alblas op 15 januari 1912, overleden aldaar op 18 januari 1912.

Tak 14

XII-ah

Pieter Both, geboren te Ottoland op 4 januari 1874, overleden op 23 november 1959, begraven te Papendrecht (Algemene Begraafplaats), zoon van Arie Bot (zie XI-q) en Geertrui van Tuyl.

Pieter is getrouwd te Goudriaan op 26 november 1903 met Cornelia de Graaf, geboren te Papendrecht op 25 oktober 1875, dochter van Cornelis de Graaf en Cornelia de Borst.

Uit dit huwelijk:

 1. Kundertje Bot (geboren de Graaf, erkend bij huwelijk), geboren te Papendrecht op 6 juli 1898, overleden op 23 februari 1898, begraven te Papendrecht (Algemene Begraafplaats).

  Kundertje is getrouwd met Simon Willem Donker, geboren op 27 oktober 1897, overleden op 1 januari 1982, begraven te Papendrecht (Algemene Begraafplaats).

XII-ai

Cornelis Bot, metselaar, geboren te Goudriaan op 20 november 1892, overleden te Meerkerk op 15 november 1966, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats), zoon van Arie Bot (zie XI-q) en Maria van den Berg.

Cornelis is getrouwd te Leerbroek op 18 oktober 1912 met Aagje de Stigter, geboren te Leerbroek op 23 januari 1889, overleden te Meerkerk op 19 april 1957, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats), dochter van Barend Pieter de Stigter en Teuntje Kortlever.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, volgt onder XIII-as

Tak 15

XII-aj

Teuntje Bot, geboren te Langerak op 29 oktober 1872, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden te Willige Langerak op 22 januari 1946, dochter van Antonie Bot (zie XI-s) en Antje Labee.

Teuntje is getrouwd met Jan Versluijs, winkelier, geboren te Willige Langerak op 18 februari 1868, overleden aldaar op 25 september 1943, zoon van Arie Versluijs en Lijsje Trapman.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Versluijs, geboren te Willige Langerak op 29 mei 1898, overleden te Schoonhoven op 14 april 1984, begraven te Willige Langerak (Kerkelijke Begraafplaats) op 19 april 1984.

  Antje is getrouwd te Willige Langerak op 11 september 1919 met Wouter den Braber, tuinder, geboren te Jaarsveld op 22 november 1895, overleden te Rijswijk op 22 juli 1956, zoon van Jan den Braber en Dirkje Sterk.

XII-ak

Jan Bot, landbouwer, geboren te Langerak op 20 januari 1874, gedoopt aldaar (hervormd), overleden te Gouda op 13 mei 1960, zoon van Antonie Bot (zie XI-s) en Antje Labee.

Jan is getrouwd te Bergambacht op 6 januari 1899 met Marrigje Kroone, geboren te Bergambacht op 9 oktober 1874, overleden te Gouda op 5 juni 1956, dochter van Baltus Kroone en Willemijntje Kijkuit.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Bot, geboren te Bergambacht op 6 maart 1899, overleden te Rotterdam op 22 april 1954.

  Antje is getrouwd te Bergambacht op 6 januari 1922 met Johannes de Jong, geboren te Vlaardingen rond 1898, zoon van Knelis de Jong en Johanna den Draak.

 2. Baltus Bot, geboren te Bergambacht op 11 juni 1900, overleden aldaar op 4 augustus 1902.

 3. Anthonia Bot, geboren te Bergambacht op 24 april 1902, overleden te Rotterdam op 1 november 1986.

  Anthonia is getrouwd met Adriaan Roelse.

 4. Balt Bot, geboren te Bergambacht op 8 maart 1904, volgt onder XIII-at

 5. Willemijntje Bot, geboren te Bergambacht op 28 augustus 1905, overleden te Beekbergen op 8 augustus 1997.

  Willemijntje is getrouwd met Cornelis Kooij.

 6. Antonie Bot, geboren te Bergambacht op 18 oktober 1906, volgt onder XIII-au

 7. Maarten Bot, geboren te Bergambacht op 9 februari 1908, overleden te Gouda op 5 oktober 1980.

  Maarten is getrouwd met Helene Johanne Margarethe Winter.

 8. Cornelis Bot, geboren te Bergambacht op 22 maart 1909, volgt onder XIII-av

 9. Teuntje Bot, geboren te Bergambacht op 6 november 1910.

  Teuntje is getrouwd met Gijs Mik.

 10. Piet Bot, geboren te Bergambacht op 6 april 1915, volgt onder XIII-aw

 11. Jan Bot, geboren te Bergambacht op 16 juni 1916, volgt onder XIII-ax

 12. Adrianus Bot, geboren te Bergambacht op 6 augustus 1918, overleden aldaar op 28 april 1919.

 13. Adrianus Bot, geboren te Bergambacht op 28 januari 1920, volgt onder XIII-ay

XII-al

Maarten Bot, timmerman, politieambtenaar, geboren te Langerak op 6 december 1877, overleden op 15 maart 1940, zoon van Antonie Bot (zie XI-s) en Antje Labee.

Maarten is getrouwd te Gouderak op 14 december 1906 met Aaltje Roskam, geboren te Mijdrecht op 7 november 1882, overleden op 15 oktober 1941, dochter van Arie Roskam en Adolmina Sophia Kersten.

Uit dit huwelijk:

 1. Anthonie Bot, politieambtenaar in diverse rangen, geboren te Stolwijk op 25 september 1907, overleden te Leiden op 30 juni 1994.

  Anthonie is getrouwd te Boskoop op 13 april 1933 met Dirkje van der Sluis, geboren te Ophemert op 10 juli 1910, overleden te Leiden op 11 april 1994.

 2. Adolfina Bot, geboren te Stolwijk op 19 januari 1909.

 3. Arie Bot, matroos, kapitein grote vaart, geboren te Haastrecht op 3 oktober 1911, overleden te Spijkernisse op 4 juni 1969.

  Arie is getrouwd te Rotterdam op 15 oktober 1941 met Dirkje Boender, geboren te Numansdorp op 17 juni 1919.

XII-am

Pieter Bot, klompenmaker, geboren te Langerak op 18 januari 1882, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden te Willige Langerak op 7 januari 1937, begraven aldaar op 11 januari 1937, zoon van Antonie Bot (zie XI-s) en Antje Labee.

Pieter is getrouwd te Willige Langerak op 25 mei 1916 met Hendrina van Bruggen, geboren te Willige Langerak op 18 juli 1892, overleden aldaar op 19 april 1959, begraven aldaar op 23 april 1959, dochter van Peter van Bruggen (smid) en Francina Verheij.

Uit dit huwelijk:

 1. Francina Bot, geboren te Willige Langerak op 9 december 1916, overleden te Lekkerkerk op 18 augustus 1993, begraven aldaar op 23 augustus 1993.

  Francina is getrouwd met Martinus Mudde.

 2. Antonie Bot, geboren te Willige Langerak op 13 juli 1918, volgt onder XIII-az

 3. Peter Bot, geboren te Willige Langerak op 19 augustus 1919, volgt onder XIII-ba

 4. Jan Bot, geboren te Willige Langerak op 1 oktober 1921, gedoopt (hervormd) aldaar.

  Jan is getrouwd met Cornelia Willempje van der Bas.

 5. Antje Bot, geboren te Willige Langerak op 17 januari 1926, overleden te Rotterdam op 10 april 1984, begraven te Schoonhoven op 14 april 1984.

  Antje is getrouwd met Huib van Putten.

 6. Neeltje Bot, geboren te Willige Langerak op 28 oktober 1933.

  Neeltje is getrouwd met Joop den Leeuw den Bouter.

XII-an

Merrigje Bot, geboren te Langerak op 25 november 1885, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden te 's-Gravenhage op 1 januari 1957, dochter van Antonie Bot (zie XI-s) en Antje Labee.

Merrigje is getrouwd (1) te Langerak op 18 mei 1911 met Christiaan van der Grijn, geboren rond 1882, overleden to Lopik op 23 juli 1923, zoon van Gerrit van der Grijn en Pietertje Maat.

Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan van der Grijn, geboren rond 1919, overleden te Lopik op 10 april 1920.

Merrigje is getrouwd (2) te Rotterdam op 11 april 1934 met Jan van Bochove.

Tak 16

XII-ao

Teuntje Bot, geboren te Langerak op 23 mei 1879, overleden te Groot-Ammers op 29 december 1912, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats), dochter van Willem Bot (zie XI-t) en Annigje Maasland.

Teuntje is getrouwd te Langerak op 30 maart 1905 met Gerrit Jacobus Bouter, geboren te Groot-Ammers op 15 maart 1882, overleden op 2 november 1962, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats).

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Bouter, geboren op 8 juli 1906, overleden op 30 april 1951, begraven te Groot-Ammers (Algemene Begraafplaats).

 2. Annie Bouter, geboren op 4 december 1907, overleden op 3 mei 1977, begraven te Groot-Ammers (Algemene Begraafplaats).

XII-ap

Arie Bot, klompenmaker, sjouwersman, timmerman, geboren te Langerak op 17 april 1884, gedoopt (hervormd), overleden te Nieuw Lekkerland op 3 januari 1973, zoon van Willem Bot (zie XI-t) en Annigje Maasland.

Arie is getrouwd te Nieuwpoort op 16 juli 1903 met Lijntje Spruijtenburg, geboren te Bergambacht op 13 september 1883, gedoopt (hervormd), overleden te Dordrecht op 1 november 1952, begraven te Nieuw Lekkerland.

