Het geslacht van Maarten Arnoldszn uit Raamsdonk

De nakomelingen van Arnoldus

Arnold wordt verder niet genoemd maar is afgeleid uit het patroniem van zijn zoon Maarten Aerden, die in 1627 genoemd wordt voor de helft (3 morgen) van 6 morgen land in de Gooijpoort waarvan de andere helft van Adriaan Adriaanszn Tolingen is. Dit leen is afkomstig van Adriaan Michiel Jacobszn, schout van 's-Gravenmoer, die kinderloos overleden is in 1627.

Maarten zal voor 1632 al overleden zijn. Het leen blijkt in dat jaar uit twee delen te bestaan. Huibert Corneliszn wordt vermeld voor 1 1/2 morgen land, mede voor zijn broers en zusters, na het overlijden van hun moeder. En Arnout Corneliszn wordt vermeld (waarschijnlijk als voogd) voor 1 1/2 morgen land voor de minderjarige kinderen van Maarten Aerden.

Volgens de DTB zijn er slechts 2 families geweest waarbij sprake is van een broederkoppel Huibert en Arnout. Slechts n daarvan zien we later hun kinderen dopen met vermelding van Maartens kinderen als getuigen: de Both.

De stamvader van dit geslacht, Cornelis de Both, is dus hoogst waarschijnlijk getrouwd met een zuster van Maarten Aerden. Onder de doopgetuigen van de kinderen van Maarten zien we ook 2 vrouwen als getuigen: Maria Aerden (slechts nmaal vermeld in 1617) en Margaretha Arnoldi (minstens nmaal vermeld in 1622). Of Maarten meer dan n zuster had is twijfelachtig. Het leen is immers slechts in 2 delen (voor 2 kinderen: Maarten en een zuster) opgesplitst.

In 1617 laten een Cornelij Adriani en Margaretha Aerden een dochter Maria dopen met als doopgetuigen Simon en Mechteld Johannes van Son. Huibert Corneliszn laat op zijn beurt een dochter Margriet dopen en kan vernoemd zijn naar haar grootmoeder (vaders moeder).

De gebroeders Huibert en Arnout worden elk vermeld als ze in 1632 zelfstandig optreden, Huibert voor zijn broers en zusters en Arnout voor de minderjarige kinderen van Maarten. Beide broers zijn dus meerderjarig (minstens 25 jaar) en moeten dan geboren zijn vr 1607.

Verdere getuigen uit de eerste generatie zijn: Valerius Adriaanszn (getrouwd met Ida Huibertsdr, een zuster van Cornelia Huibertsdr), Elizabeth Hendricksdr en Hubertus Johanneszn (mogelijk de vader van Cornelia en Ida).

Generatie I

I-a

Arnold Maartenszn, zoon van Maarten.

Zijn kinderen:

 1. Margaretha Aerdsdr (Margaretha Arnoldi), vermeld als doopgetuige (1619-1624), overleden vr 1632.

  Margaretha is mogelijk getrouwd vr 1606 met Cornelis Adriaenszn [de Bot], geboren vr 1588, overleden [na 1620 en] vr 1632, volgt onder Raamsdonk1

 2. Maria Aerdsdr, vermeld als doopgetuige (1617), mogelijk overleden vr 1632..

 3. Maarten Aerdszn (Martini Arnoldi), vermeld (1617-1627), geboren vr 1599, volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Maarten Aerdszn (Martini Arnoldi), vermeld (1617-1627), geboren vr 1599, overleden vr 1632, zoon van Arnold Maartenszn (zie I-a).

Maarten is getrouwd vr 1617 met Cornelia Huibertsdr, overleden vr 1632, dochter van Huibert [Johanneszn].

Uit dit huwelijk:

 1. Dijmpna Martensdr, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 31 augustus 1617 (getuigen: Maria Aerden), volgt onder III-a

 2. Johannes Martenszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 21 mei 1619 (getuigen: Valerius Adriani, Elizabetha Henrici), volgt onder III-b

 3. Arnoldus Martenszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 11 mei 1622 (getuigen: Hubertus Johannis, Margaretha Arnoldi).

Generatie III

III-a

Dijmpna Martensdr, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 31 augustus 1617 (getuigen: Maria Aerden), dochter van Maerten Arnoldszn (zie II-a) en Cornelia Huibertsdr.

Dijmpna is getrouwd (ondertrouwd te Oosterhout op 9 juni 1642, getuigen: Caspaer Geeritsen, Hijlken Hijnderix) met Hubert Simonszn van Son, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 30 augustus 1615 (getuigen: Adrianus Petri, Catharina Martens), zoon van Simon Johanneszn van Son en Nicolai "Claesken" Huibertsdr Broeders.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Huibertszn van Son, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 20 maart 1643 (getuigen: Jasper Gerits, Lijnken Ariaens)

 2. Cornelia Huibertsdr van Son, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 27 augustus 1645 (getuigen: Cornelius Hendrix, Anna Jans).

 3. Dijmpna Huibertsdr van Son, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 16 februari 1648 (getuigen: Cornelius Sijmons, Grieteken Sijmons).

 4. Nicolaes Huibertszn van Son, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 4 februari 1656 (getuigen: Steintien Cornelissen).

 5. Claesken Huibertsdr van Son, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 22 juli 1657 (getuigen: Theuntien Dierken).

III-b

Johannes Martenszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 21 mei 1619 (getuigen: Valerius Adriani, Elizabetha Henrici), zoon van Maerten Arnoldszn (zie II-a) en Cornelia Huibertsdr.

Johannes is getrouwd met Susanna Adriaansdr Conincx, dochter van Adriaan Conincx.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Janszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 14 oktober 1646 (getuigen: Bastiaen Janss, Grietken Aerden).

 2. Jan Janszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 17 november 1652 (getuigen: Jenneken Bosseren).

 3. Aert Janszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 28 oktober 1655 (getuigen: Hubert Simonsen, Steijntien Cornelissen).

 4. Hubertus Janszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 10 februari 1658 (getuigen: Steijntien Cornelissen)