Het geslacht Bot(h) uit Noordeloos

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Speciale dank voor Leendert van der Meer, met wie ik in het begin goed contact gehad heb en samen onze gegevens uitwisselden. En voor Bert Both, de eerste die een begin maakte met een verzamel-website voor alle stammen hier in Nederland, en nog steeds waardevol materiaal aanlevert. Beiden waren essentieel voor het tot stand komen van deze uitgebreide genealogie die zijn oorsprong vindt in Noordeloos.

Bronnen:

Aanvullende websites:

Inleiding (generatie I - VI)

Door ingenieur F.H.J. van Aesch (Gens Nostra 53, april/mei 1998, pagina 276-289)

In de kwartierstaat van mijn vrouw komt een Marrigje Both voor, geboren te Berkenwoude op 5 februari 1832. Verder teruggaand in de tijd blijkt haar familie via Stolwijk en Polsbroek afkomstig te zijn uit Noordeloos in de Alblasserwaard. De meeste 'Both'-en die nu leven in de Krimpenerwaard, blijken tot dezelfde familie te behoren.

In de Alblasserwaard komen naast de hierna te behandelen familie nog enkele andere families Both voor. In Ons Voorgeslacht, jaargang 1985, pagina 665 en verder behandelt B. de Keijzer een familie Both uit Streefkerk en Sliedrecht. In Ottoland komt ook een familie Both voor, waarin Joost en Godschalck gidsnamen zijn. Zij komen daar vanaf midden 16de eeuw voor als schout en gezworenen. Een in Hoornaar voorkomende familie Both blijkt via de vrouwslijn af te stammen van de te behandelen familie.

Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat er een relatie is tussen de families uit Ottoland en Noordeloos. Verder onderzoek zal dat dan moeten aantonen.

De bedoeling van deze publicatie is dn ook een bouwsteen aan te dragen voor dat verdergaande onderzoek: een mooie uitdaging voor Bothanica, Genealogische Vereniging van het geslacht Both!

Bij het onderzoek heb ik veel steun en positieve kritiek gehad van de heren L. M. van der Hoeven en H. M. Kuijpers, waarvoor mijn hartelijke dank. Bijzonder veel dank gaat uit naar de bewerkers van de archiefstukken van Noordeloos vůůr 1700, de heren A. I. Grabowsky, G. J. van Rookhuyzen, A. Verhoeff en boevengenoemde H. M. Kuijpers.

Inleiding (generatie VI-c - XIV)

Door H.E. Both-van Walsem, Oosterbeek, mei 1970.

Het wapen van deze Both-tak is bekend door overlevering. Mogelijk is de overlevering zo lang doorgegaan door de Hendrik Both traditie. Een stempel met het wapen vererfde in de Hendrik Both-lijn.

De Hendrik-generaties gingen ertoe over de oudste zoon Hendrik te noemen: Hendrik Both (1798-1859), Hendricus Both (1829-1892), Hendrik Both (1858-1939), Hendricus Leonard Johan Both (1943).

Om aan te tonen dat de stempel met het wapen een Hendrik toebehoorde veranderde de eerste Hendrik Both (dat nemen we ten minste aan) de rangschikking van de botvissen op het schild in 1-2 (dat wil zeggen ťťn zwemmend botvis boven en twee beneden) om in het onderste gedeelte van het schild de letters H.B. te kunnen plaatsen (de rangschikking op het schild werd dan 1-2-1 wat ook goed is).

Het wapen in de zegelring van H. J. Both werd in 1937 naar het wapen op het stempel gemaakt. De ongewone rangschikking der bot-vissen werd toen overgenomen, maar de letters H.B. niet.

Een lakafdruk van het wapen op de stempel, voorkomende op een brief van 8 augustus 1866 van Hendricus Both aan zijn zwager A. Wilhelm te Heusden is nog in het bezit van zijn nakomelingen. De stempel met het wapen is helaas verloren gegaan. Het vererfde de laatste maal in 1939 niet naar de oudste zoon in de linie, maar op een andere kleinzoon, Hendrik Both. Deze heeft de stempel bij een verhuizing in AustraliŽ verloren.

Dr. A. R. Kleyn, beheerder van het Historisch Genealogisch en Heraldisch Archief, gaf rond 1970 als mening dat de overlevering van het wapen, in deze tak, als veilig en juist beschouwd mag worden.

De Alblasserwaard

De Alblasserwaard is een landstreek gelegen in het zuiden van Zuid-Holland (Nederland) en ten oosten van Rotterdam. In het noorden wordt de Alblasserwaard begrensd door de rivier de Lek, in het zuiden door de rivier de Merwede en in het westen door de rivier de Noord. In het oosten vormen de Oude Zederik (in 1370 gegraven tussen Ameide en Meerkerk), het Merwedekanaal (een vergraving van het Zederikkanaal, dat een vergraving was van de rivier de Zederik) en de Linge de grens met de Vijfheerenlanden.

Pas na de voltooiing van de Oude Zederik was het gebied geheel door waterlopen omringd en werd daardoor een waard. Kort daarna kwam de naam "Alblasserwaard" in zwang. Daarvoor werd het grootste deel van het gebied aangeduid als het "Land tussen Lek en Merwede".

kaart van de Alblasserwaard rond 1300
De Alblasserwaard rond 1300. (http://www.nvwa.nl)

De geschiedenis van de Alblasserwaard begint na de laatste ijstijd zo'n 10.000 jaar geleden. Door de wind werden zandduinen opgeworpen die nu nog in het landschap zichtbaar zijn en donken worden genoemd. In het centrum van de Alblasserwaard zijn nog diverse donken zichtbaar. De Romeinse tijd was na de prehistorie de eerstvolgende periode waarin weer bewoning op vrij grote schaal in de Alblasserwaard voorkwam. Na de ontvolking rond het jaar 250 raakte de Alblasserwaard vanaf het jaar 1000 opnieuw permanent bewoond. De ontginning van de Alblasserwaard werd zeer waarschijnlijk voltooid in de vierde kwart van de 13e eeuw.

Bron: http://nl.wikipedia.org/

De Alblasserwaard omstreeks 1300
De Alblasserwaard omstreeks 1300. (http://historie-sliedrecht.nl)

Verkaveling

Bij de ontginning van het gebied rond de 12 en 13e eeuw is onder barre omstandigheden veel werk verzet. De grond die in eigendom was van met name de Hollandse adel werd uitgegeven in stukken van gelijke grootte, te beginnen vanuit een hoger gelegen strook. Op deze stroken werden de woningen en bedrijfsgebouwen opgetrokken. De uitgegeven stukken grond, ook wel slagen genoemd, werden omgeven door sloten om de ontwatering te bevorderen. Als de slagen te lang werden, groef men dwarsweteringen en zodra het aantal sloten heel groot werd, werden vlieten gegraven die ook evenwijdig met de percelen grond liepen. Het uitgeven van percelen van gelijke grootte gebeurde nauwgezet.

Deze ontwikkeling van bedrijven met lange smalle percelen veroorzaakte een verschil in de bedrijfsvoering per perceel. De gedeelten grenzend aan de bedrijven werden intensiever bemest dan de verder gelegen gedeelten. Met name voordat de kunst meststoffen waren geÔntroduceerd. Ook werden deze percelen intensiever beweid in verband met de gemakkelijke bereikbaarheid. Op deze verschillen in bedrijfsvoering reageerde ook de natuur. De ver van de bedrijven gelegen delen waren armer aan voedingsstoffen en werden vooral gehooid. Hierdoor ontstond er een levensgemeenschap die bij zonder soortenrijk was en daarom van grote natuurwaarde.

De Alblasserwaard 
			omstreeks 1500
De Alblasserwaard omstreeks 1500. (http://historie-sliedrecht.nl)

Generatie X

X-a

Cornelis Both, geboren te Sliedrecht op 21 januari 1774, gedoopt aldaar op 23 januari 1774, overleden te Oud Beijerland op 17 maart 1855, zoon van Paulus Willemszn Both (zie IX-a) en Ariaantje Cornelisdr Timmer.

Cornelis is getrouwd te Oud Beijerland op 26 oktober 1800 met Jannetje Mullaard, gedoopt te Oud Beijerland op 13 september 1769, overleden aldaar op 7 juni 1817, begraven aldaar op 10 juni 1817, dochter van Dirk Mullaard en Neeltje Polderman.

Uit dit huwelijk:

 1. kind Both, levenloos geboren te Oud-Beijerland op 26 februari 1802.

 2. Adriana Both, geboren te Oud-Beierland op 31 augustus 1803, gedoopt aldaar op 4 september 1803, overleden aldaar op 3 december 1803.

 3. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 december 1804, gedoopt te aldaar op 9 december 1804, volgt onder XI-a

 4. Neeltje Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 juli 1806, gedoopt aldaar op 13 juli 1806, overleden aldaar op 21 januari 1808.

 5. Adriaantje Both, geboren te Oud Beijerland op 10 januari 1808, gedoopt aldaar op 17 januari 1808, overleden aldaar op 19 april 1808.

 6. Dirk Both, geboren te Oud-Beijerland op 20 januari 1810, gedoopt aldaar op 24 januari 1810, overleden aldaar op 23 mei 1810.

 7. Neeltje Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 februari 1812, gedoopt aldaar op 26 februari 1812, overleden aldaar op 15 maart 1814.

X-b

Pietertje Both, geboren te Sliedrecht op 6 september 1777, gedoopt aldaar op 14 september 1777, overleden te Goudswaard op 28 mei 1830, dochter van Paulus Willemszn Both (zie IX-a) en Ariaantje Cornelisdr Timmer.

Pietertje is getrouwd te Sliedrecht op 9 mei 1802 met Cornelis Konijnendijk, arbeider, geboren te Sliedrecht rond 1775, overleden op 18 juni 1830, zoon van Jan Konijnendijk en Maartje de Reus.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Konijnendijk, geboren te Goudswaard op 21 september 1802, gedoopt aldaar op 26 september 1802.

 2. Ariaantje Konijnendijk, geboren te Goudswaard op 20 januari 1804, gedoopt aldaar op 22 januari 1804.

  Ariaantje is getrouwd te Spijkernisse op 6 oktober 1838 met Leendert Mout, geboren rond 1800, zoon van Arij Mout en Louwrensje Commijs.

 3. Maartje Konijnendijk, geboren te Goudswaard op 21 augustus 1807, gedoopt aldaar op 30 augustus 1807, overleden te Hekelingen op 13 mei 1842.

  Maartje is getrouwd te Hekelingen op 21 januari 1830 met Willem Bovenste, geboren op 17 juli 1806, zoon van Willem Bovenste en Neeltje Appeldoorn.

 4. Paulus Konijnendijk, geboren te Goudswaard op 21 augustus 1807, gedoopt aldaar op 30 augustus 1807.

 5. Paulus Konijnendijk, geboren te Goudswaard op 1 mei 1811, gedoopt aldaar op 5 mei 1811, overleden te Zuidland op 7 mei 1862.

  Paulus is getrouwd te Zuidland op 18 april 1836 met Jannigje Troost, geboren rond 1799, dochter van Jacob Pieterszn Troost en Merrigje de Jongh.

X-c

Willem Both, arbeider, geboren te Sliedrecht op 14 januari 1780, gedoopt aldaar op 23 januari 1780, overleden te Oud-Beijerland op 7 februari 1847, zoon van Paulus Willemszn Both (zie IX-a) en Ariaantje Cornelisdr Timmer.

Willem is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 2 mei 1802 (ondertrouwd aldaar op 16 april 1802) met Maria Brussaard, geboren te Oud-Beijerland op 25 januari 1775, overleden te Spijkenisse op 16 december 1817, dochter van Maarten Brussaart en Trijntje van Munnikenhof.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 juli 1803, gedoopt aldaar op 31 juli 1803, overleden aldaar op 30 januari 1817.

 2. Maarten Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 juli 1805, overleden aldaar op 8 juli 1815.

 3. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 mei 1808, gedoopt aldaar op 29 mei 1808, overleden aldaar op 14 februari 1810.

 4. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 21 juli 1810, gedoopt aldaar op 24 juli 1810, overleden aldaar op 10 januari 1811.

 5. Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 juni 1812, gedoopt aldaar op 14 juni 1812, volgt onder XI-b

Willem is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 26 november 1820 met Kornelia van den Berg, geboren te Hoogvliet in augustus 1792, overleden te Oud-Beijerland op 11 februari 1876, dochter van Jan van den Berg en Elizabeth de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 18 september 1820, volgt onder XI-c

 2. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 november 1822, overleden aldaar op 19 december 1822.

 3. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 febrauari 1824, volgt onder XI-d

 4. Adrianus Both, geboren te Oud-Beijerland op 29 juli 1826, volgt onder XI-e

 5. Elizabeth Both, geboren te Oud-Beijerland op 12 juni 1828, overleden aldaar op 24 december 1894.

  Elizabeth is getrouwd te Oud-Beijerland op 23 april 1857 met Otto van den Brink, schaapherder, geboren te Nijkerk op 9 december 1826, overleden te Oud-Beijerland op 3 maart 1896, zoon van Bor Otten van den Brink en Geertje den Ridder.

 6. Tijsje Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 mei 1831, overleden aldaar op 27 september 1831.

 7. Eva Both, geboren te Oud-Beijerland op 15 maart 1833, volgt onder XI-f

 8. Matthijs Both, geboren te Oud-Beijerland op 15 juli 1836, overleden aldaar op 29 januari 1847.

X-d

Tijs Both, particulier, geboren te Sliedrecht op 26 januari 1782, gedoopt aldaar op 3 februari 1782, overleden te Oud-Beijerland op 27 december 1850, zoon van Paulus Willemszn Both (zie IX-a) en Ariaantje Cornelisdr Timmer.

Tijs is getrouwd te Oud-Beijerland op 11 mei 1806 met Elizabeth Schepman, gedoopt te Rotterdam op 5 september 1779, overleden te Oud-Beijerland op 22 januari 1853, dochter van Hendrik Schepman en Neeltje Grootenboer.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Oud-Beijerland op 17 juli 1805, gedoopt aldaar op 21 juli 1805.

 2. Ariaantje Both, geboren te Oud-Beijerland op 7 februari 1807, gedoopt aldaar op 8 februari 1807.

 3. Hendrik Both, geboren te Oud-Beijerland op 27 februari 1808, gedoopt aldaar op 28 februari 1808.

X-e

Geerit Both, arbeider, griendwerker, griendbaas, vleeshouwer en spekslager, geboren te Sliedrecht op 20 januari 1784, gedoopt aldaar op 25 januari 1784, overleden te Oud-Beijerland op 2 juni 1858, zoon van Paulus Willemszn Both (zie IX-a) en Ariaantje Cornelisdr Timmer.

Geerit is getrouwd te Oud-Beijerland op 11 mei 1806 met Anna Brussaart, arbeidster, geboren te Oud-Beijerland op 14 januari 1778, gedoopt aldaar op 14 januari 1778, overleden aldaar op 13 december 1848, dochter van Maarten Brussaart en Trijntje van Munnikenhof.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 3 oktober 1806, gedoopt aldaar op 5 oktober 1806, volgt onder XI-g

 2. Maarten Bot(h), geboren te Oud-Beijerland op 23 december 1808, gedoopt aldaar op 25 december 1808, volgt onder XI-h

 3. Matthijs Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 juni 1811, gedoopt aldaar op 16 juni 1811, overleden aldaar op 14 februari 1814, begraven aldaar op 16 februari 1814.

 4. Trijntje Both, geboren te Oud-Beijerland op 5 juni 1813, gedoopt aldaar op 6 juni 1813, volgt onder XI-i

 5. kind Both, levenloos geboren te Oud-Beijerland op 31 januari 1816.

 6. Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 maart 1817, gedoopt aldaar op 16 maart 1817, volgt onder XI-j

X-f

Pieter Both, gedoopt te Leerbroek op 7 december 1777, overleden te Gorinchem op 5 december 1847, zoon van Mattheus Both (zie IX-c) en Teuntje van Dijk.

Pieter is getrouwd met Pietertje Nieuwpoort, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk op 9 oktober 1785, overleden te Gorinchem op 14 augustus 1829.

Uit dit huwelijk:

 1. Mattheus Both, geboren te Noordeloos op 20 februari 1809, overleden aldaar op 9 juli 1809.

 2. Cornelis Both, geboren te Noordeloos op 30 augustus 1810, volgt onder XI-k

 3. Teuntje Both, geboren te Hoornaar op 18 december 1814.

  Teuntje is getrouwd te Giessendam op 16 oktober 1835 met Gijsbert Vonk, geboren te Hoornaar rond 1804, zoon van Gijsbert Vonk en Eeltje van Holten.

 4. Jan Both, geboren te Hoornaar op 12 november 1821, volgt onder XI-l

 5. Mattheus Both, geboren te Hoornaar op 31 januari 1825, overleden te Gorinchem op 5 december 1847.

X-g

Teunis Both, gedoopt te Noordeloos op 5 december 1783 (hervormd), zoon van Mattheus Both (zie IX-c) en Teuntje van Dijk.

Teunis is getrouwd met Grietje Vink.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Both, geboren te Hoogblokland rond 1810, overleden te Meerkerk op 13 juni 1849.

  Grietje is getrouwd te Hoogblokland op 10 augustus 1827 met Ruth Zalm, geboren te Meerkerk rond 1798, zoon van Ruth Zalm en Johanna van Tiel.

 2. Jacoba Both, geboren te Hoogblokland rond 1815, overleden te Leerbroek op 18 februari 1882.

  Jacoba is getrouwd te Leerbroek op 2 september 1837 met Dirk de Jong, geboren te Meerkerk op 19 november 1837, zoon van Pieter de Jong en Magteltje de Groot.

 3. Gerrigje (Geertje) Both, geboren te Hoogblokland rond 1822, overleden te Meerkerk op 28 mei 1901.

  Gerrigje is getrouwd te Meerkerk op 17 april 1847 met Christiaan Lambert Woudenberg, geboren te Meerkerk rond 1819, zoon van Arie Woudenberg en Gijsbertje van Gelderen.

 4. Arie Jacobus Both, geboren te Hoogblokland op 22 december 1825, volgt onder XI-m

X-h

Jan Both, gedoopt te Noordeloos op 16 januari 1785 (hervormd), zoon van Mattheus Both (zie IX-c) en Teuntje van Dijk.

Jan is getrouwd (1) met Teuntje de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Both, geboren te Hoornaar op 10 maart 1809.

  Marrigje is getrouwd (1) te Hoornaar op 4 november 1830 met Pieter Hagoort, geboren te Meerkerk rond 1801, zoon van Adrianus Hagoort en Neeltje Willemse.

  Marrigje is getrouwd (2) te Meerkerk op 11 mei 1860 met Nicolaas Donkersloot, geboren te Brandwijk rond 1811, zoon van Jan Donkersloot en Niesje Bedee. Nicolaas is eerder getrouwd geweest met Teuntje de Jong.

 2. Johanna Both, geboren te Hoornaar op 20 juli 1810.

  Johanna is getrouwd (1) te Hoornaar op 12 november 1829 met Cornelis de Lange, geboren te Bergambacht rond 1804, zoon van Dirk de Lange en Hendrikje de Boer.

  Johanna is getrouwd (2) te Hoornaar op 18 januari 1840 met Aart de Lange, geboren te Bergambacht rond 1808, zoon van Dirk de Lange en Hendrikje Damense Boer.

  Johanna is getrouwd (3) te Noordeloos op 30 september 1853 met Cornelis Rietveld, geboren te Hoogblokland rond 1809, zoon van Teunis Janszn Rietveld en Ariaantje van der Sluis.

 3. Mattheus Both, geboren te Hoornaar op 29 mei 1813, volgt onder XI-n

Jan is getrouwd (2) te Hoogblokland op 24 mei 1834 met Aartje Verduin, geboren te Oosterwijk rond 1788, dochter van Hermanis Verduin en Willempje van Deventer.

X-i

Jacob Both, geboren te Noordeloos op 5 november 1786, gedoopt (hervormd) aldaar op 28 december 1786, overleden te Hoornaar op 14 november 1866, zoon van Mattheus Both (zie IX-c) en Teuntje van Dijk.

Jacob is getrouwd te Hoogblokland op 26 december 1812 met Teuntje Vink, gedoopt te Beesd op 1 november 1788, overleden te Hoornaar op 19 maart 1860, dochter van Hendrik Vink en Marigje Kenneweg.

Uit dit huwelijk:

 1. Mattheus Both, geboren te Hoogblokland op 28 oktober 1816.

  Mattheus is getrouwd (1) te Hoornaar op 28 december 1843 met Marigje Brandwijk, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 22 februari 1817, dochter van Cornelis Brandwijk en Neeltje van Houwelingen.

  Mattheus is getrouwd (2) te Hoogblokland op 28 december 1866 met Lijsje Steenis, geboren te Hoogblokland op 30 maart 1822, dochter van Bastiaan van Steenis en Neeltje de Mik. Lijsje is eerder getrouwd geweest met Teunis Vink.

 2. Marigje Both, geboren te Noordeloos rond 1817.

  Marigje is getrouwd te Hoornaar op 15 oktober 1847 met Teunis Rietveld, geboren te Hoogblokland op 28 augustus 1820, zoon van Leendert Rietveld en Maggeltje Versluis.

 3. Hendrik Both, geboren te Hoornaar op 30 september 1833, volgt onder XI-o

X-j

Annigje Both, geboren te Streefkerk op 23 april 1796, gedoopt aldaar op 1 mei 1796, overleden te Groot-Ammers op 16 juni 1844, dochter van Arie Bot (zie IX-d) en Marrigje Aaldijk.

Annigje is getrouwd te Groot-Ammers op 1 juli 1819 met Johannes Blonk, geboren te Capelle aan de IJssel op 17 juni 1795, overleden te Groot-Ammers op 8 april 1848, zoon van Gerrit Blonk en Margje van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Blonk, geboren te Groot-Ammers op 29 maart 1831, overleden aldaar op 13 juni 1897.

  Johannes is getrouwd te Groot-Ammers op 13 januari 1855 met Lena Kortenhoeven, geboren te Willige Langerak op 23 mei 1824, overleden te Groot-Ammers op 19 oktober 1889, dochter van Pieter Kortenhoeven en Jannigje Trapman.