Uit dit huwelijk:

 1. kind Bot, geboren op 13 september 1903.

 2. kind Bot, geboren op 6 augustus 1904.

 3. Annigje Wilhelmina Bot, geboren te Nieuwpoort op 24 januari 1906.

  Annigje is getrouwd te Nieuw Lekkerland op 12 november 1930 met Maarten van Meijeren, metaaldraaier, geboren te Krimpen aan de Lek rond 1909.

 4. Jacob Bastiaan Bot, geboren te Nieuwpoort op 27 mei 1907, overleden op 7 augustus 1999, begraven te Bleskensgraaf (Algemene Begraafplaats).

  Jacob is getrouwd met Maria de Jong, geboren op 12 maart 1910, overleden op 22 maart 1989, begraven te Bleskensgraaf (Algemene Begraafplaats).

 5. Willempje Cornelia Bot, geboren te Nieuwpoort op 13 juli 1908, overleden op 10 augustus 1924.

 6. Willem Bot, geboren te Nieuwpoort op 10 oktober 1909.

  Willem is getrouwd te Nieuw Lekkerland op 28 juni 1933 met Pietje Versluijs, geboren te Nieuw Lekkerland op 7 februari 1910.

 7. Bastiaantje Bot, geboren te Nieuwpoort op 25 november 1910.

  Bastiaantje is getrouwd te Nieuw Lekkerland op 10 november 1937 met Teunis den Boer, geboren te Groot-Ammers rond 1913.

 8. Arie Bot, smid, geboren te Nieuwpoort op 14 april 1912.

  Arie is getrouwd te Nieuw Lekkerland op 2 juni 1937 met Anna Petronella Tromp, geboren te Nieuw Lekkerland rond 1913.

 9. Teunis Bot, geboren te Nieuw Lekkerland op 15 december 1913, overleden op 30 mei 1988, begraven aldaar (Nieuwe Algemene Begraafplaats).

  Teunis is getrouwd met [onbekend].

 10. Lijntje Bot, geboren te Nieuw Lekkerland op 13 oktober 1915, overleden op 10 december 1918.

 11. Marinus Bot, geboren te Nieuw Lekkerland op 27 februari 1917, overleden aldaar op 2 september 1919.

 12. Johanna Bot, geboren te Nieuw Lekkerland op 22 april 1918.

 13. Marinus Bot, geboren te Nieuw Lekkerland op 2 november 1919, overleden aldaar op 1 maart 1920.

 14. Marinus Bot, geboren te Nieuw Lekkerland op 3 augustus 1921.

Tak 17

XII-aq

Pieter Both, kuiper bij een zeepfabriek in Zwanenburg, geboren te Nieuwpoort op 26 februari 1883, overleden te Zwijndrecht op 20 januari 1960, zoon van Jacob Both (zie XI-u) en Annigje de Ruiter.

Pieter is getrouwd te Schiedam op 25 juni 1914 met Engeltje van Eck, geboren te Vuren op 3 december 1883.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Zwijndrecht op 15 maart 1920, volgt onder XIII-bb

XII-ar

Arie Bot, kernmaker machinefabriek, geboren te Zwijndrecht op 1 september 1899, overleden op 14 januari 1977, zoon van Jacob Both (zie XI-u) en Annigje de Ruiter.

Arie is getrouwd (1) met Alida van Berkel, geboren te Delft op 31 augustus 1899, overleden aldaar op 11 juli 1957.

Verlovingsfoto van Arie en Alida
Verlovingsfoto van Arie en Alida.

Werkplaats Reineveld II met Arie
Werkplaats Reineveld II met Arie.

Foto's: Carin Bot.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Bot, geboren te Delft op 31 juli 1922, overleden aldaar op 2 augustus 1922.

 2. Wilhelmus Gerardus Bot, geboren te Delft op 7 december 1923, volgt onder XIII-bc

Arie is getrouwd (2) te Rijswijk op 7 oktober 1959 met Janna Geertruida Bemener, geboren te Delft op 14 juni 1902, overleden na 14 januari 1977.

Tak 18

XII-as

Hendrik Hendricus Both, wolkammer, timmerman, geboren te Sprang op 5 september 1846, overleden te Veenendaal op 21 maart 1880, zoon van Jan Gijsbertus Both (zie XI-v) en Maria Klomp.

Hendrik is getrouwd te Veenendaal op 13 mei 1871 met (ondertrouwd aldaar op 28 april 1871 met) Catharina Maria Kennedij, geboren te Veenendaal op 30 juni 1844, overleden te Veenendaal op 1 juli 1879, dochter van Theodorus Franciscus Kennedij en Aaltje de Gooijer.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Franciscus Both, onderwijzer, geboren te Veenendaal op 26 april 1872.

  Theodorus is getrouwd te Veenendaal op 9 augustus 1900 met Adriana Lamberdina Bštz, geboren te Utrecht rond 1877, dochter van Frans Jonathan B?tz en Adriana Lamberdina Rikkers.

 2. Maria Catharina Elizabeth Both, geboren te Veenendaal op 31 december 1873.

 3. Aaltje Maria Both, geboren te Veenendaal op 19 januari 1875, overleden aldaar op 13 augustus 1875.

 4. Theodorus Both, geboren op 23 maart 1876.

 5. Aaltje Both, geboren te Veenendaal op 17 september 1877, overleden aldaar op 24 september 1878.

 6. Petronella Jacoba Jannetje Both, geboren te Veenendaal op 15 november 1878.

  Petronella is getrouwd te Doetinchem Stad op 18 augustus 1909 met Johannes Reedeker, arts (1909), geboren te Amsterdam op 14 januari 1880, zoon van Wolter Gerrit Reedeker (makelaar) en Cornelia Rooda.

Tak 19

XII-at

Hendrika Marianna Suzanna Both, geboren te Waspik op 1 maart 1850, overleden te Vrijhoeve-Capelle op 19 december 1926, dochter van Gijsbertus Both (zie XI-x) en Sibregje Brugmans.

Hendrika is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 26 augustus 1875 met Gijsbertus Kuijpers, bakker, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 14 januari 1851, overleden te Sprang-Capelle op 19 oktober 1929, zoon van Antonie Kuijpers (bakker) en Anna Klootwijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Antonie Kuijpers, geboren te Sprang rond 1877.

  Gijsbertus is getrouwd te [Vrijhoeve-Capelle] op 19 september 1914 met Barbara Wouterina Schaap, geboren te Sprang rond 1876, dochter van Adrianus Schaap en Cornelia Stikkers.

 2. Antonie Gijsbertus Kuijpers, geboren te Sprang rond 1882.

  Antonie is getrouwd te Hilversum op 15 september 1909 met Geertje de Jonge, geboren te Hasselt ron 1886, dochter van Jan de Jonge en Berendina Weinreich.

 3. Willem Kuijpers, geboren te Sprang rond 1883.

  Willem is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 26 april 1916 met Catharina Hendrika van der Waals, geboren te Vrijhoeve-Capelle rond 1886, dochter van Marinus Johannes van der Waals en Zoetje Neeltje Verhagen.

 4. Koosje Kuijpers, geboren te Sprang rond 1886.

  Koosje is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 28 juni 1916 met Adrianus Marinus Susannes Hello, geboren te Sambeek rond 1881, zoon van Hendrikus Adrianus Hello en Maria Susanna Margaritha van Tussenbroek.

 5. Elizabeth Kuijpers, geboren te Sprang rond 1887.

  Elizabeth is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 12 augustus 1914 met Stephanus Paulis Blom, geboren te Oosterhout rond 1885, zoon van Jacob Blom en Helena Barbara Hubscher.

XII-au

Hendrikus Both, bakker (1883), spoorwegambtenaar (1914), geboren te Loon op Zand op 25 februari 1859, overleden te Utrecht op 28 april 1936, zoon van Gijsbertus Both (zie XI-x) en Sibregje Brugmans.

Hendrikus is getrouwd te Deil op 13 september 1883 met Johanna Geertruida van Son, geboren te Deil op 9 oktober 1860, overleden te Utrecht op 12 oktober 1940, dochter van Jacobus Johannes van Son (schipper) en Hendrika Verwij (koopvrouw).

 • November 1922: Johanna naar de Verenigde Staten (gehuwd, woont Utrecht).

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Hendrik Both, geboren te Capelle op 18 juni 1884.

  • Juni 1919: bemanningslid op het schip "Overbrook", naar New York.

  • Oktober 1919: bemanningslid op het schip "Carrillo", van Cristobal (Panama) naar New York.

  • Januari 1920: bemanningslid op het schip "Fort Hamilton", van Hamilton (Bermuda) naar New York.

 2. Jacobus Johannes Both, geboren te Capelle op 5 juni 1885, volgt onder XIII-bd

 3. Hendrik Adriaan Cornelis Both, geboren te Capelle op 2 april 1888, volgt onder XIII-be

 4. Siegbertus Both, geboren te Capelle op 31 maart 1887, volgt onder XIII-bf

 5. Johan Gerard Both, geboren te Capelle op 17 februari 1890.

  • December 1910: naar de Verenigde Staten (ongehuwd, woont in Utrecht).

  • Juli 1913: naar de Verenigde Staten (gehuwd, woont in Brooklyn)

 6. Adriaan Cornelis Both, geboren te Utrecht op 24 februari 1893.

  • April 1912: naar de Verenigde Staten (ongehuwd, woont Utrecht).

