Het geslacht Scaep uit Amersfoort (12)

Generatie IV

IV-a

Aernt Scaep, kerkmeester van het Sint-Janskapel (1436), schepen van Amersfoort (1439, 1442, 1450, 1455, 1458), overleden tussen 1467 en 1470, [mogelijk zoon van Hendrick Scaep].

Aernt is getrouwd met Aleid, overleden na 1470, [mogelijk dochter van Rutger Jacobszn].

In 1470 heeft zij als voogd een zekere Jacob Rutgerszn. Onder haar kinderen wordt er eveneens als eerste in rij een Rutger vernoemd. Mogelijk is zij een dochter van Rutger Jacobszn en heeft haar broer de voogdijschap.

Onder de kinderen wordt als tweede in rij een Hendrick vernoemd. Een Hendrick Scaep wordt reeds in de eerste decennia van de 15de eeuw vermeld en zal waarschijnlijk de vader zijn van Aernt.

In 1466 worden Aernt Scaep en Andries Both (vermoedelijk Poyt) vermeld als gemachtigden van Elyeas Elyeaszn van Weede.

Bronvermeldingen

 • **-**-1432: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Goesen Nenninck, aan Arnt Scaep, ten behoeve van de Sint Janskerk op de Camp, van een halve hofstede op de Kamp.

  Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, regestnummer 312, (3757 -026).

 • **-**-1436: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Steven Maes soen, kerkmeester van de Onze Lieve Vrouwekerk, en Aernt Scaep, kerkmeester van de Sint Janskapel, met toestemming van de raad, aan Heinric Bot, de erfpacht van een hofstede op de Kamp in de Pothof als prebende voor de priester van het hoogaltaar in de kapel.

  Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, regestnummer 336, (3781 -026).

 • 10-06-1439: Evert van Stoutenburch, schout, Goert van der Mathe, Ricout Everts soen, Johan die Wilde, Aernt Scaep, Geriit Borre, Steven Maes soen en Peter Hamertfelt, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M283).

 • 22-06-1439: Evert van Stoutenburch, schout, Rutger Mensen soen, Johan die Wilde en Arnt Scaep, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M284b).

 • 08-07-1439: Evert van Stoutenburch, schout, Ricout Everts soen, Aernt Scaep en Steven Maes soen, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M34c).

 • 15-07-1439: Evert van Stoutenburch, schout, Goert vander Mathe, Rutger Meynsen soen, Ricout Everts soen, Johan die Wilde, Arnt Scaep, Geriit Borre en Steven Maes soen, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M286b).

 • 26-09-1442: Evert van Stoutenburch, schout, Diric Poyt Everts soen, Roeloff vander Mathe, Arnt Scaep, Claes Symans soen, Reyner Hermans soen, Heynric Botter en Johan Willams soen, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M35).

 • 05-11-1450: Evert van Stoutenborch, schout, Aernt Scaep, Johan Goeden soen en Seger Aernt soen, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M55a).

 • 29-10-1455: Reyner Barthoutss, burgemeester en richter, Jacob Hooft Luymanss, Aernt Scaep en Heinric van Wingelair, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M312a).

 • 08-11-1458: Jacop van Byler, burgemeester en richter, Aernt Scaep, Geryt Dyer, Willam Lamberts, Loych Taetz, Peter Aelts en Gysbert van Camp, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M219a).

 • **-**-1463: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Aernt en Wychgert Scaep aan heer Henrick Roeff, namens het fraterhuis van Sint Jan, van een rente, groot 3 pond per jaar, gevestigd op een hofstede, gelegen in de Pothof.

  Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, regestnummer 463, (3889 -030).

 • **-**-1466: Akte van arbitrage door Jacob van Biler en Ricout van der Horst, als gemachtigden van het Augustijner nonnenklooster van de Elfduizend Maagden binnen Utrecht, enerzijds, en Arnt Scaep en Andries Bot, als gemachtigden van Elyaes van Wede Elyaes zoen, anderzijds, in een geschil tussen het klooster en Elyaes over het afgraven van veenland bij de erven de Coop en Klein Weede respectievelijk eigendom van het klooster en Elyaes.

  Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, regestnummer 476, (3899 -115).

 • **-**-1467: Aernt Scaep en William van Stadig staan borg voor Vulfer Goedenszn.

  Bron: Archief Eemland, Stadsarchief, Burgerrechtverleningen, inventarisnummer 2, folio 219-3.

 • **-**-1470: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Duist en de Haar, door Alyt, weduwe van Aernt Scaep, met Jacob Rutgherss, haar voogd, Rutgher Aernt Scaepss en Heynric Aernt Scaepss aan Gheryt Aernt Scaepss van de vrije eigendom van alle veengrond die Aernt Scaep in de Duist bezat.

  Bron: Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, regestnummer 509, (3929 -117).

Uit dit huwelijk (volgens vernoeming):

 1. Rutger Aerntszn Scaep, vermeld (1470), volgt onder V-a

  Mogelijk vernoemd naar moeders vader.

 2. Hendrick Aerntszn Scaep, vermeld (1470).

  Mogelijk vernoemd naar vaders vader.

 3. Gerrit Aerntszn Scaep, vermeld (1470-1510), gasthuismeester (1480).

  Gerrit is getrouwd met Petergen.

  Bronvermeldingen

  • **-**-1470: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Duist en de Haar, door Alyt, weduwe van Aernt Scaep, met Jacob Rutgherss, haar voogd, Rutgher Aernt Scaepss en Heynric Aernt Scaepss aan Gheryt Aernt Scaepss van de vrije eigendom van alle veengrond die Aernt Scaep in de Duist bezat.

   Bron: Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, regestnummer 509, (3929 -117).

  • **-**-1479: Akte, ten overstaan van schout en schepenen van Duist en de Haar, waarbij Gherijt Aernt Scaepss en Petertgen, zijn vrouw, elkaar wederzijds vermaken een stuk veenland, nadat Petertgen in plaats van Gherijt Jacob Aerntss als haar voogd had aangewezen.

   Bron: Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, regestnummer 549, (3966 -119).

  • **-**-1480: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Gerrit Scaep, gasthuismeester van het Nieuwe Gasthuis bij het Spui, aan heer Bertelmeeus Scheen, namens het fraterhuis van Sint Jan, van het vierde deel van een akker land in het Woesteigen.

   Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, regestnummer 557, (3974 -033).

  • 24-02-1480: Jacop vander Horst, schout, Wouter vander Mathe, Peter Willamz en Luman Jacopz, schepenen, oorkonden dat heer Bertelmeeus Scheen namens het fraterhuis van Sint Jan heeft overgedragen aan Gerit Scaep namens het gasthuis een huis en hofstede aan de stadssingel, aan de ene zijde begrensd door het gasthuis en aan de andere zijde Lysbet Gerit Pouwelsz weduwe en de erfgenamen van Gerit Janssoen.

   Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M38b).

  • **-**-1485: Akte van erfpacht ten overstaan van schout en schepenen van Duist en de Haar, door Ghysbertgen Heynric Willams soens weduwe, en haar kinderen, aan Gheryt Scaep van een stuk veenland, geheten Aert Scapen duust, gelegen tussen de Neerweg en de Laak, voor 4 Rijnse gulden per jaar.

   Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, regestnummer 597, (4017 -123).

  • **-**-1506: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Duist en de Haar door Ghisbertgen, weduwe van Henrick Willams, aan Geryt Scaep Aertz, van de eigendom van 8 dagmaten land, gelegen in Duist, tussen Neerweg en Nieuweweg.

   Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, regestnummer 694, (4110 -128).

  • **-**-1510: Akte waarbij het klooster van Sint Jan en Jan Vlugghe verklaren gemeenschappelijk gekocht te hebben van Gherit Scaep Aertz 8 dagmaten land in De Duist en nog enuige andere goederen die na het overlijden Gherit hun eigendom zijn geworden.

   Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, (4135 -039).

  • **-**-1510: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen van de Duist en de Haar door Gherit Scaep Aerntz aan het Sint Jansklooster te Amersfoort en aan Jan Vlugge, ieder voor de helft, van het vrije eigendom van 12 dagmaten land in de Duist, tussen de Neerweg en de Nieuweweg.

   Bron: Archief Eemland, Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen, regestnummer 713, (4136 -039).

Generatie V

V-a

Rutger Aerntszn Scaep, alias Rutger Poyt, schepen (1467, 1472), gasthuismeester (1490), overleden vr 1500, zoon van Aernt Scaep (zie IV-a) en Aleid.

Rutger is getrouwd met Geertruid [Poyt?], overleden na 1500, dochter van Dirck Meynszn Poyt en Foyse Huibrechtdr van Zijll.

Onder de kinderen wordt in 1484 als tweede in rij een Meeuw Pout (=Poyt) vermeld. In 1500 wordt een Dirck vermeld als kind. Deze Dirck Rutgerszn (Scaep) zal later door het leven gaan als Dirck Rutgerszn Poyt. Ook Rutger zelf wordt na zijn dood soms vermeld met de familienaam Poyt. En en ander wijst erop dat zijn vrouw Geertruid vermoedelijk uit het geslacht Poyt komt.

Volgens het Hanschrift van Booth: "Foyse van Zyll Hubrichtsdr had te man Dirck Poeyt Meussoon, ex quo syn dr. (forte Ida) troude aen Rutger Schaep, ex quo Dirck Poeyt Rutgerszn"

Bronvermeldingen

 • 19-08-1467: Lambert Henricks, schout, Peter Berthouts, Rutger Schaep en Jan van Heze, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M289b).

 • **-**-1470: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen van Duist en de Haar, door Alyt, weduwe van Aernt Scaep, met Jacob Rutgherss, haar voogd, Rutgher Aernt Scaepss en Heynric Aernt Scaepss aan Gheryt Aernt Scaepss van de vrije eigendom van alle veengrond die Aernt Scaep in de Duist bezat.

  Bron: Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, regestnummer 509, (3929 -117).

 • 05-02-1472: Willam de Weldige, schout, Geryt Dyer, Peter Bartsoen, Jan van Wede, Willam Aertsoen, Rutger Scaep, Herman van Westrenen en Willam van Lyeler, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M39a).

 • 13-03-1472: Willam de Weldige, schout, Peter Bartsoen, Jan van Wede en Rutger Scaep, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M38a).

 • 16-03-1472: Willam de Weldige, schout, Jan van Wede, Ghysbert van Camp en Rutger Scaep, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M328b).

 • 29-04-1472: Gheryt Dyer, plaatsvervangend-schout, Peter Barts, Willam Aerts en Rutger Scaep, schepenen, oorkonden dat...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M328a).

 • 12-10-1472: Willam de Weldige, schout, Peter Barts, Jan van Wede en Rutger Scaep, schepenen, oorkonden dat ...

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M205a, M205b).

 • **-**-1484: Rutger Scaep en zijn zonen Jacop Stail en Meus Pout. Zoenbrieven naar aanleiding van de inname van de stad door de Kabeljauwse partij op Sint Agnietennacht.

  Bron: Archief Eemland, Stadsbestuur Amersfoort, regestnummer 584, (4003 -064).

 • 27-08-1490: Ghijsbert Aerts, schout, Heijnrick Oellens?, Ghijsbert Heijnrics, Ghijsbert Rijcouts, Jan Rutgherss, Reijner Gherytss en Aert Hermanss, schepenen van Bunschoten, oorkonden dat Rutgher Scaep en Heijnric van Bijler, gasthuismeesters, hebben overgedragen aan Gherijt Leeu het gebruik van al het land dat Gherijt aan het gasthuis heeft overgedragen, met de bepaling dat het gasthuis alle lasten die op de grond rusten zal betalen, het morgengeld, het settelgeld, heren schattinge en alle verdere onraad en ongelden; bij het niet nakomen van deze verplichting vervalt het eigendom weer aan Gherijt en zijn erfgenamen.

