Alcoholisme
Oorzaken
Ben ik alcoholist ?
Een oplossing

Alcoholisme volgens wikepedia
Alcoholisme, drankzucht of verslaving aan alcohol wordt geacht te bestaan als iemand zoveel drinkt dat zijn gezondheid,
werk of sociaal leven eronder gaan lijden.
Alcoholisme komt in België en Nederland veel voor: afhankelijk van de gebruikte definitie van alcoholisme en het daaraan voorafgaande
probleemdrinken ca. 185.000 alcoholisten en 160.000 probleemdrinkers, bij een wat ruimere definitie zelfs 350.000 alcoholisten en 500.000
zware drinkers (op een bevolking van ca 16 miljoen).
Ook, of in feite, een chronische, progressieve, erfelijke ziekte die zich ontwikkelt van een, in beginsel,
lichamelijke afwijkende gevoeligheid voor de werkzame stoffen in alcohol naar, uiteindelijk, verslaving gekarakteriseerd door veranderingen in tolerantie,
lichamelijke afhankelijkheid, en een verlies van vermogen om gecontroleerd te kunnen drinken. Psychologische symptomen zijn secundair ten opzichte
van de lichamelijke en zijn niet relevant voor de werkelijke oorzaak van alcoholisme.
In Vlaanderen vertonen onderzoeken gelijklopende cijfers. Sommige cijfers liggen zelf hoger, zo spreekt een recente studie (12 augustus 2004) van het
Hoger Instituut voor de Arbeid (Hiva) over zo'n 800.000 Belgen die te veel alcohol drinken (op een bevolking van ca 10 miljoen).
Mensen die langdurig veel drinken gaan minder goed functioneren op het werk, in hun relatie en ook lichamelijk en geestelijk.
Ontslag, werkloosheid, echtscheiding, dakloosheid, en lichamelijke ziekte (levercirrose, onevenwichtige voeding,
organische psychosyndromen waaronder het syndroom van Wernicke-Korsakoff) komen veel voor.
Alcohol is een maatschappelijk geaccepteerde drug. Daardoor wordt alcoholisme niet snel erkend, en is de grens tussen gezelligheids- en probleemdrinken zeer vaag.
Veel mensen (studenten) drinken jarenlang gevaarlijk veel, maar weten indien nodig ook van de drank af te blijven.
Daarentegen verlaten ieder jaar een aantal studenten de universiteit als alcoholist.
Veel alcoholisten ontkennen hun probleem zeer lang en hiermee ook de persoonlijke problemen waardoor ze soms zijn beginnen drinken,
maar die ook in stand worden gehouden door het blijven drinken. Vaak wordt gezegd dat men niet kan genezen van alcoholisme:
"eens een alcoholist, altijd een alcoholist". Wel kan men het onder controle krijgen. Maar zo'n "droogstaande alcoholist" moet altijd waakzaam
blijven en iedere alcoholische consumptie kan de eerste van een terugval in het oude gedrag zijn. Het "droog worden" gebeurt vaak door middel van een
ontwenningskuur. Ontwenningsklinieken, doktersbegeleiding en/of bezoeken aan A.A. (Anonieme Alcoholisten) kunnen bij een poging tot ontwenning hulp bieden.
Ook zal men in sommige gevallen ander werk moeten zoeken (barman, ober e.d is geen goed beroep voor iemand die een probleem met alcohol heeft!).
De maatschappelijke schade ten gevolge van alcoholverslaving is vele malen groter dan die van alle andere drugs bij elkaar.
Alcohol wordt wel de nationale drug genoemd. Een 'drug' omdat het een duidelijke uitwerking heeft op de psyche (geest).
Nationaal omdat het een aanvaard onderdeel van onze cultuur is. Alcohol wordt al erg lang gedronken.
Niemand kijkt er van op als er een glaasje gedronken wordt, het is in onze maatschappij in alle sociale geledingen geaccepteerd.
Vaak wordt van alcohol ook gezegd dat het een 'hard'drug is omdat duidelijk gewenning optreedt en het tot afhankelijkheid kan leiden.
Een aantal gevaren van lichamelijke beschadigingen (bijvoorbeeld leveraandoeningen) en acute vergiftigingsverschijnselen
(dronken zijn) zijn algemeen bekend.

Terug naar boven

Oorzaken Alcoholisme
Afhankelijk worden van alcohol is een geleidelijk proces.
Het drinken van alcohol geeft effecten die als plezierig ervaren worden.
Het werkt verdovend , ontremmend , ontspannend en vaak opwekkend .
Hoe meer geaccepteerd en beschikbaar alcohol in een bepaalde omgeving/cultuur is, des te vaker komt er alcoholisme voor.

