Het geslacht Bot te Bovenkarspel, Wervershoof en Andijk

Met dank aan (voor verbeteringen en aanvullingen):

De geschiedenis van Bovenkarspel

Bovenkarspel is al een oude woonkern, het wordt reeds in 1193 genoemd, heeft dan 200 inwoners en de plaats zou dan ook al een kerk of parochie hebben. De plaats lag toen waarschijnlijk slechts als een lint aan de hoofdweg (nog altijd toepasselijk "Hoofdstraat" geheten). Dit omdat de bebouwing net als bij het naast gelegen Grootebroek, Lutjebroek en Hoogkarspel op een zandrug midden in moerasgebied lag. De plaatsen vielen toen onder de banne Broek.

Een echte ontginning van die moerassen begon in de 15e eeuw, toen vormde Bovenkarspel al een stede met het naburige Grootebroek. Het had die stadsrechten gekregen in 1364. In 1402 sloten Lutjebroek en Horn aan en een jaar later ook Hoogkarspel. Waarschijnlijk is de ontginning ook de reden dat er nooit stadsmuren zijn gebouwd voor Broek. Immers de woonkernen hadden nog veel gebied om te groeien. Dankzij de stadsrechten en de ontginningen groeide de plaats in grootte en belangrijkheid.

Zo zelfs dat men in 1415 toestemming kreeg voor een haven in het achterland van de stad, ten zuiden van Bovenkarspel bij de Zuiderzee. Maar door ruzie met de naastgelegen stad Enkhuizen duurde het tot 1449 voor men daadwerkelijk met de aanleg kon beginnen. De uiteindelijk ontstane haven kent zowel een buitenhaven als binnenhaven. Bij de haven groeide naast de gewone bedrijvigheid ook een woonkern, deze kern kreeg de naam van de haven: Broekerhaven. Lang werd het als eigen kern beschouwd en de woonkern viel ook buiten de stad.

Bij uit elkaar vallen de stad in diverse gemeenten werd Broekerhaven onderdeel van de gemeente Bovenkarspel en zelfs zo dat het onderdeel werd van het dorp Bovenkarspel. Broekerhaven bleef wel lang een wat losliggende buurt. Maar tegen het eind van de twintigste eeuw maakte de wijk Plan Zuid daar een einde aan, en sindsdien liggen de twee nagenoeg aan elkaar vastgebouwd. In 1979 is Bovenkarspel, samen met Broekerhaven, opgegaan in de gemeente Stede Broec.

Bron: Wikipedia

Generatie I

I-a

Dirk Corneliszn Bot, zoon van Cornelis Bot.

Pieter is getrouwd (1) (ondertrouwd te Grootebroek op 17 oktober 1695) met Grietje Teunisdr, dochter van Teunis.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Dirkszn Bot, geboren [te Bovenkarspel] vóór 1707, volgt onder II-a

Dirk is getrouwd (2) op 8 april 1709 met Dieuwtje Claasdr, dochter van Claas.

I-b

Willem Pieterszn Bot, geboren vóór 1685, zoon van Pieter Bot.

Mogelijk is Willem Pieterszn (zonder familienaam) voor de tweede keer getrouwd met Betje Eldertsdr, waaruit de volgende kinderen te Bovenkarspel gedoopt: Eldert op 21 april 1720, en Knelisje op 29 januari 1722.

Willem is getrouwd rond 1703 met Antje Teunisdr, dochter van Teunis.

Uit dit huwelijk:

 1. Barber Willemsdr Bot, gedoopt (gereformeerd) te Bovenkarspel op 5 oktober 1704.

  fragment doopinschrijving
  Doopinschrijving van Barber.

 2. Pieter Willemszn Bot, gedoopt (gereformeerd) te Bovenkarspel op 14 augustus 1707.

  fragment doopinschrijving
  Doopinschrijving van Pieter.

 3. Stijntjen Willemsdr Bot, gedoopt (gereformeerd) te Bovenkarspel op 12 november 1713.

  fragment doopinschrijving
  Doopinschrijving van Stijntjen.

 4. Pieter Willemszn Bot, gedoopt (gereformeerd) te Bovenkarspel op 4 februari 1717.

  fragment doopinschrijving
  Doopinschrijving van Pieter.

Generatie II

II-a

Pieter Dirkszn Bot, geboren [te Bovenkarspel] vóór 1707, zoon van Dirk Bot (zie I-a).

Pieter is getrouwd (ondertrouwd te Grootebroek op 15 oktober 1725) met Aafje Gerritsdr, geboren te Lutjebroek, dochter van Gerrit.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Pietersdr Bot, overleden te Medemblik rond 1792.

 2. Gerrit Pieterszn Bot, gedoopt (katholiek) te Bovenkarspel op 29 september 1735 (getuige: Aafje Jans), volgt onder III-a

 3. Geertje Pietersdr Bot, gedoopt te Bovenkarspel op 23 december 1740, overleden te Onderdijk op 11 maart 1811.

  Geertje is getrouwd (ondertrouwd te Wervershoof op 8 november 1768) met Maarten Cornelisdr Tiet, gedoopt te Wervershoof op 18 augustus 1740, overleden aldaar op 5 oktober 1780, zoon van Cornelis Janszn Tiet en Anna Hillebrand.

 4. Teunis Pieterszn Bot, geboren rond 1741, volgt onder III-b

 5. Cornelis Pieterszn Bot, volgt onder III-c

 6. Grietje Bot, volgt onder III-d

Generatie III

III-a

Gerrit Pieterszn Bot, arbeider (1822), gedoopt (katholiek) te Bovenkarspel op 29 september 1735, begraven (impost 6 gulden te Wervershoof op 31 april 1796), zoon van Pieter Dirkszn Bot (zie II-a) en Aafje Gerritsdr.

Gerrit is getrouwd (ondertrouwd te Medemblik op 28 maart 1777) met Reinuwtje Doedes, gedoopt (katholiek) te Grootebroek op 23 november 1727, dochter van Doede Pieterszn [van Slot] en Bregje Cornelisdr.

Reinuwtje is eerder getrouwd geweest te Grootebroek op 13 januari 1749, met Simon Pieterszn, zoon van Pieter.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 20 december 1761 (getuige: Marijtje Pieters Bot).

 2. Birgitte Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 19 juni 1763 (getuige: Geertje Pieters).

 3. Aafje Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 1 juli 1768 (getuige: Marijtje Pieter), volgt onder IV-a

 4. Doede Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 12 december 1770 (getuige: Geertje Pieter), volgt onder IV-b

III-b

Teunis Pieterszn Bot, geboren rond 1741, overleden te Enkhuizen (Tuinstraat 25) op 25 december 1818, zoon van Pieter Dirkszn Bot (zie II-a) en Aafje Gerritsdr.

Teunis is getrouwd te Medemblik/Wervershoof rond 1786 met Aafje Jans Punt, geboren rond 1741, dochter van Jan Jacobszn Punt en Aaltje Pietersdr Biersteker.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Teuniszn Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 2 december 1788 (getuigen: Geertje Pieters Bot), waarschijnlijk begraven te Wervershoof op 25 februari 1800 (prodeo voor Pieter Teunisz Bot).

III-c

Cornelis Pieterszn Bot, kuiper, zoon van Pieter Dirkszn Bot (zie II-a) en Aafje Gerritsdr.

Cornelis is getrouwd met Marijtje Pietersdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Corneliszn Bot, volgt onder IV-c

 2. Cornelis Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 3 juli 1769 (getuige: Geertje Pieters).

 3. Vrouwtje Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 14 maart 1771 (getuige: Aafje Pieters).

 4. Dirk Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 25 oktober 1772 (getuige: Aaft Pieters).

 5. Dirk PietersznBot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 22 oktober 1774 (getuige: Aegtje Pieters), volgt onder IV-d

 6. Vrouwtje Cornelisdr Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 17 juni 1777 (getuige: Grietje Jans), volgt onder IV-e

 7. Aafje Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 2 december 1779 (getuige: Bregje Gerards).

III-d

Grietje Pietersdr Bot, overleden te Hoogkarspel op 18 oktober 1803, dochter van Pieter Dirkszn Bot (zie II-a) en Aafje Gerritsdr.

Grietje is getrouwd met Jan Gerritszn Rood, arbeider (1770), kleermaker, overleden te Hoogkarspel op 22 april 1790, zoon van Gerrit Rood.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Rood, inlandsche kramer (1824), winkelier, geboren te Hoogkarspel op 18 september 1768, overleden aldaar op 15 mei 1829.

  Pieter is getrouwd (1) te Hoogkarspel op 13 februari 1814 met Neeltje Romeijn, arbeidster, geboren te Hoogwoud rond 1885, overleden te Hoogkarspel op 13 september 1822, dochter van Sijmon Romijn en Ifje Rusenburg.

  Pieter is getrouwd (2) te Hoogkarspel op 11 januari 1824 met Dievera Ligthart, gedoopt te Lutjebroek op 23 augustus 1794, overleden te Hoogkarspel op 13 maart 1825, dochter van Teunis Ligthart en Dieuwertje Mooij.

 2. Dirk Rood, metselaar (1825, 1850), geboren te Hoogkarspel op 7 december 1773.

  Dirk is getrouwd (1) met Antje Elders.

