Het geslacht Both uit Amersfoort (6) afkomstig van Amsterdam

Generatie V

V-a

Jan Peterszn Both, slotenmaker, geboren vóór 1642, overleden tussen 10 september 1683 en 24 februari 1692, zoon van Peter Both en [Maeijken?].

Jan is getrouwd vóór 21 juli 1660 met Claesje Jacobsdr, testeert (1692), vermoedelijk geboren te Amsterdam vóór 1644, overleden na 14 september 1718 (minstens 74 jaar), dochter van Jacobus en [Grietje?].

De vermoedelijke moeders van beide personen zijn ontleend aan de vernoemingen van de dochter, daar de zonen ook in de juiste volgorde vernoemd worden.

Bronvermeldingen

 • 21 juli 1660: Attestatie van Amsterdam voor Jan Peterssen Bots en zijn huisvrouw Claesjen Jacobs. In Amsterdam is er geen doop bekend van een Jan Bot(h) in de eerste helft van de 17de eeuw. Er zijn ook geen kinderen van dit gezin bekend in Amsterdam.

  Bron: Archief Eemland, Lidmatenregisters Hervormde Gemeente Amersfoort.

 • 10 september 1668: (testament van Christiaan van Sevenbergen en zijn vrouw Gerritge Fransdr van Schayck) Getuigen, onder andere Jan Peters Both, Reyer Maesz Robbert (?) en Steven Geurt.

  Bron: Archief Eemland, Oud Notarieel Archief, inventarisnummer AT015a001 folio 41.

 • 30 maart 1671: (testament van Neeltgen Gerrits, weduwe van Jan Egberts Schuth) Samuel Thiens, rentmeester; Getuigen: Jan Peters Both en Adrian Lamberts.

  Bron: Archief Eemland, Oud Notarieel Archief, inventarisnummer AT015a001 folio 18.

 • 12 juni 1676: (borgstelling) Jan Peterszn Both stelt zich borge voor 53 gulden en 14 stuijvers, die Willem Visscher zal betalen aan Elisabeth Versluijs, vanwege haar moeder Anna Versluijs, van de weduwe van Marthen van Wassenbergh. Getuigen: Bartholomeus Fauche (tekent: Fousche) en Anthoni van der Houve.

  Bron: Archief Eemland, Oud Notarieel Archief, inventarisnummer AT015a002 folio 5v.

 • 29 oktober 1677: (testament van Hendrick Dircks de Wilde en Geurtje Dircx) Getuigen: Jan Petersen Both, Willem van Lienden en Anthoni van de Houve.

  Bron: Archief Eemland, Oud Notarieel Archief, inventarisnummer AT015a003 folio 18v-19.

 • 10 september 1683: (testament van Marritgen Claes Bosch, weduwe van meester Herman van Munster) Getuigen: Jan Peters Both en Ferdinandus Berdinck, borgers van Amersfoort en Winand Pannekoeck, mijn clercq.

  Bron: Archief Eemland, Oud Notarieel Archief, inventarisnummer AT015a004 folio 20v.

 • 24 februari 1692: (testament van Claesje Jacobsdr, weduwe en boedelharster van Jan Peters Both) Zij confirmeert de reciproke lijftocht van haar en haar man voor notaris Anthonis Bloeyland en verdere disposities. Tevens wil zij prelegateren aan haar oudste zoon Peter Jans Both de winkel van het slotemaken en smeden met alle toebehoren, voor de diensten die hij sedert het overlijden van zijn vader in de boedel tot zijn trouwen heeft gedaan, op voorwaarde dat hij zijn jongste broeder Bartholomeus Jans Both, indien hij aan het sloten maken blijft, 25 gulden zal betalen als hij gaat trouwen of mundig wordt. Haar kinderen mogen niet scheiden en delen voor haar jongste kind 20 jaar is en zal uit de gemene boedel worden opgebracht (opgevoed). Daartoe zal alle inboedel en huisraad verkocht worden, waarvan de opbrengst samen met de andere inkomsten uit de boedel, gebruikt zullen worden voor het onderhoud van het jongste kind. Haar klederen en lijfscleynodien zullen onder haar kinderen verdeeld worden. Getuigen: Albertus van Bemmel, Ghijsbert van Deventer en Johannes Verhoeff, alle borgers van Amersfoort.

  Bron: Archief Eemland, Oud Notarieel Archief, inventarisnummer AT015a006 folio 16r.

 • 14 september 1718: (transport) Claesje Jacobs weduwe van Jan Petersen Bot, in zijn leven slotenmaker en burger, verkoopt "een huis en plaats, staande ende gelegen in de Lavendelstraat" aan Willem van der Eem, borger.

Uit dit huwelijk:

 1. Maeijken Jansdr Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 24 februari 1661.

  Maeijken is getrouwd te Amersfoort op 19 maart 1682 (ondertrouwd aldaar op 23 februari 1682) met Lenart Hendrickszn, afkomstig van Amersfoort.

 2. Grietje Jansdr Both, lidmaat Hervormde Gemeente (1688), woont te Amersfoort (Langstraat, 1688), gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 24 mei 1663.

  Grietje is getrouwd voor 1688 met Johannes Abrahamszn van der Banck, lidmaat Hervormde Gemeente (1688), woont te Amersfoort (Langstraat, 1688), zoon van Abraham van der Banck.

 3. Geertruijt Both, gedoopt (gereformeerd, moeder niet vermeld) te Amersfoort op 30 december 1664.

 4. Pieter Janszn Both, gedoopt (gereformeerd, moeder niet vermeld) te Amersfoort op 26 februari 1667, volgt onder VI-a

 5. Jacobus Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 27 september 1670.

 6. Bartholomeus Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 18 juni 1672, jong overleden.

 7. Bartholomeus Janszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 2 oktober 1673.

  • Jongste zoon in 1692.

 8. Anna Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 5 september 1676.

 9. Henderikje Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 15 augustus 1679.

 10. kind Both, begraven te Amersfoort op 14 februari 1688.

 11. kind Both, begraven te Amersfoort op 28 oktober 1689.

 12. Johannes Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 16 mei 1682, jong overleden voor 1692.

Generatie VI

VI-a

Pieter Janszn Both, slotenmaker, gedoopt (gereformeerd, moeder niet vermeld) te Amersfoort op 26 februari 1667, overleden voor 4 september 1707, zoon van Jan [Peterszn] Both (zie V-a) en Claesje Jacobsdr.

Pieter is getrouwd (1) te Amersfoort op 24 mei 1692 (ondertrouwd aldaar op 29 april 1692) met Hendrickje Teunisdr van Ginckel, gedoopt te Scherpenzeel op 2 april 1665, overleden rond 1700/1701, dochter van Anthony Teunisdr van Ginckel en Aartje Dircksdr van Overeem.

Van de hierna vernoemde kinderen wordt als oom Johannes van den Banck vermeld en als meuje [=tante] Grietje Both.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 4 juni 1693, jong overleden.

 2. Aertje Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 17 mei 1694, jong overleden.

 3. Claesje Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 14 januari 1696, jong overleden.

 4. Jan Pieterszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 7 februari 1697.

 5. Teunis Pieterszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 23 augustus 1698.

 6. Jacobus Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 27 augustus 1699, jong overleden.

 7. Jacobus Pieterszn Both, gedoopt (gereformeerd) te Amersfoort op 2 januari 1701.

Pieter is getrouwd (2) te Amersfoort op 8 november 1701 (ondertrouwd aldaar op 21 oktober 1701) met Geertje Jansdr Sprang, afkomstig van Amersfoort, dochter van Jan Sprang.