Het geslacht Blondel te Goes

Aanvullende websites:

Generatie VII

VII-a

Thomas Blondel.

Thomas is getrouwd met Johanna Catharina Dons.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Blondel, geboren te [Gijsberge?] rond 1753, volgt onder VIII-a

Generatie VIII

VIII-a

Franciscus Blondel, arbeider, dagloner (1811), woont te Goes (1785-1811), geboren te [Gijsberge?] rond 1753, overleden te Goes op 17 februari 1830, zoon van Thomas Blondel (zie VII-a) en Johanna Catharina Dons.

Volgens de telling in 1811 wonen slechts de volgende zeven personen in Goes: Frans Blondel (14 jaar), Matthijs Blondel (11 jaar), Elisabeth Blondel (8 jaar), Aplonia Blondel (4 jaar) en Pieter Blondel (4 jaar), allen kinderen van Frans Blondel (58 jaar, geboren in Gijsberge), wonende op nummer A76. En Elisabeth Blondel (32 jaar, geboren in Nijmegen) die sinds 1796 in Goes woont en de vrouw is van Jan Burks.

Deze familie is dus oorspronkelijk afkomstig van Nijmegen. Gijsberge zou een verschrijving kunnen zijn van Eibergen in Gelderland (de eerste kinderen waren in Nijmegen gedoopt) of Rijsbergen in Noord-Brabant.

Franciscus is getrouwd (1) (hervormd) te Nijmegen op 9 juli 1780 (getuigen: Hendricus Willems en Joanna Coenders) met Johanna Bedekamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina Blondel, gedoopt te Nijmegen op 14 mei 1777.

 2. Johanna Elisabeth Blondel, gedoopt te Nijmegen op 17 april 1780, volgt onder IX-a

 3. Joanna Hendrina Blondel, gedoopt te Nijmegen op 26 juli 1783.

Franciscus is getrouwd (2) te Goes op 27 april 1796 met Gertrudis (Geertruid) van der Reijt, arbeidster, gedoopt te Goes op 19 februari 1770, overleden aldaar op 31 januari 1841, dochter van Petrus van der Reijt en Elisabeth Rutten. Geertruid is mogelijk eerder getrouwd geweest met Matthia Dommanschet, Sergeant 2e Battaillon.

Matthia Dommanscheit wordt alleen maar vermeld als vader slechts ťťn kind en is mogelijk al overleden en de eerste echtgenoot van Geertruid van der Reijt geweest.

Hun zoon uit het huwelijk is Joannis Dommanschet, ValÍt Cordonnier (1813), schoenmaker (1815), geboren te Goes rond 1790, overleden aldaar op 11 juni 1849. Joannis is getrouwd (1) te Goes op 13 januari 1813 met Adelaide Barbe Adam, geboren te Maastricht rond 1788, overleden te Goes op 7 februari 1813, dochter van Philip Adam en Catharina Boddelers. Joannis is getrouwd (2) te Goes op 8 mei 1815 met Josepha Janbroers, geboren te Goes rond 1788, dochter van Petrus Janbroers en Dympna van Dalen.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Arnoldus "Frans" Blondel, gedoopt (katholiek) te Goes op 31 maart 1797, volgt onder IX-b

  Vernoemd naar de tweede echtgenoot van Geertruid.

 2. Matthias Blondel, gedoopt (katholiek) te Goes op 9 augustus 1799, volgt onder IX-c

  Vernoemd naar de eerste echtgenoot van Geertruid.

 3. Elisabeth "Betta" Blondel, gedoopt (katholiek) te Goes op 26 augustus 1802, volgt onder IX-d

  Vernoemd naar de moeder van Geertruid.

 4. Apolonia Blondel, geboren te Goes op 19 december 1806, gedoopt (katholiek) aldaar op 29 december 1806, volgt onder IX-e

 5. Petrus "Pieter" Blondel, gedoopt (katholiek) te Goes op 4 september 1809, volgt onder IX-f

  Vernoemd naar de vader van Geertruid.

Generatie IX

IX-a

Johanna Elisabeth Blondel, gedoopt te Nijmegen op 17 april 1780, overleden te Weststellingwerf op 10 oktober 1864, dochter van Franciscus Blondel (zie VIII-a) en Johanna Bedekamp.

Joanna is getrouwd te Goes op 24 oktober 1802 (impost betaald te Goes op 9 oktober 1802) met Petrus Johannes "Jan" Burks, arbeider (1821), gedoopt te Scheulen (BelgiŽ) op 10 januari 1770, overleden te Vledder op 4 januari 1848, zoon van Henric Borghs en Elisabeth Scheppers.

Scheulen ligt in BelgiŽ bij Diest, provincie Limburg. Bij zijn geboorte heette hij waarschijnlijk Pierre of Pieter in plaats van Jan. Zijn achternaam was toen Borgs of Burgs. Zijn ouders waren: Henria Borghs, geboren 1729 en Elisabeth Schepers, geboren 1736. Huwelijk ouders: 12-07-1755 ( ergens in Belgie), Hij is in 1802 te Goes met Joanna Elisabeth Blondel getrouwd.

Volgens de gegevens in verband met de proefkolonie:

Echtpaar: Jan Burks, gedoopt te Scheulen op 10 januari 1770, overleden te West Stellingwerf op 4 januari 1848. Elisabeth Johanna Blondel, gedoopt te Nijmegen in 1780, overleden te Wilhelminaoord op 10 oktober 1864. Ze komen aan op de proefkolonie op 18 of 19 november 1818.

Kinderen: Guillaume Gilian, geboren in 1807; Elisabeth, geboren in 1811, Johannes, geboren op 14 mei 1814, overleden in november 1818 tijdens de reis naar Frederiksoord; Fransiscus, geboren op de kolonie op 22 januari 1821.

Krijgt als eerste gezin problemen met directie en permanente commissie, verexcuseert zich en gedraagt zich daarna stil en onopvallend. Krijgen voorjaar 1822 als Ďbestoppassend' een boerderijtje in het buitengebied (kolonie 7). Zullen altijd op de kolonie blijven, evenals hun nageslacht.

