Het geslacht Bodt uit Zierikzee (3)

Generatie I

I-a

Cornelis Bodt, blokmaker, vermeld (1579-1597).

Cornelis woonde op de hoek van de Kapellestraat. Hij kwam op 20 april 1579 met belijdenis ten avondmaal.

In deze periode wordt in Raze ook melding gemaakt van een Cornelis Pieterszn Bot, wonende in 't Oostvierendeel (Mayken Rengersdr' moer).

Bronvermeldingen

 • 1597 - 15 oktober - Pieter Jorissen, overman gemaakt om te verkopen zeker huis met gevolge, staande [in Zierikzee] in het Lange Groendal, heeft dit op verzoek van Symon Crynssen voor de een helft, en Lenert Symonssen stierman voor de ander helft verkocht aan Jacob Tonissen cuper, vrij van erfpacht, binnen deze landgemerken, oost de straete, zuid [niet ingevuld], west de vroone, en noord af Corn[elis] Bot den blockmaker, en voorts gelijk Symon Crynssen het selve huis etcetera; de goot, liggende aan de noordzijde van het zelve huis, responderende noordwaarts uit, zal zijn half en half, en achter uit tot last van het huis noordwaarts, en de goot zuidwaarts van dit huis zal worden onderhouden half en half, maar het gootken van het "achterhuysken" staat alleen tot laste van dit huis,...

  Bron: RAZE 3851b, f91/3, fiche B2-043, bewerkt door Huib J. Plankeel.

Zijn kinderen (voor zover bekend):

 1. Jacob Corneliszn Bodt, volgt onder II-a

Generatie II

II-a

Jacob Corneliszn Bodt, blokmaker, overleden na 1625, zoon van Cornelis Bodt (zie I-a).

Jacob is getrouwd rond 1597 met Jacobmijtgen Cornelisdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bodt, gedoopt op 31 januari 1599, volgt onder III-a

 2. Dirk Bodt, geboren rond 1606, volgt onder III-b

 3. Jacob Bodt, gedoopt op 7 maart 1609, volgt onder III-c

 4. Jacomijnken Bodt, geboren rond augustus 1610.

Generatie III

III-a

Cornelis Jacobszn Bodt, blokmaker, gedoopt op 31 januari 1599, overleden op 3 januari 1648, begraven te Zierikzee (Sint Lievens-Monsterkerk), zoon van Jacob Corneliszn Bodt (zie II-a) en Jacobmijtgen Cornelisdr.

Cornelis is getrouwd op 14 augustus 1623 met Lijsbeth Cornelisdr. Lijsbeth is later hertrouwd op 27 oktober 1609 met Marinus Corneliszn.

Uit dit huwelijk:

 1. Rochusje Cornelisdr Bodt, genaamd van Cats, gedoopt te Zierikzee op 11 november 1629, volgt onder IV-b

III-b

Dirk Jacobszn Bodt, blokmaker, geboren rond 1606, overleden op 4 december 1661, zoon van Jacob Corneliszn Bodt (zie II-a) en Jacobmijtgen Cornelisdr.

Dirk was gehuwd (1) te Zierikzee op 16 december 1631 met Grietje Aalbrechtsdr Croone, overleden op 21 januari 1643, dochter van Aalbrecht Croone.

Uit dit huwelijk:
 1. Jacob Bodt, blokmaker, gedoopt op 28 december 1632, overleden op 28 december 1676.

  Jacob is getrouwd op 18 februari 1659 met Heinwijf Adriaensdr, overleden in het jaar 1669.

  Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

 2. Aalbrecht Dirkszn Bodt, gedoopt op 7 mei 1634, volgt onder IV-c

 3. Neeltje Bodt, gedoopt op 4 maart 1636, overleden vůůr 20 september 1707.

  Bronvermeldingen

  1707 - 20 september - (testament) Vermelde personen: Diedrick van der Vos (comparant, timmerman), Aalbrecht van der Vos (comparant), Margarita van der Vos, Neeltje Bod, Dierch van der Vos, Cornelis Pieterse (getuige, kuiper), Job Tromper (getuige). Bijzonderheden: Verdeling nalatenschap van Neeltje Bod.

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4059-90, microfiche: 4059/5.

