Sprokkels

horizontal rule

Juli-augustus-september 2006

Op woensdag 23 augustus vond een landbouwer in Ramskapelle (Nieuwpoort) tijdens het dorsen van het graan een vrouwtje bruine kiekendief bijna roerloos op de grond. Ze vertoonde alle tekenen van vergiftiging. De attente landbouwer bracht de kiekendief naar z’n buurman Jan Smekens, tevens lid van De Kerkuil. Die verwittigde op zijn beurt Jan Hauweele. De kiekendief was er slecht aan toe en Jan vreesde het ergste. Via Walter Wackenier belandde de kiekendief uiteindelijk in het VOC van Oostende.  Dankzij dit snelle optreden en, natuurlijk, de goede zorgen van het VOC Oostende, kon de bruine kiekendief reeds op woensdag 6 september de vrijheid krijgen.

Zaterdag 8 september : Eric Liefooghe uit Avekapelle meldde dat z’n buurman, Henk Vandewalle, tijdens de afgelopen week een geringde, dode steenuil had gevonden. De uil was allesbehalve zacht tegen het venster aangevlogen met de dood tot gevolg. De juveniele steenuil (zie juveniele koptekening op foto) was amper twee maanden terug (27/06/06) geringd door Ludo Leper in de Julaenestraat te Steenkerke. Voor het tweede opeenvolgende jaar broedde er immers een nest steenuilen onder het pannendak van een bijgebouwtje bij de familie Deconinck. Van steenuilen is gekend dat ze nog verschillende weken nadat ze reeds kunnen vliegen rond het ouderlijke nest vertoeven om later een eigen stek te zoeken. De vindplaats was ongeveer twee kilometer van de nestplaats, wellicht had deze steenuil dus sinds kort een stek gevonden. Het lot beschikte er echter anders over …

In het magere kerkuilenjaar 2006 is elk nieuw broedgeval uitstekend nieuws. Dankzij onze nieuwe kerkuilenmedewerker uit Diksmuide, Ben Bruynooghe, werd een nieuw broedgeval ontdekt in Esen. Een collega brandweerman uit Esen meldde dat er drie juveniele kerkuilen gewoonweg in z’n tuin rondvlogen. De broedplaats was een oude koker van een afzuiginstallatie van een naburig (verlaten) fabriekspand. Iedere avond kon hij de uitvliegende jongen bewonderen. Ook in twee andere, grotere kokers hadden de kerkuilen een huisvesting, getuige de braakballen onder de kokers. Maar ook in het fabriekspand zelf vonden we tal van braakballen en krijtsporen.  Blijkbaar heeft het koppel er een stevige stek gevonden. Een tweetal jaar terug zag Marnic Deceuninck uit Kortemark, op de terugweg van de medewerkersvergadering, op die bewuste locatie een kerkuil overvliegen. Waarschijnlijk is het koppel al enkele jaren aanwezig op de site. Helaas zijn er plannen om van dit verlaten fabriekspand een woonblok te maken. Er zijn echter enkele problemen met deze site, dus zal dit ‘dossier’ wellicht nog wel enkele jaren aanslepen.  Ondertussen kunnen we misschien een nieuwe locatie zoeken op een boerderij in de buurt, zodat we dit broedgeval vlakbij de Esense broeken kunnen behouden.

 

April-mei-juni 2006

Op 8 mei 2006 kregen we in Veurne twee oproepen om ‘gestrande’ gierzwaluwen op te halen. De eerste gierzwaluw werd gevonden in de Paviljoenstraat in het stadscentrum, de tweede in de omgeving van het station. Die dag regende het constant en blijkbaar waren de gierzwaluwen dermate nat geregend dat ze op de grond terecht kwamen. Gelukkig vond een voorbijganger de vogels en werd met het Vogelopvangnetwerk Veurne contact opgenomen. De eerste gierzwaluw kon na een opdroogtijd van enkele uren terug worden gelost, de eerste vleugelslagen waren wat schuchter maar al snel vond hij z’n vertrouwde vlucht terug. Het tweede exemplaar werd overgebracht naar het Vogelopvangcentrum te Oostende voor een korte revalidatie.

 Op zondag 21 mei stond De Kerkuil met een infostand in de kerk van Oeren. Om het West-Vlaamse fietsroutenetwerk te promoten werden een aantal gezinsfietstochten ingericht vanuit de toeristische diensten van Veurne, Alveringem en Lo-Reninge. Ook de nieuwe graanroute werd ingereden vanuit Alveringem. De locatie was uitermate geschikt om onze fototentoonstelling rond kerkuilen, bruine kiekendieven en geelgorzen te exposeren maar jammer genoeg viel het weer tegen en was het aantal fietsers hierdoor zeer beperkt. Gelukkig lokten we nog geregeld bezoekers van café De Leute, die merkten dat er ‘iets te doen’ was in de kerk. Al bij al kregen we een 50-tal bezoekers over de vloer. Dank aan Antoon Ternier en Kristof Denys voor het opzetten van de stand. Ze kregen in de namiddag assistentie van Jonas Deconinck en Kris Degraeve.