X-k

Cornelis Bot, geboren te Groot-Ammers op 4 april 1808, gedoopt aldaar op 10 april 1808, zoon van Arie Bot (zie IX-d) en Marrigje Aaldijk.

Cornelis is getrouwd te Groot-Ammers op 28 januari 1837 met Christijntje Brouwer van Middelkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje Bot, geboren te Groot-Ammers op 23 augustus 1837, overleden aldaar op 20 februari 1903.

  Aagje is getrouwd te Groot-Ammers op 21 februari 1861 met Pieter Baas, zoon van Jan Baas en Geertje Kok.

 2. Gerrit Bot, geboren te Groot-Ammers rond 1839, overleden aldaar op 3 juni 1867.

 3. Arie Bot, geboren te Groot-Ammers rond 1840, ongehuwd overleden aldaar op 24 december 1909.

 4. Hendrik Bot, geboren te Groot-Ammers rond 1843, overleden aldaar op 20 mei 1867.

 5. Cornelis Bot, geboren te Groot-Ammers op 20 mei 1846, volgt onder XI-p

 6. Marrigje Bot, geboren te Groot-Ammers op 30 mei 1849, overleden aldaar op 6 april 1925.

  Marrigje is getrouwd te Groot-Ammers op 27 januari 1871 met Willem Matthijs Ooms, werkman, geboren te Groot-Ammers op 31 december 1846, overleden aldaar op 11 oktober 1910.

X-l

Pieter Bot, geboren te Groot-Ammers op 10 november 1814, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden op 2 november 1897, zoon van Arie Bot (zie IX-d) en Marrigje Aaldijk.

Pieter is getrouwd te Langerak op 7 augustus 1841 met Teuntje Goedhart, geboren te Langerak op 13 december 1820, overleden aldaar op 8 april 1862, dochter van Antonie Goedhart (veearts) en Pietertje de Haan.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bot, geboren te Langerak op 21 december 1841, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XI-q

 2. Antonie Bot, geboren te Langerak op 3 december 1843, overleden aldaar op 24 januari 1844.

 3. Petertje Bot, geboren te Langerak op 8 december 1844, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XI-r

 4. Antonie Bot, geboren te Langerak op 2 juni 1846, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XI-s

 5. Willem Bot, geboren te Langerak op 2 juni 1846, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XI-t

 6. Jacob Bot, geboren te Langerak op 20 september 1850, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XI-u

X-m

Maagje Both, gedoopt te Vreeswijk op 8 mei 1802, overleden te Utrecht op 24 december 1857, dochter van Jacob Jansz Both (zie IX-f) en Jannetje Booij.

Maagje is getrouwd te Vreeswijk op 24 november 1825 met David Jean Elisa Sigal, geboren te Utrecht rond 1800, overleden te Utrecht op 16 maart 1867, zoon van David Sigal en Maria Marianne Sequi.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Marianne Bernardine Sigal, geboren rond 1826, ongehuwd overleden te Utrecht op 25 juni 1913.

 2. Jaques David Sigal, geboren te Utrecht rond 1827, overleden te Utrecht op 4 augustus 1907.

  Jaques is getrouwd te Utrecht op 27 oktober 1853 met Hendrica Martinetta van Hoeve, geboren te Utrecht rond 1822, dochter van Martinus Cornelis van Hoeve en Hendrica van der Stoop.

 3. Gerard Guillaume Eliza Sigal, geboren voor 25 mei 1828, overleden te Utrecht op 25 mei 1829.

 4. David Sigal, geboren rond 1829, ongehuwd overleden te Utrecht op 20 september 1877.

 5. zoon Sigal, geboren na 11 februari 1830, overleden op 11 februari 1831.

 6. Jan Jacob Sigal, geboren rond 1833, ongehuwd overleden te Utrecht op 21 juni 1860.

 7. FranÁois Sigal, geboren rond 1834, overleden te Utrecht op 18 oktober 1848.

 8. Everard Henri Sigal, geboren te Utrecht rond 1838, overleden te Utrecht op 18 augustus 1878.

  Everard is getrouwd (1) te Utrecht op 6 augustus 1867 met Adriana Elisabeth de Heer, geboren te Utrecht rond 1845, overleden voor 16 januari 1873, dochter van Jan Hendrik de Heer en Elisabeth Honcoop.

  Everard is getrouwd (2) te Utrecht op 16 januari 1873 met Johanna Maria Nolet, geboren te Amersfoort rond 1845, dochter van Jacobus Daniel Nolet en Susanna Alida Riegen.

 9. Corneille Antoine Sigal, geboren voor 3 juni 1840, overleden te Utrecht op 3 oktober 1840.

X-n

Antje Both, gedoopt te Vreeswijk op 18 januari 1807, dochter van Jacob Jansz Both (zie IX-f) en Jannetje Booij.

Antje is getrouwd (1) te Vreeswijk op 22 november 1827 met Johannis Oosterlaak, geboren te Vreeswijk rond 1795, overleden te Utrecht op 23 maart 1834, zoon van Willem Oosterlaak en Maria van Dijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Oosterlaak, geboren te Vreeswijk rond 1828.

  Maria is getrouwd te Vreeswijk op 4 mei 1850 met Hendrik Reintje Bennik, geboren te Vreeswijk rond 1821, zoon van Hendrik Bennik en Anna Maria Swenker.

Antje is getrouwd (2) te Vreeswijk op 19 oktober 1836 met haar zwager Cornelis Oosterlaak, geboren te Vreeswijk rond 1798, zoon van Willem Oosterlaak en Maria van Dijk.

Antje is getrouwd (3) te Vreeswijk op 12 december 1867 met Johannes Fredericus Wetter, geboren te Utrecht rond 1807, zoon van Juriaan Leenhart Wetter en Christina Angniettra van den Berg. Johannes is eerder getrouwd geweest met Johanna W.A. van Rijn.

X-o

Jannetje Both, geboren te Vreeswijk rond 1817, dochter van Jacob Jansz Both (zie IX-f) en Jannetje Booij.

Jannetje is getrouwd te Vreeswijk op 8 maart 1843 met Crijn de Jong, geboren te Gouda rond 1814, zoon van Cornelis de Jong en Pieternella Wout.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Gerardus Johannes de Jong, geboren te Vreeswijk rond 1845.

  Pieter is getrouwd te Vreeswijk op 14 juli 1872 met Susanna Adriana Versteeg, geboren te Kamerik rond 1844, dochter van Cornelis Versteeg en Antonia Hendrika Bennik.

X-p

Adriana Elizabeth Both, geboren te Vreeswijk rond 1822, dochter van Jacob Jansz Both (zie IX-f) en Jannetje Booij.

Adriana is getrouwd te Vreeswijk op 15 oktober 1847 met Bartel Berkhout, geboren te Diemen rond 1820, zoon van Dirk Berkhout en Aaltje van de Linde.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Albertus Berkhout, geboren te Zutphen rond 1849.

  Dirk is getrouwd te Zutphen op 9 maart 1876 met Wilhelmina Catharina van Elk, geboren te Zutphen rond 1855, dochter van Dirk Lambart van Elk en Petronella Maria Lazonder.

X-q

Hendrik Rijntje Both, geboren te Vreeswijk rond 1830, zoon van Jacob Jansz Both (zie IX-f) en Jannetje Booij.

Hendrik is getrouwd te Woerden op 2 maart 1854 met Dirkje van der Kas, geboren te Woerden, dochter van Albertus-Cornelis van der Kas en Hendriena Veenendaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Both, bierhandelaar (1880), geboren te Woerden rond 1856.

  Jacob is getrouwd te Ede op 13 februari 1880 met Johanna Maria Tauw, geboren te Gouda rond 1858, dochter van Willem Tauw en Elisabeth Kaars.

 2. Carel Everhard Christiaan Both, geboren rond 1863, overleden te Utrecht op 22 mei 1925.

  Carel is getrouwd met Janette Lampe.

 3. Adriana Both, geboren te Zevenaar rond 1866, overleden te Woerden op 4 januari 1871.

X-r

Hendrik Both, onderwijzer (1845), koster, voorzanger, geboren te Vreeswijk op 30 september 1798, gedoopt aldaar op 7 oktober 1798, overleden te Vrijhoeve-Capelle op 15 november 1859, zoon van Gijsbertus Janszn Both (zie IX-g) en Antje Poth.

Hendrik is getrouwd te Veenendaal op 25 september 1819 met Hendrika van Schoonhoven, geboren te Veenendaal op 4 maart 1798, overleden aldaar op 22 april 1852, dochter van Jan Gerritszn van Schoonhoven en Jannigje van Langeveldt.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Gijsbertus Both, geboren te Veenendaal op 7 november 1819, volgt onder XI-v

 2. Antje Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 29 december 1821, volgt onder XI-w

 3. Gijsbertus Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 25 juli 1823, overleden aldaar op 9 december 1823.

 4. Gijsbertus Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 12 oktober 1824, volgt onder XI-x

 5. Jannigje Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 8 augustus 1826, overleden op 13 april 1895.

  Jannigje is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 3 november 1853 met Adriaan Wilhelm, boekverkoper, geboren te Axel op 3 februari 1820, zoon van Adriana Wilhelm.

 6. Sophia Maria Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 18 februari 1828, overleden aldaar op 20 augustus 1828.

 7. Hendrikus Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 1 juli 1829, volgt onder XI-y

 8. Sophia Maria Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 1 juni 1831, overleden aldaar op 21 mei 1834.

 9. Aantje Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 6 november 1833, volgt onder XI-z

 10. Sophia Maria Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 23 november 1835.

  Sophia is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 10 juni 1875 met Jakob Groenhuizen, fabrikant (1884), geboren te Veenendaal op 14 juni 1833, overleden te Ede op 3 februari 1884, zoon van Jan Groenhuizen (fabrikant) en Hendrina van Schoonhoven.

 11. Jacob Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 2 april 1837, volgt onder XI-aa

 12. Maria Clazina Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 22 oktober 1840, volgt onder XI-ab

 13. Gerrit Both, bakker, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 23 mei 1843, overleden te Loon op Zand op 6 maart 1886.

  Gerrit is getrouwd te Capelle op 23 mei 1868 met Maria Mouthaan, geboren te 's-Gravenmoer op 15 april 1842, overleden te Loon op Zand op 7 maart 1902, dochter van Cornelis Mouthaan en Johanna Cornelia Rutters.

X-s

Willem Both, bouwman, geboren te Bloemendaal op 6 december 1797, gedoopt te Waddinxveen op 10 december 1797, overleden te Stolwijk op 16 september 1864, zoon van Aart Both (zie IX-j) en Lena Kastelein.

Willem is getrouwd te Broek op 21 januari 1821 met Margje Hol, geboren te Stolwijk op 4 april 1799, overleden aldaar op 13 februari 1861, dochter van Klaas Hol en Weintje Dekker.

Uit dit huwelijk:

 1. Aart Both, geboren te Broek op 6 augustus 1821, volgt onder XI-ac

 2. Klaas Both, geboren te Broek op 22 november 1822, overleden aldaar op 4 september 1824.

 3. Leendert Both, geboren te Broek op 22 mei 1824, volgt onder XI-ad

 4. Klaas Both, geboren te Broek op 2 september 1825, overleden te Stolwijk op 26 april 1845.

 5. Weinand Both, geboren te Gouda op 23 januari 1827.

 6. Krijna "Krijntje" Both, geboren te Broek op 12 maart 1830, overleden te Gouda op 11 juni 1857.

  Krijna is getrouwd te Stolwijk op 19 januari 1856 met Cornelis van Baren, akkerbouwer, geboren te Bergambacht op 7 april 1820, overleden aldaar op 26 april 1901, zoon van Koenraad van Baren en Hilligje Hogendoorn.

 7. Wijntje Both, geboren te Stolwijk op 29 oktober 1832, volgt onder XI-ae

 8. Cornelis Both, geboren te Stolwijk op 5 maart 1836, overleden aldaar op 29 mei 1836.

 9. Cornelia Both, geboren te Stolwijk op 30 april 1838, overleden aldaar op 13 mei 1838.

 10. Cornelia Both, geboren te Stolwijk op 16 augustus 1839, overleden aldaar op 11 oktober 1848.

X-t

Jan Both, geboren te Waddinxveen op 16 juli 1809, gedoopt aldaar op 23 juli 1809, overleden te Hoorn op 7 mei 1860, zoon van Aart Both (zie IX-j) en Lena Kastelein.

Jan is getrouwd te Gouda op 25 februari 1835 met Dirkje Mol, geboren te Broek rond 1813, dochter van Gijsbert Mol (boerenarbeider) en Johanna Paauw (melkverkoopster).

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Both, geboren te Gouda op 30 maart 1835, overleden aldaar op 22 augustus 1835.

 2. Aart Both, geboren te Gouda op 15 november 1836, overleden aldaar op 13 mei 1837.

 3. Aart Both, geboren te Gouda op 21 mei 1838, overleden aldaar op 3 maart 1854.

 4. Jan Both, geboren te Gouda op 14 november 1840, overleden aldaar op 9 april 1841.

 5. Johanna Both, geboren te Gouda op 2 oktober 1847, overleden aldaar op 14 november 1856.

 6. Jan Both, geboren te Gouda op 17 november 1849, overleden aldaar op 22 maart 1850.

X-u

Marinus Both, geboren te Gouda op 1 december 1816, overleden te Hekendorp op 8 januari 1875, zoon van Claas Both (zie IX-k) en Neeltje Ariens de Groot.

Marinus is getrouwd te Broek op 15 januari 1841 met Adriana van Baren, geboren te Bergambacht op 27 juli 1817, dochter van Koen van Baren en Hilligje Hoogendoorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, geboren te Broek op 19 juni 1841.

 2. Nicolaas Both, geboren te Broek op 16 december 1842, overleden aldaar op 27 juli 1849.

 3. Petronella Both, geboren te Broek op 17 juli 1845.

 4. Cornelia Both, geboren te Broek op 15 januari 1848.

 5. Nicolaas Both, geboren te Broek op 19 september 1850.

 6. Nicolaas Both, geboren te Broek op 4 oktober 1851, volgt onder XI-af

 7. Hillegonda Both, geboren te Broek op 27 juli 1854.

 8. Hillegonda Both, winkelierster, geboren te Broek op 16 oktober 1855, overleden te Gouda op 13 mei 1888.

  Hillegonda is getrouwd te Hekendorp op 12 april 1878 met [onbekend].

 9. Koenraad Both, arbeider, veehouder, melkboer, geboren te Broek op 14 mei 1858, overleden te Reeuwijk op 26 juni 1921.

  Koenraad is getrouwd (1) te Reeuwijk op 29 januari 1886 met Bastiaantje Alderlieste, dochter van Floris Alderlieste en Elisabeth Huiser.

  Koenraad is getrouwd (2) te Hekendorp op 18 januari 1907 met Teuntje Boer, geboren te Reeuwijk op 24 januari 1877, dochter van Cornelis Boer en Aaltje Bos.

 10. Adriana Both, geboren te Broek op 22 april 1860, ongehuwd overleden te Reeuwijk op 2 juni 1885.

X-v

Willem Both, bouwman, tapper, kastelein, geboren te Stolwijk op 27 augustus 1802, gedoopt aldaar op 29 augustus 1802, overleden te Berkenwoude op 16 juni 1854, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Marrigje Oudeness.

Willem is getrouwd te Berkenwoude op 14 januari 1826 met Pietertje van Herk, geboren te Berkenwoude op 1 januari 1805, overleden aldaar op 30 augustus 1858, dochter van Leendert van Herk en Maria de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Berkenwoude op 20 juli 1826, overleden aldaar op 9 september 1829.

 2. Maria Both, geboren te Berkenwoude op 10 september 1827, volgt onder XI-ag

 3. Marrigje Both, geboren te Berkenwoude op 31 augustus 1829, overleden aldaar op 7 april 1831.

 4. Marrigje Both, geboren te Berkenwoude op 5 februari 1832, volgt onder XI-ah

 5. Pieter Both, geboren te Berkenwoude op 19 maart 1834, volgt onder XI-ai

 6. Helena Both, geboren te Berkenwoude op 15 april 1836, overleden aldaar rond 1836.

 7. Leendert Both, geboren te Berkenwoude op 3 november 1837, volgt onder XI-aj

 8. Willem Both, geboren te Berkenwoude op 28 juni 1839, overleden aldaar op 12 augustus 1839.

 9. zoon Both, levenloos geboren te Berkenwoude op 20 april 1840.

 10. Adriana Pieternella Both, geboren te Berkenwoude op 26 januari 1842, overleden aldaar op 21 januari 1845.

 11. Willem Both, geboren te Berkenwoude op 9 januari 1844, overleden aldaar op 29 december 1844.

 12. Adriana Wilhelmina Both, geboren te Berkenwoude op 23 maart 1845, overleden aldaar op 22 juli 1849.

 13. Willem Both, geboren te Berkenwoude op 21 augustus 1847, overleden aldaar op 24 september 1847.

 14. Pietertje Both, geboren te Berkenwoude op 28 maart 1849, overleden aldaar op 17 januari 1857.

X-w

Hendrik Both, bouwman, geboren te Stolwijk op 21 februari 1804, gedoopt aldaar op 26 februari 1804, overleden te Gouderak op 6 maart 1878, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Marrigje Oudeness.

Hendrik is getrouwd (1) te Bergambacht op 12 april 1828 met Neeltje Schouten, geboren te Stolwijk op 2 december 1804, overleden te Gouderak op 17 september 1849, dochter van Willem Schouten (landbouwer) en Trijntje Verkaik.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Gouderak op 6 februari 1829, volgt onder XI-ak

 2. Marrigje Both, geboren te Gouderak op 28 februari 1830, volgt onder XI-al

 3. Pieter Both, geboren te Gouderak rond 1831, volgt onder XI-am

 4. Trijntje Both, geboren te Gouderak op 19 november 1832, overleden aldaar op 15 maart 1833.

 5. Trijntje Both, geboren te Gouderak op 5 februari 1834, overleden aldaar op 28 november 1851.

 6. Adriana Both, geboren te Gouderak rond 1837, overleden te Stein op 6 maart 1868.

  Adriana is getrouwd te Stein op 20 november 1857 met Pieter de Groot, bouwknecht, geboren te Stein op 17 februari 1829, zoon van Arie de Groot en Jannigje Beijen.

 7. Jan Both, geboren te Gouderak op 19 oktober 1840, volgt onder XI-an

 8. dochter Both, levenloos geboren te Gouderak op 21 december 1842.

Hendrik is getrouwd (2) te Gouderak op 1 mei 1856 met Margje de Groot, geboren te Gouderak op 15 maart 1818, overleden te Reeuwijk op 15 januari 1890, dochter van Jan de Groot en Cornelia den Hartog. Margje is later hertrouwd met haar stiefschoonzoon Klaas van Dam, bouwman, geboren rond 1835, zoon van Frans van Dam en Maria Romeijn. Klaas is eerder getrouwd geweest met (de stiefdochter van Margje) Marrigje Both, geboren te Gouderak op 28 februari 1830, overleden te Capelle aan de IJssel op 3 februari 1864, dochter vanvan Hendrik Both en Neeltje Schouten, volgt onder XI-al

X-x

Cornelis Both, bouwman, geboren te Stolwijk op 22 mei 1805, gedoopt (hervormd) aldaar op 26 mei 1805, overleden te Berkenwoude op 28 maart 1869, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Marrigje Oudeness.

Cornelis is getrouwd te Stolwijk op 8 juli 1831 met Marrigje Anker, bouwvrouw, geboren te Stolwijk op 13 juni 1809, gedoopt (hervormd) op 19 september 1809, overleden te Berkenwoude op 5 september 1880, dochter van Willem Anker en Jacoba Berger.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Stolwijk op 25 augustus 1831, volgt onder XI-ao

 2. Pieter Both, geboren te Sluipwijk op 14 februari 1833, volgt onder XI-ap

 3. Marrigje Both, geboren te Hekendorp op 28 februari 1835, volgt onder XI-aq

 4. Jacoba Both, geboren te Hekendorp op 25 november 1837, overleden aldaar op 7 februari 1838.

 5. Jacoba Both, geboren te Hekendorp op 7 februari 1839, volgt onder XI-ar

 6. Adriana Both, geboren te Berkenwoude op 16 juli 1840, volgt onder XI-as

 7. Klaas Both, geboren te Berkenwoude op 25 juni 1842, overleden aldaar op 16 september 1909.

  Klaas is getrouwd (1) te Waddinxveen op 4 november 1874 met Johanna de Ruiter, geboren te Broek op 8 maart 1833, overleden voor 1883.

  Klaas is getrouwd (2) te Waddinxveen op 28 april 1883 met Wilhelmina Molenaar, geboren te Berkenwoude op 15 oktober 1855, overleden te Berkenwoude op 21 november 1885, dochter van Huig Molenaar en Neeltje van Herk.

 8. Barbera Both, geboren te Berkenwoude op 27 mei 1844, volgt onder XI-at

 9. Cornelis Both, geboren te Berkenwoude op 19 maart 1846, volgt onder XI-au

X-y

Cornelia Both, geboren te Stolwijk op 28 januari 1807, gedoopt aldaar op 1 februari 1807, overleden te Rietveld op 30 december 1893, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Marrigje Oudeness.

Cornelia is getrouwd te Stolwijk op 5 oktober 1827 met Arie Breedijk, kaasmaker en veehouder, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 7 november 1805, overleden te Rietveld op 9 augustus 1873, zoon van Klaas Breedijk en Krijntje Hoogerwaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Krijntje Breedijk, geboren te Bodegraven rond 1825.

  Krijntje is getrouwd te Rietveld op 10 september 1852 met Teunis Nap, geboren te Bodegraven rond 1832, zoon van Dirk Nap en Teuntje Oskam.

 2. Margaretha Breedijk, geboren te Broek rond 1830, overleden te Vinkeveen op 18 februari 1895.

  Margaretha is getrouwd te Rietveld op 9 juni 1848 met Abraham Hogendoorn, veehouder te Zegveld, geboren te Rietveld in september 1824, overleden te Vinkeveen op 5 juni 1896, zoon van Hendrik Hogendoorn en Krijntje Baardwijk.

 3. Pieter Breedijk, geboren te Bodegraven rond 1834.

  Pieter is getrouwd te Polsbroek op 27 april 1860 met Neeltje Elizabeth Lekkerkerker, geboren te Polsbroek-Zuid rond 1834, dochter van Gijsbert Lekkerkerker en Annigje Barte Slingerland.