 7. Albertus Marinus Boudewijn Both, geboren te Utrecht op 10 april 1895.

  Albertus is getrouwd te Utrecht op 4 juni 1931 met Neeltje van Doesburg.

 8. Mechelina Susanna Both, geboren te Utrecht op 29 november 1896.

  • Juli 1913: naar de Verenigde Staten (ongehuwd, woont Utrecht).

  • November 1923: naar de Verenigde Staten (ongehuwd, woont Utrecht).

 9. Siebregtje Both, modiste, geboren te Utrecht op 4 januari 1900, overleden aldaar op 22 april 1966, begraven te Bilthoven op 27 april 1966.

  Siebregtje is getrouwd na 1923 met W. Mora.

  • Mei 1920: naar de Verenigde Staten (ongehuwd, woont Utrecht).

  • November 1923: naar de Verenigde Staten (ongehuwd, woont in de Verenigde Staten).

 10. Hendrika Both, geboren te Utrecht op 4 januari 1900.

 11. Pieter Theodoor Both, kantoorbediende, rijksklerk, geboren te Utrecht op 1 oktober 1903.

XII-av

Jacobus Both, bakker, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 25 oktober 1871, overleden te Waalwijk op 2 januari 1941, zoon van Gijsbertus Both (zie XI-x) en Sibregje Brugmans.

Jacobus is getrouwd (1) te Besoijen op 7 november 1895 met Jacoba Maria Blok, geboren te Besoijen op 9 april 1874, overleden aldaar op 22 november 1921, dochter van Adrianus Blok en Helena Maria Kooijmans.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Gijsbertus Both, bakker, geboren te Besoijen op 19 oktober 1896, overleden te 's-Hertogenbosch op 29 juli 1949.

  Adriaan is getrouwd met Josina Maria van Dongen.

 2. Gijsbertus Sibrecht Both, geboren te Besoijen op 13 juli 1898, volgt onder XIII-bg

 3. Sibrechtje Both, geboren te Besoijen op 4 juli 1900.

 4. Helena Maria Both, geboren te Besoijen op 23 april 1904.

 5. Hendrika Maria Both, geboren te Besoijen op 8 september 1906.

 6. Helena Johanna Both, geboren te Besoijen op 22 april 1908.

 7. Jacoba Maria Both, geboren te Besoijen op 1 december 1909.

  Jacoba is getrouwd met G.J. Schans.

 8. Mechelina Sechelina Both, kantoorbediende, geboren te Besoijen op 24 april 1916.

  Machelina is getrouwd te Maassluis op 17 februari 1943 met Maarten Snel, rijksamtenaar, geboren te Maassluis op 4 oktober 1913, overleden te Woerden op 24 december 1972.

 9. Jacobus Both, geboren te Besoijen op 26 mei 1918.

Jacobus is getrouwd (2) op 28 mei 1925 met zijn nicht Hendrika Johanna Both, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe op 11 juli 1867, overleden te Waalwijk op 19 augustus 1949, dochter van Jacobus Both (zie XI-aa) en IJke de Graauw.

Tak 20

XII-aw

Hendrik Both, bakker (1907), wethouder, geboren te Veen op 26 mei 1858, overleden te Waalwijk op 18 juli 1939, begraven aldaar op 21 juni 1939, zoon van Hendrikus Both (zie XI-y) en Adriana Maria van der Hoeven.

Hendrik is getrouwd te Besoijen op 9 mei 1883 met Johanna van der Hammen, geboren te Besoijen op 12 mei 1855, overleden aldaar op 6 april 1924, dochter van Leendert van der Hammen en Maria Bogers.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus Leonardus Both, geboren te Besoijen op 28 februari 1884, volgt onder XIII-bh

 2. Leendert Hendrik Both, geboren te Besoijen op 28 juli 1885, volgt onder XIII-bi

 3. Jacobus Adriaan Both, adjunct-commies posterijen, geboren te Besoijen op 21 juni 1886, overleden te Voorburg op 17 maart 1962.

  Jacobus is getrouwd te Rotterdam op 21 oktober 1936 met Anna Bastian, geboren te Berburg-Manternach (Luxemburg) op 29 januari 1905.

 4. Maria Adriana Both, geboren te Besoijen op 28 april 1888.

  Maria is getrouwd te Besoijen op 26 mei 1920 met Hermanus Smit, verzekeringsinspecteur, geboren te Haarlem op 26 juli 1892, zoon van Willem Egbert Smit en Wilhelmina Pietersen.

 5. Adriana Maria Both, geboren te Besoijen op 11 juli 1890, overleden te Apeldoorn op 5 december 1968.

  Adriana is getrouwd te Waalwijk op 28 december 1966 met J. W. Bergman.

 6. Grietje Both, geboren te Besoijen op 23 oktober 1891.

 7. Nicolaas Adriaan Both, geboren te Besoijen op 6 oktober 1892.

 8. Grietje Clasina Both, geboren te Besoijen op 17 november 1904.

  Grietje is getrouwd te Besoijen op 26 mei 1920 met Roelof Mennega, geboren te Assen op 17 maart 1895, zoon van Roelof Mennega en Roelfien Smeenk.

XII-ax

Adriaan Gerrit Both, bakker, handelsreiziger, winkelier, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 23 januari 1870, overleden te Leerdam op 26 november 1950, begraven aldaar (Algemene Begraafplaats) op 29 november 1950, zoon van Hendrikus Both (zie XI-y) en Grietje Hey.

Adriaan is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 1 oktober 1891 met Johanna Pieternalla Hector, onderwijzeres, geboren te Grijpskerke op 6 mei 1865, overleden op 23 april 1952, begraven te Leerdam (Algemene Begraafplaats), dochter van Jacobus Hector en Johanna Pieternella Poleij.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter Both, levenloos geboren te Almkerk op 5 maart 1894.

 2. Hendrikus Both, geboren te Almkerk op 15 maart 1896, overleden aldaar op 18 januari 1898.

 3. Johanna Pieternella Both, geboren te Almkerk op 29 mei 1897, overleden te Voorburg op 17 januari 1993, begraven te Leerdam op 21 januari 1993.

  Johanna is getrouwd met Hendrik Albert Snoek.

Tak 21

XII-ay

Mattheus Willem Both, kantoorbediende, klerk registratie (1895), geboren te Hooge en Lage Zwaluwe op 19 september 1869, zoon van Jacobus Both (zie XI-aa) en IJke de Graauw.

Mattheus is getrouwd te Lochem op 11 oktober 1895 met Grada Hendrina Nossent, geboren te Lochem op 1 maart 1868, dochter van Albert Nossent en Johanna Reudink.

Uit dit huwelijk:

 1. Jenneken Jacoba Both, geboren te Lochem op 24 juli 1897.

  Jenneken is getrouwd te Tiel op 14 september 1921 met Paul ter Wee, opzichter, geboren te Kampen rond 1894, zoon van Hendrik ter Wee en Geetruida Sleurink.

Tak 22

XII-az

Andries Klerkx, tuinman, winkelier, koopman, geboren te Bodegraven op 15 maart 1828, overleden aldaar op 18 juli 1879, zoon van Christoffel Klerkx en Theodora Margretha Kuijpers.

Andries is getrouwd te Stolwijk op 26 februari 1869 metmet Geertje Both, winkelierster, geboren te Stolwijk op 11 december 1844, overleden te Bodegraven op 26 februari 1883, dochter van Aart Both (zie XI-ac) en Jannigje Kool. Geertje is later hertrouwd met Huibert Thomas Kooij, volgt onder XII-ba

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Klerkx, dienstbode (1894), geboren te Bodegraven rond 1872.

  Jannigje is getrouwd te Hoorn op 4 mei 1894 met Hendrik Volten, sigarenmaker (1894), geboren te Hoorn rond 1870, zoon van Jacob Volten (steenhouwer) en Wilhelmina Beek.

 2. Theodora Margretha Klerkx, geboren rond 1876, overleden te Oudewater op 6 juni 1933.

  Theodora is getrouwd met Gerrit Brunt, overleden voor 6 juni 1933.

XII-ba

Huibert Thomas Kooij, graanhandelaar, geboren te Alphen op 15 december 1853, overleden te Bodegraven op 17 augustus 1915, zoon van Arie Kooij en Adriana van der Velden.

Huibert is getrouwd (1) te Bodegraven op 13 mei 1881 met Geertje Both, winkelierster, geboren te Stolwijk op 11 december 1844, overleden te Bodegraven op 26 februari 1883, dochter van Aart Both (zie XI-ac) en Jannigje Kool. Geertje is eerder getrouwd geweest met Andries Klerkx, volgt onder XII-az

Huibert is getrouwd (2) te Bodegraven op 6 februari 1885 met zijn schoonzus Krijntje Both, geboren te Bergambacht op 3 oktober 1860, overleden te Bodegraven op 17 augustus 1915, dochter van Aart Both (zie XI-ac) en Jannigje Kool.

XII-bb

Leendert van den Berg, geboren te Benschop op 8 april 1842, overleden te Gouda op 22 januari 1931, zoon van Simon van den Berg en Pietertje Vermeulen.

Leendert is getrouwd (1) te Stolwijk op 1 februari 1878 met Marrigje Both, geboren te Stolwijk op 8 december 1846, overleden te Polsbroek op 21 oktober 1879, dochter van Aart Both (zie XI-ac) en Jannigje Kool.

