Observantiae

Woord Vooraf
bij de Nederlandse vertaling

Na het vormingsprogramma Exordium wordt ons vanuit de Orde een vervolg daarop aangeboden: het vormingsprogramma Observantiae.

Dankzij noeste vertaalarbeid kan de Nederlandstalige uitgave gelijktijdig met de Franse, Engelse, Spaanse en Italiaanse uitgave het daglicht zien.

Onze dankbaarheid gaat dan ook uit naar allen die meegewerkt hebben aan de Nederlandse vertaling van de verschillende dossiers: zuster Michaël (Klaarland), broeder Pius (Koningshoeven), zuster Lutgardis (Brecht), broeder Joris en Jean-Paul Christiaens (Westvleteren), broeder André en broeder Elred (Westmalle), broeder Guerric (Zundert). Een speciaal woord van dank aan Walter Meeus, die het geheel heeft nagelezen en bewerkt om een goed leesbare en coherente eindtekst te bekomen.

Het nieuwe vormingsprogramma ligt nu voor ons. Wij staan voor de uitdaging ons erdoor te laten aanspreken en te luisteren naar de vragen die het ons stelt. Wij mogen deelgenoot worden aan eeuwen geschiedenis van onze Orde, aan de talrijke hervormingen die onze Orde in verschillende tijden en op verschillende plaatsen heeft gekend. Observantiae is een leerschool voor het heden, want ons monastieke leven nu kan evenmin als dat van onze voorgangers zonder inworteling in een concrete tijd en cultuur. Wij kunnen niet om de oproep heen om wat ons als monniken ten diepste drijft, steeds bewuster te beleven.

Graag verwijs ik naar een artikel van dom Mauro-Giuseppe Lepori o.cist., ‘Hervorming en vernieuwing’, dat eind vorig jaar verscheen in Benedictijns Tijdschrift (2001/4). Het biedt een interessante invalshoek om deze geschiedenis van hervormingen naar ons toe te lezen. Uiteindelijk moet elke vorming en dus ook dit vormingsprogramma erop gericht zijn ‘ons innig met Christus te verenigen, want alleen als de monnik met heel de drang van zijn hart op de Heer Jezus betrokken is, kunnen de eigen gaven van de cisterciënzerroeping in hem tot bloei komen’ (Constitutie 3,5).

Het zal nog heel wat werk vragen om Observantiae naar onze broeders en zusters toe te brengen. Dat kan onder meer via persoonlijke lezing, voorlezing, conferenties en communiteitsgesprekken aan de hand van de aanzetten tot persoonlijke reflectie en uitwisseling die aan het eind van elk hoofdstuk te vinden zijn.

Dankzij de inzet van velen wordt ons een kans tot vernieuwing en verdieping aangereikt. Moge dit vormingsprogramma onder de stuwing van Gods Geest in onze gemeenschappen zijn werk verrichten.

Broeder Manu Van Hecke
Sint-Sixtusabdij

Observantiae (Dom Bernardo Olivera)


Om ons vertrouwd te maken met het woord ‘Observanties’ en de band te leggen met ‘Exordium’