DussenHet geslacht de Bot(h) uit Dussen

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

Bronnen:

Uitleg betreffende de tekst:

Gedeelten van namen die tussen (..) staan wijzen op het gebruik van alle mogelijke schrijfwijzen die met de combinaties gemaakt kunnen worden.

Gedeelten van tekst die tussen [..] staan niet in de oorspronkelijke akten en zijn toegevoegd door de auteur. Zijn dus niet te verifieëren of zijn vermeld op basis van de context uit de acten. In sommige gevallen gaan deze fragmenten gepaard met een vraagteken.

Generatie I

I-a

Dirck Bot, geboren rond 1570.

Dirck is getrouwd met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. Claes Dirckszn Bot, volgt onder II-a

 2. Cornelis Dirckszn Bot, geboren [voor 1587], volgt onder II-b

 3. Jan [Dirckszn] Bot, volgt onder II-c

 4. Peter Dirckszn de Both, volgt onder II-d

Generatie II

II-a

Claes Dirckszn Bot, zoon van Dirck Bot (zie I-a).

Claes is getrouwd (1) met Dirckje Gherlofs, overleden voor 1636.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Claeszn Bot, volgt onder III-a

 2. kind Bot.

 3. kind Bot.

Claes is getrouwd (2) met [onbekend]. Zij is eerder getrouwd geweest met Aert Govertszn Cuypers, inslagher van Beiren, zoon van Govert Cuypers.

Voor zover bekend is dit huwelijk kinderloos gebleven.

II-b

Cornelis Dirckszn Bot, heemraad van Dussen Muijlkerk (1617), geboren [voor 1587], overleden voor 14 januari 1618, zoon van Dirck Bot (zie I-a).

Cornelis is getrouwd met Johanna "Jenneke (/Janneke)" Jansdr, overleden na 7 januari 1642..

 • 19 - Een hofstede met 4 (1474: 3 1/2) morgen land in Muilkerk (1510: aan de Dussen), (1533: strekkend van de straat of de Dussen noordwaarts tot de wetering), oost: Gerbrand van Coulster (1510: Gijsbert Quekel; 1521: Wouter Joosten,; 1554: Hendrik Janszn; 1556: Raveschot’s hoeve), west: erven Jan van Honswijk (1510: en Arnout van der Dussen, bastaard, en Jan, zijn broer; 1521: Adriaan Arnoutszn; 1533: de Geeren; 1581: weduwe Simon Pieterszn en kinderen; 1618: Wouter Simonszn C.S. en Jenneke Jans zelf), (1521: jaarlijks 9 pond 16 stuivers. waardig).

  1605 - Cornelis Dirkszn [die Boet] zoals Anton Pieterszn Tuydt.

  1618 - 14 januari - Gerard Melchiorszn voor Jenneke Jansdr, weduwe van Cornelis die Boet Dirkszn, bij dode van haar man.

  Het leen 19 gesplitst in 19A en 19B.

 • 19A - 3 morgen 4 1/4 hont in Muilkerk bij de Baan, vanouds genaamd het Lange stuk, strekkend voor van de halve Dussen tot de halve wetering, oost: Raveschot’s hoeve, west: Cornelis Joosten C.S.

  1642 - 7 januari - Abraham Bodt Corneliszn bij overdracht door Jannetje Jans, zijn moeder.

  Het leen 19A gesplitst in 19C en 19D.

 • 19C - 2 morgen 3 1/2 hont in Muilkerk.

  1654 - 6 juni - Jan van Wevelinkhoven Janszn te Gorinchem bij overdracht door Abraham de Bodt.

 • 19D - 7 hont in Muilkerk.

  1668 - 26 oktober - Jan van Wevelinkhoven Janszn te Gorinchem bij onwillig decreet van Hof en Hoge vierschaar van Zuid-Holland tegen Abraham de Bodt,

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Corneliszn de Bot, geboren [rond 1617], volgt onder III-b

 2. Adriaentken de Bot.

  Adriaentken is getrouwd met Jan Janszn van Dijck, heemraad van Dussen Muijlkerk, overleden voor 1639, zoon van Jan Peterszn van Dijck en Hilleken Andriesdr.

II-c

Jan [Dirckszn] Bot, zoon van Dirck Bot (zie I-a).

Zijn kind(eren) bij een onbekende vrouw:

 1. Cornelis Janszn de Bot, volgt onder III-c

II-d

Peter Dirckszn de Both, aannemer van de zomerdijk in Dussen (10 februari 1628), woont te Dussen (1654), overleden na 3 februari 1664, zoon van Dirck Bot (zie I-a).

 • 1664 - 3 februari - Peter Dirckx de Both is, samen met Neeltje Sijmens, doopgetuige van Sijmen Gast, zoon van Cornelis Petersen Gast en Maijken Sijmens.

Peter is getrouwd met Bastiaantje Wouterdr, overleden na 1654, dochter van Wouter [Simonszn?].

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Peterszn Bot, diaken (1644).

 2. Sijmen Peterszn Both, vermeld (1670).

  • 1670 - 2 maart - Sijmen Peterse Both is, samen met Lijntje Sijmens en Cornelis Peterse Gast (gehuwd met Maeijken Sijmensdr), doopgetuige van Anneke Sijmense, dochter van Sijmen Sijmens Petermaet (=Tabbert) en Lisken Theunissen [Botermaet].

 3. Maeijken Petersdr de Both, vermeld (1678).

  • 1678 - 1 mei - Maeijken Peterse de Both is, samen met Alet Jacobs, doopgetuige van Lijntjen Tabbert, dochter van Sijmen Sijmense Tabbert en Lijsken Theunis Botermaet.

Generatie III

III-a

Wouter Claeszn de Bot, woont te Almkerk (1664/1665), zoon van Claes Dirckszn Bot (zie II-a) en Dirckje Gherlofs.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw [Maria, Maeijken?]:

 1. Dirck Wouterszn de Both, volgt onder IV-a

III-b

Abraham Corneliszn de Bot, heemraad Dussen Muijlkerk (1693), geboren [rond 1617], zoon van Cornelis Dirckszn Bot (zie II-b) en Jenneke Jansdr.

Abraham is getrouwd met Aegtjen Adrianne de Vries, overleden voor 1650 [?].

"dat Adriaen de Bodt in syn leven hebbende beseten en gepossideert sekere twee derde parten in een huys, erve en hoff, gelegen alhier, mitsgaders twee derde paarten in twee mergen landt, gelegen tot Eeten, ‘t leen werdende gehouden en leenroerig aan den adelycken huyse en leenhove van Gansoyen. En synde den voorschreven Adriaan de Both daerinne naer hoffs en leenregten (naer doode van syn vader Abraham de Bodt) geweest geinvestieert ende verleyt, blyckende uyt twee extracten authenticq des leenregisters van Gansoyen op den inventaris gebragt sub litteris J en K."

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Abrahamszn de Both, afkomstig van Dussen, volgt onder IV-b

 2. Adriaen Abrahamszn de Both, geboren te Gansoyen [vóór 1659], volgt onder IV-c

 3. Jan de Both.

 4. Jenneken de Both.

 5. Cornelia (Neeltje) Abrahamsdr de Both, volgt onder IV-d

III-c

Cornelis Janszn de Bot, heemraad (1654) en schepen (1654) van Dussen Muijlkerk, zoon van Jan [Dirckszn] Bot (zie II-c).

 • 1669 - 12 mei - Cornelis Janssen de Both is, samen met Jan Bastjaens, Theuntje Willems van Oversteegh, Lijntje Janssen Roubosch, etc, doopgetuige van Anneke Aertse Bastiaense, dochter van Aert Bastiaense [Tkindt] en Janneke Willems van Oversteegh.

 • 1670 - 3 april - vermeld worden Nicolaes en Leendert van Benschop als toezienders per testament gesteld door hun moeder Anna Leneartsdr, verder Cornelis Janszn de Bodt als man van Maria van Benschop.

Cornelis is getrouwd met Maria van Benschop, dochter van Jan Claeszn van Benschop en Anneken Leenaertsdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Cornelisz de Bot, geboren rond 1650, volgt onder IV-e

 2. Maria Cornelisdr de Bot, volgt onder IV-f

 3. Lucia "Sijken" Cornelisdr de Bot, [geboren voor 1666].

  • 1682 -7 juni - Lucia de Bodt is, samen met Lambertus Willems, doopgetuige van Gertrudis Elants, dochter van Joannes Hendrikse Elants en Adriana Willems.

  • 1687 - 8 december - Lucia de Bodt is, samen met Christianus Goijaerts, doopgetuige van Apollonia de Bruijn, dochter van Wilhelmus Arise de Bruijn en Maria Cornelisse de Bodt.

  • 1704 - 26 maart - Lucia de Bot is, samen met Judocus van Pas en Catharina van Raemsdonck, getuige van het huwelijk van (haar stiefdochter) Dijmphna Elants, dochter van Andreas Elants en Gertrudis Simons van Son, en Fransiscus Claasse van den Assum.

  Lucia is getrouwd (1) (katholiek) te Dussen op 1 juni 1682 (getuigen: Barbara Michiels en Melchior de Bruijn) met Arien Dirckszn Hoogendoorn, geboren rond 1647, zoon van Dirck Hoogendoorn.

  Lucia is getrouwd (2) (katholiek) te Dussen op 3 juli 1694 (getuigen: Maria Huijberde filia devota, Dorotheo de Leeuw en Gertrudis Olifiers) met Andreas Hendrickszn Elands, schout te Dussen, overleden op 10 april 1727, zoon van Hendrick Elands. Andreas is eerder getrouwd geweest met met Geertruida Simonsdr van Son, dochter van Simon van Son, waaruit een zoon Simon Elants.

 4. Sophia Cornelisdr de Bot.

III-d

Anthonis de Bodt.

Zijn kind(eren):

 1. Arien Anthoniszn de Bodt, vemeld (1678).

  • 1678 - 9 december - Arien Antonis de Bodt geeft authorisatie aan Wouter van Eijck, secretaris.

Generatie IV

IV-a

Dirck Wouterszn de Both, zoon van Wouter Bot (zie III-a).

Dirk is getrouwd [rond 1687] met Adriaentje Leendertsdr van Boxtel, dochter van Leendert van Boxtel.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Dirckszn de Bot, gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 6 juni 1688 (getuigen: Aeriaantjen Leenderts van Sluijs), volgt onder V-a

 2. Leendert de Bot, gedoopt (gereformeerd) te Almkerk op 17 september 1690 (getuigen: Anneken Marcelis), volgt onder V-b

 3. Willem de Bot, gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 10 augustus 1692 (getuigen: Sanderijn van de Heuvel).

 4. Pieternella de Bot, gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 22 mei 1695 (getuigen: Neeltje Florissen van der Giessen), overleden voor 1702.

 5. Jenneken de Bot, gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 14 juli 1697 (getuigen Maikem Dircksen de Bot).

 6. Dirck de Both, gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 24 augustus 1698 (getuigen: Mecheltjen Dircksen de Bot), overleden voor 1701.

 7. Dircksken de Both, gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 28 maart 1700 (getuigen: Adriaantje Backers).

 8. Dirck de Both, gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 23 oktober 1701 (getuigen: Stijntjen Pietersen van Delden).

 9. Eeltje de Both, gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 22 oktober 1702.

Niet onder de dopen vermeld, maar wel als doopgetuige(n) van de kinderen van bovenstaande broers en zusters:

 1. Mechtildis Dircksdr de Bot, volgt onder V-c

 2. Anna de Bot, volgt onder V-d

 3. Maria (Maijken) Dircksdr de Bot, volgt onder V-e

 4. Bernardus de Bot, vermeld als doopgetuige (1713).

IV-b

Cornelis Abrahamszn de Both (de Bott), afkomstig van Dussen (1677), zoon van Abraham Corneliszn de Bot (zie III-b) en Aegtjen Adrianne de Vries.

Cornelis is getrouwd (gereformeerd) te Babyloniënbroek op 11 april 1677 (ondertrouwd aldaar op 18 maart 1677) met Cornelia de Bruijn. Cornelia is eerder getrouwd geweest met Philips Aertszn van Waerthuijsen, zoon van Aert van Waerthuijsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anthonij de Bott, gedoopt te Babyloniënbroek op 3 september 1679 (getuigen: haer beijde broers).

 2. Anthonij Corneliszn de Bott, gedoopt te Babyloniënbroek op 5 januari 1681 (getuigen: Eeltien de Bruijn), volgt onder V-f

 3. Abraham de Bott, gedoopt (ten dope gehouden door Cornelia de Bott) te Babyloniënbroek op 4 november 1685 (getuigen: -).

IV-c

Adriaen Abrahamszn de Both, collecteur van de Reeële en Personele Lasten, geboren te Gansoyen [vóór 1659], overleden aldaar (in de Meijerije van S Bos), begraven (ontvangen van de kinderen de somme van f 3-0-0) te Eethen op 10 maart 1728, zoon van Abraham Corneliszn de Bot (zie III-b) en Aegtjen Adrianne de Vries.

"dat Adriaen de Bodt in syn leven hebbende beseten en gepossideert sekere twee derde parten in een huys, erve en hoff, gelegen alhier, mitsgaders twee derde paarten in twee mergen landt, gelegen tot Eeten, ‘t leen werdende gehouden en leenroerig aan den adelycken huyse en leenhove van Gansoyen. En synde den voorschreven Adriaan de Both daerinne naer hoffs en leenregten (naer doode van syn vader Abraham de Bodt) geweest geinvestieert ende verleyt, blyckende uyt twee extracten authenticq des leenregisters van Gansoyen op den inventaris gebragt sub litteris J en K."

Bronnen

 • 1690 - Arien de Bot te Gansoyen contra Jacobus Willemszn Uythoven.

  Bron: Gemeentearchief Waalwijk, Rechterlijk archief, Waalwijk

 • 1701 - Arien de Bot is doopgetuige (katholiek) voor Nicola, dochter van Johannes van Kessel en Anneken van Benschop.

 • 1707 - Verklaring van Adriaan de Bott te Gansoyen, collecteur van de gemene landsmiddelen over Besoijen, en Hendrick Mulders te Genderen voor schepenen van Doeveren, op verzoek van schout en gerecht van Besoijen, over het beledigen van laatstgenoemden door de president-schepen van Drongelen.

  Bron: Gemeentearchief Waalwijk, Dorpsbestuur, Besoijen

 • 1709 - Hendrick Verhoeven contra Adriaen de Bodt.

  Bron: Gemeentearchief Waalwijk, Rechterlijk archief, Waalwijk

 • 1713 - Arien de Both contra Lourens Couwenbergh.

  Bron: Gemeentearchief Waalwijk, Rechterlijk archief, Waalwijk

Adriaen is getrouwd (1) te Drunen (gereformeerd) op 31 oktober 1677 met Johanna Hidden, geboren te Venray.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham de Both,, geboren [voor 1689], volgt onder V-g

 2. Dirck de Both, woont te Waalwijk (1730).

  • 1732 - Verslag van een vergadering van regeerders van Waalwijk over de insinuatie aan regeerders van Gansoyen om de zorg voor de krankzinnige Dirk de Both over te nemen.

   Bron: Gemeentearchief Waalwijk, Stadsbestuur, Waalwijk

Adriaen is getrouwd (2) te Drunen (gereformeerd) op 25 december 1697 (ondertrouwd te Waalwijk, impost f6.- betaald te Meeuwen op 22 december 1697) met Maria van Benschop, dochter van Jacob van Benschop (rentmeester en secretaris) en Adriana van Brantwijk.

IV-d

Cornelia (Neeltje) Abrahamsdr de Both, woont te Wijk (1690), dochter van Abraham Corneliszn de Bot (zie III-b) en Aegtjen Adrianne de Vries.

Neeltje is getrouwd (1) met Meeuwis Drieszn Sluijmer, zoon van Andries Sluijmen. Meeuwis is eerder getrouwd geweest met [onbekend].

Uit dit huwelijk:

 1. waarschijnlijk Wouter Sluijmer.

  • 1694 - 18 oktober - Wouter (ziek te bed) testeert en vermaakt zijn goederen aan zijn halve broers en zusters langs vaders kant.

 2. Abraham Sluijmer, woont te Wijk, belijdenis te Babiloniënbroek (1705).

  Abraham is getrouwd te Babiloniënbroek op 10 februari 1700 met Geertruij Cornelisdr Hollander, woont te Babiloniënbroek, [waarschijnlijk gedoopt te Babiloniënbroek op 27 september 1676, dochter van Cornelis Corneliszn Hollander en Mariecke van Deuteren]. Geertruij is later hertrouwd te Meeuwen op 27 juni 1743 (impost te Woudrichem op 11 mei 1743) met Hendrick van Pelt. Hendrick is eerder getrouwd geweest met Dingena van Stelt.

 3. Adriaentje Sluijmer, belijdenis te Babiloniënbroek (1705), overleden (impost te Babiloniënbroek aldaar op 10 januari 1746).

  Adriaentje is getrouwd (1) te Babiloniënbroek op 5 juni 1707 (ondertrouwd aldaar op 13 mei 1707) met Roelof Hendrickszn Jorisse, waarschijnlijk zoon van Hendrick Jorisse en Geertruijt van der Wiel.

  Adriaentje is getrouwd (2) te Babiloniënbroek op hemelvaartsdag 1721 (ondertrouwd aldaar op 26 april 1721) met Jacob Vermeulen, gedoopt te Babiloniënbroek op 3 oktober 1694, zoon van Dirck Jacobszn Vermeulen en Trijntje van den Alm.

 4. Arien Sluijmer.

  Arien is waarschijnlijk getrouwd te Wijk rond 1706/1710 met Aaltje Leendertsdr van Helden, dochter van Leendert Franszn van Helden en Catharina Jansdr van Wijck.

Neeltje is getrouwd (2) te Doeveren op 19 februari 1690 met Andries Claeszn van Drunen, woont te Wijk (1690), zoon van Claes van Drunen. Andries is eerder getrouwd geweest met Emmeken Molenplas.

 • 1702 - De meubelen, goederen, etcetra worden verkocht, nagelaten door Andries van Drunen en zijn laatste huisvrouw Cornelia de Bodt, beiden zaliger, en van Meeuwis Dries Sluijmers zaliger.

IV-e

Gerard Cornelisz de Bot, geboren rond 1650, overleden na 1712, zoon van Cornelis Janszn de Bot (zie III-c) en Maria van Benschop.

Gerard is getrouwd (1) (katholiek) te Dussen op 22 april 1683 (getuigen: Jacobus Burgers en Joanna Stevens) met Helena Dircksdr van der Goes, dochter van Dirck van der Goes.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 20 januari 1685 (getuigen: Maria de Bodt).

 2. Maria de Both, gedoopt (katholiek) te Dussen op 23 maart 1686 (getuigen: Maria de Bodt), volgt onder V-h

Gerard is getrouwd (2) (katholiek) te Dussen op 9 mei 1688 (getuigen: Maria van Zutphen en Margarita van der Laeck) met Anna Cornelisdr van Tilburgh, geboren rond 1650, gedoopt (katholiek), overleden voor 1695, dochter van Cornelis Woutersz van Tilburgh en Geertjen Brustens.

Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis de Both, gedoopt (katholiek) te Dussen op 20 december 1689 (getuigen: Ambrosius van Tilborgh en Elisabetha soror).

 2. Cornelia de Bot, gedoopt (katholiek, quorum nomine de fonte Cornelia Jansen) te Dussen op 8 oktober 1691 (getuigen: Ambrosius Cornelisse van Tilborgh en Maria de Bodt).

Niet onder de dopen vermeld, maar wel met patroniem:

 1. Johannes Gerardszn de Bot, volgt onder V-i

IV-f

Maria Cornelisdr de Bot, overleden voor 16 juni 1712, dochter van Cornelis Janszn de Bot (zie III-c) en Maria van Benschop.

Maria is getrouwd (katholiek) te Dussen op 26 september 1687 (getuigen: Cornelius van Honswijck en Fernandus Teulingh) met Wilhelmus Adriaenszn de Bruijn, landbouwer, zoon van Adriaen de Bruijn. Wilhelmus is later getrouwd met met Marijke Ariensdr Leegghanger, overleden voor 1722.

Uit dit huwelijk:

 1. Apollonia de Bruijn, gedoopt (katholiek) te Dussen op 8 december 1687 (getuigen: Lucia de Bodt en Christianus Goijaerts).

 2. Joanna de Bruijn, gedoopt (katholiek) te Dussen op 16 augustus 1689 (getuigen: Leonardus van Reusel).

  Johanna is getrouwd met Aart van Dinderen.

 3. Adrianus de Bruijn, gedoopt (katholiek) te Dussen op 27 april 1691 (getuigen: Cornelia Castelijns nom Jacobi Adriaens de Bruijn en Cornelia Castelijns nom Antonette Adriaens de Bruijn).

 4. Cornelius de Bruijn, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 augustus 1694 (getuigen: Lucia Cornelisse de Bodt).

 5. Jacobus de Bruijn, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 januari 1698 (getuigen: Christianus van Opheijm en ejus uxor Antonette Adriaanse de Bruijn).

Generatie V

V-a

Wouter Dirckszn de Bot (de Bodt), schepen Dussen Muijlkerk (1742-1746), gedoopt (gereformeerd) te Dussen op 6 juni 1688, overleden voor 3 oktober 1750, zoon van Dirck Wouterszn de Both (zie IV-a) en Adriaentje Leendertsdr van Boxtel.

Wouter is getrouwd (schepenbank) te Waspik op 3 februari 1732 (ondertrouwd aldaar op 17 januari 1732) met Maria Stoffelsdr de Hoogh, geboren te Waspik, dochter van Stoffel de Hoog. Maria is later ondertrouwd te Dussen op 3 oktober 1750 met Adriaan Rijke.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 22 oktober 1733 (getuigen: Mechtildis de Bot en Jan Lensvelt).

 2. Cornelia de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 30 januari 1735 (getuigen: Quirinus van Rossum en Cornelia Vermeijs).

 3. Maria Catherina de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 juni 1736 (getuigen: Quirinus van Rossum en Cornelia Vermeijs), volgt onder VI-a

 4. Cornelius de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 16 januari 1739 (getuigen: Theodorus de Bot en Waltera de Bot), volgt onder VI-b

 5. Helena de Bot, gedoopt te Dussen (katholiek) op 16 maart 1741 (getuigen: Theodorus de Bot en Waltera de Bot), jong overleden.

 6. Helena de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 5 mei 1742 (getuigen: Theodorus de Bot en Woltera de Bot), begraven aldaar op 4 april 1761.

 7. Theodorus de Bot, gedoopt op 19 juli 1744, volgt onder VI-b2

 8. Cornelia de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 28 oktober 1746 (getuigen: Wouter van Gorcom en Woltera de Bodt).

V-b

Leendert de Bot, gedoopt (gereformeerd) te Almkerk op 17 september 1690, overleden op 16 april 1763, zoon van Dirck Wouterszn de Both (zie IV-a) en Adriaentje Leendertsdr van Boxtel.

Leendert is getrouwd te Dussen op 28 mei 1714 met Cornelia Petersdr Baes, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 december 1686, dochter van Petrus Janszn Baes en Waltera Andriesdr van Gils.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 30 januari 1715 (getuigen: Walterus de Bot en Adriana van Boxtel), volgt onder VI-c

 2. Waltera de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 december 1716 (getuigen: Adrianus Baes en Maria Baes), volgt onder VI-d

 3. Theodorus de Bot, geboren te Dussen op 10 september 1719, gedoopt (katholiek) aldaar op 10 september 1719 (getuigen: Walterus de Bot en Mechtildis de Bot in plaats van Joanna Baes), volgt onder VI-e

 4. Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 22 mei 1723 (getuigen: Wouter de Bot en Anna de Bot).

 5. Petrus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 15 maart 1727 (getuigen: Maria Baas en ejus maritus Cornelis Leeggangers).

V-c

Mechtildis Dircksdr de Bot, [geboren voor 1692], begraven (voort kleet f-.12.-, twee maal geluid) te Dussen-Muilkerk op 22 januari 1772, dochter van Dirck Wouterszn de Both (zie IV-a) en Adriaentje Leendertsdr van Boxtel.

Mechtildis had een verhouding Wilhelmus Gerritszn Sachte, zoon van Gerrit Sachte.

Uit deze verhouding:

 1. Maria Sachte, gedoopt (katholiek, filia naturalis) te Dussen op 28 april 1708 (getuigen: Adriana van Boxtel).

Mechtildis is getrouwd (2) (katholiek) te Dussen op 27 december 1710 (getuigen: Joanna en Maria van Raemsdonck) met Philips de Gouw (de Gau), gedoopt (katholiek) te Drunen op 17 november 1683 (getuigen: Arnoldus Anthonius de Gouw en Helena Philippus), zoon van Joannes Anthoniuszn (Jan Teuniszn) de Gouw en Bertje Philipsen de Loij.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 15 januari 1713 (getuigen: Bernardus de Bot en Maria Wildeman).

 2. Theodorus de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 20 september 1714 (getuigen: Cornelius de Gau en Petronella de Bot).

 3. Petronella de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 maart 1716 (getuigen: Adrianus de Gau en Cornelia Baes).

 4. Antonius de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 3 januari 1718 (getuigen: Joannes Arise van Hulst en Cornelia Baes).

 5. Wilhelmus de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 11 december 1719 (getuigen: Adrianus de Gau en Adriana van Boxtel).

 6. Bertha de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 november 1721 (getuigen: Arien de Gouw en Allegonda Hamberg).

 7. Adriana de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 13 augustus 1724 (getuigen: Adriana de Bot en Wouter de Bot).

 8. Anna Maria de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 9 juli 1726 (getuigen: Arien de Gouw en Petronella de Gouw).

 9. Adriana de Gau, gedoopt (katholiek) te Dussen op 26 juni 1729 (getuigen: Cornelia Baes loco Adriana de Bot en Walterus de Bot).

V-d

Anna de Bot, [geboren voor 1708], dochter van Dirck Wouterszn de Both (zie IV-a) en Adriaentje Leendertsdr van Boxtel.

Anna is getrouwd voor de kerk (katholiek) te Dussen op 10 augustus 1724 (getuigen: Elizabeth Schalcke en Anna van Seelst) en voor de schepenbank te Dussen-Munsterkerk op 19 augustus 1724 met Joannes Lensvelt.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus van Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 maart 1725 (getuigen: Walterus de Bot en Ariaantje de Bot).

 2. Jacoba Vulgo Jacomijntje Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 12 juni 1727 (getuigen: Sijmen Lensvelt en Peternel de Swart).

 3. Adriana Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 11 november 1729 (getuigen: Philips de Gouw en Mechtildis de Bot ejus uxor).

 4. Joanna Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 23 augustus 1731 (getuigen: Walterus Lensvelt en Bastiaantje Lensvelt).

 5. Walterus Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 4 februari 1734 (getuigen: Arien Peterse van der Pluijm en Maria Lijnvelt).

 6. Helena Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 augustus 1737 (getuigen: Theodorus de Bot en Adriana de Bot).

V-e

Maria (Maeijken) Dircksdr de Bot, [geboren voor 1686], dochter van Dirck Wouterszn de Both (zie IV-a) en Adriaentje Leendertsdr van Boxtel.

Maria is getrouwd [rond 1702] met Theodorus Dirckszn Wildeman, zoon van  Dirck Joostzn Wildeman en Kuijntje Evertsdr Boereweert. Theodorus is later hertrouwd (katholiek, dispensationem obtenta) te Dussen op 28 september 1707 (getuigen: Anthonia de Bruijn en Catharina van Raemsdonck) met Elisabeth Roubos.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wildeman, gedoopt (katholiek) te Dussen op 9 november 1703 (getuigen: Maria Janse Roubos en Henricus Leijnse).

  Maria is getrouwd (schepenbank) te Dussen op 7 februari 1723 met Adam Somers.

 2. Cornelia Wildemans, gedoopt (katholiek) te Dussen op 25 mei 1705 (getuigen: Cunera Boerwaert en Everardus Bulle).

 3. Theodorus Wildeman, gedoopt (katholiek) te Dussen op 27 juli 1706 (doopgetuigen: Walterus de Bot frater en Mechtildis de Bot soror)

V-f

Anthonij Corneliszn de Bott, gedoopt te Babyloniënbroek op 5 januari 1681, vermoord (doodgestoken met een mes) rond juli 1715, zoon van Cornelis Abrahamszn de Both (zie IV-b) en Cornelia de Bruijn.

Anthonij is getrouwd (gereformeerd) te Babyloniënbroek  op 1 januari 1711 (ondertrouwd aldaar op 4 december 1710) met Geertruij Hollanders, geboren te Babyloniënbroek, [gedoopt te Babyloniënbroek op 27 september 1676, dochter van Cornelis Corneliszn Hollander en Maijcke van Deuteren].

Uit dit huwelijk:

 1. Abram de Bot, gedoopt te Babyloniënbroek op 24 januari 1712 (getuigen: Ariaentje Roelen).

 2. Antonie de Bot, gedoopt te Babyloniënbroek op 15 september 1715 (getuigen: Hendrikje van Sint Truijen).

V-g

Familiewapen de Both

Abraham de Both, secretaris en leengriffier van de graaf van "Den Bergh" (1714-1756), secretaris van Didam, leenman van het huis Berg, woont te 's Heerenberg (1730), geboren [voor 1689], overleden rond 1759, zoon van Adriaen de Both (zie IV-d) en Johanna Hidden.

Abraham is getrouwd (gereformeerd) te 's Heerenberg op 30 oktober 1718 met Magdalena Scheers, overleden te 's Heerenberg op 5 februari 1770, dochter van Arnold Scheers (burggraaf) en Johanna Pallant.

8 mei 1730: Gesien by myn heeren leenmannen van den leenhove van de hoge heerlykheyt van Gansoyen de procedure voor haar Edel Agtbare ten genegte van den 7 Meert 1730 en geresen tusschen den heer Willem van den Andel, stadhouder van den selven leen hove, in die qualiteyt eysscher en aanlegger ter eenre, ende Abraham de Bodt, woonende tot ‘s Herenberg, ende Dirck de Bodt, woonende tot Waalwyck, soonen ende leenvolgers van wylen Abraham [=Adriaen of hun grootvader Abraham] de Bodt, die verheven was ende heeft gepossideert seeckere twee derde parten in huys, erve ende hoff, gelegen tot Gansoyen, mitsgaders twee derde parten in twee mergen land, gelegen tot Eeten, beyde leenroerig aan desen leenhove, en alsoo gedaagdens by edict en defaillanten ter andere syde: soo en gelyck de voorscreven procedure by contumatie is geinstrueert met den intendit ende verificatoire bescheeden daartoe dienende, aen de syde des heeren eysschers ende aanleggers overgegeven. Myn heeren leenmannen voorschreven op alles wel en rypelyc gelet, mede gehad het preadvis van twee onpartydige regtsgeleerdens, verklaren de twee derde parten van het voorschreven huys, erf ende hoff, tesamen groot omtrent 4 hond, gelegen alhier tot Gansoyen, mitsgaders de twee derde parten in twee mergen land, gelegen tot Eeten, vervallen, en adjudiceeren mitsdien deselve aan den Hoog Edel Welgeboren Heer Hendrik van Lidt de Jeude, als leen heer des leenhofs van Gansoyen.

Bij bovenstaand stuk hoort het volgende:

Eysch en intendit gedaen maecken en aen de Edelachtbare heeren leenmannen des leenhofs Gansoyen overgegeven uyt den naam en van wegen Willem van den Andel, stadhouder des leenhoffs Gansoyen, indie qualiteyt eysscher en aanlegger, contra Abraham de Bodt, wonende tot ‘s Heerenberg, en Dirck de Bodt, althans wonende alhier, gedaegdens by edicte, gebrekige en defaillanten.

Edele Achtbare heeren leenmannen.

De voorschreven stadhouder en aanlegger dede naer alle behoorlycke praemissen en beneficien van regten seggen:

dat Adriaen de Bodt in syn leven hebbende beseten en gepossideert sekere twee derde parten in een huys, erve en hoff, gelegen alhier, mitsgaders twee derde paarten in twee mergen landt, gelegen tot Eeten, ‘t leen werdende gehouden en leenroerig aan den adelycken huyse en leenhove van Gansoyen. En synde den voorschreven Adriaan de Both daerinne naer hoffs en leenregten (naer doode van syn vader Abraham de Bodt) geweest geinvestieert ende verleyt, blyckende uyt twee extracten authenticq des leenregisters van Gansoyen op den inventaris gebragt sub litteris J en K.

Den selven [Adriaen de Bodt] op den 11 Maart 1728 deser werelt is komen te overleyden, uytwysens het extract uyt het doodregister op den inventaris gebr. sub littera L, agterlatende twee zoonen wesende [Abraham en Dirck] gedaegdens en defaillanten in desen, dat deselve in gebreecke en naelatickheyt blyvende van haar voorgenoemde leengoederen te verheffen den eedt van trouw en manschap te doen, de regten van heergewaede ende andere daertoe staende te betalen... etc.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Wilhelmus de Both, gedoopt te 's Heerenberg in juni 1719 (getuigen: Franz Willem, Fürst von Hohenzollern-Simaringen, en Johanna Catharina Victoria, gravin van Montfort), volgt onder VI-f

 2. Baert Johannes de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 1 september 1720, overleden aldaar op 8 mei 1735.

 3. Johanna Aloysia de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 28 oktober 1722.

  Johanna is getrouwd te Didam in september 1744 met Willem Ketelaar, geboren te Doesburg.

 4. Anthonius Nicolaus Johannes Nepomucemus de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 2 juli 1724, volgt onder VI-g

 5. Xaverius Anthon Joseph Johannes Nepomuoenus de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 1 juni 1726, volgt onder VI-h

 6. Christina de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 25 augustus 1730, overleden te Bergh op 25 mei 1814.

  Christina is getrouwd te 's Heerenberg met Andries Vermeulen, geboren te Emmerik.

Gasthuis 'Sint Gertrudis' te 's Heerenberg

Gasthuis Sint Gertrudis
Gasthuis Sint Gertrudis

In 1999 verscheen het boek 'Gasthuis Sint-Gertrudis in 's-Heerenberg', historische notities opgespoord en opgetekend door leden van de Heemkundekring Bergh. De omslag en de pagina's 72 tot en met 80 worden gesierd met een reconstructie door Ton Bredie van de Marktstraat anno 1902. Men kan zien hoe de westelijke straatwand er toen uitzag. De meeste huizen zijn gesloopt ten behoeve van uitbreiding van Sint Gertrudis. Al eerder was 'het Hof van Hedel' door het Gasthuis aangekocht en afgebroken. Het grondstuk werd in 1887 bij de tuin van het gasthuis gevoegd. Dit voorname en grote huis bestond al in de 15e eeuw (zie 'Bergh; Heren, Land en Volk' blz 464).

In 1729 werd het gekocht door Abraham de Both, secretaris en leengriffier van de Graaf van den Bergh. Het bleef bijna 100 jaar in de familie De Both. Nakomelingen van deze bewoners hebben hoge functies bekleed. Notaris is een beroep dat regelmatig in de archieven opduikt met betrekking tot deze familie.

Een kleinzoon van voornoemde Abraham de Both is Abraham Stephan Frans de Both, door de pastoor van 's-Heerenberg gedoopt op 22 april 1771. Hij wordt later drost en baljuw te Didam en fiscaal te Millingen aan de Rijn. Hij trouwt in 1800 te Didam met de douairière Bernhardine Friderica Luise von Brun. Zij staat in de geschiedenis bekend als 'die liederliche Von Brun'. Deze negatieve betiteling is volgens ing. H.C.F.G. van Ditzhuyzen absoluut niet terecht. Hij verkondigt dat in het boek 'Brouwers, Burgers en Buitenlui' dat in 1985 in Huis Bergh ten doop werd gehouden. Zijn dochter Reinildis hield toen een inleiding. Reinildis gaf dit jaar op de tweede van de tweede nog commentaar op Duitsland 2 bij het 'huwelijk van het jaar'.

Bronnen: "Gasthuis Sint-Gertrudis in 's-Heerenberg", door Heemkundekring Bergh; "Brouwers, Burgers en Buitenlui", door ing. H.C.F.G. van Ditzhuyzen, 1985.

V-h

Maria de Both, gedoopt te Dussen op 23 maart 1686, overleden voor 1725, dochter van Gerard Cornelisz de Bot (zie IV-e) en Helena Dirkxdr.

Maria is getrouwd met Simon Elants, gedoopt (katholiek) te Dussen op 4 oktober 1691 (getuigen: Petrus van Son en Adriana Willems), overleden aldaar op 6 juni 1768, zoon van Andreas Elants (schout van Dussen) en Geertruida Simonsdr van Son. Simon is later getrouwd (katholiek) te Dussen op 23 september 1725 (getuigen: Maria Boumans en Apollonia Teulings) (ondertrouwd Dussen-Muilkerk op 29 augustus 1725, impost te Waspik op 29 augustus 1725) met Hendrina Kivits.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Elants, gedoopt (katholiek) te Dussen op 23 januari 1712 (getuigen: Andreas Eelant en Lucia Cornelisse de Bohm).

 2. Gertrudis Eelants, gedoopt (katholiek) te Dussen op 9 december 1713 (getuigen: Arnoldus van Son en Dingna Eelants in plaats van Cornelia Tuijlings).

 3. Henricus Eelants, gedoopt (katholiek) te Dussen op 21 juni 1715 (getuigen: Petrus Feijnebuijck en Sophia Eelants in plaats van Petronella Teulings).

 4. Cornelius Eelants, gedoopt (katholiek) te Dussen op 29 oktober 1717 (getuigen: Cornelius de Bruijn en Cornelia de Bot).

 5. Joannes Elants, gedoopt (katholiek) te Dussen op 19 december 1719 (getuigen: Cunardus Tuijlings en Cornelia Tuijlings), begraven te Dussen op 24 augustus 1796.

