Weidevogels

horizontal rule

Het project weidevogels schoot uit de startblokken in 2003 en groeide mee met het ontstaan van zogenaamde weidevogelgebieden waar landbouwers de mogelijkheid krijgen om met het Vlaamse gewest beheersovereenkomsten weidevogelbeheer af te sluiten. Bij sommige pakketten zijn er vrijwilligers nodig en deze rol proberen we met De Kerkuil in te vullen.

Momenteel zijn de medewerkers actief in het weidevogelcomplex van Lampernisse waar ook werk wordt gemaakt van inventarisatie.

Hieronder vind je enkele artikels die hieromtrent zijn verschenen :

Weidevogels het is tijd.pdf

Weidevogels aandacht.pdf

Weidevogels 2003.pdf

Weidevogels nieuwe weidevogelgebieden.pdf

Weidevogels 2005.pdf

Weidevogels 2006.pdf

Weidevogels 2007.pdf
 

Meer info omtrent de verschillende pakketten beheersovereenkomsten weidevogelbeheer vind je op de website van VLM (www.vlm.be).