- De realiteit 
    - De rivier
    - De vier getouwen
    - De volle maan   
    - Domme dingen
    - Emielke
    - Emigrantentango
    - Ge zegt dat ge mij nodig hebt
    - Help mij
    - Het schoonste gedacht
    - 'k Ben al zo lang op weg geweest
    - 'k Zou zo gere willen leven
    - Kleine Jan
    - Koevoet es beter dan boelie
    - Samba van de verloren tijd
    - Straatje komeren
    - 't Es al van macht
    - 't Vliegerke
    - Utopia

INDEX