 4. Adriana Breedijk, geboren te Bodegraven rond 1835.

  Adriana is getrouwd te Rietveld op 30 november 1855 met Cornelis Verheul, geboren te 's Heeraartsberg rond 1830, zoon van Arie Verheul en Neeltje Jonkers.

 5. Maria Breedijk, geboren te Zegsveld rond 1846.

  Maria is getrouwd te Rietveld op 10 februari 1865 met Cornelis Breedijk, geboren te Broek rond 1840, zoon van Adrianus Breedijk en Catharina van der Hee.

X-z

Klaas Both, landbouwer, geboren te Stolwijk op 16 mei 1809, gedoopt aldaar op 21 mei 1809, overleden te Nieuwkoop op 8 oktober 1876, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Marrigje Oudeness.

Klaas is getrouwd te Stolwijk op 4 september 1829 met Jannigje Verkaik, geboren te Stolwijk op 9 december 1810, gedoopt aldaar op 30 december 1810, overleden te Nieuwkoop op 31 januari 1882, dochter van Arij Verkaik en Aletta van Eck.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Stolwijk op 13 februari 1830, overleden aldaar op 30 april 1830.

 2. Pieter Both, geboren te Nieuwkoop rond 1831, ongehuwd overleden aldaar op 11 juni 1852.

 3. Aletta Both, geboren te Nieuwkoop op 3 december 1832, volgt onder XI-av

 4. Marregje Both, geboren te Nieuwkoop op 11 mei 1834, volgt onder XI-aw

 5. Arie Both, geboren te Nieuwkoop op 18 januari 1835, volgt onder XI-ax

 6. Adriana Both, geboren te Nieuwkoop op 11 juli 1837, volgt onder XI-ay

 7. Trijntje Both, geboren te Nieuwkoop op 22 maart 1839, volgt onder XI-az

 8. Willem Both, geboren te Nieuwkoop op 4 september 1840, volgt onder XI-ba

 9. Jan Pieter Both, geboren te Nieuwkoop op 26 oktober 1843, overleden aldaar op 14 februari 1850.

 10. Klaas Both, geboren te Nieuwkoop op 20 januari 1845, volgt onder XI-bb

 11. Gerrit Both, geboren te Nieuwkoop op 21 maart 1846, overleden aldaar op 12 september 1850.

 12. Arie Cornelis Both, geboren te Nieuwkoop op 14 oktober 1847, volgt onder XI-bc

 13. Jannigje Both, geboren te Nieuwkoop rond oktober 1849, overleden te Bodegraven op 28 september 1918.

  Jannigje is getrouwd te Bodegraven op 10 maart 1871 met Gerrit van Donk, bouwman, geboren te Kamerik op 6 november 1842, overleden te Bodegraven op 28 september 1918, zoon van Dirk van Donk en Adriana Hoogendoorn.

 14. Jan Pieter Both, geboren te Nieuwkoop op 1 februari 1852, overleden aldaar op 14 februari 1853.

 15. Pietje Both, geboren te Nieuwkoop op 13 maart 1853, volgt onder XI-bd

X-aa

Jasper Both, boerenwerkman, bouwman, geboren te Stolwijk op 17 mei 1815, overleden te Nieuwerkerk aan de IJssel op 30 december 1877, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Adriana Jonkers.

Jasper is getrouwd te Stolwijk op 5 december 1835 met Cornelia Verheul, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 28 april 1811, gedoopt aldaar op 5 mei 1811, overleden te Nieuwerkerk aan de IJssel op 23 maart 1865, dochter van Louwrens Verheul en Jacoba Verboom.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Stolwijk op 25 april 1836, volgt onder XI-be

 2. Louweris Both, koopman, bouwman, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 7 augustus 1839, overleden aldaar op 12 december 1918.

 3. Adrianus Jacobus Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 27 oktober 1842, volgt onder XI-bf

 4. Jan Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 30 april 1846, volgt onder XI-bg

X-ab

Jan Both, bouwman, geboren te Stolwijk op 23 maart 1817, overleden te Gouda op 16 november 1885, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Adriana Jonkers.

Jan is getrouwd te Stolwijk op 25 februari 1843 met Grietje de Graaf, geboren te Stolwijk op 19 mei 1820, dochter van Cornelis de Graaf en Aaltje van Tiggelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Stolwijk op 6 september 1843, overleden aldaar op 15 maart 1862.

 2. Cornelis Both, geboren te Lange Ruige Weide op 25 januari 1847.

 3. Aaltje Both, geboren te Lange Ruige Weide rond 5 april 1848, volgt onder XI-bh

X-ac

Pieter Both, boerenwerkman, geboren te Stolwijk op 2 januari 1820, overleden te Bodegraven op 13 oktober 1871, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Adriana Jonkers.

Pieter is getrouwd te Berkenwoude op 20 maart 1841 met Marrigje van Dorp, geboren te Berkenwoude op 10 maart 1820, overleden te Polsbroek op 3 december 1875, dochter van Wiggert van Dorp en Neeltje van Bokken.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Berkenwoude op 27 september 1841, volgt onder XI-bf

 2. Wiggert Both, geboren te Bodegraven op 6 januari 1843.

  Wiggert is getrouwd te Lopik op 20 mei 1875 met Leentje de Graaf, geboren te Lopik rond 1854, dochter van Jan de Graaf en Jannigje den Besten.

 3. Neeltje Both, geboren te Bodegraven op 30 maart 1844, volgt onder XI-bi

 4. Pieter Both, geboren te Bodegraven op 19 juni 1846, overleden aldaar op 3 juli 1846.

 5. Pieter Both, geboren te Bodegraven op 18 maart 1848, volgt onder XI-bj

 6. Willem Both, geboren te Bodegraven op 23 mei 1850, volgt onder XI-bk

 7. Cornelia Both, geboren te Bodegraven op 15 april 1852, volgt onder XI-bl

 8. Arie Both, geboren te Bodegraven op 28 maart 1854, volgt onder XI-bm

 9. Maarten Both, geboren te Bodegraven op 25 oktober 1855, volgt onder XI-bn

 10. Nicolaas Both, geboren te Bodegraven op 22 maart 1857.

 11. Marrigje Both, geboren te Bodegraven op 26 september 1859, overleden te Nieuwerkerk aan de IJssel op 3 januari 1936.

 12. Jan Both, broodbakker, geboren te Bodegraven op 20 september 1861, ongehuwd overleden te Gouda op 3 juni 1932.

 13. Huigerina Both, geboren te Bodegraven op 10 augustus 1864, overleden te Gouda op 16 juni 1936.

  Huigerina is getrouwd met Leendert Koot, geboren te Stolwijk op 24 oktober 1861, zoon van Teunis Koot en Dina Koutstaal.

 14. Grietje Adriana Both, geboren te Bodegraven op 15 september 1867, overleden te Alphen aan de Rijn op 28 november 1913.

  Grietje is getrouwd te Nieuwerkerk aan de IJssel op 12 februari 1886 met Johan Hendrik Kleyn, geboren te Amsterdam op 22 mei 1863.

X-ad

Marinus Both, bouwman, geboren te Stolwijk op 17 maart 1826, overleden aldaar op 11 maart 1886, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Adriana Jonkers.

Marinus is getrouwd te Stolwijk op 27 maart 1851 met Maria van Eijk, geboren te Stolwijk op 9 augustus 1823, dochter van Jan van Eijk en Aagje de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Both, geboren te Stolwijk op 25 augustus 1851, volgt onder XI-bo

 2. Aagje Both, geboren te Stolwijk op 23 januari 1854, volgt onder XI-bp

 3. Pieter Both, geboren te Stolwijk op 21 januari 1856, volgt onder XI-bq

 4. Jan Both, geboren te Stolwijk op 23 november 1857, volgt onder XI-br

 5. Jasper Both, geboren te Stolwijk op 20 september 1859, overleden aldaar op 1 november 1859.

 6. Jasper Both, landbouwer en koopman, geboren te Stolwijk op 30 september 1860, overleden te Gouda op 28 april 1926.

 7. Marinus Both, geboren te Stolwijk op 18 januari 1863, volgt onder XI-bs

 8. Bastiaan Both, geboren te Stolwijk op 8 februari 1865, volgt onder XI-bt

 9. Adrianus Cornelis Both, geboren te Stolwijk rond 1869, volgt onder XI-bu

X-ae

Adrianus Cornelis Both, bouwman, geboren te Stolwijk op 21 augustus 1828, overleden te Bergambacht op 24 juni 1908, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Adriana Jonkers.

Adrianus is getrouwd te Stolwijk op 5 januari 1850 met Maartje Dogterom, geboren te Stolwijk op 2 april 1825, overleden te Bergambacht op 26 januari 1894, dochter van Willem Dogterom en Pietertje Baren.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, landbouwer, geboren te Bergambacht op 22 september 1850, ongehuwd overleden aldaar op 15 januari 1894.

 2. Pieternella Willemina Both, geboren te Bergambacht op 14 maart 1852.

  Pieternella is getrouwd te Stolwijk op 4 februari 1881 met Bartholomeus Hoffland, geboren te Bergambacht op 18 juli 1855, zoon van Cornelis Hoffland en Leentje Verdoold.

 3. Willem Both, geboren te Bergambacht op 15 december 1854, volgt onder XI-bv

 4. Adriana Cornelia Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 18 december 1865, volgt onder XI-bw

Generatie XI

Tak 1

XI-a

Paulus Both, geboren te Oud Beijerland op 8 december 1804, gedoopt te Oud-Beijerland op 9 december 1804, overleden te Spijkenisse op 3 april 1880, zoon van Cornelis Both (zie X-a) en Jannetje Mullaard.

Paulus is getrouwd (1) te Oud Beijerland op 3 mei 1835 met Maria Schippers, geboren te Geervliet op 20 december 1809, overleden (t.g.v. kraambed) te Oud Beijerland op 18 januari 1843, dochter van Jacob Schippers en Neeltje de Winter.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Both, geboren te Oud Beijerland op 9 februari 1836, overleden aldaar op 22 november 1848.

 2. Neeltje Both, geboren te Oud Beijerland op 18 augustus 1838, overleden aldaar op 14 september 1838.

 3. Neeltje Both, geboren te Oud Beijerland op 2 mei 1840, volgt onder XII-a

 4. Jannetje Both, geboren te Oud Beijerland op 26 december 1842, overleden aldaar op 28 januari 1843.

Paulus is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 19 september 1844 met Geertrui Klein, geboren te Oud-Beijerland op 28 april 1813, overleden te Klaaswaal op 10 maart 1895, dochter van Klaas Klein en Aagje van der Spui.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Both, geboren te Oud-Beijerland op 4 februari 1846, overleden aldaar op 6 augustus 1846.

 2. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 oktober 1849, overleden te Salt Lake City (Salt lake, Utah, Verenigde Staten) op 8 januari 1928, begraven aldaar (City Cemetery) op 10 januari 1928.

  Aagje is getrouwd te Rotterdam op 9 maart 1887 met Cornelis Westbroek, schipper, geboren te Krimpen aan de IJssel op 5 juni 1856, overleden te Salt Lake City (Salt Lake, Utah, Verenigde Staten) op 26 januari 1927, begraven aldaar (City Cemetery) op 30 januari 1927, zoon van Hermanus Johannes Westbroek en Neeltje Bloot. Cornelis is eerder getrouwd geweest te IJsselmonde op 18 mei 1878 met driaantje Pijl, geboren te IJsselmonde op 28 oktober 1855, overleden te Rotterdam op 9 november 1884, dochter van Gerrit Pijl en Pietertje Lems. Cornelis is later hertrouwd te Salt Lake City (Salt Lake, Utah, Verenigde Staten) op 2 juni 1904 met Louise Caroline Balli, geboren te Bern (Zwitserland) op 4 mei 1874, overleden te Salt Lake City (Salt Lake, Utah, Verenigde Staten) op 19 december 1960, begraven aldaar op 23 december 1960, dochter van Kakob Balli en Elisabetha Amstutz.

  Main Street, Salt Lake City (1908)
  Main Street, Salt Lake City (1908)

 3. Jannetje Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 december 1852, overleden aldaar op 3 oktober 1862.

Tak 2

XI-b

Bastiaan Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 juni 1812, gedoopt aldaar op 14 juni 1812, overleden aldaar op 12 augustus 1849, zoon van Willem Both (zie X-c) en Maria Brussaard.

Bastiaan is getrouwd te Oud-Beijerland op 25 november 1838 met Johanna de Vormer, geboren te Oud-Beijerland op 30 mei 1815, overleden aldaar op 2 december 1868, dochter van Paulus de Vormer en Vaantje van Deelen. Johanna is later hertrouwd te Oud-Beijerland op 1 september 1864 met Teunis Luiendijk, geboren te Klaaswaal rond 1791, zoon van Albert Luiendijk en Neeltje Kruithof. Teunis is eerder getrouwd geweest met Jannigje Snijder, overleden.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Both, geboren te Gorinchem op 17 januari 1840, overleden aldaar op 14 februari 1840.

 2. Paulus Both, geboren te Gorinchem op 22 september 1841, volgt onder XII-b

 3. Maria Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 21 april 1844, overleden aldaar op 30 januari 1851.

 4. Adrianus Both, geboren te Oud-Beijerland op 14 december 1847, overleden aldaar op 31 december 1847.

 5. Bastiaan Both, geboren op 21 augustus 1849, volgt onder XII-c

Tak 3

XI-c

Paulus Both, arbeider, geboren te Oud-Beijerland op 18 september 1820, overleden aldaar op 17 januari 1897, zoon van Willem Both (zie X-c) en Kornelia van den Berg.

Paulus is getrouwd te Oud-Beijerland op 6 april 1843 met Geertruij van Etten, geboren te Westmaas op 6 november 1821, overleden te Oud-Beijerland op 12 april 1889, dochter van Groeneveld van Etten en Ariaantje Penning.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelia Both, geboren te Oud-Beijerland op 9 juli 1843, overleden te Rotterdam op 12 juli 1921.

 2. Adriaantje Both, geboren te Oud-Beijerland op 25 november 1844, overleden te Mijnsheerenland op 28 december 1847.

 3. Adriaantje Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 augustus 1849, overleden aldaar op 16 maart 1853.

 4. Willempje Both, geboren te Oud-Beijerland op 25 juni 1852, volgt onder XII-d

 5. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 2 februari 1856, volgt onder XII-e

 6. Adrianus Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 juli 1859, volgt onder XII-f

 7. Adriaantje Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 september 1862, volgt onder XII-g

Tak 4

XI-d

Jan Both, arbeider, geboren te Oud-Beijerland op 13 febrauari 1824, overleden aldaar op 10 augustus 1898, zoon van Willem Both (zie X-c) en Kornelia van den Berg.

Jan is getrouwd te Oud-Beijerland op 20 april 1848 met Elizabeth Boogaard, geboren te Oud-Beijerland op 10 oktober 1812, overleden aldaar op 6 oktober 1893, dochter van Johannis Boogaard en Boudewijna van den Boogaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelia Both, geboren te Oud-Beijerland op 31 oktober 1848, overleden aldaar op 22 juli 1850.

 2. Boudewina Both, geboren te Oud-Beijerland op 4 januari 1851, overleden aldaar op 6 december 1851.

 3. Kornelia Both, geboren te Oud-Beijerland op 28 december 1853.

  Kornelia is getrouwd te Oud-Beijerland op 15 juli 1876 met Gerardus Baaijens, geboren te Heusden op 15 maart 1849, zoon van Andries Baaijens en Wilhelmina Kuijk.

Tak 5

XI-e

Adrianus Both, arbeider, geboren te Oud-Beijerland op 29 juli 1826, overleden aldaar op 22 januari 1907, zoon van Willem Both (zie X-c) en Kornelia van den Berg.

Adrianus is getrouwd te Oud-Beijerland op 25 januari 1849 met Elizabeth van der Kolk, geboren te Oud-Beijerland op 20 oktober 1826, overleden aldaar op 2 december 1896, dochter van Johannes van der Kolk en Jacoba Roodbol.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Oud-Beijerland op 4 januari 1850, overleden aldaar op 24 februari 1875.

 2. Jakoba Both, geboren te Oud-Beijerland op 4 juni 1851, overleden aldaar op 2 december 1855.

 3. Kornelia Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 mei 1853, overleden aldaar op 14 juli 1856.

 4. Johannes Jacobus Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 januari 1857, overleden aldaar op 5 maart 1857.

 5. Johanna Jacoba Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 augustus 1858, volgt onder XII-h

 6. Cornelia Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 augustus 1862, volgt onder XII-i

 7. Johannes Both, geboren te Oud-Beijerland op 30 november 1864, overleden aldaar op 3 juli 1866.

 8. Angenietha Both, geboren te Oud-Beijerland op 5 mei 1867, volgt onder XII-j

XI-f

Eva Both, geboren te Oud-Beijerland op 15 maart 1833, overleden te Goudswaard op 20 september 1918, dochter van Willem Both (zie X-c) en Kornelia van den Berg.

Eva is getrouwd te Goudswaard op 9 juni 1859 met Jan Bijl, arbeider, geboren te Zuid-Beijerland op 28 juni 1834, zoon van Leendert Bijl en Maartje Maasdam.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Bijl, geboren rond 1873.

  Cornelia is getrouwd te Zuid-Beijerland op 5 mei 1893 met Dirk Monster, geboren te Mijnsherenland rond 1872, zoon van Paulus Monster en Maaike van Rosmalen.

Tak 6

XI-g

Paulus Both, griendwerker, arbeider en winkelier, geboren te Oud-Beijerland op 3 oktober 1806, gedoopt aldaar op 5 oktober 1806, overleden aldaar op 15 april 1883, zoon van Gerrit Bot(h) (zie X-e) en Anna Brussaart.

Paulus is getrouwd (1) te Spijkernisse op 2 mei 1831 met Anna Bakker, geboren te Oud-Beijerland op 24 januari 1807, gedoopt aldaar op 1 februari 1807, overleden aldaar op 2 november 1850, dochter van Jan Bakker en Aagje Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 september 1832, volgt onder XII-k

 2. Gerrit Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 december 1834, overleden aldaar op 28 februari 1837.

 3. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 26 januari 1836, overleden aldaar op 3 maart 1836.

 4. Gerrit Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 maart 1837, volgt onder XII-l

 5. Tijs Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 april 1839, overleden aldaar op 7 februari 1841.

 6. Arie Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 december 1840, gedoopt aldaar op 17 januari 1841, volgt onder XII-m

 7. Tijs Both, geboren te Oud-Beijerland op 23 april 1843, volgt onder XII-n

 8. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 10 augustus 1845, overleden aldaar op 15 december 1845.

 9. Aagje Both, geboren te Oud-Beijerland op 16 mei 1847, overleden aldaar op 21 juli 1847.

 10. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 1 november 1850, overleden aldaar op 10 november 1850.

Paulus is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 19 juni 1851 met Maartje Kooijman, geboren te Oud-Beijerland op 19 juli 1812, dochter van Arie Hendriksz Kooijman en Pleuntje Konijnendijk. Maartje is eerder getrouwd geweest met Kornelis Baars, overleden voor juni 1851.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 19 september 1852, gedoopt aldaar op 10 oktober 1852, volgt onder XII-o

 2. Pleuntje Both, geboren te Oud-Beijerland op 27 januari 1855, gedoopt aldaar op 4 maart 1855, overleden aldaar op 11 april 1855.

 3. Pleuntje Both, geboren te Oud-Beijerland op 13 mei 1856, gedoopt aldaar op 22 juni 1856, overleden te Vlaardingen op 27 december 1925.

  Pleuntje is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 10 oktober 1878 met Ingen Schipper, geboren te Oud-Beijerland op 21 november 1855, overleden aldaar op 1 september 1879, zoon van Korstiaan Schipper en Ingena Steenhoek.

  Pleuntje is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 17 november 1881 met Arij van der Giesen, broodbakker, geboren te 's Gravendeel op 22 december 1842, overleden te Vlaardingen op 25 november 1912, zoon van Jan van der Giesen en Pietertje van Twist.

Tak 7

XI-h

Maarten Both, arbeider, griendman, geboren te Oud-Beijerland op 23 december 1808, gedoopt aldaar op 25 december 1808, overleden aldaar op 16 mei 1884, zoon van Gerrit Bot(h) (zie X-e) en Anna Brussaart.

Maarten is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 23 april 1837 met Fija Sluimer, naaister, geboren te Oud-Beijerland op 24 augustus 1816, overleden aldaar op 23 januari 1861, dochter van Jan Sluimer en Teuna van den Burg.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Both, geboren te Oud-Beijerland op 15 februari 1838, volgt onder XII-p

 2. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 8 april 1839, overleden aldaar op 18 november 1848.

 3. Teuna Both, geboren te Oud-Beijerland rond 1840, volgt onder XII-q

 4. Gerritje Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 mei 1842, volgt onder XII-r

 5. Susanna Both, geboren te Oud-Beijerland op 3 maart 1844, overleden aldaar op 9 mei 1849.

 6. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 22 februari 1846, overleden aldaar op 9 mei 1849.

 7. Arend Both, geboren te Oud-Beijerland op 24 juni 1847, volgt onder XII-s

 8. dochter Both, levenloos geboren te Oud-Beijerland op 22 oktober 1849.

 9. Jan Both, geboren te Oud-Beijerland op 30 november 1850, volgt onder XII-t

 10. Paulus Both, geboren te Oud-Beijerland op 30 juni 1857, overleden aldaar op 18 september 1857.

Maarten is getrouwd (2) te Oud-Beijerland op 28 april 1864 met Johanna van Gulik, koopvrouw, geboren te Oud-Beijerland op 28 oktober 1809, gedoopt aldaar op 29 oktober 1809, overleden aldaar op 17 april 1872, dochter van Leendert van Gulik en Emmetje van Gijn. Johanna is eerder getrouwd geweest met Laurens Kramer, overleden voor april 1864.

XI-i

Trijntje Both, geboren te Oud-Beijerland op 5 juni 1813, gedoopt aldaar op 6 juni 1813, overleden aldaar op 20 maart 1901, dochter van Gerrit Bot(h) (zie X-e) en Anna Brussaart.

