Het geslacht Bot uit Werkendam

Generatie I

I-a

Bastiaen Bastiaenszn, geboren rond 1555, overleden te Werkendam vr 22 juni 1623, zoon van Bastiaen.

Bastiaen is getrouwd rond 1584 met Fijke Daemsdr, geboren rond 1562, overleden te Werkendam vr 31 juli 1628, dochter van Daem Lamberts.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaen Bastiaenszn 'de Jonge', geboren rond 1590, volgt onder II-a

 2. Lambrecht Bastiaenszn, geboren rond 1595, volgt onder II-b

 3. Aertgen Bastiaensdr, geboren rond 1595.

  Aertgen is getrouwd (1) met Jan Pouwelszn.

  Aertgen is getrouwd (2) met Claas Hendrickszn.

 4. Neeltgen Bastiaensdr, volgt onder II-c

 5. Daemke Bastiaensdr [van den Boogaart Bot], geboren rond 1602, volgt onder II-d

Generatie II

II-a

Bastiaen Bastiaenszn 'de Jonge', geboren rond 1590, overleden voor 1651, zoon van Bastiaen Bastiaenszn (zie I-a) en Fijke Daemsdr.

II-b

Lambrecht Bastiaenszn, schepen van Werkendam (1649-1650), ouderling (1650-1653), geboren rond 1595, overleden vr 29 januari 1652, zoon van Bastiaen Bastiaenszn (zie I-a) en Fijke Daemsdr.

Lambert is getrouwd (1) met Claesje Claesdr, overleden vr 16 januari 1631.

1640 - 9 mei - Compareerde Ewit Michielss woonende tot Werckendam. Ende transporteerde ten behouve van Wouter Bastiaenss ende Lambert Bastiaenss, mede beijde woonende tot Werckendam voorss. Den vrijen eygendom van seecker stuck rijsweerden gelegen buijtens dijcx in een stuck genaempt den Esch, onder den gerechte vande Wercken alwaer ten naesten gelegen is aenden oostsijde Cornelis Michielss ende aende westsijde Michiel Willemss streckende ter 8v halver dijcksloot aff noortwaert op ter halver Quel lincx Gadt toe, soo groot ende cleijn als het voorss stuck Rijsweerden in sijne limiten aldaer gelegen is. Ende den voorn. Ewit Michielss daer inne gerechticht is, ende dat met alle sijne appendentien, servituijten, vrijheden ende gerech ticheden van outs ende tegenwoordich tot het selve goet be hoorende. Ende verteech hij compt. vant voorss stuck Rijsweer den. Ende verhalmde daer nae op ende ten behouff vanden voorn. Lambert Bastiaenss ende Wouter Bastiaenss, sonder eenich recht ofte actie daer meer aen te behouden als recht is. Voorts gelooffde hij compt. tvoorss. goet te vrijen ende te waeren ende alle voorcommer ende voorplicht aff te doen die hij van rechts wegen schuldich is aff te doen. Daer vooren verbindende sijne psoon ende goederen, roerende ende onroerende, presente ende toecomende, d'selve onder werpende tverbant van allen heeren hoven rechten ende rechteren. Stellende het selve goet over met copij autentijcq uuijt de oude brieven daer van sijnde sonder in eenige speciaele waernis gehouden te sijn. Actum opden IXen meij 1640 verss.

Bron: Remco van den Heuvel

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaen Lambrechtszn [Bot, genaamd van der Bogaerd], volgt onder III-a

Lambert is getrouwd (2) te Werkendam op 19 januari 1634 met Janneke Aertsdr van Hemert, dochter van Aert van Hemert.

Uit dit huwelijk:

 1. Claes Lambrechtszn, gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 2 april 1634 (getuigen: Cornelis Janssen Schipper, Anna Schevenhuisen en Saemken Bastiaens), overleden na 1669.

 2. Teuntje Lambrechtdr, gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 13 juli 1636 (getuigen: Wouter Bastiaen, Maijken Jans en Fenneke Jans van Hemert), overleden voor 1652.

 3. Sophytgen Lambertsdr, gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 13 februari 1639 (getuigen: Jan Huiberts, Neeltjen Bastiaenssen en Daenken Bastiaenssen), overleden tussen 1652 en 1669.

 4. Adriaentje Bastiaensdr, gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 22 juni 1642 (getuigen: Cornelis Janssen Schipper, Anna Schevenhuisen en Saemken Bastiaens).

  Adriaentgen is getrouwd met Arien Jordensen de Oude.