 4. Maaike/Maetje Bodt, gedoopt op 21 maart 1638, overleden na 24 september 1703.

  Maaike is getrouwd op 3 oktober 1662 met Aart Isaacszn van der Vos, huistimmerman, gedoopt op 14 augustus 1633, overleden in 1676 of 1677, zoon van Isaac Jeroenszn van der Vos en Lijsbeth de Laat. Aart is eerder getrouwd geweest met Francina Claasdr Wintschut, overleden voor 3 oktober 1662.

  Bronvermeldingen

  1697 - 15 maart - (huwelijkse voorwaarden) Vermelde personen: Cornelis Pieterse Compaen (comparant), Jacomijntje Jans (overleden), Grietje Aers van den Vos (comparant), Maetje Bodts (Comparant), Aert Isackse van der Vos (overleden), Adriaen van der Stijlen (getuige, Zierikzee), Aert van Soelen (getuige, Zierikzee).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4065-15, microfiche: 4065-15.

  1703 - 24 september - (testament) Vermelde personen: Dierick van der Vos, Maetje Bots (comparant, Zierikzee), Aert Isacxe van der Vos (overleden), Maria van der Vos, Nicolaes Bodt, Adriaen van der Stijlen (getuige), Laurens den Backer (getuige).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4059-31, microfiche: 4059/2.

 5. Jacomijna Bodt, gedoopt op 10 november 1640, jong overleden voor 1643.

Dirk is getrouwd op 13 februari 1646 (2) met Anna Langenes, gedoopt te Middelburg op 18 februari 1607, overleden te Zierikzee op 4 juli 1672, dochter van Bernard Langenes en Francina Kappoen. Anna Langenes is eerder getrouwd geweest te Zierikzee op 19 januari 1627 met Claas Willemszn (Windschut), zeilmaker, wonende noordzijde Oude Haven, geboren rond 1602, overleden te Zierikzee op 18 maart 1644, zoon van Willem Marinuszn (visser) en Soete Adriaansdr. Uit dit huwelijk zijn kinderen, waarvan Adriaan de naam Winschut aanneemt.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Bodt, gedoopt op 2 november 1647, volgt onder IV-d

 2. Cornelis Bodt, gedoopt op 17 juni 1650, jong overleden voor 1662.

III-c

Jacob Bodt, scheepstimmerman, gedoopt op 7 maart 1609, overleden in het jaar 1656, zoon van Jacob Corneliszn Bodt (zie II-a) en Jacobmijtgen Cornelisdr.

Jacob is getrouwd op 8 oktober 1647 met Lijsbeth Jansdr Avontuere.

Uit dit huwelijk (meerdere kinderen):

 1. waarschijnlijk Jacob Both, scheepstimmerman (1693), vermeld als getuige (1693).

  Jacob Jacobszn Bodt, overleden voor 11 januari 1703.

 2. waarschijnlijk Jan Jacobszn Bodt, zeeman (1710), testeert (1710).

Generatie IV

IV-a

Rochusje Cornelisdr Bodt, gedoopt te Zierikzee op 11 november 1629, overleden te Zierikzee op 30 oktober 1691, dochter van Cornelis Bodt (zie III-a).

Rochusje is getrouwd te Zierikzee op 28 april 1654 met Hubrecht Adriaenszn (gesegt Snack), visser, stuurman op een hoeker, gedoopt te Zierikzee op 21 oktober 1629, overleden te Zierikzee in 1691, zoon van Adriaan Crijnszn (Beuys), en Janneken Hubrechtsdr.

Hubrecht Adriaans heeft zover bekend nooit de naam Buijse gebruikt en zijn voorouders ook niet. Wel zijn er in die voorouder tijd 'echte' Buijses bekend, die wellicht ook vader van Adriaan zouden kunnen zijn.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, zeevarende, geboren rond 1655, begraven te Zierikzee op 4 november 1719.

  Adriaan is getrouwd te Zierikzee op 26 april 1680 met Maatje van Trigt, begraven te Zierikzee op 26 oktober 1729, dochter van Jacob van Trigt.

  Van Adriaan is bekend dat zijn kinderen de naam Buijse gebruikten. Zijn oudste dochter was een Rochusje. Maar de eerste twee zonen werden niet Hubrecht genoemd, dat gebeurde pas bij de derde.

