Welkom.Wie is Wie ?.Vlaams Belang KRANT.Nieuws.Foto's.Contact.Verwante Site's.

© 2008 Vlaams Belang

Ontworpen FS Solutions

Welkom

 

PROGRAMMA van het VLAAMS BELANG:

1. VLAAMSE STAATSHERVORMING

2.   VREEMDELINGENBELEID

3.   VEILIGHEID EN JUSTITIE

4.   EEN BETER VLAANDEREN VOOR EEN LAGERE PRIJS

5.   SOCIALE POLITIEK

6.   HET GEZIN

7.   RESPECT VOOR HET LEVEN

8.   CULTUUR, JEUGDBELEID EN SPORT

9.   ONDERWIJS

10. MILIEU, RUIMTELIJKE ORDENING EN MOBILITEIT

11 . SOS DEMOCRATIE

Laatste Nieuws

Welkom op de webstek van Vlaams Belang Temse

 

De dag van vandaag leven we in een wereld van “over-communicatie”.  

Van minuut tot minuut weten we wat er gaande is op deze planeet (of zelfs daarbuiten).  En toch waren we van mening dat Vlaams Belang Temse gebruik moest maken van nieuwe  terminologieën, zoals het ontwerpen van een eigen webstek, om onze Mensenparen op de hoogte te houden van ons reilen en zeilen.

 

We hopen dan ook, beste lezer, dat jullie belangstellend zullen uitkijken naar wat onze partij allemaal doet: in de gemeenteraad, in de OCMW-raad, in de provincieraad, in de politieraad.  Je ziet, er zijn genoeg “raden” waar onze verkozenen hun zeg kunnen doen, en vooral UW BELANG verdedigen!

 

 

 

NIEUWS UIT TEMSE

 

Temse wordt Chicago aan de Schelde !!!

Vlaams Belang Temse  geschokt door vrijlating van de criminelen in ontvoeringszaak Ricardo.

Reeds lange tijd klaagt Vlaams Belang de toename van criminaliteit aan in de gemeente Temse. In de gemeenteraad heeft onze fractie reeds herhaaldelijk gehamerd op het feit dat er een inbrakengolf heerst, dat Temse en dan vooral het centrum onveilig is, dat Temse de draaischijf voor het Waasland is geworden voor de drughandel.                                            Meer

 

Nieuwjaarsreceptie 2011

Op zaterdag 15 januari 2011 vondt onze nieuwjaarsreceptie plaats met als gastspreker Filip Dewinter. Iedereen was zeer tevreden, de opkomst was goed, de cava smaakte naar meer en de toespraken waren motiverend om er weer een jaar tegenaan te gaan.

                                                             Foto’s                       

 

Uitslag Verkiezingen  13 juni 2010

Op 24 april viel alweer de regering Leterme. Na lang wachten werd de beslissing genomen om nieuwe verkiezingen te organiseren op zondag 13 juni 2010.

Op nog geen 6 weken tijd moesten er lijsten worden samengesteld,.... Meer

 

Overlijden Willy Vanderwegen

Willy “Bus” Vanderwegen °19.02.1942   † 05.06.2010

Op 5 juni hebben wij één van onze trouwe militanten moeten afstaan: Onze Willy “bus”.

Willy was er altijd als de kippen bij als er hard gewerkt moest worden. Tijdens een verkiezingscampagne nam hij altijd het initiatief om er zo snel mogelijk aan te beginnen.

Willy zijn hart brandde voor het Vlaams Belang en voor zijn “steendorp”, waar hij uren gepassioneerd over kon vertellen.

De laatste verkiezingscampagne gaf Willy verstek, buiten die ene dag . Nog één keer ging hij mee, om ons alle locaties te laten zien waar we borden mochten zetten, natuurlijk gepaard met enkele memorabele verhalen.

Tijdens deze laatste campagne heeft Willy ons verlaten.

Willy, we zullen je nooit vergeten, dank je voor al die mooie momenten en al die ontelbare keren dat je klaar stond voor ons.

 

Vlaams Belang Temse in de krant

Speelplein omvormen tot parking?

