De website die men totnogtoe hier aantrof onder het label 'Protestantse Kerk van Oostende, ressorterend onder de Verenigde Protestantse Kerk in België' bestaat vanaf heden niet meer.

 

In de loop van dit jaar komt hier de totaal nieuwe website, nl. ...

De Vrijzinnig Protestantse Stem - Oostende

 

Deze nieuwe website zal niet kerkgebonden zijn en de facto niet ressorteren onder de Verenigde Protestantse Kerk in België.

Het Vrijzinnig Protestantisme is vooral gekend in Nederland; hier in Vlaanderen nauwelijks.

De nieuwe website zal pogen om deze leemte in Vlaanderen op te vullen.

De mensen die voorheen hun gading vonden op de vorige website onder het label 'Protestantse Kerk van Oostende' en daarop reeds heel wat vrijzinnig protestants gedachtengoed konden vinden, zullen op de nieuwe website zeker - en wellicht méér -  aan hun trekken komen