Copyright

De auteur van deze website behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bij gebruik van informatie van deze website dient deze website duidelijk als bron te worden vermeld.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de rechthebbende derde toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website. Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en waarvoor u geen toestemming heeft gegeven, neemt u dan per email contact op.

De auteursrechten betreffende gebruikt archiefmateriaal berusten bij de gemeentelijke-, stads-, regionale- en streekarchieven: