Het geslacht Bodt uit Zierikzee (4)

Generatie I

I-a

Pieter Bodt.

Begraven in de Hervormde Kerk te Charlois volgens de rekeningen der kerkmeesters (1583-1662):

1643: Ontfangen van Eeuwout Pietersz Bode van dat sijn huijsvrouw ten tijde deser rekeninge int cruijswerck begraven is VI f, x s.

1654 - 3 mei - Den 3en Meij ontfangen vande wedue van Eeuwout Pietersz Bode van dat hij int hoochkoer begraven is VII E.

Zijn kinderen:

 1. Eeuwout Pieterszn Bodt, geboren te Zierikzee (?) rond 1643, volgt onder II-a

 2. mogelijk Philip Pieterszn Bodt, stuurman (van een vishoeker, 1695).

Generatie II

II-a

Eeuwout Pieterszn Bodt, geboren te Zierikzee? rond 1643, zoon van Pieter Bodt (zie I-a).

Eeuwout is getrouwd te Zierikzee (gereformeerd) op 27 september 1663 met Toonke Eeuwouts, geboren te Zierikzee? rond 1643, dochter van Eeuwout.

Bronvermeldingen

1696 - Op 23 mei, bij een overdracht, wordt er melding gemaakt van Thonis Eeuwitse (overleden). Bij de overdracht was ook Claas Bodt aanwezig. Er wordt ook melding gemaakt van een zekere Elisabeth Jobsdr die ook vaak genoemd wordt met andere personen uit een ander geslacht Bodt in Zierikzee. Zij was waarschijnlijk gehuwd met Adriaen Bodt.

1711 - 10 november - (testament) Vermelde personen: Pieter Euwoutse Bot (comparant, schoenmaker, Zierikzee), Jacomijntje Euwouts Bodt (comparant, Zierikzee), Susanna Euwouts Bot (comparant, Zierikzee), Joris Sandilands (getuige, Zierikzee), Isaac Lambreghtse (getuige, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4073-149, microfiche: 4073/9-1687.

Uit dit huwelijk:

 1. Eeuwout Eeuwoutszn Bodt, geboren rond 1680, volgt onder III-a

 1. Pieter Euwoutszn Bodt, schoenmaker (1711), vermeld als comparant (1711).

 2. Jacomijntje Euwoutsdr Bodt, vermeld als comparant (1711).

 3. Susanna Euwoutsdr Bodt, vermeld als comporant (1711).

Generatie III

III-a

Eeuwout Eeuwoutszn Bodt, timmerman, geboren rond 1680, overleden na 24 januari 1732, zoon van Eeuwout Pieterszn Bodt (zie II-a) en Toonke Eeuwouts.

Eeuwout is getrouwd (gereformeerd) te Zierikzee op 19 april 1701 met Aaltje Lauwrensdr Quadakker, geboren rond 1680, overleden na 24 januari 1732, dochter van Lauwrens [Gilliszn?]Quadakker en [Johanna?].

Bronvermeldingen

1700 - 16 augustus - (testament) Vermelde personen: Huijbrecht Vinck (Comparant, Timmerman), Janna Jacobs (Comparant), Jan Pieterse, Eeuwout Eeuwoutse (Getuige), Jan Pieters (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4040-48, microfiche: 4040/3.

1704 - 10 september - (testament) Vermelde personen: Jan Janse Verhelle (Comparant, Zierikzee), Maetje Lievens (Comparant, Zierikzee), Eeuwoud Euwoudse Bodt (Getuige, Zierikzee), Costiaen Pieterse van der Mussele (Getuige, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4068-202, microfiche: 4068/10-2839.

1705 - 13 februari - (testament) Vermelde personen: Jannetje Watervliet (Comparant, Zierikzee), Laurus Guilliaemse Quaetacker (Overleden), Guilliaem Lauwersse Quaetacker (Onmondig kind), Laurina Lauwers, Euwoud Euwoudse, Heijltje Lauwers, Jan de Grande, Cornelis van der Maersse (Getuige, Zierikzee), Alebreght van der Baen (Getuige, Zierikzee). Onroerend goed: huis, oostzijde Lange Nobelstraat Zierikzee op de Schoutse Korenmarkthof met gevolge, over de Binnenstoof op de hoek tegen de stadswal binnen Zierikzee.

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4069-17, microfiche: 4069/2-2953.