  Dirk is getrouwd (2) te Hoogkarspel op 3 maart 1825 met Jantje Blokker, geboren te Grootebroek op 20 april 1777, dochter van Pieter Pieterszn Blokker en Jantje Cornelis. Jantje is eerder getrouwd geweest met Pieter Hoek.

  Dirk is getrouwd (3) te Hoogkarspel op 24 oktober 1850 met Grietje Jansdr Hes, dienstbare (1850), geboren te Spanbroek rond 1790, dochter van Jan Janszn Hes en Neeltje Sijmensdr Grasboer. Grietje is eerder getrouwd geweest met Arien Kolken.

III-e

Hendrik Bot, landman (1820).

Hendrik is getrouwd met Liepje Doedes.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Bot, geboren te Enkhuizen rond 1794, volgt onder IV-f

Generatie IV

IV-a

Aafje Gerritsdr Bot gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 1 juli 1768, begraven, overleden rond 1798 (impost 3: gulden te Wervershoof op 18 oktober 1798), dochter van Gerrit Bot (zie III-a) en Reinuwtje Doedes.

Aafje is getrouwd in 1792 met Cornelis Tijszn Bakker, koeboer, geboren rond 1772, overleden te Wervershoof op 5 juni 1819, zoon van Thijs Corneliszn Bakker en Impje Cornelis. Cornelis is later getrouwd (katholiek) te Wervershoof op 29 december 1798 met Jantje Klaasdr Boer, geboren te Nibbixwoud, dochter van Klaas Janszn Boer en Kniertje Willems.

Uit dit huwelijk:

 1. Tijs Corneliszn Bakker, landman (1823), geboren te Bovenkarspel rond 1796.

  Tijs is getrouwd (1) te Nibbixwoud op 29 juni 1823 met Grietje Langeberg, boerin (1823), geboren te Wognum rond 1802, dochter van Albert Langeberg en Trijntje Ariens Koenis.

  Tijs is getrouwd (2) te Hoorn op 16 februari 1840 met Krelisje Veul, geboren te Wervershoof rond 1792, dochter van Pieter Pieterse Veul en Bregje Jacobs Hoogzaad. Krelisje is eerder getrouwd geweest met Klaas Raat.

IV-b

Doede Bot, arbeider (1822), veehouder (1842), landman (1846, '53), gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 12 december 1770, zoon van Gerrit Bot (zie III-a) en Reinuwtje Doedes.

Doede is getrouwd (1) met Dieuwertje Gerritsdr Koedoder, dochter van Gerrit Koedoder.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Bot, gedoopt te Bovenkarspel op 22 november 1794 (getuigen: Aafje Gerrits Bot).

 2. Gerrit Bot, volgt onder V-a

 3. Reijnoutje Doedes Bot, geboren rond 1802, volgt onder V-b

Doede is getrouwd (2) te Bovenkarspel op 13 januari 1822 met Maria Bakker, dienstmaagd (1822), geboren te Wervershoof in 1793, dochter van Paulis Bakker en Lijsbet Jans.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsabet Bot, geboren te Bovenkarspel op 29 oktober 1822, volgt onder V-c

 2. Bregje Bot, geboren te Bovenkarspel op 21 oktober 1823, volgt onder V-d

 3. Dieuwertje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1828.

  Dieuwertje is getrouwd te Bovenkarspel op 8 februari 1846 met Jacob Commandeur, dienstknecht (1846), geboren te Nibbixwoud rond 1818, zoon van Thijmen Commandeur en Pietertje Buis.

 4. Aafje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1830, volgt onder V-e

IV-c

Pieter Corneliszn/Creliszn Bot, overleden te Sijbekarspel op 20 januari 1814, zoon van Cornelis Pieterszn Bot (zie III-c) en Marijtje Pietersdr.

Pieter is getrouwd te Medemblik in 1793 met Lijsbeth Jansdr [Bleeker], landbouwster (1829), dochter van Jan Bleeker.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 9 november 1794 (getuige: Lijsbeth Crelisse Bot), volgt onder V-f

 2. Cornelis Bot, geboren te Nibbixwoud rond 1800, volgt onder V-g

 3. Maartje Bot, geboren te Nibbixwoud rond 1803, volgt onder V-h

 4. Pieter Bot, geboren Nibbixwoud rond 1804, volgt onder V-i

IV-d

Dirk Pieterszn Bot, arbeider (1856), bouwman, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 22 oktober 1774, zoon van Cornelis Pieterszn Bot (zie III-c) en Marijtje Pietersdr.

Dirk is getrouwd (1) (impost 3:=:= te Wervershoof op 13 april 1804) met Grietje Tenoever, geboren te Amsterdam, overleden te Wervershof op 5 december 1807.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Bot, geboren te Wervershoof rond 1805, volgt onder V-j

 2. Gerrit Bot, geboren te Wervershoof rond 1807, volgt onder V-k

Dirk is getrouwd (2) met Anna "Naatje" Winder(s).

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikje Bot, geboren te Andijk rond 1813, volgt onder V-l

 2. Vrouwtje Bot, geboren rond 1814.

  Vrouwtje is getrouwd te Wervershoof op 14 november 1850 met Mijndert Dol, geboren rond 1906, zoon van Cornelis Dol en Trijntje Schoenmaker. Mijndert is eerder getrouwd geweest met Dieuwertje Potters.

 3. Jan Bot, geboren rond 1817.

  Jan is getrouwd te Wervershoof op 14 januari 1841 met Grietje Tuin, geboren 1821, dochter van Klaas Tuin en Marijtje Schoenmaker.

 4. Pieter Bot, geboren te Wervershoof rond 1819., volgt onder V-m

 5. Hermanus Bot, geboren rond 1825, volgt onder V-n

IV-e

Vrouwtje Cornelisdr Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 17 juni 1777, dochter van Cornelis Pieterszn Bot (zie III-c) en Marijtje Pietersdr.

Vrouwtje is getrouwd (impost 3 gulden te Wervershoof op 13 april 1804) met Jacob Theuniszn Dol, timmerman (1836), zoon van Theunis Dol.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Dol, barbier (1836), geboren te Wervershoof rond 1806.

  Cornelis is getrouwd te Enkhuizen op 10 juli 1836 met Jeanne Marie Suijs, geboren te Ninove (België) rond 1810, dochter van Jean Suijs en Christina van Steenbergen.

 2. Marijtje Dol, dienstbode (1829), gedoopt te Wervershoof op 17 juni 1807.

  Marijtje is getrouwd (1) te Enkhuizen op 18 januari 1829 met Johannes Honig, wijnkopersknecht (1829), geboren te Enkhuizen op 16 december 1803, zoon van Jacob Honig (landbouwer) en Maria Wijgers (winkelierster).

  Marijtje is getrouwd (2) te Enkhuizen op 1 februari 1846 met Hendrikus Johannes Uithoven, schoenmaker, 32 jaar, geboren te Waalwijk rond 1814, zoon van Johannes Uithoven en Elisabeth van Riel. Hendrikus is weduwnaar van Mektelina Filmich.

IV-f

Gerrit Bot, dienstknecht (1820), geboren te Enkhuizen rond 1794, zoon van Hendrik Bot (zie III-e) en Liepje Doedes.

Gerrit is getrouwd te Bovenkarspel op 2 januari 1820 met Cornelia Schekkerman, dienstmaagd (1820), geboren te Venhuizen rond 1797, dochter van Jacobus Schekkerman en Antje de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Bot, dienstbode (1845), geboren te Bovenkarspel rond 1822.

  Antje is getrouwd te Enkhuizen op 23 februari 1845 met Klaas Jochemszn, dagloner (1845), geboren te Enkhuizen rond 1841, zoon van Jochem Klaaszn en Trijntje Molenkamp (werkster).

 2. Elisabeth Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1827, volgt onder V-o

Generatie V

V-a

Gerrit Bot, veehouder (1842, 1847), zoon van Doede Bot (zie IV-b) en Dieuwertje Koedoder.

Gerrit is getrouwd te Bovenkarspel op 27 april 1817 met Cornelis "Krelisje" Vis, veehoudster (1862-'64), geboren te Binnenwijzend op 15 oktober 1798, overleden te Bovenkarspel op 9 maart 1868, begraven aldaar op 13 maart 1868, dochter van Dirk Vis en Aaltje Kooij.

Uit dit huwelijk:

 1. Dieuwertje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1818.

  Dieuwertje is getrouwd te Bovenkarspel op 25 april 1869 met Pieter Bosch, landbouwer (1869), geboren te Hoogwoud rond 1846, zoon van Jan Bosch en Jantje Koedooder.

 2. Aaltje Bot, geboren te Bovenkarspel op 13 september 1819, volgt onder VI-a

 3. Aafje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1822, volgt onder VI-b

 4. Heertje Bot, landbouwer (1863, 1869), geboren te Bovenkarspel op 28 augustus 1822, overleden aldaar op 16 november 1872.

  Heertje is getrouwd (1) te Bovenkarspel op 19 april 1863 met Geertje Visser, landbouwster (1863), geboren te Andijk rond 1821, dochter van Pieter Visser en Reinouwtje Davids van der Gulik. Geertje is eerder getrouwd geweest met Lammert Hoff.