 2. Lysbeth Hubrechtsdr Snack, gedoopt te Zierikzee op 19 september 1656.

 3. Lysbeth Hubrechtsdr Adriaens, gedoopt te Zierikzee op 20 september 1657.

  De naam Snack komt meer voor in Zierikzee, waaronder in dezelfde periode als Lijsbeth en ook met de patroniem Hubrechts. Dat zet wel een vraagteken bij Lijsbeth als kind in het gezin Buijse.

 4. Cornelis, gedoopt te Zierikzee op 9 november 1659.

 5. Cornelis Hubrechtszn [Bodt], gedoopt te Zierikzee op 27 maart 1661, overleden na 1690.

  Hij zou de naam van zijn moeder hebben gekozen en is als Bodt door het leven gegaan. Hij zou viermaal getrouwd geweest zijn.

 6. Neeltje, overleden na 1691.

 7. Janneken Hubrechtsdr, gedoopt te Zierikzee op 4 maart 1666.

  Janneken is getrouwd met Adriaan Melse.

 8. Geertruyd, gedoopt te Zierikzee in 1691.

IV-b

Aalbrecht Dirkszn Bodt, schipper, gedoopt op 7 mei 1634, overleden in het jaar 1667, zoon van Dirk Bodt (zie III-b) en Grietje Aalbrechtsdr Croone.

Weeskamer 1668-1688.

Aalbrecht is getrouwd op 21 september 1660 met Anna Adriaensdr Bessenaer, overleden in het jaar 1667, dochter van Adriaen Bessenaer.

Uit dit huwelijk:

 1. Meerdere kinderen...

IV-c

Nicolaas Bodt, bierbrouwer (1699), gedoopt op 2 november 1647, overleden op 8 oktober 1718, begraven te Zierikzee (Sint Lievens-Monsterkerk), zoon van Dirk Bodt (zie III-b) en Anna Langenes(se).

Nicolaas is getrouwd (met huwelijkse voorwaarden op 3 mei 1699) met Anna Hollaar, gedoopt op 25 oktober 1669, overleden op 5 april 1735, begraven te Zierikzee (Sint Lievens-Monsterkerk), dochter van Cornelis Hollaar en Clara Roskam.

Bronvermeldingen

1688 - 12 november - (akkoord) Vermelde personen: Adriaan Adriaanse Boer (Comparant), Barent Jacobse Hoekenaar (Comparant), Tannetje Dupwaij (Comparant), Rogier Dupwaij (Comparant), Adriaan Dupwaij, Claas Bodt, Cornelis Lambregtse (Getuige), Joos Schijse (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4041-73, microfiche: 4041/4.

1699 - 11 april -: (inventaris) Vermelde personen: Marinus van Varre (Comparant), Cornelis van Varre (Comparant), Adriaentje van Varre, Iman Mangelaer, Jacomijntje van Varre (Comparant), Daniel van Varre (Comparant), Jacob van Varre (7 jaar, Onmondig kind), Johannes van Varre (15 jaar, Onmondig kind), Marija van Varre (12 jaar, Onmondig kind), Neeltgen Daene (Overleden), Hubertus van Aflaken (Notaris), Pieter Jelierse (Schipper), Dijngenis Marinusse (Schipper), Marijnus Drijnge (Schipper),... Van der Hugt (Schipper), Marinus Looper (Schipper), Matteus Drijnge (Schipper), Cornelis Decker (Schipper), Dijngenis Soetemanse (Schipper), kapt. Mangelaer (Kapitein), Marinus Cau (Schipper), Job Bastert (Comparant), Cornelis Looper (Deken, Voogd), Nicolaes Bod (Brouwer, Voogd), Lieven Cornelisse (Waterman, Voogd), Pieter Rabbe. Onroerend goed: 2 huizen, erf en gevolge, zuidzijde Brouwerijstraat Zierikzeeoesterhuizen en oesterputten, Sint Jeroenspolder en Zierikzeeschip "De Hoop", zoutkeet en zelhuis, Zuidzelke 2 oesterschepen: "Den Halfman" en "De Fortuijn", delen in 4 schepen, 2 schepen, 1 met de naam "Den Mangelboom", schuit "Sint Jeroen", baanhuis en drooghuis, hofstede "Zandvliet" met 76 gem. land. Bijzonderheden: de akte is ondertekend door 5 comparanten, geen getuigen vermeld en de notaris heeft deze korte staat en overeenkomst tussen de erfgenamen van Neeltgen Daene niet ondertekend.