Leendert is getrouwd (2) te Polsbroek op 10 december 1880 met zijn schoonzus Cornelia Both, geboren te Schoonhoven op 24 juni 1856, overleden te Gouda op 2 maart 1911, dochter van Aart Both (zie XI-ac) en Jannigje Kool.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert van den Berg, geboren te Polsbroek rond 1885.

  Leendert is getrouwd te Krimpen aan de IJssel op 11 oktober 1913 met Grietje Schouten, geboren te Krimpen aan de IJssel rond 1885, dochter van Wouter Schouten en Metje Wegman.

XII-bc

Willem Both, arbeider, kastelein, koopman, koopman in bloemen, slager, geboren te Stolwijk op 11 augustus 1849, gedoopt (hervormd), overleden na 1907, zoon van Aart Both (zie XI-ac) en Jannigje Kool.

Willem is getrouwd te Linschoten op 16 augustus 1878 met Elisabeth de Graaf, geboren te Woerden op 5 oktober 1852, gedoopt (hervormd), overleden na 1907, dochter van Klaas de Graaf en Barbera Halm.

Uit dit huwelijk:

 1. Aart Both, geboren te Gouda op 11 februari 1878, volgt onder XIII-bj

 2. Barbera Both, geboren te Gouda op 12 oktober 1880, overleden aldaar op 1 september 1882.

 3. Nicolaas Both, geboren te Gouda op 13 april 1882, volgt onder XIII-bk

 4. Barbera Both, geboren te Gouda op 7 augustus 1890.

  Barbara is getrouwd met Sijtze Jan Smit.

 5. Jannigje Both, geboren te Gouda, overleden aldaar op 27 mei 1895.

 6. Jan Both, overleden te Gouda op 3 mei 1889.

Tak 23

XII-bd

Adriana Both, geboren te Stolwijk op 9 mei 1852, dochter van Leendert Both (zie XI-ad) en Neeltje de Redelijkheid.

Adriana is getrouwd te Stolwijk op 7 januari 1876 met Cornelis Sloof, arbeider, geboren te Stolwijk op 29 augustus 1850, zoon van Jacob Stoof en Heiltje Vlot.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Sloof, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 20 mei 1890.

 2. Cornelis Sloof, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 17 december 1891.

XII-be

Willem Both, boerenwerkman, arbeider, geboren te Stolwijk op 23 november 1862, overleden te Utrecht op 9 november 1938, zoon van Leendert Both (zie XI-ad) en Neeltje de Redelijkheid.

Willem is getrouwd te Stolwijk op 16 januari 1885 met Pietertje Knoop, geboren te Stolwijk rond 1865, overleden voor 1915, dochter van Johannes Knoop en Cornelia Benschop.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelia Both, geboren te Stolwijk op 18 november 1885.

  Kornelia is getrouwd te Stolwijk op 15 januari 1915 met Pieter Stout.

 2. Margje Both, geboren te Stolwijk op 9 november 1886.

  Margje is getrouwd te Stolwijk op 14 augustus 1908 met Gijsbert Marelis, geboren te Ouderkerk aan de IJssel rond 1881, zoon van Jan Marelis en Geertje de Mik.

 3. Klaas Both, geboren te Stolwijk op 30 augustus 1888.

  Klaas is getrouwd te Stolwijk op 14 februari 1919 met Aagje van der Wal, geboren te Solwijk rond 1888, dochter van Jan van der Wal en Maria Blonk.

 4. Leendert Both, geboren te Stolwijk op 7 juni 1890.

 5. Aaltje Johanna Both, geboren te Stolwijk op 30 augustus 1898, overleden op 27 februari 1986, begraven te Ammerstol.

  Aaltje is getrouwd met Cornelis de Hoed, geboren op 18 maart 1896, overleden op 2 mei 1989, begraven te Ammerstol.

Tak 24

XII-bf

Marinus Both, witlofkweker, geboren te Gouda op 16 juni 1889, overleden aldaar op 10 juli 1952, zoon van Nicolaas Both (zie XI-af) en Hendrikje van den Bosch.

Marinus is getrouwd te Gouda op 27 augustus 1913 met Agatha Pieternella Hardijzer, geboren te Gouda op 15 juli 1890, overleden aldaar na 1952, dochter van Johannes Hardijzer en Dirkje Agatha Pieternella Endenberg.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikje Both, geboren te Gouda op 29 augustus 1914.

  Hendrikje is getrouwd te Gouda op 16 april 1940 met P. van Maanen.

 2. Dirkje Agatha Pieternella Both, geboren te Gouda op 2 december 1915, overleden te Amstelveen op 11 april 2002.

  Dirkje is getrouwd te Gouda op 31 juli 1940 met C. Rozendaal.

 3. Nicolaas Both, geboren te Gouda op 4 mei 1917.

  Nicolaas is getrouwd met M. Ponse.

 4. Johannes Both, geboren te Gouda op 2 september 1918.

  Johannes is getrouwd met A. A. de Bruijn.

 5. Adriana Gerdina Both, geboren te Gouda op 6 maart 1921.

  Adriana is getrouwd te Gouda op 11 april 1947 met G. van Hofwegen.

 6. Marinus Both, geboren te Gouda op 1 februari 1924.

  Marinus is getrouwd te Gouda op 10 januari 1951 met D. Dirkhooff.

 7. Gerdina Adriana Both, geboren te Gouda op 16 juli 1927.

  Gerdina is getrouwd te Gouda op 7 december 1950 met A. van der Stam.

 8. Corrie Both, geboren te Gouda op 9 februari 1931.

Tak 25

XII-bg

Pietertje Both, geboren te Stolwijk op 27 februari 1863, overleden te Nieuwerkerk aan de IJssel op 17 november 1939, dochter van Pieter Both (zie XI-ai) en Agatha Bak.

Pietertje is getrouwd te Stolwijk op 21 februari 1888 met Jacobus Honkoop, geboren te Stolwijk op 19 juli 1861, overleden te Gouderak op 14 december 1909, zoon van Jan Honkoop en Leentje Hok.

Uit dit huwelijk:

 1. kind Honkoop, levenloos geboren te Stolwijk op 4 juli 1888.

 2. Leentje Elizabeth Honkoop, geboren te Stolwijk op 4 mei 1890.

  Leentje is getrouwd te Gouderak op 5 april 1917 met Aris "Piet" Rook, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 2 december 1888, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 25 maart 1970, zoon van Pieter Marinus Rook en Aaltje Halling.

 3. Pieter Honkoop, geboren te Stolwijk op 8 december 1891, overleden te Yerseke op 23 juni 1963.

  Pieter is getrouwd (1) te Ouderkerk aan de IJssel op 18 september 1919 met Johanna Cornelia Trouborst, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 21 juli 1898, overleden te Almelo op 25 november 1955, dochter van Adriaan Trouborst en Francina Goudriaan.

  Pieter is getrouwd (2) te Yerseke op 4 september 1957 met Lena Vregindeweij, geboren te Middelharnis op 7 november 1905, overleden te Goes op 30 september 1980, dochter van Jan Vroegindewei en Adriaantje Luchthart.

 4. Jan Honkoop, geboren te Stolwijk op 30 november 1892, overleden te Nieuwerkerk aan de IJssel op 19 december 1956.

  Jan is getrouwd te Stolwijk op 1 oktober 1915 met Aberta Kool, geboren te Bergambacht op 1 juli 1893, overleden te Gouda op 3 januari 1984, dochter van Willem Kool en Aberta Opschoor.

 5. Agatha Honkoop, geboren te Gouderak op 29 april 1894.

  Agatha is getrouwd te Gouderak op 7 april 1922 met Hendrik van Dommelen, geboren te Gouderak rond 1898, zoon van Jacob Hendrik van Dommelen en Jacoba van Dam.

 6. Johannes Cornelis "Han" Honkoop, geboren op 2 november 1895, overleden op 7 september 1931.

 7. Annigje Honkoop, geboren op 12 oktober 1897, overleden op 6 mei 1992.

  Annigje is getrouwd (1) op 22 oktober 1924 met Cornelis Verkaaik, geboren op 27 januari 1900, overleden op 1 april 1994, zoon van Arie Teunis Verkaaik en Neeltje Cornelia de Graaf.

  Annigje is getrouwd (2) op 5 augustus 1938 met Arie Hoogendoorn, geboren op 17 maart 1894, overleden op 3 december 1990, zoon van Cornelis Hoogendoorn en Hilligje Hoogendoorn.

XII-bh

Dirk Both, geboren te Stolwijk op 4 oktober 1864, overleden te Berkenwoude op 22 mei 1956, zoon van Pieter Both (zie XI-ai) en Agatha Bak.

Dirk is getrouwd te Berkenwoude op 28 februari 1902 met Meinsje de Jong, geboren te Berkenwoude op 3 augustus 1863, overleden aldaar voor 16 september 1939, dochter van Klaas de Jong (bouwman) en Margje den Oudsten. Meinsje is eerder getrouwd geweest te Berkenwoude op 25 juni 1887 met Arie Halling, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 30 juni 1865, overleden te Berkenwoude op 1 oktober 1897, zoon van Martinus Halling en Foppa Snoek.

Uit dit huwelijk:

 1. kind Both.

XII-bi

Annigje Both, geboren te Stolwijk op 14 april 1867, overleden aldaar op 21 november 1943, dochter van Pieter Both (zie XI-ai) en Agatha Bak.