  Joannes is getrouwd met Petronella van der Pluijm, gedoopt te Dussen-Munsterkerk op 28 april 1728, overleden voor 1829, dochter van Adrianus van der Pluijm (zalmvisser op de Biesbosch) en Maria Woutersdr Lensvelt.

 6. Sophia Elants, gedoopt (katholiek) te Dussen op 1 augustus 1722 (getuigen: Andreas Elants en Sophia de Bot).

V-i

Johannes Gerardszn de Bot "de oude", overleden voor 1772, zoon van Gerard Cornelisz de Bot (zie IV-e) en Anna Cornelisdr van Tilburgh.

Johannes is getrouwd met Petronella (Cornelia, Sophia) Tuijlings, begraven te Dussen op 10 december 1772.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 30 september 1709 (getuigen: Rutherus van de Mosselaer en Joanna de Bruijn).

 2. Adrianus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 28 september 1711 (getuigen: Cunardus Tuijlings en Appolonia Tuijlings).

 3. Gerardus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 30 maart 1714 (getuigen: Sijmon Eelant en Maria de Bot), volgt onder VI-i

 4. Cornelius de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 9 december 1716 (getuigen: Joannes van Boxtel en Sophia Cornelisse de Bot).

 5. Johannes de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 april 1719 (getuigen: Rutherus van de Morselaer en Cornelia de Bot), volgt onder VI-j

Generatie VI

VI-a

Maria Catherina de Bot, gedoopt te Dussen op 6 juni 1736, verdronken (door de hoge vloed) aldaar op 14 november 1775, begraven aldaar op 17 november 1775, dochter van Wouter de Bot (zie V-a) en Maria de Hoogh.

Maria is getrouwd (gereformeerd) op 12 mei 1754 (ondertrouwd te Dussen op 27 april 1754) met Jan Aarts, verdronken (door de hoge watervloed) te Dussen op 14 november 1775, begraven (van den armen) aldaar op 17 november 1775, afkomstig van Eersel.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Aarts, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 oktober 1760 (getuigen: Adrianus Aerts en Emerentiana van der Schrieck), verdronken (door de hoge vloed) te Dussen op 14 november 1775, begraven aldaar op 17 november 1775.

 2. Leonardus Aarts, gedoopt (katholiek) te Dussen op 1 juni 1764 (getuigen: Leonardus Dielissen en Aldegundis Dielissen), verdronken (door de hoge vloed) te Dussen op 14 november 1775, begraven aldaar op 19 november 1775.

VI-b

Cornelius de Bot, gedoopt te Dussen op 16 januari 1739, zoon van Wouter de Bot (zie V-a) en Maria de Hoogh.

Cornelius is ondertrouwd (katholiek) te Zevenbergen op 11 april 1766 (getuigen: Wilhelmus den Biggelaar en Cornelia Rocks) en getrouwd (katholiek) aldaar op 4 mei 1766 (getuigen: Henricus Noteboom en Sebastiana Verhoeven) met Petronella van den Biggelaar, geboren te Zevenhuizen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 3 mei 1767 (getuigen: Nicolaus Thijssen en Helena de Bodt), overleden te Zwaluwe op 1 oktober 1812.

 2. Walterus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 augustus 1768 (getuigen: Theodorus de Bodt en Elizabeth Dome), volgt onder VII-a

 3. Elisabeth de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 10 mei 1770 (getuigen: Wilhelmus van den Biggelaar en Digna van den Biggelaar).

 4. Digna de Bodt, gedoopt (katholiek) te Zevenbergen op 18 december 1772 (getuigen: Dirck de Bodt en Digna den Biggelaar).

  Digna is getrouwd (1) met Cornelis Haansdorf.

  Digna is getrouwd (2) te Zwaluwe op 8 jni 1807 (ondertrouwd aldaar op 2 mei 1807) met Cornelis van der Made, overleden te Zwaluwe op 19 november 1829. Cornelis is eerder getrouwd geweest met Catharina Kavelaar.

 5. Theodorus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 27 maart 1776 (getuigen: -).

  Theodorus is getrouwd (1) te Hooge en Lage Zwaluwe op 17 april 1822 met Maria Langenberg, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe, dochter van Cornelis Langenberg en Cornelia Raaijmakers.

  Theodorus is getrouwd (2) te Hooge en Lage Zwaluwe op 6 mei 1826 met Dingena Vissere, geboren te zwaluwe, dochter van Cornelis Vissere en Geertruida Vrins.

VI-c

Theodorus (Dirck) de Bot, gedoopt op 19 juli 1744, overleden te Hooge en Lage Zwaluwe op 3 oktober 1833, zoon van Wouter de Bot (zie V-a) en Maria de Hoogh.

Theodorus is getrouwd (gereformeerd) te Zevenbergen (ondertrouwd aldaar op 18 mei 1770) met Dingena van den Bichelaar, afkomstig van Steenbergen(?).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 20 februari 1771, jong overleden.

 2. Elisabeth de Bodt, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 1 mei 1772, volgt onder VII-b

 3. Walterus de Bot, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 1773, jong overleden.

 4. Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 29 mei 1775.

 5. Johanna de Bot, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 24 oktober 1777, jong overleden.

 6. Johanna de Bot, dagloonster, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 9 september 1778, overleden te Hooge en Lage Zwaluwe op 10 januari 1848.

  Johanna is getrouwd te Hooge en Lage Zwaluwe op 13 april 1815 met Dingeman Maas, arbeider, gedoopt Zevenbergen op 25 november 1775, overleden te Hooge en Lage zwaluwe op 14 april 1832, zoon van Adriaan Maas en Cornelia Domenie. Dingeman is eerder getrouwd geweest met Joanna Wevers.

 7. Walterus de Bot, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 25 augustus 1780, volgt onder VII-c

 8. Dorothea de Bot, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 23 april 1783.

 9. Adriana de Bot, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 17 juni 1785.

  Adriana is getrouwd te Hooge en Lage Zwaluwe op 30 april 1812 met Michel van Ginneken, geboren te Zwaluwe rond 1784, zoon van François van Ginneken en Petronelle de Leeuw.

VI-d

Adriana de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 30 januari 1715 (getuigen: Walterus de Bot en Adriana van Boxtel), begraven (van den armen) aldaar op 6 november 1759, dochter van Leendert de Bot (zie V-b) en Cornelia Petersdr Baes.

Adriana is getrouwd (katholiek) te Dussen op 10 september 1741 (getuigen: Anna van Emmikhoven en Josephus van Eersel) (ondertrouwd (gereformeerd) aldaar op 24 juni 1741) met Dielis Sijmonse (Algidius Simonis).

Uit dit huwelijk:

 1. Alegundis Sijmonse, gedoopt (katholiek) te Dussen op 16 december 1742 (getuigen: Justus Sijmonse en Woltera de Bot).

 2. Leonardus Sijmonse, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 april 1744 (getuigen: Theodorus de Bot en Woltera de Bot).

 3. Lucia Sijmonse, gedoopt (katholiek) te Dussen op 5 april 1746 (getuigen: Henricus Sijmonse en Johanna Sijmonse).

 4. Cornelia Sijmonts, gedoopt (katholiek) te Dussen op 8 maart 1748 (getuigen: Theodorus de Bot en Maria de Bot).

 5. Simon Dielisse Sijmonse, gedoopt (katholiek) te Dussen op 3 november 1752 (getuigen: Henricus Simonse en Mechel Simonse).

VI-e

Waltera de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 december 1716 (getuigen: Adrianus Baes en Maria Baes), begraven (voort kleet f-.12.-) aldaar op 30 september 1758, dochter van Leendert de Bot (zie V-b) en Cornelia Petersdr Baes.

Waltera is getrouwd te Dussen (schepenbank) op 5 mei 1744 (getuigen: Wolterus de Bot en Petronella Schuts) (ondertrouwd aldaar op 18 april 1744) met Wouter van Gorkum.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Gorcom, gedoopt (katholiek) te Dussen op 12 juni 1745 (getuigen: Wilhelmus van Gorcom en Hendrina van Laarhoven).

 2. Cornelia van Gorcom, gedoopt (katholiek) te Dussen op 4 juni 1747 (getuigen: Theodorus de Bot en Maria de Bot).

 3. Cornelia van Gorcom, gedoopt (katholiek) te Dussen op 20 augustus 1748 (getuigen: Theodorus de Bot en Maria de Bot).

 4. Leonardus van Gorcom, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 oktober 1749 (getuigen: Theodorus de Bot en Maria de Bot).

 5. Adrianus van Gorcom, gedoopt (katholiek) te Dussen op 8 mei 1752 (getuigen: Wilhelmus van Gorcom en Hendrina van Laarhoven).

 6. Leonardus van Gorcom, gedoopt (katholiek) te Dussen op 1 maart 1755 (getuigen: Johannes Arts en Maria de Bot).

 7. Johannes van Gorcom, gedoopt (katholiek) te Dussen op 20 september 1758 (getuigen: Wilhelmus van Gorcom en Hendrina van Laarhoven).

VI-f

Theodorus de Bot, landbouwer, geboren te Dussen op 5 september 1719, gedoopt (katholiek) aldaar op 10 september 1719, overleden aldaar op 14 april 1763, begraven aldaar op 16 april 1763, zoon van Leendert de Bot (zie V-b) en Cornelia Petersdr Baes.

Theodorus is ondertrouwd te Dussen op 15 januari 1757 en getrouwd aldaar op 6 februari 1757 met Emmerentia van der Schriek, gedoopt (katholiek) te Loon op Zand op 20 september 1725, overleden te Dussen op 10 juli 1788, begraven aldaar op 14 juli 1788, dochter van Dionisius "Nies" van der Schriek en Maria Adriaense van Riel. Emmerentia is eerder ondertrouwd te Dussen op 6 augustus 1751 en getrouwd aldaar op 29 augustus 1751 met Wilhelmus Peterszn Wijdvliet, gedoopt te Dussen op 19 augustus 1711, overleden voor januari 1757. Wilhelmus is eerder ondertrouwd te Almkerk op 7 januari 1747, getrouwd te Dussen op 5 februari 1747 met Helena de Wit, geboren te Babiloniënbroek, gedoopt te Dussen op 3 oktober 1722, overleden voor 1751, dochter van Nicolaus de Wit en Johanna van Sint Truijen.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 27 juli 1757 (getuigen: Johannes Aart en Maria de Bodt), volgt onder VII-d

 2. Maria de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 27 juli 1757 (getuigen: Adrianus van der Schrick en Helena van Riel), begraven (geen kleet) aldaar op 18 december 1758.

 3. Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 19 september 1759 (getuigen: Adrianus Schrick en Helena van Gielisse), begraven aldaar op 17 september 1760.

 4. Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 1 december 1760 (getuigen Adrianus Schrieck en Aldegundis Dillssens), volgt onder VII-e

 5. Theodorus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 augustus 1763 (getuigen: Cornelius de Bodt en Helena de Bodt), volgt onder VII-f

 6. Cornelia de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 augustus 1763 (getuigen: Leonardus van Dongen en Adriana van Dongen), volgt onder VII-g

Waarschijnlijk ook op basis van vernoemingen onder kinderen en doopgetuigen:

 1. Aagje (Agatha) de Bot, [geboren voor 1763], volgt onder VII-h

VI-g

Franciscus Wilhelmus de Both, landschrijver en secretaris van Boxmeer (1749-1784), leenman van het huis van den "Bergh", secretaris van graaf van "Den Bergh", gedoopt te 's Heerenberg in juni 1719, overleden te Boxmeer op 10 mei 1791, zoon van Abraham de Both (zie V-g) en Magdalena Scheers.

Franciscus is getrouwd (katholiek) te Boxmeer op 1 november 1749 met Elisabeth Braber, gedoopt (katholiek) te Cuijk op 9 augustus 1726, overleden te Boxmeer op 14 april 1781, dochter van Nicolaus Braber en Johanna van Batenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Baptista de Both, gedoopt te Boxmeer op 4 mei 1753.

 2. Johanna de Both, gedoopt te Boxmeer op 16 februari 1755.

 3. Johanna Gertrudis de Both, gedoopt te Boxmeer op 21 juni 1757.

  Johanna is getrouwd te Boxmeer op 3 maart 1783 met Engelbert Voss, geneesheer. Engelbert is eerder getrouwd geweest met Petronella Sloekebier, overleden voor 3 maart 1783.

 4. Henris Frans de Both, gedoopt te Boxmeer op 1 november 1759, overleden aldaar op 19 maart 1760.

 5. Anna Catharina de Both, gedoopt te Boxmeer in het jaar 1762, overleden aldaar op 14 januari 1819.

 6. Maria Louisa de Both, gedoopt te Boxmeer op 8 mei 1766, overleden aldaar op 20 september 1766.

 7. Maria Theresia de Both, gedoopt te Boxmeer op 1 november 1767.

VI-h

Anthonius Nicolaus Johannes Nepomucemus de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 2 juli 1724, zoon van Abraham de Both (zie V-g) en Magdalena Scheers.

Anthonius is getrouwd te 's Heerenberg op 5 juni 1770 met Wilhelmina Loefs, gedoopt te 's Heerenberg op 23 april 1738, dochter van Hendrik Loef en Theodora Neulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 2 december 1758, volgt onder VII-i

 2. Theodora de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 12 maart 1773.

  Theodora is getrouwd te 's Heerenberg op 20 oktober 1795 met Albertus Vink. Albertus is eerder getrouwd geweest met [onbekend], overleden voor 20 oktober 1795.

 3. Anna Maria de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 15 mei 1775, volgt onder VII-j

 4. Abraham Theodoor Jan de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 30 juli 1777.

 5. waarschijnlijk Helena de Both.

VI-i

Xaverius Anthony Joseph Johannes Nepomucemus de Both, leenman en leengrieffier van de graaf van den Berg, tins- en vrijrichter te 's Heerenbergh (1756-1794) en rechter aan Hof van Arnhem, gedoopt te 's Heerenberg op 1 juni 1726, overleden te Bergh op 22 november 1818, zoon van Abraham de Both (zie V-g) en Magdalena Scheers.

Xaverius is getrouwd te 's Heerenberg op 29 april 1769 met Joanna "Anna" Catharina Burgers, gedoopt te Doetinchem rond 1738, overleden te Bergh op 17 februari 1821, dochter van Steven Burgers en Anna Catharina Bouwman.

Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Catharina de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 18 januari 1770.

 2. Abraham Stephan Frans de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 22 april 1771, volgt onder VII-k

 3. Johan Michiel Anton de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 18 maart 1773.

 4. Franciscus Johannes Baptista de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 24 juni 1775, volgt onder VII-l

VI-j

Gerardus de Bot, gedoopt te Dussen (katholiek) op 30 maart 1714, zoon van Johannes de Bot (zie V-i) en Cornelia Teulings.

Gerardus is getrouwd met Gertrudis Rijken. Gertrudis is waarschijnlijk later hertrouwd (katholiek) te Dussen op 14 november 1744 (getuigen: Gertrudis Scippers en Petronella Schuts) met Cornelius Elants.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 oktober 1740 (getuigen: Cornelius Rijken en Cornelia de Bot).

VI-k

Johannes (Jan) de Bot, gedoopt te Dussen op 17 april 1719, begraven (voort kleet f2.-.-) te Dussen-Muilkerk op 7 april 1788, zoon van Johannes de Bot (zie V-i) en Cornelia Teulings.

Johannes is getrouwd (katholiek) te Dussen op 30 april 1747 (getuigen: Johannes Boor en Petronella Schuts) (ondertrouwd aldaar op 15 april 1747) met Adriana Strijp, begraven te Dussen op 12 september 1797.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 14 februari 1748 (getuigen: Adrianus de Bot en Cornelia Teulingh), volgt onder VII-m

 2. Johannes de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 23 februari 1749 (getuigen: Petrus Boerrewert en Johanna Capitijn), begraven aldaar op 15 september 1759.

 3. Cornelius de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 december 1750 (getuigen: Adrianus de Bot en Cornelia de Bot).

 4. Johanna de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 12 februari 1752 (getuigen: Johanna Capitijn en Petrus Boerewert).

 5. Johanna de Bodt, gedoopt te Dussen (katholiek) op 31 augustus 1753 (getuigen: Petrus Boerrewert en Johanna Capitijn), volgt onder VII-n

 6. Helena de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 maart 1755 (getuigen: Adrianus de Bot en Cornelia de Bot), begraven (geen kleet) aldaar op 25 april 1755.

 7. Johannes (Jan) de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 12 maart 1756 (getuigen: Adrianus de Bot en Cornelia de Bot), volgt onder VII-p

 8. Leonardus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 30 augustus 1757 (getuigen: Adrianus de Bodt en Cornelis de Bodt), volgt onder VII-q

 9. Adriana de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 augustus 1759 (getuigen: Johannes Streep en Adriana van Biessel), begraven te Dussen-Muilkerk op 22 januari 1776.

 10. Adrianus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 23 oktober 1760 (getuigen: Johannes Strijp en Adriana van Gessel).

 11. Digna de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 23 oktober 1760 (getuigen: Johannes Visschere en Ida Visschere).

 12. Apollonia de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 8 juli 1762 (getuigen: Arie de Bodt en Cornelia Teulingen), begraven aldaar op 19 juni 1801.

  Apollonia is ondertrouwd te Dussen op 22 mei 1798 en getrouwd aldaar op 9 juni 1798 met Gerrit van Dalen.

 13. Walterus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 juli 1764 (getuigen: Walterus Teulinck en Cornelia van Dongen), volgt onder VII-r

 14. Gerardus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 15 jauari 1766 (getuigen: Adrianus de Bodt en Johannes Capiteijn).

Generatie VII

VII-a

Walterus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 augustus 1768 (getuigen: Theodorus de Bodt en Elizabeth Dome), overleden te zwaluwe op 28 maart 1831, zoon van Cornelius de Bodt (zie VI-b) en Petronella van den Biggelaar.

Walterus is getrouwd met Pieternella Pellenaars.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonia de Bodt, volgt onder VIII-a

VII-b

Elisabeth de Bodt, gedoopt (katholiek) te Made en Drimmelen op 1 mei 1772, overleden te Hooge en Lage Zwaluwe op 14 september 1816, dochter van Theodorus de Bot (zie VI-c) en Dingena van den Bichelaar.

Elisabeth is getrouwd te Hooge en Lage Zwaluwe op 30 april 1804 (ondertrouwd aldaar op 13 april 1804) met Jacobus Goessens (Goosen).

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Goessens, gedoopt (katholiek) te Zevenbergen op 6 juni 1805 (getuigen: Cornelius Goessens, Appolonia van Hoogstraten en Digna den Biggelaar).

 2. Dingena Goessens, gedoopt (katholiek) te Zevenbergen op 6 december 1806 (getuigen: Dionijsius de Bot, Digna den Biggelaar en Petronilla Touthuijsen).

 3. Dionijsius Goessens, gedoopt (katholiek) te Zevenbergen op 10 februari 1809 (getuigen: Walterus de Bot en Adriana de Bot).

VII-c

Wouter D[irkszn] de Bodt, overleden te Hooge en Lage Zwaluwe op 28 maart 1831, zoon van Theodorus de Bot (zie VI-c) en Dingena van den Bichelaar.

