ALO vzw
Esmoreitlaan 5/61
2050  Antwerpen
KBO 438.679.728

                                                                                              

 

Bedoeling van deze wandelzoektocht is Linkeroever op historisch en literair gebied te ontdekken. Het uitgestippelde parcours leidt de wandelaar onder meer langs de bronzen en arduinen tegels met citaten van schrijvers naar wie de straten zijn genoemd. Voor een volledige wandeltocht moet ongeveer drie uur worden uitgetrokken. Sommige vragen kunnen allicht op voorhand worden opgelost aan de hand van Google of heemkundige geschriften.

De zoektocht start aan het Boudewijnmonument, gaat vervolgens langs het Van Eedenplein, via de Beatrijslaan  naar de Van Ostayenlaan en de Sint Anna parochie en het SAC. Vandaar gaat de tocht naar de Blancefloerlaan. Aan de tramhalte ‘Van Cauwelaert’ wordt de baan overgestoken om via  de Van Cauwelaertlaan en de Willem Gijsselsstraat de Halewijnlaan te bereiken. Men steekt de laan over en via de Emiel Verhaerenlaan gaat men door de Ernest Claesstraat naar de Willem Elsschotstraat. Vandaar steekt  men De Costerlaan over ter hoogte van de uitrit van de Waaslandtunnel om vervolgens de August Vermeylenlaan  af te wandelen tot de Esmoreitlaan.
Op het einde slaat men rechtsaf op de Gloriantlaan  tot de apotheek, steekt daar de Gloriantlaan over om via de Roemer Visscherstraat via een binnenweg de Goethestraat te bereiken. Via de Thonetlaan  en de Jachthavenweg bereikt men de Scheldedijk aan de Molen en wandelt men de dijk af in de richting van de Scheldemonding. De tocht eindigt aan de Zeester. Om terug te keren naar het vertrekpunt kan men het Sinjorenpad volgen dat via de jachthaven en het kronkelpad naast de Schelde de wandelaar brengt bij de boeienweide en het Van Eedenplein.

Eerste vraag. Links van het Boudewijnmonument (met het gelaat naar de Schelde) bevindt zich een klein kanaaltje waarop het Vers van de Zee van Marco Cools drijft. Hoe luiden de eerste vijf woorden van dit Vers van de Zee?.

1- Hier heerst eb en vloed
2- Hier heerst rust en onrust
3- Hier heerst kommer en kwel

Tweede vraag  Aan het zebrapad aan de voetgangerstunnel naar het Frederik van Eedenplein leest u op een bronzen stoeptegel een citaat dat begint met de woorden ‘Wat is harmonie’. Uit welk boek komt dit citaat?

1- De kleine prins
2- Van de koele meren des doods
3- De kleine Johannes

Derde vraag  Op 10 september 1933 werd de voetgangerstunnel  plechtig ingehuldigd door koning Albert I; bij deze gelegenheid werd het tunnellied gezongen door een massakoor. Welke straat op Linkeroever draagt de naam van de tekstschrijver?

1-  Willem Gijsselsstraat
2-  Willem Kloosstraat
3-  Willem Van Haachtlaan

Vierde vraag: Was Beatrijs volgens de legende

1- Een prinses
2- Een slavin
3- Een kloosterzuster

Vijfde vraag: Aan welke bank bevindt zich het Beatrijscitaat?

1- KBC
2- Fintro
3- Dexia

Zesde vraag:  Het gehucht Sint Anneke was destijds omgeven door het Glacis Napoleon. Naar welke functie verwijst deze naam?

1- een verdedigingsgracht
2- een overstromingsgebied
3- een ijsfabriek

Zevende vraag: Wat was de naam van het in 1929 geklasseerd gothisch gebouw dat op het Sint Annadorpsplein  en dienst deed als tussenstop voor de diligences op weg van Nederland naar Frankrijk?

1- De Rose
2- De Lelie
3- De Croone

Achtste vraag  Uit welke bundel komt het citaat van Paul Van Ostayen op de hoek van zijn straat en de Waterhoenlaan

1- Het Sienjaal
2- Bezette Stad
3- Verzamelde gedichten

Negende vraag  Welke schrijver heeft op Linkeroever gewoond?

1- Lode Zielens
2- Hanegraef
3- Gaston Burssens

Tiende vraag  Geef de naam van het gebouw gelegen achter het Sint Anneke Centrum (SAC) in de Hanegraefstraat. De naam verwijst naar een gebouw van Oud Sint Anneke.

1- Het Vlaamsch Hoofd
2- Het Gulden Hoofd
3- Het Spieken

Elfde vraag  Hoe luidde de naam van Blancefloer in de oorspronkelijke Franse versie

1- Blancheneige
2- Fleurblanche
3- Blanceflor

Twaalde vraag  Hoe groot is de arduinentegel met het Blancefloercitaat

1- 1800cm²
2- 1711cm²
3- 1755cm²

Dertiende vraag  Tegenover welk huisnummer bevindt zich het Van Cauwelaert-citaat?