Trijntje is getrouwd te Oud-Beijerland op 1 mei 1836 met Aalbert de Ruiter, geboren op 18 mei 1809, overleden te Oud-Beijerland op 16 januari 1888, zoon van Gijsbert de Ruiter en Jacoba Bouman.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba de Ruiter, geboren te Oud-Beijerland rond 1837.

  Jacoba is getrouwd te Oud-Beijerland op 11 augustus 1859 met Jan den Bliek, geboren te Oud-Beijerland rond 1837, zoon van Joost den Bliek en Lourijntje Vlasblom.

 2. Gerrit de Ruiter, geboren te Oud-Beijerland rond 1840.

  Gerrit is getrouwd (1) te Oud-Beijerland op 1 mei 1862 met Jannigje Vollenhouw, geboren te Oud-Beijerland rond 1837, dochter van Jan Vollenhouw en Pietertje van Weel.

  Gerrit is getrouwd (2) te Klaaswaal op 11 maart 1887 met Aaltje Belder, geboren te Puttershoek rond 1830, dochter van Jacob Belder en Lijntje Barendrecht.

 3. Anna de Ruiter, geboren te Oud-Beijerland rond 1847.

  Anna is getrouwd te Oud-Beijerland op 26 april 1866 met Hendrik van der Schoor, geboren te Oud-Beijerland rond 1844, zoon van Jacobus van der Schoor en Hermina Roos.

 4. Kornelia de Ruiter, geboren te Oud-Beijerland rond 1850.

  Kornelia is getrouwd (1) te Klaaswaal op 4 november 1869 met Kornelis van Hal, geboren te Numansdorp rond 1841, zoon van Jan van Hal en Johanna de Winter.

  Kornelia is getrouwd (2) te Klaaswaal op 24 mei 1901 met Hendrik Snijders, geboren te Numansdorp rond 1852, zoon van Jan Snijders en Maria van Houwen.

XI-j

Adriana Both, geboren te Oud-Beijerland op 11 maart 1817, gedoopt aldaar op 16 maart 1817, overleden aldaar op 31 december 1884, dochter van Gerrit Bot(h) (zie X-e) en Anna Brussaart.

Adriaana is getrouwd te Oud-Beijerland op 9 april 1840 met Jan Herweijer, geboren te Oud-Beijerland op 28 november 1815, overleden aldaar op 6 januari 1885, zoon van Samuel Herweijer en Clasina van Gijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Herweijer, geboren te Oud-Beijerland rond 1842.

  Anna is getrouwd te Oud-Beijerland op 15 september 1871 met Christiaan de Groot, geboren te Rotterdam rond 1845, zoon van Wilhelmina de Groot.

 2. Anthonie Herweijer, geboren te Oud-Beijerland rond 1847.

  Anthonie is getrouwd te Rotterdam op 3 april 1878 met Jacoba Johanna Florentina Nickel, geboren te Rotterdam rond 1838, dochter van Daniel Thomas Nickel en Elizabeth van der Goes.

 3. Suzanna Herweijer, geboren te Oud-Beijerland rond 1851.

  Susanna is getrouwd te Oud-Beijerland op 20 augustus 1874 met Krijn Bouman, geboren te Oud-Beijerland rond 1852, zoon van Andries Bouman en Maria Kooijman.

 4. Gerritje Herweijer, geboren te Oud-Beijerland rond 1853.

  Gerritje is getrouwd te Oud-Beijerland op 08 mei 1879 met Arnoldus Kegel, geboren te Oud-Beijerland rond 1851, zoon van Jan Kegel en Kornelia Christina van Erp

 5. Adriana Herweijer, geboren te Oud-Beijerland rond 1854.

  Adriana is getrouwd te Oud-Beijerland op 02 december 1880 met Barend van der Linde, geboren te Oud-Beijerland rond 1855, zoon van Arie van der Linde en Elizabeth van der Berg.

Tak 8

XI-k

Cornelis Both, geboren te Noordeloos op 30 augustus 1810, overleden te Hardinxveld op 15 maart 1885, zoon van Pieter Both (zie X-f) en Pietertje Nieuwpoort.

Cornelis is getrouwd te Schelluinen op 17 oktober 1835 met Antje de Boon, geboren te Schelluinen op 17 september 1816, overleden te Hardinxveld op 2 augustus 1865, dochter van Izašk de Boon en Aaltje de Rover.

Laten we dit levensverhaal aanvangen met de verhuizing van de Bothen naar Hardinxveld. Daarvoor woonden zij in Noordeloos, Hoornaar, Schelluinen en Gorinchem. De verhuizing naar Hardinxveld is geen verrassende stap in deze migratiegeschieding. Omstreeks januari 1862 is het dan zover: onze voorouder Cornelis Both verhuist naar Hardinxveld. Daarvoor woonde er geen Both in Hardinxveld, daarna zouden er nog vele volgen. Laten we tot dat jaar eerst in vogelvlucht het leven van opa Cornelis en vader Pieter schetsen.

Cornelis is de zoon van Pieter Both en Pietertje Nieuwpoort. Hij wordt geboren te Noordeloos op 30 augustus 1810. Hij huwt op 17 oktober 1835 in Schelluinen met Antje de Boon. Cornelis is dan 25 jaar oud, Antje 19 (wordt 1 maand later 20). Cornelis is een meerderjarige zoon en wordt aangeduid als arbeider, net als vader. Hij trouwt op zaterdag 17 oktober, zes uur 's middags, in het gemeentehuis van Schelluinen. Vader Pieter (58) is bij de huwelijksplechtigheid aanwezig en geeft zijn toestemming. De ouders van Antje zijn ook aanwezig. Zij is minderjarig (19) en geboren en getogen in Schelluinen. Haar vader Izašk de Boon, 50 jaar oud en arbeider, en haar moeder, Aaltje de Rover, oud 45 jaar oud, geven ook hun toestemming.

Hun eerste kind is Pieter, hij komt al 4 maanden daarna, en wel op: 12 februari 1836, 's morgens om 2 uur. Dezelfde dag zal Cornelis (tekent met Korn: Both) het aangeven, om vijf uur 's middags. Volgens de akte is hij 26 jaar en arbeider. Zij wonen volgens de akte "in het huis nommero 18" in Schelluinen. De akte is getekend in tegenwoordigheid van Joost Groeneweg, 53, arbeider, en Daam (?) Gelderblom, 50, bouwman, zijnde de geburen van Cornelis. (zoon Pieter zal 26 jaar later met Jannigje Peele trouwen, Jannigjes moeder is een Gelderblom).

27 mei 1838 : een tweede kind, een dochter nu genaamd Aaltje, wordt 's morgens om drie uur geboren. Dezelfde dag zal Cornelis (tekent met Korn: Both) het aangeven, om zes uur. Hij is nog steeds arbeider en volgens de akte nog steeds 26. Zij wonen volgens de akte nog op het zelfde adres. Aaltje heet naar de moeder van Antje, Aaltje de Rover.

25 september 1840 : Cornelis geeft het derde kind, Pietertje, een meisje, aan. Het is vrijdag. Het kind is vernoemd naar de elf jaar geleden overleden moeder van Cornelis, Pietertje Nieuwkerk.

28 december 1842 : geboren 2e zoon van Cornelis (30) en Antje (26), op woensdagavond om negen uur, genaamd Izašk, naar de vader van Antje, Izašk de Boon. Cornelis geeft het de volgende dag aan.

28 december 1845 : op dezelfde dag wordt drie jaar later een derde zoon geboren, genaamd Cornelis, om drie uur 's middags. De naamgeving is evident.

5 december 1847 : op Sinterklaasdag overlijdt om vier uur 's morgens Cornelis' vader Pieter op 70-jarige leeftijd in Gorinchem. Cornelis is dan 37 jaar oud. Vader woonde "in het huis staande aan de Schelluinse Stoep, wijk E, numero achtendertig". Broer Jan (1821) geeft het aan. Waarschijnlijk woonde pa bij Jan in, of Jan bij pa.

Tussen 1846 en 1849 verhuist Cornelis met familie naar Gorinchem.

28 juni 1849 : zoon nummer vier, Arie, wordt 's morgens om drie uur geboren. Kornelis, 39, arbeider, geeft het dezelfde dag zelf aan. Getuigen zijn ene A. Koene, een 74-jarige visser, en ene Leendert van Bergeijk, 42 jaar en schoenmaker. De reden van de naamgeving is niet bekend. Deze Arie zal trouwen met Adriane Egas (17 december 1857). In het bevolkingsregister staan/worden zij in 1889 ingeschreven met vier kinderen, te weten: Antje (18 juli 1881), Heeltje (30 december 1882), Cornelia (13 april 1884) en Dirk (29 december 1889). Arie en Adriana blijven in den Bout wonen.

29 oktober 1851 : het 7e kind, een dochter genaamd Adriana, komt 's ochtends om 11 uur op de wereld. Naamgeving wederom onbekend. Moeder wordt nu plots Johanna (!) de Boon genoemd. De getuigen zijn een mandenmaker en een arbeider.

14 mei 1854 : ze gaan vrolijk verder: dochter nummer 4, het 8e kind, wordt om tien uur 's avonds geboren. Ze heet Antje, naar moeder. Cornelis geeft het de volgende dag aan, in tegenwoordigheid van Izak de Boon, 69, schoonpapa, arbeider, en Bastiaan Verhoeff, 39 en arbeider.

14 december 1856 : dochter nummer 5, Lena genaamd, komt 's morgens om vier uur. Het zal wel op zondag zijn, want de 15e geeft Cornelis het pas aan, in tegenwoordigheid van de gemeentebode en Arie Gelderblom, 58 en arbeider.

juli 1858 : Aaltje Both gaat het huis uit. Ze wordt ('Ned. Hervormd'), dienstbode bij A. T. Visser.

29 mei 1859 : zoon nummer 5, genaamd Mattheus, naar het vroeg overleden broertje van Cornelis. Cornelis is inmiddels 48, nog steeds arbeider en nog steeds wonende te Gorinchem.

1 september 1860 : dochter Aaltje, 22, huwt met Gerrit Slomp, 30 op het Raadhuis te Gorinchem, zeg maar de woonplaats van het meisje. Hij woont in Hardinxveld. Wellicht dat hier een aanleiding ligt te gaan verhuizen naar Hardinxveld. Ze wordt nog minderjarig genoemd. Vader en moeder zijn aanwezig en geven hun toestemming.

15 augustus 1861 : dochter Pietertje (1839), ongehuwd, Ned. Hervormd, wordt dienstbode bij E. Helsma. Ze verblijft daar ook.

januari 1862 : Cornelis c.s. verhuist omstreeks die tijd naar Hardinxveld. In het bevolkingsregister van 1862 noteert de ambtenaar Hardinxveld als geboorteplaats. Dat moet zijn Noordeloos! Cornelis c.s. gaat wonen op Boven-Hardinxveld, huisnummer 15a n.k. Als beroep staat landbou≠er vermeld. Nog geen visser dus.

De visserij was van 1848 tot 1865 kwijnende. In 1861 schreef de Hardinxveldse gemeentesectretaris in zijn verslag zelfs dat de visserij "haar ondergang tegemoet gaat". Na 1870 is er sprake van gestage groei van de bevolking en het aantal vissers. Van 1870 tot 1895 is sprake van recordvangsten. (zie Hardinxveld en de riviervisserij, p. 302) Midden in deze periode, in 1885, is er voor het eerst sprake van een Both die visser is, namelijk Pieter Both, de vader van Arie.

31 mei 1862 : oudste zoon Pieter, de vader van Arie, trouwt met Jannigje Peele. Hij gaat volgens het bevol≠kingsregister van pa Cornelis op nummer A 12 wonen. Vlakbij dus.

22 december 1862 : kind nummer elf, zoon nummer 6, genaamd Pieter wordt geboren, 's morgens om 1 uur te Hardinxveld. Moeder Antje is al 46 jaar, vader al 52. De oudste zoon Pieter geeft het aan, omdat Cornelis zelf "thans afwezig als werkman" was. Deze Pieter zou trouwen met Neeltje de Heer.

22 maart 1863 : Cornelis krijgt een kleinkind, Antje, dochter van zijn oudste zoon Pieter. Twee maanden later, 21 mei, overlijdt het kind echter al.

16 april 1864 : (eerste) kleinzoon van zoon Pieter. Het kind heet Arie, naar de overleden vader van Pieters vrouw Jannigje Peele. Arie scheelt maar twee jaar met zijn 'oom' Pieter. Adriana van Meerendonk, de vijfentwintig jarige vroedvrouw, helpt hem op zaterdag 'des avonds ten tien ure' ter wereld. Maandag 18 april zal ze hem aangeven, in tegenwoordig≠heid van Tijs Swets Tijszoon, de vijfenzestig jarige gemeentesecretaris van Hardinxveld en van Arie van Zutphen, de vierenvijftig jarige veldwachter.

Tekst: Bert Both

Vervolgt verder onder kleinzoon Arie Both

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Schelluinen op 12 februari 1836, volgt onder XII-u

 2. Aaltje Both, geboren op 27 mei 1838.

  Aaltje is getrouwd (1) te Gorinchem op 1 september 1860 met Gerrit Slomp, geboren te Hardinxveld rond 1830, zoon van Gerrit Slomp en Anna Kamsteeg.

  Aaltje is getrouwd (2) te Hardinxveld op 13 december 1872 met Jacobus Groenewegen, geboren rond 1826, zoon van Arie Groenewegen en Cornelia Landser.

 3. Pietertje Both, geboren te Schelluinen op 24 september 1840, overleden te Gorinchem op 3 april 1866(?).

  Pietertje is getrouwd (1) te Gorinchem op 19 november 1864 met Teunis van Bennekum, geboren te Schelluinen rond 1840, zoon van Arie van Bennekum en Lena Dubbeldam.

  Pietertje is getrouwd (2) te Gorinchem op 9 december 1867 met Leendert Sprong, geboren te Hoornaar rond 1845, zoon van Teunis Sprong en Willemijntje Verheij.

 4. Izašk Both, geboren te Schelluinen op 28 december 1842, overleden te Hardinxveld op 14 maart 1867.

 5. Cornelis Both, geboren te Schelluinen 28 december 1845, volgt onder XII-v

 6. Arie Both, geboren te Gorinchem op 28 juli 1849, volgt onder XII-w

 7. Adriana Both, geboren op 29 oktober 1851, volgt onder XII-x

 8. Antje Both, geboren te Gorinchem op 14 mei 1854.

  Antje is getrouwd te Gorinchem op 27 mei 1876 met Paulus Kuipers, geboren te Gorinchem rond 1853, zoon van Nicolaas Kuipers en Maria Rijnders.

 9. Lena Both, geboren te Gorinchem op 14 december 1856, volgt onder XII-y

 10. Mattheus Both, geboren te Gorinchem op 29 mei 1859, overleden te Hardinxveld op 27 november 1863.

 11. Pieter Both, geboren te Hardinxveld op 22 december 1862, volgt onder XII-z

Tak 9

XI-l

Jan Both, geboren te Hoornaar op 12 november 1821, zoon van Pieter Both (zie X-f) en Pietertje Nieuwpoort.

Jan is getrouwd te Gorinchem op 3 augustus 1842 met Johanna Boon, geboren te Giessendam rond 1819, dochter van Hijmen Boon en Maria de Man.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Both, geboren te Gorinchem rond 1844.

  Pietertje is getrouwd te Giessendam op 18 november 1876 met Jacob Rietveld, geboren te Giessen-Oudekerk op 17 augustus 1847, zoon van Jan Rietveld en Pietertje Pols.

 2. Heimen Both, geboren te Gorinchem rond 1849.

  Heimen is getrouwd te Hardinxveld op 13 augustus 1874 met Johanna Barbera Goudriaan, geboren te Hardinxveld op 1 augustus 1852, dochter van Arie Gudriaan en Cornelia Verheul.

 3. Maria Both, geboren te Gorinchem rond 1852.

  Maria is getrouwd te Giessen-Nieuwkerk op 21 december 1877 met Arie den Toom, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 13 maart 1853, zoon van Willem den Toom en Lijsje Kramer.

 4. Janna Both, geboren te Gorinchem rond 1856.

  Janna is getrouwd te Giessendam op 7 januari 1882 met Pieter Ooms, geboren te Giessendam op 2 oktober 1852, zoon van Adam Ooms en Cornelia Pols.

 5. Johanna Both, geboren te Gorinchem rond 1860, volgt onder XII-aa

Tak 10

XI-m

Arie Jacobus Both, geboren te Hoogblokland op 22 december 1825, zoon van Teunis Both (zie X-g) en Grietje Vink.

Arie is getrouwd te Goudriaan op 6 januari 1849 met Aartje van der Wolf, geboren te Goudriaan op 14 december 1825, dochter van Cornelis van der Wolf en Cornelia Boezemenaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Teunis Both, geboren te Goudriaan op 22 juli 1849.

  Teunis is getrouwd te Langerak op 20 juli 1877 met Willempje Konijnenburg, geboren te Langerak op 17 oktober 1847, dochter van Jan Konijnenburg en Arigje van Hemert.

 2. Cornelis Both, geboren te Goudriaan op 29 november 1853, volgt onder XII-ab

 3. Gerrit Both, geboren te Goudriaan op 5 december 1856, volgt onder XII-ac

 4. Dirk Both, geboren te Goudriaan rond 1860.

  Dirk is getrouwd (1) te Waddinxveen op 13 mei 1886 met Maria van de Berg, geboren te Noord-Waddinxveen rond 1867, dochter van Pieter van den Berg en Pleuntje de Graaf.

  Dirk is getrouwd (2) te Waddinxveen op 30 juli 1913 met Aartje Stouthart, geboren te Sluipwijk rond 1868, dochter van Teunis Stouthart en Dirkje Burger.

 5. Hendrik Both, geboren te Goudriaan rond 1861.

  Hendrik is getrouwd te Gorinchem op 10 juni 1898 met Livina Maria Groeneveld, geboren te Woudrichem rond 1859, dochter van Cornelis Arieszn Groeneveld en Sofia Cornelia Leeuwenhaag.

 6. Matthijs Both, geboren te Goudriaan op 4 juli 1863, volgt onder XII-ad

Tak 11

XI-n

Mattheus Both, koetsier (1841-1845), bode (1866), kantoorbediende (1870), bediende (1881), geboren te Hoornaar op 29 mei 1813, overleden te Middelburg op 22 november 1893, zoon van Jan Both (zie X-h) en Teuntje de Bruijn.

Mattheus is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 november 1838 met Maria Mijnsbergen, geboren te Bergen op Zoom op 28 november 1810, gedoopt aldaar op 2 december 1810, overleden te Middelburg op 11 november 1881, dochter van Willem Mijnsbergen en Christina Smidt.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Both, geboren te Bergen op Zoom of Middelburg rond 1840, volgt onder XII-ae

 2. Christina Both, dienstbode (1866), geboren te Middelburg (wijk E 42) op 24 april 1841, overleden aldaar op 6 april 1918.

  Christina is getrouwd (1) te Middelburg op 9 mei 1866 met Jacobus van der Weel, winkelknecht (1866-1885), geboren te Nieuw- en Sint Joosland rond 1843, overleden te Middelburg op 28 mei 1885, zoon van Jan van der Weel en Geertruij Meijer.

  Christina is getrouwd (2) met Alexander Jozef Velthuizen, overleden vůůr 8 september 1916.

 3. Anthonie Both, gedetineerde in strafgevangenis te Middelburg (1861), koetsier (1870), geboren te Middelburg (wijk E 46) op 28 februari 1843.

  Anthonie is getrouwd te Middelburg op 3 augustus 1870 met Lucresia van Puffelen, geboren te Middelburg rond 1869, dochter van Janis van Puffelen (kleermaker) en Annigtje Klaver.

 4. Willem Both, kamerbehangersknecht, werkman, woont in Oude mannen en vrouwenhuis te Middelburg (ingeschreven 1894), geboren te Middelburg (wijk K 22) op 18 oktober 1845, ongehuwd? overleden aldaar op 24 december 1918.

 5. kind Both, levenloos geboren te Middelburg op 18 oktober 1845.

Tak 12

XI-o

Hendrik Both, arbeider, geboren te Hoornaar op 30 september 1833, gedoopt (hervormd), overleden aldaar op 16 maart 1874, zoon van Jacob Both (zie X-i) en Teuntje Vink.

Hendrik is getrouwd te Hoornaar op 21 augustus 1859 met Annigje Loeve, geboren te Langerak op 15 maart 1834, gedoopt (hervormd), dochter van Leentje Hoeve.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Both, geboren te Hoornaar op 24 juni 1859, volgt onder XII-af

 2. Leentje Both, geboren te Hoornaar op 15 december 1862, gedoopt (hervormd).

  Leentje is getrouwd te Polsbroek op 4 november 1887 met Huibert Tempelman, geboren te Polsbroek rond 1862, zoon van Marinus Tempelman en Pieternella Duikersloot.

 3. Teunis Both, geboren te Hoornaar op 5 juli 1866, volgt onder XII-ag

 4. Hendrik Both, geboren te Hoornaar op 23 februari 1870, gedoopt (hervormd).

Tak 13

XI-p

Cornelis Bot, werkman, geboren te Groot-Ammers op 20 mei 1846, overleden op 10 februari 1921, zoon van Cornelis Bot (zie X-k) en Christijntje Brouwer van Middelkoop.

Cornelis is getrouwd te Groot-Ammers op 24 juni 1871 met Neeltje Kentie, geboren te Groot-Ammers op 15 december 1840, overleden aldaar op 20 september 1912.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, geboren te Groot-Ammers op 21 december 1871, overleden aldaar op 5 november 1934.

  Cornelis is getrouwd met Ariena Blokland.

 2. Sijgje Bot, geboren te Groot-Ammers op 4 maart 1873, overleden aldaar op 30 juli 1873.

 3. Sijgje Bot, geboren te Groot-Ammers op 31 oktober 1875, overleden aldaar op 28 november 1940.

  Sijgje is getrouwd te Groot-Ammers op 19 mei 1911 met Klaas van der Graaf, geboren te Groot-Ammers op 8 december 1879, overleden na 28 november 1940, zoon van Pieter van der Graaf en Baartje Borsje.