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4018-91, microfiche: 4018/9-2894.

1699 - 3 mei - (Huwelijks voorwaarden tussen Nicolaes Bodt en Anna Hollaar) Vermelde personen: Nicolaes Bod, Comparant (Brouwer), Anna Hollaers (Comparant), Antoni Clement (Getuige), Joris Gijselbregt (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4018-99, microfiche: 4018/9-2926.

1704 - 19 november - (akkoord) Vermelde personen: Cornelis Pieters (Comparant, Reder), Nicolaas Bod (Comparant, Reder), Cornelis Haring (Comparant, Reder), Daniel Claes (Comparant, Reder), Hubrecht Vinck (Comparant, Reder), Neeltie Louwers, Jacob Smul (Comparant), Cornelis Machiels (Comparant, Reder), Marinis Huijbrechts (Comparant, Reder), Daniel Klaasen (Getuige), Claes Bodt (Getuige). Bijzonderheden: betreft een achtste part in een hoekerschip. N.B. zijn er in deze periode twee Claesen of zijn comarant/reder Nicolaes en getuige Claes ťťn en dezelfde persoon?

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4040-89, microfiche: 4040/6.

1706 - 23 maart - (testament) Vermelde personen: Hubertus Mogge (Comparant, Heer), Johannis Rockus Hofferus (Comparant), Cornelis Haijman, Henricus Dillinck, Theodora Stoutenburg, Job de Jonge, Nicolaas Bodt, Maria de Breen, Leonard Hollaar, Maria van Houte, Cornelis Duine, Neeltje Cornelis, Cornelis Meute, Tonis Marinisse, Jacob Verhoeve, Jan Verstraten, Cornelis Stevens, Cornelia Verstraten, Cornelis den Blauwen (Getuige), Matthijs Paau (Getuige). Bijzonderheden: Jan Verstraten overleden in Berlijn.

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4040-96, microfiche: 4040/6.

1706 - 15 september - (koop en verkoop): Vermelde personen: Niclaes Bodt (Comparant), Hendrick van der Os (Comparant), Cornelis Zeeman (Notaris), Cornelis Jans Bosman (Getuige), Johannis Vergouwe (Getuige). Onroerend goed: brouwerij de Witte Leeuw, Boogertstraat. Bijzonderheden: koopsom 2600 en 50 pond met invenmtaris lijst.

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4040-105, microfiche: 4040/6.

1715 - 8 juni - (procuratie) Vermelde personen: Francois de Vos (Comparant, Weesmeester), Claas Bot (Comparant), Maatje van den Houten (Comparant), Cornelis Duijnen, Johan de Jonge (Getuige), Adriaan Jacobse (Getuige). Bijzonderheden: schuld aan Claas Bodt 248 pond 9 sch 2 gr ter zake van een wisselbrief.

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4047-134, microfiche: 4047/8.

1717 - 3 februari - (Testament van dochter? of zuster? Jacomina Bodt) vermelde personen: Jacomina Bot (Comparant), Jan Bijl, Gillis van der Os, Susanna van der Hoeft, Jan van der Os, Hendrick van der Os, Cornelia van der Os, Adriaen van der Os (Voogd), Niclaes Bot (Voogd), Charel Plevier (Getuige), Cornelis den Blauwen (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4040-216, microfiche: 4040/12.

1722 - 19 september - (schuldbekentenis) Vermelde personen: Leendert Vooren (Comparant, Zierikzee), Anna Hollaar (Zierikzee), Niclaas Bod (Overleden), Jacob Kempe (Getuige), Adriaan Lievensz (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4083-4, microfiche: 4083/1.

1725 - 25 juli - (voogdij) Vermelde personen: Anna Hollaars (Comparant, Zierikzee), Claas Bod (Overleden), Cornelis Haijman (Notaris), Niclaas van den Busse, Mandert Adriaansz (Getuige), Daniel Cornelisz. Decker (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4083-35, microfiche: 4083/3.