Annigje is getrouwd te Stolwijk op 21 februari 1888 met Jan Verburg, boerenwerkman, geboren te Stolwijk op 18 december 1864, overleden aldaar op 15 augustus 1944, zoon van Jan Verburg en Trijntje den Hoed.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Verburg, geboren te Stolwijk rond 1889.

  Trijntje is getrouwd te Stolwijk op 12 april 1912 met Arie Verkerk, geboren te Gouderak rond 1887, zoon van Pieter Verkerk en Jannigje Schouten.

 2. Jan Verburg, geboren te Stolwijk rond 1890.

  Jan is getrouwd te Stolwijk op 9 april 1920 met Emmigje Engeltje Graveland, geboren te Stolwijk rond 1898, dochtr van Arie Graveland en Emmigje Meintje Lekkerkerker.

 3. Pieter Verburg, geboren te Stolwijk rond 1891.

  Pieter is getrouwd te Stolwijk op 23 april 1920 met Adriana Dekker, geboren te Stolwijk rond 1893, dochter van Gerrit Dekker en Aagje van Erk.

Tak 26

XII-bj

Jacob Both, mandenmaker, geboren te Gouderak op 6 augustus 1868, overleden te Berkenwoude op 5 februari 1961, zoon van Leendert Both (zie XI-aj) en Adriana Slingerland.

Jacob is getrouwd (1) te Berkenwoude op 23 februari 1895 met Maria Suijker, geboren te Berkenwoude op 2 december 1863, overleden aldaar op 31 december 1912, dochter van Jacob Suijker en Fijgje Boelen. Maria is eerder getrouwd geweest met Wouter van den Heuvel, overleden voor februari 1895.

Jacob is getrouwd (2) te Ouderkerk aan de IJssel op 10 september 1914 met Cornelia de Jong, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 11 januari 1877, overleden aldaar op 27 november 1927, dochter van Cornelis de Jong en Jannigje den Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob "Jaap" Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 19 januari 1921, volgt onder XIII-bl

Jacob is getrouwd (3) te Berkenwoude op 9 juni 1932 met Berdina Borman, geboren te Kamerik op 19 december 1866, overleden te Berkenwoude op 11 september 1944, dochter van Nicolaas Borman en Adriana Spijker.

XII-bk

Willem Both, melkverkoper en winkelier, geboren te Berkenwoude op 15 juli 1870, overleden te Rotterdam op 15 oktober 1941, begraven aldaar (begraafplaats Crooswijk) op 18 oktober 1941, zoon van Leendert Both (zie XI-aj) en Adriana Slingerland.

Willem is getrouwd te Rotterdam op 11 december 1895 met Jannigje Both, geboren te Bodegraven op 5 januari 1874, overleden te Rotterdam op 11 januari 1950, dochter van Arie Cornelis Both (zie XI-bc) en Neeltje Hoogendijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Rotterdam op 17 september 1896, overleden aldaar op 28 februari 1975.

  Adriana is getrouwd te Rotterdam op 19 november 1919 met Leendert Niemandsverdriet, fabrieksarbeider, geboren te Capelle aan de IJssel op 4 september 1894,, overleden te Rotterdam op 29 december 1962, zoon van ? Niemandsverdriet (fabrieksarbeider) en Ingetje van Leeuwen.

 2. Neeltje Both, geboren te Rotterdam op 5 november 1897, volgt onder XIII-bm

 3. Leendert Both, geboren te Rotterdam op 4 november 1898, volgt onder XIII-bn

 4. Adriana Both, geboren te Rotterdam op 15 januari 1900, overleden aldaar op 16 jui 1905.

 5. Arie Cornelis Both, geboren te Rotterdam op 30 april 1901, volgt onder XIII-bo

 6. Pietje Both, geboren te Rotterdam op 6 juni 1902, overleden te Rotterdam op 19 oktober 1988.

  Pietje is getrouwd (1) te Rotterdam op 31 mei 1922 met Jacobus de Munnik, barbier met eigen zaak, geboren te Rotterdam op 15 september 1899, overleden op 9 november 1948, zoon van Jacobus de Munnik en Maria Dirkje van Vliet.

  Pietje is getrouwd (2) te Giessendam op 28 augustus 1957 met Leenbertus Johannes van Bale, begrafenisondernemer, geboren te Giessendam op 25 december 1875, overleden te Rotterdam op 14 februari 1963. Leenbertus is eerder getrouwd geweest met Lijntje Cornelia Verheul, overleden voor augustus 1957.

 7. Willem Both, geboren te Rotterdam op 3 december 1903, volgt onder XIII-bp

 8. Klaas Both, geboren te Rotterdam op 3 december 1903, overleden aldaar op 16 juli 1905.

 9. Trijntje Adriana Both, geboren te Rotterdam op 3 juli 1905, overleden aldaar op 30 januari 1906.

 10. Trijntje Adriana Both, geboren te Rotterdam op 19 september 1906, overleden aldaar op 3 november 1970.

  Trijntje is getrouwd te Rotterdam op 25 april 1928 met Gerrit Verschoor, geboren te Rotterdam op 17 maart 1906, overleden aldaar op 20 oktober 1963.

 11. Maria Both, geboren te Rotterdam op 8 mei 1908, overleden te Woudenberg op 4 januari 1997, begraven aldaar op 9 januari 1997.

  Maria is getrouwd (1) met Pieter den Engelsman, geboren op 19 september 1891, overleden te Kralingen (Rotterdam) op 25 januari 1960, op 25 januari 1960, zoon van Marinus den Engelsman en Lena van den Houten.

  Maria is getrouwd (2) met Aart Arnoldus van den Berge, geboren rond 1897, overleden op 1 mei 1974.

 12. Jannigje "Jannetje" Aletta Both, geboren te Rotterdam op 20 november 1909, overleden te Alblasserdam op 23 september 1998, begraven aldaar op 29 september 1998.

  Jannigje is getrouwd te Rotterdam op 8 mei 1935 met Johannas Verdouw, geboren te Zegswaard op 13 februari 1910, overleden te Rotterdam op 8 januari 1989, begraven aldaar op 12 januari 1989, zoon van Gerrit Johannes Martinus Verdouw en Neeltje Benschop.

 13. Klaas Both, geboren te Rotterdam op 13 oktober 1911, volgt onder XIII-bq

 14. Gerritje Both, geboren te Rotterdam op 29 juni 1913, overleden te Voorburg op 20 maart 1975.

  Gerritje is getrouwd te Rotterdam op 25 mei 1938 met Jacobus Twigt, geboren te Voorburg op 3 juli 1910, overleden te Rijswijk op 18 oktober 1980.

XII-bl

Gerrit Both, landbouwer, geboren te Berkenwoude op 24 juni 1876, overleden aldaar op 26 januari 1960, zoon van Leendert Both (zie XI-aj) en Adriana Slingerland.

Gerrit is getrouwd te Gouderak op 20 februari 1913 met Gerrigje van den Heuvel, geboren te Gouderak op 31 december 1888, overleden te Berkenwoude op 7 juni 1964, dochter van Teunis van den Heuvel en Adriana Wilhelmina Baas.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Both, geboren te Berkenwoude op 4 januari 1914, volgt onder XIII-br

 2. Adriana Wilhelmina Both, geboren te Berkenwoude op 21 april 1915.

  Adriana is getrouwd te Berkenwoude op 19 oktober 1939 met C. van der Graaf.

 3. Teunis Both, geboren te Berkenwoude op 8 juli 1916, volgt onder XIII-bs

 4. Jacob Both, geboren te Berkenwoude op 13 maart 1918, volgt onder XIII-bt

 5. Anna Cornelia Both, dienstbode, geboren te Berkenwoude op 13 augustus 1920, overleden te Gouda op 16 maart 1945.

  Anna is getrouwd te Berkenwoude op 16 april 1942 met Gijsbertus "Gijs" van Krimpen, geboren te Brummen op 26 april 1916.

 6. Cornelis Both, landbouwer, geboren te Berkenwoude op 21 april 1926, overleden aldaar op 12 november 1942.

 7. Willem Both, geboren te Berkenwoude op 11 maart 1928, volgt onder XIII-bu

XII-bm

Leendert Both, veehoudersknecht, geboren te Berkenwoude op 6 juni 1880, overleden te Loenersloot op 19 oktober 1961, zoon van Leendert Both (zie XI-aj) en Adriana Slingerland.

Leendert is getrouwd te Stolwijk op 5 februari 1904 met Geertruida Oskam, geboren te Stolwijk op 6 augustus 1875, overleden te Gouderak op 21 juli 1947, dochter van Bastiaan Oskam en Klazina Buitelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Klazina Both, geboren te Polsbroek op 16 november 1904, overleden te Woerden op 2 mei 1987.

  Adriana is getrouwd te Gouderak op 3 augustus 1927 met Arie de Groot, geboren te Hoenskoop op 28 maart 1901, overleden te Woerden op 21 oktober 1986.

 2. Bastiaan Both, geboren te Polsbroek op 21 november 1905.

  Bastiaan is getrouwd te Stolwijk op 19 december 1930 met Adriana Marrigje Noomen.

 3. Klazina Both, geboren te Polsbroek op 22 januari 1907, volgt onder XIII-bv

 4. Leentje Pietertje Both, geboren te Haastrecht op 14 februari 1910.

 5. Cornelis Both, geboren te Haastrecht op 19 juni 1911, volgt onder XIII-bw

 6. Maria Both, geboren te Haastrecht op 16 juni 1914.

  Maria is getrouwd op 26 oktober 1938 met T. den Hertog.