Bron: http://www.schackmann.nl/proefkolonie/

Op 11 december 1818 schrijft Elisabeth een brief aan haar ouders:

Copie

Waarde en veel geachte vader en moeder ik laat u weten als dat wij allen nog gezond zijn, ope van u hetzelve. Wat mijn kleinste zoon betreft heb ik op zee verloren in uur of 7 van mijn vandaan en het eerste plaatsje daar wij aangekomen zijn daar is het kisje gemaakt dat heet Blokzijl en tweede dat wij aangekomen zijn dat was Steenwijk daar leyt het begraven bij de groote kerk, toen waren wij nog ruim twee uren van de colonie af genaamd Westerbeeksloot. Wij hebben een tegenspoedig reis gehad. Wij zijn met de agt dagen hier gekomen nu zal ik u melden wat frederiksoord betrefd. Het eeten dat wij krijgen is lang niet genoeg, het is wel goed. Zij doen mij alle dagen zoo veel te kort dat ik betalen moet daar wij met ons drien genoeg aan hebben.

Wij hebben alle week een vles olij gehad, peper ook maar nu niets meer. Wij hebben ook geen geld om te koopen. Mijn laatste olij is in de lamp, dan moeten wij in het duister zitten. Koffij of tee krijg ik niet, mijn man geen tabak en geld hebben wij niet en kunnen ook niet verdien de een net zoo min als de ander, waar of dat van de winter nog een zal dat weet ik niet. Ik zie hier geen ruimte. Ook heb ik het noyt zoo min gehad als nu. Was wij daar niet, wij kwamen daar niet.

Lieve vader en moeder wees zoo goed en gaat voor mij bij goeije luij om te verzoeken een penning voor mij daar wij ons te goed voor kunnen doen, want anders kunnen wij niets krijgen. Dan moet ik het eele winter in donker zitten en dan kan ik geen koffij meer krijgen. Dan moet ik mij altijd verfrissen met schoon water daar de kijkers in zingen. Daarom wees nogmaals zoo goed en zorgd tog voor mij.

Nogmaals bedank ik de Heeren van ter Goes voor de slegte onderrigting die zij mij gedaan hebben en ook van wegens mijn kostganger. Hij heeft al 16 stuivers 2 duiten verdient, als ik het nog maar in mijn handen krijg, want zij houden haar hier waarop met beloven, maar geld kan wij niet krijgen. Het is voor mij nadeel dat hij hier is en voor hem ook, want als de kleeren af zijn, geen mens kanse weerom koopen dan ons verdiende den een net zoo min als den ander.
Wij zijn allemaal bedrogen. Adde wij vleugels, wij waren allemaal tegelijk weer in ons plaas. Verder bedank ik ook de pastoor voor zijn slegte onderrigting, die hij ons heeft gedaan. Wij kunnen ook onze gebeden niet onderhouden.

Vrijdag en zaterdag moet ik vleesnat eten en zoo alle dagen, want vlees krijg ik [.....] en de kerk komt ook niet veel van. Ik onderhou het zoo wel als het maar in mijn vermogen is. De kerk is hier twee uur van daan. Als ik daar na toe gaan dan ga ik s morgens om 6 uur uit. Verder wens ik u veel zegen in het aanstaande nieuwe jaar aan ziel en ligchaam en veele jaren na dezen nu. Moet ik eindigen met schrijven want mijn papier is vol. Zijt nogmaals gegroet van ons alle en ook van mijn kinders.

Vooral de groetenis aan Lambertus Burk met zijn huisgenooten en verders aan alle goede kennissen en al die na ons vragen. Vooral de groetenis aan broer Frans en mijn zuster Mietje en verders aan alle mijn zusters en mijn kleine broer en verders de groetenis aan Janna de Boer van ons en van haar zoon als dat wij allemaal wel zijn.

Maar zij moet voor ons eens bij de Heeren gaan die haar zoon hier na toe gezonden hebben, want ik kan hem niet langer de kost geven, want het is voor ons groot nadeel en voor hem ook zoo een groote vent op de kost te hebben. Zij moeten hem te ter Goes bezorgen bij de Boer daar hij werken moet, dan kan hij hem nog in de kleeren houden. Maar zoo zij dat niet doen, dan zoeken zij zijn nadeel. Ik zou wel meer schrijven maar ik heb thans geen tijd meer, maar ik hope in t aanstaande voorjaar mondelinge met u allen te spreken, zoo het de Here behaagt als ik in het leven mag blijven.

P.S. Ik heb aan Heeren van ter Goes ook een brief geschreven.

P.S. het addres heeft Hendrik van den Bos, die zal het u wel zeggen.

het addres is aan Francies Blondel op de Kreukelmarkt te Goes.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem (Guillaume) Burks, arbeider (1842-1844), bouwboer (1846-1848), landbouwer (1850), kolonist (1851-1857), geboren te Goes op 23 december 1807, overleden (aangifte in 1871) te Almelo.

  Willem is getrouwd te Vledder op 26 september 1835 met Mechtilde Lucassen, geboren te Nijmegen op 7 september 1813, dochter van Lucas Lucassen en Mechtilda Mulder.

 2. Elisabeth Burks, geboren te Goes op 21 maart 1811, overleden te Assen op 15 november 1880.

  Elisabeth is getrouwd te Vledder op 20 juli 1833 met Cornelis Hogenbirk, bouwboer (1837-1852, 1858), wijkoverste (1850), hoevenaar (1855), geboren te Weesp op 14 augustus 1806, overleden vůůr 15 november 1880, zoon van Gerrit Hogenbirk en Jansje van Dijk.

 3. Johannes Burks, geboren te Goes op 14 mei 1814, overleden (onderweg naar Frederiksoord op zee) in november 1818, begraven te Steenwijk.

 4. Elana Burks, geboren rond 1815, overleden te Goes op 19 mei 1818 (3 jaar).

 5. Francis Burks, geboren te Frederiksoord (Vledder) op 22 januari 1821.

  Francis is getrouwd te Weststellingwerf op 10 juli 1844 met Janna Vogelsang.

IX-b

Franciscus Arnoldus "Frans" Blondel, schoenmaker, schoenmakersbaas (1818), in dienst van de Zeeuwse Mobiele Schutterij (1831), gedoopt (katholiek) te Goes op 31 maart 1797, overleden te 's Gravenpolder op 6 maart 1863, zoon van Franciscus Blondel (zie VIII-a) en Gertrudis van der Reijt.