Een bezoek bij de Franse buren op paaszaterdag 15 april ! Samen met de collega’s uit het zuiden van de Westhoek (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels) trokken we in het kader van het project Buiten-gewone Vogels met de bus naar Clairmarais meer bepaald het natuurgebied Le Romelaëre waar uit oude vijvers, onstaan door veenontginning, een prachtig natuurgebied van 80 ha water, riet en grasland ontwikkelde. Samen met onze Franse gids en onze Veurnse vertaler Gilbert Tanghe bezochten we dit zeer toegankelijk gebied (ook voor gehandicapten en slechtzienden). De Kerkuilenmedewerkers vonden natuurlijk de vluchten van de bruine kiekendieven één van de hoogtepunten van de ochtend maar ook de prachtige aalscholverkolonie, die we goed konden observeren vanuit de observatiehut, blijft ongetwijfeld bij velen hangen. Anderen, met ‘koudwatervrees’, zullen ongetwijfeld de oversteek met een ‘platbodem’ memorabel gevonden hebben.

Daarna trokken we naar een naburige gemeente waar onze zuiderburen toch wel een originele versie hadden bedacht van het mestplankje. Soms zijn nesten van huiszwaluwen niet gebouwd onderaan een dakgoot of een oversteek van een huis maar, indien de vensters voldoen inspringen, ook gewoon in de hoeken van de vensters, gehecht aan de bakstenen. Om uitwerpselen aan de vensters te vermijden werd niet alleen een mestplankje onderaan het nest geplaatst maar ook aan de achterkant. Soms vergat men ook de mestplankjes zelf te reinigen waardoor het hoopje mest na enige tijd aardig begon op te hopen.

De twee voorgaande jaren beleefden we nog fantastische kerkuilenseizoenen maar dit jaar belooft zeker geen piekjaar te zijn. De eerste controles in de gemeente Alveringem leverden geen broedende kerkuilen op. Twee koppels zaten weliswaar samen in de nestkast maar van broeden was nog geen sprake. Het broedseizoen was duidelijk gemiddeld met twee maand uitgesteld. Wat wel positief was, was het feit dat diverse nieuwe nestkasten reeds bezet waren. Verschillende van deze nestkasten waren pas in de herfst/winter geplaatst. In Izenberge vond de landbouwer bij z’n omheining een dode kerkuil. De vogel was reeds in verre staat van ontbinding en in de nestkast lagen er een pak braakballen. Sommige braakballen waren nog vers, wat er op wees dat we ook hier met een (nieuw) koppel te maken hadden. Meer omtrent onze kerkuilen in een volgend nummer.

 

Ook bij de torenvalken is het broedseizoen later begonnen dan anders. Terwijl we normaal eind mei reeds jongen kunnen ringen, was het dit jaar totaal anders. De eerste torenvalken werden pas geringd op 18 juni, verschillende andere koppels zijn nog aan het broeden of hebben inmiddels kleine jongen. Opvallend was ook het hoge aantal vogels (jonge spreeuwen) die als prooi werden aangevoerd. Een verslagje hieromtrent in het volgend nummer van De Kerkuil.

 

Juli-augustus-september 2005

 ... uit Veurne.  In ons vorig nummer moesten we melden dat we nog geen succes hadden met het afspelen van gierzwaluwgeluiden in de Belforttoren te Veurne. De gierzwaluwen zijn begin augustus naar zuidelijke oorden vertrokken maar een nieuwe poging tijdens een zonnige periode in juli (wanneer de kolonie op z’n maximum is) had meer succes. In minimum twee stellinggaten werden invliegende gierzwaluwen vastgesteld. Deze nieuwe bezetting lokte natuurlijk direct reactie uit bij de andere gierzwaluwen. De nieuwe eigenaar maakte met z’n roep duidelijk dat hij alleen de gebruiker was van de nieuwe nestgang maar bij iedere ‘ronde’ werd dit voor alle zekerheid gecontroleerd door de jonge snaken met het nodige ‘gegier’ tot gevolg. Bij een derde opening konden geregeld aanvliegende gierzwaluwen worden gezien alhoewel we hier geen exemplaar zagen binnenglippen.