1708 - 14 juli - (attestatie) Vermelde personen: Sander Dribbels de jonge (Comparant, Kuiper, Zierikzee), Euwoud Euwoudse Bodt (Comparant, Timmerman, Zierikzee), Grietje Jans van Langenhove (Comparant, Zierikzee), Job Cornelissr, Dina Dingemans (Comparant, Zierikzee), Willem de Schodt, Anna Willems (Comparant, Zierikzee), Jan Janse, Jan Bijl (Requirant, Schipper, Zierikzee), Annetje Lievens, Lieven Ferdinandus, Maria....., Francijntje Pieters, Pieter Watervliet, Jan Pot, Pieter Pieterse (Getuige, Timmerman, Zierikzee), Mattheus de Buck (Getuige, Smid, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4070-186, microfiche: 4070/11-727; Bron: RAZE 4070: Minuten van notariŽle akten Cornelis Zeeman, Zierikzee 1707-1708.

1712 - 28 oktober - (koop en verkoop) Vermelde personen: Adriaen van der Stijl (Comparant, Koopman, Zierikzee), Marinus Pieterse van der Vliet (Comparant, Luitenant, Zierikzee), Eeuwoud Ewoudse, Cornelis Keijser, Pieter Smits (Getuige, Zierikzee), Joris Sandilands (Getuige, Zierikzee). Onroerend goed: Huis, erf en gevolge, Bagijnestraat westzijde, Zierikzee. Bijzonderheden: Koopsom 1050 carolusgulden.

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4074-120, microfiche: 4074/7-1994.

1714 - 16 januari - (testament) Vermelde personen: Jannetje Watervliet (Comparant), Lauweris Giljamse Quaadacker, Heijltje Laurens Quaadacker, Cleumond Cleumondse Bodt, Louwerijntje Lauweris, Jan Claase de Grande, Giljaam Lauwerse Quaadacker, Hubregt Thijsse (Getuige), Cornelis Dingemanse (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4047-56, microfiche: 4047/4.

1732 - 24 januari - (testament) Vermelde personen: Eeuwoud Bodt (Comparant, Zierikzee), Aaltie Laurus Quaadacker (Comparant, Zierikzee), Johannes Priem (Getuige, Zierikzee), Lucas Hollander (Getuige, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4102-76, microfiche: 4102/5.

1745 - 4 augustus - (testament) Vermelde personen: Eeuwoud Bodt (Comparant, Zierikzee), Tona Bodt, Arij Palesteijn, Laurens Bodt, Eeuwoud Bodt, Overleden, Barend van der Jaght (Getuige, Zierikzee), Isaac Hilleman (Getuige, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4105-38, microfiche: 4105/3

Uit dit huwelijk:

 1. Tona Bodt, gedoopt te Zierikzee op 19 maart 1702.

  Tona is getrouwd voor 25 april 1731 met Arij Palesteijn.

  Bronvermeldingen

  1731 - 25 april - (testament) Vermelde personen: Arij Palesteijn (Comparant, Schipper, Zierikzee), Tona Eeuwouds Bodt (Comparant, Zierikzee), Adriaen Mulock (Getuige, Zierikzee), Jan Swen (Getuige, Zierikzee)

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4102-31, microfiche: 4102/3.

  1745 - 4 augustus - (testament) Vermelde personen: Eeuwoud Bodt (Comparant, Zierikzee), Tona Bodt, Arij Palesteijn, Laurens Bodt, Eeuwoud Bodt (Overleden), Barend van der Jaght (Getuige, Zierikzee), Isaac Hilleman (Getuige, Zierikzee).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4105-38, microfiche: 4105/3.

 2. Eeuwoud Bodt, gedoopt te Zierikzee op 5 februari 1705, volgt onder IV-a

 3. Lauwerens Bodt, gedoopt te Zierikzee op 12 december 1706, volgt onder IV-b

 4. Janna Bodt, gedoopt te Zierikzee op 15 november 1708.

 5. Abram Bodt, gedoopt te Zierikzee op 8 maart 1711, jong overleden.

 6. Jacomina Bodt, gedoopt te Zierikzee op 7 april 1712.

 7. Abram Bodt, gedoopt te Zierikzee op 11 februari 1714.

 8. Pieter Bodt, gedoopt te Zierikzee op 23 juli 1719, jong overleden.

 9. Pieternella Bodt, gedoopt te Zierikzee op 1 oktober 1720.

 10. Pieter Bodt, gedoopt te Zierikzee op 29 september 1723.

Generatie IV

IV-a

Eeuwoud Bodt, schoenmaker, gedoopt te Zierikzee op 5 februari 1705, overleden aldaar op 7 augustus 1741, zoon van Eeuwout Eeuwoutsz Bodt (zie III-a) en Aaltje Louwers Quadakker.