Franciscus is getrouwd te (1) Goes op 4 december 1816 met Maria van der Linden, gedoopt te Goes op 25 oktober 1796, overleden aldaar op 11 oktober 1829, dochter van Dirk van der Linden (arbeider) en Joana Post.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Blondel, geboren te Goes op 16 december 1817, overleden aldaar op 10 februari 1818.

 2. Dirkje Blondel, geboren te Goes op 6 april 1819, overleden aldaar op 27 april 1821.

 3. Johanna Blondel, geboren te Goes op 8 november 1820, volgt onder X-a

 4. Seijtje Blondel, levenloos geboren te Goes op 11 februari 1822.

 5. Geertruida Blondel, geboren te Goes op 5 april 1824, overleden aldaar op 30 juni 1833.

Franciscus is getrouwd (2) te Goes op 9 oktober 1834 met Silvia Amelie van Steen, arbeidster, geboren te Stekene (BelgiŽ) rond 1801, overleden te Hoedenkenskerke op 18 maart 1885, dochter van Joannes van Steen en Barbara Antonia van Kaasbeek (arbeidster). Silvia is eerder getrouwd te Sint Jansteen op 9 oktober 1827 met Pieter Augustinus Baart, arbeider, geboren te Sint Jansteen rond 1806, overleden voor oktober 1834, zoon van Francies Baert en Maria Theresia Rottier. Silvia is later getrouwd te Hoedekenskerke op 23 mei 1867 met Josephus van de Putte, arbeider, geboren te Moerbeke (BelgiŽ) rond 1827, overleden te Hoedekenskerke op 1 maart 1892, zoon van Pieter Joannes van de Putte en Joanna Levina van Bastelaere. Josephus is eerder getrouwd te Hoedenkenskerke op 4 juli 1861 met Barbara Kriekaert, geboren te Hoedenkenskerke rond 1831, overleden aldaar op 14 augustus 1866, dochter van Jan Kriekaert en Johanna Adriana Bogaars.

IX-c

Matthias Blondel, schoenmaker, schoenmakersknecht, gedoopt (katholiek) te Goes op 9 augustus 1799, overleden aldaar op 26 november 1875, zoon van Franciscus Blondel (zie VIII-a) en Gertrudis van der Reijt.

Matthias is getrouwd (1) te Goes op 17 mei 1822 met Pieternella van der Poel, dienstbode, gedoopt te Goes op 18 januari 1793, overleden aldaar op 28 juni 1853, dochter van Adriaan van der Poel (arbeider) en Pieternella Parent.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Blondel, geboren te Goes op 30 december 1822, gedoopt (katholiek), volgt onder X-b

 2. Pieternella Hendrika Blondel, geboren te Goes op 29 augustus 1826, gedoopt (katholiek), volgt onder X-c

 3. Francina Blondel, geboren te Goes op 27 oktober 1829, gedoopt (katholiek), overleden aldaar op 30 augustus 1832.

 4. Adriana Appolonia Blondel, geboren te Goes op 5 september 1833 (katholiek), overleden aldaar op 3 juni 1850.

 5. Tak 01 Franciscus Blondel, geboren te Goes op 2 november 1837, volgt onder X-d

Matthias is getrouwd (2) te Goes op 4 augustus 1859 met Pieternella Cornelia Steins, dienstbode, geboren te Goes op 28 november 1807, overleden aldaar op 24 januari 1887, dochter van David Steins en Pieternella Snoeps.

IX-d

Elisabeth "Betta" Blondel, arbeidster en wascher, gedoopt (katholiek) te Goes op 26 augustus 1802, overleden aldaar op 28 december 1857, dochter van Franciscus Blondel (zie VIII-a) en Gertrudis van der Reijt.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Maatje Blondel, geboren te Goes op 14 december 1821, gedoopt (katholiek), overleden aldaar op 17 maart 1899.

  Maatje is getrouwd te Goes op 26 april 1849 met Theodorus Adrianus Mol, gareelmaker en handschoenmaker, geboren te Goes rond 1811, overleden aldaar op 11 november 1862, zoon van Johannes Josephus Mol en Anna Schoutens (werkster). Theodorus is eerder getrouwd geweest met Maria Barbera Rijnars, overleden voor april 1849.

 2. Frans Blondel, geboren te Goes op 15 februari 1834, overleden aldaar op 21 augustus 1834.

Elisabeth is getrouwd te Goes op 29 mei 1840 met Johannes Reijnas, arbeider, gedoopt te Goes op 17 december 1802, overleden aldaar op 4 maart 1884, zoon van Nicolaas Reijnas en Antonetta Thijsse (arbeidster). Johannes is eerder getrouwd geweest met Maria Theresia Janse, overleden voor mei 1840. Johannes is later getrouwd te Goes op 12 mei 1859 met Johanna Josina Mol, arbeidster, werkvrouw en dienstbode, geboren te Goes rond 1814, overleden aldaar op 30 april 1891, dochter van Johannes Josephus Mol en Anna Schoutens (werkster). Johanna is eerder getrouwd te Goes op 2 mei 1844 met Carel Petrus Brusket, werkman en metselaarsknecht, geboren te Goes rond 1814, overleden aldaar op 17 september 1856, zoon van Joseph Brusket en Johanna Maria Brosen.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Reijnas, geboren te Goes rond juni 1842, overleden aldaar op 12 oktober 1842.

 2. Johannes Reijnas, geboren te Goes rond 10 september 1843, overleden aldaar op 1 oktober 1843.

 3. Geertruida Reijnas, geboren te Goes rond 10 september 1843, overleden aldaar op 4 oktober 1843.

IX-e

Apolonia Blondel, dienstbode, geboren te Goes op 19 december 1806, gedoopt (katholiek) aldaar op 29 december 1806, overleden te Kloetinge op 29 april 1883, dochter van Franciscus Blondel (zie VIII-a) en Gertrudis van der Reijt.

Apolonia is getrouwd te Goes op 30 april 1835 met Petrus Hagenaar, arbeider, metselaarsknecht, metselaar en opperman, gedoopt te Goes op 8 juni 1807, overleden aldaar op 21 januari 1882, zoon van Petrus Hagenaar (hoedemaker) en Joanna Susijn.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon Hagenaar, levenloos geboren te Goes op 20 maart 1836.

