William's Windmolen web
Powered bij William

 Lees dit eerst
 Hoe allemaal het begon
 Energiebronnen
 Groene bronnen
 Enkele molentypes
 Tabel windkracht (Beaufort)
 Allerhande berekeningen in Excel
 Schema's sturing
 Meten is weten
 12 V Alternatoren aanpassen
 Een regulator bouwen
 Aan de slag met de asynchroon
 Andere schakel mogelijkheden
 Sturing en energie opslag
 Detail foto's van de gondel
 Andere Groenestroom URL's
 Wieken 3 meter molen


Origine:         - 12 / 12 / 2001 -
Laatste update:20/ 10/ 201
9

U bent bezoeker #

Bezoekersteller