1730 - 17 april - (Testament van Anna Hollaar, weduwe van Nicolaes Bodt) Vermelde personen: Anna Hollaar (Comparant, Zierikzee), Niclaes Bod (Overleden), Cornelis Bod (Raad), Cornelia Hollaar, Daniel van Verre (Overleden), Cornelis Jobse (Getuige), Willem Aartse Blijenburg (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4083-71, microfiche: 4083/5.

Uit dit huwelijk:

 1. kind Bodt, geboren in 1699 of 1700, begraven op 16 oktober 1700.

 2. Anna Bodt, gedoopt op 2 juli 1702, overleden op 23 januari 1730, begraven te Zierikzee (St. Lieven-Monsterkerk).

  Anna is getrouwd te Dreischor op 23 juli 1727 met Pieter Daak, raad (1720-1727), schepen (1726-1727), keurmeester meekrap (1715-1717), landrechter van Schouwen (1719), overdeken scheepstimmermansgilde (1727) en ontvanger huisschatting (1727), gedoopt op 25 oktober 1695, begraven op 10 november 1727, zoon van Adriaen Daak (secretaris?) en Rutheria Hayman.

  Pieter Daeck woonde Noordzijde Oudehaven en maakte op 13 oktober 1679 zijn testament te Scherpenisse voor notaris Wouter Vlietlant. Hij had tevoren in de Ravestraat gewoond. Anna Bodt, die als weduwe Daak op 23 jnuari 1730 overleed, liet zuiver 5899 gulden 16 stuivers 4 penning na. Hun huwelijk had slechts 3Ĺ maand geduurd. Pieter was van 1717 tot zijn overlijden notaris. Zij bewoonden blijkbaar een huurhuis, want in hun boedelinventaris wordt geen eigen huis vermeld.

  Bronvermeldingen

  1725 - 12 februari - Anna Bodt wordt op 22-jarige leeftijd meerderjarig verklaard.

  Bron: Staten van Zeeland, inventarisnummer 1678, folio 48r

  1726 - 16 september - (Testament van Anna Bodt) Vermelde personen: Anna Bod (Comparant, Zierikzee), Anna Hollaar, Claas Bod (Overleden), Leendert Jansz (Getuige), Willem Jacobse (Getuige).

  Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4083-46, microfiche: 4083/3.

 3. Cornelis Claeszn Bodt, gedoopt op 2 oktober 1704, volgt onder V-a

 4. mogelijk Johanna Bodt.

  Johanna is getrouwd (huwelijkse voorwaarden op 25 april 1729) met Leendert van der Swaen.

Generatie V

V-a

Famileewapen van Cornelis BodtCornelis Claeszn Bodt, raad (1727-1775), thessaurier (1759-1762, 1765-1768), weesmeester (1728-1729, 1732-1734, 1754), overdeken kleermakersgilde (1739-1770), commissaris slavenbeurs (1739-1742, 1754-1756), griffier de stad (1750-1758), regent oudemanshuis (1757-1775), leenman der grafelijkheid van Zeeland (1758-1775), ontvanger 200e penning over Schouwen (1758-1775), ontvanger collaterale successie (1758-1775) en commissaris de posterij (1769-1775), gedoopt op 2 oktober 1704, begraven op 5 januari 1775, zoon van Nicolaas Bodt (zie IV-c) en Anna Hollaar.

Wapen: In blauw een zilveren dwarsbalk, beladen met een zwemmende zwarte bot.

Cornelis is getrouwd te Noordgouwe op 16 juni 1726 met Maria Daak, gedoopt op 25 februari 1700, begraven op 6 december 1776, dochter van Adriaen Daak (secretaris?) en Rutheria Hayman.

Bronvermeldingen

1730 - 17 april - (testament) Vermelde personen: Anna Hollaar (Comparant, Zierikzee), Niclaes Bod (Overleden), Cornelis Bod (Raad), Cornelia Hollaar, Daniel van Verre (Overleden), Cornelis Jobse (Getuige), Willem Aartse Blijenburg (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4083-71, microfiche: 4083/5.

1733 - 31 augustus - (procuratie) Vermelde personen: Cornelis Bod (Comparant, Raad, Boekhouder), Daniel Ozias (Comparant, Reder), Lieven Pietersz (Schipper), Jan Macquet (Koopman), Alephonse Bastert (Getuige), Adriaan Mulocq (Getuige).

