Het geslacht Both uit Gouda

Vooraf in Gouda:

Generatie I

I-a

Cornelis Dirckszn Bot, vermeld (1554-1566), overleden tussen 13 mei 1566 en 20 juli 1569.

Cornelis is getrouwd met Aefgen Goossensdr, overleden tussen 23 april 1593 en 7 februari 1603.

 • 1554 - Pieter Huysken, brouwersknecht; Belendingen: W = Jannitgen, mr. Dirricks wed. O = Cornelis Dirricks Bot.

 • 1566 - 13 mei - Corn. Pietersz Vroesen + Adriane Gerritsdr; Belendingen: W = Cornelis Dircksz Bot O = Fop Dircksz, schipper.

 • 1569 - 20 juli - Aeghen Jansdr weduwe Jan Pieterzn Huysgen + Margriete Pietersdr; Belendingen: W = Gerrit Egberts, leydecker weduwe Cornelis Bot.

 • 1572 - 24 november - Evert Dircxz. (aflossing) + Margriete Pietersdr; Belendingen: W = Gerrit Egbertsz weduwe Cornelis Dirix Bot.

 • 1578 - 3 december - Maerten Maertensz + Dirck Ariensz, schipper; Belendingen: W = Grietge Goverts, wed. Jan Jansz, schilder O = Aeff, Cornelis Dirck Botten weduwe.

 • 1593 - Pieter Jansz, haerwever + Claes Pouwelsz, horenbreecker; Belendingen: W = weduwe Cornelis Both wed. van Fop Dirx.

 • 1603 - 7 februari - Erfgenamen van Aeffgen Goossens, weduwe Corn. Dirxz. Bot + Gerrit Polen; Belendingen: W = Dirck Ariensz, schipper O = Claes Pouwelsz, horenbreecker.

Uit dit huwelijk (volgens vernoeming):

 1. Dirck Corneliszn Bot, geboren voor 1565, volgt onder II-a

 2. Goossen Corneliszn Bot, volgt onder II-b

 3. Cornelis Corneliszn Both, vermeld (1587), lijndraaier, vermoedelijk overleden tussen 1602 en 1610 (6x vermeld in weeskamer tussen 1602 en 1623)

  • 1587 - 16 januari - Corn. Cornelisz Both (beterschap) + Jan Theeuwen; Belendingen: W = de Zak O = Geerte Faes.

 4. Jacob Corneliszn Bot, vermeld (1623).

  • 1623 - Verzoekschrijver: Gerrit Claesz, Dirck Jacobsz. Stolck, Jacob Cornelisz. Bot en Gerrit Pietersz. Beest, voogden van de weeskinderen van Claes Aerden (gewoond hebbende aan de Ouwe Gouwe buiten de Kleiwegspoort); Verzoek: Verzoeken t.b.v. de erfgenamen de verkoop van een huis en erf aan de Ouwe Gouwe zz (W = Maerten Cornelisz.; aan de achterkant Arien Jappen; O = het land De Schiltvink). Bovendien verzoeken zij een stuk hooiland te mogen verkopen, groot 2 morgen 4 hond en 25 roeden, in Sluipwijk aan de Platteweg (O = Claes Gerritsz in den Helmsdr., W = Mees Cornelisz); Besluit: Na advies weesmeesters toegestaan.

Generatie II

II-a

Dirck Corneliszn Both, lijndraaier (1620), geboren voor 1565, overleden vr 10 februari 1627, zoon van Cornelis Dirckszn Both (zie I-a) en Aefgen Goossensdr.

Dirck is getrouwd [rond 1580?] met Aeltgen Jansdr, overleden tussen 10 februari 1627 en 17 oktober 1636.

 • 1583 - 30 juni - Erfgenamen van Anthonis Kersz (aflossing eigen) + Dirck Cornelisz Both; Belendingen: O = Claes Dircx.

 • 1584 - 12 januari - Claes Dircxz., scheepmaker + Claes Jacobsz, schipper; Belendingen: W = Dirck Both O = IJsbrant de baeckelaer.

 • 1589 - 22 februari - Dirck Cornz. Bot (eigen) + Adriaentgen Ariensdr (afgelost 23 augustus 1599); Belendingen: W = wed. Cornelis Thonisz Geldersman O = Claes Jacobsz Sobbe.

 • 1590 - Dirck Bot (eigen).