  Bron: Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, (M38b).

 • **-**-1500: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Geertruyt weduwe van Rutger Scaep, met haar kinderen Aerntgen en Dierck en Henrick van Schayck als voogd, van een hof buiten Bloemendal aan Willam Zaell.

  Bron: Archief Eemland, Stichting Armen de Poth te Amersfoort, (261).

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Rutgerszn Stail, vermeld (1484).

 2. Meeus Rutgerszn Poyt, vermeld (1484).

 3. Aerntgen Rutgersdr Scaep, vermeld (1500).

 4. Dirck Rutgerszn Poyt, vermeld (1500), volgt onder VI-a

Generatie VI

VI-a

Dirck Rutgerszn Poyt, overleden vr 1552, zoon van Rutger Poyt (zie V-a) en Geertruid [Poyt?].

Dirck is getrouwd met Oeyda, overleden na 9 juli 1557.

Bronvermeldingen

 • **-**-1500: Akte van transport ten overstaan van schout en schepenen door Geertruyt weduwe van Rutger Scaep, met haar kinderen Aerntgen en Dierck en Henrick van Schayck als voogd, van een hof buiten Bloemendal aan Willam Zaell.

  Bron: Archief Eemland, Stichting Armen de Poth te Amersfoort, (261).

 • 14-10-1530: Akte waarbij Dirk Poyt Rutgersz. en zijn vrouw Oeda door schout, landgenoten en buren van Leusden op Hamersveld de helft van een zijdwinde vermaken aan hun zoon Rutger Schaep Dirkszn.

  Bron: Het Utrechts Archief, "Verzameling van Buchel Booth". Met tekeningen van zegels.

 • **-**-1538: Dirck Poyt Rutgers en Styn weduwe van Willam Sael.

  Bron: Archief Eemland, "Stadsbestuur Amersfoort 1300-1810", rentebrieven.

 • **-**-1552: Huwelijksovereenkomst tussen Oeda Dirck Peuts weduwe met Rutger haar zoon en Lobberich weduwe van Jorden Gysbertsz met Dam haar dochter.

  Bron: Archief Eemland, Stichting Armen de Poth, regestnummer 521.

 • 19-12-1552: Oeyda, Dirck Pueyt Rutgertszn weduwe, met Evert Janszn haar gekozen voogd, verkoopt aan Rutger Pueyt, haar zoon, de rechter helft van een stuk land, gelegen in Den Nederbirckt, waarvan Steven Henricxzn erfgenamen de andere helft bezitten, dat Zeger Janss nu gebruikt, enerzijds belend door Anthonis Gerytszoon met zijn helpers, anderzijds belend door Steven Henricxzn erfgenamen.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 33v.

 • 19-07-1557: Oeyda, zalige Dirck Pueyt Rutgerss weduwe, met Roloff Janszn haar gekozen voogd, verkoopt aan Rutger Pueyt, haar zoon, een vierde deel van anderhalf vierdel land gelegen in het Zwarte Landt, enerzijds belend stadswaarts door het gasthuis binnen Amersfoort, anderzijds belend door heer Jacob en Rutger van Liender, gebroeders. En een vierde deel van drie vierdelen land ook gelegen in het Zwarte Landt, enerzijds belend stadswaarts door Hermen de Ruych, anderzijds belend door Peter van Daveler. En een vierde deel van een erfgen ook gelegen in het Zwarte Landt dat nu gebruikt wordt door Ghijsbert Everss, enerzijds stadswaarts belend door Jan sael, anderzijds een gemeenschappelijke wetering voor de openbare weg en achter genoemde drie vierdel land. En een vierde deel van een ander erfken ook gelegen in het Zwarte Landt gebruikt door Lambert Janss, waarvan Aert Gerytszoon de andere drie delen toebehoren, enerzijds belend door Jan Zael, anderzijds de openbare weg en achter Sinte Peters gasthuis met een vierdel land. En een achtendeel van een vierdel land gelegen op de Beeck gebruikt door Jacob Hannelen en gemeenschappelijk met Splynter van Westrenen c.s. strekkende van de openbare weg tot aan de Beeck.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 184v.