In de Belforttoren zijn 11 van de 16 stellinggaten momenteel ingericht. Bij de andere gaten konden we de houten blokken niet direct verwijderen. Deze winter proberen we het nog eens. We gaan ervan uit dat drie gangen reeds zijn ontdekt maar wellicht volgen de andere gangen binnen afzienbare tijd. De 16 openingen in de achthoekige toren bevinden zich immers telkens op gelijke afstand van elkaar zodat, zelfs voor een weinig flexibele vogel als de gierzwaluw, dit geen problemen kan zijn om die ook te ontdekken. We sluiten de openingen volgend jaar af in de maanden maart en april om broedende spreeuwen te weren. De laatste week van april gaan de openingen terug open voor onze bezoekers.

 ... uit Veurne. Tijdens een zoektocht naar kerkuilen ontdekten we een kolonie laatvliegers op de kerkzolder van een Veurnse kerk. Tientallen hadden er hun zomerkolonie. Laatvliegers hebben een voorkeur voor kerkzolder om er hun jongen groot te brengen. Ook vorig jaar werd zo’n kolonie ‘ontdekt’ maar dan op een Nieuwpoortse zolder.

 … uit Lo-Reninge. Succes (zes broedgevallen) en tegenspoed in Lo-Reninge bij de kerkuilen. Zowel in Reninge als te Lo moesten we, op het moment van het ringen, vaststellen dat alle jonge kerkuilen dood lagen in de nestkast. In het eerste nest waren dat vijf jongen, in de tweede kast vier. Gezien de ontbinding waren de jongen al enkele dagen dood maar opmerkelijk was wel dat alle jongen gestorven waren. Bij voedselgebrek is het namelijk zo dat eerst de jongste sneuvelt en zo het rijtje wordt afgelopen maar hier was blijkbaar een plotse dood opgetreden van alle jongen. De meest plausibele verklaring die overblijft lijkt ons de hitte. De vaststelling volgde net na een week van grote hitte. Het is niet ondenkbaar dat de temperatuur in de nestkast zeker boven de 35 ° was opgelopen. Maar toch, de nestkast in Reninge is gelegen in een volledig open stal waar er zeker voldoende ventilatie is. Predatie lijkt ons uitgesloten want alle kadavers lagen nog intact in de nestkast. In Lo waren zelfs beide ouders nog aanwezig in de kast. Het koppel in Reninge probeerde toch nog een legsel (4 eieren) in de andere kast op de boerderij maar hield het vroegtijdig voor bekeken. Maar ook in Noordschote waren er problemen. Twee van de vier jongen stierven nog na het ringen. Hier konden we de dode pulli ‘vers’ uit de kast verwijderen en konden goed zien dat ze graatmager waren. Merkwaardig is dat we dergelijke sterfte niet konden vaststellen in andere gebieden uit onze regio en dat de drie broedgevallen allen zijn gesitueerd in de ruime omgeving van de IJzervallei. Conclusie ? We gokken dat de sterfte te wijten is aan een plotse daling van de muizen in combinatie met de hitte. Dit kan voor jonge kerkuilen wellicht nefast zijn.

 … uit Alveringem.  Nadat hij twee jaar in de waan geweest was dat hij een torenvalkkoppel in de buurt had, weet Steven Verlinde het nu zeker. Begin september kon hij de capriolen en het lawaai van de uitvliegende jongen bewonderen, toch wat laat voor torenvalken. Toen hij zag dat ze niet baden maar de prooi lieten vallen, zodat het jong die in de vlucht moest vangen, is zijn euro gevallen. Het zijn inderdaad twee boomvalken met hun jongen die er rondvliegen.

April-mei-juni 2005

 … uit Nieuwpoort. Terug een kerkuilenbezetting in extremis. Na het voorval in Fortem (Alveringem) vorig jaar (met nu een broedgeval met 2 pulli), overkwam ons een gelijkaardig geval in Nieuwpoort. Vorig jaar werd een oude kerkuilennestkast ontdekt van de Uilenwerkgroep van de Kustpolders te Nieuwpoort. Bij controle tijdens de zomer van vorig jaar zag Jan Hauweele enkel een lege kast (zelfs geen duiven). De kast kon van de boer verhuisd worden naar de open schuur van de boerderij. Een naburig broedkoppel (een boerderij verder) had een roestplaats verloren door het dichtmaken van een schuur en blijkbaar had één van die kerkuilen die ‘vergeten’ nestkast ingepalmd als roestruimte. Het schuurtje was enkel toegankelijk, vanaf het voorjaar tot pakweg in de maand oktober, via een opening van drie bij één meter. Ondanks het feit dat die, weliswaar beperkte, toegang al jaren op die manier was geregeld, had hij nog nooit van de gelegenheid gebruik gemaakt, tot dit jaar. Een vijftiental braakballen en wat urineresten lagen in de kast. Natuurlijk werd de kast niet verplaatst, een nieuwe kerkuilenkast werd wel gemonteerd in de open schuur.

