Beschrijving en tekening van het uitlees apparaat.

 

               

              Boven het kastje kompleet                            Hier in detail de snelheidsmeter met de
              met snelheid en richtingmeter.                      gemodificeerde frontplaat zowel in Km./uur
                                                                                als in Mtr./sec.

De Snelheidsmeter.

Wat de bouw van de snelheidsmeter betreft heb ik weinig of geen commentaar, het instrument moet trouwens toch aangekocht worden.
(Zoals ik al zei, dat van mij komt van de locale rommelmarkt).
Verder refereer ik naar hier, meer bepaald de alinea onder de foto van het kastje zeker voor wat betreft de afregeling ervan.

Layout van de spanningsdeler.

Dit onderdeel wordt bij in het kastje gebouwd.

Deze PCB wordt van de ene kant (links) aan de 2 aderige kabel die van de sonde buiten komt.
Aan de rechterkant (waar DVM staat) wordt de milli-voltmeter aangesloten.
Naar gelang de mini DC motor en de voltmeter kan het zijn dat de waarden van zowel de weerstand van 2.1 M Ohm als die van de multiturn potmeter moeten gewijzigd worden.
Het spreekt voor zichzelf dat er vele middelen zijn om de opgewekte spanning van het DC motortje aan te passen aan de voltmeter. Dit is hoe ik het deed.

De richtingmeter.

Hier is heel wat meer werk aan dan aan de snelheidsmeter, het instrument moet volledig gebouwd worden en ieder kan hier iets van maken zoals hij/zij het beste / mooiste vind.
Ziehier hoe ik het deed.

Eerst en vooral moet er een PCB layout gemaakt worden waar alle componenten op gesoldeerd worden. De 32 LEDīs, de Trafo, de Greetz-brug en het weerstandje.

Aan iedere (genummerde) aansluiting word de multi kabel via een multi stekker aangesloten.

Wat betreft het maken van de frontplaat van de Windroos ging ik als volgt tewerk.

 
Terug naar tekening en beschrijving Sensoren.

Terug naar "De zelf gemaakte instrumenten"