linkeroever skyline  


alo


alo logo

actiecomité linkeroever


"Omdat ik hou van Linkeroever,
ben ik er ook bezorgd om"

Marcel Van Oppens, ere-voorzitter

Nieuwe Berichten

Wegens politieke activiteit heeft Marita Wuyts afstand genomen als secretaris en penningmeester van ALOvzw.

ALOvzw dankt Marita voor haar inzet de voorbije jaren en wenst haar veel succes in haar verdere carrière.

Het ALOvzw bestuur

Zoektocht Citaat op straat: klik hier


ALO VZW EN
LINKEROEVER

 

Het Actiecomité LinkerOever, afgekort ALO vzw, is een apolitieke vereniging. Deze werd opgericht in 1988 en werkt rond verschillende thema's die specifiek voor de bewoners van Linkeroever belangrijk zijn. De statuten verschenen in de bijlagen van het Belgsich Staatsblad van 11 mei 1989 en zijn nu conform opgesteld aan de nieuwe wet op de vzw's. De nieuwe statuten zijn gepubliceerd in de bijlagen van het Belgsich Staatsblad van 28 december 2005.

ALO streeft naar een concept waar de overgrote meerderheid van de bevolking kan achter staan. Projecten die aan Linkeroever een meerwaarde bieden worden gesteund zonder de eigenheid van Linkeroever te verliezen. Oorspronkelijk gestart als een actiegroep tegen de inplanting van een subtropisch zwembad, is ALO uitgegroeid tot een denktank voor de Linkeroever.

Historisch gezien heeft de Linkeroever weinig binding met de Stad. In al de grote wereldsteden is er een band tussen de rechter- en linkeroever van haar rivier; dit wordt fysisch gesymboliseerd door bruggen, meestal oude bruggen die verwijzen naar de historische band tussen de twee stadsgedeelten. Dit is niet zo in Antwerpen.

De interesse voor de Linkeroever is gegroeid van uit de noodzaak voor de ontwikkeling van de haven, waarbij de grond belangrijker was dan de mensen die er woonden. Belangrijk is te weten dat het woongebied van Sint-Anneke gelegen is tegenover de tweede grootste chemie cluster van de wereld.

Ondertussen zijn er 15.000 mensen komen wonen. De eigenheid van dit stadsgedeelte, en dus ook de problematiek, is totaal verschillend van de Stad [district Antwerpen] waartoe Linkeroever behoort. De discussie omtrent een eigen districtsraad wordt terug actueel naarmate het Prestibel project zal worden gerealiseerd in het kader van de meer verstedelijking van de Linkeroever. Wij verwijzen hierbij naar het stedelijk structuurplan van de Stad Antwerpen alsook naar het project van de Oosterweelverbinding waardoor Sint-Anneke de volgende jaren ingrijpend zal veranderen. Meer dan ooit is waakzaamheid geboden en een constante opvolging van de plannen een noodzaak.

Linkeroever is nu binnen de stad Antwerpen een belangrijk gebied geworden zowel op sociaal vlak, ecologisch en mobiliteit. Hierbij verwijzen wij naar de diverse problemen die hierdoor ontstaan en waarover ALO vzw een visie tracht te ontwikkelen.

ALO vzw zet zich in voor een leefbaar en kwaliteitsvol stadsgedeelte 'de Linkeroever'. Permanent wordt er ingespeeld op de actuele problemen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de hoofdactiviteiten en de accenten die reeds in het verleden gelegd werden. Deze punten zijn nog steeds actueel en worden op de voet gevolgd.

ALO vzw onderhoudt positieve contacten zowel met het stads-, district- en het provinciebestuur als met de gewestelijke en federale overheid.

Jo Renier
Voorzitter ALO vzw
December 2010

Laatste update: 31 januari 2011

 

© ALO vzw - Esmoreitlaan 5/61 - 2050 Antwerpen
tel 03 219 18 05 - fax 03 219 84 74