De werking van ALOSinds het werkjaar 2000 heeft het bestuur van ALO 'werkgroepen' opgericht. Deze hebben tot doel de actuele onderwerpen te onderzoeken ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen. Het is gebleken dat dit een ideaal werkinstrument is bij de directe benadering van de problemen onder leiding van specialisten ter zake. Op de bestuursvergaderingen wordt voor elk onderwerp het definitief standpunt van ALO bepaald.

Sinds januari 2006 werd voor de opvolging van onze ledenadministratie een dienst 'ledenwerking' opgestart. Onze leden kunnen hier ten allen tijde terecht voor informatie over ALO en Linkeroever.

 

  Werkgroep Cultuur & Toerisme

  Werkgroep Milieu & Mobiliteit

 
  Werkgroep Leefbaarheid

 
  Ledenwerking