 2. Johanna Hagenaar, dienstbode, geboren te Goes op 1 juli 1837, overleden te 's Gravenhage na 20 januari 1904.

  Johanna is getrouwd te Goes op 11 mei 1865 met Pieter Plas, metselaarsknecht, geboren te Goes op 7 december 1835, overleden te 's Gravenhage, zoon van Willeminus Carolus Plas (hovenier) en Geertruid Steenbakker.

 3. Geertruida Hagenaar, dienstbode, geboren te Goes op 11 oktober 1839, overleden te Vlissingen op 29 maart 1922.

  Geertruida is getrouwd te Goes op 21 mei 1863 met Pieter Kloosterman, stoker, geboren te Kloetinge op 10 juli 1837, zoon van Marinus Kloosterman en Cornelia Toorenaar.

 4. Petrus Hagenaar, geboren te Goes op 18 augustus 1841, overleden aldaar op 22 oktober 1842.

 5. Francina Hagenaar, geboren te Goes op 16 december 1843, overleden aldaar op 12 april 1845.

 6. kind Hagenaar, levenloos geboren te Goes op 27 november 1845.

 7. Johannes Hagenaar, geboren te Goes op 14 april 1848, overleden aldaar op 9 september 1850.

 8. Fransiscus Hagenaar, spoorbeambte en spoorwegwachter, geboren te Goes op 10 februari 1851, overleden te Kloetinge op 27 juni 1928.

  Fransiscus is getrouwd (1) te Goes op 13 mei 1875 met Maria Jacoba Willemse, kaphoedenmaakster en arbeidster, geboren te Goes rond 1852, overleden te Kruiningen op 11 juni 1876, dochter van Ferdinandus Willemse (opperman) en Maria Verheeke.

  Fransiscus is getrouwd (2) te Goes op 2 november 1876 met Geertje de Jonge, dienstmeid, geboren te Heinkenszand rond 1850, overleden voor 27 juni 1928, dochter van Pieter de Jonge (arbeider) en Johanna Driedijk.

IX-f

Petrus "Pieter" Blondel, schoenmaker, gedoopt (katholiek) te Goes op 4 september 1809, overleden aldaar op 14 augustus 1880, zoon van Franciscus Blondel (zie VIII-a) en Gertrudis van der Reijt.

Petrus is getrouwd te Goes op 14 november 1833 met Anna Maria van de Casteel, dienstbode, geboren te Tholen, gedoopt te Goes op 24 maart 1803, overleden aldaar op 17 juli 1885, dochter van Laurentius van de Casteel (arbeider) en Carolina Ninette.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij Francina Blondel, geboren te Goes op 31 december 1831, gedoopt (katholiek), volgt onder X-e

Generatie X

X-a

Johanna Blondel, geboren te Goes op 8 november 1820, overleden aldaar op 10 augustus 1863, dochter van Franciscus Arnoldus Blondel (zie IX-b) en Maria van der Linden.

Johanna is getrouwd te 's Gravenpolder op 5 augustus 1853 met Martinus Gellink, ketelboener en koperslager, geboren te Hoedekenskerke rond 1816, overleden na 1884, zoon van Petrus Jacobus Gellink en Isabella Thijsse (arbeidster). Martinus is eerder getrouwd te Goes op 19 augustus 1841 met Anna Maria Steenbakker, arbeidster, geboren te Goes voor 19 augustus 1821, overleden aldaar op 5 februari 1853, dochter van Pieter Steenbakker en Johanna Maria Alberta Verbeeme (arbeidster). Martinus is later getrouwd te Heinkenszand op 25 augustus 1864 met Francina Barbiers, winkelierster en arbeidster, geboren te Heinkenszand rond 1818, overleden aldaar op 18 februari 1878, dochter van Jacobus Barbiers (koopman) en Jacomina Koens. Francina is eerder getrouwd geweest met Marinus van Eijkeren, overleden voor augustus 1864. Martinus is later getrouwd te Heinkenszand op 6 februari 1879 met Tannetje Vroonland, arbeidster, geboren te Heinkenszand rond 1816, dochter van Cornelis Vroonland (arbeider) en Cornelia Raas.

Uit dit huwelijk:

 1. Silvia Amelia Gellink, geboren te Goes rond juni 1854, overleden aldaar op 26 oktober 1854.

 2. Silvia Amelia Gellink, geboren te Goes rond mei 1855, overleden aldaar op 20 november 1856.

 3. Francisca Gellink, geboren te Goes rond oktober 1857, overleden aldaar op 24 augustus 1859.

 4. Anna Maria Gellink, geboren te Goes rond april 1859, overleden aldaar op 27 juli 1859.

 5. Isabella Gellink, geboren te Goes rond augustus 1863, overleden aldaar op 15 oktober 1863.

X-b

Geertruida Blondel, dienstbode, geboren te Goes op 30 december 1822 (katholiek), overleden aldaar op 6 april 1874, dochter van Matthias Blondel (zie IX-c) en Pieternella van der Poel.

Geertruida is getrouwd te Goes op 9 december 1847 met Jan de Waard, schilder, geboren te Goes op 19 februari 1825, overleden aldaar op 20 juni 1850, zoon van Klaas de Waard en Tanna van Antwerpen.

Uit dit huwelijk:

 1. Tanna de Waard, geboren te Goes rond mei 1848, overleden aldaar op 22 september 1848.

 2. Matthijs de Waard, geboren te Goes rond augustus 1849, overleden aldaar op 23 april 1851.

 3. Jan de Waard, kleermaker, geboren te Goes rond 1850.

  Jan is getrouwd te Goes op 7 oktober 1875 met Jacomina Jacoba Fagel, dienstbode, geboren te Goes rond 1853, dochter van Franciscus Petrus Fagel en Klazina Almekinders (winkelierster).

Geertruida is getrouwd (2) te Goes op 7 mei 1857 met Theodorus Knogt, besteller, arbeider en bijvuller, geboren te Goes op 10 december 1820, overleden aldaar op 14 juli 1891, zoon van Cornelis Knogt en Theodora van Gemert.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Knogt, geboren te Goes rond 1859, overleden aldaar op 28 april 1939.