 • 1603 - 25 april - Harmen Pietersz, lijndr stelt zijn huis tot onderpand; Belendingen: W = Dirck Both, lijndr O = Harman Aryensz.

 • 1604 - 5 april - Thonis, zoon van Cornelis Theunis en Volck Jacobsdr (1/6) + Floris Dammas, schipper (die 5/6 heeft); Belendingen: W = Cornelis Huygen. O = Dirck Cornelisz Bot.

 • 1605 - 29 april - Bouwen Dirxz. + (beterschap) + Cornelis Gerritsz; Belendingen: W = Hendrick Harmensz Herberts O = Dirck Cornz. Both.

 • 1605 - 29 april - Kinderen van Pieter Heliasz + Dirck Cornelisz Both; Belendingen: W = het grote huis van de verkoper, gekocht door Bouwen Dirx O = de vesten.

 • 1605 - 30 mei - Erfgenamen van Volck Jacobsdr (4/5) + Ariaentgen Cornelisdr, mede-erfgenaam; Belendingen: W = Cornelis Huygen. O = Dirck Cornelisz Bot.

 • 1609 - 7 november - Dirck Cornz. Both; Belendingen: W = Marritgen Pietersdr + Bouwen Dircx.

 • 1610 - 5 februari - Dirck Cornelisz Bot + zijn "zwager" Willem Willemsz; Belendingen: W = Simon Dircx. O = kinderen Claes Jacobsz Sobbe.

 • 1612 - 23 juli - Simon Dirx, man van Ariaentgen Cornelisdr (eigen) + Corn. Daems Hoogenberch; Belendingen: W = Cornelis Huygen, schipper. O = Dirck Cornelisz Bot.

 • 1613 - 24 juli - Het grote huis van de verkoper, gekocht door Bouwen Dirx; Belendingen: O = kinderen van Pieter Heliasz + Dirck Cornelisz Both.

 • 1613 - 24 juli - Dirck Cornz. Both; Belendingen: W = Bouwen Dircxz. + Cornelis Gerritsz.

 • 1620 - 23 maart - Eiser: Dirck Cornelisz Bot (lijndraaier); Gedaagde: Willem Willemsz Roos (schipper); Zaak: het ophogen van een mantel van een schoorsteen op een gezamenlijke muur.

 • 1627 - 10 februari - Dirck Reyniersz de Swaen (aflossing eigen) + Aeltgen Jans, wed. Dirck Cornelisz Both (zie 26-03-1550); Belendingen: W = wed. Corn. Gerritsz, lijndraeyer O = Vesten.

 • 1636 - 17 oktober - Kinderen van Dirck Cornz. Both en Aeltgien Jans (4/5) + Cornelis Dircx Both; Belendingen: W = Jan Jansz, lijndraeyer O = Vesten

Uit dit huwelijk (volgens vernoeming):

 1. Cornelis Dirckszn Both, volgt onder III-a

 2. Jan Dirckszn Both, volgt onder III-b

II-b

Goossen Corneliszn Bot, overleden tussen 1630 en 1660, zoon van Cornelis Dirckszn Both (zie I-a) en Aefgen Goossensdr.

Goossen is getrouwd vr 1622 [rond 1580?] met Lijsbeth Cornelisdr.

 • 1622: Cohier hoofdgeld: Spieringstraat, Gouda. Gehuwd met Lijsbeth Cornelisdr.

 • 1630-1660: Aangifte successierechten: Goossen Corneliszn Bot.

Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Goossenszn Bot, volgt onder III-c

Generatie III

III-a

Cornelis Dirckszn Both, lijndraaier (1633-1641), gildebestuurder (1638-1641), zoon van Dirck Corneliszn Both (zie II-a) en Aeltgen Jansdr.

 • 1636 - 17 oktober - Kinderen van Dirck Cornz. Both en Aeltgien Jans (4/5) + Cornelis Dircx Both; Belendingen: W = Jan Jansz, lijndraeyer O = Vesten

 • 1633 - 9 september - Eiser: Cornelis Dircksz Both; Gedaagde: Grietgen ...., wonende in (bij) Stijntgen Ghijsberts.

 • 1633 - 16 september - Eiser: Cornelis Dircksz Both; Gedaagde: Grietgen ... wonende in Sijntgen Ghijsberts huysgen.

