Uitputting

In dit artikel leer je wat het verschijnsel uitputting is en wat de gevolgen zijn van uitputting van fossiele brandstoffen, ook leer je welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om nadelige gevolgen van uitputting te beperken.

Wat is uitputting?
Uitputting betekent dat een grondstof op is, bij fossiele energie betekent dit dat er geen fossiele brandstoffen meer zijn voor de opwekking van energie. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat er miljoenen jaren nodig zijn voordat een dood organisme door rotting is omgezet in bijvoorbeeld olie, terwijl we als mens diezelfde voorraad in zeer korte tijd weer verbranden.

Wat zijn de gevolgen van uitputting?
Een ander belangrijk gevolg is dat er in de nabije toekomst geen fossiele brandstoffen meer zijn, waardoor er op zoek moet worden gegaan naar andere energiebronnen. Probleem hierbij is echter dat fossiele brandstof een goedkope energiebron is waarvoor weinig techniek benodigd is om de brandstof om te zetten in energie. Bij andere energiebronnen is de techniek meestal nog erg duur of gevaarlijk.

Het verschijnsel uitputting heeft verschillende gevolgen, de één erger dan de ander, één van die gevolgen is grondverzakking. Grondverzakking ontstaat wanneer een fossiele brandstof uit de grond wordt gepompt en de bron uitgeput raakt, waardoor een loze ruimte onder het aardoppervlak ontstaat. De grond boven deze loze ruimte werd altijd omhoog gehouden doordat de brandstof de aarde tegenhield, nu er echter geen brandstof meer is, is er ook geen steun meer en begint de grond te zakken.

Hoe kunnen de gevolgen van uitputting worden beperkt?
Een van de makkelijkste manieren om de gevolgen van uitputting te beperken is door te stoppen met energie winnen uit fossiele brandstoffen. In plaats daarvan moet er worden gezocht naar nieuwe brandstofbronnen zoals groene energie of energie uit waterstof.