  Heertje is getrouwd (2) te Bovenkarspel op 11 april 1869 met Jantje Bakker, geboren te Hoogkarspel op 28 augustus 1834, overleden aldaar op 25 januari 1893, dochter van Cornelis Bakker (winkelier) en Neeltje Schoenmaker. Jantje is eerder getrouwd geweest met Simon Botman, timmerman, geboren te Enkhuizen rond 1825, zoon van Jan Meindertszn Botman en Trijntje Victol.

 5. Klaas Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1827, volgt onder VI-c

 6. Bregje Bot, geboren rond 1831, volgt onder VI-d

 7. Doede Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1832, volgt onder VI-e

 8. Jan Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1834, volgt onder VI-f

 9. Reinouwtje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1836.

  Reinouwtje is getrouwd te Bovenkarspel op 25 april 1869 met Pieter Manshanden, veehouder (1869), geboren te Zwaag rond 1842, zoon van Pieter Manshanden en Aagje Rosendaal.

 10. Dirk Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1837, volgt onder VI-g

 11. Maartje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1840, volgt onder VI-h

V-b

Reijnoutje Doedes Bot, boerin (1823), geboren rond 1802, dochter van Doede Bot (zie IV-b) en Dieuwertje Koedoder.

Reijnoutje is getrouwd te Nibbixwoud op 27 april 1823 met Jan Dirkszn Ruijter, landman (1823), geboren rond 1795, zoon van Dirk Ruijter en Zeijtje Klaas de Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Ruiter, landman, geboren rond 1826.

  Klaas is getrouwd te Wognum op 11 april 1861 met Elizabeth Buis, tapster, geboren te Wognum rond 1827, weduwe van Simon Kuip, dochter van Teunis Buis en Teetje Veul.

 2. Dirk Ruiter, landman, geboren rond 1830.

  Dirk is getrouwd te Nibbixwoud op 19 april 1882 met Aafje Kieftenburg, veehoudster, geboren rond 1830, dochter van Jan Kieftenburg en Marijtje Buis. Aafje is weduwe van Klaas Commandeur.

 3. Sijtje Ruiter, geboren te Nibbixwoud op 26 maart 1834.

  Sijtje is getrouwd te Nibbixwoud op 3 mei 1855 met Gerrit Bijman, landman, geboren te Zwaag op 10 december 1824, zoon van Jan Bijman (landman) en Immetje van Baar.

V-c

Lijsabet Bot, naaister (1865, 1867), geboren te Bovenkarspel op 29 oktober 1822, dochter van Doede Bot (zie IV-b) en Maartje Bakker.

Lijsabet is getrouwd (1) te Bovenkarspel op 9 mei 1841 met Jan de Vries, scheepstimmermansknecht (1822), schuitenmaker (1882), geboren te Bovenkarspel rond 1819, zoon van Lammert de Vries en Marijtje Blokker.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabet de Vries, geboren te Bovenkarspel rond 1847.

  Elisabeth is getrouwd te Bovenkarspel op 15 januari 1865 met Hendrikus Warnaar, uurwerkmaker (1847), geboren te Opperdoes rond 1844, zoon van Maarten Warnaar (landbouwer) en Jacoba Groot.

 2. Maria de Vries, geboren te Bovenkarspel rond 1850.

  Maria is getrouwd te Bovenkarspel op 25 juni 1871 met Jan Windt, broodbakker (1871), geboren te Venhuizen rond 1843, zoon van Dirk Windt en Elizabet Koopman.

 3. Doede de Vries, melkverkoper, geboren te Bovenkarspel rond 1852.

  Doede is getrouwd te Hoorn op 22 juni 1877 met Maria Doffer, geboren te Hoorn rond 1833, dochter van Ariaantje Doffer.

 4. Klaas de Vries, dagloner (1882), geboren te Bovenkarspel rond 1856.

  Klaas is getrouwd te Bovenkarspel op 15 januari 1882 met Trijntje Pennekamp, geboren te Zwaag rond 1856, dochter van Simon Pannekamp en Cornelisje Haakman.

 5. Meindert de Vries, kleermaker (1879), geboren te Bovenkarspel rond 1858.

  Meindert is getrouwd te Bovenkarspel op 27 april 1879 met Aafje Tool, geboren te Enkhuizen rond 1853, dochter van Jan Tool en Maartje de Boer (tapster). Aafje is eerder getrouwd geweest met Pieter Roozendaal.

 6. Jan de Vries, dagloner (1886), geboren te Bovenkarspel rond 1860.

  Jan is getrouwd te Bovenkarspel op 18 februari 1886 met Grietje Boon, geboren te Bovenkarspel rond 1857, dochter van Pieter Boon en Jantje van Slot (winkelierster).

Lijsabet is getrouwd (2) te Bovenkarspel op 1 september 1867 met Klaas Bakker, landbouwer (1867), geboren te Grootebroek rond 1802, zoon van Gerrit Klaaszn Bakker en Digna Pietersdr Sammel. Klaas is eerder getrouwd geweest met Marijtje de Boer.

V-d

Bregje Bot, geboren te Bovenkarspel op 21 oktober 1823, dochter van Doede Bot (zie IV-b) en Maartje Bakker.

Bregje is getrouwd te Bovenkarspel op 16 januari 1842 met Mijndert Deen, landbouwer (1842, '65), schipper (1873-'74), geboren te Bovenkarspel op 24 augustus 1822, zoon van Jan Deen (koopman) en Marijtje de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabet Deen, geboren te Bovenkarspel rond 1845.

  Elisabet is getrouwd te Bovenkarspel op 30 april 1865 met Jacob Roozendaal, landbouwer (1865), geboren te Wervershoof rond 1838, zoon van Cornelis Roozendaal en Theunisje Meester (landbouwster).

 2. Jan Deen, arbeider (1873), geboren te Bovenkarspel rond 1847.

  Jan is getrouwd te Bovenkarspel op 27 april 1873 met Anna Molenaar, geboren te Blokker rond 1852, dochter van Dirk Molenaar en Elisabeth Stam.

 3. Doede Deen, 28 jaar, geboren te Bovenkarspel rond 1848.

  Doede is getrouwd te Grootebroek op 13 januari 1876 met Marijtje van der Jagt, geboren te Lutjebroek rond 1856, dochter van Pieter van der Jagt en Maartje de Boer.

 4. Volkert Deen, schipper (1874), geboren te Bovenkarspel rond 1849.

  Volkert is getrouwd te Bovenkarspel op 21 januari 1877 met Wilhelmina Bakker, geboren te Enkhuizen rond 1853, dochter van Gerrit Bakker (timmerman) en Maria Bloem.

 5. Maartje Deen, geboren te Bovenkarspel rond 1853.

  Maartje is getrouwd te Berkhout op 17 mei 1874 met Pieter Schuitemaker, jager, geboren te Berkhout rond 1848, zoon van Albert Schuitemaker en Trijntje ter Meulen.

 6. Grietje Deen, geboren te Bovenkarspel rond 1855.

  Grietje is getrouwd te Grootebroek op 24 april 1879 met Jan Bakker, geboren te Grootebroek rond 1856, zoon van Dirk Janszoon Bakker en Trijntje Tensen.

 7. Meindert Deen, arbeider, geboren te Bovenkarspel rond 1856.

  Meindert is getrouwd te Berkhout op 10 april 1880 met Dieuwertje Zwart, geboren te Sijbekarspel rond 1853, dochter van Jacob Zwart (arbeider) en Elizabeth Floor.

 8. Aafje Deen, geboren te Bovenkarspel rond 1857.

  Aafje is getrouwd te Grootebroek op 12 mei 1881 met Rudolph Kaag, geboren te Grootebroek rond 1847, zoon van Cornelis Kaag en Aafje Bakker.

V-e

Aafje Bot, koopvrouw (1870), geboren te Bovenkarspel rond 1830, dochter van Doede Bot (zie IV-b) en Maartje Bakker.

Aafje is getrouwd (1) te Bovenkarspel op 24 januari 1851 met Pieter Deen, schipper (1851), dagloner (1873), geboren rond 1830, zoon van Jan Deen (koopman) en Marijtje de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Deen, schipper (1874), geboren te Bovenkarspel rond 1853.

  Jan is getrouwd te Bovenkarspel op 18 november 1874 met Antje Snel, geboren te Bovenkarspel rond 1850, dochter van Pieter Snel en Marijtje Mol.

 2. Maartje Deen, geboren te Bovenkarspel rond 1855.

  Maartje is getrouwd te Bovenkarspel op 20 januari 1878 met Pieter Groot, landbouwer (1878), geboren te Bovenkarspel rond 1854, zoon van Pieter Groot (landbouwer) en Marijtje Jong.

 3. Doede Deen, landbouwer (1878), geboren te Bovenkarspel rond 1856.

  Doede is getrouwd te Bovenkarspel op 20 januari 1878 met Dieuwertje Botman, geboren te Bovenkarspel rond 1858, dochter van Pieter Botman (tuinman) en Marijtje Windt.

Aafje is getrouwd (2) te Bovenkarspel op 6 februari 1870 met Jacob Buijsman, landbouwer (1870), geboren te Grootebroek rond 1832, zoon van Gerrit Buijsman en Marijtje Fit. Jacob is eerder getrouwd geweest met Trijntje Bakker.

