Melding van problemen met de wachtdienst van OMEHAK

(Enkel melding door huisartsen van de huisartsenzone OMEHAK)

Datum van het probleem :

Probleem in wachtdienstonderdeel :

Melding van veiligheidsproblemen tijdens wachtdienst:
Specifieer en detailleer mits respect voor beroepsgeheim:
bvb.: Verbale agressie - Fysieke agressie - Beschadiging materiaal
Andere veiligheidsproblemen - Tussenkomst van politie - ...

Melding van patientenklachten:
Specifieer en detailleer mits respect voor medisch geheim:

Melding van klachten omtrent dienstverlening:
Specifieer en detailleer mits respect voor medisch geheim:

Melding van andere problemen:
Specifieer en detailleer mits respect voor medisch geheim:
bvb.: Niet betalen - Valse oproep - Eigen weigering tot tussenkomst
Motivatie van niet-melding aan dossierhoudend huisarts - ...

print deze pagina