 • 19-07-1557: Rutger Pueyt en zijn vrouw Dam, Jorden van der Maten dochter lenen van Oeyda, Dirck Pueyt Rutgerss weduwe, hun moeder, een lijfrente van 100 karolusgulden, 20 stuvers Hollands voor elke keizersgulden gerekend, zolang Oeyda leeft.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 185v.

 • 31-07-1557: Oeyda, Dirck Pueyt Rutgerss weduwe, met Roloff Janszn haar gekozen voogd heeft gemaakt aan Geertruyt, Cornelis van Bijlers weduwe, haar dochter, een losrente van 4 gulden sjaars die de Vicarie van de Sint-Annakerck binnen Amersfoort daaruit competeert. Zij beloofd jaarlijks te betalen.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 186r.

Uit dit huwelijk:

 1. Rutger Poyt, alias Rutger Scaep, geboren vr 1530, volgt onder VII-a

 2. Foeyse Dircksdr Poyt, overleden na 1532.

  Foeyse is getrouwd met Cornelis Hesselszn van Duverden, heer van half Rutenbeeq (1541), overleden in 1550, zoon van Hessel van Dueverden.

 3. Geertruid Poyt.

  Geertruid is getrouwd met Cornelis van Bijler, volgt onder VII-b

Generatie VII

VII-a

Rutger Dirckszn Poyt, alias Rutger Scaep, geboren vr 1530, overleden op 19 december 1575, zoon van Dirck Rutgerszn Poyt (zie VI-a) en Oeyda.

Rutger is getrouwd (huwelijkse voorwaarden te Amersfoort in 1552) met Dam(mitgen) van der Maet, dochter van Jorden Gijsbertszn van der Maet en Lobberich Claesdr.

Bronvermeldingen

 • 14-10-1530: Akte waarbij Dirk Poyt Rutgersz. en zijn vrouw Oeda door schout, landgenoten en buren van Leusden op Hamersveld de helft van een zijdwinde vermaken aan hun zoon Rutger Schaep Dirkszn.

  Bron: Het Utrechts Archief, "Verzameling van Buchel Booth". Met tekeningen van zegels.

 • **-**-1552: Huwelijksovereenkomst tussen Oeda Dirck Peuts weduwe met Rutger haar zoon en Lobberich weduwe van Jorden Gysbertsz met Dam haar dochter.

  Bron: Archief Eemland, Stichting Armen de Poth, regestnummer 521.

 • 21-06-1555: Aert Gerytszn en zijn vrouw Evertgen; Setgen, Dirck Pueyten weduwe met Aert Geryts haar gekozen voogd; Rutger Pueyt en zijn vrouw Dam verkopen aan Evert van Hees en zijn vrouw Weym een huis, hof en hofstede staande aan de Hoff, strekkende tot in de Krommestraat, enerzijds belend door Jacob Everss, anderzijds belend door de Peperstraat, van achteren belend door Dirck Pouwelszn en Joost Thoniss met een lege plaats en de steeg.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 118v.