V-f

Maria Bot, gedoopt (katholiek) te Wervershoof op 9 november 1794, dochter van Pieter Corneliszn Both (zie IV-c) en Lijsbeth Jansdr [Bleeker].

Maria is getrouwd te Andijk op 9 februari 1817 met Pieter Dirkszn Paaij, bouwman (1817), veehouder (1847), gedoopt te Andijk op 26 april 1793, zoon van Dirk Paaij (bouwman) en Geertje Sijmons.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertije Paaij geboren te Andijk op 17 december 1818.

  Geertije is getrouwd te Zwaag op 3 februari 1839 met Klaas Bakker, landman, geboren te Hoog en Laag Zwaagdijk op 17 april 1809, zoon van Jan Creliszn Bakker en Elisabeth Bakker.

 2. Antje Paaij, geboren te Andijk rond 1823.

  Antje is getrouwd te Wognum op 24 april 1852 met Jan Janszn Commandeur, landman, geboren te Wognum rond 1815, zoon van Jan Tamiszn Commandeur (landman) en Aafje Wognum. Jan is weduwnaar van Geertje Commandeur.

 3. Neltje Paaij, geboren rond 1829.

  Neltje is getrouwd te Andijk op 10 juni 1847 met Jacob Vlaar, geboren te Hoogkarspel rond 1827, zoon van Dirk Vlaar (veehouder) en Geertje Schilder.

V-g

Cornelis Bot, boerenknecht (1823), landbouwer (1856, 1863), geboren te Nibbixwoud rond 1800, zoon van Pieter Corneliszn Both (zie IV-c) en Lijsbeth Jansdr [Bleeker].

Cornelis is getrouwd te Blokker op 20 november 1823 met Alida Tessel, geboren te Blokker rond 1796, dochter van Pieter Tessel en Rijkje Mackelijks (boerin).

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, geboren te Blokker rond 1826, volgt onder VI-i

 2. Rijkje Bot, geboren te Blokker rond 1827.

  Rijkje is getrouwd te Blokker op 5 mei 1859 met Cornelis Ligthart, veeman, 29 jaar, geboren te Hoogwoud, zoon van Jan Ligthart en Cornelisje Buis.

 3. Jan Bot, geboren te Blokker rond 1830, volgt onder VI-j

V-h

Maartje Bot, dienstmaagd (1829), geboren te Nibbixwoud rond 1803, dochter van Pieter Corneliszn Both (zie IV-c) en Lijsbeth Jansdr [Bleeker].

Maartje is getrouwd te Wognum op 15 februari 1829 met Pieter Bakkum, boerenknecht (1829), geboren te Wognum rond 1798, zoon van Dirk Bakkum en Trijntje Mulder.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Bakkum, landman, geboren te Wognum op 8 december 1833.

  Dirk is getrouwd (1) te Wognum op 17 april 1858 met Maartje van der Molen, 27 jaar, geboren te Wognum, dochter van Jan van der Molen (landman) en Maartje Commandeur.

  Dirk is getrouwd (2) te Zwaag op 29 augustus 1861 met Trijntje Beemster, geboren te Zwaag op op 28 mei 1838, dochter van Simon Beemster (timmerman) en Lijsbeth de Boer.

V-i

Pieter Bot, koopman (1858), geboren Nibbixwoud rond 1804, zoon van Pieter Corneliszn Both (zie IV-c) en Lijsbeth Jansdr [Bleeker].

Pieter is getrouwd te Zwaag op 17 april 1828 met Marijtje Kooman (Ko[o]me[n]), geboren te Blokker rond 1805, dochter van Pieter Koome en Neeltje Kamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, timmerman (1855), geboren te Blokker rond 1830.

  Pieter is getrouwd te Sijbekarspel op 4 mei 1855 met Guurtje Groot, geboren rond 1835, dochter van Cornelis Groot (landman) en Klaasje van der Laan.

 2. Neeltje Bot, naaister (1859), geboren te Sijbekarspel.

  Neeltje is getrouwd te Sijbekarspel op 19 mei 1859 met Jan Lindeboom landbouwer (1859), geboren te Abbekerk rond 1828, zoon van Dirk Lindeboom en Grietje Dam.

  Jan is eerder getrouwd geweest met Neeltje Vlaar.

 3. Jan Bot, geboren te Sijbekarspel rond 1831, volgt onder VI-k

 4. Dirk Bot, timmerman (1861), geboren te Sijbekarspel op 18 juni 1838.

  Dirks is getrouwd te Sijbekarspel op 25 april 1861 met Trijntje Beemster, dienstbare (1861), geboren te Westwoud op 15 juli 1835, dochter van Klaas Beemster en Maartje Bakker.

V-j

Marijtje Bot, dienstbaar (1830), geboren te Wervershof rond 180, dochter van Dirk Pieterszn Both (zie IV-d) en Grietje Tenoever.

Marijtje is getrouwd te Hoogkarspel op 21 november 1830 met Arie Bakker, bouwman (1830), arbeider (1860), landbouwer (1868), geboren te Medemblik op 22 februari 1800, zoon van Jan Jacobszn Bakker (bouwman) en Ariaantje Aris Hoek. Arie is eerder getrouwd geweest met Trijntje Simonsdr Snip alias Koster.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Bakker, geboren te Hoogkarspel rond 1832.

  Grietje is getrouwd te Hoogkarspel op 1 mei 1856 met Jacob Stroet, arbeider (1856), geboren te Wervershoof rond 1828, zoon van Jan Stroet (arbeider) en Trijntje Leurs.

 2. Dirk Bakker, landbouwer (1860, 1862, 1868), geboren rond 1838.

  Dirk is getrouwd (1) te Spanbroek op 22 november 1860 met Elisabeth Pool, geboren rond 1839, dochter van Jacob Pool (metselaar) en Grietje Buis.

  Dirk is getrouwd (2) te Spanbroek op 1 mei 1862 met Maartje Ros, geboren rond 1840, dochter van Jan Ros en Grietje Rood.

  Dirk is getrouwd (3) te Spanbroek op 13 februari 1868 met Grietje Tamis, geboren te rond 1836, dochter van Jan Tamis en Trijntje Kager.

 3. Cornelis Bakker, landbouwer (1866), geboren te Hoogkarspel op 14 juni 1839.

 4. Maartje Bakker, dienstmeid (1866), geboren te Hoogkarspel rond 1841.

  Maartje is getrouwd te Blokker op 19 april 1866 met Jan Dudink, arbeider (1866), geboren te Zwaag rond 1840, zoon van Jan Dudink en Aaltje Buis.

V-k

Gerrit Bot, timmermansknecht (1830), timmerman (1848), arbeider (1862-1863), geboren te Wervershoof rond 1807, zoon van Dirk Bot (zie IV-d) en Margaretha ten Oever.

Gerrit is getrouwd te Wervershoof op 29 juli 1830 met Maria Jonker, dienstmeid (1830), geboren te Medemblik rond 1809, dochter van Pieter Jonker en Anna Buijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Bot, geboren rond 1831, volgt onder VI-l

 2. Antje Bot, dienstbare (1863), geboren te Wervershoof op 27 september 1837, volgt onder VI-m

 3. Jan Bot, geboren rond 1840, volgt onder VI-n

 4. Cornelis Bot, geboren rond 1840, volgt onder VI-o

 5. Antonius Bot, geboren te Wervershoof rond 1843, volgt onder VI-p

 6. Dirk Bot, geboren te Hoorn rond 1846, volgt onder VI-q

V-l

Hendrikje Bot, geboren te Andijk rond 1813, dochter van Dirk Bot (zie IV-d) en Naatje Winder(s).

Hendrikje is getrouwd te Enkhuizen op 14 juli 1839 met Adrianus Wijling, steenhouwer (1839), geboren te Hoorn rond 1816, zoon van Klaas Wijling en Catharina Maria Pertat.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Weijling, geboren te Hoorn rond 1842.

  Catharina is getrouwd te Hoorn op 13 juli 1866 met Bernard Henrich Joseph Elpert, inlands kramer, geboren te Legden (Duitsland) rond 1838, zoon van Joseph Elpert (landbouwer) en Anna Margaretha Göcking.

 2. Theodorus Cornelis Weijling, timmerman, geboren te Hoorn rond 1844.

  Theodorus is getrouwd te Hoorn op 1 mei 1874 met Johanna de Haan, geboren te Hoorn rond 1847, dochter van Jan de Haan en Femmetje Spel.

V-m

Pieter Bot, inlands kramer (1851), venter (1888), timmerman (1892), geboren te Wervershoof rond 1819, zoon van Dirk Bot (zie IV-d) en Naatje Winder(s).

Pieter is getrouwd te Hoorn op 24 oktober 1851 met Debora de Haan, geboren te Hoorn rond 1829, dochter van Evert de Haan en Maria Buur.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Bot, geboren te Hoorn rond 1856.

  Johanna is getrouwd te Schermerhorn op 19 juni 1888 met Dirk Dudink, arbeider (1888), geboren te Schermerhoorn rond 1853, zoon van Jan Dudunk en Dirkje Beukman.

 2. Gerrit Bot, gasfitter (1892), geboren te Wervershoof rond 1867.

  Gerrit is getrouwd te Hoorn op 18 november 1892 met Trijntje Smit, geboren te Blokker rond 1870, dochter van Klaas Smit en Trijntje Vriend.

