Ten voordele van kansarme gezinnen.WELKOM OP DE WEBSITE VAN R.V.O.

 

Het recreatief volley in Oostende is ontstaan in het jaar 1973 onder de naam Dekotap Tornooi

 

In 2003 werd gekozen voor een nieuw bestuur en een nieuwe naam "Recrea Volley Oostende".