Het geslacht Both te Montfoort

Aantekeningen:

Generatie I

I-a

Juriaen Both.

Juriaen is getrouwd met [Catharina Dircksdr?].

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jurieanszn Both, volgt onder II-a

 2. Dirck Juriaenszn Both, vermeld (1630).

I-b

Jan Both, vermeld (1613).

Jan is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Janszn Both, vermeld (1630-1634).

 2. Hendrick Janszn Both, vermeld (1634).

 3. Merrichgen Jansdr Both, vermeld (1630-1633).

  Merrichgen is getrouwd met Jan Hendrickszn van Rijn, zoon van Hendrick van Rijn.

 4. Janneken Jansdr Both, vermeld (1630).

Generatie II

II-a

Jan Juriaenszn Both, zoon van Juriaen Both (zie I-a).

Jan is getrouwd met Neeltje Gijsbertsdr Groenevelt, dochter van Gijsberts Lenerszn Groenevelt en Catharina Dircksdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Juriaen Both, volgt onder III-a

II-b

Hendrick Egbertszn Both, woont te Montfoort (1632).

Generatie III

III-a

Juriaen Both, (1659), overleden voor 5 december 1674, zoon van Jan Juriaenszn Both (zie II-a) en Neeltje Gijsbertsdr.

Juriaen is getrouwd met Hendrica Cosyns, overleden voor 5 december 1674.

Bronvermeldingen:

 • 1674 - 5 december 1674 - Procuratie voor de erven van Jueriaen Both en Hendrica Cosyns: Johannes Both, zoon, en drie niet met name vermelde onmondige kinderen. De akte betreft de regeling en zuivering van de boedel van hun overleden grootmoeder Neeltje Gysberts.

 • 1679 - 25 januari - Johan Both (Montfoort, oud-burgemeester, bloedverwant, erfgenaam, machtiger), Johan Both (Indië, predikant, bloedverwant, erfgenaam), Jacob Both (bloedverwant, erfgenaam), Evertgien Both (bloedverwant, erfgenaam), Maria Both (bloedverwant, erfgenaam), Jeuriaen Both (IJsselstein, burgemeester, bloedverwant, erfgenaam, erflater), Maria Both (bloedverwant, erfgenaam).

Uit dit huwelijk:

 1. Handtekening van Johannes BothJohannes Both, vermeld (1674), [priester?].

 2. kind Both, onmondig (1674).

 3. kind Both, onmondig (1674).

 4. kind Both, onmondig (1674).

III-b

Johan Both, (1659-1679), lakenkoper (1660), testeert (1660), schout van Willecop (1668, 1670, 1679) en Heeswijk (1668, 1673), burgermeester van Montfoort (1669-1671, 1678), brouwer (1676), rentmeester van het memorienfonds van de Staten van Utrecht (1666-1678), afkomstig van Montfoort (1663), overleden tussen 1 december 1679 en 30 november 1680.

Johan is getrouwd (1) met Heijlken Petersdr Valck, dochter van Peter Valck.

Bronvermeldingen:

 • 1659 - 27 oktober - Bloedverwanten: Heijndrickgen Jans Verweij (erfgenaam), Matthijs van Bambergen, Wijveken Peters Verweij, Jeuriaen Both, Jan Claesz Valck, Cornelis Cornelisz Eijnthoven, Flooris van Rijck

Johan is getrouwd (2) te Utrecht op 2 december 1663 (ondertrouwd te Rotterdam op 25 november 1663) met Adriana de Vrij, afkomstig van Utrecht (1663), dochter van Mattheus de Vrij en Maria van Hees. Adriana is later hertrouwd (huwelijkse voorwaarden te Utrecht op 31 januari 1683) met Jacob van Zoelen, schepen van Montfoort (1683). Jacob is eerder getrouwd geweest met Sara Elis.

Bronvermeldingen:

 • Handtekening van Johan Both7 januari 1668: Johan Both, schout van Willescop en Kort Heeswijk, heemraad van de IJssel en IJsseldijk betreffende een garantie voor zijn schoutambt. (zie ook 6 januari 1668).

 • Handtekening van Johan Both11 december 1669: Johan Both, burgemeester van Montfoort.

 • 30 april 1670: Johan Both, burgemeester van Montfoort en schout van Willecop.

 • 19 juli 1671: Johan Both, burgemeester van Montfoort. De akte betreft de koop van "huysinge en toebehoren, brouwery en meltery 'de Drie Sterren'" te Montfoort aan de Stadsmuur, haven en de Waag.

 • 18 juni 1678: Johan Both, burgemeester van Montfoort. Akte betreffende een plecht van 1766 gulden ten laste van Johan Both (zie ook 24 maart 1663 te Montfoort).

 • 15 april 1679: Johan Both, schout van Willescoop en oud-burgemeester van Montfoort.

 • 24 mei 1679: Johan Both, oud-burgemeester van Montfoort.

 • 5 juni 1679: Johan Both, gehuwd met Adriana de Vry, oud-burgemeester van Montfoort, als medeerfgenamen van vader Mattheus de Vry.

 • 29 november 1679: Johan Both, burgemeester van Montfoort, gehuwd met Adriana de Vry, dochter van Matheus de Vry en Maria van Hees.

 • 30 november 1680: Johan Both, onmondig en zoon van Adriana de Vry, weduwe van Johan Both.

 • Handtekening van Cornelis Both4 september 1682: De voogdbenoeming mede ondertekend door C[ornelis] Both. Hij zou een zoon of broer van Johan kunnen zijn want de handtekening bevat in de B twee puntjes net als in de handtekening van Johan. Cornelis zet ook zijn handtekening onder een akte van 31 januari 1683.

 • 27 september 1682: Dirck both, schout en gadermeester van Heeswijk en Achthoven, onder voogdij van moeder Adriana de Vry, Georgius van Cortenes en oom Bochard de Vry.

 • 1690 - 21 mei - genoemd worden: Adriana de Vrij (huwelijkspartner, machtiger, bloedverwant), Johan Both (burgemeester, huwelijkspartner, bloedverwant) en Dirk Both (oud-burgemeester, gemachtigde, bloedverwant).

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Both, onder voogdij (1682), schout en gadermeester van Heeswyk (1682, 1705) en Achthoven (1682), burgemeester van Montfoort (1688), schout van Willescop (1690), overleden voor 24 oktober 1722.

  Dirck is getrouwd met Maria Halma, overleden na 18 september 1723.

  Bronvermeldingen:

  • 31 januari 1690: Dirck Both, burgemeester van Montfoort.

  • 27 maart 1690: Dirck Both, schout van Willescop.

  • 28 maart 1691: Dirck Both, burgemeester van Montfoort. Akte betreffende de openbare verkoop van de brouwerij 'de Drie Sterren' aan Dirck Both

 2. Johan Both, onmondig (1680), clerck ter secretarie van Woerden (1691), secretaris van Montfoort (1698), notaris (1698) en procureur (1698) van Woerden.

  Johan is getrouwd vóór 1690 met [onbekend].