 … uit Veurne.  Begin juni kwamen berichten uit de provincie Vlaams-Brabant en Antwerpen dat de kerkuilen twee tot vijf weken vroeger waren dan normaal. Dit was vooral het geval bij de reeds ‘oudere’ kerkuilenkoppels. Ook vele nieuwe kerkuilenkoppels werden vastgesteld, vaak met kerkuilen die pas vorig jaar werden geboren. De doorlopend goede muizenstand had blijkbaar z’n vruchten afgeworpen en niet alleen gezorgd voor een goed broedseizoen maar ook voor een goede overleving van rondzwervende kerkuilen in het Vlaamse land. Ook vanuit Vleteren kregen we berichten in die richting. Een nest van vier kerkuilen was reeds volledig uitgevlogen op het moment van de controle op 3 juni 2005 ! Klap op de vuurpijl was een tweede broedgeval 500 m verder met drie ringbare pulli. Maar ook bij ons in De Moeren moest we vaststellen dat de jonge kerkuilen reeds waren gaan vliegen. Enkel de donspluimpjes deden herinneren aan het uitgevlogen nest. De nestkast lag behoorlijk vol met braakballen en van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om deze te reinigen. Het koppel zat samen in de tweede nestkast in de schuur. Het vrouwtje (H86305, geringd op 25 september 1999 en reeds voor de derde keer gecontroleerd) samen met het mannetje (L35779, vorig jaar geringd in september) zaten terug klaar om een vervolg te breien aan het vroeg gestarte broedseizoen. Zonder instorting van de muizenstand mogen we ons verwachten aan een tweede broedsel in augustus/september. Eén jong (L35831, geringd op 7 oktober 2005) haalde het niet en werd dood teruggevonden in de tweede nestkast.

 ... uit Lo-Reninge.  In 2003 ontdekte Siegfried Matthys uit Lo-Reninge een kerkuilenkoppel in een oude, leegstaande boerderij te Noordschote die te koop werd gesteld. De kerkuilen zaten in de twee schoorstenen van het woonhuis. De ene schoorsteen werd gebruikt als broedplaats, de andere (occasioneel werd het huis nog wat verwarmd) als roestplaats. Twee opeenvolgende jaren konden we broedgevallen noteren. De kerkuilen kon je mooi zien zitten in de schoorsteen, maar ze zaten te diep om te ringen. Een adulte kerkuil kon wel één keer geplukt worden uit de schoorsteen maar helaas was er toen geen ringer mee om de uil te ringen. De boerderij had ook een open schuur waar de kerkuilen bij het uitvliegen telkens naar toe vlogen, ondermeer om er te jagen. De oude eigenaar van de boerderij moest evenwel niet weten van een kerkuilennestkast want dat zou kandidaat kopers afschrikken. Eind vorig jaar werd de hoeve verkocht. Dit kon pas begin dit jaar worden vastgesteld toen Siegfried de aan de gang zijnde verbouwingswerken opmerkte. De beide schoorstenen zouden ontmanteld worden en de open schuur werd met een grote poort dichtgemaakt. Adieu kerkuilen. Samen met Koen Porreye werd op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor het ontheemde koppel. Dit werd snel gevonden op een oude boerderij op pakweg 600 m afstand van de vorige locatie. Koen bleef niet bij de pakken zitten en samen met enkele medewerkers van de kern Lo-Reninge werd de kerkuilenkast de week nadien geplaatst in de open schuur. Een maand nadien werd de site gecontroleerd met de geluidscassette. Al snel volgde een kreet en een vlucht van een kerkuil vanuit de nieuwe locatie. Blijkbaar had het koppel de nestkast snel gevonden. En inderdaad, bij de controle op 8 juni 2005 kon een broedgeval worden genoteerd.

