Natuurwerkgroep De Kerkuil inventariseert een aantal doelsoorten in de regio IJzer en Polder. Via dit invulformulier bieden we je de mogelijkheid om hieraan bij te dragen door een broedgeval/territorium van één van onze projectsoorten te melden. Aanwijzingen van een broedgeval kunnen zijn :

 Een territorium wordt normaal gezien afgebakend door de zang van de vogel en wordt verdedigd tegen soortgenoten.

 Alvast bedankt !

Het is geenszins onze bedoeling om algemene waarnemingen omtrent andere soorten in te zamelen. Hiervoor is de bestaande mailinglist 'avi-westhoek' het beste medium. Meer hierover vind je onder volgende link : http://users.pandora.be/diederikdhert/avi-westhoek.htm

Naam en Voornaam:

(*)
     

Straat + Nummer:

(*)
     

Postcode + Gemeente:

(*)      (*)
     

E-mailadres:

(*)
     

Telefoonnummer:

    
   

(*) = nodig in te vullen    

Kerkuil
Steenuil
Torenvalk
Bruine kiekendief
Boerenzwaluw/Huiszwaluw
Gierzwaluw
Geel- en grauwe gors

Plaats van broedgevallen/territorium ingeven:

     

 

 

Last Update 16/01/2007 ©