Bron: Atlantis NotariŽle en Rechterlijke Akten, invoernummer: 4083-113, microfiche: 4083/8.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Bodt, geboren te Zierikzee, gedoopt op 1 april 1727, volgt onder VI-a

 2. Familiewapen van Adriaan BodtAdriaan Bodt, schepen (1755-1760), pensionnaris-honorair (1754-1766), heemraad van Schouwen (1766), ontvanger familiegeld (1758-1766) en griffier Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1766-1803), gedoopt op 1 maart 1730, ongehuwd overleden te 's-Gravenhage op 29 oktober 1816.

  Wapen: in blauw een zilveren dwarsbalk, beladen met een blauwe bot.

  Op 3 mei 1772 schijft de heer J. H. H. van Boetzelaer (Baljuw van Den Haag) een de Heer Adriaan Bodt (Rechter Commissaris van het Hof van Holland) dat hij tot zijn genoegen kan mededelen dat het gelukt is om de twee leiders van de bende te arresteren die Den Haag en omstreken zo lang onveilig heeft gemaakt. Hun namen Johannes en Hendrikus Letterie zijn hem genoemd door Hannes de Clercq welke al eerder in hechtenis was genomen (verraden door Willem van Esch). Verder schrijft de heer van Boetzelaer "Omdat deze twee toch vergaande misdaden tegen de provincie hebben begaan zijn zij geplaatst in de Voorpoorte. Ik neem aan dat u deze mannen om dezelfde reden wilt voorgeleiden aan het Hof van Holland en niet aan de schepenbank van de stad Den Haag. Wanneer dat niet zo is, hoor ik graag van u.".

  Op 24 juni 1772 verschijnt er weer een brief van de heer Boetzelaer naar het adres van de Heer Adriaan Bodt: "Bij deze wil ik u het volgende probleem voorleggen. Zoals u zich kunt herinneren, arresteerden wij begin mei van dit jaar twee broers Letterie, die samen een bende hebben geleid. Deze bende was verantwoordelijk voor vele tuindieverijen en andere braken in en om Den Haag. Wij hebben deze broers al vele malen verhoord. Johannes Letterie vormt geen probleem. Hij heeft inmiddels bekentenis afgelegd. hem kunnen we nu voor de rechtbank leiden. Maar de tweede broer Hendrik Letterie, van hem krijgen wij geen bekentenis los. Zonder bekentenis kunnen wij geen proces starten en hij lijkt van deze regel goed op de hoogte te zijn. Eťnmaal legden wij hem reeds op den pijnbank, uiteraard met Uw toestemming. Hij bekende toen wel, maar helaas trok Hendrik Letterie zijn bekentenis weer in, zodra hij van de pijnbank af was. Ik verzoek u daarom vriendelijk mij toestemming te verlenen Hein Letterie nog eenmaal op de pijnbank te leggen."

  In een volgende brief gedateerd 12 oktober 1772 schrijft van Boetzelaer aan Adriaan Bodt: " Zoals u weet hebben we sinds enige tijd de leden van een grote bende in gevangenschap. Twee van de leiders hadden we in de Voorpoorte opgesloten, omdat we ervan uitgingen dat ze voorgeleid moesten worden aan het Hof van Holland. Tot mijn spijt moet ik u mededelen dat een van deze twee mannen ontsnapt is. Hein Letterie heeft een gat gemaakt in het sekreet van zijn cel en is over het dak van de Voorpoorte ontsnapt. We hadden van hem geen bekentenis los kunnen krijgen. U begrijpt dat we er alles aan zullen doen om deze man alsnog in hechtenis te nemen. Ik stuur u bij dezen getuigenverklaringen van degenen die hem over het dak hebben horen lopen. Natuurlijk bied ik u mijn excuses aan voor deze vervelende gang van zaken. Een nederige groet van uw dienaar, J. H. H. van Boezelaer, Baljuw te Den Haag"

  De getuigenverklaring over de ontsnapping van Hendrik Letterie, de dato 22 december 1772:

  "Hedenmorgen ontdekten wij bij onze inspectie een geval van uitbraak. Het gaat hier om de gevangene Hendrikus Letterie. Hij zat in de cel die bekendstaat als de Witte Kamer. Deze cel bevindt zich boven de doorgang van de poort. Toen we daar kwamen vonden we de deur van het sekreet open. Er lag een berg stenen, zowel voor als op het sekreet. In de muur die wel vier voet dik is, zat een gat dat schuin naar boven ging. Het rooster dat in de muur gemetseld was om uitbreken te voorkomen, was vernield. Letterie heeft dit alles waarschijnlijk met een ijzeren kram gedaan die aan zijn bedstee bevestigd was Deze kram hebben we buiten teruggevonden. Aqn een schoorsteen op het lage dak van het Valkenhuis werd deze morgen een koord gevonden, gemaakt van een aan repen gescheurde deken. We zijn tot de conclusie gekomen dat de gevangene over het dak van de Plaats Royaal en dat van de Voorpoorte is geklommen naar het dak van het Valkenhuis. Daar heeft hij zich met behulp van het koord laten zakken. Dit zijn de bevindingen van ons onderzoek. Hoogachtend, Cornelis de Perponcher, Commissaris van het Hof van Holland."

  Dan volgt een verslag van het verhoor van Jan de Levy, knecht aan de Voorpoorte in dienst van het Hof van Holland: "Ik heb de gevangene īs nachts inderdaad lopend aangetroffen. Hij zei mij dat hij gewaterd had. Ik kon verder niets verdachts zien en nam aan dat alles in orde was"

  Verslag van het verhoor van Frans Matheus, 38 jaar oud, kastelein van de sociŽteit van de Plaats Royaal de dato 24 december 1772: "In de nacht van 21 op 22 december werd ik tegen vier uur wakker gemaakt door mijn dienstbode, die op zolder slaapt. Ze zei me dat ze was wakker geworden van gestommel op het dak. Ze was bang dat er inbrekers waren en bleef rechtop in bed zitten. Plotseling keek ze in het gezicht van een man die voor het zolderraam verscheen. Ik haalde er een dienaar van het Hof van Holland bij. De man is het hele huis doorgegaan met een kaars en daarna heeft hij nog eens om het huis gelopen. Ik vroeg hem of het niet mogelijk was dat er een gevangene ontsnapt was en hij antwoordde īDat is onmogelijk, want aan die kant zit alleen maar Letterie en die kan onmogelijk uitbreken.ī Toen hij daarna niets kon vinden is hij weer weggegaan. Dat zal tegen half vijf zijn geweest."

  Verslag van het verhoor van Maria Hillegers, 25 jaar oud, dienstmaagd in de Plaats Royaal de dato 24 december 1772: "Ik werd wakker van gerommel op het dak. Het klonk alsof er iemand op liep. Af en toe leek het alsof er een man van de pannen gleed. Je kon de kalk op de grond horen vallen. Ik verstijfde van schrik. Toen ik een manspersoon langs mijn raam zag gaan, heb ik Elisabeth wakker gemaakt. Zij slaapt bij mij op de kamer. Ze werkt hier ook. Samen hebben we de baas wakker gemaakt."

  Bronvermeldingen

  1798 - Extract uit een brief van mr Adriaan Bodt te 's-Gravenhage aan........, administrateur der tienden van Maria Ursula van Visvliet, gehuwd met meester Leendert Hubrecht de Haze Bomme, erfgename van haar moeder Rutteria Both, betreffende haar aanspraken op de eigendom dier tienden.

  1816 - Inventaris van de nalatenschap van Adriaen Bodt, overleden in 1816 te 's-Gravenhage.

  1817 - Rekening van J. Jochems als executeur-administrateur van de nalatenschap van Adriaen Bodt.

  1817 - Provisioneele verdeeling der nalatenschap van Adriaen Bodt.

  1838 - Verdeling van de helft der nalatenschap van Adriaen Bodt, waarvan het vruchtgebruik toekwam aan M. U. van Visvliet, echtegenoote van L. H. de Haze Bomme.

 3. Rutteria Bodt, gedoopt op 8 april 1733, begraven te Middelburg op 1 januari 1791.

  Rutteria is getrouwd op 20 december 1757 met Pieter van Visvliet, kiesheer, schepen, raad, thesaurier, burgemeester van Middelburg en bewindhebber der Oostindische Compagnie, gedoopt te Middelburg in het jaar 1717, begraven aldaar op 15 februari 1787, zoon van David van Visvliet en Catherina Ursula Sautij. Pieter is eerder getrouwd geweest met Cornelia Constantia van Boeschot, overleden voor 20 december 1757.