 5. Theunis Lambrechtzn, gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 28 januari 1645 (getuigen: Cornelis Corsten, Cornelis Ariens en Lijske Jans).

II-c

Neeltgen Bastiaensdr, dochter van Bastiaen Bastiaenszn (zie I-a) en Fijke Daemsdr.

Neeltgen is getrouwd voor 1632 met Jan Adriaenszn de Graaff, zoon van Adriaen de Graaff.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Janszn de Greef, gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 8 augustus 1632 (getuigen: Bastian Bastiaanse, Jan Pauwels en Gijsbertjen Bastiaanse huisvrouw van Cornelis van Bosch).

II-d

Daemke Bastiaensdr [van den Boogaart Bot], geboren rond 1602, tussen 29 juli 1668 en 9 oktober 1670, dochter van Bastiaen Bastiaenszn (zie I-a) en Fijke Daemsdr.

Daemke is getrouwd rond 1629 met Wouter Bastiaenszn Hanegraaff, leenman van de hofstede van Werkendam (1640-1643, 1658-1659), diaken (1646-1649), ouderling (1651-1653), schepen (1640-1643, 1658-1659), geboren rond 1600, overleden vr 19 mei 1661, zoon van Bastiaen Wouterszn [Hanegraaff] (timmerman te Dordrecht) en Neske Jansdr.

Hij zegelt in 1642 met wapen Hanegraaff met de 3 hanen en de lopende leeuw in het schildhoofd. Vermeld als leenman van de heerlijkheid Werkendam en achterleenman van Holland 26 mei en 3 juni 1639. Blijkens leenaktenboek van Werkendam is Wouter overleden voor 19 mei 1661. Zijn vrouw is volgens transportakte van de Werken overleden voor 9 oktober 1670. Zie ook akte in het Weesboek van Werkendam dd 23 augustus 1680.

Bron: Remco van den Heuvel.

Uit dit huwelijk:

 1. Fijke Woutersdr Hanegraaff, geboren te Werkendam rond 1625, overleden voor 1705.

  Fijke is getrouwd te Werkendam op 9 februari 1648 met Adriaen Jansz Cloots, Schepen van Werkendam (1653-1658 en 1662-1668), Ouderling (1671-1672), geboren te Werkendam rond 1620, overleden tussen 1668 en 1684, zoon van Jan Adriaensz Cloots .en Grietken Thomas Schotsman.

 2. Cornelis Wouterszn Hanegraaff, geboren te Werkendam rond 1627.

  Cornelis is getrouwd met [onbekend].

 3. Sijke Woutersdr Hanegraaff, geboren te Werkendam rond 1630.

 4. Bastiaen Wouterszn Hanegraaff, schepen van Werkendam (1669-1674), geboren te Werkendam rond 1631, overleden vr 1692.

  Bastiaen is getrouwd (1) rond 1661 met Aeltgen Dirksdr Dekker, geboren rond 1640.

  Bastiaen is getrouwd (2) rond 1682 met Eeltje Teunisdr de Bruijn, geboren te Uitwijk rond 1655, overleden vr 1696, dochter van Teunis Pieterszn de Bruijn en [Hendrickske].

 5. Jan Wouterszn Hanegraaff,, gedoopt te Werkendam op 12 april 1632 (getuige(n): Lambert Bastiaens, Cornelis Gijsberts Spoolman en Aentjen Mercelis).

 6. Ariaantje Woutersdr Hanegraaff, gedoopt te Werkendam op 9 oktober 1633 (getuige(n): Anna Damen, Bastiaentje en Corsten Claessen).

Generatie III

III-a

Bastiaen Lambertszn [Bot, genaamd van der Bogaerd], heemraad en schepen van Werkendam (1658-1680), zoon van Lambrecht Bastiaensznn [Bot] (zie II-b) en Claesje Claesdr.

Bastiaen is getrouwd te Werkendam op 29 november 1647 met Geertje Mattheusdr, overleden voor 20 oktober 1675, afkomstig van Werkendam..

Uit dit huwelijk:

 1. Claesje Bastiaenszn [Bot], gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 18 augustus 1647 (getuigen: Lambert Bastiaenssen en Anneke Theunis).

  Claesje is getrouwd met Herman Teunisdr van Brakel, zoon van Teunis van Brakel.

 2. Mattheus Bastiaenszn [Bot], gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 27 oktober 1650 (getuigen: Jan Ariens Graef, Bastiaen Bastiaenssen en Neeltje Matheussen), volgt onder IV-a

 3. Lambert Bastiaenszn [Bot], gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 15 maart 1654 (getuigen: Wouter Bastiaenssen [Hanegraaff], Claes Arienssen Potter en Jenneke Aerts).

