Deze pagina biedt plaats aan spirituele teksten, die al dan niet rechtstreeks met AA te maken hebben.

12 Stappen van de vrijzinnige

Onderstaande link verwijst door naar de 12 stappen zoals door Mireille geîntrpreteerd, ze zijn een echte aanrader voor iedereen. Deze stappen kunnen een hulp zijn voor duizenden mensen die het in AA moeilijk hebben met he woord God. Publicatie van deze stappen werd indertijd verhinderd omdat de stappen niet identiek op dezelfde manier geformuleerd werden zoals uit de amerikaanse vertaling. Zo ver reikt de bekrompenheid van sommige AA-ers, het is een rechtstreekse illustratie van wat Tolle hieronder vermeldt. Het zijn diezelfde mensen die je "hoogmoed" verwijten indien je raakt aan het woord god. Misschien zijn de woorden van Christus hier op hun plaats : "heer vergeef het hen, zij weten niet wat ze doen".

12 stappen van de vrijzinnige alcoholist.

Terug naar boven

Spiritualiteit

Echte spiritualiteit komt van binnenuit. Je bent je bewust van een groter geheel, je bent je bewust van de vergankelijkheid van aardse zaken, je bent je er van bewust dat er veel meer is tussen hemel en aarde dan wij kunnen bevatten. Je leeft in harmonie met de aarde, je leeft met rust in je hart, maar tegelijkertijd met passie en plezier. Omdat je je bewust bent van de vergankelijkheid van aardse zaken, wordt het leven opeens zoveel makkelijker te dragen. Het leven is geen last meer, maar een speeltuin, waarin je kan leren en ontwikkelen.

Spiritualiteit kan zich op ontelbare manieren uiten. Zodra je lekker in je vel zit en je lichaam goed aanvoeld, zal de wereld er anders uit komen te zien. Plotseling ben je in staat van kleine dingen te genieten. Plotseling krijg je oog voor details en zie je jezelf en andere mensen in een ander licht..

Terug naar boven

Alleen vandaag

Eenvoudig en krachtig, deze richtlijn krijgen we mee als we stoppen met drinken en gaan we dan veelvuldig toepassen ....het is echter zeer goed bruikbaar als levensrichtlijn.

Gisteren, Vandaag en Morgen

Er zijn twee dagen, waarover we ons geen zorgen behoeven te maken.
Twee dagen, die we eigenlijk zonder zorgen en angst moeten kunnen doorbrengen.

Eén van deze twee dagen is GISTEREN met al zijn fouten en zorgen, zijn geestelijke en lichamelijke pijnen.
Dat GISTEREN hebben we niet meer onder controle.
Al het geld van de wereld is niet in staat om GISTEREN weer terug te brengen, we kunnen geen enkel ding, wat we hebben gedaan, ongedaan maken.
Wij kunnen geen enkel woord, wat we gezegd hebben, terugnemen. GISTEREN is voorbij!

De andere dag, waarover we ons geen zorgen zouden moeten maken is MORGEN met alle mogelijke gevaren, moeilijkheden, beloftes en misschien minder goede prestaties hebben we ook niet onder onze directe controle.
MORGEN zal de zon opgaan, misschien bij een heldere hemel, maar mogelijk ook verborgen achter de wolken.
Eén ding staat echter vast: ze zal opgaan!
En tot dat ze opgaat willen wij ons over MORGEN géén zorgen maken, omdat MORGEN nog niet geboren is.

Dan blijft er nog maar één dag over: VANDAAG!
Ieder mens kan alleen maar de zorgen van één dag aan.


Dat we het soms niet meer aankunnen, komt alleen omdat jij en ik de last van twee verschrikkelijke eeuwigheden - GISTEREN en MORGEN - op onze nek willen nemen.
Het is niet de ervaring van VANDAAG, die de mensen gek maakt, het is spijt en de verbittering voor iets, wat GISTEREN is gebeurd of de angst, voor het geen, wat MORGEN weer zal brengen.

“VANDAAG IS HET DE MORGEN,
WAAROVER WIJ ONS GISTEREN
ZORGEN HEBBEN GEMAAKT!”

