» Wat is Rotaract?Organisatie van Rotaract Bestuursfuncties - Rotaractcup »

 

Rotaract Cup

 

De Rotaractcup is een competitie binnen District 2170 waarin verschillende sportdisciplines zijn vertegenwoordigd. De algemene leiding is in handen van de verantwoordelijke sport van het District. De activiteiten worden door de clubs zelf georganiseerd en de kalender wordt grotendeels bij het begin van het Rotaractjaar, op de sportvergadering, vastgelegd.

 

Er wordt een klassement opgemaakt van de deelnemende clubs met in achtneming van onderstaand reglement.

 

Reglement :

1.            De Rotaractcup D2170 is een wisselbeker die na afloop van een aantal sportieve proeven, georganiseerd door verschillende Rotaract clubs van het District 2170, jaarlijks wordt uitgereikt.

2.            De Rotaractcup activiteiten zijn gespreid over het volledige Rotaractjaar, van de maand september t/m de maand juni, met een maximum van 7 activiteiten per jaar.

3.            Per maand mag één Rotaractcup activiteit worden georganiseerd. Uitzonderingen op deze regel dienen goedgekeurd te worden door het Districtscomité.

4.            Om een cupactiviteit te organiseren, moet in de eerste plaats aan regel 2 en 3 voldaan zijn. De rotaractclub schrijft zich in bij de sportverantwoordelijke van D2170 waarbij de prioriteitsregel geldt : eens een activiteit aanvaard is voor een bepaalde datum, kan een andere Rotaractclub geen interclubactiviteit organiseren op diezelfde datum.

5.            Het spelreglement per activiteit wordt zo opgesteld door de organiserende club dat elke deelnemende club minimum 4 leden kan afvaardigen, met name 2 mannen en 2 vrouwen.

6.            Per activiteit wordt een klassement opgemaakt. Deze lijst wordt uiterlijk 7 dagen na de cup, aan de sportverantwoordelijke van het District overhandigd.

7.            Het puntenverdelingssysteem ziet er als volgt uit :

De winnaar per cup verdient 10 punten, de club die 2de eindigt heeft recht op 8 punten, de derde plaats is goed voor 6 punten.

Alle deelnemende clubs ontvangen 2 punten en de organiserende club heeft recht op 5 punten. In alle andere gevallen : 0 punten.

Na de laatste activiteit wordt er een bonus toegekend van 10 punten aan de clubs die aan alle activiteiten hebben deelgenomen.

8.            Tijdens elke districtsvergadering zal de algemene stand van de cup worden voorgelezen door de sportverantwoordelijke van het District.

9.            Opdat elke club de kans zou krijgen deel te nemen, dienen de inschrijvingsformulieren overgemaakt te worden door de organiserende club zowel aan de voorzitter, de sportverantwoordelijke van elke club, als aan de verantwoordelijke “sport” van District D2170.

10.        De winnende club ontvangt de Rotaractcup-wisselbeker na de laatste activiteit. Winnaar is uiteraard de club die de meeste punten heeft behaald.

 

Huidige classement »