 4. Pieter Bastiaenszn [Bot van de Bogaerd], gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 28 december 1655 (getuigen: Bastiaen Bastiaensen, Jan Cornelis en Lijsken Foppen), volgt onder IV-b

 5. Grietje Bastiaensdr [Bot], gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 16 september 1660 (getuige: Jorden Ariensen en Aentie Lamberts).

 6. Bastiaen Bastiaenszn [Bot], gedoopt (gereformeerd) te Werkendam op 16 november 1662 (getuigen: Jacob Cornelissen en Aentie Bastiaensen).

Generatie IV

IV-a

Mattheus Bastiaenszn [Bot], gedoopt te Werkendam op 27 oktober 1650, zoon van Bastiaen Lambertszn [Bot] (zie III-a) en Geertje Mattheusdr.

Mattheus is getrouwd met Lydia Jacobsdr Snoek.

Uit dit huwelijk:

 1. Govert Mattheuszn [Bot], gedoopt te Werkendam op 28 februari 1692 (getuigen: Pieter Bastiaensen, Arien Jacobse Snoek en juffrouw Maria van Ravesteijn).

 2. Bastiaen Mattheuszn [Bot], gedoopt te Werkendam op 18 februari 1694 (getuigen: Pieter Bastiaens en Claesje Bastiaens).

 3. Lijsbetje Mattheusdr [Bot], gedoopt te Werkendam op 28 september 1696 (getuigen: Wouter Jacobs Snoek en Maijke Ariens Snoek).

IV-b

Pieter Bastiaenszn Bot van de Bogaerd, diaken (1716), schepen van De Werken (1703), gedoopt te Werkendam op 28 december 1655, overleden voor 31 mei 1727, zoon van Bastiaen Lambertszn [Bot] (zie III-a) en Geertje Mattheusdr.

Pieter is getrouwd (1) vr 1681 met Annetje van Cuijck, gedoopt te Werkendam op 17 december 1656, dochter van Cornelis Bastiaenszn Cuijck en Heijltje Hendricksdr Sloot.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaen Pieterszn van de Boogaerd, gedoopt te Werkendam op 27 december 1681.

 2. Geertje Pietersdr Bot van den Boogaerd, gedoopt te Werkendam op 2 mei 1683, volgt onder V-a

 3. Cornelis van de Boogaerd, gedoopt te Werkendam op 30 september 1685.

Pieter is getrouwd (2) vr 1690 met Geertje Claesdr Jongerius, overleden op 5 augustus 1704, dochter van Claes Jongerius.

Uit dit huwelijk:

 1. Claes van de Bogaerd, gedoopt te Werkendam op 2 februari 1690.

 2. Neeltje van de Bogaerd, gedoopt te Werkendam op 6 april 1692.

Pieter is getrouwd (3) in 1708 met Maartje Ariensdr Capel, dochter van Arie Capel.

Pieter is getrouwd (4) na 1708 met Endeltje Pietersdr de Leeuw, dochter van Pieter de Leeuw.

Generatie V

V-a

Geertje Pietersdr Bot van den Boogaerd, gedoopt te Werkendam op 2 mei 1683, dochter van Pieter Bastiaenszn Bot van den Bogaerd (zie IV-b) en Annetje van Cuijck.

Geertje is getrouwd (1) met Herman Hermanszn Baggerman, gedoopt te Werkendam op 2 november 1687, overleden voor 25 januari 1748, zoon van Herman Hermanszn Baggerman en Maijcke Corstiaensdr van de Heuvel.

Uit dit huwelijk:

 1. Maaijke Baggerman, gedoopt te Werkendam op 2 juni 1715.

 2. Teuntje Baggerman, gedoopt te Werkendam op 16 mei 1717, overleden vr 7 april 1739.

 3. Margretha Baggerman, gedoopt te Werkendam op 30 juni 1719, overleden na 30 november 1744.

 4. Heiltje Baggerman, gedoopt te Werkendam op 1 juli 1721.

  Heijltje is getrouwd (ondertrouwd op 22 januari 1746) met Cornelis Visser.

 5. Pieternella Baggerman, gedoopt te Werkendam op 12 september 1723.

 6. Herman Baggerman, gedoopt te Werkendam op 6 oktober 1725.

 7. Claas Baggerman, gedoopt te Werkendam op 14 maart 1728.

Geertje is getrouwd (2) met Claes Adriaenszn de Jonge, zoon van Adriaen.