HET LINKEROEVERGEVOEL

uit 'Schrijvers op Linkeroever', een uitgave van Erfgoedcel Antwerpen 2003

Linkeroever? Ja, dit territoor heeft iets artificieels. Ja, het oogt als een slaapstad, een uitstalraam van bouwstijlen, een gemiste kans, een geordende chaos. Toch zie ik het als een ruimte waar vrije geesten gedijen, waar mensen uit de vier windstreken van land en buitenland een veilige haven vonden en hun problemen zelf oplossen.

Kijk, het ligt er als een bruggenhoofd, aan drie kanten omarmd door de stroom, veel wind, brede lanen met zuiderse platanen, een plaats die vrije tijd oproept. Wandelen kun je van weel tot plage, van Blokkersdijk tot Boudewijnmonument met daartussen de zogeheten middenvijver, een plein van één miljoen vierkante meter, dat je in alle richtingen kunt doorkruisen met telkens een wisselend landschap en aan de randen een beginnend bos, waar je nog niet op aangelegde paadjes moet lopen.

Water en wind, vrijheid en ruimdenkendheid en daarbovenop een adembenemend zicht op de Antwerpse skyline, dàt is volgens mij het linkeroevergevoel. En geloof me, het werkt aanstekelijk op iedere bezoeker die zichzelf op enkele uurtjes wandelen op 'onze' kant van de stroom trakteert.


Hugo De Ridder