DordrechtHet geslacht Both uit Dordrecht (4)

Generatie II

II-a

Andries (Aernt) Andrieszn Both, zoon van Andries Both.

Andries is getrouwd vóór 1419 met Gheertruyt Louwensdr Berthout, dochter van Louwen (Thomas?) Berthout en Aechte Reiniersdr van Alcmair.

1419: Vidimus betreffende de akte van verpachting door Engelbrecht van Nassau en Johanna van der Lek aan Geertruida Barthoutsdr Louwen en Andries But van een stuk land gelegen in De Lier.

Bron: Stadsarchief Dordrecht.

Het betreft hierboven een het halve leen in het Jan Persijnsambacht, 'de Hoeve' geheten. De andere helft is op 20 april 1392 vermeld als zijnde van Jacob Pijn Pieter Walichszn. Laatstgenoemde staat vermeld in 1367 voor een grafzerk in de Oude Kerk te Den Haag: Pijn Pieter Walichszn oude vader.

Johanna van der Lek, alias van Polanen, vrouwe van Breda en de Lek, is de erfdochter van Jan III van Polanen en Odillia en een kleindochter van Jan II van Polanen en Oda van Putten. Zij is op 1 augustus 1403 getrouwd met Engelbrecht I van Nassau. Haar grootvader, Jan II van Polanen, kocht in 1374 het ambacht van de Eem van de zusters Margaretha en Johanna van Gennep (kleinkinderen van Gijsbrecht Both van der Eem en Margaretha van Arkel).

Hun zoon, Johan IV van Nassau trouwde op 7 februari 1440 met Maria van Loon-Heinsberg, een dochter van Margaretha van Gennep en Johan I van Loon.

Hun andere zoon, Hendrick II, trouwde in 1435 met Genoveva, dochter van Ruprecht IV van Virneburg, eveneens een bloedverwant van Margaretha van Arkel.

Een familieband tussen Andries Andrieszn Both (1419) en Gijsbrecht Both van der Eem (1306-1343) is hiermee dus hoogst waarschijnlijk maar nog niet bewezen. De meest waarschijnlijke relatie tussen beiden loopt blijkbaar via hun schoonzoon Walich Pieterszn.

Engelbrecht I van Nassau is de stamvader van de Nederlandse graven van Nassau en prinsen van Oranje.

Bron: "De goederen van de Heilige Geest in De Lier", door K.F. van Dijk (Ons Voorgeslacht, pagina 15).

4 1/2 morgen land in de Lier (=leen 42B), belend te Zuiden (1569: Adriaen Pouwelszn, 1601: Adriaen Corssen), ten oosten: het leen 42B, ten noorden (1569: Jan de Huyter en Vries Vriesenzn, 1601: de erfgenamen van Jan de Heuyter en Vries Vriesenzn), ten westen: de Oude Dijck.

 • 03-09-1395: Aechte Reyner Claeszndr [van Alkmair].

 • 28-10-1404: Aechte meester Reyniersdochter van Alcmair, gehuwd met Thomas.

 • 17-03-1419: Gheertruyt Berthout Louwendochter, gehuwd met Andries Bot Andrieszn, bij dode van haar moeder Aechte meester Henricsdr [=Reynersdr] van Alcmair.

  • Vidimus betreffende de akte van verpachting door Engelbrecht van Nassau en Johanna van der Lek [= van Polanen] aan Geertruida Barthoutsdr Louwen en Andries But van een stuk land gelegen in De Lier.

   Bron: Dordrechts Archief, de grafelijke tijd - niet Dordtse aangelegenheden, nummer 637.

  • Hun zoon Johan IV van Nassau trouwt rond 1440 met Maria van Loon-Heinsberg, waarvan de vader, Johan I van Loon in tweede gehuwd met Anna van Solms-Braunfels, eerder in eerste gehuwd was met Margaretha van Gennep, kleindochter van Gijsbrecht Both van der Eem en Margaretha van Arkel.

   Jan III van Polanen, de vader van erfdochter Johanna van Polanen, kocht in 1374 het ambacht van de Eem van Margaretha en Johanna van Gennep, de kleindochters van Gijsbrecht van der Eem.

 • 10-05-1444: Machteld Aernt Butzdochter, gehuwd met Walich Pieterszn, bij dode van haar moeder Geertruyt, dochter van jonkvrouwe Aechte Reynier Claeszoonsdr.

 • **-**-1448: Machteld Aernt Butzdochter.

 • **-**-14**: Pieter Walichszn te Dordrecht, vermeld met zijn broer heer Andries [Walichszn].

Uit dit huwelijk:

 1. Mechteld Aerntsdr Both (Butz).

  Mechteld is getrouwd vóór 1444 met Walich Pieterszn, zoon van Pieter [Walichszn].

  Walich

  Walich schijnt uit een Delfts schepenfamilie te komen:

  1) Walich Willemsn (1356, schepen te Delft). 2) Pieter Walichszn (1356) bewoonde een huis dat nu van Koc Hughenszn is en dat verkocht wordt door Philips van Polanen en zijn vrouw Lijsbeth. 3) Jacopijn Pieter Walichszn (1385, schepen Delft) heeft een geschakeerd wapen.

  Pieter en Andries Walichszonen worden vermeld als noordelijke belening van een onbekend stuk leen. Van hun leen wordt vermeld (1476) dat het een leengoed van jonker van Assouwen (Nassau) is.

  Uit dit huwelijk:

  1. Pieter Walichszn, vermeld (na 1448-1476), woont te Dordrecht (1472).

  2. Andries Walichszn, vermeld (na 1448-1476), vermeld als heer (1476).