Wouter is getrouwd te Hooge en Lage Zwaluwe op 28 mei 1810 (ondertrouwd aldaar op 11 mei 1810) met Elisabeth van Bergeijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronell de Bodt, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe rond 1813.

  Petronell is getrouwd in 1845 met Dingeman Stoop.

 2. Dingena de Bot, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe rond 1815.

  Dingena is getrouwd in 1838 met Cornelis Meijvis.

 3. Wilhelmus de Bot, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe rond 1820.

  Wilhemus is getrouwd in 1849 met Geertrui van Venrooij.

 4. Mighel de Bodt, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe rond 1820, volgt onder VIII-b

 5. Johanna de Bod, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe rond 1821 (1e huw.) of rond 1817 (2e huw.).

  Johanna is getrouwd (1) in 1841 met Matheus Raijmakers.

  Johanna is getrouwd (2) in 1849 met Mathias van Gils.

 6. Lucia de Bodt, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe rond 1823.

  Lucia is getrouwd in 1846 met Pieter Paijmans.

VII-d

Leonardus (Leendert) de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 27 juli 1757, zoon van Theodorus de Bot (zie VI-f) en Emmerentia van der Schriek.

Leonardus is getrouwd te Dussen op 11 mei 1788 (ondertrouwd aldaar (gereformeerd) op 25 maart 1788) met Cornelia Wijtvliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 22 juli 1788 (getuigen: Theodorus de Bodt en Cornelis de Bodt).

 2. Antonia de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 juni 1791 (getuigen: Quirnus van Hofwegen en Elizabetha Wijtvliet), volgt onder VIII-c

 3. Emerentia de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 22 februari 1793 (getuigen: Wilhelmus van der Pluijm en Agatha Wijtvliet), volgt onder VIII-d

 4. Cornelia de Botd, gedoopt (katholiek) te Dussen op 11 december 1794 (getuigen: Sijmon Elants en Adriana Chatelai), begraven te Dussen-Muilkerk op 3 juli 1797.

 5. Cornelius de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 21 oktober 1797 (getuigen: Franciscus van Dortmont en Alida conjuges), volgt onder VIII-e

 6. Adrianus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 14 oktober 1799 (getuigen: Petrus Gudde en Aldegundis Dielisse).

 7. Laurentius de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 10 augustus 1802 (getuigen: Wilhelmus van Wouw en Adriana van Wouw), volgt onder VIII-f

 8. Maria de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 september 1802 (getuigen: Embertus van Biesen en Maria de Bodt).

 9. Johannes de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 3 september 1806 (getuigen: Embertus van Biesen en Maria de Bodt), volgt onder VIII-g

VII-e

Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 1 december 1760, begraven te Roosendaal op 16 december 1807, dochter van Theodorus de Bot (zie VI-f) en Emmerentia van der Schriek.

Maria had een relatie rond juli 1784 met Nicolaas van Geerdinge, waaruit:

 1. Theodorus van Geerdinge, gedoopt te Dussen op 17 maart 1785 (filius naturalis; getuigen: Theodorus de Bot, Cornelia de Bot).

Maria is getrouwd op 7 september 1789 (ondertrouwd te Dussen op 22 augustus 1789) met Embertus (Eijmert) van Biesen, geboren te Dussen-Munsterkerk, woont te Dussen-Muilkerk (1778). Embertus is eerder getrouwd geweest op 10 mei 1778 (impost betaald te Dussen-Muilkerk op 21 april 1778, ondertrouwd te Dussen op 22 april 1778) met Clasina van Poppel.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Biesen, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 juni 1790 (getuigen: Henricus van der Schrik en Maria van der Schrik).

 2. Bernardus van Biesen, gedoopt (katholiek) te Dussen op 12 juni 1792 (getuigen: Bernardus van Biesen en Maria Schippers).

  Bernardus is getrouwd te Roosendaal op 29 juni 1816 met Adriana Verbeeck, geboren te Steenbergen, dochter van Andries Verbeeck en Catharina van der Heijden.

 3. Joanna van Biesen, gedoopt (katholiek) op 20 februari 1794 (getuigen: Cornelius Rijken en Wilhelmina Rijken).

 4. Dionisius van Bisen, gedoopt (katholiek) op 22 december 1795 (getuigen: Gabriel Busio en Cornelia de Bodt).

VII-f

Theodorus de Bot, 'nautae extranei' (= schipper in den vreemde), gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 augustus 1763, verdronken te Oude-Tonge op 7 oktober 1819, zoon van Theodorus de Bot (zie VI-f) en Emmerentia van der Schriek.

Theodorus is ondertrouwd te Wouw op 17 mei 1794 en getrouwd aldaar op 1 juni 1794 (1) met Anna Maria Verbeek, geboren te Steenbergen, overleden te Roosendaal op 2 december 1796.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna de Bot, gedoopt te Rotterdam op 23 maart 1795.

 2. Joannis de Bot, gedoopt te Roosendaal op 18 november 1796, jong overleden voor november 1797.

Theodorus is ondertrouwd te Roosendaal op 4 oktober 1797 en getrouwd aldaar op 29 november 1797, getrouwd (schepenbank) aldaar op 19 november 1797 (2) met Maria van Dongen, gedoopt (katholiek) te Oosterhout op 21 december 1770, overleden te Roosendaal op 25 mei 1813, dochter van Gijsbert Cornelisse van Dongen en Maria Pieterse van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 1. Emerentiana de Bot, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 25 maart 1798, jong overleden.

 2. Gijsbertus de Bot, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 26 februari 1800, volgt onder VIII-h

 3. Anna Maria de Bot, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 23 februari 1802.

 4. Dorothea de Bot, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 23 februari 1802, volgt onder VIII-i

 5. Laurentius de Bot, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 21 oktober 1803, volgt onder VIII-j

 6. Emerentiana de Bot, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 25 februari 1806.

  Emerentia is getrouwd te Roosendaal op 31 mei 1829 met Adrianus Rommens, geboren te Roosendaal, zoon van Adriaan Rommens en Catharina van den Brant.

 7. Joannes de Bot, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 14 september 1808, volgt onder VIII-k

 8. Leonardus de Bot, gedoopt te Roosendaal op 18 maart 1811.

 9. Maria de Bot, gedoopt te Roosendaal op 22 maart 1814.

Theodorus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 4 mei 1816, getrouwd te Roosendaal (katholiek; Sint Janskerk) op 22 februari 1814 (3) met Maria Elisabeth Vincenten, arbeidster, gedoopt te Nispen op 13 september 1778, overleden te Roosendaal op 28 februari 1858, dochter van Anthony Vincenten en Maria Vreugts.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Bot, gedoopt te Roosendaal op 22 maart 1814.

 2. Antonius de Bot, gedoopt te Roosendaal op 18 oktober 1816.

  Antonius is getrouwd met Jacoba.

 3. Antonius de Bot, gedoopt te Roosendaal op 23 november 1818.

VII-g

Cornelia de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 augustus 1763, overleden aldaar op 15 oktober 1818, dochter van Theodorus de Bot (zie VI-f) en Emmerentia van der Schriek.

Cornelia is getrouwd (gereformeerd) te Dussen op 24 november 1792 (impost betaald te Almkerk op 31 oktober 1792, ondertrouwd aldaar op 4 november 1792, ondertrouwd te Dussen op 2 november 1792) met Gabriel Busio, geboren te Gilze op 15 oktober 1758, overleden te Dussen op 12 augustus 1849, zoon van Arnoldus Busio en Cornelia van den Aulandt.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Busio, gedoopt (katholiek) te Dussen op 7 september 1793 (getuigen: Wilhelmus Busio en Joanna Busio conjuges).

  Cornelia is getrouwd te Raamsdonk op 7 mei 1824 met Adrianus Rollenberg, geboren te Dussen op 7 september 1793, zoon van Nicolaas Rollenberg en Catharina Timmers.

 2. Emmerentia Busio, gedoopt (katholiek) te Dussen op 23 september 1794 (getuigen: Wilhelmus van der Pluijm en Agatha de Bodt).

  Emmerentia is getrouwd te Dussen op 28 juni 1822 met Christiaan Leeggangers, geboren te Dussen op 15 september 1791, zoon van Franciscus Leeggangers en Elisabeth Dijkmans.

 3. Petronella Busio, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 september 1796 (getuigen: Michael van Busio en Catharina van Busio).

 4. Arnoldus Busio, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 januari 1798 (getuigen: Gabriel Busio en Joanna Busio).

 5. Dorothea Busio, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 november 1799 (getuigen: Leonardus de Bodt en Cornelia Wijtvliet).

  Dorothea is getrouwd te Waspik op 2 mei 1829 met Theodorus Rollenbergh, geboren te Waspik op 15 oktober 1800, zoon van Nicolaas Rollenbergh en Catharina Timmers.

 6. Maria Busio, geboren te Dussen op 17 september 1802.

  Maria is getrouwd te Dussen op 3 oktober 1829 met Leonardus van Tilborg, geboren te Dussen op 27 december 1801, zoon van Peter van Tilborg en Johanna van Tilborg.

 7. Catharina Busio, gedoopt (katholiek) te Dussen op 22 november 1804 (getuigen: Gabriel Busio en Joanna Busio).

 8. Johanna Busio, gedoopt (katholiek) te Dussen op 10 oktober 1809 (getuigen: Wilhelmus van den Broek en Joanna van den Broek).

  Johanna is getrouwd te Raamsdonk op 22 januari 1835 met Johannes van Strien, schutter en arbeider, geboren te Raamsdonk op 7 november 1806, overleden aldaar op 24 april 1890, zoon van Hubertus van Strien en Maria van Strien.

VII-h

Aagje (Agatha) de Bot, [geboren voor 1763], waarschijnlijk dochter van Theodorus de Bot (zie VI-f) en Emmerentia van der Schriek.

Aagje is getrouwd (katholiek) te Dussen op 30 mei 1779 (ondertrouwd aldaar op 14 mei 1779) met Willem Peterszn van der Pluijm, zoon van Peter van der Pluijm.

Uit dit huwelijk:

 1. Emerentia van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 15 december 1788 (getuigen: Leonardus de Bodt en Adriana van Gorp).

VII-i

Johannes de Both, lid van het 2de Intermediair Administratief Bestuur (tot 15 juni 1798), rentenier (1822), gedoopt te 's Heerenberg op 2 december 1758, overleden te Bergh op 15 december 1822, zoon van Anthonius Nicolaus Johannes Nepomucemus de Both (zie VI-h) en Wilhelmina Loefs.

Johannes is getrouwd te 's Heerenberg op 24 oktober 1797 met Johanna Vink, geboren te 's Heerenberg rond 1781, dochter van Albertus Vink en Frederika Trip. Johanna is later getrouwd te 's Heerenberg op 24 januari 1824 met Johannes Ketelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Willem de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 10 april 1799, overleden te Bergh op 14 april 1847.

 2. Hendrik Jan de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 14 september 1801, volgt onder VIII-l

 3. Antony Frans de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 21 februari 1804.

 4. Petrus Joseph Antony de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 22 februari 1805.

 5. Anthony Joseph Joan de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 13 december 1806, volgt onder VIII-m

 6. Wilhelmus Ludovicus de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 12 april 1809, volgt onder VIII-n

 7. Frederica de Both, gedoopt te 's Heerenberg op 11 oktober 1812.

 8. Joseph Theodoor de Both, geboren te 's Heerenberg op 22 december 1814, overleden te Bergh op 2 januari 1815.

 9. Magdalena Leopoldina de Both, geboren te 's Heerenberg op 5 januari 1816.

 10. Dorothea Magdalena de Both, geboren te 's Heerenberg op 31 maart 1819.

  Dorothea is getrouwd te 's Heerenberg op 12 april 1842 met Johannes Hesseling, koopman (1842), geboren te Wesel (Duitsland) rond 1816, zoon van Henricus Hesseling en Catharina Kresken.

VII-j

Anna Maria de Both, gedoopt te 's-Heerenberg op 11 mei 1775, overleden aldaar op 2 januari 1834, dochter van Anthonius Nicolaus Johannes Nepomucemus de Both (zie VI-h) en Wilhelmina Loefs.

Anna is getrouwd te 's-Heerenberg op 11 oktober 1807 met Willem ten Haaf, cabaretier (voerman), gedoopt te 's-Heerenberg op 27 juli 1781, overleden aldaar op 15 december 1840, zoon van Johannes ten Haaf en Joanna Kock.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Johanna ten Haaf, gedoopt te 's-Heerenberg op 14 april 1808, overleden aldaar op 5 januari 1858.

  Wilhelmina is getrouwd te 's-Heerenberg op 22 november 1828 met Gradus Tervoert.

 2. Johanna Maria ten Haaf, gedoopt te 's-Heerenberg op 29 mei 1809, overleden aldaar op 5 januari 1858.

 3. Theodora ten Haaf, geboren te 's-Heerenberg op 18 oktober 1813.

  Theodora is getrouwd te Rheden op 19 november 1859 met Johannes Eskens, geboren te Zevenaar rond 1833, zoon van Bernardus Eskens en Gesina Cobissen.

VII-k

Abraham Stephan Frans de Both, drost en baluw te Didam, fiscaal te Millingen, advokaat te Zutphen, gedoopt te 's Heerenberg op 22 april 1771, overleden in 1837, zoon van Xaverius Anthony Joseph Johannes Nepomucemus de Both (zie VI-i) en Joanna Catharina Burgers.

Abraham is getrouwd te Didam op 8 mei 1800 met Bernadine Friderica Luise Brunsich Edle Von Brun, gedoopt te Polle An der Weser (Duisland) op 8 augustus 1773, dochter van Justus Hartwig Brunsig Von Brun (majoor Hamelsche Regiment) en Johanette Von Adlerstein. Bernadine is eerder getrouwd geweest met Karl Friedrich Hieronymus Freiherr Von Münchhausen (ook bekend als de 'leugenbaron'), edelman in het Russische leger, geboren te Bodenwerder op 11 mei 1720, overleden aldaar op 22 februari 1797.

 • 1799 - 5 juni - Rapport van Van Leeuwen en Van Bronkhorst inzake de problemen rond de benoeming van Abraham de Both, richter te Didam, tot lid van het Departementaal Bestuur voor de ring Doesburg.

 • 1800 - 3 mei - Rapport van Lulofs, Goetzee en Van Bronkhorst inzake de problemen rond de benoeming van Abraham de Both, richter van Didam, tot lid van het Departementaal Bestuur.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Xaveer Justus Anthonius de Both, gedoopt te Didam op 18 januari 1801.

 2. Frans Xaveer Lodewijk de Both, gedoopt te Didam op 6 april 1803, volgt onder VIII-o

Karl Friedrich Hieronymus Baron von Münchhausen

Baron von Münchhausen
Baron von Münchhausen

Baron von Münchhausen, karikatuur
Karikatuur Baron von Münchhausen door Gustave Doré

Baron von Münchhausen
Baron von Münchhausen, eveneens door Gustave Doré, 1862

Geboren te Bodenwerder in het Weserbergland op 11 mei 1720 en overleden aldaar op 22 februari 1797. Hij was een Duitse edelman die in het Russische leger diende in de strijd tegen de Turken, waarover hij zeer sterke verhalen schijnt te hebben verteld.

Deze verhalen werden door Rudolf Erich Raspe verzameld en in 1785 in het Engels uitgegeven onder de titel The Surprising Adventures of Baron Munchausen oftewel De verrassende avonturen van Baron Munchausen. Een Duitse vertaling door Gottfried August Bürger liet niet lang op zich wachten. Veel van het materiaal was echter afkomstig uit andere bronnen, vaak behorend in de traditie van de leugenliteratuur. Ook werden de verhalen (die op zich al sterk genoeg waren) nog verder aangedikt. Hierover was de baron niet bijzonder te spreken, waardoor de relatie tussen hem en Raspe (die voorheen vrij regelmatig bij de baron op bezoek kwam) sterk bekoelde. Hoewel de verhalen oorspronkelijk als onschuldig vermaak bedoeld waren, werd de baron steeds meer als leugenaar gezien (zijn bijnaam was de Leugenbaron), waardoor hij zich terugtrok uit het openbare leven.

Volgens de verhalen kon de baron verbazende dingen doen, zoals op kanonskogels vliegen, doorrijden op een in tweeën gehakt paard, hongerige wolven binnenstebuiten keren en zichzelf aan zijn eigen vlecht uit een moeras trekken. In latere versies werd overigens verteld dat hij zich niet aan zijn vlecht maar aan zijn laarzenstroppen (de lusjes aan zijn laarzen) omhoog trok, waar dan weer de woorden 'bootstrapping' en 'booten' (van een computer) vandaan zouden komen.

De baron vertelde dus volgens de overlevering sterke verhalen om aandacht te krijgen. De geestesziekte waarbij iemand zichzelf verwondt om aandacht te krijgen, is naar hem vernoemd: het Münchhausensyndroom. Nog meer tot de verbeelding sprekend is de situatie waarin iemand letsel aan een ander toebrengt om vervolgens als "redder" of "bezorgde ouder" aandacht te krijgen: Münchhausen by proxy.

Nalatenschap

Vanaf 1911 zijn er vele verfilmingen en TV-bewerkingen geweest. Speciale vermelding verdient de Duitse verfilming Münchhausen, in 1943 n.a.v. het 25-jarig jubileum van de UFA-studio gemaakt met de populaire acteur Hans Albers in de hoofdrol en geregisseerd door Josef von Báky. Deze film viel vooral op door de prachtige kostuums en decors. Alhoewel midden in de Tweede Wereldoorlog gemaakt, is dit opvallend genoeg geen propagandafilm. Deze film was door propaganda-minister Joseph Goebbels dan ook bedoeld om de mensen wat afleiding te geven na de rampzalige Slag om Stalingrad.

In zijn geboorteplaats Bodenwerder, aan de rivier de Wezer, is in zijn geboortehuis een kamer ter herinnering aan hem ingericht. De deelstaat Nedersaksen waar Bodenwerder deel van uit maakt reikt jaarlijks de Münchhausenpijs uit aan personen of organisaties die de fantasie levendig houden. In 2005 ontving de Nederlandse entertainer Rudi Carrell deze prijs.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/

VII-l

Franciscus Johannes Baptista de Both, burgemeester en notaris (1822) van 's Heerenbergh, secretaris van Zeddam, rechter van 's Heerenbergh, gedoopt te 's Heerenberg op 24 juni 1775, overleden aldaar op 12 juni 1860, zoon van Xaverius Anthony Joseph Johohannes Nepomucemus de Both (zie VI-i) en Joanna Catharina Burgers.

Franciscus is getrouwd te Bergh op 27 november 1822 met Maria Suzanne Leopoldina Von Raesfeld, geboren te Bocholt op 30 juli 1798, overleden te 's Heerenberg op 22 januari 1888, dochter van Johan Joseph Silvester Von Raesfeld (heer van Hareveld, medisch doctor, directeur en oprichter van ijzergieterij Vulcaansoord) en Maria Josephine Reigers.

Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Maria Susanna de Both, geboren te Herwen op 15 december 1832, overleden te Herwen en Aerdt op 10 juni 1833.

 2. Bernadine de Both.

VII-m

Cornelia (Neeltje) de Bot, gedoopt te Dussen op 17 februari 1748, dochter van Johannes de Bot (zie VI-k) en Adriana Strijp.

Cornelia is getrouwd (gereformeerd) te Dussen op 14 november 1775 (ondertrouwd aldaar op 29 oktober 1773) met Adrianus Corneliszn Kivits, gedoopt te Dussen-Hank op 4 november 1740, overleden voor 1 juni 1815, zoon van Cornelis Willemszn Kievits en Regina van der Pluijm.

Uit dit huwelijk:

 1. Regina Kivits, gedoopt (katholiek) te Dussen op 3 augustus 1774 (getuigen: Antonius Kividts en Regina van der Pluijm), overleden in het jaar 1824.

  Regina is getrouwd (schepenbank) te Dussen op 11 mei 1800 (ondertrouwd aldaar op 26 april 1800) met Adrianus van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 28 juli 1771.

 2. Adriana Kivits, gedoopt (katholiek) te Dussen op 28 november 1775 (getuigen: Joannes Lensvelt en Johanna de Bodt), overleden in het jaar 1817.

 3. Joannes Kivits, geboren rond 1776.

 4. Cornelius Kivits, gedoopt (katholiek) te Dussen op 10 januari 1780 (getuigen: Cornelius van Dongen en Anna Kivits), overleden in het jaar 1809.

 5. Helena Kivits, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 mei 1783 (getuigen: Joannes de Bodt en Adriana Strijp), overleden in het jaar 1817.

 6. Wilhelmina Kivits, gedoopt (katholiek) te Dussen op 22 mei 1787 (getuigen: Cornelius Elandt en Cornelia Kivits), overleden in het jaar 1788.

 7. Wilhelmina Kivits, gedoopt (katholiek) te Dussen op 3 november 1788 (getuigen: Adrianus de Bodt en Joanna de Bodt).

 8. Gerardus Kivits, gedoopt (katholiek) te Dussen op 10 december 1790 (getuigen: Adriana Strijp en Wouterus de Bodt).

VII-n

Johanna de Bot, landbouwster, gedoopt te Dussen-Munsterkerk op 31 augustus 1753, overleden na 13 mei 1799, dochter van Johannes de Bot (zie VI-k) en Adriana Strijp.

Johanna is getrouwd  (ondertrouwd (gereformeerd) te Dussen op 24 april 1772) met Johannes (Jan) Arienszn Lensvelt, afkomstig van Dussen, overleden na 13 mei 1799. Jan is eerder getrouwd geweest (ondertrouwd (gereformeerd) te Dussen op 1 november 1769) met Maria Schippers.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 30 december 1778 (getuigen: Antonius van der Pluijm en Cornelia van der Pluijm).

 2. Adriana Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 juni 1780 (getuigen: Joannes de Bodt en Adriana Strijp).

  Adriana is getrouwd (schepenbank) te Dussen op 11 mei 1800 (ondertrouwd aldaar op 26 april 1800) met Anthonius van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 7 maart 1772.

 3. Gerardus Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 16 februari 1783 (getuigen: Cornelius de Bodt en Joanna de Bodt).

 4. Margarita Lensvelt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 november 1785 (getuigen: Adrianus de Bot en Joanna de Bot).

VII-o

Johanna de Bodt, afkomstig van Dussen, [geboren voor 1774], [overleden te Dussen op 7 april 1833?].

Johanna is getrouwd (schepenbank) te Dussen-Munsterkerk op 3 mei 1790 (ondertrouwd aldaar op april 1790) met Antonius Theunisse van der Pluijm, visser, gedoopt te Dussen-Munsterkerk op 5 januari 1749, overleden te Dussen op 28 mei 1816, zoon van Anthonius van der Pluijm en Cornelia Johannis van Honswijk. Antonius is eerder getrouwd te Dussen op 21 november 1771, getrouwd aldaar op 3 januari 1771 met Cornelia van der Pluijm, gedoopt te Dussen-Munsterkerk op 20 februari 1750, begraven aldaar op 29 november 1787, dochter van Cornelius van der Pluijm en Helena van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 15 november 1792 (getuigen: Joannes Ariese van Lensvelt en Joanna Bodt).

 2. Joannes van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 13 mei 1799 (getuigen: Joannes Lensvelt en Joanna de Bodt ejus uxor).

 3. Teunis van der Pluijm.

 4. Gerrit van der Pluijm.

  Gerrit is getrouwd met [onbekend].

VII-p

Johannes (Jan) de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 12 maart 1756 (getuigen: Adrianus de Bot en Cornelia de Bot), zoon van Johannes de Bot (zie VI-k) en Adriana Strijp.

Johannes is getrouwd (ondertrouwd (gereformeerd) te Dussen-Munsterkerk op 26 april 1793) met Anna van Dijck, afkomstig van Dussen. Anna is eerder getrouwd geweest (gereformeerd) op 7 mei 1775 te Dussen met Cornelis Roubos.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 29 december 1796 (getuigen: Cornelius de Bodt en Theodora Rouwbosch), begraven te Dussen-Muilkerk op 10 februari 1797.

VII-q

Leonardus de Bot, gedoopt te Dussen op 30 augustus 1757, zoon van Johannes de Bot (zie VI-k) en Adriana Strijp.

Leonardus is getrouwd (schepenbank) te ussen-Munsterkerk op 24 mei 1796 (ondertrouwd aldaar op 6 mei 1796) met Cornelia Toethuijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 7 mei 1797 (getuigen: Cornelius de Bodt en Adriana de Bodt), volgt onder VIII-p

 2. Leonardus de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 13 april 1799 (getuigen: Walterus Toethuijs en Joanna Toethuijs).

 3. Cornelia de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 29 mei 1802 (getuigen: Arianus Kievits en Cornelia de Bodt).

  Cornelia is getrouwd te Dussen op 15 januari 1835 met Adriaan Kipping, geboren te Dussen op 11 september 1799, zoon van Jacobus Kipping en Antonia van der Pluijm.

 4. Johannes (Jan) de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 26 februari 1804 (getuigen: Walterus de Bodt en Elizabetha Toethuijs), volgt onder VIII-q

VII-r

Walterus de Bot, gedoopt te Dussen op 24 juli 1764, zoon van Johannes de Bot (zie VI-k) en Adriana Strijp.

Walterus is getrouwd te Dussen-Munsterkerk (schepenbank) op 25 mei 1801 (ondertrouwd aldaar op 8 mei 1801) en  met Elisabeth Toethuijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 18 maart 1802 (getuigen: Adrianus de Bot en Helena de Bot).

 2. Leonardus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 juni 1803 (getuigen: Haijmo Toethuijs en Joanna Toethuijs), volgt onder VIII-r

 3. Adriana de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 3 februari 1806 (getuigen: Cornelius de Bodt en Joanna de Bodt).

 4. Joannes de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 20 maart 1809 (getuigen: Leonardus de Bodt en Cornelia Toethuis).

 5. Joanna de Bot, gedoopt (katholiek) te Dussen op 20 januari 1812 (getuigen: Haiman Toethuis en Agatha Castelijn).

Generatie VIII

VIII-a

Antonia de Bodt, dochter van Walterus de Bodt (zie VII-a) en Petronella Pellenaars.

Antonia is getrouwd met Andries Berkhof.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Berkhof, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe

  Pieternella is getrouwd Gijsbertus van Ham, geboren te Raamsdonk op 2 jan 1835, zoon van Gerardus van Ham (arbeider) en Adriana van Dongen.

VIII-b

Mighiel de Bodt, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe rond 1820, zoon van Wouter de Bodt (zie VII-c) en Elisabeth van Bergeijk.

Mighiel is getrouwd te Hooge en Lage Zwaluwe op 14 mei 1852 met Johanna van der Made, geboren te Made en Drimmelen rond 1820, dochter van Willebrordus van der Made (bouwman) en Elisabetha van Disseldorp.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Bodt, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe in 1856, volgt onder IX-a

VIII-c

Antonia de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 17 juni 1791, dochter van Leonardus de Bodt (zie VII-d) en Cornelia Wijtvliet.

Antonia is getrouwd te Dussen op 27 mei 1821 met Johannus van Dortmont, geboren te Dussen op 10 oktober 1789, zoon van Franciscus van Dortmont en Allegonda de Gouda.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus van Dortmont, gedoopt (katholiek) te Dussen op 27 september 1822 (getuigen: Theodorus van Dortmond en Anna van Dortmond).

  Franciscus is getrouwd te Dussen op 8 mei 1861 (1) met Anna Hijmans, geboren te Dussen, dochter van Theodorus Hijmans en Helena Ackemans.

  Franciscus is getrouwd te Dussen op 2 september 1871 (2) met Anna Heijmans, geboren te Dussen, dochter van Gerrit Heijmans en Helena van der Pluijm.

 2. Helena van Dortmont, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 mei 1826 (getuigen: Leonardus de Bodt en Cornelia Wijdvliet).

  Helena is getrouwd te Dussen op 30 oktober 1849 met Adriaan de Wit, geboren te Dussen op 21 oktober 1826, zoon van Machiel de Wit en Johanna Toethuijs.

 3. Willem (Wilhelmus) van Dortmont, gedoopt (katholiek) te Dussen op 27 juni 1830 (getuigen: Franciscus [van Dortmondt] en Wilhelmina van Dortmondt).

  Willem is getrouwd te Dussen op 2 mei 1867 met Margarita Nieuwenhuijsen, geboren te Dussen, dochter van Theodorus Nieuwenhuijsen en Elisabeth Kivits.

 4. Cornelia van Dortmont, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 juni 1833 (getuigen: Leonardus de Bodt en Cornelia Wijdvliet ejus uxor).

  Cornelia is getrouwd te Dussen op 6 mei 1864 met Willem van der Pluijm, geboren te Dussen, zoon van Adriaan Willemse van der Pluijm en Johanna Lensvelt.

VIII-d

Emerentia de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 22 februari 1793, dochter van Leonardus de Bodt (zie VII-e) en Cornelia Wijtvliet.

Emerentia is getrouwd (1) te Dussen op 15 juni 1821 met Adrianus van Herp, geboren te Dussen op 13 mei 1774, overleden aldaar op 24 januari 1830, zoon van Johannes van Herp en Christina van Vlijmen.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina van Herp, gedoopt (katholiek, sub conditione) te Dussen op 30 mei 1823 (getuigen: Sebastianus Rijken en Peronilla Verbunt).

 2. Cornelia van Herp, geboren te Hill, gedoopt (katholiek) te Dussen op 25 december 1825 (getuigen: Leonardus de Bodt en Cornelia Wijdvliet ejus conjux).

 3. Katharina van Herp, geboren te Meeuwen rond 1826.

  Katharina is getrouwd te Oosterhout op 13 mei 1852 met Jan Baptist van Tilburg, geboren te Oosterhout rond 1824, zoon van Arnoldus van Tilburg en Maria Vermeulen.

 4. Johanna van Herp, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 februari 1828 (getuigen: Adrianus Verbunt en Ida Pennings ejus uxor).

Emerentia is getrouwd (2) te Dussen op 9 december 1830 met Johannes van der Pluijm, veldwachter, gedoopt (katholiek) te Dussen op 13 juli 1781 (getuigen: Cornelius van der Pluijm en Johanna van der Vloet), zoon van Jacobus van der Pluijm en Jacoba van der Vloed. Johannes is eerder getrouwd geweest (schepenbank) te Dussen op 16 september 1804 (ondertrouwd aldaar op 30 augustus 1804) met Christina van Baardwijk, gedoopt (katholiek) te Dussen op 12 januari 1778, overleden aldaar op 30 mei 1829, dochter van Jacobus van Baardwijk en Anna Leemans.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 18 januari 1805.

 2. Joanna van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 2 oktober 1807.

 3. Jacoba van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 13 februari 1810.

 4. Johanna van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 1 december 1831 (getuigen: Antonius Jacobse van der Pluijm en Margaretha de Bodt ejus uxor).

  Johanna is getrouwd (1) te Dussen op 8 juni 1860 met Willem de Wit, geboren te Dussen, zoon van Matheus de Wit en Johanna Berkenbosch.

  Johanna is getrouwd (2) te Dussen op 1 juli 1880 met Adriaan van der Pluijm, geboren te Dussen rond 1880, zoon van Jan Cornelisse van der Pluijm en Antonia van der Pluijm.

VIII-e

Cornelis de Bodt (de Bont), gedoopt (katholiek) te Dussen op 21 oktober 1797, zoon van Leonardus de Bodt (zie VII-d) en Cornelia Wijtvliet.

Cornelis is getrouwd te Dussen op 29 mei 1824 met Elizabeth van Stijnen (Verstein), geboren te Dussen op 8 december 1796, dochter van Adriaan van Stijnen en Adriana van Dongen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bodt (de Boot), gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 jui 1825 (getuigen: Leonardus de Bodt en Wijdvliet), volgt onder IX-b

 2. Adriaan (Adrianus) de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 7 maart 1828 (getuigen: Godefridus Verstein en Adriana Verstein), volgt onder IX-c

 3. Leonarda de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 25 maart 1830 (getuigen: Joannes [de Bodt] en Antonia de Bodt).

 4. Leendert (Leonardus) de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 14 februari 1832 (getuigen: Walterus van Stein en Elisabetha Rens ejus uxor).

  Leendert is getrouwd te Dussen op 2 juni 1864 met Adriana Lensvelt, geboren te Dussen, dochter van Johannes Lensvelt en Apollonia.

VIII-f

Laurentius de Bot, landarbeider en schoenmaker, gedoopt (katholiek) te Dussen op 10 augustus 1802, overleden aldaar op 18 oktober 1833, zoon van Leonardus de Bodt (zie VII-d) en Cornelia Wijtvliet.

Laurentius is getrouwd te Dussen op 15 mei 1824 met Adriana Kivits (Kievits), gedoopt te Dussen-Hank op 9 maart 1803, overleden te Dussen op 29 december 1885, dochter van Christiaan Johanneszn Kivits en Cornelia van der Pluijm. Adriana is later getrouwd te Dussen op 20 januari 1840 met Johannes Krijne, arbeider, gedoopt te Dussen op 16 oktober 1809, overleden aldaar in het jaar 1885.

Uit dit huwelijk:

 1. Leendert de Bot, geboren te Dussen op 16 maart 1825, overleden aldaar op 18 februari 1902.

 2. Christiaan (Christianus) de Bot, geboren te Dussen op 5 maart 1826, gedoopt (katholiek) aldaar op 7 maart 1826 (getuigen: Christianus Kivits en Cornelia van der Pluijm), overleden aldaar op 18 februari 1902.

  Christiaan is getrouwd met Johanna Donkers.

 3. Pieter de Bot, geboren rond 1827.

 4. Adriaan de Bot, geboren te Dussen op 8 maart 1828, jong overleden.

 5. Leonardus de Bot, geboren te Dussen [op 9 maart 1829?], gedoopt (katholiek) aldaar op 8 maart 1829 (getuigen: Leonardus de Bodt en Cornelia Wijdvliet), overleden in het jaar 1897.

 6. Helena de Bot, geboren te Dussen op 26 maart 1830, overleden aldaar op 26 maart 1830.

 7. Cornelia de Bot, geboren te Dussen op 5 maart 1832, overleden aldaar op 5 maart 1832.

 8. Adrianus de Bot, geboren [te Hank op 31 maart 1833?], gedoopt te Dussen (katholiek) op 19 maart 1833 (getuigen: Joannes de Bodt en Maria van Halteren ejus uxor), volgt onder IX-d

VIII-g

Johannes de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 3 september 1806, zoon van Leonardus de Bodt (zie VII-d) en Cornelia Wijtvliet.

Johannes is getrouwd te Dussen op 29 mei 1832 met Maria van Halderen, geboren te Dussen op 27 januari 1810, dochter van Bartolomeus van Halderen en Diena van Herp.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 november 1833 (getuigen: Leonardus de Bodt en Maria Wijdvliet ejus uxor), volgt onder IX-i

 2. Everdina de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 28 februari 1836 (getuigen: Joannes van Dortmondt en ejus uxor), volgt onder IX-g

 3. Cornelis de Bodt, geboren te Dussen op 16 augustus 1838, gedoopt (katholiek) aldaar op 17 augustus 1838 (getuigen: Joannes van Dordtmondt en Antonia de Bodt ejus uxor), volgt onder IX-f

 4. Ida (IJda) de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 7 oktober 1841 (getuigen: Leonardus van Halteren en IJda van den Heuvel ejus uxor)., volgt onder IX-h

 5. Antonius de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 februari 1846 (getuigen: Josephus van Halteren en Maria van Engelen).

VIII-h

Gijsbertus de Bot, schippersknecht en schipper, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 26 februari 1800, overleden aldaar op 17 december 1880, begraven op 20 december 1880, zoon van Theodorus de Bot (zie VII-f) en Maria van Dongen.

Gijsbertus is getrouwd te Roosendaal op 27 april 1823 met Maria Hendrickx, dienstmeid, gedoopt (katholiek) te Chaam op 16 maart 1800, overleden te Roosendaal op 17 juni 1877, dochter van Hendricus Hendrickx en Johanna Hendrickx.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus de Bodt, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 oktober 1823, volgt onder IX-j

 2. Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 november 1825 (katholiek), volgt onder IX-k

 3. Henricus Johannis de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 februari 1826, overleden aldaar op 12 oktober 1831.

 4. Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1829, overleden aldaar op 12 oktober 1831.

 5. Johannes Cornelis de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 januari 1831, overleden aldaar op 26 januari 1832.

 6. Henricus Johannes de Bot, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 april 1833, overleden na 1880.

  Henricus is getrouwd met Elisabeth Kriesels.

 7. Johannes Cornelis de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 april 1833, volgt onder IX-l

 8. Adrianus Theodorus de Bot, geboren te Roosendaal op 19 maart 1836, overleden aldaar op 24 maart 1836.

 9. Adrianus Theodorus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 maart 1837, volgt onder IX-m

 10. Laurentius Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 augustus 1839, volgt onder IX-n

 11. Cornelis de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 november 1841, volgt onder IX-o

 12. Gijsbertus Antonius de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 september 1844, volgt onder IX-p

VIII-i

Dorothea de Bot, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 23 februari 1802, dochter van Theodorus de Bot (zie VII-f) en Maria van Dongen.

Dorothea is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1827 met Kornelis van Meer, geboren te Kruisland, gedoopt te Steenbergen (katholiek) op 6 augustus 1804, overleden aldaar op 20 oktober 1882, zoon van Johannes Nicolai "Jan" van Meer en Jacoba (Rochus) Elsakkers.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Meer, geboren te Steenbergen rond 1828.

  Jan is getrouwd te Halsteren op 25 april 1855 met Joanna Nieuwlaat, geboren te Steenbergen rond 1825, dochter van Jan Nieuwlaat en Cornelia van den Boom.

