[1. La femme fatale] [2. Musical Graph] [3. Print'cess] [4. Anthology] [5: P-ART Audiovisual] [6. P-ART  Mixed Media] [7. P-ART Drawing] [8. P-ART White Boxes] [8bis. MOBIL boxes] [9. P-ART 3D + Painting ] [10. P-ART Installations and Projects] back to P-ART ANTHOLOGY-index

ANTHOLOGIE PROJECT

1986 © P-ART

M U Z I E K  V O O R  E E N   R I T U E L E   D A NS

Koninklijke versie van de rituele dans

back

Deze live-compositie is transmuzikale muziek. Licht en ruimte behoren tot de kern van deze rituele creatie. Beeld en beweging groeien en vloeien voort uit de muziek.
Witte zuilen of naakte poppen gehuld in gewaad van kariatiden reveleren het onwezenlijke van bovenmenselijke krachten.
Een paard gehuld in zilver brokaat beheerst het koninklijk ritueel. Zonder bestemming of dressuur neemt het zijn eigen plaats in. De zuilenformatie vormt een halve cirkel en binnen deze ruimte kan het paard vrij bewegen, stappen, liggen, luisteren en ... verdwijnen.
Zuilen en paard omhelzen de open ruimte.


Daar zal de rituele danser (man:vrouw) blootvoets, zo mogelijk naakt, gehuld in transparant gewaad van koninklijke zijde, de rituele dans uitvoeren.
De aandachtige toehoorder (M/V) kan zich engageren. De installatie is voor iedereen toegankelijk om zijn eigen rituele dans uit te voeren. Van de uitvoerder-luisteraar wordt veel gevraagd maar allerminst een professionele dansscholing. Zoals hij (zij) de gecomponeerde muziek bij de rituele dans wezenlijk moet respecteren, zo moet de danser in elk geval zijn eigen lichamelijkheid doorleven. Hij (zij) moet de juiste luisterhouding bewaren terwijl hij de voorgeschreven danspatronen uitvoert.
In wezen is deze rituele dans evenzeer uitvoerbaar in de beslotenheid van de eigen leefruimte, zonder publiek en zonder materiële uitrusting zoals deze voorzien is.

MUZIEK VOOR EEN RITUELE DANS PIANOSUITE  (1984 )

PROJECT EN MUZIEK P-ART (1986): in afgeslankte versie gerealiseerd in het Cultureel Centrum van Hasselt 1987

RITUELE BASISBEWEGINGEN

Ik nodig je ten dans uit.
Dans niet!
Vergeet je aangeleerde danspasjes. Laat je lijf natuurlijk en oorspronkelijk genieten van universele grondbewegingen zoals: luisterend stilstaan, rondwandelen, bewegen in emotie, romp in offerhouding, primitief dansen...
Zoals je de gecomponeerde muziek respecteert, zo moet je de juiste luisterhouding bewaren.


0' : luisterend stilstaan - statig stappend op gespannen tenen
2' : statig - wandelend vooruitbewegen
3': kin omhoog - romp in offerhouding
5': korte pasjes - stijve onderbenen - door de open ruimte rondwandelen van rechts naar links
8': uit beweging glijden en terug in beweging schrijden
12': langzaam rondwandelen van links naar rechts
14': uit de rondgang breken en naar de klankbron van de pianosuite bewegen vrij en zwevend
15': eerst zeer traag en dan steeds sneller dansen
17': staan en langzaam terug in beweging treden
21': laatste stuiptrekkingen
22': Lied am Ende - heen en weer bewegen afwisselend steunen op linker- en rechterbeen
23': pure dans
26': einde

back to top©P-ART

back to basic information about the Ritual Dance

back to P-ART ANTHOLOGY-index