Eeuwoud is getrouwd (gereformeerd) (ondertrouwd te Zierikzee op 7 februari 1729) met Francina Leendertdr Cats, overleden na 25 februari 1786, dochter van Leendert Cats.

Bronvermeldingen

1730 - 16 maart - (testament) Vermelde personen: Eeuwoud Bodt (Comparant, Schoenmaker, Zierikzee), Francijne Leenderts (Comparant, Zierikzee), Bartel Platvoet (Getuige, Zierikzee), Jacobus de Vries (Getuige, Zierikzee). Omschrijving: Testament bij notaris Charel Plevier. Eeuwoud Bodt, meester schoenmaker en Francijna Leenderts, egteluyden. Getuigen Bartel Platvoet en Jacoba de Vries. Onder andere is vermeld een huis, erf en gevolge aan de zuidzijde van de Sint Domisstraat, belend oost: GabriŽl de Mijter, west: Jacobus Bodt. Er zijn vele vorderinge, onder andere op Jacob Cats, Leendert Cats Willemszn, Laurens Bodt, Stoffel Trommel, Willem Cats en zijn zoon Leendert Cats. genoemd wordt schipper Willem Cats.

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4101-279, microfiche: 4101/15.

1731 - 19 januari - (testament) Vermelde personen: Pieter Stevelaar (Comparant, Zierikzee), Pieternella Pieters (Comparant, Zierikzee), Willem Schartman (Getuige, Zierikzee), Eeuwoud Eeuwoudse Bodt (Getuige, Schoenmaker, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4102-5, microfiche: 4102/1.

1731 - 6 oktober - (testament) Vermelde personen: Pieternella Pieters (Comparant, Zierikzee), Pieter Stevelaar (Overleden), Maria Stevelaar, Neeltie Kamphuijsen, Matie Pieters, Pieter van der Velde, Cornelis van der Velde, Jan van der Velde, Cornelia van der Velde, Willem Schartman, Willem Biljet (Getuige, Schoenmaker), Eeuwoud Euwouds Bodt (Getuige, Schoenmaker).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4102/4, microfiche: 4102-59.

1741 - oktober - Comp Francyna Leendertsz Cats. Eeuwoud Bodt is overleden op 03 augustus 1741 te Zierikzee. Kinderen: Eeuwoud 11 jaar, Neeltje 9 jaar, Aaltje 7 jaar, Leena 5 jaar, Johanna Ĺ jaar.

1741 - 15 december - De boedel is afgehandeld en Laurens Bodt, oom van de wezen, is geÔnstitueerd voogd.

1742 - 30 november - Francine Kats, weduwe van Eeuwoud Bodt, is schuldig aan haar kinderen 622 gulden (vaders erfdeel) en verbindt hiervoor haar huis aan de Zuidzijde van de Sint Domusstraat, belend oost: Gabriel de Myter, west: Jacobus Boet, zuid: Tobias Janszn, noord: de straat.

1747 - 6 september - Marinus van Tholden verklaard schuldig te zijn aan de wezen van Eeuwoud Eeuwoudsz Bodt de som van 216 gulden 15 stuivers 5 en centimen wegens hun grootvaderlijk deel. Hij verbindt hiervoor zijn huis aan de zuidzijde van de Sint Domusstraat, belend oost: Cornelis van Doesburg, west: Jacobus Boet, zuid: heer burgemeester van der Schatte, noord: de straat.

1780 - 4 mei - (testament) Vermelde personen: Francina Leendertse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinus van Tholen (Overleden), Charel Plevier (Notaris), Lena Bodt (Overleden), Laurens van den Ende, Eewoud Bodt (Zierikzee, Leendert van Graafeijland (Schepen, Raad, Brouwershaven), Adriaan Borrendamme (Getuige), Willem van den Broeke (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4273-162, microfiche: 4273/12-2'270.

1780 - 4 mei - (executeursbenoeming ) vermelde personen: Francina Leendertse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinus van Tholen (Overleden), Charel Plevier (Notaris), Eewout Bodt (Zierikzee), Leendert van Graafeijland (Schepen, Raad, Brouwershaven), Adriaan Borrendamme (Getuige), Willem van den Broeke (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4273-163, microfiche: 4273/12-2'274.