 3. Elisabeth Bot, geboren te Wervershoof rond 1871.

  Elisabeth is getrouwd te Hoorn op 1 oktober 1897 met Bernardus de Jong, schoenmaker (1897), geboren te Zijpe rond 1872, zoon van Jan Haring (pakhuisknecht) en Antje Haker.

V-n

Hermanus Bot, geboren rond 1825, zoon van Dirk Bot (zie IV-d) en Naatje Winder(s).

Hermanus is getrouwd te Wervershoof op 8 februari 1855 met Antje Veken, geboren rond 1835, dochter van Gerrit Veken en Trijntje van Etten.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, timmerman, geboren te Wervershoof rond 1865.

  Cornelis is getrouwd te Hoorn op 27 september 1907 met Seselia Ots, geboren te Berkhout rond 1868, dochter van Cornelis Ots (kastelein) en Geertje Bisschop. Seselia is weduwe van Kan Kooter.

 2. Jan Bot, slachter, geboren te Wervershoof rond 1866, volgt onder VI-r

V-o

Elisabeth Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1827, dochter van Gerrit Bot (zie IV-f) en Cornelia Schekkerman.

Elisabeth is getrouwd te Grootebroek op 17 maart 1853 met Willem Mantel, geboren te Bovenkarspel rond 1826, zoon van Thijs Mantel en Marijtje Jans Krul.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Wilhelm Mantel, geboren te Lutjebroek rond 1854.

  Gerrit is getrouwd te Grootebroek op 12 april 1877 met Grietje Sluis, geboren te Hoogkarspel rond 1848, dochter van Jan Sluis en Hendrikje Ruiter.

 2. Marijtje Mantel, geboren te Lutjebroek rond 1859.

  Marijtje is getrouwd te Grootebroek op 27 februari 1885 met Gerben Kromhout van der Meer, geboren te Beverwijk rond 1831, zoon van Wiebes Baukes Kromhout van der Meer en Aaltje Gerbens Veldman.

 3. Thijs Mantel, geboren te Lutjebroek rond 1861.

  Thijs is getrouwd te Grootebroek op 7 mei 1885 met Helena Rond, geboren te Spanbroek 1863, dochter van Pieter Rond en Aafje Kok.

Generatie VI

VI-a

Aaltje Bot, huisschilder (1869), geboren te Bovenkarspel op 13 september 1819, dochter van Gerrit Bot (zie V-a) en Krelisje Vis.

Aaltje is getrouwd te Bovenkarspel op 1 mei 1842 met Louwrens Bakker, verver (1842), huisschilder (1870), geboren te Hem op 8 september 1813, zoon van Evert Bakker en Aaltje Beerse.

Uit dit huwelijk:

 1. Crelisje Bakker, geboren te Bovenkarspel rond 1844, volgt onder VI-q

 2. Evert Bakker, huisschilder (1870), geboren te Bovenkarspel rond 1845.

  Evert is getrouwd te Bovenkarspel op 6 februari 1870 met Dieuwertje de Wit, geboren te Lutjebroek rond 1850, dochter van Outje de Wit en Marijtje Commandeur.

 3. Aaltje Bakker, geboren te Bovenkarspel rond 1847.

  Aaltje is getrouwd te Bovenkarspel op 5 oktober 1879 met Gerrit Tiet, dagloner (1879), geboren te Lutjebroek rond 1838, zoon van Pieter Tiet en Cornelia Jonker. Gerrit is eerder getrouwd geweest met Trijntje Brands.

VI-b

Aafje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1822, dochter van Gerrit Bot (zie V-a) en Krelisje Vis.

Aafje is getrouwd te Bovenkarspel op 31 januari 1847 met Klaas Rood, schipper (1847), geboren te Bovenkarspel rond 1819, zoon van Gerrit Rood (landbouwer) en Antje Schuit.

Uit dit huwelijk:

 1. Arien Rood, geboren te Lutjebroek rond 1853.

  Arien is getrouwd te Grootebroek op 2 mei 1878 met Catharina Schipper, geboren te Lutjebroek rond 1856, dochter van Jacob Schipper en Bregje Buijsman.

 2. Gerrit Rood, geboren te Lutjebroek rond 1854.

  Gerrit is getrouwd te Grootebroek op 17 januari 1878 met Marijtje Schipper, geboren te Lutjebroek rond 1858, dochter van Jacob Schipper en Bregje Buijsman.

VI-c

Klaas Bot, landbouwer (1889), geboren te Bovenkarspel rond 1827, zoon van Gerrit Bot (zie V-a) en Krelisje Vis.

Klaas is getrouwd te Grootebroek op 3 april 1856 met Kniertje Broersen, geboren te Grootebroek rond 1833, dochter van Pieter Dirkse Broersen en Antje Reus.

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelisje Bot, geboren te Enkhuizen rond 1858.

  Kornelisje is getrouwd te Grootebroek op 30 januari 1890 met Ente de Groot, geboren te Grootebroek rond 1855, zoon van Klaas de Groot en Trijntje Schuit.

 2. Pieter Bot, geboren te Enkhuizen rond 1859, volgt onder VII-a

 3. Dieuwertje Bot, geboren te Enkhuizen rond 1862.

  Dieuwertje is getrouwd te Grootebroek op 29 januari 1885 met Johannes de Boer, geboren te Grootebroek rond 1862, zoon van Jacob de Boer en Marijtje Roosje.

VI-d

Bregje Bot, geboren rond 1831, dochter van Gerrit Bot (zie V-a) en Krelisje Vis.

Bregje is getrouwd (1) te Bovenkarspel op 16 januari 1853 met Gerrit Botman, timmerman (1853, 1881), geboren rond 1823, zoon van Jan meindertszn Botman en Trijntje Jansdr Victor.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Botman, timmerman (1881), geboren te Bovenkarspel rond 1856.

  Jan is getrouwd te Bovenkarspel op 6 oktober 1881 met Trijntje Breg, geboren te Enkhuizen rond 1856, dochter van Cornelis Breg (landbouwer) en Trijntje Ruiter.

 2. Gerrit Botman, timmerman (1881), geboren te Bovenkarspel rond 1858.

  Gerrit is getrouwd te Bovenkarspel op 16 januari 1881 met Anna Buisman, geboren te Zwaag rond 1861, dochter van Hendrikus Buisman (landbouwer) en Trijntje Boots.

 3. Cornelia Botman, geboren te Bovenkarspel rond 1861.

  Cornelis is getrouwd te Bovenkarspel op 19 mei 1887 met Jan Boos, koopman (1887), geboren te Grootebroek rond 1840, zoon van Pieter Janszn Boos en Aafje Duijn. Jan is eerder getrouwd geweest met Aafje Kappelhof.

 4. Meindert Botman, geboren te Bovenkarspel rond 1863.

  Meindert is getrouwd te Grootebroek op 17 april 1890 met Marijtje Reijn, geboren te Grootebroek rond 1869, dochter van Jacob Reijn en Trijntje Commandeur.

 5. Catharina Maria Botman, geboren te Bovenkarspel rond 1870.

  Catharina is getrouwd te Bovenkarspel op 17 april 1890 met Willem Botman, timmerman (1890), geboren te Bovenkarspel rond 1866, zoon van Sijmen Botman (timmerman) en Trijntje Elders.

Bregje is getrouwd (2) te Bovenkarspel op 9 januari 1887 met Arien Bakker, landman (1887), geboren te Zwaag rond 1815, zoon van Arien Bakker en Aagje Knol. Arien is eerder getrouwd geweest met Ariaantje Zutt.

VI-e

Doede Bot, landbouwer (1890), landman (1895, 1901), veehouder (1904), geboren te Bovenkarspel rond 1832, zoon van Gerrit Bot (zie V-a) en Krelisje Vis.

Doede is getrouwd te Grootebroek op 3 april 1856 met Antje Broersen, geboren te Grootebroek rond 1832, dochter van Cornelis Broersen en Meinouwtje de Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Meinouwtje Bot, landbouwer (1890), geboren te Bovenkarspel rond 1861.

  Meinouwtje is getrouwd te Bovenkarspel op 17 april 1890 met Klaas Wittenberg, geboren te Avenhorn rond 1864, zoon van Jacob Wittenberg (landbouwer) en Aalje Koomen.

 2. Gerrit Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1868, volgt onder VII-b

 3. Afra Christina Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1869.

  Afra is getrouwd te Sijbekarspel op 20 november 1895 met Gregorius Schipper, landman (1895), geboren te Wognum rond 1864, zoon van Jacob Schipper (arbeider) en Aafje Sijts. Gregorius is eerder getrouwd geweest met Trijntje Wester.

 4. Cornelis Gernardus Bot, landman (1901), geboren te Bovenkarspel rond 1873.

  Cornelis is getrouwd te Westwoud op 17 april 1901 met Grietje Slot, geboren te Westwoud rond 1878, dochter van Simon Slot (landman) en Lijntje Commandeur.

 5. Reinoutje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1874.

  Reinoutje is getrouwd te Bovenkarspel op 7 april 1904 met Pieter Cornelis Kager, veehouder (1904), geboren te Bergen rond 1872, zoon van Jan Kager (arbeider) en Maria Rolie.