  Zij verkoopt op 18 september 1787 een huis, gelegen in de Lange Gortstraat te Middelburg, aan Pieter de Timmerman voor 1875 gulden.

  Bron: Rekenkamer, D 69661

  Zij verkoopt op 20 september 1787 een huis, gelegen in de Korte Geere te Middelburg, aan Jan Verweij voor 165 gulden en een huis in dezelfde staart aan Johannes Hindernisse voor 410 gulden.

  Bron: Rekenkamer, D 69661

  Zij verkoopt op 16 november 1788 een hof, gelegen in de de Veerseweg te Middelburg (Ambachten), voor 15 gulden 16 stuivers en 8 penning.

  Bron: Rekenkamer van Zeeland, D 69681

  1798 - Extract uit een brief van mr Adriaan Bodt te 's-Gravenhage aan........, administrateur der tienden van Maria Ursula van Visvliet, gehuwd met mr Leendert Hubrecht de Haze Bomme, erfgename van haar moeder Rutteria Both, betreffende haar aanspraken op de eigendom dier tienden.

 4. Claes Bodt, gedoopt op 4 oktober 1735, begraven op 7 januari 1743.

 5. Cornelia Maria Bodt, gedoopt op 12 april 1741, ongehuwd overleden, begraven op 24 oktober 1783.

Generatie VI

VI-a

Anna Bodt, geboren te Zierikzee, gedoopt op 1 april 1727, overleden te Zierikzee op 17 december 1816, dochter van Cornelis Bodt (zie V-a) en Maria Daak.

Anna is getrouwd (1) met Jacob Mogge Pous, raad (1753-1759), schepen (1751-1759), accijnsenaar (1740-1759) en secretaris weeskamer (1754-1759), gedoopt te Utrecht op 28 oktober 1729, begraven op 4 januari 1759, zoon van Bonifacius Pous en Sabina Jacoba Mogge.

Anna is getrouwd (2) te Bruinisse op 9 augustus 1761 met Iman van den Broek, raad (1773-1778), schepen (1752-1753), burgemeester (1777), thesaurier (1773-1776), landrechter van Schouwen (1752), secretaris (1753-1773), pensionaris (1753-1775), heemraad van Schouwen (1773-1774), rentmeester legaat-Mogge (1774-1778), overdekenkarreliedengilde (1775-1778), overdeken tappers-, korenkopers- en zakkedragersgilde (1775-1778) en weesmeester (1778), gedoopt te Delft op 5 december 1730, begraven op 2 november 1778, zoon van Cornelis van den Broek en Louisa Petronella Cau.

Uit dit huwelijk:

 1. Louisa Wilhelmina van den Broeck, rentenierster, geboren te Zierikzee rond 1764, overleden aldaar op 16 februari 1819.

  Louisa is getrouwd (1) op 26 oktober 1784 met Cornelis Evertsen, raad (1786-1795), schepen (1786-1795), burgemeester (1790, 1794), pesionnaris-honorair (1773-1780), secretaris (1780-1786), pensionnaris (1780-1786), overdeken metselaarsgilde (1787-1795), secretaris en thesaurier (1788-1795) en landrechter van Schouwen (1791, 1795), geboren te Middelburg op 28 mei 1753, overleden op 17 oktober 1809, zoon van Herman Evertsen en Anna Maria Parker.

  Louisa is getrouwd (2) te Zierikzee op 9 oktober 1812 met (en gescheiden te Zierikzee op 3 juni 1817 van) Wilhelm Frederik van der Burgh van Lichtenbergh, epicier, maire van Sint Maartensdijk en Sint Philipsland, commissaris-generaal in Zeeland (december 1813), raad van Zierikzee (1816-1818) en rentmeester der domeinen, gedoopt te Tholen op 25 februari 1777, overleden te Sint Maartensdijk op 27 december 1845, zoon van Jan van der Burgh van Lichtenbergh en Cornelia Anne van Vrijbergen. Wilhelm is eerder getrouwd geweest met Barbara Theodore Pieternella van de Pat, overleden voor 9 oktober 1812. Wilhelm is later getrouwd met Maria Steendijk. Wilhelm is later getrouwd met Grietje Goudzwaard.