Gratis lerarenprogramma: AVI-bepaling

AVI-bepaling is een gratis lerarenprogramma om het AVI-niveau van leesteksten te bepalen. U kan de teksten intypen, plakken vanuit een tekstverwerker, een scanprogramma of vanaf het web. U kan ook zonder de tekst in te typen het aantal lettergrepen, woorden en zinnen' met de hand' inbrengen (met de muis of met toetsen).

AVI-bepaling werkt in de 'automatische' modus met woordenlijsten. Wanneer een woord niet herkend wordt, vraagt het programma dit woord te splitsen. Het woord wordt dan bijgevoegd aan de bestaande lijst.

AVI-bepaling heeft een volledige hulpfunctie, die u steeds kan raadplegen door op de F1-toets te drukken.

Het programma werkt reeds volledig, maar is steeds in ontwikkeling. Wanneer een nieuwe versie uitkomt, zal dit aangegeven worden op deze webpagina.

Klik hier om dit programma te downloaden (2.3 Mb)

Download de handleiding (115 Kb)


Klilk hier voor een schermafbeelding van het 'automatisch berekenen'

Klik hier voor een schermafbeelding van het 'handmatig berekenen'

OPROEP: Mail me de AVI-niveaus van de door u bekomen resultaten. Ik publiceer ze binnenkort op deze website zodat alle leerkrachten hierover kunnen beschikken. Mail de volgende gegevens door: Doe dit met een mailtje naar guidoaerts@skynet.be

Verbeteringen na versie 1

Versie 1.1 (10/06/2002) Uitbreiding: berekening AVI-niveaus 1 t.e.m. 4
Versie 1.2 (20/06/2002) Analyse van de woordstructuur bij AVI-niveaus 1 en 2
Versie 1.21 (22/07/2002) Uitbreiding met voortgangsindicator, activiteitenlabel en pictogram 'Openen'
Versie 1.22 (26/09/2002) Uitbreiding met berekening lengte langste zin (in aantal woorden)
Versie 2.00 (04/01/2003) Toevoeging om ook handmatig te werken: zonder de tekst in te typen het aantal lettergrepen, woorden en zinnen inbrengen, dit voor wie niet snel typt.
Versie 2.1 (04/07/2003) Correctie fout bij het afdrukken (niet alle waarden werden juist afgedrukt)
Versie 2.2 (28/10/2003) Uitbreiding met de mogelijkheid om vanuit het programma uw eigen OCR-programma (tekstherkenningsprogramma van uw scanner) te starten.
Versie 2.3 (2/1/2005) Uitbreiding met de mogelijkheid om zelf ingetypte tekst te exporteren naar een tekstbestand + correctie probleem met analyse bestandsnaam bij exporteren..
Versie 2.4 (6/1/2005) Toevoeging van databasemogelijkheden. Vanuit de automatische analyse kan u de resultaten toevoegen aan een databasebestand. Dit bestand kan geraadpleegd worden door in het openingsscherm te kiezen voor 'Database raadplegen'. De gegevens van een geselecteerde tekst kunnen apart opgeslagen worden als tekstbestand via de optie 'Afdrukken naar bestand'. Bijkomend zijn er nog enkele uiterlijke verbeteringen gebeurd.
Versie 2.5 (11/5/2005) Correctie in het onderdeel 'automatische analyse' van fout met woorden zoals 'kijkt' , 'rijpt'... waarbij de 'ij' verkeerd werd ge´nterpreteerd. Tevens correctie van een bug bij de woordanalyse.
Versie 2.5.1 (15/5/2005) Correctie berekening aantal woorden in langste zin.
Versie 2.5.2 (7/10/2005) Oplosing om eventuele fouten in woordenlijst op te vangen + nieuw installatiebestand.
Versie 2.5.3 (19/8/2007) Opgeven van aantal lettergrepen in scherm na berekenen.
Versie 2.5.4 (20/2/2008) Foutje weggewerkt bij wegschrijven naar database

Hoe een nieuwe versie installeren?

Als u uw woordenlijsten wenst te bewaren (aangeraden), moet u eerst een kopie maken van de lijsten op een diskette. Zoek in de map '...\AVI-bepaling\lijsten' naar de bestanden 'enkel.txt', 'eigen.txt' en 'woorden.txt'. Maak een kopie.
De-installeer de vorige versie (start - instellingen - software - toevoegen/verwijderen - AVI-bepaling activeren en daarna op de knop 'Verwijderen' klikken.
Installeer de nieuwe versie van AVI-bepaling.
Kopieer de opgeslagen bestanden 'enkel.txt', 'eigen.txt' en woorden.txt' naar de map ...AVI-bepaling\lijsten. Als het programma meldt dat deze bestanden reeds bestaan, en u vraagt om de bestanden te overschrijven, klik dan op 'JA'.
Uw lijsten zijn nu terug actief.