De start van vzw ALO

December 1987
Probleemstelling bij de planning voor de bouw van een subtropisch zwembad aan de Esmoreitlaan, op 11 ha GROENE ZONE langs de Schelde, ingekleurd op het Gewestplan Antwerpen als een 'passief recreatiegebied'.

Januari 1988
Oprichting van Actiecomité Linkeroever (ALO) een feitelijke vereniging en niet politiek gebonden. Een denktank voor Linkeroever met enthousiaste leden: een ideale combinatie van ervaring, relaties en werkkracht.

Februari - december 1988
Een gecoördineerde protestactie via de pers en het Antwerps College.

ALO organiseert en financiert een opiniepeiling over gans de stad Antwerpen; resultaat: meer dan 85% van de ondervraagden opteerden voor GROEN, dus tegen het subtropisch zwembad.

Het aantonen dat het subtropisch zwembad op Linkeroever een project was dat financieel onleefbaar was, betekende de start van ALO om op breder vlak te gaan werken.

17 december 1988
Oprichting van ALO vzw waardoor de vereniging een rechtspersoonlijkheid verwerft met als doel "het verdedigen van de belangen van de bevolking op Linkeroever".

Ere-Voorzitter en medestichter van ALO vzw, Marcel Van Oppens,
draagt zijn uitspraak nog steeds hoog in het vaandel!

"Omdat ik hou van Linkeroever ben ik er ook bezorgd om."