Het geslacht van Gouriaen uit Raamsdonk

Generatie 1

I-a

Adriaen [van Gouriaen].

Adriaen is getrouwd vóór 1597 met Nn. Nn is eerder getrouwd geweest met Adriaen [de Both] (volgt onder Raamsdonk1).

Zijn kinderen (halfbroers en -zusters van Cornelis Adriaenszn):

  1. Anna Adriaensdr van Gouriaen, overleden vóór 20 november 1647.

  2. Nicolaes Adriaenszn van Gouriaen, geboren vóór 1598, volgt onder II-a

Generatie 2

II-a

Nicolaes Adriaenszn van Gouriaen, geboren vóór 1598, zoon van Adriaen [van Gouriaen] (zie I-a).

Nicolaes is getrouwd vóór juli 1616 met Maria Jansdr [Mandemakers], dochter van Jan Corneliss Peterszn Mandemakers en Aertken Aerts Adriaenszn Conincx.

Op 9 meij 1618 verkoopt Aertken Aerts [Conincx] weduwe wijlen Jan Cornelisz [Mandemakers] met Wouter Woutersz [Boeff], zwager en voogd, aan Bastiaen Jansz [Mandemakers], zoon, en Claes Ariaensz [van Gouriaen], zwager.

Op 10 meij 1623 verkoopt Volcxsken Cleijs Barten weduwe Jan Tunissen Schoel met Mathijs Peeters als voocht aan Claes Adrijens Govrijaen.

Ten voors dage verkoopt Claes Adrijens Govrijaen aan Bastiaen Jansz [Mandemakers].

Uit dit huwelijk:

  1. Adriana Claesdr, woont te Bergen op Zoom (1647), gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 2 april 1617 (getuigen: Joannis Andreae i.p.v. Cornelius Joannis van Wasbeeck, Maria Hubert).

    Adriana is getrouwd met Jacob Visch, woont te Bergen op Zoom (1647).

  2. Joanna Claesdr, geboren te Raamsdonk, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 11 november 1618 (getuigen: Sebastianus Joannis, [behuwd halftante] Margaretha Aertsse).

  3. Petronilla Claesdr, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 13 september 1620 (getuigen: Jacobus Petri, [behuwd halftante] Margareta Arnoldi).

  4. Adrianus Claeszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 12 februari 1622 (getuigen: [halfoom] Cornelius Adriani [de Bot], [en zijn huisvrouw?] Margareta Adriani [=Arnoldi?]).

  5. Johannes Claeszn, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 8 april 1624 (getuigen: Sebastianus Joannis, [behuwd halftante] Margareta Aerden).