Terug naar boven

Spiritualiteit en religie

Onderstaande tekst is een citaat van Eckhart Tolle, schrijver van het boek "De Kracht van het Nu". Tolle is een spiritueel leraar, zijn boek werd in 30 talen vertaald. Misschien laat onderstaande tekst de fanatiekelingen in AA een heel klein beetje nadenken :

"Deels door de spirituele ideeen die buiten de gevestigde religies zijn ontstaan, maar ook door de instroom van oude oosterse wijsheid, is een groeiend aantal volgelingen van de traditionele religies in staat de identificatie met vorm, dogma en starre geloofsovertuigingen los te laten en op hetzelfde moment dat ze de diepte in zichzelf ontdekken de oorspronkelijke diepte van hun eigen spirituele traditie ontdekken. Ze beseffen dat hoe spiritueel je bent niets te maken heeft met wat je gelooft, maar alles met je bewustzijnstoestand. Dat bepaalt op zijn beurt weer hoe je optreedt in de wereld en hoe je met andere mensen omgaat.
De mensen die niet in staat zijn door de vorm heen te zien, graven zich nog meer in in hun geloof, dat wil zeggen hun verstand, in. We zijn op dit moment niet alleen getuige van een nog niet eerder vertoonde instroom van bewustzijn, maar ook van een verschansing en intensivering van het ego. Sommige religieuze instellingen stellen zich open voor het nieuwe bewustzijn, andere verharden hun doctrinaire standpunten en gaan deel uit maken van al die andere door mensen gemaakte structuren met behulp waarvan het collectieve egoisme verdedigt en terugvecht.
Sommige kerken, sekten of religieuze bewegingen zijn in wezen collectieve egoistische entiteiten, net zo sterk ge-identificeerd met hun mentale standpunten als de volgelingen van een politieke ideologie die niet openstaat voor andere interpretaties van de werkelijkheid.
Maar het ego is voorbestemd om uiteen te vallen en al zijn versteende structuren, of het nu religieuze of andere instellingen, bedrijven of overheden zijn, zullen van binnenuit desintegreren, ongeacht hoe diep ze zich gegraven zullen hebben . De meest starre structuren , die het minst vatbaar zijn voor verandering, storten het eerst in. Dit is al gebeurd met het Sovjet-communisme. Hoe diep ingegraven, hoe stevig en monolithisch leek dat niet, en toch viel het in luttele jaren van binnenuit uiteen. Niemand die het voorzag. Iedereen werd erdoor verrast. Er staan ons nog meer verrassingen te wachten.

Terug naar boven

Literatuur

Er is heel wat bestaande literatuur in AA, de zogenaamd "door AA goedgekeurde literatuur" (Past ook wonderwel in het kader van wat Tolle hierboven zegt). Als we deze literatuur ter hand nemen en ons niet ergeren aan het woord god of dat woord binnen zijn juiste hedendaagse context plaatsen dan valt daar heel wat uit te leren. Stukken waar het voor jou al te hortig wordt sla je maar gewoon over, probeer je niet te ergeren , je zou een stuk van de achterliggende boodschap kunnen missen.

Literatuur is belangrijk voor ons, ze helpt ons bewust te worden en allert te blijven bij onze manier van leven.

Een kleine opsomming :

AA big book : vertaling uit het amerikaans. (met alle gevolgen van dien )

AA wordt volwassen : vertaling uit het amerikaans (met alle gevolgen van dien)

Dagelijkse weerspiegeling : een brokje tekst over de stap, traditie van de maand. Heel sterk gods geïnspireerd.

Dagelijkse bezinning : ook een brokje tekst op dezelfde manier als hierboven. In twee delen, het eerste gedeelte is best te pruimen enbest wel interessant. Het tweede gedeelte is zowaar nog goddelijker geinspireerd dan bovenstaande. ( geen enkele toegevoegde waarde voor de anders denkende).

Visie van Bill : bevat heel interessante omschrijvingen

Interessante niet goedgekeurde literatuur:

Geluk ligt in jezelf door Joris Vnadromme

De kracht van het nu door Eckhart Tolle

Mediteren voor Dummies

Terug naar boven

Spiritualiteit - 12 stappen van de vrijzinnige - alleen vandaag - spiritualiteit en religie

Literatuur

SOULFOOD Serenity 4, Mp3
Mp3 Downloads | Music Codes | Mp3 Players