In de Hollebeekwijk zijn er problemen met parkeergelegenheid. Het Vlaams Belang stelt daarom voor om een speelpleintje om te bouwen tot parking. "Inwoners van deze wijk vragen om meer parkeerruimte", stelt Annemie Muyshondt (VB).    Meer  

 

Nieuws uit de gemeenteraad

Op de eerstkomende gemeenteraad van 22 februari hebben wij volgende punten ingediend:

-parkeerproblemen in de koning leopoldlaan

-gebruik van gemeentelijke infrastructuur

-hulp aan ouderen en alleenstaanden voor het verwijderen van sneeuw op hun trottoir

-fietspad prinsenlaan

Voor meer details klik op    Meer   of kijk onder nieuws, nieuws uit de gemeenteraad

 

Nieuws uit de provincieraad

Bijkomend agendapunt van ons provincieraadslid Annemie Peeters-Muyshondt op de provincieraad van 10 februari 2010 over de plaatsing van windturbines.

Voor meer details klik op   Meer   of kijk onder nieuws, nieuws uit de provincieraad

 

OCMW-wissel

Met spijt in ons hart melden wij u dat vanaf 1 februari zal Sylvia Rombaut vervangen worden in de OCMW-raad door Eddie Boel. Wegens onverenigbaarheid heeft zij ontslag moeten nemen. Haar moeder mag  voor haar partij zetelen in de OCMW-raad en dus moet Sylvia een stap opzij doen.

 

Veilig ouder worden

Op dinsdag 2 februari 2010 organiseerden wij een preventie - nm over veilig ouder worden. Er zijn nog steeds alarmpjes en brochures ter beschikking. Indien intresse kan  u contact opnemen met Annemie Muyshondt  

Nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 16 januari 2010 vondt onze nieuwjaarsreceptie plaats. Bekijk nu de foto’s    Meer  

Of lees de toespraak van  Alain Cleyman nog eens na    Meer

 

Artikel in het nieuwsblad

Naar  aanleiding van de enquete over de burgemeester en het gemeentebestuur werd een reactie gevraagd aan onze fractieleider Annemie Muyshondt. .           Meer

 

Bestuurswissel

Na het ontslag van Marianne Renette als voorzitter van onze afdeling wegens gezondheidsredenen moesten we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Deze taak zal vanaf nu worden voltrokken door Sylvia Rombaut, OCMW-raadslid, 27 jaar. Zij zal deze taak zo goed mogelijk proberen te vervullen met de hulp van het afdelingsbestuur.     Meer

 

Eetfestijn

Op  15 november aanstaande gaat ons eetfestijn door. Normaal betekent dit biefstuk-friet, maar dit jaar proberen we het eens anders met kippenfricassee met friet, koffie en dessert voor de prijs van 15€. Inschrijven kan via het tabblad inschrijvingen . De uitnodiging vindt u terug onder het tabblad uitnodiging

 

Speech 11-juli viering te Temse door  Wim De Wit

Waarde Vlaamse staatsburgers en medestrijders,
Goede vrienden,

Aan allen een goeden dag. Over enkele dagen vieren we onze nationale feestdag waarbij we de Guldensporenslag herdenken; in 1302 kostte .... Meer

 

Nieuws uit de provincieraad

Provincieraad van 17 juni 2009

Tussenkomst Annemie Peeters-Muyshondt namens het Vlaams Belang
"Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Addendum provinciaal Beleidskader windturbines: definitieve vaststelling."
In 1997 werd er aan de Club Van Rome een rapport overhandigd genaamd "Factor 4", waarin zeer uitvoerig de energie-problematiek wordt ........
Meer

 

Resultaten Verkiezingen

Het Vlaams Belang heeft gedaan wat het kon. Onze kopmannen stonden er nog steeds met evenveel strijdvaardigheid als in het verleden. Zelfs onze nationale voorzitter weet perfect in te spelen op de noden en wordt hierdoor ..... Meer

 

Artikel GVA: “Vlaams Belang staat nu niet meer alleen”

Alain Cleyman (Vlaams Belang).
De kandidatuur van Cleyman betekent zijn comeback in de actieve politiek. Twee jaar geleden nam hij ontslag als gemeenteraadslid van Temse. "Ik was toe aan een sabbatjaar om mijn advocatenpraktijk in Sint-Niklaas verder uit te bouwen. Het is jammer dat je in ons systeem..........
Meer

 

Nog 1 week te gaan

Nog 1 week tot de verkiezingen,, weet u nog niet op wie u gaat stemmen, neem dan zeker een kijkje op ons tabblad verkiezingen. Daar vindt u alle kandidaten .