 • 1633 - 21 september - Eiser: Cornelis Dircksz Both; Gedaagde: Grietgen wonende in Stijntgen Ghijsberts huysgen; Zaak: Derde dagvaarding.

 • 1633 - 23 september - Eiser: Cornelis Dircksz Both; Gedaagde: Grietgen Ariens, weduwe van Jan Kersz; Zaak: Verzoekt dat zij de van haar door hem gehuurde zoon weer te werk zal bestellen (om te lijndrayen) en verschoten geld te restitueren.

Zijn kind(eren) (volgens vernoeming):

 1. Dirk Corneliszn Both, vermeld (vanaf 1632), volgt onder IV-a

 2. Jan Corneliszn Both, vermeld (vanaf 1632), volgt onder IV-b

 3. Hillegont Cornelisdr Both, vermeld (1655).

  Hillegont is getrouwd met Jan Pieterszn Oosterlaeck, zoon van Pieter Oosterlaeck.

  • 1655 - 12 november - Jan Pietersz Oosterlaeck, man van Hillegont, dochter van Cornelis Dircks Bot + Jan Cornelisz Bot; Belendingen: W = Annetgen Jans, wed. Jan Jansz O = Vesten.

III-b

Jan Dirckszn Both, zoon van Dirck Corneliszn Both (zie II-a) en Aeltgen Jansdr.

Jan is getrouwd vr 1622 met Marritgen Cornelisdr.

 • 1622 - Cohier hoofdgeld, Doelenstraat, Gouda. Gehuwd met Marritgen Cornelisdr.

 • 1622 - Bewoond door Jan Dircxs Both met vrouw Marritgen Cornelis en 4 kinderen.

 • 1634 - 22 mei - Eiser: Aert Jobpen Gansenburch; Gedaagde: Jan Dircksz Both; Zaak: Eist betaling van 22 over het hennip beucken.

 • 1636 - 17 oktober - Kinderen van Dirck Cornz. Both en Aeltgien Jans (4/5) + Cornelis Dircx Both; Belendingen: W = Jan Jansz, lijndraeyer O = Vesten

Uit dit huwelijk:

 1. kind, vermeld (1622).

 2. kind, vermeld (1622).

 3. kind, vermeld (1622).

 4. kind, vermeld (1622).

III-c

Daniel Goossenszn Bot, vermeld (1677), molenaar, zoon van Goossen Corneliszn Bot (zie II-b) en Lijsbeth Cornelisdr.

Zijn kind(eren):

 1. Cornelis Danielszn Bot, volgt onder IV-c

III-d

Willem Egbertszn Bot, vermeld (1650), grofsmid, overleden voor 1650, zoon van Egbert Bot.

Willem is getrouwd met Annetjen Cornelisdr, overleden voor 1650, dochter van Cornelis Bouwersen Iserman.

 • 1650 - Verzoekschrijver: Voogden van de weeskinderen van Annetjen Cornelis en Willem Egbertsen Bot; Verzoek: Deze weeskinderen zijn door het overlijden van Cornelis Bouwersen Iserman voor 1/6 deel erfgenaam van een huisje en erf aan de Raam bij de Jonge (= Lange ?) Willemsteeg. Zij, en ook de andere erfgenamen, wensen dit huisje te verkopen.; Besluit: Toegestaan, na advies van de weeskamer.

Uit dit huwelijk:

 1. kind, vermeld (1650).

 2. kind, vermeld (1650).

 3. ....?

Generatie IV

IV-a

Dirk Corneliszn Both, vermeld (vanaf 1632), lijndraaier, zoon van Cornelis Dirckszn Both (III-a).

Zijn kind(eren):

 1. Cornelis Dirckszn Both, vermeld (1655), enige zoon!

  • 1655 - Verzoekschrijver: Cornelis Dircksz. Both en Jacob Cornelisz. Salm, voogden van twee minderjarige kinderen van wijlen Grietje Goverts, de dochter van Anna Jans, weduwe van Dirck Gerritsz. Huvener; Verzoek: Genoemde kinderen zijn door het overlijden van Anna Jans voor een zesde deel erfgenaam geworden van een huis en erf aan de Oosthaven, strekkende van de straat tot het eigendom van Marrichie Bos (Z = kuiper Claes Ariensz.; N = Arien Dircksz. den Boer). De meerderjarige erfgenamen van het 5/6 deel van dit huis en erf wensen dit in het openbaar of onderhands te verkopen of over te doen aan n van de erfgenamen. In overeenstemming met de verordening op de weeskamer moeten de supplianten de meerderheid van de erfgenamen volgen; Besluit: Toestemming.