 2. Gijsbrecht van Meer, geboren te Kruisland op 5 oktober 1838, volgt onder IX-q

VIII-j

Laurentius de Bot, schipper, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 21 oktober 1803, zoon van Theodorus de Bot (zie VII-f) en Maria van Dongen.

Laurentius is getrouwd met Johanna Mooy, geboren rond 1806.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bot, geboren te Roosendaal op 24 september 1833, overleden aldaar op 13 januari 1836.

 2. Adrianus Gijsbertus de Bot, geboren te Roosendaal op 11 mei 1835, overleden aldaar op 16 januari 1836.

VIII-k

Joannes de Bot, schipper, gedoopt (katholiek) te Roosendaal op 14 september 1808, overleden te Nijmegen op 15 april 1872, zoon van Theodorus de Bot (zie VII-f) en Maria van Dongen.

Joannes is getrouwd te Roosendaal op 17 september 1836 met Anna Maria Deckers, geboren te Roosendaal op 17 december 1809, dochter van Wilhelmus Deckers en Adriana van Agtmaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus de Bot, geboren te Roosendaal op 11 november 1836, overleden aldaar op 5 december 1836.

 2. Adrianus Wilhelmus de Bot, geboren te Roosendaal op 12 juli 1842, volgt onder IX-r

 3. Theodorus de Bot, geboren te Roosendaal op 3 november 1842.

 4. Johannes de Bot, geboren te Roosendaal op 17 augustus 1847, volgt onder IX-s

 5. Adriana Maria de Bot, geboren te Roosendaal op 20 mei 1851, volgt onder IX-t

VIII-l

Hendrik Jan de Both, koopman in tabak, gedoopt te 's Heerenberg op 14 september 1801, zoon van Johannes de Both (zie VII-i) en Johanna Vink.

Hendrik is getrouwd te Zwolle op 13 april 1822 met Maria Suzanna Magdalena Engeler, geboren te Zwolle op 16 oktober 1799, dochter van Anthoni Engeler en Johanna Veltman.

Brief van Hendrick
Brief van Hendrick aan zijn dochter Rica over hun afkomst en het gebruik van het familiewapen (circa 1870).

Bron en foto: Familiearchief van Michiel de Bot.

Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Antonius Johannes de Both, geboren te Zwolle op 9 februari 1824, volgt onder IX-u

 2. Anna Frederica Johanna de Both, geboren te Zwolle op 6 mei 1826.

 3. Wilhelmus Lodovicus de Both, geboren te Zwolle op 2 februari 1829, verdronken.

 4. Theodorus Johannes Franciscus de Both, geboren te Zwolle op 9 november 1831, volgt onder IX-v

 5. Maria Anna Geertruida Alowisia de Both, geboren te Zwolle op 31 december 1834, volgt onder IX-w

 6. Hendrica Johanna "Rica" de Both, geboren te IJsselmuiden op 22 november 1837.

  Hendrica is getrouwd te Leeuwarden op 9 november 1869 met Johannis Franciscus Lomans, fotograaf, geboren te Amsterdam op 26 november 1837, zoon van Johannes Loomans en Catharina Barbiers.

VIII-m

Anthony Joseph Joan de Both, zelfstandige (1828), winkelier, gedoopt te 's Heerenberg op 13 december 1806, zoon van Johannes de Both (zie VII-i) en Johanna Vink.

Anthony is getrouwd te Bergh op 13 oktober 1828 met Helena Ketelaar, geboren te 's Heerenberg rond 1792, dochter van Gijsbertus Ketelaar en Gertruda Lugtenhorst..

Uit dit huwelijk:

 1. Joan Gijsbert de Both, geboren te 's Heerenberg op 6 augustus 1829.

 2. Francisca Joanna Gertruda de Both, geboren te 's Heerenberg op 22 juli 1831.

 3. Bernard Georg Pauwel de Both, geboren te 's Heerenberg op 25 januari 1833.

VIII-n

Wilhelmus Ludovicus de Both, bakkersknecht (1830), gedoopt te 's Heerenberg op 12 april 1809, zoon van Johannes de Both (zie VII-i) en Johanna

Willem is getrouwd te Nijmegen op 17 juni 1830 met Maria Isabella Tijssen, gedoopt te Nijmegen, dochter van Hermannus Tijssen (timmerman) en Alberdina Farier.

Uit dit huwelijk:

 1. kind de Both, levenloos geboren te Nijmegen op 20 februari 1831.

 2. Alberdina de Both, geboren te Bijmegen op 7 maart 1832.

 3. Johannes Franciscus de Both, geboren te Nijmegen op 10 februari 1834, overleden aldaar op 19 februari 1834.

 4. Johanna Frederika de Both, geboren te Nijmegen op 2 januari 1835.

 5. Wilhelmus Johannes de Both, geboren te Nijmegen op 3 augustus 1837.

 6. Christina de Both, geboren te Nijmegen op 16 juli 1840, overleden aldaar op 26 juni 1842.

 7. dochter de Both, levenloos geboren te Nijmegen op 13 september 1842.

 8. Hermanus Johannes de Both, geboren te Nijmegen op 14 september 1843, overleden aldaar op 20 september 1843.

 9. zoon de Both, levenloos geboren te Nijmegen op 8 september 1844.

 10. Hermanus de Both, geboren te Nijmegen op 14 november 1845.

VIII-o

Franciscus Xaver Lodewijk de Both, rentenier (1835), Erekruis Huisorde Von Hohenzollern.Sigmaringen, notaris, gedoopt te Didam op 6 april 1803, overleden te Delden op 28 januari 1886, zoon van Abraham Stephan Frans de Both (zie VII-k) en Bernadine Friderica Luise Brunsich Edle Von Brun.

Frans is getrouwd te Emmerich (Duitsland) op 7 februari 1826 en te Herwen en Aerdt op 28 september 1835 met Bernadine Josephine Wilhelmine Petronella Von Raesfeld, geboren te Bocholt op 22 maart 1796, overleden te Lichtenvoorde op 18 juni 1867, dochter van Johan Joseph Silvester Von Raesfeld (heer van Hareveld, medisch doctor, directeur en oprichter van ijzergieterij 'Vulcaansoord') en Josephine Reigers.

Uit dit huwelijk:

 1. Louisa Josephine de Both, geboren te Elten op 16 juni 1827, overleden op 10 oktober 1910.

  Louisa is getrouwd met Louis Gijsbert Malmberg, geboren te Suriname op 31 januari 1829.

 2. Edwyn de Both, geboren op 4 april 1828, jong overleden.

 3. Ewald Clemens Philip de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 25 februari 1829, volgt onder IX-x

 4. Pauline Amalia de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 2 oktober 1830, overleden te Emmerik op 24 februari 1886.

  Pauline is getrouwd op 23 november 1838 met Frans Xaveer Haas, touwfabrikant, geboren te Emmerik op 31 januari 1826, overleden aldaar op 14 juli 1886, zoon van Heinrich Haas (koopman) en Adelheid Tacke.

 5. Clementine Susanna Francisca de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 19 maart 1834, volgt onder IX-y

 6. Zeno Johan Gerhard Vonk de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 9 april 1835, volgt onder IX-z

 7. Maria Josephine de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 22 juli 1836, overleden te Rotterdam op 23 april 1917.

 8. Julius Eugenia Francisca de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 26 december 1837, overleden te 's Heerenberg op 13 maart 1882.

  Julius is getrouwd met Edmund Carel Hendrik van Ditzhuijzen, wethouder gemeente Berg, geboren te 's Heerenberg op 9 april 1826, overleden aldaar op 12 juni 1901, zoon van Theodoor Johan van Ditzhuijzen en Theodora Gertruda Offermans.

 9. Augusta Maria Louia de Both, geboren te Elten op 24 mei 1839, overleden te Lochem op 24 september 1902.

 10. Maria Dieudonne de Both, geboren te Elten op 23 september 1841, overleden te 's-Hertogenbosch op 23 april 1917.

 11. Victor Ewald Ludwig de Both, geboren te Wisch op 8 december 1845, volgt onder IX-aa

VIII-p

Adriana de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 7 mei 1797 op 7 mei 1797, dochter van Leonardus de Bot (zie VII-q) en Cornelia Toethuijs.

Adriana is getrouwd te Dussen op 12 juni 1824 met Antonie Corneliszn van der Pluijm, geboren te Dussen op 21 oktober 1794, zoon van Cornelis Teuniszn van der Pluijm en Helena Wijtvliet.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 18 februari 1825 (getuigen: Jacobus [van der Pluijm] en Anna Cornelia van der Pluijm).

 2. Leonardus van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 9 juni 1826 (getuigen: Leonardus de Bodt en Cornelia Toethuis).

 3. Leonarda van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 22 maart 1828 (getuigen: Antonius Cornelisse van der Pluijm en Anna Cornelia van der Pluijm).

 4. Helena van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 10 mei 1830 (getuigen: Antonius van der Pluijm maior en Anna Cornelia van der Pluijm ejus uxor).

  Helena is getrouwd te Drongelen op 27 april 1854 met Simon van Zon, geboren rond 1821, zoon van Jan van Zon en Catharina Staal.

 5. Adriaan (Adrianus) van der Pluijm, gedoopt (katholiek) te Dussen op 30 maart 1834 (getuigen: Joannes de Bodt).

  Adriaan is getrouwd te Dussen op 4 mei 1871 met Elisabeth van der Eerden, geboren te Oosterhout, dochter van Cornelis van der Eerden en Maria Erkelens.

 6. Joannes van der Pluijm, gedoopt (katholiek, sub conditione) te Dussen op 9 juli 1838 (getuigen: Adianus Kipping en Cornelia de Bodt ejus uxor).

 7. Leonardus van der Pluijm, geboren te Dussen.

  Leonardus is getrouwd te Dussen op 27 april 1854 met Theodora van der Pluijm, geboren te Dussen, dochter van Adriaan Willemse van der Pluijm en Johanna Lensvelt.

VIII-q

Johannes (Jan) de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 26 februari 1804, overleden aldaar op 12 januari 1892, zoon van Leonardus de Bot (zie VII-q) en Cornelia Toethuijs.

Jan is getrouwd te Dussen op 6 mei 1841 met Arnolda Castelijn, geboren te Dussen op 14 mei 1813, dochter van Jan Castelijn en Petronella van Disseldorp.

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus de Bodt, geboren te Dussen.

  Hubertus is getrouwd te Dussen op 17 november 1880 met Maria Antonia van Dijk, geboren te Dussen, dochter van Ferdinandus van Dijk en Maria van Rooij.

 2. Wilhelmina Huberdina de Bodt, geboren te Dussen, volgt onder IX-ab

VIII-r

Leonardus de Bodt, dagloner, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 juni 1803, zoon van Walterus de Bot (zie VII-r) en Elisabeth Toethuijs.

Leonardus is getrouwd te Dussen op 9 september 1842 met Maria Jacoba Stael, geboren te Dussen op 7 juni 1805, dochter van Jan Jacobusse Stael en Cornelia Groenendael.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Bodt, geboren te Diessen op 7 oktober 1844, volgt onder IX-ac

Generatie IX

IX-a

Elisabeth de Bodt, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe in 1856, overleden te Raamsdonk op 17 nov 1911, dochter van Mighiel de Bodt (zie VIII-b) en Johanna van der Made.

Elisabeth is getrouwd met Adriaan van Gils, arbeider.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Gils, geboren te Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

  Adriana is getrouwd te Raamsdonk op 9 sep 1909 met Adriaan Rullens, geboren te Made en Drimmelen, zoon van Pieter Rullens en Adriana Maaivis.

 2. Elisabeth van Gils, geboren te Raamsdonk op 6 nov 1898, overleden aldaar op 20 mei 1901.

IX-b

Cornelia de Bodt (de Boot), gedoopt (katholiek) te Dussen op 24 jui 1825 (getuigen: Leonardus de Bodt en Wijdvliet), overleden te Raamsdonk op 8 januari 1902, dochter van Cornelis de Bodt (zie VIII-e) en Elizabeth van Stijnen.

Cornelis is getrouwd te Dussen op 6 februari 1852 met Gijsbertus Bakx, schoenmaker, geboren te Oosterhout op 16 augustus 1824, zoon van Dingeman Bakx en Johanna Adriaanse. Gijsbertus is later hertrouwd met Johanna Maria van der Pluim, geboren te Dussen rond 1824, overleden te Raamsdonk op 23 februari 1911, waaruit 7 kinderen.

Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Bakx, geboren te Dussen rond 1853, overleden te Raamsdonk op 1 februari 1926.

  Dingena is getrouwd te Raamsdonk op 28 februari 1878 met Adriaan Kieboom, arbeider, geboren te Raamsdonk op 9 november 1846, overleden aldaar op 14 mei 1928, zoon van Antonius Kiboom (arbeider) en Petronella Zijlmans.

Tak 1

IX-c

Adriaan de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 7 maart 1828, zoon van Cornelis de Bodt (zie VIII-e) en Elizabeth van Stijnen.

Adriaan is getrouwd te Dussen op 16 oktober 1862 met Johanna Adriana Kouwenberg, geboren te Meeuwen, dochter van Peter Kouwenberg en Adriana Schippers.

Uit dit huwelijk:

 1. Hubertus de Bodt, geboren te Dussen rond 1870.

  Hubertus is getrouwd te Drongelen op 28 mei 1903 met Cornelia van Enkhuizen, geboren te Drongelen rond 1873, dochter van Johannis Arnoldus van Enkhuizen en Goverdina van Hemert.

 2. Cornelia de Bodt, geboren te Dussen rond 1863, volgt onder X-a

 3. Cornelis de Bodt, geboren te Dussen.

  Cornelis is getrouwd te Dussen op 22 juni 1906 met Petronella Vetjens, geboren te Dussen, dochter van Marinus Vetjens en Alida van Dortmont.

Tak 2

IX-d

Adrianus de Bot, landbouwer, geboren te Dussen op 19 maart 1833 om 13:00 uur, gedoopt (katholiek) aldaar op 19 maart 1833, overleden aldaar op 20 februari 1900, zoon van Laurentius de Bot (zie VIII-f) en Adriana Kivits.

Adrianus is getrouwd te Dussen op 19 mei 1860 met Hendrika Nefkens, geboren te Hedel op 17 februari 1831, gedoopt (katholiek) aldaar op 17 februari 1831, overleden te Hank op 11 januari 1909, dochter van Johannes Nefkens (graanmolenaar) en Allegonda van Dooren.

Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius de Bot, geboren te Dussen op 1 april 1861, volgt onder X-b

 2. Johannes de Bot, geboren te Dussen op 16 februari 1864, overleden aldaar op 31 december 1923.

  Johannes is getrouwd te Dussen op 25 april 1900 met Helena van Tilborg, geboren te Dussen, dochter van Arnoldus van Tilborg en Johanna de Wit.

 3. Allegonda de Bot, geboren te Dussen tussen 1864 en 1867, volgt onder X-c

 4. Adriaan de Bot, geboren te Dussen op 2 januari 1867, volgt onder X-d

 5. Christianus de Bot, geboren te Dussen op 6 december 1873, volgt onder X-e

Tak 3

IX-f

Cornelis de Bodt, geboren te Dussen op 16 augustus 1838, gedoopt (katholiek) aldaar op 17 augustus 1838, overleden voor 1910, zoon van Johannes de Bodt (zie VIII-g) en Maria van Halderen.

Cornelis is getrouwd te Dussen op 26 september 1872 met Cornelia Wintermans, dienstbode, geboren te Raamsdonk op 10 juli 1853, overleden voor 1910, dochter van Martinus Wintermans en Petronella van Rijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus de Bodt, geboren te Dussen op 21 december 1874, volgt onder X-f

 2. Petronella de Bodt, geboren te Dussen.

  Petronella is getrouwd te Dussen op 15 juni 1900 met Antonie van Dortmont, geboren te Dussen, zoon van Gerrit van Dortmont en Johanna van den Broek.

 3. Antonie de Bodt, geboren te Dussen.

  Antonie is getrouwd te Dussen op 30 mei 1917 met Simona Helena van der Pluijm, geboren te Dussen, dochter van Simon Adriaan van der Pluijm en Johanna Helena van der Pluijm.

 4. Helena de Bodt, geboren te Dussen.

  Helena is getrouwd te Dussen op 26 november 1915 met Justinus Gisbertus de Wit, geboren te Dussen, zoon van Leonardus de Wit en Petronella Maria van Heeswijk.

 5. Antonia de Bodt, geboren te Dussen rond 1882, volgt onder X-g

 6. Johannes de Bodt, geboren te Dussen, volgt onder X-h

IX-g

Everdina de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 28 februari 1836, dochter van Johannes de Bodt (zie VIII-g) en Maria van Halderen.

Everdina is getrouwd te Capelle op 9 mei 1863 met Antonie Wagemakers, geboren te Capelle, zoon van Cornelis Wagemakers en Cornelia Anna de Jong.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wagemakers, geboren te Capelle rond 1866.

  Cornelis is getrouwd te Waspik op 9 mei 1895 met Theodora de Vos, geboren te Waspik rond 1863, dochter van Jacobus de Vos en Louwerina van Biesen.

IX-h

Ida (IJda) de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 7 oktober 1841, dochter van Johannes de Bodt (zie VIII-g) en Maria van Halderen.

Ida is getrouwd te Dussen op 12 mei 1866 met Cornelis Hofmans, geboren te Dussen, zoon van Antonie Hofmans en Adriana van Diepenbroek.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Hofmans, geboren te Dussen rond 1882.

  Antonie is getrouwd te Besoijen op 13 juni 1910 met Jacoba Trots, geboren te Besoijen rond 1886, dochter van Jan Trots en Johanna Boelen.

 2. Adriana Hofmans, geboren te Dussen.

  Adriana is getrouwd te Dussen op 20 mei 1898 met Franciscus Meijers, geboren te Dussen, zoon van Andries Meijers en Johanna Josepha Zijlmans.

 3. Maria Hofmans, geboren te Dussen.

  Maria is getrouwd te Dussen op 30 augustus 1894 met Leonardus de Wit, geboren te Dussen, zoon van Antonie de Wit en Gijsberta van der Lee.

 4. Cornelia Hofmans, geboren te Dussen.

  Cornelia is getrouwd te Dussen op 15 mei 1902 met Cornelis Schelle, geboren te Schelle, zoon van Martienus Schelle en Wilhelmina van Biezen.

 5. Wilhelmina Johanna Hofmans, geboren te Dussen.

  Wilhelmina is getrouwd te Dussen op 16 januari 1911 met Adrianaus Cornelis Kuijpers, geboren te Dussen, zoon van Antonie Kuijpers en Maria Josepha van Dinteren.

Tak 4

IX-i

Leonardus de Bodt, gedoopt (katholiek) te Dussen op 6 november 1833, zoon van Johannes de Bodt (zie VIII-g) en Maria van Halderen.

Leonardus is getrouwd te Dussen op 15 juni 1860 met Johanna Schalken, geboren te Dussen, dochter van Cornelis Schalken en Anna Korthout.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Bodt, volgt onder X-i

 2. Maria de Bodt, geboren te Dussen op 15 december 1871, volgt onder X-j

 3. Johanna Maria de Bodt, geboren te Dussen.

  Johanna is getrouwd te Dussen op 11 april 1902 met Petrus Valk, geboren te Dussen, zoon van Adriaan Valk en Maria Langenberg.