 ... uit Veurne. Woensdag 1 juni vond Kris Degraeve een jonge ransuil in de wegberm langs de W. Cobergherstraat in De Moeren. De ontdekking gebeurde eerder toevallig bij een zoektocht met open autoraam naar bruine kiekendieven. Een roep trok de aandacht, de aard van het geluid deed onmiddellijk aan een ransuil denken. Vlug werd de auto geparkeerd en de bomen langs de weg werden onderzocht op de aanwezigheid van een nest jonge ransuilen. Een volwassen ransuil vloog weg, dus ver kon het jong niet zitten. Maar het klagend geluid kwam niet vanuit de bomen, wel vanuit de wegberm. Twee oranje ogen priemden door het ijle gras. Een nog niet vliegvlug donsjong zat hulpeloos te roepen. Toen ik probeerde werd om hem vast te nemen, probeerde hij indruk te maken ook al was hij amper een maand oud. Hij spreidde z’n vleugels en begon stoer te blazen. Ik nam hem beet maar onmiddellijk kreeg ik reactie van de beide ouders die ondertussen tot op vijf meter afstand waren gevlogen.  Met hun geknap en zenuwachtig heen en weer bewegen probeerden ze aan te tonen dat ze het met de interventie niet eens waren. Een zoektocht naar het nest leverde niks op, ook de naburige landbouwer kende het nest niet. Kansen om te overleven op de grond had hij niet langs deze drukke weg, dan maar het Vogelopvangnetwerk Veurne opgebeld om de levering van de ransuil te melden.

 ... uit Lo-Reninge. Dankzij medewerker-brandweerman Hans Philips kon een beroep worden gedaan op een warmtedetector van de brandweer uit Lo-Reninge. Het dure toestel werd uitgetest op levend materiaal : broedende kerkuilen. Zowel in Lo als in de Fintele kon telkens een broedende kerkuil worden vastgesteld in de nestkast, dit werd ook bevestigd tijdens de controle van de kerkuilenkasten.

 ... uit Lo-Reninge. Alle controles zijn in Lo-Reninge achter de rug, tot grote tevredenheid van de medewerkers. Vorig jaar noteerden we twee nieuwe broedgevallen. Dit jaar konden niet alleen alle koppels van vorig jaar worden bevestigd maar werden opnieuw twee nieuwe koppels ontdekt in nestkasten. Dit brengt het totaal voor de gemeente Lo-Reninge op zes, wat vorig jaar het maximale aantal was voor een West-Vlaamse gemeente.

 ... uit Lo-Reninge. De kern Lo-Reninge is bezig met controle van de kerkuilennestkast. Plots wordt Kris Degraeve opgebeld door een verontruste Koen Porreye. Een adulte kerkuil ligt in de nestkast en kan blijkbaar niet meer op z’n benen staan. Vier jonge kerkuilen zitten in de kast en de medewerkers vrezen het ergste voor de jongen. Kris staat op het punt om te vertrekken naar de Veurnse MINA-raad en suggereert een controlebezoek aan ‘onze’ dierenarts Wouter Vanlouwe uit Bulskamp want mogelijks is de kerkuil vergiftigd. Gelukkig neemt Koen nog eens contact op met Ludo Leper. Ludo denkt niet direct aan vergiftiging maar eerder aan zich dood wanen van de kerkuil (stresstoestand). Ludo spoedt zich naar de betrokken locatie, de andere medewerkers hebben hun controleronde verdergezet, maar van een kerkuil is geen sprake meer. Gezond en wel is hij/zij, verlost van die ‘vogeldokters’, op jacht gegaan. Van een wonderbaarlijke genezing gesproken ...

 ... uit Lo-Reninge. Sommigen herinneren zich het verhaal van vorig jaar nog omtrent het vrouwtje kerkuil met het ringnummer H86304. De kerkuil die in september 1999 werd geringd in Lo-lege en, na jaren ‘actieve dienst’, in 2004 verhuisde naar onze buren in Oostvleteren. Blijkbaar was het verblijf aan de overkant van de IJzer van korte duur want bij het ringen van de pulli aan de Fintele (Lo-Reninge) stootten we terug op het fameuze vrouwtje H 86304. De kroost was dit jaar weliswaar beperkt tot drie pulli (haar voorgangster op die plaats had vorig jaar vier pulli) niettemin heeft dit vrouwtje reeds voor een serieus aantal nakomelingen gezorgd.

Samen met het vrouwtje H 86305 uit De Moeren, eveneens geringd in september 1999, vormen ze de enige twee vrouwtjes waarvan we het verloop hebben kunnen nagaan. 

H 86304 – Lo-Oostvleteren

H 86305 – De Moeren

1999

4 pulli

4 pulli

2000

Niet broedend

3 pulli

2001

3 pulli

3 pulli + controle

2002

3 pulli

3 pulli

2003

3 pulli + controle

2 pulli + controle

2004

7 pulli + controle

4 pulli + 3 pulli + controle

2005

3 pulli + controle

Reeds uitgevlogen + controle

Beide vrouwtje hebben dus voor een serieus aantal nakomelingen gezorgd gedurende die zeven broedseizoenen. Ze zijn zeker zes jaar oud, misschien zelfs ouder, want beiden werden als adulten geringd op 25 september 1999.