Een leuke tip voor bij het stemmen, u kan op alle kandidaten min 1 stemmen. Stemt u op alle kandidaten geldt dit als lijststem. Maar stemt u er dan 1tje minder,  gelden al deze stemmen als voorkeurstemmen.

 

Aan de toog met Alain

Naar aanleiding voor de verkiezingen organiseren wij een kroegentocht met Alain, onze kandidaat uit Temse voor de verkiezingen, 4de plaats Vlaams Parlement. Voor het volledige programma,, zie uitnodiging ....Meer

 

Nieuws uit de gemeenteraad van 27 april 2009

-Drugspreventie in Temse

-Vlaams Belang verlaat gemeenteraad na discussie ivm resolutie betreffende splitsing BHV op agenda gemeenteraad

                                                                             ..... Meer

-Het splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is opgelgld aan de Federale Regering in een Arrest van het Grondwettelijk Hof. Tot op heden is dit nog niet gebeurd omdat de Franstaligen dwarsliggen, want dit heeft inderdaad gevolgen voor de Franstaligen die in de Brusselse Rand wonen (Vlaamse gemeenten!) en weigeren om Nederlands te leren, te spreken en zich aan te passen.......

                                                                         ........ Meer

                                                                             

Vernieling verkiezingborden

Reeds enkele dagen zijn ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op pad om overal verkiezingsborden te plaatsen en affiches te hangen. Groot was de teleurstelling toen ze vernamen dat in o.a. Steendorp de borden waren vernield.

Maar onze ploeg ontmoedigen ze niet, voor elk bord dat zij vernielen plaatsen we er twee nieuwe....

                                                        ...........  Fotoverslag

 

Alain Cleyman heeft een eigen webstek

Naar aanloop van komende verkiezingen heeft onze kandidaat uit Temse, Alain Cleyman, 4de plaats op de lijst Vlaams Parlement, een eigen webstek aangemaakt. U kunt deze bekijken op www.alaincleyman.be . Veel surfplezier.

 

Nieuws uit de gemeenteraad van 2 maart 2009

Wat goed begon, eindigde slecht!

Onze fractie nam met enige verbazing nota van de resolutie rond de splitsing van B-H-V en het voorstel tot boycot van de Europese Verkiezingen, die bij onze agenda van de Gemeenteraad van 2 maart ll. gevoegd was....

                                                                           Meer

Ontbijtgesprek

Op 1 maart vond ons ontbijtgesprek plaats met Karim Van Overmeire, Gerda Van Steenberge en Alain Cleyman met als moderator Tanguy Veys ...                                     Fotoverslag                                                                   ...                                                                           Vragenlijst

 

Spaarvarkentjes-actie

Vrijdag 13 februrari  hebben onze bestuursleden 1000 spaarvarkentjes uitgedeeld. Deze gingen heel vlot van de hand en waren zeer gewild.

Een actie die zeker voor herhaling vatbaar is. Ook Willy heeft 3 dagen lang in Groot-Temse  rondgereden met de campagnewagen

Foto’s.

 

Werkbezoek “op de bres voor Oost-Vlaanderen

In het kader van de provinciale campagne "Op de bres voor Oost-Vlaanderen" organiseerde het Vlaams Belang op vrijdag 16 januari '09 in Temse een werkbezoek en persconferentie over "het vreemdelingenprobleem in Temse... Meer

Fotoverslag

 

Nieuwjaarsreceptie

Zaterdagavond 17 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats van het Vlaams Belang, afdeling Temse. Heel wat sympathisanten waren afgezakt naar café De Sportvrienden.... Meer

 

Vlaggenactie

Naar aanleiding van 11 juli, de Vlaamse Feestdag, deelde het Vlaams Belang gratis leeuwenvlaggen uit. U kon deze bestellen via sms, maar ook onze bestuursleden deelden vlaggen uit op de markt en aan het station. ... Fotoverslag