1-  7
2-  15
3-  31

Veertiende vraag  Wie was Halewijn?

1- Een vadsige koning
2- Een seriemoordenaar
3- Een kruisvaarder

Vijftiende vraag  Voor welk gebouw ligt het Halewijncitaat

1- Postkantoor
2- Brandweerkazerne
3- School

 

 

Zestiende vraag Wie was Emiel Verhaeren

1- Een Waal die enkele Nederlandse gedichten schreef
2- Een Vlaming die uitsluitend in het Frans schreef
3- De enige Belg die de Nobelprijs literatuur kreeg

Zeventiende vraag Aan de appartementsblok in de Ernest Claesstraat hangt het citaat ‘Ik vind de waarheid in de eenvoud van mijn hart. God schept de dag en de Witte vliegt erdoor’. Wat staat er nog op die plakaat?

1- actiecomité linkeroever
2- linkeroeverliterair
3- district Antwerpen

Achttiende vraag De  meest geciteerde tekst van Elsschot luidt ongetwijfeld : Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. In welke context schreef hij dat?

1- Hij droomt over een grote toekomst voor kleinzoon Tsjip
2- Hij overweegt zijn vrouw te vermoorden
3- Hij geeft goede raad aan bemanning van Indiëvaarder

Negentiende vraag  Op de brede Vermeylenlaan vind je aan de bushalte ter hoogte van de appartementen 23-25 een bronzen tegel met de tekst

1- Ik verwacht alles van het open debat
2- Brussel mogen we in geen geval loslaten en opofferen
3- Wij willen Vlamingen zijn om Europeërs te worden

Twintigste vraag Wie was Esmoreit?

1- De kroonprins van Sicilië
2- Een slaaf in Damascus
3- Een tot christendom bekeerde moslim

Eenentwintigste vraag Aan welke building ligt het Esmoreitcitaat.

1- Panorama Tower
2- Riverside
3- Habitim Tower

Tweeëntwintigste vraag  De strook tussen de Esmoreitlaan en de Schelde was na WO II volgebouwd met een honderdtal vakantiehuisjes. Na de opheffing van de vergunning rond 1960 werd er geopteerd voor een uitdovend gedoogbeleid. Hoeveel huisjes staan er nog op deze strook.

1- zes
2- vijf
3- vier

Drieentwintigste vraag  Is Gloriant het hoofdpersonage van
 


1- Een blijspel
2- Een abel spel
3- Een sotternie

Vierentwintigste vraag  Op het einde van de Gloriantlaan staat een kapelletje dat een overblijfsel is van de parochiekerk O.L.Vrouw ter Schelde. Wanneer teisterde een brand die kerk?

1- 10 april 2000
2- 9 mei 2000
3- 9 maart 2000

Vijfentwintigste vraag Aan welke apotheek vind je het Gloriantcitaat

1- Sucaet
2- Littelpil
3- Gloriant

 

 

Zesentwintigste vraag Wie was Gloriant?

- Een hertog
- Een baron
- Een kruisvaarder

Zeventwintigste vraag  Op de stoep van welk gebouw bevindt zich de bronzen citaattegel van Goethe?

1- een tandartspraktijk
2- een sociaal secretariaat
3- een school

Achentwintigste vraag  Aan de bocht van de Schelde staat er een windmolen. Wat is de herkomst van deze molen?

1- Kwaadmechelen
2- Lillo
3- Kallo

Negenentwintigste vraag  Vlak naast het restaurant Zeester aan de plage wordt er gebouwd. Wat is de functie van het gebouw?

1- Een brasserie – restaurant
2- Een kunstatelier
3- Een overdekte minigolf

Dertigste vraag IMALSO werd opgericht op 8 mei 1929 om de ontwikkeling van Linkeroever te coördineren. Aan welke overheid werden onlangs de bevoegdheden van IMALSO overgedragen?

1- De federale overheid
2- Het Vlaams gewest
3- Het Antwerps stadsbestuur

 

Reglement van de wedstrijd

* Er is per vraag slechts één goed antwoord mogelijk.
* De deelnemer kruist duidelijk zijn antwoord aan op deze vragenlijst.  
* De formulieren worden teruggestuurd naar volgend adres:
ALO vzw,
 t.a.v. Jo Renier,
Esmoreitlaan 5/61,
2050 Antwerpen,
* Onvoldoend gefrankeerde omslagen worden geweigerd.
* De deelnemer vermeldt zijn juiste adres (eventueel:telefoonnummer en E-mail).
* Per 10 deelnemers wordt een prijs (cd of kunstboek) toegekend aan de hoogste score. In geval van ex aequo gaat de prijs naar de deelnemer die effectief het verst van Linkeroever woont.
* Over de uitslag wordt niet verder gecommuniceerd.
* De VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens de zoektocht.
* Wegens het succes worden  de inzendingen ten laatste verwacht op het vermeld adres tot 15 november 2012.