 • 19-07-1557: Oeyda, zalige Dirck Pueyt Rutgerss weduwe, met Roloff Janszn haar gekozen voogd, verkoopt aan Rutger Pueyt, haar zoon, een vierde deel van anderhalf vierdel land gelegen in het Zwarte Landt, enerzijds belend stadswaarts door het gasthuis binnen Amersfoort, anderzijds belend door heer Jacob en Rutger van Liender, gebroeders. En een vierde deel van drie vierdelen land ook gelegen in het Zwarte Landt, enerzijds belend stadswaarts door Hermen de Ruych, anderzijds belend door Peter van Daveler. En een vierde deel van een erfgen ook gelegen in het Zwarte Landt dat nu gebruikt wordt door Ghijsbert Everss, enerzijds stadswaarts belend door Jan sael, anderzijds een gemeenschappelijke wetering voor de openbare weg en achter genoemde drie vierdel land. En een vierde deel van een ander erfken ook gelegen in het Zwarte Landt gebruikt door Lambert Janss, waarvan Aert Gerytszoon de andere drie delen toebehoren, enerzijds belend door Jan Zael, anderzijds de openbare weg en achter Sinte Peters gasthuis met een vierdel land. En een achtendeel van een vierdel land gelegen op de Beeck gebruikt door Jacob Hannelen en gemeenschappelijk met Splynter van Westrenen c.s. strekkende van de openbare weg tot aan de Beeck.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 184v.

 • 19-07-1557: Rutger Pueyt en zijn vrouw Dam, Jorden van der Maten dochter lenen van Oeyda, Dirck Pueyt Rutgerss weduwe, hun moeder, een lijfrente van 100 karolusgulden, 20 stuvers Hollands voor elke keizersgulden gerekend, zolang Oeyda leeft.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 185v.

 • 01-02-1560: Evert Zoost voor hemzelf, Willem de Wijs en zijn vrouw Cornelia, mr. Peter Zoosten dochter; Evert Zoost en Herman Joosten als naast vrienden van vaders zijde, Ghijsbert Vermaet en Geryt Zoost Jacobzn als naaste vrienden van moeders zijde representerende de vier vierdelen van Damitgen de onmondige dochter van mr. Peter Zoost en zijn vrouw Dam verkopen aan Rutger Pueyt en zijn vrouw Damme een half huis en hofstede met de steeg daarachter, staande aan de Langestraat bij de Vismarkt (Vismerct) in de Bruelstraet, nu bewoond door Evert Zoost, enerzijds belend door Jan Lubberss den Jongen, anderzijds belend door Jannitgen, Willem Ammelsn weduwe.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 284r.

 • 07-02-1560: Rutger Pueyt en zijn vrouw Dam; Evert Zoost voor hemzelf; Willem de Wijs en zijn vrouw Cornelia, mr. Peter Zoosten dochter; Evert Zoost en Herman Joosten als naaste vrienden van vaders zijde, Ghijsbert Vermaet en Geryt Zoost Jacobszn als naaste vrienden van moeders zijde, representerende de vier vierdelen van Dammitgen onmondige dochter van mr. Peter Zoost en zijn vrouw Dam verkopen aan Cornelis Janss en zijn vrouw Cornelia Jansdr een huis, hof en hofstede gelegen op de Langegracht (Langegraft) bij de Vismarkt (de Plaets), enerzijds belend door Cornelis Janss, anderzijds belend door de erfgenamen van Henrick Corneliszn.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 288v.

 • 07-02-1560: Cornelis Janss en zijn vrouw Cornelia Jansdr lenen aan Rutger Pueyt en zijn vrouw Dam een losrente van 6 keizersgulden sjaars, te lossen met 100 keizersgulden payment, met als onderpand een huis, hof en hofstede staande bij de Vismarkt (de Plaets) op de Langegracht (Langegraft), enerzijds belend door Cornelis Janss, anderzijds belend door de erfgenamen Henrick Corneliszn met een schuur. Op 1582-08-04 verscheen Dam, wijlen Rutger Peuten weduwe en verklaarde dat de hoofdsom aan haar handen voldaan was door genoemde Cornelis Jans.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 289v.