 4. Johannes Cornelis Bot, geboren te Groot-Ammers op 27 augustus 1881, overleden aldaar op 5 januari 1948.

 5. Hendrik Bot, geboren te Groot-Ammers op 6 juli 1885, overleden aldaar op 18 januari 1886.

Tak 14

XI-q

Arie Bot, herbergier te Goudriaan, geboren te Langerak op 21 december 1841, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden te Goudriaan op 29 januari 1924, zoon van Pieter Bot (zie X-l) en Teuntje Goedhart.

Arie is getrouwd (1) met Geertrui van Tuyl, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 16 juni 1845, overleden (t.g.v. kraambed) te Goudriaan op 8 juli 1888, dochter van Arie van Tuyl en Sijgje van de Koppel.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Bot, geboren te Ottoland op 26 mei 1870, overleden aldaar op 13 juni 1870.

 2. Arie Bot, koopman, werkman, corveŽr, geboren te Ottoland op 18 februari 1872, overleden te Schoonhoven op 17 juli 1918.

  Arie is getrouwd te Goudriaan op 26 september 1895 met Gerrigje de Vries, geboren te Goudriaan op 11 december 1870, overleden na 17 juli 1918, dochter van Jan de Vries en Annigje de Kroon.

 3. Pieter Both, geboren te Ottoland op 4 januari 1874, volgt onder XII-ah

 4. Symen Bot, geboren te Goudriaan op 1 mei 1876, overleden aldaar op 16 juli 1876.

 5. Teunis Symen Bot, geboren te Goudriaan op 21 juli 1877, overleden aldaar op 4 augustus 1877.

 6. Teuntje Bot, geboren te Goudriaan op 10 september 1878, overleden aldaar op 12 november 1878.

 7. Teuntje Bot, geboren te Goudriaan op 13 november 1879, overleden aldaar op 3 maart 1881.

 8. Teuntje Bot, geboren te Goudriaan op 8 april 1883, overleden te Giessen-Nieuwkerk op 25 maart 1909.

  Teuntje is getrouwd te Goudriaan op 16 januari 1908 met Govert Verspui, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 12 november 1884, zoon van Govert Verspui en Teuna Rietveld.

 9. Jan Hendrik Bot, geboren te Goudriaan op 11 augustus 1886, overleden aldaar op 22 januari 1887.

 10. zoon Bot, levenloos geboren te Goudriaan op 7 juli 1888.

Arie is getrouwd (2) te Goudriaan op 9 oktober 1890 met Maria van den Berg, geboren te Noordeloos op 15 december 1858, overleden te Meerkerk op 9 juli 1941, dochter van Cornelis van den Berg en Stijntje van Drenth.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, geboren te Goudriaan op 18 december 1891, overleden aldaar op 25 februari 1892.

 2. Cornelis Bot, geboren te Goudriaan op 20 november 1892, volgt onder XII-ai

 3. Christina Bot, geboren te Goudriaan op 2 december 1893, overleden te Peursum op 6 oktober 1943.

  Christina is getrouwd te Goudriaan op 27 januari 1916 met Peter Versteeg, geboren te Lexmond op 8 maart 1892.

 4. Peetje Bot, geboren te Goudriaan op 14 april 1895, overleden te Rotterdam op 2 oktober 1938.

  Peetje is getrouwd te Goudriaan op 12 oktober 1922 met Inge Bunk, geboren te IJsselmonde op 5 januari 1891, overleden na 2 oktober 1938, dochter van Jan Bunk en Johanna van de Leer.

 5. Willem Bot, wegwerker, geboren te Goudriaan op 19 september 1896, overleden te Zeist op 25 maart 1966.

  Willem is getrouwd met Leentje Schippers, geboren te Ridderkerk op 9 januari 1901, overleden te Rotterdam.

 6. Dirkje Bot, geboren te Goudriaan op 12 februari 1898, overleden te Ridderkerk op 18 december 1963.

  Dirkje is getrouwd met Cornelis Vogel, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 31 augustus 1895.

 7. Jannigje Bot, geboren te Goudriaan op 6 april 1900, overleden te Gorinchem op 15 juli 1964.

  Jannigje is getrouwd met Gijsbert Dubbeldam, geboren te Hardinxveld op 12 mei 1895, overleden aldaar op 6 maart 1954.

 8. Frans Bot, geboren te Goudriaan op 20 oktober 1902, overleden aldaar op 5 april 1903.

 9. Frans Bot, metselaar, geboren te Goudriaan op 27 december 1903, overleden te Noordeloos op 8 augustus 1978, begraven te Meerkerk (Algemene Begraafplaats).

  Frans is getrouwd met Huibertje Zwijnenburg, geboren te Noordeloos op 15 september 1907, overleden op 19 augustus 1986, begraven te Meerkerk (Algemene Begraafplaats).

 10. Geertrui Bot, geboren te Goudriaan op 10 april 1904, overleden op 27 april 1994, begraven te Papendrecht (Algemene Begraafplaats).

  Geertrui is getrouwd met Aloysius Johannes Maria Vondermans, geboren op 13 maart 1901, overleden op 1 mei 1981, begraven te Papendrecht (Algemene Begraafplaats).

XI-r

Petertje Bot, geboren te Langerak op 8 december 1844, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden aldaar op 30 augustus 1907, dochter van Pieter Bot (zie X-l) en Teuntje Goedhart.

Petertje is getrouwd te Langerak op 1 april 1864 met Aart de Ruiter, geboren te Langerak op 26 juni 1839, overleden aldaar op 21 november 1904, zoon van Dirk de Ruiter en Geertje Maat.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje de Ruiter, geboren te Langerak op 8 juli 1864, overleden te Nieuwpoort op 25 juni 1946.

  Teuntje is getrouwd op 26 maart 1886 met Hendrik van Merkerk, geboren te Nieuwpoort op 5 april 1863, overleden aldaar op 16 juni 1943, zoon van Hendrik van Merkerk en Maayke Molenwerf.

 2. Geertje de Ruiter, geboren te Langerak op 17 april 1868, overleden aldaar op 29 augustus 1940.

Tak 15

XI-s

Antonie Bot, werkman, geboren te Langerak op 2 juni 1846, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden te Willige Langerak op 13 februari 1920, begraven aldaar op 18 februari 1920, zoon van Pieter Bot (zie X-l) en Teuntje Goedhart.

Antonie is getrouwd te Langerak op 26 januari 1872 met Antje Labee, geboren te Langerak op 12 juni 1846, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden aldaar op 27 juli 1895, dochter van Jan Labee en Merrigje Smit.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Bot, geboren te Langerak op 29 oktober 1872, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XII-aj

 2. Jan Bot, geboren te Langerak op 20 januari 1874, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XII-ak

 3. Maarten Bot, geboren te Langerak op 6 december 1877, volgt onder XII-al

 4. Pieter Bot, geboren te Langerak op 18 januari 1882, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XII-am

 5. Merrigje Bot, geboren te Langerak op 25 november 1885, gedoopt (hervormd) aldaar, volgt onder XII-an

Tak 16

XI-t

Willem Bot, werkman, geboren te Langerak op 2 juni 1846, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden aldaar op 24 september 1931, zoon van Pieter Bot (zie X-l) en Teuntje Goedhart.

Willem is getrouwd te Langerak op 27 december 1878 met Annigje Maasland, geboren te Streefkerk op 19 januari 1850, overleden te Langerak op 23 augustus 1922, dochter van Arie Maasland en Janna Bouman.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Bot, geboren te Langerak op 23 mei 1879, volgt onder XII-ao

 2. zoon Bot, levenloos geboren te Langerak op 3 februari 1881.

 3. Maria Bot, geboren te Langerak op 22 april 1882, overleden te Nieuwpoort op 18 juni 1984.

  Maria is getrouwd te Langerak op 16 juni 1910 met Huibert Jan van Riemsdijk, schilder, geboren te Opijnen op 18 januari 1878, overleden te Nieuwpoort na 18 juni 1954.

 4. Arie Bot, geboren te Langerak op 17 april 1884, gedoopt (hervormd), volgt onder XII-ap

 5. Janna Bot, huishoudster, geboren te Langerak op 19 januari 1886, begraven te Groot-Ammers op 19 december 1975.

 6. Petertje Bot, geboren te Langerak op 28 juli 1887, overleden aldaar op 8 juni 1888.

 7. zoon Bot, levenloos geboren te Langerak op 15 oktober 1889.

 8. Petertje Bot, geboren te Langerak op 4 november 1890, overleden aldaar op 11 april 1969.

  Petertje is getrouwd te Langerak op 11 augustus 1927 met Jan Cornelis Korevaar, geboren te Nieuwpoort op 4 september 1891, overleden te Utrecht op 26 oktober 1964.

 9. zoon Bot, levenloos geboren te Langerak op 5 mei 1893.

Tak 17

XI-u

Jacob Bot, winkelier, werkman, geboren te Langerak op 20 september 1850, gedoopt (hervormd) aldaar, overleden te Ameide, zoon van Pieter Bot (zie X-l) en Teuntje Goedhart.

Jacob is getrouwd te Langerak op 2 januari 1880 met Annigje de Ruiter, geboren te Langerak op 25 januari 1856, dochter van Arie de Ruiter en Fijgje Vermeulen.

Jacob en Annigje
Jacob en Annigje.

Foto: Carin Bot.

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Bot, strijkster en verstel-naaister, geboren te Langerak op 15 mei 1880, overleden te Elburg op 17 februari 1968.

  Teuntje is getrouwd te Dordrecht op 19 mei 1904 met (en gescheiden aldaar op 24 februari 1927 van) Willem Johannes Frauenfelder, geboren te 's-Gravenhage op 21 juli 1880.

 2. Fijgje Bot, geboren te Langerak op 2 september 1881, overleden te Alkmaar op 17 februari 1949.

  Fijgje is getrouwd te Dordrecht op 25 april 1907 met Gerrit Rademaker, geboren te Zijpe op 10 maart 1877, overleden te Heerhugowaard op 11 januari 1937.

 3. Pieter Bot, geboren te Nieuwpoort op 26 februari 1883, volgt onder XII-aq

 4. Annigje Bot, geboren te Nieuwpoort op 19 maart 1884, overleden aldaar op 31 maart 1884.

 5. Annigje Bot, geboren te Nieuwpoort op 28 juni 1885, overleden aldaar op 7 juli 1885.

 6. Arigje Bot, geboren te Nieuwpoort op 24 oktober 1886, overleden aldaar op 1 november 1886.

 7. Arie Bot, geboren te Ameide op 20 februari 1888, overleden aldaar op 2 maart 1888.

 8. Arigje Bot, officier Leger des Heils, geboren te Langerak op 12 maart 1889, overleden te Hilversum op 21 oktober 1986.

 9. Arie Bot, geboren te Ameide op 8 mei 1891, overleden aldaar op 1 maart 1893.

 10. Annigje Bot, geboren te Zwijndrecht op 12 januari 1894, overleden aldaar op 16 maart 1894.

 11. Cornelia Bot, geboren te Dordrecht op 11 juni 1895, overleden te Rijswijk op 5 november 1982.

  Cornelia is getrouwd te Delft op 18 juli 1924 met Jan Kerkhof, geboren te Rozenburg op 3 februari 1891, overleden te Delft op 1 december 1969.

 12. Arie Bot, geboren te Zwijndrecht op 1 september 1899, volgt onder XII-ar

Tak 18

XI-v

Jan Gijsbertus Both, wolkammer (1845), klerk ter secretarie, geboren te Veenendaal op 7 november 1819, overleden te Veenhuizen op 15 april 1887, zoon van Hendrik Both (zie X-r) en Hendrika van Schoonhoven.

Jan is getrouwd te Ede op 22 november 1845 met Maria Klomp, geboren te Gelders Veenendaal (Ede) op 25 oktober 1820, overleden voor aldaar op 21 mei 1868, dochter van Gerrit Klomp (broodbakker) en Brandje Hardeman.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Hendricus Both, geboren te Sprang op 5 september 1846, volgt onder XII-as

 2. Brandje Gerredina Both, geboren te Veenendaal op 4 juni 1854, overleden aldaar op 17 augustus 1854.

 3. Brandje Gerredina Both, geboren te Veenendaal op 8 oktober 1855, overleden te Rotterdam op 10 september 1900.

  Brandje is getrouwd te Harderwijk op 7 juli 1880 met Joannes Leonardus Joos, militair (1880), geboren te Antwerpen (BelgiŽ) rond 1853, zoon van Joannes Joos (wagenmaker) en Maria Theresia van der Kreke.

 4. Gerrit Both, geboren te Veenendaal op 16 mei 1858, overleden aldaar op 2 januari 1859.

 5. dochter Both, levenloos geboren te Veenendaal op 21 november 1859.

 6. Gerrit Both, geboren te Veenendaal op 25 juni 1862, overleden te Neerbosch op 12 febrauri 1873.

XI-w

Antje Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 29 december 1821, overleden te Loon op Zand op 20 oktober 1867, dochter van Hendrik Both (zie X-r) en Hendrika van Schoonhoven.

Antje is getrouwd te Loon op Zand op 30 oktober 1845 met Jacobus van Beek, landbouwer, geboren te Loon op Zand op 29 november 1807, overleden te Loon op Zand op 2 december 1890, zoon van Adriaan van Beek en Lucia Lieshout.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Adriana van Beek, geboren te Loon op Zand op 13 september 1847.

  Hendrika is getrouwd te Loon op Zand op 16 mei 1872 met Gerrit van den Hoven, geboren te Sprang op 23 januari 1841, zoon van Cornelis van den Hoven en Jacomijna van Oosterhout.

 2. Johannes van Beek, geboren te Loon op Zand op 21 oktober 1855.

  Johannes is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 9 oktober 1884 met Helena Snijders, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 19 juli 1859, dochter van Arnoldus Snijders en Adriana Vaartmans.

Tak 19

XI-x

Gijsbertus Both, timmerman (1883), geboren te Vrijhoeve-Capelle op 12 oktober 1824, overleden aldaar op 28 juni 1905, zoon van Hendrik Both (zie X-r) en Hendrika van Schoonhoven.

Gijsbertus is getrouwd (1) te Vrijhoeve-Capelle op 21 april 1849 met Sibregje Brugmans, winkelierster, geboren te Loon op Zand op 28 november 1826, overleden te Vrijhoeve-Capelle op 4 januari 1881, dochter van Jacobus Brugmans en Susanna Marianne Frette.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Marianna Suzanna Both, geboren te Waspik op 1 maart 1850, volgt onder XII-at

 2. Suzanna Marianna Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 12 januari 1854, overleden aldaar op 7 februari 1854.

 3. Suzanna Marianna Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 12 december 1855, overleden aldaar op 12 maart 1862.

 4. Hendrikus Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 13 december 1857, overleden te Loon op Zand op 12 mei 1858.

 5. Hendrikus Both, geboren te Loon op Zand op 25 februari 1859, volgt onder XII-au

 6. Megchelina Segchlina Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 30 oktober 1861, overleden aldaar op 2 november 1911.

 7. Susanna Marianna Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 17 november 1864, overleden te Waalwijk op 8 augustus 1938.

 8. Gijsbertus Both, bakker, boekhouder, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 17 november 1867, overleden te Waalwijk op 18 december 1934.

 9. Jacobus Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 25 oktober 1871, volgt onder XII-av

Gijsbertus is getrouwd (2) te Vrijhoeve-Capelle op 29 april 1884 met Arnoldina van der Schans, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 5 september 1830, overleden aldaar op10 februari 1892, dochter van Dirk van der Schans en Neeltje van der Hoeven.

Tak 20

XI-y

Hendrikus Both, onderwijzer (1862-1866), geboren te Vrijhoeve-Capelle op 1 juli 1829, overleden aldaar op 3 september 1892, zoon van Hendrik Both (zie X-r) en Hendrika van Schoonhoven.

Hendrikus is getrouwd (1) te Capelle op 8 februari 1855 met Adriana Maria van der Hoeven, geboren te Capelle op 2 juni 1836, overleden te Vrijhoeve-Capelle op 21 januari 1862, dochter van Adriaan van der Hoeven en Anna Maria van der Hoeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Both, geboren te Veen op 26 maart 1856, overleden te 's-Gravenhage op 12 april 1920.

  Anna is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 7 maart 1877 met Willem Kuipers, broodbakker, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 3 november 1852, overleden te 's Gravenhage rond 1960, zoon van Antonie Kuijpers (bakker) en Anna Klootwijk.

 2. Hendrik Both, geboren te Veen op 26 mei 1858, volgt onder XII-aw

 3. Adriaan Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 27 september, overleden aldaar op 1 april 1864.

Hendrikus is getrouwd (2) te Ede op 15 november 1862 met Grietje Heij, geboren te Veendaal op 21 januari 1838, overleden te Vrijhoeve-Capelle op 27 juni 1917, dochter van Jacob Heij (fabrikant) en Willemijntje Hiensch.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrica Adriana Maria Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 10 juli 1863, overleden te Nijmegen op 29 januari 1941.

  Hendrica is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 9 april 1891 met Taeke Hoeneveld, ambtenaar te secretarie, commies-griffier ter secretarie, geboren te Grouw op 5 december 1866, overleden te Nijmegen op 22 september 1938, begraven aldaar op 24 september 1938, zoon van Gabe Wijtzes Hoeneveld en Durkje Taekes Hoekstra.

 2. Wilhelmina Jacoba Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 6 februari 1865, overleden Sprang-Capelle op 12 februari 1940.

 3. Jacobus Adriaan Both, onderwijzer (1866), geboren te Vrijhoeve-Capelle op 6 maart 1866, verongelukt te Gameren op 5 oktober 1885.

 4. Antje Beligje Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 31 december 1867, overleden aldaar op 20 februari 1916.

 5. Adriaan Gerrit Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 23 januari 1870, volgt onder XII-ax

 6. Jannigje Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 25 december 1871, overleden aldaar op 17 maart 1872.

 7. Gerrit Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 30 april 1873, overleden te Bloemendaal.

XI-z

Aantje Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 6 november 1833, overleden aldaar op 28 september 1899, dochter van Hendrik Both (zie X-r) en Hendrika van Schoonhoven.

Aantje is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 3 november 1853 met Abraham Victor Cornelis ten Bosch, schoenmaker, winkelier, geboren te Leiden op 26 januari 1832, overleden te Vrijhoeve-Capelle op 28 november 1901, zoon van Cornelis ten Bosch en Maria Elisabeth Blanchard.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth ten Bosch, geboren te Sprang op 14 november 1858.

  Maria is getrouwd te Sprang-Capelle op 1 december 1881 met Willem Ros, geboren te Sprang op 15 april 1857, zoon van Johannes Ros en Johanna Ros.

 2. Hendrika ten Bosch, geboren te Loon op Zand op 12 maart 1864.

  Hendrika is getrouwd te Loon op Zand op 15 oktober 1885 met Marijnus Ros, geboren te Sprang op 10 juli 1860, zoon van Johannes Ros en Johanna Ros.

 3. Johanna Adriana ten Bosch, geboren te Loon op Zand rond 1866.

  Johanna is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 12 april 1889 met Francois Maat, geboren te Ellewoutsdijk rond 1868, zoon van Pieter Maat Pieterszn en Janna Penne.

 4. Cornelis ten Bosch, geboren te Sprang.

  Cornelis is getrouwd te Capelle op 20 september 1878 met Johanna Zwart, geboren te Capelle, dochter van Hendrik Zwart en Anna Bogers.

Tak 21

XI-aa

Jakob Both, kantoorbediende, chef arbeiders spoorwegen, zonder beroep (1895), geboren te Vrijhoeve-Capelle op 2 april 1837, overleden te Rotterdam op 2 juli 1916, zoon van Hendrik Both (zie X-r) en Hendrika van Schoonhoven.

Jakob is getrouwd te Hooge en Lage Zwaluwe op 23 februari 1866 met IJke "Ke, Jenneke" de Graauw, geboren te Klundert, op 23 januari 1830, overleden te Rotterdam op 24 december 1912 dochter van Mattheus de Graauw en Johanna van Dun.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Johanna Both, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe op 11 juli 1867, volgt onder XII-av

 2. Mattheus Willem Both, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe op 19 september 1869, volgt onder XII-ay

 3. Johanna Anna Maria Both, geboren te Zwaluwe op 13 februari 1876.

  Johanna is getrouwd te Rotterdam op 4 juni 1903 met Johannes Matthijs Corbeth, kantoorbediende, geboren te Rotterdam op 14 april 1875, overleden aldaar op 5 december 1937, zoon van Jan Corbeth en Henriette Ernestina Kreber.

XI-ab

Maria Clazina Both, geboren te Vrijhoeve-Capelle op 22 oktober 1840, overleden te Sprang op 13 april 1902, dochter van Hendrik Both (zie X-r) en Hendrika van Schoonhoven.

Maria is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle op 1 mei 1869 met Jan Zwart, schoenmaker, geboren te Sprang op 14 november 1843, overleden aldaar op 29 april 1910, zoon van Jan Zwart (schoenmaker) en Aleida Leempoel.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hendrik Zwart, geboren te Sprang rond 1875.

  Jan is getrouwd te Besoijen op 3 maart 1909 met Adriana Hendrika Kuijsten, geboren te Besoijen rond 1874, dochter van Johannes Kuijsten en Teuntje Johanna Goedhart.

 2. Alida Hendrika Zwart, geboren te Sprang.

  Alida is getrouwd te Sprang-Capelle op 28 september 1906 met Antonie Hommel, geboren te Loon op Zand, zoon van Marijnus Hommel en Wilhelmina Branderhorst.

 3. Hendrikus Marinus zwart, geboren te Sprang.

  Hendrikus is getrouwd te Sprang-Capelle op 29 januari 1903 met Wilhelmina Bernadina Christoffelina de Jong, geboren te Sprang, dochter van Antonie Willem de Jong en Leena Adriana Frings.

 4. Hendrik Jan Zwart, geboren te Sprang.

  Hendrik is getrouwd te Sprang-Capelle met Johanna van den Hoven, geboren te Sprang, dochter van Martien van den Hoven en Cornelia Braspenning enieur

Tak 22

XI-ac

Aart Both, akkerbouwer, landbouwer, geboren te Broek op 6 augustus 1821, overleden te Stolwijk op 30 januari 1880, zoon van Willem Both (zie X-s) en Margje Hol.

Aart is getrouwd te Stolwijk op 17 augustus 1844 met Jannigje Kool, geboren te Stolwijk op 22 september 1824, overleden aldaar op 29 januari 1880, dochter van Gerrit Kool en Geertje Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Both, geboren te Stolwijk op 11 december 1844.