1782 - 25 januari - (procuratie) Vermelde personen: Fransina Leenderse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinis van Thoole (Overleden, Koopman), Huijbregt van Zouten Keetelaar (Notaris), Eeuwoud Bodt, Leendert van Graveijland, Cornelis Martinus Zevenhuijzen (Getuige), Krijn Alegoed (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4259/1, microfiche:....

1786 - 25 februari - (schuldbekentenis) Vermelde personen: Lieven Kauwe (Comparant, Kruidenier, Zierikzee), Leendert van Graveylandt ( Schepen, Raad, Brouwershaven), Catharina Berrevoets, Marinus van Toole, Francina Leendertse Cats, Jan van der Vliet (Getuige), Cornelis de Bonte (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4287-68, microfiche: 4287/5-2025.

Uit dit huwelijk:

 1. Eeuwoud Bodt, gedoopt (gereformeerd) te Zierikzee op 11 mei 1730, volgt onder V-a

 2. Neeltje Bodt, gedoopt te Zierikzee op 16 maart 1732.

 3. Aaltje Bodt, gedoopt te Zierikzee op 21 maart 1734.

  Aaltje is ondertrouwd te Zierikzee op 5 april 1769 met Leendert Nehemiaszn van Graafeijland, schepen en raad te Brouwershaven, geboren rond 1750?, overleden na 2 oktober 1790, zoon van Nehemia Pieterszn van Graafeijland en Herkelina Leendertsdr de Kats.

  Bronvermeldingen

  1780 - 4 mei - (testament) Vermelde personen: Francina Leendertse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinus van Tholen (Overleden), Charel Plevier (Notaris), Lena Bodt (Overleden), Laurens van den Ende, Eewoud Bodt (Zierikzee, Leendert van Graafeijland (Schepen, Raad, Brouwershaven), Adriaan Borrendamme (Getuige), Willem van den Broeke (Getuige).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4273-162, microfiche: 4273/12-2'270.

  1780 - 4 mei - (executeursbenoeming ) vermelde personen: Francina Leendertse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinus van Tholen (Overleden), Charel Plevier (Notaris), Eewout Bodt (Zierikzee), Leendert van Graafeijland (Schepen, Raad, Brouwershaven), Adriaan Borrendamme (Getuige), Willem van den Broeke (Getuige).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4273-163, microfiche: 4273/12-2'274

  1782 - 25 januari - (procuratie) Vermelde personen: Fransina Leenderse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinis van Thoole (Overleden, Koopman), Huijbregt van Zouten Keetelaar (Notaris), Eeuwoud Bodt, Leendert van Graveijland, Cornelis Martinus Zevenhuijzen (Getuige), Krijn Alegoed (Getuige).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4259-3, microfiche: 4259/1.

  1783 - 13 mei - (procuratie) Vermelde personen: Francina Leendertse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinus van Thoole (Overleden, Koopman), Cornelis Martinus Zevenhuijsen (Notaris), Eeuwout Bodt, Leendert van Graveijland, Dhr. Zouten Keetelaar, Adriaan Boom (Getuige), Pieter Dikzen (Getuige).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4259-39, microfiche: 4259/3.

  1786 - 25 februari - (schuldbekentenis) Vermelde personen: Lieven Kauwe (Comparant, Kruidenier, Zierikzee), Leendert van Graveylandt ( Schepen, Raad, Brouwershaven), Catharina Berrevoets, Marinus van Toole, Francina Leendertse Cats, Jan van der Vliet (Getuige), Cornelis de Bonte (Getuige).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4287-68, microfiche: 4287/5-2025.

 4. Leena Bodt, geboren rond 1736, overleden voor 4 mei 1780.

 5. Leendert Bodt, gedoopt te Zierikzee op 20 september 1739, overleden voor 7 augustus 1741.

 6. Johanna 'Janna" Bodt, gedoopt te Zierikzee op 10 maart 1741.

IV-b

Lauwrens Bodt, gedoopt te Zierikzee op 12 december 1706, zoon van Eeuwout Eeuwoutsz Bodt (zie III-a) en Aaltje Laurensdr Quadakker.

Laurens is getrouwd [rond 1730] met Catharina Bolle.

Bronvermeldingen

1733 - 20 maart -: (testament) Vermelde personen: Laurens Bodt (Comparant, Timmerman, Zierikzee), Catharijna Bolle (Comparant, Zierikzee), Jan Berck (Getuige, Zierikzee), Jan Jansse Teljer (Getuige, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4102-147, microfiche: 4102/9.