VI-f

Jan Bot, landbouwer (1864), geboren te Bovenkarspel rond 1834, zoon van Gerrit Bot (zie V-a) en Krelisje Vis.

Jan is getrouwd te Bovenkarspel op 21 april 1864 met Aafje Manshanden, geboren te Zwaag rond 1837, dochter van Pieter Manshanden en Aagje Roosendaal.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Bot, geboren te Medemblik rond 1868, volgt onder VII-c

 2. Antonius Bot, geboren te Medemblik rond 1872, volgt onder VII-d

 3. Theodorus Bot, arbeider (1896), geboren te Medemblik rond 1874.

  Theodorus is getrouwd te Medemblik op 3 mei 1896 met Aagje Bakker, dienstbode (1896), geboren te Grootebroek rond 1870, dochter van Dirk Bakker en Trijntje Tensen.

 4. Johannes Bot, arbeider (1899), geboren te Medemblik rond 1876.

  Johannes is getrouwd te Medemblik op 7 mei 1899 met Geertruida Hoek, geboren te Medemblik rond 1874, dochter van Jacob Hoek (landbouwer) en Trijntje Oliekan.

 5. Cornelis Bot, geboren te Medemblik rond 1878.

  Cornelis is getrouwd te Grootebroek op 25 januari 1917 met Immetje Kok, geboren te Grootebroek rond 1868, dochter van Gerrit Kok en Antje Brinkman. Immetje is eerder getrouwd geweest met Jan Duijn.

 6. Aagje Bot, geboren te Medemblik rond 1881.

  Aagje is getrouwd te Medemblik op 8 januari 1905 met Albertus Schuitemaker, schipper (1905), geboren te Avenhorn rond 1880, zoon van Pieter Schuitemaker (jager) en Maartje Deen.

VI-g

Dirk Bot, landbouwer (1865, 1873, 1890, 1909), geboren te Bovenkarspel rond 1837, zoon van Gerrit Bot (zie V-a) en Krelisje Vis.

Dirk is getrouwd (1) te Andijk op 27 april 1865 met Marijtje Rood, geboren te Andijk rond 1843, dochter van Pieter Rood (landbouwer) en Aaltje Koster.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Bot, landbouwer (1890), geboren te Andijk rond 1868, volgt onder VII-e

Dirk is getrouwd (2) te Bovenkarspel op 23 november 1873 met Marijtje Bakker, geboren te Bovenkarspel rond 1852, dochter van Pieter Bakker (landbouwer) en Pietertje Kok.

Uit dit huwelijk:

 1. Dieuwertje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1881.

  Dieuwertje is getrouwd te Bovenkarspel op 21 mei 1909 met Cornelis Hauwert, landbouwer (1909), geboren te Wervershoof rond 1879, zoon van Jan Hauwert (landbouwer) en Marijtje Beemsterboer.

 2. Cornelia Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1886.

  Cornelia is getrouwd te Bovenkarspel op 19 april 1917 met Petrus Schouten, landbouwer (1917), geboren te Wognum rond 1878, zoon van Jan Schouten en Neeltje Ursem.

 3. Dirk Bot, landbouwer (1921), geboren te Bovenkarspel rond 1895.

  Dirk is getrouwd te Berkhout op 5 mei 1921 met Cornelia Groot, geboren te Berkhout rond 1896, dochter van Sijbout Groot en Grietje van Diepen.

VI-h

Maartje Bot, landvrouw (1869), geboren te Bovenkarspel rond 1840, dochter van Gerrit Bot (zie V-a) en Krelisje Vis.

Maartje is getrouwd (1) te Bovenkarspel op 19 januari 1862 met Arie Kieft, veehouder (1862), geboren te Hoogwoud rond 1817, zoon van Klaas Kieft en Antje Jans Tol. Arie is eerder getrouwd geweest met Antje Jonker.

Maartje is getrouwd (2) te Hoogkarspel op 14 januari 1869 met Simon Portegijs, landman (1869), landbouwer (1902), geboren te Benningbroek rond 1841, zoon van Klaas Portegijs en Antje Kuiper (landvrouw).

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Portegijs, geboren te Hoogkarspel rond 1872.

  Cornelia is getrouwd te Hoogkarspel op 27 april 1902 met Jacob Beemsterboer, visser (1902), geboren te Wervershoof rond 1876, zoon van Johannes Beemsterboer (rietdekker) en Elisabeth Schaper.

VI-i

Pieter Bot, landbouwer (1863-1898), geboren te Blokker rond 1826, zoon van Cornelis Bot (zie V-g) en Alida Tessel.

Pieter is getrouwd te Blokker op 15 januari 1863 met Elizabeth Buis, landbouwster (1892), geboren te Spanbroek rond 1840, dochter van Hendrik Buis (landbouwer) en Elizabeth Koning (landbouwster).

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, arbeider (1892), geboren te Blokker rond 1864.

  Cornelis is getrouwd te Hoogwoud op 21 april 1892 met Antje Bleeker, geboren te Hoogwoud rond 1866, dochter van Pieter Bleeker en Aaltje Germes.

 2. Henricus Bot, arbeider (1898), geboren te Blokker rond 1868.

  Hendricus is getrouwd te Berkhout op 21 april 1898 met Grietje van Diepen, geboren te Berkhout rond 1874, dochter van David van Diepen en Cornelia Klaver.

 3. Jan Bot, garbeider (1910), geboren te Wijdenes rond 1887.

  Jan is getrouwd te Hoogwoud op 21 april 1910 met Catharina Groen, geboren te Hoogwoud rond 1888, dochter van Arie Groen (watermolenaar) en Catharina ter Beek.

VI-j

Jan Bot, landbouwer (1856), geboren te Blokker rond 1830, zoon van Cornelis Bot (zie V-g) en Alida Tessel.

Jan is getrouwd te Blokker op 4 mei 1856 met Aaltje Vis, geboren te Blokker rond 1835, overleden op 2 mei 1884, dochter van Gerbrand Vis (landman) en Neeltje van Slot.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Bot, geboren te Blokker rond 1858.

  Aaltje is getrouwd te Blokker op 8 april 1880 met Pieter Knook, bouwman, geboren te Grootebroek rond 1857, zoon van Dirk Knook en Elisabeth Deen.

 2. Gerbrand Bot, geboren te Blokker rond 1859, volgt onder VII-f

 3. Neeltje Bot, geboren te Blokker rond 1863, volgt onder VII-g

 4. Cornelis Bot, landbouwer (1900), geboren te Blokker rond 1866.

  Cornelis is getrouwd te Blokker op 8 januari 1900 met Antje Swan, geboren te Blokker rond 1872, dochter van Jan Swan en Maartje Karsten.

 5. Elisabeth Bot, geboren te Blokker rond 1869.

  Elisabeth is getrouwd te Grootebroek op 25 april 1901 met Hendricus Boukens, geboren te Grootebroek rond 1866, zoon van Kasper Boukens en Katrina Tuin.

 6. Trijntje Bot, geboren te Blokker rond 1874.

  Trijntje is getrouwd te Grootebroek op 13 januari 1910 met Willem Kok, geboren te Grootebroek rond 1879, zoon van Jan Janszoon Kok en Jantje Appelman. Willem is weduwnaar van Katharina Buisman.

VI-k

Jan Bot, arbeider (1858), koopman (1888, '89), manufucturenhandel (1888), landbouwer (1889), geboren te Sijbekarspel rond 1831, zoon van Pieter Bot (zie V-i) en Marijtje Kooman.

Jan is getrouwd te Sijbekarspel op 6 mei 1858 met Grietje Kunst, manufacturenhandel (1888), geboren te Wognum rod 1834, dochter van Klaas Kunst en Neeltje de Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Bot, geboren te Sijbekarspel rond 1860.

  Marijtje is getrouwd te Sijbekarspel op 26 januari 1888 met Willem Bakker, schilder (1888), geboren te Wognum rond 1864, zoon van Pieter Bakker (schilder) en Grietje Sijm.

 2. Elisabeth Bot, geboren te Sijbekarspel rond 1864, volgt onder VII-h

 3. Pieter Bot, timmerman (1889), geboren te Sijbekarspel rond 1865.

  Pieter is getrouwd te Nieuwer-Amstel op 8 mei 1889 met Grietje Out, naaister (1889), geboren te Opmeer rond 1865, dochter van Petrus Out en Guurtje Heijnis.

 4. Johannes Bot, geboren rond 1867, overleden te Alkemade op 5 mei 1945.

 5. Trijntje Bot, geboren te Sijbekarspel rond 1869.

  Trijntje is getrouwd te Sijbekarspel op 14 juni 1888 met Martinus de Haan, landbouwer (1888), geboren te Zwaag rond 1862, zoon van Jan de Haani (landbouwer) en Marijtje Bijl.

 6. Dirk Bot, landbouwer (1899), geboren te Sijbekarspel rond 1871.

  Dirk is getrouwd te Sijbekarspel op 5 februari 1899 met Marijtje Buisman, geboren te Blokker rond 1868, dochter van Pieter Buisman (landbouwer) en Dieuwertje Dudunk.

VI-l

Grietje Bot, tapster (1860), geboren rond 1831, dochter van Gerrit Bot (zie V-k) en Maria Jonker.

Grietje is getrouwd (1) te Wervershoof op 21 september 1848 met Volkert Sijm, bouwman (1848), geboren rond 1819, zoon van Jacob Janszn Sijm en Grietje Diglem (brouwerij).

Uit dit huwelijk:

 1. Aafje Sijm, geboren te Andijk rond 1852.

  Aafje is getrouwd te Andijk op 30 april 1875 met Teunis Hooiveld, dagloner (1875), landbouwer (1857), geboren te Andijk op 3 oktober 1844, zoon van Jan Hooiveld (landbouwer) en Elisbaeth Kommandeur.

 2. Jacob Sijm, broodbakker (1881), geboren te Andijk rond 1856.

  Jacob is getrouwd te Bovenkarspel op 27 februari 1881 met Antje Tool, geboren te Enkhuizen rond 1856, dochter van Cornelis Tool en Dieuwertje Brakeboer.

 3. Gerrit Sijm, arbeider, geboren rond 1858.

  Gerrit is getrouwd te Nibbixwoud op 27 januari 1883 met Pietertje Rokhof, dochter van Bernardus Rokof en Aagje Ursum.

Grietje is getrouwd (2) te Wervershoof op 16 februari 1860 met Jan Grooteman, arbeider (1860), geboren rond 1824, zoon van Klaas Grooteman en Maartje Bakker.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Grooteman, geboren te Wervershoof rond 1861.

  Marijtje is getrouwd te Andijk op 26 april 1883 met Jacob Berkhout, landbouwer (1883), geboren te Andijk rond 1857, zoon van Dirk Berkhout en Marijtje Kaptein (landbouwster).

 2. Neeltje Grooteman, dienstbaar, geboren te Wervershoof rond 1868.

  Neeltje is getrouwd te Hoorn op 21 augustus 1891 met Augustinus Hermanus van 't Hoff, barbier, geboren te Hoorn rond 1868, zoon van Hermanus van 't Hoff (barbier) en Johanna Maria Margaretha Arnold.

 3. Klaas Grooteman, vleeshouwer, geboren geboren te Wervershoof rond 1869.

  Klaas is getrouwd te Medemblik op 29 april 1894 met Eva Winnubst, geboren te Medemblik rond 1870, dochter van Pieter Winnubst (watermolenaar) en Antje de Vries.

VI-m

Antje Bot, dienstbare (1863), geboren te Wervershoof op 27 september 1837, dochter van Gerrit Bot (zie V-k) en Maria Jonker.

Antje is getrouwd te Zwaag op 29 januari 1863 met Pieter Klein, arbeider (1863), onder voogdij van Klaas Klein en Arien Klein (1863), geboren te Zwaag op 31 maart 1840, zoon van Cornelis Klein en IJltje Krijnsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Klein, arbeider, geboren te Zwaag rond 1873.

  Gerrit is getrouwd te Andijk op 21 mei 1901 met Grietje van der Gulik, geboren te Andijk rond 1874, dochter van Pieter van der Gulik en Grietje Schoutsen (landbouwster).

 2. Ida Klein, naaister, geboren te Zwaag rond 1876.

  Ida is getrouwd te Zwaag op 20 mei 1915 met Volker Kaagman, schuitenmaker, geboren te Grootebroek rond 1873, zoon van Meindert Kaagman en Jantje Onneweer.

VI-n

Jan Bot, timmerman (1863-1900), geboren rond 1840, zoon van Gerrit Bot (zie V-k) en Maria Jonker.

Jan is getrouwd te Wervershoof op 23 januari 1863 met Aalje van Ammers, dienstmeid (1863), geboren rond 1840, dochter van Paulus Ammers en Maartje Sultenaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Bot, timmerman (1889), geboren te Andijk rond 1866.

  Paulus is getrouwd te Wervershoof op 10 januari 1889 met Elisabeth Bijl, geboren te Zwaag rond 1865, dochter van Simon Bijl (landbouwer) en Aagje Bakker.

 2. Klaas Bot, geboren te Andijk op 13 april 1868, volgt onder VII-i

 3. Marijtje Bot, geboren te Andijk rond 1874, volgt onder VII-j

VI-o

Cornelis Bot, timmermansknecht (1862), onder voogdij van Jan Bot en Frans Grooteman (1862), geboren rond 1840, zoon van Gerrit Bot (zie V-k) en Maria Jonker.

Cornelis is getrouwd te Wervershoof op 1 mei 1862 met Grietje Ettes, geboren rond 1839, dochter van Jacob Ettes en Grietje Meester.

 1. Maria Bot, geboren te Andijk rond 1874, volgt onder VII-k

VI-p

Antonius Bot, geboren te Wervershoof rond 1843, zoon van Gerrit Bot (zie V-k) en Maria Jonker.

Antonius is getrouwd (1) met Marijtje de Wit.

Uit dit huwelijk:

 1. Outjen Bot, melkslijter (1896), geboren te Bovenkarspel rond 1871.

  Outjen is getrouwd te Bovenkarspel op 16 april 1896 met Anna Maria Swart, geboren te Bovenkarspel rond 1871, dochter van Dirk Swart (veehouder) en Grietje Slot.

 2. Maria Antonia Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1874, volgt onder VII-l

Antonius is getrouwd (2) te Grootebroek op 16 april 1914 met Marijtje de Haan, geboren te Grootebroek rond 1853, dochter van Cornelis de Haan en Geertje Visser. Marijtje is eerder getrouwd geweest met Meindert Broersen.

VI-q

Dirk Bot, timmerman (1869-1900), kastelein (1904), caféhouder (1907), geboren te Hoorn rond 1846, zoon van Gerrit Bot (zie V-k) en Maria Jonker.

Dirk is getrouwd te Bovenkarspel op 25 april 1869 met Crelisje Bakker, geboren te Bovenkarspel rond 1844, dochter van Louwrens Bakker en Aaltje Bot (zie VI-a).

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1872, volgt onder VII-m

 2. Maria Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1875.

  Maria is getrouwd te Bovenkarspel op 10 mei 1900 met Klaas Rood, koopman (1900), geboren te Andijk rond 1874, zoon van Dirk Rood (landbouwer) en Dieuwertje Schoenmaker.

 3. Anna Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1882.

  Anna is getrouwd te Bovenkarspel op 25 april 1907 met Willem Boon, landbouwer (1907), geboren te Bovenkarspel rond 1883, zoon van Johannes Boon (landbouwer) en Aafje Fit.

 4. Johannes Bot, timmerman (1904), geboren te Bovenkarspel rond 1883.

  Johannes is getrouwd te Hoogkarspel op 28 april 1904 met Catharina Konijn, geboren te Berkhout rond 1876, dochter van Theodorus Konijn (landman) en Cornelia Zoet.

 5. Dieuwertje Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1883.

  Dieuwertje is getrouwd te Bovenkarspel op 18 mei 1905 met Dirk Visser, landbouwer (1905), geboren te Bovenkarspel rond 1880, zoon van Dirk Visser (timmerman) en Trijntje Botman.

VI-r

Jan Bot, slachter, geboren te Wervershoof rond 1866, zoon van Hermanus Bot (zie V-n) en Antje Veken.

Jan is getrouwd te Medemblik op 7 mei 1893 met Teetje Berkhout, geboren te Andijk rond 1862, dochter van Pieter Berkhout (timmerman) en Elisabeth Tuin.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus Petrus Bot, slager, geboren te Medemblik rond 1894.

  Hermanus is getrouwd te Hoorn op 8 juli 1920 met Elisabeth Maria Boon, geboren te Uitgeest rond 1893, dochter van Jacob Boon (schilder) en Catharina Steltenpohl.

Generatie VII

VII-a

Pieter Bot, landbouwer (1889), geboren te Enkhuizen rond 1859, zoon van Klaas Bot (zie VI-c) en Kniertje Broersen.

Pieter is getrouwd te Bovenkarspel op 2 mei 1889 met Antje Visser, geboren te Bovenkarspel rond 1868, dochter van Pieter Visser (landbouwer) en Grietje Schaper.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Bot, geboren te Grootebroek rond 1893.

  Anna is getrouwd te Grootebroek op 6 mei 1920 met Johannes Jakobus Boon, geboren te Bovenkarspel rond 1893, zoon van Jan Boon en Elisabeth Karel.

 2. Petrus Bot, geboren te Grootebroek op 8 juni 1895.

  Petrus is getrouwd te Grootebroek op 6 mei 1920 met Jansje Oud, geboren te Grootebroek op 18 december 1895, dochter van Paulus Oud en Sijtje Koeman.

 3. Kunera Bot, geboren te Grootebroek geboren rond 1899.

  Kunera is getrouwd te Grootebroek op 9 november 1922 met Martinus Tuinman, geboren te Uitgeest rond 1896, zoon van Joost Tuinman en Margaretha Jak.

VII-b

Gerrit Bot, landman (1895), veehouder (1899), geboren te Bovenkarspel rond 1868, zoon van Doede Bot (zie VI-e) en Antje Broersen.

Gerrit is getrouwd te Obdam op 29 april 1895 met Anna Catharina Bijvoet, geboren te Obdam rond 1872, dochter van Wilem Bijvoet (landman) en Elisabeth Voorman.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Bot, geboren te Obdam rond 1899.