 4. Cornelis de Bodt, geboren te Dussen, volgt onder X-k

Tak 5

IX-j

Theodorus de Bodt, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 oktober 1823, overleden aldaar op 12 april 1908, zoon van Gijsbertus de Bot (zie VIII-h) en Maria Hendrickx.

Theodorus is getrouwd met Elisabeth Meesters.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus de Bodt, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 september 1868, volgt onder X-l

 2. Johanna de Bodt, ongehuwd overleden.

 3. Cornelis de Bodt, volgt onder X-m

 4. Maria de Bodt, ongehuwd overleden.

 5. Huberdina de Bodt.

  Huberdina is getrouwd met Johannes van Dongen.

 6. Gijsbertus de Bodt, volgt onder X-n

 7. Petrus de Bodt, volgt onder X-o

 8. Alphonse de Bodt.

  Alphonse is getrouwd met [onbekend].

 9. Johannes de Bodt, verdronken.

IX-k

Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 november 1825, gedoopt (katholiek), overleden te Roosendaal op 1 december 1894, dochter van Gijsbertus de Bot (zie VIII-h) en Maria Hendrickx.

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 5 juni 1851 met Cornelis Jacobus Boeren, schoenmaker, geboren te Roosendaal op 1 juli 1823, gedoopt (katholiek), overleden aldaar op 11 november 1892, zoon van Marinus "Marijn" Boeren en Adriana van Ham.

Uit dit huwelijk:

 1. Gisbert Boeren, steenhouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 april 1852, overleden aldaar op 2 maart 1909.

  Gisbert is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 23 april 1884 met Helena Kramp, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 januari 1850, overleden aldaar op 22 juni 1911, dochter van Louis Kramp en Johanna Demmers.

 2. Maria Johanna Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 april 1852, overleden te Hulst op 27 december 1921.

 3. Marinus Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 maart 1854, overleden aldaar op 20 juli 1854.

 4. Adriana Johanna Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 juni 1855, overleden aldaar op 6 maart 1860.

 5. Marinus Jacobus Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 juni 1855, overleden aldaar op 6 maart 1856.

 6. Marinus Johannes Boeren, PTT-beambte, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1857, overleden te Breda op 17 mei 1944.

  Marinus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 8 november 1882 (1) met Cornelia Antonia Theunis, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 augustus 1858, overleden te Breda op 20 januari 1896, dochter van Marijn Theunis en Johanna Krijntjes.

  Marinus is getrouwd te Tilburg op 3 februari 1897 (2) met zijn schoonzus Catharina Maria Elisen, geboren te Tilburg op 18 oktober 1870, overleden te Breda op 6 maart 1898, dochter van Wilhelmus Elisen en Francisca Jongbloets.

  Marinus is getrouwd te Breda op 13 september 1906 (3) met zijn schoonzus Petronella Lucia Elisen, geboren te Tilburg op 7 juli 1876, overleden te Breda op 8 juli 1955, dochter van Wilhelmus Elisen en Francisca Jongbloets.

 7. Joannes Boeren, steenhouwer, geboren te Roosendaal op 5 januari 1860, gedoopt (katholiek), overleden aldaar op 23 januari 1936.

  Joannes is getrouwd te Roosendaal op 29 augustus 1888 met Elisabeth van der Heyden, naaister, geboren te Gastel op 27 november 1866, gedoopt (katholiek), overleden te Roosendaal op 13 december 1936, dochter van Petrus van der Heyden en Anna Catharina Derne.

 8. Adriana Johanna Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 april 1862, overleden aldaar op 12 juni 1864.

 9. Laurentius Adrianus Boeren, steenhouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 mei 1864, overleden aldaar op 8 april 1921.

  Laurentius is getrouwd met Wilhelmina van Gils, geboren te Princenhage op 21 september 1873, overleden te Roosendaal en Nispen op 6 mei 1918.

 10. Johanna Maria Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1865, ongehuwd overleden aldaar op 3 juli 1926.

 11. Jacobus Adrianus Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 september 1867, overleden aldaar op 19 mei 1880.

 12. Cornelis Jacobus Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 maart 1870, overleden aldaar op 5 juni 1880.

 13. Wilhelmina Adriana Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 maart 1873, overleden aldaar op 14 juni 1873.

 14. Hendrikus Johannes Boeren, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 maart 1873, overleden aldaar op 14 januari 1874.

Tak 6

IX-l

Johannes Cornelis de Bot, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 april 1833, overleden na 1877, zoon van Gijsbertus de Bot (zie VIII-h) en Maria Hendrickx.

Johannes is getrouwd met Johanna Beens.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Bot.

  Maria is getrouwd met [onbekend] Knappers, groentenhandelaar.

 2. Arnoldus de Bot, kleermaker.

  Arnoldus is getrouwd met Elisabeth van der Heyden.

 3. Gijsbertus de Bot, kleermaker en schipper.

  Gijsbertus is getrouwd met Catharina.

 4. Petrus de Bot, schipper.

  Petrus is getrouwd met [onbekend].

 5. Huberdina de Bot.

  Huberdina is getrouwd met [onbekend].

 6. Gerardus de Bot, kleermaker.

  Gerardus is getrouwd met Johanna Hartog.

 7. Johanna de Bot.

  Johanna is getrouwd met Gerardus Maa, havenarbeider.

 8. Jacobus de Bot, havenarbeider.

  Jacobus is getrouwd met Elisabeth Koevoets.

Tak 7

IX-m

Adrianus Theodorus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 maart 1837, overleden aldaar op 31 juli 1911, zoon van Gijsbertus de Bot (zie VIII-h) en Maria Hendrickx.

Adrianus is getrouwd met Wilhelmina Rademakers.

Uit dit huwelijk:

 1. Josephina de Bot, volgt onder X-p

 2. Maria de Bot.

  Maria is getrouwd met Hendrik Them, werknemer Nederlandse Spoorwegen.

 3. Gijsberta de Bot.

  Gijsberta is getrouwd met Aloysius van Baal, bakker.

 4. Johanna de Bot.

 5. Elisabeth de Bot, overleden rond 1885.

Tak 8

IX-n

Laurentius Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 augustus 1839, overleden te Dordrecht op 25 juli 1923, zoon van Gijsbertus de Bot (zie VIII-h) en Maria Hendrickx.

Laurentius is getrouwd op 29 mei 1867 met Johanna Cornelia Hartmans, gedoopt te Roosendaal op 7 november 1836, overleden te Dordrecht op 17 mei 1920, dochter van Hubertus Hartmans en Joanna Cornelia de Graaf.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia "Jeannette" de Bot, geboren te Roosendaal op 23 februari 1868, overleden te Waspik op 24 juni 1943.

  Johanna is getrouwd met Cornelis Popelier, schipper, geboren te Waspik op 26 juli 1861, overleden te Dordrecht op 14 februari 1935.

 2. Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal op 19 februari 1870, volgt onder X-q

 3. Hubertus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal op 21 juni 1872, volgt onder X-r

 4. Gijsbertus Johannes Adrianus de Bot, geboren te Breda op 21 januari 1874, volgt onder X-s

 5. Petrus Hubertus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 december 1875, volgt onder X-t

 6. Wilhelmina Johanna de Bot, geboren te Breda op 19 april 1877, volgt onder X-u

 7. Elisabeth de Bot, geboren te Roosendaal op 8 december 1878, overleden te Tilburg in het jaar 1948.

  Elisabeth is getrouwd te Dordrecht op 16 februari 1928 met Pierre Scheefhals, stoffeerder, behanger en meubelhandelaar, geboren te Tilburg op 11 maart 1877, zoon van Petrus Scheefhals en Johanna van der Heyden. Pierre is eerder getrouwd geweest met [onbekend], overleden voor 16 februari 1928.

 8. Laurentius Jacobus de Bot, geboren te Roosendaal op 3 oktober 1881, volgt onder X-v

Tak 9

IX-o

Cornelis de Bot, schipper en kastelein, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 november 1841, overleden aldaar op 6 januari 1935, zoon van Gijsbertus de Bot (zie VIII-h) en Maria Hendrickx.

Cornelis is getrouwd (1) met Johanna van Ginniken, dochter van [onbekend] van Ginniken en Johanna de Bot.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria "Naan" de Bot, geboren te Roosendaal op 26 juli 1868, volgt onder X-w

 2. Gijsbertus Cornelis "Gijs" de Bot, geboren te Roosendaal op 11 september 1874, volgt onder X-x

 3. Theodorus Johannes "Dorus" de Bot, geboren te Roosendaal op 2 mei 1877, volgt onder X-y

 4. Hendricus Cornelis "Driek" de Bot, geboren te Roosendaal op 5 mei 1879, volgt onder X-z

 5. Petrus Cornelis "Piet" de Bot, geboren op 9 mei 1881, volgt onder X-aa

Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 17 januari 1887 (2) met Petronella van Oorschot, geboren te Roosendaal op 2 februari 1852, overleden aldaar op 16 maart 1945, dochter van Pieter van Oorschot (arbeider, dagloner en schipper) en Geertruij Jongenelen (arbeidster).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Geertruida "Marietje" de Bot, geboren te Roosendaal op 19 augustus 1888, volgt onder X-ab

 2. Johanna Adriana de Bot, geboren op 12 maart 1893, overleden te Rotterdam in het jaar 1979.

  Johanna is getrouwd op 22 september 1928 (1) met Hendrik "Henk" Vriendten, schipper.

  Johanna is getrouwd (2) met Nol Verschuren, vermoedelijk schipper.

 3. Cornelis Petrus "Nil" de Bot, geboren op 19 mei 1897, volgt onder X-ac

 4. Anna de Bot, verdronken.

Tak 10

IX-p

Gijsbertus Antonius de Bot, schipper (1909), geboren te Roosendaal en Nispen op 24 september 1844, overleden aldaar op 9 januari 1929, zoon van Gijsbertus de Bot (zie VIII-h) en Maria Hendrickx.

Gijsbertus is getrouwd met Petronella Kriesels, geboren te Steenbergen op 27 januari 1846, overleden te Roosendaal en Nispen op 15 maart 1919.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal op 20 december 1872, volgt onder X-ad

 2. Hendricus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 30 april 1875.

  Hendricus is getrouwd met Catherina van der Spek.

 3. Adrianus Theodorus de Bot, schipper (1909), geboren te Roosendaal en Nispen rond 1880.

  Adrianus is getrouwd te Middelburg op 10 december 1909 met Neeltje Everaard, geboren te Heinkenszand in het jaar 1884, overleden te Middelburg op 18 november 1918, dochter van Marinus Everaard en Johanna van Zunderen.

 4. Elisabeth Hendrica de Bot, geboren te Roosendaal op 17 januari 1885, overleden te Rotterdam op 29 mei 1940.

  Elisabeth is getrouwd met Franciscus Adrianus Maria Antonius van der Spek, schipper.

 5. Wilhelmus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 19 januari 1888.

  Wilhelmus is getrouwd met Anna van der Spek.

 6. Cornelis Petrus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 27 oktober 1891.

  Cornelis is getrouwd met Hendrika Anraadt.

 7. Johanna Maria de Bot, volgt onder X-ae

 8. Maria Johanna de Bot.

  Maria is getrouwd met Christiaan van Schendel, schipper.

 9. Antonius Johannes de Bot, schipper.

IX-q

Gijsbrecht van Meer, geboren te Kruisland op 5 oktober 1838, overleden te Roosendaal op 9 augustus 1920, zoon van Kornelis van Meer en Dorothea de Bot (zie VIII-i).

Gijsbrecht is getrouwd met Barbara Daene, geboren te Steenbergen op 6 december 1832, overleden te Kruisland op 4 februari 1900.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodora "Door" van Meer, geboren te Kruisland op 9 februari 1875, overleden te Roosendaal op 27 september 1945.

  Theodora is getrouwd te Kruisland op 22 januari 1900 met Gijsbertus Cornelis "Gijs" de Bot, geboren te Roosendaal op 11 september 1874, volgt onder X-x

Tak 11

IX-r

Adrianus Wilhelmus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 12 juli 1842, overleden aldaar op 4 maart 1912, zoon van Joannes de Bot (zie VIII-k) en Anna Maria Deckers.

Adrianus is getrouwd te Roosendaal op 5 november 1868 met Jacoba Johanna van Osta, geboren te Roosendaal op 15 juni 1843, overleden aldaar op 20 maart 1910, dochter van Petrus Antonius van Osta en Maria Cornelia Smeyers.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes de Bot, schipper en caféhouder, geboren te Roosendaal op 10 april 1872, overleden aldaar op 24 maart 1918.

  Petrus is getrouwd te Rotterdam op 27 januari 1896 met Dympha Catharina Suijkerbuijk, geboren op 31 juli 1874, overleden te Dordrecht op 24 december 1944, dochter van Martinus Suijkerbuijk en Johanna Maria Pecher.

 2. Johannes Cornelis de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 3 oktober 1874.

  Johannes is getrouwd met Helena Meskens, geboren op 3 oktober 1881.

 3. Maria Carolina de Bot, geboren te Roosendaal op 3 september 1879, volgt onder X-af

 4. Johanna Maria de Bot, geboren te Sas van Gent op 16 april 1883.

  Johanna is getrouwd te Rotterdam op 7 september 1907 met Laurentius Jacobus de Bot, geboren te Roosendaal op 3 oktober 1881, volgt onder X-v

 5. Wilhelmus Petrus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 2 augustus 1888.

  Wilhelmus is getrouwd te Waspik op 27 mei 1919 met Dijmphna Adriana Verschure, geboren te Gent (België) op 19 mei 1887, dochter van Johannes Wilhelmus Verschure en Adriana Boom.

 6. Antonius de Bot, geboren te Sas van Gent.

Tak 12

IX-s

Johannes de Bot, schipper, geboren te Roosendaal op 17 augustus 1847, overleden te Rotterdam op 25 juli 1908, zoon van Joannes de Bot (zie VIII-k) en Anna Maria Deckers.

Johannes is getrouwd met Johanna Barbara Verhoeven, geboren te Roosendaal op 24 januari 1846, overleden aldaar op 12 april 1936.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de Bot, geboren te Rotterdam op 10 augustus 1875, volgt onder X-ag

 2. Wilhelmus de Bot, geboren te Rotterdam op 27 augustus 1876, volgt onder X-ah

 3. Bernardus Alphonsus de Bot, schipper, geboren te Rotterdam op 2 juli 1877.

  Bernardus is getrouwd op 3 november 1915 met Johanna Maria Lischer, geboren op 28 april 1889, dochter van Philippus Lischer en Hendrina Jeuken.

 4. Elisa Adriana de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1884, volgt onder X-ai

 5. Maria de Bot, geboren te Rotterdam, volgt onder X-aj

 6. Rosalie de Bot.

  Rosalie is getrouwd te 's-Hertogenbosch met Andreas Luijcks, overleden te 's-Hertogenbosch.

 7. Johanna de Bot, volgt onder X-ak

 8. Sophia de Bot, religieuse (intreding op 4 oktober 1903).

 9. Alphonsus de Bot.

IX-t

Adriana Maria de Bot, geboren te Roosendaal op 20 mei 1851, overleden aldaar op 17 september 1931, dochter van Joannes de Bot (zie VIII-k) en Anna Maria Deckers.

Adriana is getrouwd met Petrus Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 20 mei 1851, overleden aldaar op 24 oktober 1916.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 27 januari 1878.

 2. Johannis Cornelis Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 26 augustus 1879, ongehuwd overleden aldaar op 6 maart 1937.

 3. Franciscus Alphonsus Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 28 januari 1881, gesneuveld aldaar op 9 juni 1944, begraven aldaar op 12 juni 1944.

 4. Lucia Luijsterburg, eigenaresse van damesmodemagazijn, geboren te Roosendaal op 11 april 1884.

 5. Anna Francisca Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 7 juli 1885.

  Anna is getrouwd met Cornelis Adriaansen.

 6. Adriana Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 18 november 1886.

 7. Aloysius Josephus Luijsterburg, geboren op 17 februari 1889.

  Aloysius is getrouwd met Cornelia van de Brink.

 8. Bernardus Antonius Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 4 mei 1890.

  Bernardus is getrouwd met Maria van den Heiligenberg.

 9. Dymphna Christina Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 8 oktober 1891.

  Dymphna is getrouwd te Roosendaal op 2 september 1915 met Jacques Stijers, ambtenaar, geboren te Bergen op Zoom op 1 maart 1887.

 10. Constantius Laurentius Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 24 mei 1893, gesneuveld aldaar op 31 mei 1944.

 11. Leonardus Luijsterburg, geboren te Roosendaal op 28 januari 1895.

Tak 13

IX-u

Godefridus Antonius Johannes de Both, geboren te Zwolle op 9 februari 1824, overleden te Leeuwarden op 28 december 1903, begraven aldaar op 31 december 1903, zoon van Hendrik Jan de Both (zie VIII-l) en Maria Suzanna Engels.

Bidprentje van Godefridus de Both
Bidprentje van Godefridus de Both

Bron: Emile Püttmann

Godefridus is getrouwd (1) te Leeuwarden op 30 mei 1850 met Margaretha "Grietje" Boshuyer, geboren te Leeuwarden op 21 juni 1823, overleden aldaar op 4 februari 1862.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Jan de Both, geboren te Leeuwarden op 26 december 1850, overleden aldaar op 29 december 1850.

 2. Fokela Cecilia de Both, geboren te Leeuwarden op 18 november 1851, overleden aldaar op 4 december 1951.

 3. Cecilia Fokela de Both, geboren te Leeuwarden op 3 november 1852, overleden alaad op 15 november 1852.

 4. Ruurd de Both, geboren te Leeuwarden op 14 november 1853, overleden aldaar op 17 november 1853.

 5. Maria Susanna Magdalena de Both, geboren te Leeuwarden op 9 februari 1855.

 6. Fokula Maria de Both, religieuze bij Eerwaarde Zusters J.M.J. te Berlicum, geboren te Leeuwarden op 5 februari 1856, overleden aldaar op 30 november 1937.

 7. Maria Susanna Magdalena de Both, geboren te Leeuwarden op 30 januari 1857.

 8. Cecillia Johanna de Both, religieuze bij Eerwaarde Zusters Franciscanessen te Roosendaal, geboren te Leeuwarden op 24 februari 1858, overleden te Groenloo op 12 augustus 1915.

 9. levenloos geboren zoon te Leeuwarden op 24 augustus 1859.

 10. Godefridus Antonius Johannes de Both, geboren te Leeuwarden op 15 maart 1861, overleden aldaar op 20 november 1861.

 11. levenloos geboren dochter te Leeuwarden op 4 februari 1862.

