Stambomen

België

Duitsland

Nederland

Provincie Drenthe

Provincie Friesland

Provincie Gelderland

Provincie Groningen

Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht, familienaam Both van der Eem

Provincie Zeeland

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland, de Alblasserwaard

Provincie Zuid-Holland, op zoek naar de familienamen Bot(h), But(h) en Bette op het eiland Goeree-Overflakkee

Deze sectie is in een aanpassingsfase. Uk kunt het direct zien aan de layout van de pagina's. Er zullen ongetwijfeld nog fouten in staan, hoofdzakelijk doordat er met het overzetten iets gebeurde met speciale letters, zodat deze worden wergegeven met een '?'. Ook moet er nog wat gesleteld worden aan de layout en enkele extra navigatieknoppen toegevoegd worden.

Dit alles staat ook in hte teken van de voorbereiding van een CD, waarbij ook alle bronnen te bekijken zijn. Wanneer deze CD volledig klaar zal zijn voor het publiek is nog niet zeker. Er ligt nog veel papierwerk te wachten om ingescand te worden en verder moeten bij alle families naar de nodige bronnen verwezen worden. Een werk dat nog enige tijd zal duren.

Overige familienamen

Families uit de middeleeuwen