BORGWARD CLUB BELGIE - BORGWARD CLUB DE BELGIQUE
BORGWARDCLUBBELGIE@SKYNET.BE  +32 (0) 498 586 287

Borgward Club België

De Borgward Club België werd reeds in 1985 opgericht om alle liefhebbers van Borgward, Lloyd-, Goliath- en Hansa- automobielen te verenigen in een Belgische club. Onze Club werkt zonder winstbejag, en op een zuiver vriendschappelijke basis om de nog resterende wagens van de Borgward groep op te sporen, te restaureren en te bewaren voor het nageslacht.

Sedert 2017 zijn we aangesloten bij de BFOV, de overkoepelende Federatie die de belangen van alle Belgische oldtimerliefhebbers verdedigt.

In nauwe samenwerking met zijn leden probeert de club eenieder die een Borgward wagen bezit te helpen met alle problemen, zoals : onderdelen, onderhoud, herstellingen, restauratie, aankoopadvies, enz...

Eenieder mag lid worden van de Borgward Club België, en dat kan door een jaarlijkse bijdrage van 25 Euro te betalen.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor al uw vragen rond Borgward, Hansa, Lloyd, Goliath of onze Club.

Borgward Club De Belgique

Le Borgward Club de Belgique a été fondée en 1985 afin de réunir tous les amateurs des voitures de Borgward, Lloyd-, Goliath- et Hansa dans un club Belge. Notre Club fonctionne sans but lucrative, et sur une base purement amicale afin de rechercher, restaurer et préserver les véhicules du groupe Borgward.

Depuis 2017, nous sommes affiliées au FBVA, la Fédération qui défend les intérêts des amateurs de véhicules anciens.

Le Club essaye d'assister chaque propriétaire  avec des problèmes éventuels, comme : recherche des pièces de rechange, maintenance, réparations, restauration, achats, etc...

Chacun peut s'affilier au Borgward Club de Belgique, en payant une contribution de 25 Euro par an.

N'hésitez pas de nous contacter si vous avez des questions concernant Borgward, Hansa, Lloyd, Goliath ou notre Club..

 

 

Borgward sticker

Contacteer Ons  /  Contactez Nous

E-Mail:    Borgwardclubbelgie@skynet.be

Tel:         +32 (0)498 586 287