  Anna is getrouwd te Wognum op 14 april 1921 met Klaas Broers, veehouder (1921), geboren te Wognum rond 1896, zoon van Dirk Broers en Grietje van der Lee (veehoudster).

VII-c

Petrus Bot, landbouwer (1892, 1922), geboren te Medemblik rond 1868, zoon van Jan Bot (zie VI-f) en Ansje Manshanden.

Petrus is getrouwd te Medemblijk op 8 mei 1892 met Dieuwertje Warnaar, geboren te Medemblik rond 1868, dochter van Theodorus Warnaar (landbouwer) en Cornelia Weel.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Willebrordus Bot, landbouwer (1922), geboren te Medemblik rond 1894.

  Johannes is getrouwd te Medemblik op 26 juli 1922 met Maria Groot, geboren te Medemblik rond 1901, dochter van Petrus Groot (melkventer) en Alida Slijkerman.

VII-d

Antonius Bot, landbouwer (1895), geboren te Medemblik rond 1872, zoon van Jan Bot (zie VI-f) en Ansje Manshanden.

Antonius is getrouwd te Medemblik op 24 februari 1895 met Maartje Bakker, geboren te Grootebroek rond 1865, dochter van Dirk Bakker en Trijntje Tensen.

Uit dit huwelijk:

 1. Eva Bot, geboren te Medemblik rond 1896.

  Eva is getrouwd te Grootebroek op 29 april 1920 met Jacobus Mazee, geboren te Grootebroek rond 1897, zoon van Dirk Mazee en Jantje Hoogland.

VII-e

Pieter Bot, landbouwer (1890), geboren te Andijk rond 1868, zoon van Dirk Bot (zie VI-g) en Marijtje Rood.

Pieter is getrouwd te Medemblik op 27 april 1890 met Catharina Maria Omes, geboren te Medemblik rond 1866, dochter van Cornelis Omes (veehouder) en Meinoutje Hetsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Maria Bot, geboren te Medemblik rond 1895.

  Wilhelmina is getrouwd te Berkhout op 19 mei 1921 met Cornelis Schipper, landbouwer, geboren te Ursem rond 1895, zoon van Matthijs Schipper (landbouwer) en Antje Jonker.

VII-f

Gerbrand Bot, arbeider (1900), vrachtman (1912), geboren te Blokker rond 1859, zoon van Jan Bot (zie VI-j) en Aaltje Vis.

Gerbrand is getrouwd (1) met Gertje Timmerman.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Bot, geboren te Blokker rond 1888.

  Alida is getrouwd te Blokker op 11 mei 1910 met Jacob Buijsman, landbouwer, geboren te Grootebroek rond 1886, zoon van Jan Buijsman (landbouwer) en Marijtje Oud.

 2. Petrus Bot, timmerman (1912), geboren te Bloemendaal rond 1889.

  Petrus is getrouwd te Heerhugowaard op 27 november 1912 met Maria Beerepoot, geboren te Wognum rond 1890, dochter van Pieter Beerepoot en Aafje Dekker.

 3. Maria Bot, geboren te Blokker rond 1892.

  Maria is getrouwd te Grootebroek op 11 mei 1916 met Pieter Visje, geboren te Grootebroek rond 1393, zoon van Simon Visje en Trijntje Boon.

Gerbrand is getrouwd (2) te Blokker op 29 oktober 1900 met Antje Tesselaar, geboren te Nieuw Niedorp rond 1866, dochter van Simon Tesselaar (landbouwer) en Jacoba Bet.

VII-g

Neeltje Bot, geboren te Blokker rond 1863, dochter van Jan Bot (zie VI-j) en Aaltje Vis.

Neeltje is getrouwd te Blokker op 17 april 1890 met Klaas Visser, groenten-teelder, geboren te Lutjebroek rond 1866 zoon van Gerrit Visser (landbouwer) en Dieuwertje Masseree.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Visser, geboren te Grootebroek rond 1893.

  Alida is getrouwd te Grootebroek op 30 april 1919 met Gerrit Groot, geboren te Grootebroek rond 1895, zoon van Simon Groot en Aafje Timmerman.

 2. Dieuwertje Visser, geboren te Grootebroek rond 1895.

  Dieuwertje is getrouwd te Grootebroek op 10 mei 1917 met Antonius Dol, geboren te Wervershoof rond 1884, zoon van Jacob Dol en Jantje Bakker.

VII-h

Elisabeth Bot, geboren te Sijbekarspel rond 1864, dochter van Jan Bot (zie VI-k) en Grietje Kunst.

Elisabeth is getrouwd te Wognum op 21 februari 1889 met Carol Kuip, wagenmaker (1889), geboren te Wognum rond 1856, zoon van Tijmen Kuip (wagenmaker) en Hester Mak.

Uit dit huwelijk:

 1. Timotheus Kuip, rijtuigfabrikant, geboren te Wognum rond 1890.

  Timotheus is getrouwd te Wognum op 18 oktober 1922 met Clasina Bakker, geboren te Wognum rond 1894, dochter van Theodorus Bakker (broodbakker) en Grietje Schepper.

VII-i

Klaas Bot, timmerman (1891), manufacturier (1918, 1922), geboren te Andijk op 13 april 1868, zoon van Jan Bot (zie VI-n) en Aaltje Ammers.

Klaas is getrouwd te Wervershoof op 27 april 1891 met Dieuwertje Dol, geboren te Wervershoof op 19 april 1869, overleden aldaar op 15 juli 1944, dochter van Cornelis Dol (winkelier) en Antje Laan.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bot, manufacturier (1918), geboren te Wervershof rond 1894.

  Cornelis is getrouwd te Wognum op 8 augustus 1918 met Cornelia Romein, geboren te Wognum rond 1896, dochter van Arien Romein (landbouwer) en Aaltje de Groot.

 2. Johannes Bot, manufacturier (1922), geboren te Wervershoof rond 1901.

  Johannes is getrouwd te Bovenkarspel op 24 augustus 1922 met Alida Stam, geboren te Spanbroek rond 1901, dochter van Petrus Stam en Cornelia Truijens.

 3. Paulus Bot.

 4. Geerad Bot.

 5. Bets Bot.

 6. Anne (Anna?) Bot.

 7. Corry (Corneel?) Bot.

VII-j

Marijtje Bot, geboren te Andijk rond 1874, dochter van Jan Bot (zie VI-n) en Aaltje Ammers.

Marijtje is getrouwd (1) te Andijk op 12 mei 1893 met Dirk Nieuweboer, landbouwer (1893), onder voogdij van Johannes Paaij en Cornelis Stam (1893), geboren te Wervershoof rond 1871, zoon van Maarten Nieuweboer (timmerman) en Trijntje Stam.

Uit dit huwelijk

 1. Johannes Nieuweboer, timmerman, geboren te Wervershoof rond 1899.

  Johannes is getrouwd te Andijk op 3 mei 1921 met Maria Catharina Meester, geboren te Wervershoof rond 1897, dochter van Jan Meester (landbouwer) en Antonia Vlaming.

Marijtje is getrouwd (2) te Wervershoof op 29 oktober 1900 met Jan Dol, vrachtrijder (1900), geboren te Wervershoof rond 1874, zoon van Jacob Dol (landbouwer) en Jantje Bakker.

VII-k

Maria Bot, geboren te Andijk rond 1874, dochter van Cornelis Both (zie VI-o) en Grietje Ettes.

Maria is getrouwd te Andijk op 2 mei 1895 met Nicolaas "Klaas" Dol, landbouwer, geboren te Wervershoof rond 1874, zoon van Cornelis Dol (landbouwer) en Elisabeth Bakker.

 1. Elisabeth Dol, geboren te Andijk rond 1897.

  Elisabeth is getrouwd te Andijk op 27 april 1922 met Johannes Hooiveld, landarbeider, geboren te Andijk rond 1900, zoon van Cornelis Hooiveld (landbouwer) en Dieuwertje de Jong.

VII-l

Maria Antonia Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1874, dochter van Anthonius Bot (zie VI-p) en Marijtje de Wit.

Maria is getrouwd te Grootebroek op 19 april 1894 met Cornelis de Boer, slager (1918), geboren te Grootebroek rond 1871, zoon van Jacob de Boer en Marijtje Roosje.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia de Boer, geboren te Grootebroek rond 1895.

  Maria is getrouwd te Bovenkarspel op 12 juni 1918 met IJzebrand Tichelaar, commies (1918), geboren te Loppersum rond 1893, zoon van Frederik Tichelaar (landbouwer) en Jantje van der Wal.

VII-m

Alida Bot, geboren te Bovenkarspel rond 1872, dochter van Dirk Bot (zie VI-q) en Cornelia Bakker.

Alida is getrouwd te Bovenkarspel op 23 januari 1896 met Jan Schipper, landbouwer (1896, 1921), geboren te Wognum rond 1874, zoon van Jan Schipper en Stijntje Commandeur.

Uit dit huwelijk:

 1. Kristina Kornelia Schipper, geboren te Bovenkarspel rond 1897.

  Kristina is getrouwd te Bovenkarspel op 4 mei 1921 met Simon Botman, landbouwer (1921), geboren te Enkhuizen rond 1892, zoon van Simon Botman (landbouwer) en Antje Vis.