  Geertje is getrouwd (1) met Andries Klerkx, volgt onder XII-az

  Geertje is getrouwd (2) met Huibert Thomas Kooij, volgt onder XII-ba

 2. Marrigje Both, geboren te Stolwijk op 8 december 1846, volgt onder XII-bb

 3. Willem Both, geboren te Stolwijk op 11 augustus 1849, gedoopt (hervormd), volgt onder XII-bc

 4. Gerrigje Both, geboren te Bergambacht op 30 november 1851.

  Gerrigje is getrouwd te Stolwijk op 9 juli 1880 met IJbert Noorlander, geboren te Stolwijk rond 1854, zoon van IJbert Noorlander en Adriana Koutstaal.

 5. Gerrit Both, boerenwerkman, veekoopman, geboren te Bergambacht op 28 juni 1853, overleden te Bodegraven op 6 juni 1909.

 6. Cornelia Both, geboren te Schoonhoven op 24 juni 1856, volgt onder XII-bb

 7. Aaltje Both, geboren te Bergambacht op 4 september 1858, overleden te Berkenwoude op 26 juni 1866.

 8. Krijntje Both, geboren te Bergambacht op 3 oktober 1860.

  Krijntje is getrouwd met Huibert Thomas Kooij, volgt onder XII-ba

 9. kind Both, levenloos geboren te Berkenwoude op 1 december 1862.

 10. Aaltje Both, geboren te Stolwijk op 12 augustus 1864.

  Aaltje is getrouwd te Bodegraven op 4 januari 1889 met Cornelis Verboom.

 11. Weintje Both, geboren te Stolwijk op 14 oktober, overleden te Polsbroek op 17 maart 1885.

 12. Klaasje Both, geboren te Stolwijk op 20 februari 1870.

  Klaasje is getrouwd te Ouderkerk aan de IJssel op 3 november 1893 met Hendrik Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 17 november 1859, zoon van Pieter Both en Jannigje den Uil, volgt onder XII-bo-1

Tak 23

XI-ad

Leendert Both, boerenwerkman, geboren te Broek op 22 mei 1824, overleden te Stolwijk op 28 april 1895, zoon van Willem Both (zie X-s) en Margje Hol.

Leendert is getrouwd te Stolwijk op 20 juli 1850 met Neeltje de Redelijkheid, boerendienstbode (1950), geboren te Stolwijk op 29 juli 1829, overleden te Stolwijk op 21 december 1916, dochter van Arij de Redelijkheid en Ariaantje Muijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Both, geboren te Berkenwoude op 24 november 1850, overleden te Stolwijk op 5 maart 1867.

 2. Adriana Both, geboren te Stolwijk op 9 mei 1852, volgt onder XII-bd

 3. dochter Both, levenloos geboren te Stolwijk op 24 februari 1855.

 4. Willem Both, geboren te Stolwijk op 6 juli 1856, overleden aldaar op 18 juli 1856.

 5. dochter Both, levenloos geboren te Stolwijk op 16 oktober 1857.

 6. Willem Both, geboren te Stolwijk op 26 november 1858, overleden aldaar op 7 juli 1859.

 7. zoon Both, levenloos geboren te Stolwijk op 11 november 1860.

 8. Willem Both, geboren te Stolwijk op 23 november 1862, volgt onder XII-be

 9. Margje Both, geboren te Stolwijk op 31 augustus 1866, overleden aldaar op 19 juni 1875.

XI-ae

Wijntje Both, naaister, geboren te Stolwijk op 29 oktober 1832, overleden aldaar op 16 januari 1894, dochter van Willem Both (zie X-s) en Margje Hol.

Wijntje is getrouwd (1) te Gouda op 17 december 1857 met Koenraad van Baren, boerenwerkman, geboren te Bergambacht rond 1833, overleden voor 1864, zoon van Koenraad van Baren en Hilligje Hogendoorn.

Wijntje is getrouwd (2) te Stolwijk op 6 februari 1864 met Arie Dekker, geboren te Stolwijk op 27 november 1837, overleden aldaar op 7 maart 1911, zoon van Cornelis Dekker en Cornelia van Vliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Dekker, geboren te Stolwijk rond 1868.

  Cornelia is getrouwd te Stolwijk op 17 maart 1870 met Gerrit van Wijngaarden, geboren te Stolwijk rond 1867, zoon van Klaas van Wijngaarden en Grietje Oskam.

 2. Willem Dekker, geboren te Stolwijk rond 1870.

  Willem is getrouwd te Berkenwoude op 25 februari 1899 met Adriana Benschop, geboren te Berkenwoude rond 1874, dochter van Cornelis Benschop en Aaltje Eijkelenboom.

 3. Cornelis Dekker, geboren te Stolwijkr rond 1872.

  Cornelis is getrouwd te Stolwijk op 12 januari 1900 met Maria Knoop, geboren te Stolwijk rond 1878, dochter van Johannes Knoop en Margje Dekker.

Tak 24

XI-af

Nicolaas Both, tuinman, geboren te Broek op 4 oktober 1851, overleden te Gouda op 13 juli 1927, zoon van Marinus Both (zie X-u) en Adriana van Baaren.

Nicolaas is getrouwd te Gouda op 30 april 1886 met Hendrikje van den Bosch, geboren te Kockengen op 24 maart 1862, overleden te Gouda op 26 mei 1918, dochter van Rijk van den Bosch en Gerdina Bogaard.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Both, geboren te Moordrecht op 19 maart 1886, overleden te Gouda op 12 mei 1886.

 2. Gerdina Ardriana Both, geboren te Gouda op 12 februari 1887.

 3. Adriana Gerdina Both, geboren te Gouda op 21 maart 1888, overleden te Rotterdam op 13 december 1915.

 4. Marinus Both, geboren te Gouda op 16 juni 1889, volgt onder XII-bf

 5. Hendrikje Both, geboren te Gouda op 12 november 1890.

  Hendrikje is getrouwd te Gouda op 17 mei 1922 met Nicolaas Aris de Vries.

 6. Nicolaas Both, tuinman, geboren te Gouda op 6 februari 1892, overleden aldaar op 8 juli 1967, gecremeerd te Loosduinen (crematorium Ockenburg) op 12 juli 1967.

  Nicolaas is getrouwd te Waddinxveen op 5 september 1917 met Adriana Jacoba de Jong, geboren te Waddinxveen op 19 januari 1896, overleden te Gouda op 14 januari 1984, gecremeerd te Rotterdam (crematorium Hofwijk) op 19 januari 1984, dochter van Eldert Jan de Jong en Johanna Oudijk.

 7. Neeltje Both, assistente huishouding, geboren te Gouda op 5 augustus 1893.

  Neeltje is getrouwd te Gouda op 15 oktober 1924 met Aart Jan Rietveld, vleeshouwer, geboren te Gouda op 13 april 1896, zoon van Jan Rietveld en Metje Klein.

 8. Hendrik Both, geboren te Gouda op 14 juni 1895, overleden aldaar op 21 juli 1898.

 9. Koenraad Both, tuinder, geboren te Gouda op 22 februari 1898.

  Koenraad is getrouwd te Gouda 25 april 1928 met Cornelia van Eijk, overleden te Woerden op 2 september 1993, begraven aldaar (begraafplaats Rijnhof) op 7 september 1993.

 10. zoon Both, levenloos geboren te Gouda op 2 maart 1900.

 11. dochter Both, levenloos geboren te Gouda op 31 oktober 1902.

 12. Jannetje Both, verpleegster, geboren op 5 februari 1908, overleden te Oegstgeest op 30 juli 1999, begraven te Voorburg (Oosterbegraafplaats) op 3 augustus 1999.

  Jannetje is getrouwd te Schiedam op 20 september 1934 met Leendert Pieter van Hoogdalen, geboren te Krimpen aan de Lek op 16 juli 1901, overleden te Oegstgeest op 18 maart 2000, begraven te Voorburg (algemene begraafplaats) op 25 maart 2000.

XI-ag

Maria Both, geboren te Berkenwoude op 10 september 1827, overleden te Hekendorp op 8 maart 1901, dochter van Willem Both (zie X-v) en Pietertje van Herk.

Maria is getrouwd te Berkenwoude op 1 december 1849 met Jan Vermeer, timmerman, geboren te Hekendorp op 7 augustus 1825, overleden aldaar op 20 november 1891, zoon van Pieter Vermeer en Aaltje Douwe Scheper.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Vermeer, timmerman, houthandelaar, geboren te Hekendorp op 30 december 1864, overleden aldaar op 14 juni 1939.

  Johannes is getrouwd te Bodegraven op 1 november 1889 met Jannigje Both, geboren te Bodegraven op 30 maart 1870, overleden te Hekendorp op 9 april 1943, dochter van Arie Both (zie XI-ax) en Marietje Scheer.

XI-ah

Marrigje Both, geboren te Berkenwoude op 5 februari 1832, overleden aldaar op 25 januari 1906, dochter van Willem Both (zie X-v) en Pietertje van Herk.

Marrigje is getrouwd (1) te Berkenwoude op 27 september 1850 met Arie de Jong, bouwman, boerenwerkman, arbeider, geboren te Berkenwoude op 20 december 1826, overleden overleden aldaar op 29 mei 1853, zoon van Willem de Jong en Meinsje Ooms.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jong, koopman, geboren te Berkenwoude rond 1851.

  Willem is getrouwd te Gouda op 2 juni 1875 met Johanna Huibertje Faalen, geboren te Giessendam rond 1853, dochter van Gerrit Faalen (schipper) en Kornelia van Noordende.

Marrigje is getrouwd (2) te Berkenwoude op 14 juni 1856 met Teunis Baas, boerenwerkman, arbeider, geboren te Berkenwoude op 11 mei 1825, overleden aldaar op 6 september 1901, zoon van Arie Baas en Geertje Verburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Baas, geboren te Berkenwoude rond 1857.

  Pietertje is getrouwd te Berkenwoude op 4 februari 1882 met Arie Blonk, geboren te Stolwijk rond 1851, zoon van Jan Pieter Blonk en Johanna de Bruijn.

 2. Geertje Baas, geboren te Berkenwoude rond 1860.

  Geertje is getrouwd te Berkenwoude op 23 oktober 1880 met Machiel Koot, geboren te Ouderkerk aan de IJssel rond 1858, zoon van Willem Koot en Teuntje Schouten.

 3. Willemina Baas, geboren te Berkenwoude rond 1862.

  Willemina is getrouwd te Berkenwoude op 10 maart 1883 met Adrianus Arbman, geboren te Waarder rond 1853, zoon van Jan Anthonij Arbman en Lena Oskam.

 4. Leendert Baas, geboren rond 1865.

 5. Teunis Baas, geboren te Berkenwoude rond 1868.

  Teunis is getrouwd te Berkenwoude op 7 maart 1891 met Neeltje Verwaal, geboren te Berkenwoude rond 1867, dochter van Willem Verwaal en Aaltje Muis.

 6. Neeltje Baas, geboren te Berkenwoude rond 1869.

  Neeltje is getrouwd te Berkenwoude op 10 oktober 1891 met Pieter de Jong, geboren te Stolwijk rond 1868, zoon van Gerrit de Jong en Neeltje de Vrij.

Tak 25

XI-ai

Pieter Both, boerenwerkman en bouwman, geboren te Berkenwoude op 19 maart 1834, overleden te Stolwijk op 22 januari 1920, zoon van Willem Both (zie X-v) en Pietertje van Herk.

Pieter is getrouwd (1) te Berkenwoude op 9 april 1858 met Neeltje Baas, geboren te Berkenwoude op 8 november 1836, overleden te Stolwijk in 1862, dochter van Arie Baas en Geertje Verburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Both, geboren te Berkenwoude op 27 oktober 1858, overleden aldaar op 21 november 1858.

 2. Pietertje Both, geboren te Stolwijk op 5 november 1859, overleden aldaar op 31 juli 1861.

 3. Geertje Both, geboren te Stolwijk op 20 april 1861, overleden te Berkenwoude rond 26 juli 1866.

Pieter is getrouwd (2) te Stolwijk op 21 februari 1863 met Agatha Bak, geboren te Stolwijk rond 1842, overleden rond 1920, dochter van Dirk Bak en Annigje Verhoog.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Both, eboren te Stolwijk op 27 februari 1863, volgt onder XII-bg

 2. Dirk Both, geboren te Stolwijk op 4 oktober 1865, volgt onder XII-bh

 3. Annigje Both, geboren te Stolwijkrond december 1865, volgt onder XII-bi

 4. Wilhelmina Both, geboren te Stolwijk rond 1870.

  Wilhelmina is getrouwd te Stolwijk op 22 februari 1895 met Arie Graveland, geboren te Ouderkerk aan de IJssel rond 1868, zoon van Klaas Graveland en Neeltje Verdoold.

 5. Geertje Both, geboren te Stolwijk rond 1873, overleden aldaar op 18 februari 1935.

 6. Willem Both, veehouder, geboren te Stolwijk op 27 januari 1874, ongehuwd overleden aldaar op 6 juni 1947.

 7. Teunis Dirk Both, bouwman, geboren te Stolwijk op 15 augustus 1877.

  Teunis is getrouwd te Stolwijk op 14 september 1904 met Kornelia Baas, geboren te Stolwijk rond 1880, dochter van Willem Baas en Neeltje Verburg.

 8. Pieter Both, geboren te Stolwijk op 1 februari 1880.

  Pieter is getrouwd te Berkenwoude op 26 april 1922 met Cornelia de Jong, geboren te berkenwoude rond 1894, dochter van Arie de Jong en Pietertje Ooms.

 9. Adriaantje Both, geboren te Stolwijk op 26 april 1882, overleden aldaar op 10 oktober 1905.

Tak 26

XI-aj

Leendert Both, boerenwerkman, bouwman, koopman, geboren te Berkenwoude op 3 november 1837, overleden aldaar op 1 februari 1914, zoon van Willem Both (zie X-p) en Pietertje van Herk.

Leendert is getrouwd te Berkenwoude op 3 november 1865 met Adriana Slingerland, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 16 januari 1842, overleden te Berkenwoude op 13 juni 1888, dochter van Jakob Slingerland (bouwman, rentenier) en Marie Markus.

Uit dit huwelijk:

 1. Pietertje Both, geboren te Berkenwoude op 20 januari 1866, overleden aldaar op 11 juli 1887.

  Pietertje is getrouwd te Berkenwoude op 12 februari 1887 met Hendrik Noordegraaf.

 2. Jacob Willem Both, geboren te Gouda op 25 maart 1867, overleden aldaar op 9 april 1867.

 3. Jacob Both, geboren te Gouderak op 6 augustus 1868, volgt onder XII-bj

 4. Willem Both, geboren te Gouderak op 5 augustus 1869, overleden aldaar op 8 november 1869.

 5. Willem Both, geboren te Berkenwoude op 15 juli 1870, volgt onder XII-bk

 6. Gerrit Both, geboren te Berkenwoude op 30 juli 1871, overleden aldaar op 24 april 1876.

 7. Marinus Both, geboren te Berkenwoude op 8 oktober 1872, overleden aldaar op 4 maart 1873.

 8. Willem Alexander Both, geboren te Berkenwoude op 19 oktober 1873, overleden aldaar op 26 februari 1874.

 9. Maria Both, geboren te Berkenwoude op 6 november 1874, volgt onder XII-bx

 10. Gerrit Both, geboren te Berkenwoude op 24 juni 1876, volgt onder XII-bl

 11. Gerrigje Both, geboren te Berkenwoude op 28 december 1877.

  Gerrigje is getrouwd te Berkenwoude op 1 oktober 1898 met Cornelis Johannes de Vries, geboren te Stolwijk op 30 november 1873, zoon van Paulus de Vries en Elisabeth den Hartog.

 12. Adriana Both, geboren te Berkenwoude op 20 april 1879, overleden te Barneveld op 5 maart 1976.

  Adriana is getrouwd te Berkenwoude op 20 april 1906 met Willem Noorlander, landbouwer, geboren te Berkenwoude op 27 december 1878, overleden te Barneveld op 18 februari 1949, zoon van Dirk Noorlander en Kornelia de Winter.

 13. Leendert Both, geboren te Berkenwoude op 6 juni 1880, volgt onder XII-bm

 14. Klaas Both, geboren te Berkenwoude op 13 februari 1884, volgt onder XII-bn

Tak 27

XI-ak

Willem Both, geboren te Gouderak op 6 februari 1829, zoon van Hendrik Both (zie X-w) en Neeltje Schouten.

Willem is getrouwd te Broek op 2 maart 1854 met Adriana Breedijk, dochter van Gijsbert Breedijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, geboren te Broek op 3 januari 1855, volgt onder XII-bo

 2. Gijsbert Both, geboren te Broek op 26 september 1856, overleden te Rotterdam op 24 januari 1940.

  Gijsbert is getrouwd te Waddinxveen op 2 mei 1883 met Gerardina Vis, geboren te Waddinxveen op 3 maart 1865, overleden te Rotterdam op 6 oktober 1954, dochter van Jacob Vis en Adriana Schreurdijk.

 3. Trijntje Both, geboren te Broek op 17 november 1859.

 4. Hendrik Both, geboren te Broek op 5 april 1864.

 5. Hendrik Both, geboren te Broek op 10 september 1869, overleden te Gouda op 16 juli 1870.

 6. Adriana Maria Both, geboren te Gouda op 5 juni 1871, overleden aldaar op 11 september 1871.

XI-al

Marrigje Both, geboren te Gouderak op 28 februari 1830, overleden te Capelle aan de IJssel op 3 februari 1864, dochter van Hendrik Both (zie X-w) en Neeltje Schouten.

Marrigje is getrouwd te Gouderak op 29 september 1855 met Klaas van Dam, bouwman, geboren rond 1835, zoon van Frans van Dam en Maria Romeijn. Klaas is later getrouwd met zijn stiefschoonmoeder Margje de Groot, geboren te Gouderak op 15 maart 1818, overleden te Reeuwijk op 15 januari 1890, dochter van Jan de Groot en Cornelia den Hartog. Margje is eerder getrouwd geweest met (de schoonvader van Klaas) Hendrik Both, bouwman, geboren te Stolwijk op 21 februari 1804, gedoopt aldaar op 26 februari 1804, overleden te Gouderak op 6 maart 1878, zoon van Pieter Both (zie IX-m) en Marrigje Oudeness.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans van Dam, geboren te Capelle aan de IJssel rond 1858.

  Frans is getrouwd te Gouderak op 13 september 1887 met Catharina Goudriaan, geboren te Ouderkerk aan de IJssel rond 1864, dochter van Jan Goudriaan en Neeltje Verburg.

Tak 28

XI-am

Pieter Both, boerenwerkman, geboren te Gouderak rond 1831, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 19 oktober 1840, zoon van Hendrik Both (zie X-w) en Neeltje Schouten.

Pieter is getrouwd te Stolwijk op 23 december 1857 met Jannigje den Uil, geboren te Gouderak rond 1836, dochter van Willem den Uil en Hendrika de Vos.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 17 november 1859, volgt onder XII-bo-1

 2. Willem Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 13 maart 1860, volgt onder XII-bp

 3. Neeltje Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 11 november 1861.

  Neeltje is getrouwd te Gouderak op 22 februari 1884 met Jan Stuurman. geboren te Ammerstol rond 1860, zoon van Paulus Stuurman en Adriana Johanna.

 4. Hendrika Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 9 juli 1863.

 5. Marinus Simon Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 19 februari 1865, volgt onder XII-bq

 6. Hendrika Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 27 november 1866, overleden te Gouderak op 3 februari 1879.

 7. Simina Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 10 juli 1870, overleden aldaar op 15 februari 1871.

 8. Adrianus Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 10 juli 1870.

Tak 29

XI-an

Jan Both, geboren te Gouderak op 19 oktober 1840, overleden op 20 december 1875, zoon van Hendrik Both (zie X-w) en Neeltje Schouten.

Jan is getrouwd te Stein op 25 maart 1864 met Neeltje de Groot, geboren te Gouda op 7 maart 1836, overleden op 9 augustus 1909, dochter van Willem de Groot en Marrigje van Dam.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 13 maart 1860, volgt onder XII-br

 2. Neeltje Both, geboren op 4 februari 1866, overleden te Gouda op 8 november 1939.

  Neeltje is getrouwd te Gouda op 17 juli 1912 met Jacob Meijer, geboren te Oudenhoorn op 17 december 1862, overleden voor 8 november 1939.

 3. Hendrik Both, geboren te Stein op 11 maart 1867, volgt onder XII-bs

 4. Marrigje Both, overleden voor augustus 1871.

 5. Marrigje Both, geboren op 8 augustus 1871, overleden op 16 februari 1951.

 6. Pieter Marinus Both, geboren op 14 januari 1873, volgt onder XII-bt

Tak 30

XI-ao

Willem Both, boerenwerkman en bouwman, geboren te Stolwijk op 25 augustus 1831, overleden aldaar op 27 december 1881, zoon van Cornelis Both (zie X-x) en Marrigje Anker.

Willem is getrouwd te Stolwijk op 1 mei 1857 met Neeltje Speksnijder, geboren te Haastrecht op 4 februari 1830, overleden na 1881, dochter van Gijsbert Speksnijder en Maria van Vliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Both, geboren te Stolwijk op 20 februari 1858, overleden aldaar op 17 april 1858.

 2. Gijsbert Both, geboren te Stolwijk op 5 oktober 1859, volgt onder XII-bu

 3. Marrigje Both, naaister, geboren te Stolwijk op 10 december 1861, overleden aldaar op 2 november 1879.

 4. Cornelis Both, geboren te Stolwijk rond 1865, overleden aldaar op 29 december 1881.

 5. Marinus Both, geboren te Stolwijk rond 31 juli 1868, volgt onder XII-bv

 6. Maria Both, geboren op 26 januari 1873, volgt onder XII-bw

Tak 31

XI-ap

Pieter Both, werkman, bouwman, geboren te Sluipwijk op 14 februari 1833, zoon van Cornelis Both (zie X-x) en Marrigje Anker.

Pieter is getrouwd te Bodegraven op 19 april 1862 met Grietje de Jong, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 10 oktober 1833, dochter van Cornelis de Boom.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Bergambacht rond 1864.