 2. Matthijs Knogt, geboren te Goes rond 1860, overleden aldaar op 24 april 1862.

 3. Theodora Knogt, geboren te Goes rond 1863.

Theodora is getrouwd te Goes op 13 februari 1890 met Frans Bookelaar, koetsiersknecht, geboren te 's Heer Arendskerke rond 1863, zoon van Pieter Bookelaar en Cornelia Driedijk.

X-c

Pieternella Hendrika Blondel, dienstbode, geboren te Goes op 29 augustus 1826, gedoopt (katholiek), overleden aldaar op 21 februari 1865, dochter van Matthias Blondel (zie IX-c) en Pieternella van der Poel.

Pieternella is getrouwd te Goes op 7 november 1850 met Johannes Marinus Leenpoel, kleermaker, geboren te Goes op 29 september 1826, overleden aldaar op 27 juni 1901, zoon van Jan Leenpoel (arbeider) en Maria Verhulst. Johannes is later getrouwd te Heinkenszand op 4 augustus 1870 met Naatje de Laat, werkvrouw, geboren te Goes rond 1827, dochter van Hendrikus Johannes de Laat en Maria Merison. Naatje is eerder getrouwd geweest met Alexander van der Does, overleden voor augustus 1870.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Johanna Leenpoel, geboren te Goes op 21 april 1853, overleden te Rotterdam op 19 oktober 1912.

  Pieternella is getrouwd te Delft op 10 oktober 1877 met Bernardus Petrus de Koning, blikslager, sigarenmaker, vormer en visser, geboren te Delft op 27 november 1854, overleden te Rotterdam op 29 november 1912, zoon van Petrus Johannes de Koning en Johanna Maria van Buuren.

 2. Maria Pieternella Leenpoel, geboren te Goes rond 1853.

  Maria is getrouwd te Delft (1) op 16 november 1881 met Jacobus Nicolaas van der Hoeven, geboren te Delft rond 1844, zoon van Jacobus Nicolaas van der Hoeven en Helena Waar.

  Maria is getrouwd te Delft (2) op 17 februari 1897 met Jacobus Verheul, geboren te Uithoorn rond 1836, zoon van Jacob Verheul en Cornelia Vos.

 3. Johannes Franciscus Leenpoel, geboren te Goes rond februari 1856, overleden aldaar op 13 oktober 1856.

 4. Matthijs Leenpoel, kleermaker, geboren te Goes rond 1858, overleden te Vlissingen op 4 oktober 1923.

  Matthijs is getrouwd te Middelburg (1) op 1 maart 1881 met Maria van Hoek, geboren te Middelburg rond 1860, overleden te Vlissingen voor mei 1917, dochter van Dignus van Hoek en Dina Maria Francois.

  Matthijs is getrouwd te Sint Jansteen (2) op 14 mei 1917 met Maria Joanna Francisca de Goij, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) rond 1875, dochter van Joannes Franciscus de Goij en Maria Johanna Imandt.

 5. Elisabeth Pieternella Leempoel, geboren te Goes rond 1861.

  Elisabeth is getrouwd te Rotterdam op 8 augustus 1883 met Josephus Johannes Wilhelmus van de Weghe, 2geboren te Middelburg rond 1856, zoon van Felix Lodewijk van de Weghe en Wilhelmina Maria Hartman.

Tak 1

X-d

Franciscus Blondel, arbeider en veldarbeider, geboren te Goes op 2 november 1837, overleden aldaar op 6 april 1914, zoon van Matthias Blondel (zie IX-c) en Pieternella van der Poel.

Franciscus is getrouwd te 's Heer Arendskerke op 26 oktober 1871 met Catalina (Catharina) de Fouw, arbeidster, geboren te 's Heer Arendskerke op 18 oktober 1843, overleden te Goes op 14 april 1916, dochter van Jacob(us?) de Fouw en Anna den Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Blondel, geboren te 's Heer Arendskerke op 30 juni 1872 (katholiek), volgt onder XI-a

 2. Jacobus Johannes Blondel, geboren te Goes op 15 juli 1873, volgt onder XI-b

 3. Pieter Blondel, geboren te Goes op 21 oktober 1875, overleden aldaar op 5 maart 1881.

 4. Anna Blondel, geboren te Goes op 3 april 1877, volgt onder XI-c

 5. Geertruida Blondel, geboren te Goes op 1 mei 1880, volgt onder XI-d

 6. Pieter Blondel, geboren te Goes op 28 maart 1882 (katholiek), volgt onder XI-e

 7. Pieternella Blondel, geboren te Goes op 4 juni 1886, overleden aldaar op 23 juli 1886.

 8. Maria Blondel, geboren te Goes op 4 juni 1886, overleden aldaar op 14 december 1886.

X-e

Geertruij Francina Blondel, dienstmeid, geboren te Goes op 31 december 1831, gedoopt (katholiek), overleden aldaar op 17 september 1910, dochter van Petrus "Pieter" Blondel (zie IX-f) en Anna Maria van de Casteel.

Geertruij is getrouwd (1) te Goes op 26 mei 1864 met Pieter Johannes de Witte, arbeider, geboren te Goes op 29 december 1832, overleden aldaar op 15 juli 1868, zoon van Matthijs de Witte en Constantina de Bruijne.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter de Witte, levenloos geboren te Goes op 7 december 1864.

 2. Constantia Geertruida de Witte, geboren te Goes rond april 1866, overleden aldaar op 13 september 1867.

 3. Anna Maria de Witte, dienstbode, geboren te Goes op 24 juni 1868, overleden aldaar op 14 augustus 1950.

  Anna is getrouwd te Goes op 7 november 1889 met Pieter Augustinus Polfliet, lijnwerker, stratenmaker en spoorwerker, geboren te Goes op 4 juni 1863, overleden aldaar op 11 maart 1927, zoon van Jacobus Fransiscus Polfliet (straatmaker) en Anna Mol.

Geertruij is getrouwd (2) te Goes op 27 december 1872 met Alexander de Coninck, arbeider, geboren te Sluis op 16 januari 1826, overleden te Goes op 22 september 1904, zoon van Franciscus de Coninck en Adriana Ferrier. Alexander is eerder getrouwd geweest met Jannetje Maria Potvliet, overleden voor 27 december 1872.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Alexander de Coninck, geboren te Goes rond juli 1873, overleden aldaar op 30 oktober 1873.