XII-bn

Klaas Both, landbouwer, geboren te Berkenwoude op 13 februari 1884, overleden te Oudewater op 27 december 1972, zoon van Leendert Both (zie XI-aj) en Adriana Slingerland.

Klaas is getrouwd te Stolwijk op 26 juni 1908 met Mijntje Christina van Dam, geboren te Stolwijk op 27 september 1885, overleden te Bergambacht op 8 december 1947, dochter van Willem Sijbrand van Dam en Niesje van Vliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert Willem Both, geboren te Berkenwoude op 15 september 1909.

  Leendert is getrouwd met C. Slingerland.

 2. Niesje Adriana Both, geboren te Berkenwoude op 1 maart 1912, overleden te Gouda op 1 september 1957.

  Niesje is getrouwd te Berkenwoude op 23 mei 1940 met Hendrik Verhoef, geboren te Zevenhuizen op 17 oktober 1918, overleden te Zevenhuizen-Moercapelle op 27 juli 1996.

 3. Adriana Both, geboren te Berkenwoude op 9 maart 1914.

  Adriana is getrouwd te Waddinxveen op 24 april 1940 met J. A. van de Wind.

 4. Willem Sijbrand Both, geboren te Berkenwoude op 9 februari 1916, volgt onder XIII-bx

 5. Maria Pietertje Both, geboren te Berkenwoude op 19 oktober 1918.

  Maria is getrouwd op 25 juni 1943 met J. Heuvelman.

 6. Pieter Both, geboren te Berkenwoude op 21 juni 1925, volgt onder XIII-by

 7. Jacob Both, geboren te Berkenwoude op 19 januari 1930.

  Jacob is getrouwd met N. Borst.

Tak 27

XII-bo

Neeltje Both, geboren te Broek op 3 januari 1855, overleden te Gouda op 29 augustus 1928, dochter van Willem Both (XI-ak) en Adriana Breedijk.

Neeltje is getrouwd te Gouda op 29 maart 1876 met Pieter Sanders, timmerman, geboren te Gouda rond 1852, overleden voor 1928, zoon van Johannes Sanders (melkverkoper) en Dirkje Ooms.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Wilhelmina Sanders, geboren te Gouda rond 1878, overleden op 28 maart 1949.

  Adriana is getrouwd met Teunis Johannes Swanenburg, overleden voor 28 maart 1949.

Tak 28

XII-bo-1

Hendrik Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 17 november 1859, zoon van Pieter Both (zie XI-am) en Jannigje den Uil.

Hendrik is getrouwd te Ouderkerk aan de IJssel op 3 november 1893 met Klaasje Both, geboren te Stolwijk op 20 februari 1870, dochter van Aart Both (zie XI-am) en Jannigje Kool.

XII-bp

Willem Both, arbeider, bouwman, veehouder, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 13 maart 1860, zoon van Pieter Both (zie XI-ac) en Jannigje den Uil.

Willem is getrouwd te Gouderak op 10 februari 1882 met Antje Mudde, geboren te Gouderak op 21 mei 1857, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 25 december 1936, dochter van Leendert Mudde en Cornelia Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Gouda op 6 augustus 1882, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 27 januari 1923.

 2. Cornelia Both, geboren te Gouda op 14 december 1883, overleden op 28 januari 1949, begraven te Ouderkerk aan den IJssel (Algemene Begraafplaats).

  Cornelia is getrouwd met Anton van der Linde, geboren op 9 november 1878, overleden op 30 november 1956, begraven te Ouderkerk aan den IJssel (Algemene Begraafplaats).

 3. Jannigje Hendrika Both, geboren te Gouda op 11 juli 1885.

 4. Hendrik Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel rond 1888, volgt onder XIII-bz

 5. Leendert Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 13 mei 1890.

  Leendert is getrouwd op 18 september 1931 met Johanna Koolmees, geboren te Capelle aan de IJssel op 7 januari 1891.

 6. Jakob Antonie Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 6 maart 1892.

 7. Jannigje Hendrika Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 8 augustus 1897.

XII-bq

Marinus Simon Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 19 februari 1865, overleden voor 12 mei 1948, zoon van Pieter Both (zie XI-am) en Jannigje den Uil.

Marinus is getrouwd te Gouderak op 9 juni 1886 met Catharina Maria Fijn, geboren rond 1865, overleden te Gouda op 11 mei 1948, dochter van Adriaan Fijn en Neeltje de Wit.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Petronella Both, geboren te Gouderak op 23 september 1886.

 2. Nellie Adriana Both, geboren te Zegveld.

Tak 29

XII-br

Willem Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 13 maart 1860, overleden op 1 maart 1918, zoon van Jan Both (zie XI-an) en Neeltje de Groot.

Willem is getrouwd op 21 maart 1890 met Agatha Verweij, geboren op 23 september 1866, overleden op 22 januari 1952.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, overleden te Gouda op 1 oktober 1894.

 2. Hendrika Both, overleden op 12 maart 1892.

 3. Hendrika Both, overleden op 24 oktober 1894.

 4. Jannetje Both, geboren op 2 februari 1896.

 5. Wilhelmina Hendrika Both, geboren op 13 januari 1904.

XII-bs

Hendrik Both, fabrieksarbeider, winkelier, bouwman, geboren te Stein op 11 maart 1867, overleden te Gouda op 31 mei 1951, zoon van Jan Both (zie XI-an) en Neeltje de Groot.

Hendrik is getrouwd te Gouda op 11 mei 1892 met Margje Wilhelmina Barbara Verbree, geboren te Alphen aan de Rijn op 23 augustus 1869, overleden op 10 december 1937.

Uit dit huwelijk:

 1. Heiltje Both, geboren op 11 augustus 1893, overleden te Gouda op 31 augustus 1893.

 2. Heiltje Both, geboren te Gouda op 30 oktober 1894, overleden te Werkendam op 11 juni 1969.

  Heiltje is getrouwd te Gouda op 6 december 1922 met [onbekend].

 3. Jannetje Both, geboren op 17 november 1895, overleden te Gouda op 13 januari 1925.

 4. Neeltje Both, geboren op 19 maart 1897, overleden te Gouda op 31 maart 1897.

 5. Jan Both, geboren op 19 maart 1897, overleden te Gouda op 1 april 1897.

 6. Jan Both, geboren op 13 mei 1898, overleden op 18 juni 1962.

 7. Thomas Both, geboren op 7 juli 1900, overleden te Gouda op 27 april 1901.

 8. Thomas Both, geboren op 21 januari 1902, overleden te Gouda op 10 mei 1902.

 9. Neeltje Both, geboren op 11 maart 1903, overleden op 14 oktober 1972.

 10. Thomas Both, geboren op 14 november 1904, overleden te Gouda op 22 mei 1905.

 11. Hendrik Both, geboren op 13 februari 1908, overleden te Gouda op 24 juli 1908.

 12. Willem Lodewijk Both, geboren op 8 september 1909, overleden te Gouda op 12 april 1911.

 13. Johanna Helena Both, geboren op 19 juli 1912, overleden op 22 juli 1966.

XII-bt

Pieter Marinus Both, hoofd Groen van Prinsterenschool (Gouda), geboren op 14 januari 1873, overleden te Gouda op 2 september 1937, zoon van Jan Both (zie XI-an) en Neeltje de Groot.

Pieter is getrouwd op 12 augustus 1903 met Cornelia Graafland, geboren te Schiedam op 24 mei 1872, overleden te Beekbergen op 17 oktober 1940.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Jacoba Both, geboren op 24 mei 1904, overleden te Beekbergen op 18 juni 1942.

 2. Jan Both, geboren op 28 februari 1906.

  Jan is getrouwd met Johanna F. "Hannie" Ockhuysen.

 3. Gijsbert Both, geboren op 3 januari 1908, volgt onder XIII-ca

 4. Neeltje Both, geboren op 18 september 1910.

 5. Cornelia Both, geboren op 12 oktober 1911, overleden te Arnhem op 31 januari 2002.

Tak 30

XII-bu

Gijsbert Both, koopman, arbeider, geboren te Stolwijk op 5 oktober 1859, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 2 juni 1933, zoon van Willem Both (zie XI-ao) en Neeltje Speksnijder.

Gijsbert is getrouwd te Bergambacht op 30 september 1881 met Lijntje Bode, geboren te Bergambacht rond 1885, overleden voor 2 juni 1933, dochter van Pieter Bode en Grietje van der Pijl.

Uit dit huwelijk:

 1. Margje Both, geboren te Stolwijk op 6 januari 1883.

 2. Grietje Both, geboren te Stolwijk op 12 september 1884.

 3. Willem Cornelis Both, geboren te Bergambacht op 18 december 1885.

  Willem is getrouwd te Gouderak op 4 juli 1912 met Wilhelmina Maria Stigter.

 4. Pieter Klaas Both, geboren te Bergambacht op 7 april 1888, volgt onder XIII-cb

 5. Neeltje Both, geboren te Bergambacht op 14 augustus 1889.

XII-bv

Marinus Both, boerenwerkman, tuinder, geboren te Stolwijk rond 31 juli 1868, overleden aldaar op 3 juni 1937, zoon van Willem Both (zie XI-ao) en Neeltje Speksnijder.

