ACRA vzw    pa. Min Caubergs  Berkenlaan 94   B-2940 Stabroek     Tel & Fax 0032(0)3 664 65 80    min@skynet.be 

 

De BFOV laat nieuwelingen toe om maximaal twee maal deel te nemen aan een wedstrijd zonder in het bezit te zijn van een FIVA Identity Card