  Pieter is getrouwd te Krimpen aan de IJssel op 29 mei 1890 met Cornelia Jongebreur, geboren te Krimpen aan de IJssel rond 1868, dochter van Arij Jongebreur en Aaltje Schenk.

XI-aq

Marrigje Both, geboren te Hekendorp op 28 februari 1835, dochter van Cornelis Both (zie X-x) en Marrigje Anker.

Marrigje is getrouwd (1) te Rietveld op 23 maart 1860 met Isaec Baelde, geboren te Zwammerdam rond 1825, zoon van Isaac Baelde en Risje Boer. Isaec is eerder getrouwd geweest met Anna Maria van Briemen.

Marrigje is getrouwd (2) te Rietveld op 30 januari 1863 met Jan van Dam, geboren te Woerden rond 1832, zoon van Klaas van Dam en Margrietje van Denter.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje van Dam, geboren te Rietveld rond 1864.

  Marrigje is getrouwd te Loenersloot op 12 oktober 1883 met Gerrit Gentenaar, geboren te Vinkeveen rond 1860, zoon van Cornelis Gentenaar en Emmetje ten Haken.

 2. Grietje van Dam, geboren te Loenersloot rond 1867.

  Grietje is getrouwd te Loenersloot op 26 april 1895 met Simon Gentenaar, geboren te Vinkeveen rond 1861, zoon van Cornelis Gentenaar en Emmetje ten Haken.

 3. Nicolaas van Dam, geboren te Loenersloot rond 1871.

  Nicolaas is getrouwd te Loenen op 22 april 1892 met Geertruida Johanna Wismeijer, geboren te Loosdrecht rond 1872, dochter van Gerrit Wismeijer en Cornelia van der Veer.

 4. Cornelis van Dam, geboren te Loenersloot rond 1874.

  Cornelis is getrouwd te Loenersloot op 26 april 1895 met Trijntje Wismeijer, geboren te Loosdrecht rond 1875, dochter van Gerrit Wismeijer en Cornelia van der Veer.

XI-ar

Jacoba Both, geboren te Hekendorp op 7 februari 1839, dochter van Cornelis Both (zie X-x) en Marrigje Anker.

Jacoba is getrouwd te Loenersloot op 27 april 1866 met Arie Boele, geboren te Loenersloot rond 1841, zoon van Jan Boele en Neeltje van der Vliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Boele, geboren te Loenersloot rond 1869.

  Marrigje is getrouwd te Ruwiel op 28 april 1893 met Dirk van Oosterom, geboren te Ruwiel rond 1863, zoon van Arie van Oosterom en Geertruida Petronella van der Heeden.

 2. Janna Sophia Boele, geboren te Loenersloot rond 1872.

  Janna is getrouwd te Loenersloot op 5 februari 1897 met Klaas van Oosterom, geboren te Baarn rond 1868, zoon van Willem van Oosterom en Maria Zeldenrijk.

 3. Cornelia Boele, geboren te Loenersloot rond 1878.

  Cornelia is getrouwd te Loenersloot op 2 mei 1902 met Willem Gerardus van Oosterom, geboren te Ruwiel rond 1877, zoon van Arie van Oosterom en Geertruida Petronella van der Heeden.

XI-as

Adriana Both, geboren te Berkenwoude op 16 juli 1840, overleden aldaar op 13 juli 1902, dochter van Cornelis Both (zie X-x) en Marrigje Anker.

Adriana is getrouwd te Berkenwoude op 4 mei 1872 met Hendrik van Erk, geboren te Berkenwoude op 20 december 1826, overleden aldaar op 22 juni 1906, zoon van Willem van Erk en Maria Suiker.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Cornelis van Erk, geboren te Berkenwoude rond 1874.

  Willem is getrouwd te Berkenwoude op 14 oktober 1899 met Jannetje Meerkerk, geboren te Berkenwoude rond 1877, dochter van Jacob Meerkerk en Pietertje Verdoold.

 2. Cornelis Willem van Erk, geboren te Berkenwoude rond 1876.

  Cornelis is getrouwd te Berkenwoude op 28 februari 1802 met Neeltje Rijkaard, geboren te Berkenwoude rond 1879, dochter van Eeuwout Rijkaard en Jannigje de Jong.

 3. Leendert van Erk.

  Leendert is getrouwd te Berkenwoude op 26 februari 1908 met zijn nicht Marrigje Both, geboren te Berkenwoude op 4 november 1878, dochter van Cornelis Both (zie XI-aq) en Elisabeth Molenaar.

XI-at

Barbera Both, geboren te Berkenwoude op 27 mei 1844, overleden aldaar op 14 september 1904, dochter van Cornelis Both (zie X-x) en Marrigje Anker.

Barbera is getrouwd te Berkenwoude op 23 januari 1864 met Willem Markus, boerenwerkman, bouwman, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 24 juli 1840, overleden te Berkenwoude op 11 februari 1917, zoon van Teunis Markus en Elizabeth van Herk.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Markus, geboren te Berkenwoude op 8 augustus 1864, overleden aldaar op 17 april 1882.

 2. Marrigje Markus, geboren te Berkenwoude op 25 november 1866, overleden te Rhenen op 21 maart 1936.

  Marrigje is getrouwd te Berkenwoude op 30 januari 1885 met Gijsbert Suijker, geboren te Berkenwoude op 15 december 1861, overleden te Rhenen op 8 juni 1940, zoon van Jacob Suijker en Fijgje Boelen.

 3. Cornelia Markus, geboren te Berkenwoude op 8 augustus 1869, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 16 maart 1936.

  Cornelia is getrouwd te Berkenwoude op 30 maart 1889 met Jan Teunis Baas, koopman, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 16 juni 1865, overleden aldaar op 26 oktober 1955, zoon van Arie Baas en Elisabeth Opschoor.

 4. Teunis Markus, boerenwerkman, geboren te Berkenwoude op 16 augustus 1872, volgt onder XII-bx

 5. Gerrigje Markus, geboren te Berkenwoude op 25 oktober 1876, overleden aldaar op 9 november 1876.

 6. Elisabeth Markus, geboren te Berkenwoude op 19 februari 1883, overleden aldaar op 22 februari 1883.

Tak 32

XI-au

Cornelis Both, bouwman, geboren te Berkenwoude op 19 maart 1846, overleden aldaar op 7 november 1912, zoon van Cornelis Both (zie X-x) en Marrigje Anker.

Cornelis is getrouwd te Berkenwoude op 3 maart 1877 met Elisabeth Molenaar, geboren te Berkenwoude op 5 oktober 1852, overleden aldaar op 21 augustus 1934, dochter van Huig Molenaar en Neeltje van Herk. Elisabeth is eerder getrouwd geweest met Willem van Vliet, overleden.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Both, geboren te Berkenwoude op 4 november 1878.

  Marrigje is getrouwd te Berkenwoude op 26 februari 1908 met haar neef Leendert van Erk, zoon van Hendrik van Erk (zie XI-as) en Adriana Both.

 2. Huig Willem Both, geboren te Berkenwoude op 10 mei 1882, overleden aldaar op 14 oktober 1957.

  Huig is getrouwd te Berkenwoude op 13 maart 1912 met Marrigje Huigrina den Hoed, geboren te Berkenwoude rond 1881, dochter van Gerrit den Hoed en Marrigje Voorsluijs.

 3. Cornelis Both, geboren te Berkenwoude op 4 juni 1884, volgt onder XII-by

 4. Wilhelmina Neeltje Both, geboren te Berkenwoude op 26 april 1887, overleden aldaar op 26 juni 1887.

 5. Willem Both, geboren te Berkenwoude op 25 januari 1891, overleden te Gouda op 6 april 1947.

  Willem is getrouwd te Berkenwoude op 26 maart 1924 met Cornelia Johanna van den Bas, geboren te Berkenwoude rond 1893.

XI-av

Jacob Zwijnenburg, bouwman, winkelier, veehouder, geboren te Sluipwijk op 28 juli 1832, overleden te Bodegraven op 28 januari 1915, zoon van Arie Zwijnenburg en Martijntje Koster.

Jacob is getrouwd (1) te Nieuwkoop op 14 oktober 1859 met Aletta Both, geboren te Nieuwkoop op 3 december 1832, overleden te Bodegraven op 7 maart 1875, dochter van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Jacob is getrouwd (2) met Cornelia Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Zwijnenburg, geboren te Bodegraven rond 1887.

  Jacob is getrouwd te Kamerik op 1 maart 1917 met Janna de Bruijn, geboren te Kamerik rond 1890, dochter van Gijsbert de Bruijn en Anna Nap.

XI-aw

Marregje Both, geboren te Nieuwkoop op 11 mei 1834, overleden te Rotterdam op 13 augustus 1907, dochter van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Marrigje is getrouwd te Nieuwkoop op 26 maart 1858 met Leendert Dubbeld de Jong, bouwman, geboren te Krimpen aan de IJssel op 29 december 1827, overleden te Rotterdam op 25 oktober 1896, zoon van Pieter Dubbeld de Jong en Cornelia de Boom.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Jong, geboren te Haastrecht rond 1859.

  Cornelia is getrouwd te Nieuwkoop op 22 december 1882 met Pieter den Hertog, geboren te Nieuwkoop rond 1861, zoon van Gijsbert den Hertog en Dirkje Hogenes.

Tak 33

XI-ax

Arie Both, melkkoper, koopman, landbouwer, winkelier, geboren te Nieuwkoop op 18 januari 1835, overleden te Bodegraven op 2 maart 1916, zoon van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Arie is getrouwd te Bodegraven op 30 november 1866 met Marietje Scheer, geboren te Zegsveld op 13 augustus 1841, overleden te Bodegraven op 5 juli 1920, dochter van Maarten Scheer en Maarigje Zaal.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon Both, levenloos geboren te Bodegraven op 23 april 1867.

 2. Klaas Both, geboren te Bodegraven op 17 maart 1868, gedoopt aldaar op 9 augustus 1868, overleden aldaar op 9 augustus 1868.

 3. Maarten Both, geboren te Bodegraven op 14 maart 1869, volgt onder XII-bz

 4. Jannigje Both, geboren te Bodegraven op 30 maart 1870, overleden te Hekendorp op 9 april 1943.

  Jannigje is getrouwd te Bodegraven op 1 november 1889 met Johannes Vermeer, timmerman, houthandelaar, geboren te Hekendorp in op 30 december 1864, overleden aldaar op 14 juni 1939, zoon van Jan Vermeer en Maria Both (zie XI-ag).

 5. dochter Both, levenloos geboren te Bodegraven op 31 maart 1870.

 6. zoon Both, levenloos geboren te Bodegrave op 20 januari 1873.

 7. Marrigje Clazina Both, geboren te Bodegraven op 9 april 1877, overleden aldaar op 16 april 1877.

XI-ay

Adriana Both, bouwvrouw, geboren te Nieuwkoop op 11 juli 1837, overleden te Zegveld op 21 augustus 1878, dochter van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Adriana is getrouwd te Nieuwkoop op 27 september 1861 met Antonis Blok, landbouwer (1888), geboren te Zegveld op 23 september 1823, overlede aldaar op 22 december 1877, zoon van Adrianus Blok en Jacomijntje Bergshoef. Antonie is eerder getrouwd geweest met Leentje de Bruin.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Blok, landbouwer (1888), geboren te Zergveld rond 1863.

  Nicolaas is getrouwd te Putten op 24 februari 1888 met Anna van Steeg, dienstbode (1888), geboren te Putten rond 1867, dochter van Hendrik van Steeg en Maria Beekman.

 2. Jacomijntje Blok, geboren te Zegveld rond 1866.

  Jacomijntje is getrouwd te Zegveld op 29 september 1898 met Gijsbert de Bruijn, geboren te Kamerik rond 1860, zoon van Gijsbert de Bruijn en Grietje van Harten.

 3. Jan Pieter Blok, geboren te Zegveld rond 1869.

  Jan is getrouwd te Zegveld op 19 april 1895 met Jannigje van Ingen, geboren te Zegveld rond 1871, dochter van Derk van Ingen en Aaltje de Kruijf.

 4. Hendrik Blok, geboren te Zegveld rond 1870.

  Hendrik is getrouwd te Zegveld op 4 november 1909 met Hilletje Verburg, geboren te Benschop rond 1874, dochter van Gerrit Verburg en Jacoba van Schaijk.

XI-az

Trijntje Both, geboren te Nieuwkoop op 22 maart 1839, dochter van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Trijntje is getrouwd te Bodegraven op 28 februari 1862 met Klaas Breedijk, bouwman, geboren te Broek op 7 februari 1828. Klaas is eerder getrouwd geweest met Teuntje Nap.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Breedijk, geboren te Bodegraven rond 1851, overleden te Loosduinen op 7 december 1908.

  Arie is getrouwd met Geertje Hoogendoorn.

 2. Cornelia Breedijk, geboren te Bodegraven rond 1866.

  Cornelis is getrouwd met Jan de Koning, geboren te Nieuwkoop rond 1864, zoon van Cornelis de Koning en Cornelia Schouten.

 3. Nicolaas Breedijk, geboren rond 1869, overleden te Oegstgeest op 2 januari 1945.

  Nicolaas is getrouwd met Grietje Verburg.

 4. Jannigje Breedijk, geboren rond 1873, overleden te Oudewater op 8 april 1938.

  Jannigje is getrouwd met Egbertus van der Breggen, overleden voor 8 april 1938.

Tak 34

XI-ba

Willem Both, koopman, geboren te Nieuwkoop op 4 september 1840, zoon van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Willem is getrouwd te Bodegraven op 15 juni 1861 met Cornelia Verboom, geboren te Nieuw Lekkerland op 12 maart 1848.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Both, geboren te Bodegraven op 2 december 1860.

 2. Pietertje Both, geboren te Bodegraven op 3 februari 1864.

  Pietertje is getrouwd te Stolwijk op 29 november 1895 met Gerrit Molenaar, geboren te Stolwijk rond 1855, zoon van Cornelis Molenaar en Elizabeth van Ee.

 3. Hermanus Both, geboren te Bodegraven op 20 september 1865.

  Hermanus is getrouwd te Stolwijk op 20 oktober 1893 met Neeltje Oudenes, geboren te Berkenwoude rond 1856, dochter van Hendrik Oudenes en Lijbeth Broere. Neeltje is eerder getrouwd geweest met Klaas Verdoold, overleden.

 4. Jannigje Both, geboren te Stolwijk rond 1870.

  Jannigje is getrouwd te Stolwijk op 22 april 1898 met Jan Potuijt, geboren te Bergambacht rond 1871, zoon van Arie Potuijt en Dirkje van Wijngaarden.

 5. Willem Cornelis Both.

Tak 35

XI-bb

Klaas Both, veehouder te Nieuwkoop (M 295), geboren te Nieuwkoop op 20 januari 1845, zoon van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Klaas is getrouwd (1) met [onbekend].

Klaas is getrouwd (2) te Nieuwkoop op 11 oktober 1878 met Jannetje Vermeij, geboren te Nieuwkoop op 18 november 1846, dochter van Gerret Vermeij en Leuntje van der Wilk.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Both, geboren te Nieuwkoop op 1 december 1881.

  Jannigje is getrouwd te Nieuwkoop op 5 april 1906 met Dirk Verweij, geboren te Linschoten rond 1876, zoon van Cornelis Verweij en Maria van Deijl.

 2. Klaas Pieter Both, geboren te Nieuwkoop op 19 september 1883.

 3. Leuntje Maria Both, geboren te Nieuwkoop op 1 december 1887.

  Leuntje is getrouwd te Nieuwkoop op 24 juni 1909 met Bastiaan Pieter Jacob Koole, geboren te Nieuwkoop rond 1885, zoon van Jan Koole en Maria Vermeij.

Tak 36

XI-bc

Arie Cornelis Both, landbouwer, bouwman, winkelier, geboren te Nieuwkoop op 14 oktober 1847, overleden te Rotterdam op 10 februari 1921, zoon van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Arie is getrouwd te Reeuwdijk op 17 maart 1871 met Neeltje Hoogendijk, geboren te Reeuwdijk op 17 december 1852, overleden te Rotterdam op 10 juni 1924, dochter van Eeuwoud Hoogendijk (bouwman) en Jannigje Kwakernaak.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Both, geboren te Nieuwkoop op 28 oktober 1871, volgt onder XII-ca

 2. Jannigje Both, geboren te Bodegraven op 5 januari 1874, volgt onder XII-bk

 3. Jannetje Aletta Both, geboren te Kralingen (Rotterdam) op 30 december 1875, volgt onder XII-cb

 4. Neeltje Cornelia Both, geboren te Kralingen (Rotterdam) op 7 december 1877, overleden aldaar op 6 november 1954, begraven aldaar (begr.pl Crooswijk) op 10 november 1954.

  Neeltje is getrouwd te Rotterdam op 1 juni 1904 met Willem van der Have, gasfitter, geboren rond 1880, overleden te Rotterdam op 29 januari 1958, zoon van Kornelis van der Have en Martina Tintel.

 5. Arie Both, geboren te Kralingen (Rotterdam) op 11 juli 1881.

 6. Maria Both, geboren te Kralingen (Rotterdam) op 8 november 1882.

 7. Ewout Both, geboren te Kralingen (Rotterdam) op 20 december 1883, overleden aldaar op 31 maart 1884.

 8. Ewout Both, boerenarbeider, los werkman, geboren te Kralingen (Rotterdam) op 23 augustus 1885, overleden aldaar op 22 maart 1936.

 9. Marrigje Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 22 juni 1886, overleden aldaar op 30 juli 1886.

 10. Marrigje Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 10 november 1887.

  Marrigje is getrouwd te Rotterdam op 10 mei 1911 met Dirk Josinus van Vuuren, vrachtrijder, bode, geboren te Sliedrecht op 2 mei 1887, zoon van Hendrik van Vuuren en Annigje Brandwijk.

 11. Adriana Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 28 februari 1889.

  Adriana is getrouwd te Rotterdam op 1 september 1915 met Adriaan Jacobus Melieste, boekbinder, geboren te Rotterdam rond 1882, zoon van Leendert Melieste en Adriana Schoof.

 12. Trijntje Adriana Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 6 juli 1890, overleden te Rotterdam op 16 april 1897.

 13. Janna Cornelia Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 25 november 1891, begraven te Charlois (Rotterdam) op 15 maart 1952.

  Janna is getrouwd te Overschie (Rotterdam) op 17 augustus 1916 met Klijs Kruithof, boerenknecht, geboren te Heinenoord op 6 juli 1891, zoon van Gerrit Kruithof en Neeltje in 't Veld.

XI-bd

Pietje Both, geboren te Nieuwkoop rond 1853, zoon van Klaas Both (zie X-z) en Jannigje Verkaik.

Pietje is getrouwd te Nieuwkoop op 31 mei 1878 met Arie Teunis de Groot, geboren te Zegveld rond 1850, zoon van Lambertus de Groot en Elizabeth Erkel.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus de Groot, geboren te Zegveld rond 1879.

  Lambertus is getrouwd te Nieuwkoop op 14 september 1906 met Annigje van der Lingen, geboren te Nieuwkoop rond 1878, dochter van Jan Nicolaas van der Lingen en Celia Stout.

Tak 37

XI-be

Pieter Both, geboren te Stolwijk op 25 april 1836, zoon van Jasper Both (zie X-aa) en Cornelia Verheul.

Pieter is getrouwd te Capelle aan de IJssel op 6 januari 1871 met Pietertje Zevenbergen, geboren te Stormpolder (gem. Krimpen aan de IJssel) op 19 juni 1840.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Both, geboren te Capelle aan de IJssel op 22 augustus 1884.

  Jannigje is getrouwd te Capelle aan de IJssel op 4 maart 1915 met Cornelis Brusse.

Tak 38

XI-bf

Adrianus Jacobus Both, veldarbeider, bouwknecht, bouwman, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 27 oktober 1842, overleden aldaar op 15 april 1909, zoon van Jasper Both (zie X-aa) en Cornelia Verheul.

Adrianus is getrouwd te Nieuwerkerk aan de IJssel op 28 juni 1866 met Adriana Both, geboren te Berkenwoude op 27 september 1841, overleden te Nieuwerkerk aan de IJssel op 4 maart 1916, dochter van Pieter Both (zie X-ac) en Marrigje van Dorp.

Uit dit huwelijk:

 1. Jasper Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 3 juli 1866, jong overleden.

 2. Jasper Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 23 januari 1869.

 3. Cornelia Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 1 september 1870.

 4. Marrigje Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 16 september 1871.

 5. Pieter Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 11 april 1875, volgt onder XII-cc

 6. Adriana Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 12 september 1876.

 7. Adrianus Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 9 mei 1878, volgt onder XII-cd

 8. Magcheltje Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 29 augustus 1879, jong overleden.

 9. Hendrik Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 21 oktober 1880.

 10. Louris Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 30 december 1881.

 11. Magcheltje Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 23 december 1882.

 12. Louwrina Both, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 25 september 1884.

Tak 39

XI-bg

Jan Both, bouwman en koopman, geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel op 30 april 1846, zoon van Jasper Both (zie X-aa) en Cornelia Verheul.

Jan is getrouwd te Gouderak op 26 juni 1874 met Maria Helena Noorlander, geboren te Gouderak rond 1854, dochter van Cornelis Noorlander en Geertje Noordegraaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Both, geboren te Gouderak op 28 maart 1875.

 2. Geertje Both, geboren te Gouderak op 25 augustus 1876.

 3. Jansje Both, geboren te Gouderak op 17 april 1879.

 4. Magcheltje Both, geboren te Gouderak op 9 mei 1881.

 5. Maria Helena Both, geboren te Gouderak op 28 januari 1883.

 6. Cornelis Both, geboren te Gouderak op 20 januari 1885.

 7. Johanna Lourina Both, geboren te Gouderak op 14 april 1887.

 8. Pieternella Both, geboren te Gouderak op 10 december 1889.

 9. Leentje Both, geboren te Gouderak op 21 maart 1894.

 10. Klara Both, geboren te Hillegersberg (Rotterdam) rond 1895.

  Klara is getrouwd te Gouderak op 9 augustus 1922 met Johannes Bazuin.

XI-bh

Aaltje Both, geboren te Lange Ruige Weide rond 5 april 1848, dochter van Jan Both (zie X-ab) en Grietje de Graaf.