 • 07-02-1560: Rutger Pueyt en zijn vrouw Dam; Evert Zoost voor hemzelf; Willem de Wijs en zijn vrouw Cornelia; Evert Zoost en Herman Joosten als naaste vrienden van vaders zijde; Ghijsbert Vermaet en Geryt Zoost Jacobszn als naaste vrienden van moeders zijde, representerende de vier vierdelen van Dammitgen de onmondige dochter van mr, Peter Zoost en zijn vrouw Dam verkopen aan Lambert Brantszn en zijn vrouw Jannitgen Ghijsbertsdr, [...], aan de oostzijde belend door een steeg toebehorende Rutger Pueyt c.s., aan de westzijde belend door de erfgenamen Henrick Corneliss met een schuur.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 290v.

 • **-**-1568: Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Rutger Poeyt en Jacob Botter van Hardevelt, huwelijkslieden van Pieter Diricxz, en Siem van Zijl en Cornelis Evertsz, huwelijkslieden van Joostgen Johans dochter.

  Bron: Archief Eemland, "Stadsbestuur Amersfoort 1300-1810", regestnummer 1047.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Rutgerszn Poyt, overleden vr 1633.

 2. Jorden Rutgerszn Poyt, heer van Bloemendaal (1594), heer van half Oud Coelhorst, weesmeester van Amersfoort (1594), overleden in 1596.

  Jorden is getrouwd te Amersfoort op 17 november 1587 met Remburga Gerritsdr van Speulde, geboren in 1565, overleden na 1612, dochter van Gerrit van Speulde.

 3. Ida Poyt, geboren in 1553.

VII-b

Geertruid Poyt, overleden na 28 maart 1561, dochter van Dirck Rutgerszn Poyt (zie VI-a) en Oeyda.

Geertruid is getrouwd met Cornelis van Bijler, overleden vr 29 december 1553.

Bronvermeldingen

 • 14-10-1553: heer Jacob van Lienler met zijn gekozen voogd Cornelis Vos Dircxzn verkoopt aan Rutger van Lienler, zijnen broeder, en zijn vrouw Dirckgen een half huis, hof en hofstede gelegen op Havik (Havick), enerzijds belend door Pueyt van Bijler, anderzijds belend door Emmen, Luman Willamss dochter c.s.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 57r.

 • 29-12-1553: Pueyt, Cornelis van Bijlers weduwe met Evert Janss haar gekozen voogd verkoopt aan Geryt van Bijler, haar zoon, het vierde deel van alle deelbare goederen die zij in lijftocht bezit van Cornelis van Bijler haar overleden man. Zij transporteert haar zoon het vierde deel van het huis waar ze in woont, dat op het Havik (Havick) staat, enerzijds belend door Willem van Lienlers erfgenamen, anderzijds belend door Geertruyt voornoemd (sic).

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 65v

 • 29-12-1553: Geryt van Bijler Corneliss leent van Anna Aeltsdochter, zijn toekomstige huisvrouw, na zijn dood een lijfrente van 20 keizersgulden sjaars zolang zij leven zal, met als onderpand al zijn goederen, tegenwoordige en toekomende, maar als zij na zijn dood een ander huwelijk aangaat, dan zal deze lijftocht van geen enkele waarde zijn.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 65v.

 • 02-08-1554: Willem van Liener Willemszn en zijn vrouw Evertgen; Rutger van Lienler en zijn vrouw Dirckgen verkopen aan Willem van Dorsten en zijn vrouw Margryet een huis, hof en hofstede gelegen op Havik (Havick) doorgaande van voren tot achteren aan de straat zoals die vanouds gelegen en gebruikt zijn met al zijn gerechtigheden en toebehoren, enerzijds belend door Geertruyt, Cornelis van Bijlers weduwe, anderzijds belend door Emme, Luman Willemszn dochter.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 90v.

 • 17-10-1554: Pueyt, Cornelis van Bijlers weduwe, met Albert Albertszn haar gekozen voogd leent van Anna Aelt Scholten, weduwe wijlen Geryt van Bijlers een losrente van 2,5 keizersgulden, te lossen met 50 keizersgulden payment.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 97v.