... uit Kortemark.  Sinds vorig jaar neemt de gemeente Kortemark ook deel aan de actie Buitengewone Vogels (Regionaal Landschap IJzer en Polder). Enkele medewerkers meldden zich reeds (Marnic Deceuninck, Willy Huyst en Roger Desimpel). Net zoals in de andere gemeenten wordt met het kerkuilenproject het startschot gegeven aan de actie. Kortemark is evenwel een speciaal geval. Tot vorig jaar behoorde deze gemeente tot de kerkuilenregio Houtland maar door de opname in het Regionaal Landschap IJzer en Polder kwam hierin verandering. Een aantal locaties op het grondgebied  werden opgevolgd door Dirk Werbrouck en Wim Rommel uit Torhout (Houtlandse Milieuwerkgroep). Eén broedgeval is bekend in Kortemark (in een schoorsteen) en twee kerkuilenbakken worden opgevolgd.  Om de koppen eens bij elkaar te steken,  kwamen we op maandag 13 juni bijeen in het gemeentehuis van Kortemark, samen met de milieuambtenaar (Sabine Vanseveren) en Rudy Tolpe uit Kortemark. De afspraak werd gemaakt om samen te werken op het grondgebied Kortemark en de kerkuilenwerking te activeren door nieuwe locaties op te sporen waar een kerkuilenbak kan worden geplaatst. Erwin Deceuninck neemt het initiatief om een veldbezoek te organiseren.

Januari-februari-maart 2005

… uit Houthulst. Op zaterdagvoormiddag 19 februari werden de eerste kerkuilenbakken gemonteerd in Houthulst. Enkele maanden terug werden een tweetal locaties geselecteerd : enerzijds in het Merkembroek en anderzijds een locatie waar tot voor twee jaar een kerkuil had gebroed in een oude schouw van de woning van een boerderij.

We spraken af om 8 u. bij de brandweer in Merkem. De hoogtewerker stond present maar de chauffeur was nog onderweg. Dit kort oponthoud kon snel worden ingevuld met een foto en interview met de lokale pers. Op die manier kon de kern Houthulst met zijn eerste actie meteen in de kijker staan. Met vier medewerkers gingen we op pad : Dirk Vanlerberghe, initiatiefnemer en voorzitter van de milieuraad, Edwin De Ceuninck, Dries Degrijse en z’n zoontje en Kris Degraeve. De hoogtewerker kon op beide plaatsen netjes de open schuur binnenrijden zodat we in veilige omstandigheden de klus konden klaren. Dries was enthousiast en sprong meteen de korf in om samen met Kris de kerkuilenbak aan de balken te monteren. Na wat geboor en gedraai zat de bak vast. Op naar de Merkemse broeken. Ook daar was het werk, dankzij de logistieke ondersteuning, snel af. We hadden wel wat last van de stank van de uitlaatgassen van de hoogtewerker (iedereen heeft het thuis wel kunnen ruiken aan z’n kleren), maar voor de rest ging alles prima. Waarschijnlijk zullen we hier niet te lang moeten wachten op bezetting. Midden de Ijzerbroeken, een beter biotoop kan je niet wensen.

… uit Diksmuide. Een kleine week na Houthulst gaan we aan de slag in Diksmuide. Op het grondgebied van Diksmuide staan al heel wat kerkuilenbakken maar door z’ n uitgestrektheid zijn er nog tal van witte vlekken. Het is de bedoeling dat we deze de komende jaren stuk bij stuk proberen op te vullen.

We verzamelen om 8 u. aan de milieudienst van Diksmuide. De nacht voordien heeft het sterk gevroren en de straten moeten worden bestrooid. De gemeentelijke hoogtewerker moet het zout helpen laden en is niet beschikbaar. Gelukkig heeft Martin Deruytter een troef achter de hand. Voor het snoeien van hoge bomen huurt de gemeente een speciale hoogtewerker. We hebben geluk, het is de laatste dag van de huurperiode, alleen nog een transport regelen voor deze traag vooruitlopende hoogtewerker en we zijn weg. We hebben nog meer geluk : de bediener van de hoogtewerker ziet het goed zitten en helpt de hele dag ijverig mee om de kerkuilenbakken te monteren. Bedankt voor de stevige inzet ! Rik Demey, coördinator van Diksmuide, in de voormiddag samen met de milieuraadvoorzitter Michel Maeckelbergh, en Etienne Casier in de namiddag, zorgen verder voor de lokale werkkracht. De eerste kerkuilenbak hangen we op in een boerderij nabij het Esenbroek, de tweede rond het Spaarbekken, de derde nabij de Knokke brug. In deze omgeving herbevestigen we ook een uit de boom gevallen torenvalkbak. De drie nieuwe kerkuilenbakken liggen allen in een prima muizengebied. We rekenen dan ook op een prima bezetting tijdens het komende broedseizoen !