IV-b

Jan Corneliszn Both, vermeld (vanaf 1632), lijndraaier (1670-1678), gildebestuurder (1670, 1671, 1675, 16785), kapitalist (1680), woont te Gouda (Vogelenzang, 1680), overleden vr 6 april 1698, zoon van Cornelis Dirckszn Both (III-a).

Jan is getrouwd met Elisabeth Jansdr "Lijsbeth" van Zant, overleden na 6 april 1698, dochter van Jan van Zant.

 • 1655 - 12 november - Jan Pietersz Oosterlaeck, man van Hillegont, dochter van Cornelis Dircks Bot + Jan Cornelisz Bot; Belendingen: W = Annetgen Jans, wed. Jan Jansz O = Vesten.

 • 1657 - 23 mei - Annetgen Jans laatst wed. Jan Jansz Annemeur (huis met 3 banen) + Leendert Lambertsz clouwer, cleyngarenspinner; Belendingen: W = Met Cornelis Daems Hoogenberch onder een dak O = voor: Jan Corn. Both; achter: de vesten.

 • 1667 - 3 juni - Leendert Lambertsz + Jacob Jansz de Raet; Belendingen: W = Met Cornelis Daems Hoogenberch onder een dak O = voor: Jan Corn. Both; achter: de vesten.

 • 1651 - 26 juli - Eiser: Jan Cornelisz Both; Gedaagde: Claes Claesz Haeck; Zaak: Zegt Jan Cornelisz dat de gedaagde een hekelmeid gehuurd heeft waarvan hem nog 18.2.- komt en dat hij Claes' vrouw gewaarschuwd heeft dat hem dat toekomt. Verzoekt betaling of tenminste dat hij borg zal worden volgens de verordening van de politiekamer. De gedaagde is tevreden te betalen zoveel de meid verdienen zal zolang zij bij hem dient en dat de meid daarmee ook tevreden is. De eiser is met de gedane presentatie niet tevreden, maar zo gedaagde voor de somma borg wil blijven, is tevreden te vertouwen tot mei a.s. of bij weigering, persisteert dan bij de verordening; Vonnis: Aangehouden tot vrijdag a.s. en dat de meid met de vrouw mede zal verschijnen.

 • 1674 - 12 mei - hypotheek; Locatie: Noordzijderpolder; Hypotheekgever: Elbert Claesz de Bruijn; Hypotheeknemer: Jan Cornelisz Both, te Gouda; Object: afgebrande boerderij met 11 m 3 h land; Belendingen: (a) de Noordzijderkade (n) (b) de Rijn (z) (c) Gerrit Pietersz van der Giessen (o) (d) de erven van Heijndrick Willemsz Loij (w); Hoofdsom hypotheek: 1000; Afgelost op 18 mei 1717.

 • 1674 - 6 november - Marritje Pietersdr Vermij, bejaarde dochter, nu wonend te Gouda, met Johan Vermij, doctor in de medicijnen te Bodegraven en Dirck Jansz van der Neut, wonend in de Meije, als haar voogden, verkoopt aan Jan Cornelisz Both, poorter van Gouda en Marritje Jansdr, weduwe van Otto Ariaensz Ruijtershoff, 2 morgen 350 roeden land, strekkend van de Afwetering tot aan de Oud Bodegraafsedijk, belend ten oosten de erfgenamen van de heer van Lis en ten westen de kinderen van de heer van Rascoert; nog 11 morgen in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de Weldijk, belend ten oosten Jannetje Pietersdr, weduwe van Joost Jacobsz Vermij en ten westen Bartholomeus Verrijs. Koopsom 5000 gulden.

 • 1674 - 6 november - transport; Locatie: Zuidzijderpolder; Transportant: Marrijtje Pieters Vermij; Acceptant: Jan Cornelisz Both en Marrijtje Jans, weduwe Otto Ruiterhoff; Object: afgebrande boerderij met 8 m 3 h land; Belendingen: (a) de Rijn (n) (b) Zuidzijderkade (z) (c) erven van Gerritje Jans Butterboer (d) Willem Cornelisz Loij; Koopsom: 5000; Transportante is ongehuwd en enige erfgename van Pieter Jacobsz Vermij en Jannetje Aerts. Ze wordt bijgestaan door doctor Johan Vermij en Dirck Jansz van der Neut. Het geheel is belast met een kerkrente van 2 gulden en tien stuivers.