Bij jongeren begint het drinken vaak uit nieuwsgierigheid, om 'erbij te horen' of stoer te zijn.
Hierbij leren ze wat de effecten van alcohol zijn.
Door het verdovende en ontspannende effect maakt het mensen minder angstig .
Omdat het de angst onderdrukt hebben mensen die last hebben van fobieën een grotere kans om afhankelijk te worden.
Alleen met drank op durven zij zich dan in de voor hen angstige situatie te begeven.
De verdovende werking maakt het aantrekkelijk voor mensen die problemen hebben.
Tijdens de roes die alcohol geeft 'bestaan de problemen niet meer'.
Zodra de alcohol uitgewerkt is worden zij weer geconfronteerd met hun problemen en is de verleiding groot om opnieuw te gaan drinken.
Hierdoor is de kans groot dat er een vicieuze cirkel ontstaat.

Erfelijkheid lijkt een rol te spelen bij alcoholisme.
Ongeveer de helft de kinderen van alcoholici wordt zelf ook alcoholist.
Het is echter niet duidelijk of het hier gaat om een erfelijke 'drankzucht' of om andere factoren.
Zo kan een jongere in een gezin dat grote problemen heeft door het drankgebruik van een of beide ouders
de stress die dit geeft proberen weg te werken door zelf ook te gaan drinken.
Commentaar : Bij AA wordt alcoholisme als een ziekte beschouwd. Hierbij wordt heel duidelijk gesteld dat het geen schande is om ziek te zijn,
het is wel een schande je niet te laten verzorgen. M.a.w. de alcoholist is verantwoordelijk als hij niets aan zijn ziekte laat doen.

Terug naar boven

Ben ik alcoholist (Uit 44 vragen en antwoorden AA)

U alleen, en niemand anders, kan tot die vaststelling komen. Velen die nu AA-lid zijn kregen vroeger te horen dat ze geen alcoholisten waren,
dat ze enkel wat meer wilskracht moesten opbrengen, verandering van omgeving nodig hadden, rust en wat hobby's om er terug bovenop te geraken.
Diezelfde mensen hebben echter uiteindelijk toch een beroep gedaan op AA omdat ze in alle eerlijkheid moesten toegeven dat de alcohol hen de baas was,
en dat ze tot alles bereid waren om aan die drang naar alcohol te ontsnappen.
Sommigen onder hen zijn omwille van die alcohol eerst door een hel gegaan alvorens ze wilden toegeven dat alcohol niets voor hen was.
De drank bracht hen tot plichtsverzuim, diefstal, leugens en bedrog en zelfs moord. Zij profiteerden van hun werkgevers en misbruikten hun families.
Zij waren niet meer te vertrouwen in hun contact met andere mensen. Zij verspeelden volledig hun materieel, geestelijk en intellectueel bezit.
Vele anderen waarbij het niet zo tragisch afliep deden echter ook een beroep op AA. Zij belandden nooit in de gevangenis of in het hospitaal.
Hun drankzucht is misschien nooit opgevallen bij hun naaste familie of vrienden.
Doch zij wisten genoeg over alcoholisme als een progressieve ziekte om tijdig in te grijpen. Zij traden toe tot AA voordat de gevolgen te erg werden.
Er is een gezegde in AA, nl. dat zoiets als in kleine mate alcoholist zijn niet bestaat. Ofwel is men het, of is men het niet.
En ieder kan slechts voor zichzelf uitmaken of alcohol voor hem al dan niet een stuurloos probleem is.

Terug naar boven

Er zijn meerdere ideeën verspreid over wat alcoholisme werkelijk is.
De meest zinvolle verklaring voor de overgrote meerderheid van de AA-leden is dat alcoholisme een ziekte is,
een progressieve ziekte, die nooit kan genezen, maar die zoals sommige andere ziekten wel gestabiliseerd kan worden.
Als we het nog verder uitdiepen blijkt dat vele AA'ers menen dat deze ziekte een combinatie vormt van een fysieke overgevoeligheid voor alcohol
plus een geestelijke obsessie voor de drank, die ongeacht de gevolgen ervan, niet door wilskracht alleen kan gebroken worden.
Eens het alcoholisme op gang gebracht, is er moreel gezien niets verkeerdst door het feit dat men ziek is.
In dit stadium is er geen sprake meer van vrije wil, omdat het slachtoffer zijn controle over de alcohol kwijt is.
Het belangrijkste punt is echter dat men inziet dat men ziek is, en gebruik maakt van de hulp die geboden wordt. De wil om "beter te worden" mag echter niet ontbreken.
Uit ervaring blijkt dat het AA-programma succesvol is voor iedere alcoholist die eerlijk is in zijn verlangen om de drank op te geven;
het is niet effectief voor hen die niet absoluut willen ophouden met drinken.
AA kan je een oplossing bieden
Voor België kontakteer je : 03 2391415
Andere zelfhulpgrpoepen
SOS zelfhulp : 0495 805640

Meer over alcoholisme vind je op onze linkpagina

Terug naar boven