... uit Lo-Reninge.  Sinds 1 januari 2005 heeft Jan Swertvaegher de fakkel als lokale coördinator doorgegeven aan Koen Porreye. Jan was een aantal jaren de eenzame coördinator in Lo-Reninge en verrichtte heel wat pionierswerk in z’n gemeente. Samen met z’n vriend Guido Onraedt uit Diksmuide, plaatste hij de eerste kerkuilenbakken. Jan wil het nu wat rustiger houden en vond nu het gepaste moment om de zaken door te geven aan een jonge kracht. Jan beloofde om zeker nog actief te zijn binnen De Kerkuil, want stilzitten is wat moeilijk voor hem ... Naast een nieuwe coördinator, is er ook een nieuwe medewerker bijgekomen : Hans Philips. Welkom Hans en laat je maar meeslepen door de enthousiaste bende van Lo.

... uit De Panne. Tijdens de Dag van de N         atuur vorig jaar werd een eerste gedeelte van de geplande haagstroken voor de geelgors in Adinkerke aangeplant. Op 26 februari  2005 werd het tweede gedeelte aangevat ondermeer dankzij de inzet van de kinderen van de Zeevonk, waarvoor dank. De meidoorn-sleedoornhagen werden geplant langs twee paardenweiden in de Caeyzelestraat te Adinkerke. Enerzijds een haag van 365 m bij Katrien Masquelier (de paardeweide op het oud stort) en anderzijds een haag van 335 m bij Valerie Vandebussche nabij de oude spoorweg.

Oktober-november-december 2004

… uit Alveringem.  Wat doe je met een nestbak die reeds 15 jaar bezet wordt door holenduiven ? We dachten aan een keer verplaatsen op een betere locatie. Want als er gedurende 15 jaar nog nooit een braakbal in lag, laat staan een koppel heeft gebroed, dan is dit toch een teken dat er iets niet juist is met de plaats waar de kerkuilenbak staat ? De kerkuilenbak staat hoog op de balken in een open schuur van een oude boerderij. We hebben tientallen dergelijk nestbakken staan en verschillende zijn bezet. Dus dat is OK. De boerderij is gelegen langs de Lovaart met zijn brede grazige dijken, begroeid met hagen en houtkanten, objectief gezien wel een goede omgeving. Twee kilometer verder is er al jaren een broedgeval. Om iets aan de holenduiven-situatie te veranderen hebben we een drietal jaren terug een inlooppijp gemonteerd aan het invlieggat met een schuine invliegopening, kwestie van de duiven het wat moeilijker te maken. Maar dat alles bracht geen zoden aan de dijk. Tijdens onze controle in de maand juni waren er terug holenduiven aanwezig met kleine jongen. Onze verhuis naar een locatie 500 m verder hadden we gepland eind augustus. Toen we naar boven klommen om de bak af te halen, vlogen er opnieuw holenduiven uit. Het koppel zat opnieuw met jongen... Dan maar een beetje wachten zeker tot ... Het wachten duurde tot begin december toen we terug een kerkuilenbakkendag hadden gepland met de kern Alveringem. Het is koud 's ochtends en we plaatsen de ladders vlug tegen de balken. In de schuur ligt er vlas gestapeld tot een tweetal meter onder de nestbak. We klimmen met twee man naar boven. De bak is bevestigd met schroefvijzen in de balken en we voelen op de tast naar de vijzen. We hebben immers geen lamp mee. We slagen erin om de twee schroefvijzen los te krijgen en laten de nestbak glijden langs de ladder. We zetten de bak in de aanhangwagen en Steven kijkt nog eens in de nestbak. Tot verbazing van iedereen vinden we een twintigtal braakballen. Enkele zijn zeer vers en nog nat. Vermoedelijk zat er een kerkuilenbak in de nestbak toe we de ladder plaatsten en heeft hij anoniem de ruimte verlaten zonder dat iemand van ons iets had opgemerkt. Door de ballen vlas was ons zicht beperkt. De nestbak werd dan ook onmiddellijk teruggeplaatst. Zo zie je maar dat je nooit mag wanhopen, zelfs niet na vijftien jaar ! Als er holenduiven in de bakken komen, dan kunnen er (vroeg of laat) ook kerkuilen in komen. In de toekomst komen enkel de volkomen lege nestbakken nog in aanmerking voor verhuis !

uit Veurne.  Tijdens de Dag van de Natuur werden er terug honderden meters haag en houtkant aangeplant. Dit zowel in Beauvoorde-Houtem als in De Panne (Gezinsbond).  Op de foto zie je Dieter Baelden, Jonas Deconinck en Filip Goderis aan het werk in de Joe Englishstraat. De mysterieuze persoon op de achtergrond vind je, in volle glorie, nog verder in het tijdschrift terug. Een dankwoord nog aan het gemeentebestuur en de groendienst van Veurne en De Panne voor de financiering en de voorbereiding van deze geslaagde plantactie. Volgend jaar proberen we een actie te organiseren in iedere gemeente van ons werkingsgebied.