 • 1674 - 6 november - hypotheek; Locatie: Zuidzijderpolder; Hypotheekgever: Jan Cornelisz Both en Marrijtje Jans, weduwe Ruiterhoff; Hypotheeknemer: Marrijtje Pieters Vermij; Object: afgebrande boerderij met 8 m 3 h land; Belendingen: (a) de Rijn (n) (b) Zuidzijderkade (z) (c) erven van Geertje Jans Butterboer (o) (d) Willem Cornelisz Loij (w); Hoofdsom hypotheek: 3000.

 • 1674 - 7 november - hypotheek; Locatie: Noordzijderpolder; Hypotheekgever: erven van Dirck Willemsz Loij en Jannitje Cornelis van der Neut; Hypotheeknemer: Jan Cornelisz Both te Gouda; Object: 5 m 3 h land; Belendingen: (a) Elbert Claesz de Bruijn (n) (b) de Rijn (z) (c) Elbert Claesz de Bruijn (o) (d) Roeloff Jansz (w); Hoofdsom hypotheek: 2000; De voogden over de erven zijn Willem Jansz Versloot en Frans Cornelisz van der Neut. Gecombineerd met 113b.

 • 1674 - 7 november - hypotheek; Locatie: Noordzijderpolder; Hypotheekgever: erven van Dirck Willemsz Loij en Jannitje Cornelis van der Neut; Hypotheeknemer: Jan Cornelisz Both, te Gouda; Object: 14 m land met de verbrande boerderij; Belendingen: (a) de Noordzijderkade (n) (b) de Rijn (z) (c) Jan Pietersz van der Giessen (o) (d) de erven van Neeltje Gerrits (w); Hoofdsom hypotheek: 2000; De voogden over de erven zijn Willem Jansz Versloot en Frans Cornelisz van der Neut. Gecombineerd met 113a.

 • 1680 - 24 mei - hypotheek; Locatie: Noordzijderpolder; Hypotheekgever: weeskinderen van Henderick Loij en Jannigje van der Neut; Hypotheeknemer: Jan Cornelisz Bodt, te Gouda; Object: boerderij met 13 m 3 h land; Belendingen: (a) de landscheiding (n) (b) de Rijn (z) (c) erven Gerrit Pietersz van der Giessen (o) (d) Dirck Pietersz Swanenbeeck (w); Hoofdsom hypotheek: 500; Voor de transportanten treden hun voogden Willem Jansz Versloot en Frans Cornelisz van der Neut op.

Uit dit huwelijk:

 1. Margriet Jansdr Both, gedoopt te Gouda (Sint-Janskerk) op 14 september 1653 (getuigen: [...] Suys, Hillegont Cornelis en Trijntjen Jans), overleden na 29 april 1730.

  Margriet is getrouwd met Thomas de Zitter, overleden vr 29 april 1730.

 2. Lijdia Jansdr "Leydya" Both, gedoopt te Gouda (Sint-Janskerk) op 8 februari 1658 (getuigen: [...] Suyst schepen, Gertruyt Jans en Trijntye Jans).

IV-c

Cornelis Danielszn Bod/Bot, molenaar (1680), woont te Gouda (Drapierstraat of Houtenstraat, 1680), overleden vr 20 augustus 1700, zoon van Daniel Goossenszn Bod (zie III-c)

Cornelis is getrouwd met Lijsbeth Hartigs.

 • 1700 - 20 augustus - Eiser: Rutger Broeckman als voogd over de nagelaten kinderen van Cornelis Danielsz Bot; Gedaagde: Jan Jansz Bourlee; Zaak: Eist betaling van 26 over jaar huishuur, verschenen 1 maart 1699; Vonnis: Conform de eis, alsmede in de kosten.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelisdr Bodt, gedoopt (Luthers) te Gouda op 18 oktober 1665 (getuigen: Dierk Camper en Neeltje Dierks), volgt onder V-c

 2. Jasper Corneliszn Bodt, gedoopt (Luthers) te Gouda op 20 februari 1667 (getuigen: Claes Bemmel en Ariantjen Jans).

 3. Lijsbeth Cornelisdr Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda op 3 maart 1669 (getuigen: Claes Laurensz Bemmel en Neeltje Campen).