Generatie XI

Tak 1

XI-a

Matthijs Blondel, commissionair, hotelbediende en huisknecht, geboren te 's Heer Arendskerke op 30 juni 1872, gedoopt (katholiek), overleden te Goes op 17 maart 1922, zoon van Franciscus Blondel (zie X-d) en Catalina (Catharina) de Fouw.

Matthijs is getrouwd te Goes op 10 februari 1910 met Ulbania Maria de Bock, geboren te Lokeren (BelgiŽ) op 20 juni 1887, gedoopt (katholiek), overleden te Goes op 20 november 1963, dochter van Benedictus de Bock en Elisabeth Geluk. Ulbania is later hertrouwd te Goes op 28 juli 1927 met Dignus Johannes Jacobs, los werkman (1927), geboren te Goes op 12 september 1901, zoon van Dingenus Jacobs (koopman) en Janna van den Dries.

1951- Zoon Jacobus Blondel met zijn vrouw Ilse op bezoek

Op bezoek in Goes

Op bezoek in Goes

1951- Zoon Jacobus Blondel met zijn vrouw Ilse op bezoek

Op bezoek in Goes

Op bezoek in Goes

Enkele krantenberichten

De Goessche Courant
De Goessche Courant van 23 april 1926.

De Goessche Courant
De Goessche Courant van 16 augustus 1923.

De Goessche Courant
De Goessche Courant van 29 maart 1926.

De Goessche Courant
De Goessche Courant van 14 juni 1919

De Goessche Courant
De Goessche Courant van 23 april 1926.

De Goessche Courant
De Goessche Courant van 16 augustus 1923.

De Goessche Courant
De Goessche Courant van 29 maart 1926.

De Goessche Courant
De Goessche Courant van 14 juni 1919

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Juliana "Lisa" Blondel, geboren te Goes op 30 april 1910, volgt onder XII-a

 2. Ulbania Maria Blondel, geboren te Goes op 10 november 1911, overleden aldaar op 4 oktober 1914.

 3. Mathilde Wilhelmina "Tilla" Blondel, geboren te Goes op 25 juni 1913, volgt onder XII-b

 4. Anna Rosella Blondel, geboren te Goes op 4 oktober 1914.

 5. Matthijs Benedictus "Thijs" Blondel, geboren te Goes op 12 april 1916, volgt onder XII-c

 6. Ulbania Maria "Maria" Blondel, geboren te Goes op 5 april 1918, volgt onder XII-d

 7. Jacobus Theophilus "Jacques, Ko" Blondel, geboren te Goes op 16 april 1920, volgt onder XII-e

XI-b

Jacobus Johannes Blondel, aanplakker, koopman in aardewerk en koopman in aardappelen, geboren te Goes op 15 juli 1873, overleden te Breda op 30 oktober 1943, zoon van Franciscus Blondel (zie X-d) en Catalina (Catharina) de Fouw.

Jacobus is getrouwd te Breda op 26 november 1896 met Anna Margritha Slikboer, geboren te Willemstad op 8 augustus 1871, overleden te Breda op 3 februari 1938, dochter van Pieter Slikboer en Anna Catharina Gladpootjes.

fragment huwelijksacte
Fragment van huwelijksacte.

fragment huwelijksacte
Fragment van huwelijksacte.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Blondel, geboren te Breda op 6 augustus 1897, volgt onder XII-f

 2. Anna Catharina Blondel, geboren te Breda op 13 november 1898, volgt onder XII-g

 3. Maria Cathrina Blondel, geboren te Breda op 5 oktober 1900, overleden aldaar op 24 december 1900.

 4. Catharina Blondel, geboren te Breda op 13 december 1902.

  Catharina is getrouwd te Rotterdam op 30 augustus 1922 met Jan van der Meer, gemeente werkman, geboren rond 1898, zoon van Fokke van der Meer en Cornelia Sloof.

 5. Petronella Blondel, geboren op 7 december 1907, volgt onder XII-h

XI-c

Anna Blondel, geboren te Goes op 3 april 1877, overleden aldaar op 17 mei 1926, dochter van Franciscus Blondel (zie X-d) en Catalina (Catharina) de Fouw.

Anna is getrouwd te Goes op 4 mei 1899 met Eduard Janssens, klompenmaker, geboren te Beveren (BelgiŽ) op 5 oktober 1872, zoon van Joannes Janssens en Prudentia van Leuvenhage (klompenmaker).

Uit dit huwelijk:

 1. Alphonse Janssens, klompenmaker, geboren te Goes rond 1899.

  Alphonse is getrouwd te Goes op 8 januari 1920 met Anna Katharina Smits, geboren te Goes rond 1902, dochter van Lambertus Cornelis Smits (kleermaker) en Elisabeth Johanna Brusket.

 2. Franciscus Janssens, geboren te Goes op 30 mei 1900.

 3. Pieter Johannes Janssens, geboren te Goes op 5 september 1901.

 4. Catharina Christina Janssens, geboren te Goes rond 1903.

  Catharina is getrouwd te Goes op 17 maart 1921 met (en gescheiden te Rotterdam op 15 januari 1940 van) Lein Adriaan Castel, schepenmaker, geboren te Oost en West Souburg rond 1899, zoon van Willem Castel (landbouwer) en Barendina Aalewijnse.

XI-d

Geertruida Blondel, geboren te Goes op 1 mei 1880, dochter van Franciscus Blondel (zie X-d) en Catalina (Catharina) de Fouw.

Geertruida is getrouwd te Goes op 27 juni 1901 met Jacobus Walrave, metselaar en metselaarsknecht, geboren te Goes op 10 januari 1878, zoon van Pieter Walrave en Johanna Elisabeth Geers.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Walrave, geboren te Goes op 28 oktober 1897, overleden aldaar op 7 februari 1907.

 2. Catharina Christina Walrave, geboren te Goes op 18 april 1903, overleden aldaar op 29 april 1905.

 3. Petrus Jacobus Walrave, geboren rond juni 1906, overleden te Goes op 24 november 1907.

XI-e

Pieter Blondel, hoedenmaker, reiziger en winkelbediende bij Meijering Goes, geboren te Goes op 28 maart 1882 (katholiek), zoon van Franciscus Blondel (zie X-d) en Catalina (Catharina) de Fouw.