Marinus is getrouwd te Stolwijk op 26 januari 1894 met Lena Jongkind, geboren te Bergambacht op 15 juni 1869, overleden te Stolwijk op 11 september 1926, dochter van Cornelis Jongkind en Maria Buitelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Cornelis Both, geboren te Stolwijk op 24 februari 1895, overleden te Rotterdam op 2 oktober 1947.

  Willem is getrouwd op 3 september 1930 met Pieternella Lijna van Driel, geboren te Haarlemmermeer op 7 maart 1904.

 2. Cornelis Adrianus Both, geboren te Stolwijk op 28 juli 1896, volgt onder XIII-cc

 3. Margje Adriana Both, geboren te Stolwijk op 23 januari 1898.

  Margje is getrouwd te Stolwijk op 25 augustus 1922 met Daniel Stuijt, geboren te Lekkerkerk op 15 oktober 1891, zoon van Cornelis Stuijt en Maria Schoonderwoerd.

 4. Cornelia Maria Both, geboren te Stolwijk op 5 maart 1899, overleden te Gouda op 22 juli 1936.

  Cornelis is getrouwd te Stolwijk op 16 september 1921 met Jan Johannes Verwaal, geboren te Bergambacht rond 1895, zoon van Gerrit Verwaal en Lijntje in 't Veld.

 5. Marinus Both, geboren te Stolwijk op 13 februari 1900, volgt onder XIII-cd

 6. Maria Both, geboren te Stolwijk op 8 augustus 1901, overleden aldaar op 18 augustus 1901.

 7. Maria Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 12 oktober 1902.

 8. Lena Both, geboren te Stolwijk op 27 juni 1907.

  Lena is getrouwd te Stolwijk op 20 september 1929 met [onbekend].

XII-bw

Maria Both, geboren op 26 januari 1873, overleden te Stolwijk op 31 oktober 1941, dochter van Willem Both (zie XI-ao) en Neeltje Speksnijder.

Maria is getrouwd te Stolwijk op 26 januari 1894 met Adrianus van Dam, landbouwer, geboren rond 1868, overleden na 31 oktober 1941.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Pieternella van Dam, geboren te Stolwijk rond 1895, volgt onder XII-cf

XII-bx

Teunis Markus, boerenwerkman, geboren te Berkenwoude op 16 augustus 1872, overleden aldaar op 25 mei 1957, zoon van Willem Markus (zie XI-at) en Barbera Both

Teunis is getrouwd te Berkenwoude op 9 maart 1895 met Maria Both, geboren te Berkenwoude op 6 november 1874, dochter van Leendert Both (zie XI-aj) en Adriana Slingerland.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Markus, geboren te Berkenwoude op 15 september 1895, overleden aldaar op 2 oktober 1895.

 2. Adriana Markus, geboren te Berkenwoude op 21 november 1896, overleden aldaar op 16 augustus 1986.

  Adriana is getrouwd te Berkenwoude op 20 maart 1918 met Jacob Suijker, koopman, los werkman en chauffeur, geboren te Berkenwoude op 7 januari 1894, overleden aldaar op 30 juni 1980, zoon van Willem Suijker en Jannigje van Vliet.

 3. Elizabeth Markus, geboren te Berkenwoude op 13 februari 1900, overleden te Gouda op 14 januari 1986.

  Elizabeth is getrouwd te Gouda op 30 mei 1924 met Klaas Markus, winkelier, geboren te Berkenwoude op 15 maart 1902, overleden aldaar op 12 februari 1972, zoon van Willem Markus (landbouwer) en Cornelia van Vliet.

 4. Barbera Markus, geboren te Gouda op 27 september 1902, overleden aldaar op 28 november 1980.

  Barbera is getrouwd te Gouda op 16 april 1926 met Willem de Jong, geboren te Stolwijk op 3 januari 1902, overleden te Gouda op 7 september 1992, zoon van Willem de Jong en Haagje Verduijn.

Tak 32

XII-by

Cornelis Both, landbouwer, geboren te Berkenwoude op 4 juni 1884, overleden te Gouda op 27 juni 1966, zoon van Cornelis Both (zie XI-au) en Elisabeth Molenaar.

Cornelis is getrouwd te Berkenwoude op 21 juni 1911 met Adriana de Groot, geboren te Berkenwoude op 22 juli 1884, overleden aldaar op 8 februari 1953, dochter van Jacobus de Groot en Neeltje Hoogenboezem.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Cornelis Both, geboren te Berkenwoude op 11 december 1911.

  Jacobus is getrouwd (1) te Berkenwoude op 3 maart 1937 met Neeltje Anker, geboren rond 1911, overleden te Berkenwoude op 10 oktober 1951.

  Jacobus is getrouwd (2) te Reeuwijk op 30 oktober 1953 met Ariaantje Rijlaarsdam, geboren te Sluipwijk op 18 september 1908.

 2. Cornelis Both, geboren te Berkenwoude op 13 september 1915, volgt onder XIII-ce

 3. A. Both.

Tak 33

XII-bz

Maarten Both, pakhuisknecht, kaaskoper, koopman, geboren te Bodegraven op 14 maart 1869, overleden aldaar op 8 maart 1929, zoon van Arie Both (zie XI-ax) en Marietje Scheer.

Maarten is getrouwd te Hekendorp op 2 juni 1892 met Johanna Catharina Peuler, geboren te Hekendorp op 9 januari 1868, overleden te Bodegraven op 4 februari 1951, dochter van Johannes Cornelis Peuler (koffiehuishouder) en Jannigje Kinket.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Johannes Both, geboren te Bodegraven op 8 januari 1894.

 2. Jannigje Marijtje Both, geboren te Bodegraven op 12 mei 1896.

 3. Marijtje Jannigje Both, geboren te Bodegraven op 18 september 1898.

Tak 36

XII-ca

Klaas Both, boerenarbeider, geboren te Nieuwkoop op 28 oktober 1871, overleden te Zeist op 11 maart 1952, zoon van Arie Cornelis Both (zie XI-bc) en Neeltje Hoogendijk.

Klaas is getrouwd (1) te Rotterdam op 13 augustus 1902 met Krijntje Wilhelmina Boom, geboren te Waddinxveen op 26 december 1881, overleden te Rotterdam op 6 augustus 1949.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, geboren te Rotterdam op 18 april 1903.

  Neeltje is getrouwd met N. Krispijn.

 2. Maria Hendrika Both, geboren te Rotterdam op 18 april 1903.

Klaas is getrouwd (2) met A. Krispijn. A. is eerder getrouwd geweest met [onbekend], overleden.

XII-cb

Jannetje Aletta Both, geboren te Kralingen (Rotterdam) op 30 december 1875. overleden aldaar op 5 september 1903, dochter van Arie Cornelis Both (zie XI-bc) en Neeltje Hoogendijk.

Jannetje is getrouwd te Rotterdam op 28 juli 1897 met Heinrich Karl Friedrich Plenge, bouwknecht, winkelier, geboren te Lavelsloh (Hannover, Duitsland) op 10 januari 1869, zoon van Karl Hermann Plenge en Wilhelmina Sophie Buchholtz.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Plenge, Duiste nationaliteit (1921), geboren te Rotterdam rond 1900.

  Neeltje is getrouwd te Rotterdam op 26 januari 1921 met Arie van den Bogerd, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) rond 1897, zoon van Gerrit Jan van den Bogerd en Neeltje van der Torren.

 2. Wilhelmine Sophia Plenge, Duitse nationaliteit (1921), geboren te Rotterdam rond 1901.

  Wilhelmine is getrouwd te Rotterdam op 27 jumi 1921 met Pieter Arie de Lely, geboren te Rotterdam rond 1896, zoon van Jan de Lely en Maria Hogendoorn.

Tak 38

XII-cc

Pieter Both, arbeider, landarbeider, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 11 april 1875, zoon van Adrianus Jacobus Both (zie XI-bf) en Adriana Both.

Pieter is getrouwd met Elizabeth Geertruida van der Lee, geboren te Rotterdam op 8 juni 1883, dochter van Willem van der Lee en Mendrika Margaretha Ham.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 18 oktober 1906.

  Adriana is getrouwd te Rotterdam op 11 februari 1925 met Adrianus Johannes Philippus Niedek, geboren te Rotterdam op 31 december 1900, erkend (door moeder) op 15 februari 1918, zoon van Ingetje van Niedek.

XII-cd

Adrianus Both, spoorwegwerker, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 9 mei 1878, overleden te Gouda op 30 juni 1942, begraven te Nieuwerkerk aan de IJssel, zoon van Adrianus Jacobus Both (zie XI-bf) en Adriana Both.

Adrianus is getrouwd te Nieuwerkerk aan de IJssel op 3 juli 1908 met Gijsje Vogelaar, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 6 april 1883, overleden te Capelle aan de IJssel op 7 mei 1988, begraven te Nieuwerkerk aan de IJssel op 11 mei 1988, dochter van Pieter Vogelaar en Johanna Schouten.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Capelle aan de IJssel.

 2. Pietje Johanna Both, geboren rond 1910.

  Pietje is getrouwd met Gosen Verkaik, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 31 maart 1910.

 3. Adrianus Jacobus Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 30 mei 1911, volgt onder XIII-cf

 4. Pieter Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 8 juli 1913, volgt onder XIII-cg

Tak 41

XII-ce

Pieter Arie Both, geboren te Benschop rond 1892, zzon van Willem Both (zie XI-bk) en Marrigje Aantjes.