 4. Neeltjen Cornelisdr Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda op 5 oktober 1670 (getuigen: Neeltjen Dierks Campen), overleden tussen 1679 en 1696 (successierechten).

 5. Susanna Cornelisdr Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda tussen 18 november en 31 december 1672 (getuigen: Claes Bemmel en Ariantjen Jans), vermeld als doopgetuige (1691).

 6. Daniel Corneliszn Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda op 27 januari 1675 (getuigen: Claes Laurensz Bemmel en Ariantjen Dierks), volgt onder V-d

 7. Johannes Corneliszn Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda op 29 augustus 1677 (getuigen: Claes Bemmel en Ariantjen Jans), volgt onder V-e

 8. Aegtjen Cornelisdr Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda op 17 augustus 1681 (getuigen: Claes Laurisz Bemmel en Ariantjen Jans), volgt onder VI-f

IV-d

Willem Dirckszn Both, zoon van Dirck Both.

Willem is getrouwd met Maria Jillisdr "Marya".

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Willemszn Bot, gedoopt te Gouda (Sint-Janskerk) op 4 mei 1675 (getuigen: Marya Joris), volgt onder V-g

 2. Johannijs Willemszn Bodt, gedoopt te Gouda (Sint-Janskerk) op 15 december 1677 (getuigen: Mara Joris).

Generatie V

V-b

Jan Joppenszn Bot, pottenbakker (1680), gildebestuurder (1688, 1689, 1695, 1697), woont te Gouda (Koningstraat, 1680), zoon van Joppen (Job Corneliszn, voerman 1662-1694) Bot.

V-c

Maria/Margje/Marijtjen Cornelisdr Bodt, gedoopt (Luthers) te Gouda op 18 oktober 1665, vermeld als doopgetuige (1718), dochter van Cornelis Danielszn Bod (zie IV-c) en Lijsbeth Hartigs.

Maria is getrouwd tussen 1681 en 1686 met Pancreas Pieterszn van Roon, zoon van Pieter van Roon.

Uit dit huwelijk:

 1. Dierik Pancreaszn van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda tussen 21 september en 31 december 1687 (getuigen: Cornelis Danielsz Bod en Neeltjen Dierks Kampen).

 2. Cornelis Pancreaszn van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 6 november 1689 (getuigen: Jannetje Bod en Willem van Camerik).

 3. Lysebeth Pancraesdr van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 11 november 1691 (getuigen: Cornelis Mateuszn en Susanna Bod).

 4. Lysebeth Pancraesdr van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 23 november 1692 (getuigen: Neeltje Kamp).

 5. Cornelis Pancreaszn van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 29 juni 1694 (getuigen: Neeltie Kamp), overleden (vlak na geboorte).

 6. Aletje Pancreasdr van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 28 september 1695 (getuigen: Neeltjen Kamp).

 7. Pieter Pancraes van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 11 november 1696 (getuigen: Neeltje Kamp).

 8. Cornelis Pancreaszn van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 20 september 1699 (getuigen: Aegie Bot).

 9. Jasper Pancreaszn van Roon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 24 november 1702 (getuigen: Aegje Bot).

V-d

Daniel Corneliszn Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda op 27 januari 1675 (getuigen: Claes Laurensz Bemmel en Ariantjen Dierks), zoon van Cornelis Danielszn Bod (zie IV-c) en Lijsbeth Hartigs.

Daniel is getrouwd met Maggeltje van Goch.

 • 1731 - 25 april - Eiser: Daniel Both q.q.; Gedaagde: Jan Dirkz. Manse; Zaak: Eist 4 wegens rente voor de gedaagde betaald; Vonnis: Gedaagde wordt veroordeeld tot betaling van 2.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, gedoopt (Luthers) te Gouda op 17 februari 1700 (getuigen: Aegie Bot).

 2. Cornelis Danielszn Bot, oudste zoon, gedoopt (Luthers) te Gouda op 30 januari 1701 (getuigen: Aegie Bot).

 3. Nela Danielsdr Both, nagelaten dochter.

  Nela is getrouwd met Christoffel Walop.

 4. Sara de Bot.

  Sara is getrouwd met Jacob van Hoorn.

