» News - Nieuwsbrieven - Bulletins »

News


In deze rubriek kan je  terugblikken op de activiteiten van District 2170. Indien er foto’s gemaakt werden, kan je ze hier bewonderen.
Het spreekt voor zich dat jullie foto’s van interclub activiteiten eveneens welkom zijn.

Dans cette rubrique, tu peux passer en revue les activités organisées par le District 2170. Si des photos ont été prises, elles seront exposées ici.
Il va de soi que vos photos aussi sont les bienvenues.

 

Foto's Sportdag / Photos Journée de sport

Foto's Sociale Dag / Photos Journée Sociale

Foto's Bezoek Marollen / Photos Visite Marolles

Foto's Opleidingsdag -Photos Journée de formation

Foto's Sinterklaas - Photos Saint-Nicolas

Nieuwjaarsreceptie - Reception de Nouvel An