Aaltje is getrouwd te Stolwijk op 29 december 1865 met Pieter van der Linde, geboren te Krimpen aan de IJssel op 4 december 1842, zoon van Witte van der Linde en Neeltje van Capellen.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Neeltje van der Linde, geboren te Krimpen aan de IJssel rond 1868.

  Adriana is getrouwd te Krimpen aan de IJssel op 15 augustus 1889 met Klaas van Walsum, geboren te Krimpen aan de IJssel rond 1859, zoon van Arnoldus van Walsum en Geertje Hoogendijk.

 2. Neeltje van der Linde, geboren te Krimpen aan de IJssel rond 1869.

  Neeltje is getrouwd te Krimpen aan de IJssel op 2 mei 1895 met Johannes van Vliet, geboren te Ouderkerk aan de IJssel rond 1869, zoon van Johannes van Vliet en Ingetje Noordhoek.

 3. Anna van der Linde, geboren te Krimpen aan de IJssel rond 1874.

  Anna is getrouwd te Krimpen aan de IJssel op 17 augustus 1899 met Willem van Cappellen, geboren te Rotterdam rond 1872, zoon van Gerrit van Cappellen en Elizabeth Fesell.

 4. Willem van der Linde, geboren te Krimpen aan de IJssel rond 1883.

  Willem is getrouwd te Krimpen aan de IJssel op 26 maart 1908 met Dina Boer, geboren te Krimpen aan de IJssel rond 1886, dochter van Simon Boer en Sannigje de Jong.

XI-bi

Neeltje Both, geboren te Bodegraven op 30 maart 1844, overleden te Benschop op 4 december 1909, dochter van Pieter Both (zie X-ac) en Marrigje van Dorp.

Neeltje is getrouwd te Benschop op 5 april 1877 met Dirk de Jong, geboren te Polsbroek-Noord rond 1831, overleden te Benschop op 2 mei 1900, zoon van Leendert de Jong en Janna Beijen. Dirk is eerder getrouwd geweest met Elizabeth Tisper.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna de Jong, geboren te Benschop rond 1877, overleden te IJsselstein op 31 januari 1936.

  Janna is getrouwd te Polsbroek op 11 december 1903 met Willem Heikoop, geboren te Benschop rond 1877, zoon van Gerrit Heikoop en Klazina Verburg.

 2. Marrigje de Jong, geboren rond 1879, overleden te Benschop op 19 maart 1891.

 3. Leendert de Jong, geboren rond 1880, overleden te Benschop op 5 augustus 1921.

 4. Barbara de Jong, geboren rond 1882, overleden te Benschop op 15 november 1883.

 5. Pieter de Jong, overleden te Benschop op 11 juli 1884.

 6. Barbera de Jong, geboren te Benschop rond 1886, overleden te Benschop op 3 februari 1927.

  Barbera is getrouwd te Benschop op 13 januari 1910 met Teunis Booij, geboren te Haastrecht rond 1879, zoon van Jan Booij en Adriaantje Zaal.

 7. Willem Pieter de Jong, overleden te Benschop op 21 maart 1889.

 8. Marrigje de Jong, overleden te Benschop op 29 augustus 1891.

Tak 40

XI-bj

Pieter Both, bouwman, geboren te Bodegraven op 18 maart 1848, overleden te Zegveld op 22 januari 1897, zoon van Pieter Both (zie X-ac) en Marrigje van Dorp.

Pieter is getrouwd te Zegveld op 11 september 1874 met Anna van den Toorn, geboren te Bodegraven op 31 augustus 1849, dochter van Pieter van den Toorn en Jannetje Buitenhuis.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Both, geboren te Zegveld op 16 februari 1875.

 2. Jannetje Both, geboren te Zegveld rond 1879.

  Jannetje is getrouwd te Zegveld op 7 februari 1901 met Willem Burggraaf, geboren te Kamerik rond 1877, zoon van Philippus Burggraaf en Gijsje Sloof.

Tak 41

XI-bk

Willem Both, geboren te Bodegraven op 23 mei 1850, overleden te Benschop op 2 maart 1918, zoon van Pieter Both (zie X-ac) en Marrigje van Dorp.

Willem is getrouwd te Polsbroek op 23 april 1886 met Marrigje Aantjes, geboren te Polsbroek-Zuid rond 1856, overleden te Benschop 21 november 1915, dochter van Arie Aantjes en Heiltje de Vos.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Arie Both, geboren te Benschop rond 1892, volgt onder XII-ce

XI-bl

Cornelia Both, geboren te Bodegraven op 15 april 1852, overleden te Haarlem op 7 mei 1899, dochter van Pieter Both (zie X-ac) en Marrigje van Dorp.

Cornelia is getrouwd (1) te Polsbroek op 29 december 1874 met Jan Pieter van DiŽn, winkelier, geboren te Bodegraven op 1 juni 1848 (hervormd), overleden te Alphen op 15 juli 1882, zoon van Johannes van DiŽn en Aaltje van Brienen.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Dirkje van Dien, geboren te Alphen rond 1878.

  Alida is getrouwd te Haarlemmermeer op 17 november 189 met Jan van Andel, geboren te Haarlemmermeer rond 1878, zoon van Johannes van Andel en Geertruij Visser.

Cornelia is getrouwd (2) te Alphen op 2 augustus 1883 met Johannes Oskam, bouwman, strohandelaar (1915), geboren te Woerden op 27 juni 1856 (hervormd), zoon van Gijsbert Oskam en Grietje van Briemen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Pieter Oskam, geboren te Alphen aan de Rijn rond 1885.

  Gijsbertus is getrouwd te Linschoten op 12 mei 1921 met Neeltje Jenn?, geboren te Linschoten rond 1895, dochter van Christiaan Jennť en Neeltje den Hollander.

 2. Pieter Gijsbert Oskam, strohandelaar (1915), geboren te Haarlemmermeer rond 1887.

  Pieter is getrouwd te Haarlemmermeer op 27 oktober 1915 met Geertruida Hendrika Stout, geboren te Haarlemmermeer rond 1889, dochter van Arie Stout (arbeider) en Arendina van der Maarl.

Tak 42

XI-bm

Arie Both, woont te Lexmond (1936), geboren te Bodegraven op 28 maart 1854, overleden te Utrecht op 28 september 1936, zoon van Pieter Both (zie X-ac) en Marrigje van Dorp.

Arie is getrouwd te Lopik op 15 september 1881 met Teuntje de Graaf, geboren te Lopik rond 1860, overleden te Utrecht op 24 november 1896, dochter van Jan de Graaf en Jannigje den Besten.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannigje Both, geboren te Schoonhoven op 31 oktober 1888.

  Jannigje is getrouwd te Lexmond op 14 september 1916 met Teunis Jacob Versluis, geboren te Lexmond op 30 mei 1874, zoon van Arie Versluis en Aaltje van Gent

Tak 43

XI-bn

Maarten Both, geboren te Bodegraven op 25 oktober 1855, overleden te Waddinxveen op 18 juli 1931, zoon van Pieter Both (zie X-ac) en Marrigje van Dorp.

Maarten is getrouwd te Willige Langerak op 15 december 1882 met Merrigje Vonk, geboren te Willige Langerak rond 1859, dochter van Adriaan Vonk en Grietje Blok.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Both, geboren rond 1887, overleden te Benschop op 12 april 1888.

XI-bo

Adriana Both, geboren te Stolwijk op 25 augustus 1851, dochter van Marinus Both (zie X-ad) en Maria van Eijk.

Adriana is getrouwd te Stolwijk op 3 oktober 1873 met Arie Pols, grofsmid, geboren te Bergambacht op 12 novmber 1850, zoon van Pieter Pols en Neeltje Noorlander.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Pols, geboren te Stolwijk op 2 oktober 1872.

  Pieter is getrouwd te Nieuw-Lekkerland op 15 september 1894 met Marie Johanne Markenstein, geboren te Wesel rond 1874, dochter van Johann Markenstein en Blontje Woch.

XI-bp

Aagje Both, geboren te Stolwijk op 23 januari 1854, dochter van Marinus Both (zie X-ad) en Maria van Eijk.

Aagje is getrouwd te Stolwijk op 18 december 1879 met Cornelis Koutstaal, woont te Willige Lanerak (1936), geboren te Stolwijk op 21 november 1855, overleden te Amersfoort op 1 oktober 1936, zoon van Willem Koutstaal en Neeltje Honkoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Koutstaal, geboren te Schoonhoven rond 1893.

  Maria is getrouwd te Oudewater op 22 mei 1919 met Jacobus van Maanen, geboren te Hoenkoop rond 1887, zoon van Jan van Maanen en Willempje Codee.

Tak 44

XI-bq

Pieter Both, arbeider en landbouwer, geboren te Stolwijk op 21 januari 1856, overleden aldaar op 31 januari 1936, zoon van Marinus Both (zie X-ad) en Maria van Eijk.

Pieter is getrouwd te Berkenwoude op 4 september 1880 met Dirkje Palsgraaf, geboren te Berkenwoude op 1 mei 1859, overleden te Stolwijk op 23 oktober 1941, dochter van Arie Palsgraaf en Krijntje van Anker.

Uit dit huwelijk:

 1. Krijntje Both, geboren te Berkenwoude op 6 maart 1881.

  Krijntje is getrouwd te Stolwijk op 20 september 1901 met Frank van den Heuvel, georen te Stolwijk rond 1877, zoon van Frank van den Heuvel en Elizabeth Anker.

 2. Maria Both, geboren te Berkenwoude op 10 juni 1882, overleden te Stolwijk op 5 juni 1919.

  Maria is getrouwd te Stolwijk op 12 februari 1904 met Jan den Ouden, geboren te Stolwijk rond 1880, zoon van Barend den Ouden en Johanna Koolwijk.

 3. Geertje Both, geboren te Berkenwoude op 12 december 1886, overleden te Stolwijk op 27 oktober 1908.

 4. Adriana Both, geboren te Berkenwoude op 29 september 1889, overleden te Stolwijk op 13 april 1965.

  Adriana is getrouwd te Stolwijk op 2 september 1910 met Arie Anker, geboren te Stolwijk op 27 augustus 1886, overleden aldaar op 17 april 1984, zoon van Jan Anker en Willemijntje van Erk.

 5. Pieter Both, geboren te Stolwijk op 2 september 1894.

Tak 45

XI-br

Jan Both, arbeider, landbouwer, geboren te Stolwijk op 23 november 1857, overleden aldaar op 23 juli 1926, zoon van Marinus Both (zie X-ad) en Maria van Eijk.

Jan is getrouwd te Stolwijk op 13 juni 1884 met Johanna Blonk, geboren rond 1862, overleden na 1911, dochter van Pieter Blonk en Johanna de Bruijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Both, geboren te Stolwijk op 11 februari 1885.

  Maria is getrouwd te Stolwijk op 22 januari 1909 met Reinhard Boom, geboren te Stolwijk rond 1883, zoon van Reinhart Boorm en Pietertje Verwaal.

 2. Johanna Both, geboren te Stolwijk op 15 juli 1886.

  Johanna is getrouwd te Stolwijk op 31 augustus 1906 met Arie Willem de Jong, geboren te Lekkerkerk rond 1887, zoon van Pieter de Jong en Stijntje Slingerland.

 3. Adriana Geertje Both, geboren te Stolwijk op 16 februari 1887.

  Adriana is getrouwd te Stolwijk op 7 april 1911 met Dirk Stout, boomkweker, geboren te Stolwijk rond 1888, zoon van Jillis Stout en Maria Slinkerland.

 4. Aagje Both, geboren te Stolwijk op 14 februari 1889, overleden aldaar op 30 juni 1889.

 5. Aagje Both, geboren te Stolwijk op 7 april 1890, overleden aldaar op 28 augustus 1891.

 6. Marinus Both, geboren te Stolwijk op 3 oktober 1891, volgt onder XII-cf

 7. Pietertje Both, geboren te Stolwijk op 31 januari 1893, overleden aldaar op 16 februari 1894.

 8. Jan Pieter Both, geboren te Stolwijk op 30 augustus 1894, volgt onder XII-cg

 9. Jan Both, boerenwerkman, geboren te Stolwijk op 7 oktober 1895, overleden aldaar op 10 mei 1921.

 10. Pietertje Maria Both, geboren te Stolwijk op 9 januari 1897, overleden aldaar op 12 juli 1897.

 11. Aagje Both, geboren te Stolwijk op 3 maart 1898, overleden aldaar op 27 januari 1901.

 12. Pietje Maria Both, geboren te Stolwijk op 5 januari 1900, overleden aldaar op 18 februari 1901.

 13. Pieter Both, geboren te Stolwijk op 9 februari 1901, overleden aldaar op 24 februari 1901.

 14. Pietertje Maria Both, geboren te Stolwijk op 26 januari 1903.

Tak 46

XI-bs

Marinus Both, arbeider, boerenwerkman, geboren te Stolwijk op 18 januari 1863, overleden te Stolwijk op 24 november 1917, zoon van Marinus Both (zie X-ad) en Maria van Eijk.

Marinus is getrouwd (1) te Gouda op 12 februari 1887 met Aagje Stip, geboren te Berkenwoude op 12 januari 1858, dochter van Adrianus Stip en Flora Verkaik.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon Both, levenloos geboren te Stolwijk op 20 november 1887.

Marinus is getrouwd (2) te Gouda op 17 juni 1891 met Annigje van Triet, geboren te Sluipwijk op 30 september 1854, overleden te Stolwijk op 7 februari 1927, dochter van Daniel van Triet en Neeltje van Vliet. Annigje is eerder getrouwd geweest te Vlist op 16 november 1883 met Jacobus Speksnijder, geboren te Polsbroek rond 1848, overleden voor juni 1891, zoon van Gerrit Speksnijder en Aaltje Heijkoop. Jacobus is eerder getrouwd geweest te Krimpen aan de IJssel op 18 april 1874 met Lijntje de Boom, geboren te krimpen aan de IJssel rond 1847, dochter van Cornelis de Boom en Adriana Jongebreur.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Both, geboren te Gouda op 26 augustus 1892, volgt onder XII-ch

 2. Marinus Both, tuinder, geboren te Gouda op 11 december 1893, ongehuwd overleden te Stolwijk op 19 noveber 1937.

 3. Abraham Both, tuinder, geboren te Gouda op 3 oktober 1895.

 4. Maria Both, geboren te Stolwijk op 3 maart 1898.

 5. Annigje Both, geboren te Stolwijk op 10 juni 1901, overleden aldaar op 5 augustus 1902.

Tak 47

XI-bt

Bastiaan Both, boerenwerkman, veehouder, landbouwer, geboren te Stolwijk op 8 februari 1865, overleden te Hekendorp op 6 februari 1939, zoon van Marinus Both (zie X-ad) en Maria van Eijk.

Bastiaan is getrouwd te Stolwijk op 8 juli 1887 met Adriana Anker, geboren te Stolwijk op 28 februari 1864, overleden te Hekendorp op 16 maart 1937, dochter van Jan Arie Hendrikszoon Anker en Geertje de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Both, geboren te Stolwijk op 30 december 1887, volgt onder XII-ci

 2. Jan Both, geboren te Hekendorp op 3 februari 1890, volgt onder XII-cj

 3. Pieter Both, tuinier, woont te Gouderak (1908), te Hekendorp (1925), geboren te Hekendorp op 13 augustus 1891.

 4. Jasper Both, woont te Stolwijk (1912), geboren te Hekendorp op 4 april 1896.

 5. Adrianus Cornelis Both, veehouder, geboren te Hekendorp op 25 juli 1897, ongehuwd overleden aldaar op 14 oktober 1925.

 6. Gerard Both, geboren te Hekendorp op 19 december 1898.

 7. Maria Both, geboren te Hekendorp op 29 april 1900, volgt onder XII-ck

 8. Geertje Both, geboren te Hekendorp op 9 juni 1903.

  Geertje is getrouwd te Stolwijk op 5 november 1923 met Dirk Vermaat, schipper, schipper, geboren te Stolwijk, zoon van Hendrik Vermaat en Annigje den Besten.

Tak 48

XI-bu

Adrianus Cornelis Both, landbouwer, geboren te Stolwijk rond 1869, zoon van Marinus Both (zie X-ad) en Maria van Eijk.

Adrianus is getrouwd te Gouderak op 25 januari 1895 met Klaasje Palsgraaf, geboren te Berkenwoude op 24 juni 1876, dochter van Adrianus Palsgraaf en Lena van Vliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margje Both, geboren te Stolwijk op 30 juni 1895, overleden aldaar op 18 november 1895.

 2. Maria Margje Both, geboren te Stolwijk op 15 augustus 1896.

  Maria is getrouwd te Stolwijk op 4 april 1919 met Pieter Martinus Loef, geboren te Boskoop rond 1891, zoon van Hendricus Loef en Johanna Natzijl.

 3. Lena Both, geboren te Stolwijk op 20 januari 1900.

Tak 49

XI-bv

Willem Both, landbouwer (1915), veehouder, geboren te Bergambacht op 15 december 1854, overleden te Gouderak op 29 januari 1933, zoon van Adrianus Cornelis Both (zie X-ae) en Maartje Dogterom.

Willem is getrouwd (1) te Stolwijk op 5 januari 1877 met Jannigje Verkaik, geboren te Stolwijk op 26 november 1855, overleden aldaar op 24 juni 1904, dochter van Jan Verkaik en Maria Honkoop.

Jannigje Verkaik
Jannigje Verkaik

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Maria Both, geboren te Stolwijk op 28 februari 1877, overleden te Boskoop op 21 februari 1956.

  Maartje is getrouwd te Zwammerdam op 30 december 1897 met Leendert Konijn, geboren te Boskoop op 1 januari 1877, overleden aldaar op 26 mei 1919.

 2. Adrianus Cornelis Both, geboren te Stolwijk op 16 juni 1880, volgt onder XII-cl

 3. Jan Both, geboren te Stolwijk op 9 november 1881, volgt onder XII-cm

 4. Maria Both, geboren te Stolwijk op 28 februari 1883, overleden aldaar op 15 juni 1883.

 5. Pieter Both, geboren te Stolwijk op 31 juli 1884, volgt onder XII-cn

 6. Maria Both, geboren te Stolwijk op 20 december 1885, overleden te Linschoten op 15 maart 1963.

  Maria is getrouwd te Stolwijk op 12 april 1906 met Arie de Jong, geboren te Linschoten op 18 oktober 1883, overleden aldaar op 11 oktober 1959, zoon van Jan Thomas de Jong en Dirkje Nap.

 7. Jannigje Both, geboren te Stolwijk op 20 februari 1888, overleden te Lekkerkerk op 20 april 1967.

  Jannigje is getrouwd te Stolwijk op 25 juni 1909 met Adrianus Leonardus Boogaerdt, geboren te Krimpen aan de Lek op 27 maart 1885, overleden aldaar op 31 januari 1913, zoon van Pieter Boogaerdt en Antje Noorlander.

 8. Petronella Wilhelmina Both, geboren te Stolwijk op 28 augustus 1889, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 23 september 1966.

  Petronella is getrouwd te Waddinxveen op 3 juni 1920 met Andries Broekhuijsen, geboren te Moordrecht op 21 september 1880, overleden te Ouderkerk aan de IJssel op 25 december 1965.

 9. Willem Both, geboren te Stolwijk op 6 maart 1891, overleden aldaar op 29 maart 1891.

 10. Willemina Both, geboren te Stolwijk op 31 augustus 1892, overleden te Zevenhuizen op 17 november 1934.

  Willemina is getrouwd te Barneveld op 15 januari 1915 met Leendert van Prooijen, daglooner (1915), geboren te Nieuw Beijerland op 6 juli 1891, overleden te Rotterdam op 22 december 1974, zoon van Arij van Prooijen (daglooner) en Lena van Sintmaartensdijk.

 11. Anthonia Both, geboren te Stolwijk op 28 september 1894, overleden te Rotterdam op 14 november 1975.

  Anthonia is getrouwd te Middelharnis op 4 maart 1920 met Cornelis Schilperoord, geboren te Middelharnis op 3 maart 1896, overleden te Rotterdam op 27 mei 1959, zoon van Teunis Schilperoord en Johanna Josina van Gent.

 12. Willem Both, geboren te Stolwijk op 23 mei 1896, overleden aldaar op 6 juli 1896.

 13. Martina Both, geboren te Stolwijk op 19 januari 1898, overleden te Middelharnis op 29 december 1968.

  Martina is getrouwd te Middelharnis op 23 juni 1927 met Nicolaas Hendrik Beversluis, geboren te Middelharnis op 2 september 1900, overleden aldaar op 25 december 1962.

 14. Pietje Both, geboren te Stolwijk op 6 november 1899, overleden te Gouderak op 6 december 1977.

  Pietje is getrouwd te Moercapelle op 5 maart 1924 met Willem den Hertog, geboren te Moercapelle op 13 oktober 1895, overleden te Capelle aan de IJssel op 24 mei 1989.

 15. Adriana Cornelia Both, geboren te Stolwijk op 31 juli 1903, overleden aldaar op 29 mei 1908.

Willem is getrouwd (2) te Aalsmeer op 29 april 1909 met Elisabeth Reuhl, geboren te Overasselt rond 1869, dochter van Jacobus Johannes Reuhl en Dirkje van den Bosch.

XI-bw

Adriana Cornelia Both, geboren te Ouderkerk aan de IJssel op 18 december 1865, overleden te Bergambacht op 18 juni 1916, dochter van Adrianus Cornelis Both (zie X-ae) en Maartje Dogterom.

Adriana is getrouwd te Stolwijk op 27 mei 1887 met Leendert de Langen, koopman, geboren te Bergambacht rond 1867, zoon van Dirk de Langen en Annigje Verdoold.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje de Langen, geboren te Bergambacht rond 1890.

  Maartje is getrouwd te Bergambacht op 13 maart 1919 met Pieter Verduijn, geboren te Lange Ruige Weide rond 1887, zoon van Arie Verduijn en Adriana Clazina Kastelein.

 2. Dirk Adrianus Cornelis de Langen, geboren te Bergambacht rond 1893.

  Dirk is getrouwd te Benschop op 20 maart 1919 met Bartje de Heer, geboren te Hei- en Boeicoop rond 1893, dochter van Arie de Heer en Frederika Neeltje Brouwer.