 • 22-04-1556: Geertruyt, Cornelis van Bijlers weduwe, en Alijdt, Cornelis van Bijlers dochter, met Hubert Lambertss hun beider gekozen voogd verkoopt aan Geryt Everss en zijn vrouw Anna een halve schuur, hooiberg, hof en hofstede gelegen op Bloemendal gemeenschappelijk met Albert Lumanss, enerzijds belend door Geryt Zoest Jacobzn, anderzijds belend door Willem de Backer. Belast met een Horensgulden jaarlijks ten eerste brande toe.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 138r.

 • 22-04-1556: Geryt Everss en zijn vrouw Anna leent van Geertruyt, Cornelis van Bijlers weduwe, en Alijdt haar dochter een losrente van 5 gouden rijnsgulden, gerekend tot 28 stuiver Hollands.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 138v.

 • 13-01-1557: Cornelis de Wijs verkoopt aan Peter Fueyt en zijn vrouw Weyndelmoet, alsmede Cornelis Lamphersoon en zijn vrouw Lijsbeth nog het zesde deel van de Vueyl-vierdel mede gelegen op de Meent, gescheiden door een greppeltje (gemeenre voore met) van Pueyt van Bijler, Willem Zuyermont en de jonge Jacob de Wijsen erfgenamen.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 163v.

 • 11-03-1557: Albert Henricxzn en zijn vrouw Henrickgen, Geryt Everss dochter verkoopt aan Geryt Everss, haar vader, en zijn vrouw Anna, de eigendom van het halve doorgaande huis en hofstede, gelegen in de Kromstraat op de hoek aan de Havickerbrug, zoals Geryt en zijn vrouw die tegenwoordig gebruiken en bewonen en alle gerechtigheden van de goederen als Henrickgen door de dood van haar moeder Alijdt aangerfd is, enerzijds belend door Pueyt, Cornelis van Bijlers weduwe, anderzijds belend door de openbare straat.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 175r.

 • 31-07-1557: Oeyda, Dirck Pueyt Rutgerss weduwe, met Roloff Janszn haar gekozen voogd heeft gemaakt aan Geertruyt, Cornelis van Bijlers weduwe, haar dochter, een losrente van 4 gulden sjaars die de Vicarie van de Sint-Annakerck binnen Amersfoort daaruit competeert. Zij beloofd jaarlijks te betalen.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 186r.

 • 27-03-1561: Geertruyt, Cornelis van Bijlers weduwe, met Adriaen van de Wal als haar gekozen momber verkoopt aan Alijdt van Bijler, haar dochter, het derde deel van een vierdel, gelegen op de Meent gemeenschappelijk met Willem de Wijsen erfgenamen. Nog een half huis met de helft van 2 cameren daarachter staande, gelegen op Havik en met de halve huisraad, alles volgens inhoud van de huwelijkse voorwaarden van genoemde Alijt en wijlen Bartolomeus van Droffeler, haar overleden man, van date 1559-11-23.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 333v.

 • 28-03-1561: Alijdt, Cornelis van Bijlers dochter, weduwe van Bartelmeus van Droffeler met Vincent Lambrecht als haar gekozen momber, heeft afstand gedaan ten behoeve van haar moeder Geertruyt van Bijler, van alle erffenisse en besterffenisse die haar aanbestorven zijn, uitgezonderd het vierendeel van vier vierendelen land gelegen op de stadsmeent gemeenschappelijk met Henrick van Eck, welk vierdel land haar en wijlen Bartelmeus van Droffeler door haar moeder Geertruyt van Bijler voor notaris en getuigen gegeven zijn, alsmede de rente die Geryt Everss. haar schuldig was, en de goederen die door wijlen haar oom mr. Rycout van Bijler aan haar vermaakt zijn.

  Bron: Archief Eemland, Transportregister, inventarisnummer 436-04, folio 334r.

Uit dit huwelijk:

 1. Aleid van Bijler.

  Aleid is getrouwd met Bartelmeus van Droffeler.

 2. Cornelis van Bijler.