V-e

Johannes/Jan Corneliszn Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda op 29 augustus 1677, vermeld als doopgetuige (1712), zoon van Cornelis Danielszn Bod (zie IV-c) en Lijsbeth Hartigs.

Johannes is getrouwd met Claertje Groeneweegen.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Janszn Bot, gedoopt (Luthers) te Gouda op 29 mei 1701 (getuigen: Aegie Bot).

 2. Lysbeth Jansdr Bot, gedoopt (Luthers) te Gouda op 6 oktober 1702 (getuigen: Aegie Bot).

 3. Lysbeth Jansdr Bot, gedoopt (Luthers) te Gouda op 14 oktober 1703 (getuigen: Aegie Bot).

 4. Dirrick Janszn Bot, gedoopt (Luthers) te Gouda op 25 oktober 1705 (getuigen: Aghien Bot).

 5. Dieryk Janszn Bot, gedoopt (Luthers) te Gouda op 12 december 1708 (getuigen: Aghje Bot).

 6. Cornelia Jansdr Bot, gedoopt (Luthers) te Gouda op 25 september 1712 (getuigen: Agtje Bot).

 7. Cornelius Janszn Bott, gedoopt (Luthers) te Gouda op 13 oktober 1714 (getuigen: Agtje Bot).

 8. Cornelia Jansdr Both, gedoopt (Luthers) te Gouda op 16 juli 1717 (getuigen: Elsje Berens).

 9. Cornelia Jansdr Bots, gedoopt (Luthers) te Gouda op 17 juli 1718 (getuigen: Agtge Bots).

V-f

Aegtjen Cornelisdr Bod, gedoopt (Luthers) te Gouda op 17 augustus 1681, dochter van Cornelis Danielszn Bod (zie IV-c) en Lijsbeth Hartigs.

Aegtjen is getrouwd met Pieter Janszn Verkeman (Varkeman), zoon van Jan Verkeman.

Uit dit huwelijk:

 1. Catrina Pietersdr Verkeman, gedoopt (Luthers) te Gouda op 16 januari 1709 (getuigen: Jan Both).

 2. Catarina Pietersdr Verkeman, gedoopt (Luthers) te Gouda op 19 januari 1710 (getuigen: Jan Corte en Maria Snoek).

 3. Elisabeth Pietersdr Verkeman, gedoopt (Luthers) te Gouda op 17 april 1712 (getuigen: Johannes Bot).

 4. Elisabeth Pietersdr Verkeman, gedoopt (Luthers) te Gouda op 27 januari 1719 (getuigen: Cornelia Broekman).

V-g

Dirck Willemszn Bot, voerman (1699), gildebestuurder (1699), gedoopt te Gouda (Sint-Janskerk) op 4 mei 1675, zoon van Willem Dirckszn Both (zie IV-d) en Maria Jillisdr.

Dirck is getrouwd tussen 1693 en 1695 met Pieternelle Willemsdr de Vink, dochter van Willem de Vink.

 • 1708 - 18 juli - Eiser: Ernst Knijff; Gedaagde: Dirk Willemse Bot; Zaak: Eist betaling van 22.10.- als restant schuld over de leverantie van brood. Verzoekt uitstel; Vonnis: Akkoord.

 • 1720 - 31 mei - Eiser: Cornelia van den Kraan; Gedaagde: Dirk Bot; Zaak: Eist betaling van 26.6.- over de leverantie van winkelwaren. Verzoekt uitstel; Vonnis: Akkoord.

 • 1720 - 5 juni - Eiser: Cornelia van den Craan; Gedaagde: Dirk Bot; Zaak: Op een 2e dagvaarding, als fol.62v. Verzoekt uitstel, fiat; Vonnis: Veroordelen de gedaagde uit kracht van twee voorgaande defaulten de somma van 26.6.- te betalen. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

 • 1724 - 12 juli - Eiser: Pieternella van den Craan; Gedaagde: Dirk Both; Zaak: Eist betaling van 19.13.8 als restant schuld over de leverantie van winkelwaren. De gedaagdes vrouw erkent de schuld; Vonnis: Conform de eis, te voldoen met 8 stuivers per week. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Dirckszn Bot, gedoopt te Gouda (Sint-Janskerk) op 26 december 1696 (getuigen: Niesie de Vincq).

 2. Gijsbert Dirckszn Bot, gedoopt te Gouda (Sint-Janskerk) op 17 februari 1712 (getuigen: Grietje Andriese Melchior).