Pieter is getrouwd (1) te Wemeldinge op 18 februari 1904 met Lena Hardenberg, geboren te Wemeldinge op 14 april 1886, overleden te Goes op 30 juni 1918, dochter van Pieter Marinus Hardenberg (polderwerker) en Cornelia van Boven.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Blondel, geboren te Goes op 6 juni 1904.

 2. Pieter Marinus Blondel, geboren te Goes op 28 april 1909.

Pieter is getrouwd (2) te Wissenkerke op 28 mei 1919 met Pieternella Cornelia Tazelaar, huishoudster, geboren te Wissenkerke op 28 juni 1880, dochter van Pieter Tazelaar (winkelier) en Lena Pieternella Geelhoed.

Generatie XII

Tak 1

XII-a

Elisabeth Juliana "Lisa" Blondel, geboren te Goes op 30 april 1910, overleden te Maastricht in 1999, zoon van Matthijs Blondel (zie XI-a) en Ulbania Maria de Bock.

Elisabeth is getrouwd in 1932 met Franciscus Xaverius "Frans" Gijssen, geboren te Maastricht op 16 februari 1905, overleden aldaar op 11 november 1988.

30-jarig huwelijksjubileum van Frans en Lisa

xx-huwelijk Gijssen-Blondel

xx-huwelijk Gijssen-Blondel

30-jarig huwelijksjubileum van Frans en Lisa

xx-huwelijk Gijssen-Blondel

xx-huwelijk Gijssen-Blondel

Uit dit huwelijk:

 1. John Gijssen, alias John Gysen.

XII-b

Mathilde Wilhelmina "Tilla" Blondel, geboren te Goes op 25 juni 1913, dochter van Matthijs Blondel (zie XI-a) en Ulbania Maria de Bock.

Mathilde is getrouwd met Robertus Maria Habets, geboren te Maastricht in 1914, overleden aldaar in 1986, zoon van Leonardus Habets en Catherina Hubertina Jongen.

1954 - Edith Preuss met tante Tilla naar de kerk

Met tante Tilla naar de kerk

1954 - Edith Preuss met tante Tilla naar de kerk

Met tante Tilla naar de kerk

XII-c

Matthijs Benedictus "Thijs" Blondel, banketbakker, geboren te Goes op 12 april 1916, zoon van Matthijs Blondel (zie XI-a) en Ulbania Maria de Bock.

Matthijs is getrouwd met Elisabeth Adriana de Nooijer, geboren te Goes op 10 januari 1913, dochter van Adriaan Cornelis de Nooijer en Francina Elisabeth van Hesse.

1950/1955 Matthijs en zijn vrouw op bezoek in Hamburg

Fotoserie 1 (1950/1960), Naar Hamburg

Fotoserie 1 (1950/1960), Naar Hamburg

1950/1955 Matthijs en zijn vrouw op bezoek in Hamburg

Fotoserie 1 (1950/1960), Naar Hamburg

Fotoserie 1 (1950/1960), Naar Hamburg

Uit dit huwelijk:

 1. levenloos kind geboren te Goes op 13 augustus 1937.

XII-d

Ulbania Maria "Maria" Blondel, geboren te Goes op 5 april 1918, dochter van Matthijs Blondel (zie XI-a) en Ulbania Maria de Bock.

Ulbania is getrouwd met Alphons Benfinitus Fidelis Neijenboer.

Jacobus Theophilus BlondelXII-e

Jacobus Theophilus "Jacques" Blondel, banketbakker te Hamburg voor Otto Wedemann (1948-1949) en Ernst Meyer (1955-1957, 1958-1960), pompbediende, geboren te Goes op 16 april 1920, overleden te Maastricht op 21 april 2005, gecremeerd te Heerlen, zoon van Matthijs Blondel (zie XI-a) en Ulbania Maria de Bock.

Jacobus is getrouwd (1) met [onbekend], geboren rond 1923, overleden (tijdens een bombardement) te Hamburg (Duitsland) in juli of augustus 1943.

Uit dit huwelijk:

 1. dochter Blondel, geboren rond 1942, overleden (tijdens een bombardement) te Hamburg (Duitsland) in juli of augustus 1943.

Ilse Johanna NaujokJacobus is verloofd vůůr 18 januari 1950 en getrouwd (2) te Hamburg-Wilhemsburg (Duitsland) op 12 augustus 1950 met Ilse Johanna Naujok, geboren te Lockstedter Lager (= Hohenlockstedt, Schleswig-Holstein, Duitsland) op 9 mei 1923, gedoopt te Stellau (Duitsland) op 12 augustus 1923, overleden te Maastricht op 12 augustus 2005, gecremeerd te Geleen op 18 augustus 2005, dochter van Wilhelm Friederich Naujok en Mathilda Sophie Schaade. Ilse is eerder getrouwd geweest op 24 oktober 1942 met (en gescheiden op 19 september 1949 van) Otto August Hans PreuŖ, bergarbeiter (1950), woont te GrossrŁckerswalde (Chemnitz, Sachsen, Duitsland, 1950), geboren te Dequede (Stendal, Sachsen-Anhalt, Duitsland) op 23 mei 1919. Otto zou later hertrouwd zijn.

1950 - Huwelijksfoto op 12 augustus 1950

Huwelijk van Jacobus en Ilse (1950)

Hun huwelijksfoto uit 1950 in Hamburg. Op de voorgrond staat de dochter van Ilse, Edith Preuss, uit haar eerste huwelijk.

1950 - Huwelijksfoto op 12 augustus 1950

Huwelijk van Jacobus en Ilse (1950)

Hun huwelijksfoto uit 1950 in Hamburg. Op de voorgrond staat de dochter van Ilse, Edith Preuss, uit haar eerste huwelijk.

Het koppel op de achtergrond is tot nu toe nog steeds onbekend.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen, maar Ilse Naujok heeft uit haar eerdere huwelijk met Otto August Hans PreuŖ wel een dochter:

XII-f

Franciscus Blondel, pakhuisknecht en petroleumbezorger, geboren te Breda op 6 augustus 1897, overleden te Rotterdam op 14 oktober 1946, zoon van Jacobus Johannes Blondel (zie XI-b) en Anna Margritha Slikboer.