Pieter is getrouwd te Polsbroek op 19 juni 1914 met Leentje Kapteijn, geboren te Stolwijk rond 1891, dochter van Teunis Kapteijn en Leentje Hol.

Uit dit huwelijk:

 1. Leentje Both, geboren rond 1914, overleden te Benschop op 15 oktober 1927.

Tak 45

XII-cf

Marinus Both, tuinman, geboren te Stolwijk op 3 oktober 1891, zoon van Jan Both (zie XI-br) en Johanna Blonk.

Marinus is getrouwd te Stolwijk op 23 februari 1917 met Anna Pieternella van Dam, geboren te Stolwijk op 28 oktober 1894, dochter van Adrianus van Dam (zie XII-bw) en Maria Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Both, geboren te Stolwijk op 10 september 1917.

  Johanna is getrouwd (1) op 27 mei 1938 met Jan Anker, geboren te Haastrecht op 8 oktober 1912, overleden te Stolwijk op 4 februari 1941.

  Johanna is getrouwd (2) met Johan Klaas Uittenbogaard, melkslijter, geboren te Stolwijk op 11 augustus 1913, zoon van Jacob Uittenbogaard en Hendrika Anker.

XII-cg

Jan Pieter Both, tuinman, boerenwerkman, geboren te Stolwijk op 30 augustus 1894, zoon van Jan Both (zie XI-br) en Johanna Blonk.

Jan is getrouwd te Stolwijk op 24 oktober 1919 met Johanna den Ouden, geboren te Haastrecht in het jaar 1898, dochter van Snel den Ouden en Willemijntje van der Laan.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren te Stolwijk op 9 april 1920, overleden aldaar op 12 april 1920.

 2. Jan Both, geboren te Stolwijk op 17 maart 1924, overleden aldaar op 23 maart 1924.

Tak 46

XII-ch

Neeltje Both, geboren te Gouda op 26 augustus 1892, dochter van Marinus Both (zie XI-bs) en Annigje van Triet.

Neeltje is getrouwd te Stolwijk op 8 oktober 1920 met Sijbrand van de Werken, geboren te Ammerstol rond 1890, zoon van Gerrit van de Werken en Elizabeth van der Kuil.

Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth van de Werken, geboren te Ammerstol op 10 augustus 1922.

  Elizabeth is getrouwd te Ammerstol op 25 juli 1946 met Hendrik Honkoop, geboren te Gouda op 25 april 1916, overleden aldaar op 8 maart 1988, zoon van Jan Honkoop en Maartje Stubbe.

Tak 47

XII-ci

Marinus Both, geboren te Stolwijk op 30 december 1887, zoon van Bastiaan Both (zie XI-bt) en Adriana Anker.

Marinus is getrouwd te Bergambacht op 4 september 1914 met Annigje Scholten, geboren te Bergambacht in het jaar 1890, dochter van Hendrik Johannes Scholten en Janna Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Johannes Both, geboren te Bergambacht rond september 1916, overleden aldaar op 12 oktober 1916.

XII-cj

Jan Both, geboren te Hekendorp op 3 februari 1890, overleden te Gouda op 17 januari 1967, zoon van Bastiaan Both (zie XI-bt) en Adriana Anker.

Jan is getrouwd te Bergambacht op 25 februari 1921 met Willemijntje Rijneveld, geboren te Willige Langerak rond 1886, overleden te Bergambacht op 13 maart 1956, dochter van Hendrik Rijneveld en Aagje Schep. Willemijntje is eerder getrouwd geweest te Willige Langerak op 27 februari 1914 met Marinus Schilt, geboren te Bergambacht rond 1885, zoon van Teunis Schilt en Johanna Maria Verhoef.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Bergambacht op 13 februari 1922, volgt onder XIII-by

 2. Maria Both, geboren te Alblasserdam op 22 mei 1924, overleden te Gouda op 25 augustus 1994, begraven te Bergambacht op 30 augustus 1994.

  Maria is getrouwd te Bergambacht op 21 december 1949 met Jan Cornelis Verhoeven, fabrieksarbeider, veehouder, geboren te Groot-Ammers op 21 februari 1922, overleden te Nieuwegein op 7 februari 1990.

 3. Hendrik Both, geboren te Bergambacht op 5 mei 1923, ongehuwd overleden te Gouda op 21 augustus 1978.

XII-ck

Maria Both, woont te Ouderkerk aan de IJssel (1923), geboren te Hekendorp op 29 april 1900, overleden te Gouda op 1 november 1972, dochter van Bastiaan Both (zie XI-bt) en Adriana Anker.

Maria is getrouwd met Sijmen Pons, geboren te Molenaarsgraaf op 26 januari 1901, zoon van Jan Pons en Lena Pieternella van der Graaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Lena Pieternella Pons, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 2 mei 1923.

  Lena is getrouwd met Johannes Adrianus Zijderlaan, geboren te Polsbroek op 23 september 1919, zoon van Jan Zijderlaan (landbouwer) en Annigje Cornelia Halling enieur

Tak 49

XII-cl

Adrianus Cornelis Both, veeverloskundige, geboren te Stolwijk op 16 juni 1880, overleden te Rotterdam op 1 december 1957, zoon van Willem Both (zie XI-bv) en Jannigje Verkaik.

Adrianus is getrouwd te Zevenhuizen op 25 september 1908 met Neeltje Stofberg, geboren te Zevenhuizen op 16 juli 1882, overleden te Rotterdam op 1 april 1973.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Both, geboren te Zevenhuizen op 4 maart 1909, overleden te Nootdorp op 3 september 1992.

  Jannigje is getrouwd te Nootdorp op 2 juli 1936 met Jan Marie Eisberg, geboren te Nootdorp op 13 februari 1911, overleden aldaar op 13 februari 1986.

 2. Johanna Maria Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 22 april 1910, overleden aldaar op 29 oktober 1933.

 3. Adrianus Cornelis Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 30 april 1913, volgt onder XIII-ch

 4. Josina Neeltje Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 17 april 1915.

  Josina is getrouwd te Hillegersberg (Rotterdam) op 8 november 1939 met Sjouke de Jong, geboren te Hallum op 2 juni 1912, overleden te Zweelo op 3 juni 1988.

 5. Adriana Cornelia Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 19 september 1917.

  Adriana is getrouwd te Antwerpen (BelgiŽ) op 24 maart 1951 met George Kotsabasis, geboren te Athene (Griekenland) op 15 februari 1899, overleden aldaar op 15 februari 1973.

 6. Neeltje Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 31 december 1919.

 7. Arie Both, geboren te Hillegersberg op 21 maart 1923, volgt onder XIII-ci

 8. Willem Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) op 8 september 1925, overleden te Wassenaar op 4 januari 1996.

  Willem is getrouwd te Loosduinen op 14 september 1954 met Annigje Jacoba de Jager, geboren te Krimpen aan de Lek op 19 augustus 1927.

XII-cm

Jan Both, geboren te Stolwijk op 9 november 1881, overleden te Krimpen aan de Lek op 1 november 1953, zoon van Willem Both (zie XI-bv) en Jannigje Verkaik.

Jan is getrouwd te Stolwijk op 16 januari 1903 met Jansje Graveland, geboren te Gouderak op 7 september 1875, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 23 mei 1952, dochter van Willem Graveland en Jansje Anker.

Jan en Jansje
Jan en Jansje

Uit dit huwelijk:

 1. Jansje Both, geboren te Stolwijk op 1 maart 1903.

  Jansje is getrouwd met Teunis Rook.

  Jansje
  Jansje.

  Teunis
  Teunis.

 2. Willem Both, geboren te Moordrecht op 27 april 1907, volgt onder WIII-cj

 3. Jannigje Both, geboren te Stolwijk op 28 oktober 1909.

 4. Jan Jansen Both, geboren te Stolwijk op 14 maart 1911, overleden te Vlist op 7 november 1918.

XII-cn

Pieter Both, bouwman, arbeider, kruidenier (met hondekar), boomkweker, bouwman-veehouder, geboren te Stolwijk op 31 juli 1884, overleden te Capelle aan de IJssel op 28 augustus 1968, zoon van Willem Both (zie XI-bv) en Jannigje Verkaik.

Pieter is getrouwd te Lekkerkerk op 27 januari 1905 met Lijpje Berkouwer, geboren te Lekkerkerk op 13 januari 1886, overleden te Zwammerdam op 30 mei 1961, dochter van Dirk Berkouwer en Geertrui Grietje Noorlander.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Lekkerkerk op 4 mei 1905, volgt onder XIII-ck

 2. Dirk Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 10 december 1906, overleden aldaar op 12 december 1906.

 3. Dirk Both, geboren te Reeuwijk op 31 augustus 1909, volgt onder XIII-cl

 4. Gerard Both, (tweeling) geboren te Zwammerdam op 13 juli 1914, volgt onder XIII-cm

 5. Jannigje Both, (tweeling) geboren te Zwammerdam pp 13 juli 1914.

  Jannigje is getrouwd te Zwammerdam op 28 november 1929 met Cornelis Oosterwijk, geboren te Reeuwijk op 12 januari 1911, overleden te 's Gravenhage op 22 november 1967.

 6. Pieter Both, geboren te Reeuwijk op 11 juli 1917, volgt onder XIII-cn

 7. Teunis Both, geboren te Reeuwijk op 15 oktober 1918, overleden aldaar op 7 oktober 1920.