De wonderbaarlijke alchemie van Habbekrats

Voor een habbekrats, met bijna niets heeft Chris Van Lysebetten vijftien jaar geleden het project Habbekrats opgestart.

Vertrekkend vanuit een filosofie die berust op de principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit, is het project Habbekrats blijven evolueren om nu uit te monden in een project met heel veel facetten.

 

Een geboorte tussen de bloemen

 

Habbekrats is een aanhoudend vuurwerk van ideeën. De alchemie van Chris en van zijn voorziening heeft als toverdrank de grondgedachte respect. “Respect voor zichzelf, voor de opvoeders maar ook voor de mensen rondom ons en voor de maatschappij waarin wij leven,” beklemtonen Chris Van Lysebetten en Dieter Luypaert. Deze laatste is één van de talrijke maatschappelijk werkers die meewerken aan dit boeiend avontuur met zijn Gentse wortels. Bij zijn ontstaan moest Habbekrats het doen met twee of drie tafels en enkele vierkante meter ruimte op de eerste verdieping van een bloemenwinkel. Vijftien jaar later heeft Habbekrats nog altijd zijn basis in Gent, Anseeleplein 3, op twee passen van de Vrijdagmarkt. Maar de VZW kende succes in heel Vlaanderen. “Onze deur staat open voor jongeren tussen 12 en 25 jaar, zegt Chris Van Lysebetten. De maatschappelijk werkers worden bij Habbekrats door de jongeren als vrienden beschouwd. De idee VIP (afkorting van Vinger In de Pap) is zeer belangrijk in onze ogen: elke jongere mag zijn zeg doen en heeft het recht om zich te uiten.”

 

Naar de Fabriek met de glimlach!

 

Om de filosofie van Habbekrats te begrijpen volstaat het de Fabriek binnen te gaan op het Anseeleplein. Het is een centrum voor jongeren dat alle dagen open is. alle leeftijden, alle nationaliteiten, alle culturen en alle talen lopen er door elkaar in een wederzijds respect. Voor veel kansarme jongeren is de Fabriek een tweede thuis. Op een schitterende manier verjongd en gemoderniseerd en dat met de hulp van haar eigen gasten, vertoont deze leerlooierij van 1880 een design dat de meest rebelse jonge kerel doet watertanden. En vermits een vogel zingt zoals hij gebekt is, beperkt de Fabriek zich niet tot haar look. Zij biedt aan haar gasten een heel palet van activiteiten. “De ontplooiing van iedereen is de doelstelling, zegt Dieter Luypaert. Elke jongere die de Fabriek bezoekt moet een pasje hebben. Als hij zich niet gedraagt wordt dat ingetrokken. Hij kent de regels en moet ze respecteren.” Een zekere discipline is nodig om alles te laten functioneren: de prachtige bioscoop, de zaal voor toneel en spektakel, de computers waarmee men op internet kan surfen, het klein café waar men iets kan drinken en praten, de fitnesszaal en de klimmuur…

“Op dit ogenblik bezoeken 25 verschillende nationaliteiten regelmatig de Fabriek, benadrukt Chris Van Lysebetten. In de tijd van de leerlooierij moesten kinderen hier werken en werden ze uitgebuit. Het is heel symbolisch dat wij er nu een jongerencentrum van gemaakt hebben.”

 

Fantastisch, die avonturenkampen

 

Ook symbolisch zijn de avonturenkampen die Habbekrats heel het jaar door organiseert en die de verbeelding en de drang naar het fantastische bij de jongeren stimuleren. “Wij leggen de nadruk op de vorming, zegt Chris Van Lysebetten. Waarden zoals een open geest en hart en wederzijdse hulp zijn essentieel voor ons. Er is ook de persoonlijkheidsvorming. Tijdens die vakantiekampen en de avonturenweekends, die vaak in Wallonië georganiseerd worden, verleggen wij de grenzen van de jongeren. Wij helpen hen dat te doen waarvan zij dachten dat zij het niet konden. Onze activiteiten zijn nooit een doel op zich. Wij werken samen met professionele maatschappelijk werkers en hebben altijd als doel de jongeren iets te leren.”

Habbekrats is sociaal veldwerk in de brede zin. Efficiënt en professioneel. Het is geen toeval dat deze organisatie voor jongerenvorming erkend wordt door het Ministerie van Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap en door de Koningin Paolastichting. Ook geen toeval is het feit dat Habbekrats in 1999 de prijs van de Vlaamse Gemeenschap gekregen heeft.

 

 

Inlichtingen en informatie:

 

Chris Van Lysebetten

VZW Habbekrats, Edward Anseeleplein 3, 9000 Gent

tel.: 09/233.52.22 (optie 3)

fax.: 09/233.36.68

mail: gent@habbekrats.be