Franciscus is getrouwd (1) te Rotterdam op 7 juni 1922 met (en gescheiden voor mei 1933 van) Catharina van 't Leengoed, werkster, geboren te Etten-Leur op 13 april 1901, overleden te Rotterdam op 7 april 1990, dochter van Marinus van 't Leengoed en Cornelia Sanna.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Margritha Blondel, geboren te Rotterdam op 21 juli 1923, volgt onder XIII-a

 2. Cornelia "Cor" Blondel, geboren te Rotterdam op 4 november 1925, overleden aldaar op 5 mei 1987.

Franciscus is getrouwd (2) te Rotterdam op 10 mei 1933 met Sebastiana ra Marks, geboren te Rotterdam op 13 februari 1900.

Franciscus Blondel met zijn gezinFranciscus Blondel met zijn gezin
Gezinsfoto.

Foto: Rosemarie Nieuwenhuizen

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Willem Blondel, geboren te Rotterdam op 16 september 1918, volgt onder XIII-b

XII-g

Anna Catharina Blondel, geboren te Breda op 13 november 1898, dochter van Jacobus Johannes Blondel (zie XI-b) en Anna Margritha Slikboer.

Anna is getrouwd te Breda op 21 maart 1918 met Casper Cornelis van Dongen, geboren te Breda, gedoopt (katholiek), zoon van Willem Frederik George Lodewijk van Dongen en Cornelia Wilhelmina van den Akker.

fragment huwelijksacte
Fragment van huwelijksacte.

fragment huwelijksacte
Fragment van huwelijksacte.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik van Dongen.

 2. Cornelia Wilhelmina van Dongen.

 3. Franciscus van Dongen.

XII-h

Petronella Blondel, geboren op 7 december 1907, dochter van Jacobus Johannes Blondel (zie XI-b) en Anna Margritha Slikboer.

Petronella is getrouwd te Breda op 22 maart 1928 met (en gescheiden aldaar op 4 februari 1941 van) Adrianus Wilhelmus Fransiscus Bosters, geboren te Breda op 10 februari 1907.

fragment huwelijksacte
Fragment van huwelijksacte.

fragment huwelijksacte
Fragment van huwelijksacte.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Franciscus Bosters.

 2. Gerrit Jan Bosters.

 3. Anna Margritha Bosters.

 4. Marinus Johannes Bosters.

Generatie XIII

Tak 1

XIII-a

Anna Margritha Blondel, geboren te Rotterdam op 21 juli 1923, dochter van Franciscus Blondel (zie XII-f) en Catharina van 't Leengoed.

Anna BlondelAnna Blondel
Rechts is Anna Blondel.

Anna BlondelAnna Blondel

Anna BlondelAnna Blondel

Foto: Rosemarie Nieuwenhuizen

Anna is getrouwd met Aart van der Tak, geboren te Rotterdam op 23 maart 1922, overleden aldaar op 12 april 2002, zoon van Frank Joan van der Tak en Elisabeth Buskop.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus van der TakFranciscus van der Tak, geboren te Rotterdam op 25 december 1946.

  Fransiscus en zijn vaderFransiscus en zijn vader

  Franciscus en zijn moederFranciscus en zijn moeder

  Foto's: Rosemarie Nieuwenhuizen

 2. Frank van der TakFrank Joan van der Tak, geboren te Rotterdam op 22 augustus 1951.

  Frank is getrouwd (1) te Rotterdam op 13 september 1968 met Ria Voornhout, geboren te Rotterdam op 28 februari 1948, overleden aldaar op 15 augustus 1978.

  huwelijksfoto van Frank en Riahuwelijksfoto van Frank en Ria

  Ria VoorhoutRia Voorhout

  Foto's: Rosemarie Nieuwenhuizen

  Frank is getrouwd (2) te Wuustwezel (BelgiŽ) op 31 oktober 1980 met Linda Ham, geboren te Brasschaat (BelgiŽ) op 8 juni 1954.

  Frank is getrouwd (3) te Bergen op Zoom op 25 november 1991 met Miranda Reuvers.

  Rosemarie NieuwenhuizenFrank is getrouwd (4) te Roosendaal op 22 maart 2002 met Rosemarie Nieuwenhuizen, verpleegkundige, geboren te Leiden op 9 april 1954, dochter van Arie Nieuwenhuizen en Johanna "Ans" Louwers. Rosemarie is eerder getrouwd geweest op 11 juli 1986 met Hendrik Dirk "Dick" Wustenveld, geboren te 's-Gravenhage op 1 september 1952, zoon van Willem Wustenveld en Pieternella Neeltje "Nel" van Hattem. Rosemarie is eerder getrouwd geweest met Jacobus "Jaap" Lageweg, geboren te Rotterdam op 31 oktober 1957, zoon van Adriaan Lageweg en Geertje "Gerrie" van Gameren.

Arnoldus BlondelXIII-b

Arnoldus Willem Blondel, geboren te Rotterdam op 16 september 1918, overleden aldaar op 19 februari 1992, zoon van Franciscus Blondel (zie XII-f) en Sebastiana Lena Marks.

Arnoldus is getrouwd te Goes op 9 mei 1946 met Elisabeth Joanna "Bets" Janssens, geboren te Goes op 10 mei 1925, overleden te Spijkernisse op 4 juni 2002, dochter van Alphonse Janssens en Anna Katharina Smits.

Elisabeth Janssens met haar zoontjeElisabeth Janssens met haar zoontje
Elisabeth en zoontje Arnoldus.

Foto: Rosemarie Nieuwenhuizen

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Willem Blondel, geboren te Goes op 6 januari 1949, volgt onder XIV-a

 2. Alphonse Blondel, geboren te Goes op 1 juli 1951.

 3. Sebastiana Elisabeth Blondel, geboren te Goes op 21 februari 1958.

 4. Lambertus Fransiscus Blondel, geboren te Goes op 13 januari 1961.

Generatie XIV

Tak 1

Arnoldus BlondelXIV-a

Arnoldus Willem Blondel, geboren te Goes op 6 januari 1949, zoon van Arnoldus Willem Blondel (zie XIII-b) en Elisabeth Joanna "Bets" Janssens.

Arnoldus is getrouwd te Rotterdam op 17 april 1974 met Hendriksje Westerveld, geboren te Rotterdam op 26 juni 1955.

Uit dit huwelijk:

 1. Constantijn Blondel.