1745 - 4 augustus - (testament) Vermelde personen: Eeuwoud Bodt (Comparant, Zierikzee), Tona Bodt, Arij Palesteijn, Laurens Bodt, Eeuwoud Bodt (Overleden), Barend van der Jaght (Getuige, Zierikzee), Isaac Hilleman (Getuige, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4105-38, microfiche: 4105/3.

1763 - 5 november - (testament) Vermelde personen: Maria Zwaan (Comparant, Zierikzee), Jnan van der Linde (Overleden), Christiaan van Zoom, Albertus van Steveninck (Getuige, Wijnkoper), Louwerens Bodt (Getuige, Timmerman, Zierikzee).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4151-134, microfiche: 4151/8.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Lauwrensdr Bodt, geboren te Zierikzee rond 1740, volgt onder V-b

 2. Maartje Bodt, woont te Zierikzee (B61, 1798), geboren rond 1743, overleden na 16 juli 1798.

Generatie V

V-a

Eeuwoud Bodt, gedoopt (gereformeerd) te Zierikzee op 11 mei 1730, overleden aldaar op 15 maart 1798, zoon van Eeuwoud Bodt (zie IV-a) en Francina Leendertse Cats.

Eeuwoud is ondertrouwd te Zierikzee op 9 februari 1766 met Maria van den Ende, gedoopt te Zierikzee op 12 januari 1742, overleden aldaar op 8 augustus 1819, dochter van Cornelis van den Ende (zeilmaker) en Helena van den Hoeke.

Bronvermeldingen

1780 - 4 mei - (testament) Vermelde personen: Francina Leendertse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinus van Tholen (Overleden), Charel Plevier (Notaris), Lena Bodt (Overleden), Laurens van den Ende, Eewoud Bodt (Zierikzee, Leendert van Graafeijland (Schepen, Raad, Brouwershaven), Adriaan Borrendamme (Getuige), Willem van den Broeke (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4273-162, microfiche: 4273/12-2'270.

1780 - 4 mei - (executeursbenoeming ) vermelde personen: Francina Leendertse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinus van Tholen (Overleden), Charel Plevier (Notaris), Eewout Bodt (Zierikzee), Leendert van Graafeijland (Schepen, Raad, Brouwershaven), Adriaan Borrendamme (Getuige), Willem van den Broeke (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4273-163, microfiche: 4273/12-2'274

1782 - 25 januari - (procuratie) Vermelde personen: Fransina Leenderse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinis van Thoole (Overleden, Koopman), Huijbregt van Zouten Keetelaar (Notaris), Eeuwoud Bodt, Leendert van Graveijland, Cornelis Martinus Zevenhuijzen (Getuige), Krijn Alegoed (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4259-3, microfiche: 4259/1.

1783 - 13 mei - (procuratie) Vermelde personen: Francina Leendertse Kats (Comparant, Zierikzee), Marinus van Thoole (Overleden, Koopman), Cornelis Martinus Zevenhuijsen (Notaris), Eeuwout Bodt, Leendert van Graveijland, Dhr. Zouten Keetelaar, Adriaan Boom (Getuige), Pieter Dikzen (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4259-39, microfiche: 4259/3.

1799 - 25 april - (insinuatie en protest) Vermelde personen: Jacob den Graaf (Insinuant, Pachter), Ewoud Bot (Overleden), Samuel Schuurbeke, Leonard van IJsselsteijn (Buitenvader), Jacob Frommel (Getuige, Beenhouwer, Zierikzee), Frans Lemson (Getuige, Zierikzee), Weduwe van Ewout Bot (Binnenmoeder). In verband met een geschil over het gebruik van de Gasthuis Boomgaard.

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4330-104, microfiche: 4330/6-1480.

Uit dit huwelijk:

 1. Eeuwoud Bodt, geboren te Zierikzee op 14 januari 1767, gedoopt aldaar op 21 januari 1767, volgt onder VI-a

 2. Elena Bodt, particuliere, gedoopt te Zierikzee op 5 juni 1776, overleden aldaar op 23 maart 1858.

  Elena is getrouwd te Zierikzee op 5 december 1821 met Hermanus Voorloop, kleermaker, geboren rond 1774, overleden te Zierikzee op 6 juli 1846, zoon van Romboutus Voorloop en Lena Meijers. Hermanus is eerder getrouwd geweest rond 1798 met Maria Mulders, geboren te Zierikzee rond 1780, overleden te Zierikzee op 8 april 1821, dochter van Matthijs Mulders en Catharina Loije. Er zijn kinderen uit dit huwelijk.

