Fragmenten Both uit Brielle

Fragment 1

-

Pieter (de) Both/Bodt, overleden vóór 10 juli 1670.

Pieter is getrouwd met [Grietje Jacobsdr].

 • 10-07-1670: Boudewijn Boenes, schout en secretaris van Werkendam, pp. voor Jan Cornelisz Kuiff (getrouwd met Geertge Pieters [Both?]), Ary Pietersz Both, voor zichzelf en met Dirck Stopman, notaris in Brielle, pp. voor Jan Jacobsz Kans (getrouwd met Neeltge Tonis), wonende Middelharnis, erfgenamen van vaders zijde, en voor Adriaen Cornelisz Vos n.u., wonende onder de Houve, mede als voogd van de twee kinderen van Jacob Gijsbertsz Kluts, en Neeltgen Brosius, en uit naam van de twee kinderen van Wouter inden Houtboogh, gepr. bij Jannitge Gijsberts Kluts, idem voor vijf kinderen van Digna Cornelis Luycx, geprocureert bij Balten Jooste, Jan Anthonisz Kock (getrouwd met Neeltgen M(athijs?)), wonende onder Oudenbosch, Margrietge Mathijs, weduwe van Adrijaen Eemou(...), wonende op de Houve, Dinghman Woutersz K(...) (getrouwd met Maeycken Mathijs), wonende in Oudenbosch, Abram Jacobsz (...) (getrouwd met Arijaentge Matijs), wonende in Klundert, erfgenamen van (...) zijde, allen erfgenamen van zaliger Grietge Jacobs [Both?], gewoond hebbende in Zuidland, transporteren aan Ieman van den Velde, wonende in Brielle, in Abbenbroek 4 gemeten 47 roeden Oudeland nummer 24 en 25, belend: zuid de Oudelandse dijk, 3 gemeten 32 roeden Bieshoek nummer 21, belend: west de Nieuwelandse weg, 2 gemeten 263 roeden Grotenhoek nummer 17, belend: oost de Nieuwelandse weg, 5 gemeten 113 roeden Grotenhoek nummer 8, belend: zuid de Haasdijk, 2 gemeten. 98 roeden Waalhoek nummer 41, belend: zuid de Katerwaalse dijk, 2 gemeten 195 roeden Middelhoek nummer 67, belend: noord de Moerse weg, 3 gemeten 66 roeden Vlieger nummer 22, belend: zuid de Moerse weg, 3 gemeten 265 roeden Nieuwe Kade nummer 2, belend: west de dijk, noord Gerrit Arensz van den Houcken, zuid de rentmeester Hanneman, totaal 27 gemeten 129 roeden, voor 1080 gulden.

  Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Ambacht Abbenbroek, Transportregisters, regestnummer 209.

 • 10-10-1670: Ary Pietersz de Bodt voor zichzelf, en Dirck Stopman, notaris in Brielle, pp. voor de erfgenamen van zaliger Grietge Jacobs Both en voor Aren Arensz Overdewael als voogd van de weeskinderen van Jacob Pietersz van Rij en Arentge Pieters [Both?], beide zaliger, en voor Abraham Crijnse Poell (getrouwd met Arentge Jacobs, dochter en mede-erfgenaam van Jacob Pietersz en Arentge Pieters), transporteren aan Leendert Arensz Schoutge, wonende in Zuidland, een custingbrief sprekende op de woning en persoon van Cornelis Willemsz Mostert en zijn borgen groot 1100 gulden, voor 375 gulden.

  Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Ambacht Abbenbroek, Transportregisters, regestnummer 213.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieterszn (de) Both/Bodt, vermeld (1662-1684), woont te Brielle (1662-1684).

  • 02-03-1662: Arie Pietersz Bodt te Brielle bekent aan Sr. Gerrit van Aller, mede aldaar, een schuld van f 300 wegens aangetelde penningen. Verzekerd op 1G 225R warmoesland in de polder Nieuwe-land in de Dam op nr. 10.

   Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Ambacht Vierpolders, Transportregisters, regestnummer 2.

  • 13-03-1684: Aren Tijse Hoogwerf, won. in Nieuw-Helvoet, bekent aan Ary de Bot, won. in Brielle, een schuld van 100 car. g. wegens geleende en aangetelde penningen, waarover hij rente zal betalen onder verband van zijn huis en erf in het voordorp.

   Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Ambacht Nieuw-Helvoet, Transportregisters, regestnummer 117.

 2. Geertje Pietersdr [(de) Both/Bodt], vermeld (1670).

  Geertje is getrouwd met Jan Corneliszn Kuiff, vermeld (1670), zoon van Cornelis Kuiff.

 3. Arentje Pietersdr [(de) Both/Bodt], overleden vóór 10 oktober 1670.

  Arentje is getrouwd met Jacob Pieterszn van Rij, overleden vóór 10 oktober 1670, zoon van Pieter van Rij.

  Uit dit huwelijk:

  1. Arentje Jacobsdr van Rij, vermeld (1670).

   Arentje is getrouwd met Abraham Crijnszn Poel, vermeld (1670), zoon van Crijn Poel.

  2. Pieter Jacobszn van Rij, vermeld (1697).

Fragment 2

-

Adriaan de Both, bakker te Brielle, overleden vóór 22 januari 1731.

Adriaan is getrouwd met Adriaantje Admiraal, overleden na 17 februari 1731.

 • 22-05-1687: Jacob Kahoen te Brielle verklaart ten verzoeke van Hendrik van Strande mede aldaar dat hij in 1683 biljetten voor de verponding naar Rotterdam heeft gezonden om er het Brielse wapen op te laten drukken. Toen ze terug waren heeft hij ze dadelijk aangeleverd, zonder betaling te ontvangen. Adriaan de Bot, mede te Brielle, beweerde dat dit voor rekening van requirant was. In het bijzijn van deposant zijn requirant en Bot overeengekomen ieder de helft te betalen. Requirant betaalde meteen, Bot verwees voor betaling naar zijn vrouw.

  Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, ONA, inventarisnummer 1020.

 • 13-04-1690: Adriaan de Bot en Nicolaas Langstraat, gerechtsbode van Brielle, stellen zich borg voor Philip Turk (Turcxs) aldaar inzake een vordering die de impostgaarders van de wijnen hebben met betrekking tot een okshoofd jenever en een anker brandewijn, waarvoor geen impost zou zijn betaald.

  Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, ONA, inventarisnummer 1021.

 • 22-01-1731: Pieter van Heinsberg, koopman te Maassluis, machtigt Nicolaas Honig, gerechtsbode van Brielle, tot beklag bij de weduwe Bot, die het huis (zijnde een bakkerij) heeft verkocht waarop te zijnen behoeve een hypotheek is gevestigd.

  Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, ONA, inventarisnummer 1056.

 • 17-02-1731: Ariaantje Admiraal, weduwe van Adriaan de Bot, in zijn leven mr. broodbakker te Brielle, machtigt Willem de Graaf, substituut secretaris van Brielle, tot transport voor het gerecht aldaar van een huis dat zij verkocht heeft aan Jacob Langendoen. Getuigen Paulus Jacobs en Nicolaas Honig.

  Bron: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, ONA, inventarisnummer 1056.