Godefridus is getrouwd (2) op 1 november 1862 met Francina Hendrina Anna Baartmans, geboren te Bergen op Zoom op 3 mei 1837, overleden te Leeuwarden in het jaar 1908.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elize Susanne de Both, geboren te Leeuwarden op 6 september 1863, volgt onder X-al

 2. Franciscus Cornelis Josephus de Both, geboren te Leeuwarden op 10 januari 1865, volgt onder X-am

 3. Margaretha Anna Maria de Both, geboren te Leeuwarden op 25 augustus 1866, overleden aldaar op 20 januari 1945.

 4. Anna Maria Gertruda Aloysia de Both, religieuze bij Eerwaarde Zusters Franciscanessen te Delft, geboren te Leeuwarden op 27 juli 1868.

 5. Johannes Mattheus Petrus de Both, koopman in chocolade, geboren te Leeuwarden op 3 juli 1870, overleden te Oisterwijk op 1 december 1955.

  Johannes is getrouwd te Tilburg op 24 september 1906 met Josephina Nicolasina Alida Lombaerts, geboren te Tilburg op 12 april 1871, dochter van Everadus Adrianus Lombaerts (wollenstoffenfabrikant) en Adriana Elisabeth Verschuren.

 6. Francina Hendrina Anna Focula de Both, geboren te Leeuwarden op 5 maart 1872, overleden aldaar op 17 augustus 1872.

 7. Godofridus Anthonius Johannes de Both, koopman, geboren te Leeuwarden op 8 februari 1874, overleden op 11 februari 1932.

 8. Albertus Adrianus Jozef de Both, geboren te Leeuwarden op 9 mei 1875, overleden aldaar op 11 december 1875.

 9. Cecilia Anna Maria Josephina de Both, geboren te Leeuwarden op 25 maart 1878.

 10. Alida Maria Johanna de Both, geboren te Leeuwarden op 27 december 1879.

Tak 14

IX-v

Theodorus Johannes Franciscus de Both, gezagvoerder grote vaart en havenmeester, geboren te Zwolle op 9 november 1831, overleden te Groningen op 11 december 1918, zoon van Hendrik Jan de Both (zie VIII-l) en Maria Suzanna Engels.

Theodorus is getrouwd te Groningen met Maria Elisabeth Buijs, geboren te Groningen op 22 oktober 1828, dochter van Frans Martinus Buijs (wapenhandelaar) en Maria Elisabeth Greven.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Johan Frans de Both, geboren te Groningen op 21 november 1862, volgt onder X-an

 2. Maria Elisabeth de Both, geboren te Paramaribo op 11 juni 1864, overleden te 's Gravenhage op 22 maart 1938.

  Maria is getrouwd te Groningen met Hendricus Broekman, groothandelaar in chemicaliën, geboren te Veendam op 2 december 1862, overleden te New York (Verenigde Staten) op 30 april 1933, zoon van Ferdinand Maximiliaan Broekman (kapitein grote zeilvaart) en Johanna Helena Wilmink.

 3. Willem Lodewijk Martinus de Both, arts en lid Ambtenarengerecht, geboren te Groningen op 2 januari 1869.

  Willem is getrouwd te Groningen op 12 februari 1901 (1) met Carolina Maria Johanna Elisabeth Feitz, geboren te Groningen op 3 juni 1872, overleden te 's-Hertogenbosch op 11 augustus 1924, dochter van Louis Carel Jacob Feitz (apotheker) en Elisabeth Maria Gerdina Meddens.

  Willem is getrouwd te Den Haag op 11 juli 1930 (2) met Rosalie Bogaert, geboren te Hontenisse op 23 mei 1894, dochter van Joseph Bogaert (landbouwer) en Pauline van Leemput.

IX-w

Maria Anna Geertruida Alowisia de Both, geboren te Zwolle op 31 december 1834, overleden te Leeuwarden op 23 september 1905, dochter van Hendrik Jan de Both (zie VIII-l) en Maria Suzanna Engels.

Maria is getrouwd met Hyronymus Hettema, horlogemaker en handelaar in uurwerken, geboren te Bolsward op 25 april 1835, overleden aldaar op 30 maart 1917.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Hettema, geboren rond 1861, ongehuwd overleden te Leeuwarden op 5 oktober 1932.

Tak 15

IX-x

Ewald Clemens Philip de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 25 februari 1829, overleden op 5 september 1860, zoon van Frans Xaveer Lodewijk de Both (zie VIII-o) en Bernadine Josephine Wilhelmine Petr. Von Raesfeld.

Ewald is getrouwd op 2 augustus 1856 met Amalia van Staa, geboren op 8 augustus 1814, overleden te Amsterdam op 8 februari 1894, dochter van Johan Hendrik van Staa (burgemeester van Herwen en Aert) en Wilhelmina Berendsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Bernadina Wilhelmina Cato Johanna de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 21 augustus 1857, overleden te Den Haag op 17 juni 1933.

  Bernadina is getrouwd te Leiden op 23 oktober 1878 (1) met Theodorus Wilhelm Belterman, zoon van Johan Hendrik Belterman en Maria Johanna Milikan.

  Bernadina is getrouwd te Leiden op 9 november 1892 (2) met (en gescheiden in het jaar 1916 van) Nicolaas Lequin, geboren op 1 november 1864.

IX-y

Clementine Susanna Francisca de Both, geboren te Herwen en Aerdt op 19 maart 1834, overleden te Terborgh op 15 maart 1921, dochter van Frans Xaveer Lodewijk de Both (zie VIII-o) en Bernadine Josephine Wilhelmine Petronella Von Raesfeld.

Clementine is getrouwd op 5 september 1860 met Gustaaf Lodewijk Gerhard van Ditzhuijzen, kassier aan hof te Bergh (bij zijn vader), koopt met zwagers IJzergieterij 'Vulcaansoord', directeur en later mede-eigenaar 'Vulcaansoord' en luitenant schutterij, geboren te 's Heerenberg op 16 januari 1829, overleden te Terborgh op 16 september 1900, zoon van Theodoor Johan van Ditzhuijzen en Theodora Gertruda Offermans.

Clementine de Both
Clementine de Both

Gustaaf van Ditzhuijzen
Gustaaf van Ditzhuijzen

Familie van Ditzhuijzen
Familie van Ditzhuijzen

Bron: http://www.ditz.nl/genealogie/Fotoarchief/

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Bernard Theodoor Marie van Ditzhuijzen, geboren rond 1861, overleden in het jaar 1914.

  Willem is getrouwd op 17 april 1888 met Theodora Sophia Driessen.

 2. Bernadine Fransisca Petronella van Ditzhuijzen, geboren rond 1863, overleden in het jaar 1946.

  Bernadine is getrouwd in het jaar 1890 met Gustaaf Lodewijk Driessen.

 3. Henri Anna Zeno van Ditzhuijzen, geboren rond 1865, overleden in het jaar 1940.

  Henri is getrouwd in het jaar 1920 met Maria Magdalena Cornelia Jansen.

 4. Frans Paul Edmund van Ditzhuijzen, geboren rond 1866, overleden in het jaar 1932.

  Frans is getrouwd in het jaar 1902 met Caroline Marie Pauline Driessen.

 5. Maria Francisca van Ditzhuijzen, geboren rond 1868, overleden in het jaar 1965.

  Maria is getrouwd in het jaar 1896 met Eduard Marie Driessen.

 6. Julia Louisa Maria Zenobia van Ditzhuijzen, geboren rond 1870, overleden in het jaar 1961.

  Julia is getrouwd in het jaar 1902 met Eduard Laurentius Maria Brantjes.

 7. Zeno August Victor Marie van Ditzhuijzen, pastoor (Hilversum), geboren rond 1871, overleden in het jaar 1941.

 8. Theodora van Ditzhuijzen, geboren rond 1874, overleden in het jaar 1875.

 9. Theodoor Maria August van Ditzhuijzen, geboren rond 1876, overleden in het jaar 1937.

  Theodoor is getrouwd (1) in het jaar 1910 met Susanna Francisca Bernadina Maria Dobbelaere.

  Theodoor is getrouwd (2) met Marie R.H. Scherer.

 10. Gustaaf Adelbert Johan Marie van Ditzhuijzen, advokaat, procureur, kantonrechter en plaatsvervangend- en vice-president Krijgsraad te Arnhem, geboren te Terborgh op 18 februari 1878, overleden te Arnhem op 11 april 1929.

  Gustaaf is getrouwd te Leiden op 6 juli 1905 met Jaenette Elisabeth Coebergh, geboren te Leiden op 13 november 1880, overleden aldaar op 17 maart 1977, dochter van Joannes Adrianus Franciscus Coebergh (R.N.L., O.O.N., Ridder Kroonorde van Italië, notaris, advokaat en rechter) en Caroline Marie Thérese Schermer.

  G.A.J.M. van Ditzhuijzen
  G.A.J.M. van Ditzhuijzen

  Bron: http://www.ditz.nl/genealogie/Fotoarchief/

 11. Augusta van Ditzhuijzen, jong overleden in het jaar 1873.

Tak 16

IX-z

Zeno Johan Gerhard Vonk de Both, notaris, geboren te Herwen en Aerdt op 9 april 1835, overleden te Terborgh op 28 september 1914, begraven aldaar op 1 oktober 1914, zoon van Frans Xaveer Lodewijk de Both (zie VIII-o) en Bernadine Josephine Wilhelmine Petronella Von Raesfeld.

Zeno is getrouwd te Nijmegen op 20 augustus 1867 met Maria Vonk, geboren te Nijmegen op 12 november 1840, overleden aldaar op 4 juli 1918, begraven te Terborgh op 8 juli 1918, dochter van Jacobus Bernardus Ludovicus Vonk (arts) en Catherina Boxelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria Vonk de Both, burgemeester van Tilburg (1915-1939), ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, kerkregent (vanaf 1921), geboren te Zevenaar op 21 maart 1873, overleden te Ede op 14 januari 1952.

  Frans Vonk de Both
  Frans Vonk de Both

  Gemeenteraad met burgemeester Vonk de Both in 1915
  Gemeenteraad met burgemeester Vonk de Both in 1915. Op de voorgrond rechts zit
  mr. Pius Arts (Coll. RHC Tilburg).

  Mr. dr. Frans Lodewijk Gerhard Zeno Maria Vonk de Both werd geboren te Zevenaar op 21 maart 1873. Hij studeerde te Parijs en Berlijn, promoveerde in 1899 in de rechten en verwierf in 1903 het doctoraat in de staatswetenschappen. Zijn ambtelijke loopbaan begon hij als hoofdcommies ter secretarie te Tilburg op 1 februari 1909, waarna hij gemeentesecretaris werd op 10 november 1911. Tijdens de Eerste Wereldoorlog volgde zijn benoeming tot burgemeester van Tilburg (op 24 november 1915), waarbij al dadelijk zijn volle werkkracht werd gevraagd voor de mobilisatie- en distributievraagstukken alsmede voor het vluchtelingenprobleem.

  Vierentwintig jaar lang voerde hij een krachtig beleid. Mede aan hem is te danken dat de Economische Hogeschool en de R.K. Leergangen in Tilburg kwamen. Met ingang van 21 november 1939 werd hem eervol ontslag verleend. Tot aan zijn dood (sinds 1938) heeft hij nog de functie bekleed van voorzitter der Unie van Waterschapsbonden. Vonk de Both was Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse leeuw. Hij overleed te Ede op 14 januari 1952. Hij werd als burgemeester opgevolgd door mr. J. van de Mortel.

  Naar hem is de Burgemeester Vonk de Bothstraat (B&W 1954) genoemd.

  Bron (en foto's): Het geheugen van Tilburg, "De straten van Tilburg", door Ronald Peeters (Tilburg, 1987), pagina 178.

  Frans is getrouwd (1) op 25 juni 1903 met Maria Josephine Antoinette Sassen, geboren op 29 september 1874, dochter van Mr. Antonius Hendricus Sassen (raadsheer gerechtshof 's-Hertogenbosch) en Anna Josephine Maria Conrads.

  Frans is getrouwd (2) met Maria Petronella Antonia Hobbelen, geboren te Tilburg op 17 februari 1892. Maria is eerder getrouwd geweest met Lambert Hardy, gemeentesecretaris Tilburg, overleden op 29 maart 1920.

 2. Jacqueline Pauline Bernadine Zenobia Vonk de Both, geboren te Zevenaar op 25 mei 1874, volgt onder X-ao

 3. Clementine Francoise Zenobia Maria Vonk, geboren te Zevenaar op 14 oktober 1875.

  Clementine is getrouwd op 11 oktober 1910 met Johannes Hendrikus Gerardus Jorristma, rechter Arrondissementsrechtbank Almelo, geboren op 23 juli 1870, overleden te Venray, op 1 augustus 1914, begraven te Nijmegen, zoon van Anastatius Jorristma en Catharina Jansen.

  huwelijksaankondiging
  Onder advertenties stond bovenstaande mededeling.

  Bron: Dagblad "het Centrum" van 12 oktober 1910.

 4. Maria Vonk de Both, geboren te Zevenaar op 20 augustus 1877.

  Maria is getrouwd op 13 oktober 1903 met Johan Rodolph Sassen, ingenieur, geboren te Utrecht op 10 september 1876, zoon van Ferdinand George Henri August Sassen (ingenieur Staatsspoorwegen) en Cornelia Stams.

 5. Augusta Vonk de Both, geboren te Zevenaar op 18 september 1880.

  Augusta is getrouwd op 27 juli 1923 met Comte Jean de Plinval Salques, geboren in juli 1882, zoon van Comte Jean de Plinval Salques en Comtesse Barte Jacqueline de Lambel de Paris.

 6. Helena Vonk de Both, geboren te Wisch op 5 januari 1883.

  Helena is getrouwd op 13 juni 1907 met Anthony Nolet, wijnhandelaar, geboren op 7 maart 1867, zoon van Cornelis Nolet en Carolina Dericks.

 7. Zeno Vonk de Both, juridisch candidaat, geboren te Terborgh op 9 augustus 1886.

  Zeno is getrouwd met Clara Emilie Madl, geboren te Wenen (Oostenrijk) op 13 augustus 1878, dochter van Anton Madl en Paulina Zwerina.

Tak 17

IX-aa

Victor Ewald Ludwig de Both, lederfabrikant (firma de Both en van der Heyden), drijfriemenfabriek (Waalwijk) en grootgrondbezitter (Banyaluka, Joegoslavië), geboren te Wisch op 8 december 1845, overleden te Banyaluka (Joegoslavië) op 30 januari 1927, zoon van Frans Xaveer Lodewijk de Both (zie VIII-o) en Bernadine Josephine Wilhelmine Petronella Von Raesfeld.

Victor is getrouwd op 8 december 1884 met Lucie Minette Nerec, dochter van [onbekend] Nerec (kolonel in Pruisische dienst) en Minette Doring.

Uit dit huwelijk:

 1. Minette de Both, geboren te Ober Windhorst op 6 januari 1886.

  Minette is getrouwd op 27 november 1907 met Franze Jurina, ober finazrat (Praag), geboren te Budice bij Blansko op 10 april 1870, zoon van Joseph Jurina (grondbezitter) en Francisca Kune.

 2. Frans de Both, geboren te Windhorst op 6 december 1887, volgt onder X-ap

 3. Gustav Clemens de Both, geboren te Nova Topla op 17 augustus 1889, volgt onder X-aq

 4. Mauritius August de Both, grootgrondbezitter (Banyaluka, Joegoslavië), geboren te Riethoven op 6 mei 1891, overleden te Banja Luka (Joegoslavië).

  Morits is getrouwd te Nova Topola (Joegoslavië) op 14 februari 1925 met Rosina Beckman, geboren te Windhorst (Joegoslavië) op 22 april 1895, overleden te Banja Luka (Joegoslaviê) op 26 juli 1982, dochter van Stephan Berndt Beckman en Maria. Rosina is later hertrouwd met Ante Jurec.

 5. Lucie Victoria de Both, geboren op 25 april 1894.

  Lucie is getrouwd op 20 augustus 1920 met Novia Micunovix, landmeter, geboren op 18 januari 1891, zoon van Nicola Micunovix en Persida.

 6. Clementine de Both, geboren te Windhorst op 23 mei 1896.

 7. Marie de Both, 'Amskandiatin' te Serajewo, geboren te Windhorst op 31 juli 1898, overleden te Serajewo op 14 juli 1916.

 8. Edwin de Both, 1ste luitenant der Artillerie S.H.S. Staat, geboren te Windhorst op 18 maart 1901.

  Edwin is getrouwd op 21 oktober 1928 met Desanka Janovic, dochter van Danile Janovic (gerichtshilfambter) en Sacka.

IX-ab

Wilhelmina Huberdina de Bodt, geboren te Dussen, dochter van Jan de Bodt (zie VIII-q) en Arnolda Castelijn.

Wilhelmina is getrouwd te Dussen op 24 november 1887 met Antonius Adrianaus Hendrikus van Honsewijk, geboren te Dussen, zoon van Hendrikus Antonie van Honsewijk en Petronella Antonetta van der Pluijm.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Johannes Hendrikus van Honsewijk, geboren te Waspik rond 1889.

  Antonie is getrouwd te Waspik op 26 oktober 1915 met Maria Petronella de Bont, geboren te Waspik rond 1887, dochter van Hendrikus Franciscus de Bont en Adriana Elisabeth Zijlmans.

IX-ac

Elisabeth de Bodt, dagloonster, geboren te Diessen op 7 oktober 1844, overleden voor 14 oktober 1910, dochter van Leonardus de Bodt (zie VIII-r) en Maria Jacoba Stael.

Elisabeth is getrouwd te Tilburg op 4 februari 1875 met Jan Baptist van Dongen, wever, geboren te Tilburg op 17 december 1848, zoon van Wilhelmus van Dongen (dagloner) en Petronella van den Dries.

Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Waltherus Johannes van Dongen, geboren te Tilburg op 12 oktober 1873.

 2. Petronella Maria Elisabeth van Dongen, fabriekswerkster, geboren te Tilburg op 1 juli 1876.

  Petronella is getrouwd te Tilburg op 21 augustus 1901 met Wilhelmus Luijbregts, schoenmaker, geboren te Hilvarenbeek op 30 maart 1875, zoon van Adriaan Luijbregts (schoenmaker) en Hendrika van Hees.

 3. Wilhelmus Petrus van Dongen, geboren te Tilburg op 17 maart 1879.

  Wilhelmus is getrouwd te Tilburg op 27 november 1901 met Adriana Maria Schoutens, geboren te Tilburg op 26 februari 1880, dochter van Johannes Hendrikus Schoutens en Dimpna Mols.

 4. Johanna Cornelia van Dongen, fabriekswerker, geboren te Tilburg op 28 december 1881.

  Johanna is getrouwd te Tilburg op 12 november 1902 met Henricus Adrianus van Gerwen, smid, geboren te Tilburg op 19 april 1881, zoon van Hendrikus van Gerwen (metselaar) en Maria Verhees.

 5. Jacobus Josephus van Dongen, arbeider, geboren te Tilburg op 5 maart 1884.

  Jacobus is getrouwd te Tilburg op 14 oktober 1910 met (en gescheiden te Breda op 6 november 1917 van) Antonia Maria Snoeren, geboren te Tilburg rond 1891, dochter van Henricus Antonius Snoeren (arbeider) en Maria Catharina Smeulders.

 6. Adrianus Gerardus van Dongen, geboren te Tilburg op 15 april 1886.