  In 1832 is hij eigenaar van een huis en erf op 0,0108 hectare grond, totaal belastbaar voor 54,65 gulden.

V-b

Neeltje Lauwrensdr Bodt, geboren te Zierikzee rond 1740, overleden te Zierikzee op 19 oktober 1817, dochter van Lauwrens Bodt (zie IV-b) en Catharina Boll.

Op 16 juli 1798 wordt ze genoteerd als inwoner te Zierikzee (H 163), 57 jaar, geen beroep vermeld, geen burgelijke staat vermeld.

Neeltje is getrouwd met Cornelis Jonkert, overleden voor 1817.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jonker, particuliere, geboren te Zierikzee rond 1780, ongehuwd overleden aldaar op 12 juli 1865.

Generatie VI

VI-a

Eeuwoud Bodt junior, rijksontvanger kantoor Noordgouw, geboren te Zierikzee op 14 januari 1767, gedoopt aldaar op 21 januari 1767, overleden aldaar op 2 april 1853, zoon van Eeuwoud Bodt (zie V-a) en Maria van den Ende.

Zegelring Zegelring van Eeuwoud Bodt

Eeuwoud is getrouwd (1) te Zierikzee op 19 mei 1799 (impost betaald aldaar op 3 mei 1799) met Maria Visser, geboren te Zierikzee op 4 maart 1759, overleden aldaar op 30 oktober 1839, dochter van Coenraad Visser (baander) en Jacomina Tromp.

Eeuwoud is getrouwd (2) te Zierikzee op 9 april 1841 met Wilhelmina de Heer, dienstbode, gedoopt (gereformeerd) te Zierikzee op 24 februari 1804, overleden te Rotterdam op 18 mei 1879, dochter van Abraham de Heer (zeeman en visser) en Catharina van Amen (arbeidster).

Eeuwoud Bodt en Wilhelmina de Heer hadden samen 3 kinderen. Bij de twee eerste kinderen waren zij nog niet getrouwd, want Eeuwoud kon niet scheiden van Maria Visser, omdat deze krankzinnig was. Pas toen Maria was overleden kon Eeuwoud trouwen met Wilhelmina de Heer. Toen hun oudste zoon Abraham trouwde, werd hij door zijn vader Eeuwoud Bodt erkend als zijn zoon. Maar Abraham wilde zich "de Heer" blijven noemen.

Uit dit huwelijk:

 1. Abraham de Heer, geboren te Zierikzee op 20 september 1825, volgt onder VII-a

 2. Marinus de Heer, geboren te Zierikzee op 27 november 1834, jong overleden aldaar op 16 juli 1842.

 3. Eeuwouda Wilhelmina Bodt, geboren te Zierikzee op 14 september 1841, jong overleden aldaar op 8 december 1847.

Generatie VII

VII-a

Abraham de Heer, schoolhoofdonderwijzer, geboren te Zierikzee op 20 september 1825, overleden te Rotterdam op 14 juni 1908, begraven aldaar op 17 juni 1908, zoon van Eeuwoudt Bodt (zie VI-a) en Wilhelmina de Heer.

Toen Abraham trouwde, werd hij door zijn vader Eeuwoud Bodt erkend als zijn zoon. Maar Abraham wilde zich "de Heer" blijven noemen.

Abraham is getrouwd (1) te Zierikzee op 29 november 1848 (getuigen: Eeuwoud Bodt, Cornelis Septer en Adriaan Caauw) met Klazina Maria Septer, geboren te Zierikzee op 7 febrauari 1826, overleden (ten gevolge van tuberculose) te Kloetinge op 13 mei 1850, dochter van Jacob Septer (landbouwer) en Pieternella van de Kasteele.

Abraham is getrouwd (2) te Nieuwerkerk op 3 maart 1851 met Pieternella Willemijna Labrijn, geboren te Nieuwerkerk op 17 oktober 1830, overleden te Rotterdam op 18 maart 1923, dochter van Dirk Pietersz Labrijn (timmerman, architect) en Frederika Levina Broeksmit.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederika Wilhelmina Levina de Heer, geboren rond november 1851, overleden te Kloetinge op 30 juli 1852.