… uit Houthulst. Eind februari 2004 kwamen we met enkele vrijwilligers uit de milieuraad van Houthulst samen rond het project Buiten-gewone vogels. Toen werd afgesproken met de milieudienst (Adelien Vergote) een enquête te organiseren bij de landbouwers om in het najaar van start te gaan met het kerkuilenproject.  Zaterdag 11 december was het dan zover.  Dirk Vanlerberghe (voorziter van de milieuraad), Edwin Deceuninck en Kris Degraeve bezochten de landbouwers die kerkuilen hadden waargenomen. In het Merkembroek zagen we Jamberiaanse toestanden, met natte voeten voor Kris tot gevolg, en vonden we een geschikte locatie om een kerkuilenbak te plaatsen. In de omgeving van deze boerderij werden er geregeld kerkuilen waargenomen. Eveneens in Merkem hadden we het geluk om een boerderij te vinden waar er tussen 1998 en 2002 ieder jaar een kerkuil had gebroed in een  schoorsteen van het woonhuis. Spijtig genoeg hadden kauwen nu bezit genomen van de schouw, maar de kerkuil was nog geregeld te zien, ook bij de buurman. Het begon allemaal toen de landbouwer een uitgeput kerkuilenjong vond in de weide. Hij bracht het jong naar wijlen Paul Houwen in de Blankaart. Kort nadien kwamen Paul Houwen en Peter Bossu poolshoogte nemen. De kerkuilen hadden ook een roestplaats in de holte van een steunmuur van de schuur. In een open schuur kunnen we een kerkuilenbak plaatsen en hopen we om volgend (terug) succes te hebben. In Houthulst vonden we een boerderij waar geregeld een kerkuil te zien was in een open oversteek van een stal. Op een boerderij te Merkem zagen de landbouwers in de zomer van de laatste paar jaren telkens een koppel kerkuil boven op hun schuur zitten. Broedlocatie was hen onbekend. Deze twee laatste locaties hebben niet direct mogelijkheden om een kerkuilenbak te plaatsen maar we onderzoeken wel verder de buurt. De installatie van de kerkuilenbakken is voorzien voor de maand januari.

Juli-augustus-september 2004

uit Lo-Reninge.  Op 5 maart 2004 werden in het kader van het landinrichtingsplan De Lo-vaart een aantal kerkuilenbakken opgehangen i.s.m. de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), ondermeer op een boerderij nabij de Fintele. Groot was de verwondering van de kern Lo-Reninge om er reeds op 19 juni 2004 broedende kerkuilen te vinden. Bij een vluchtige oogopslag in de bak werden een tweetal eieren opgemerkt. Dus een nog onvolledig nest. Daarom werd de volgende controle, om de jongen de ringen, uitgesteld tot de laatste week van augustus. Blijkbaar was het legsel niet volledig zichtbaar geweest bij de eerste controle want enkele jongen konden bij de tweede controle al vliegen. De ladder kon daarenboven, wegens hindernissen, niet ideaal worden geplaatst, waardoor één kerkuil kon ontsnappen. Een tweede kwam onzacht in aanraking met een oud vehikel maar kon snel worden ‘gevat’.  Uiteindelijk werden drie, bijna volledig volgroeide, kerkuilen geringd. Bij het terugzetten van de jongen besloten we toch om op de hinderende, zachte hoop, vezels te staan zodat we het invlieggat mooi konden afsluiten. Het broedgeval is ons absoluut bezettingsrecord. Wanneer we wat terugrekenen, komen we uit op een eerste ei pakweg derde week van mei. Dit betekent dat in nog geen twee maanden de kerkuilenbak bezet was.

… uit Alveringem.  Op zaterdag 28 augustus werden verschillende kerkuilenbakken geplaatst te Alveringem. Een uitgebreid verslag volgt in het volgend nummer. Bij het zoeken naar geschikte locaties werd door Antoon Ternier één zeker broedgeval en één vermoedelijk broedgeval ontdekt. De broedlocaties van het vermoedelijke broedgeval te Beveren kon (nog) niet worden vastgesteld, ondanks ons zoeken in gebouwen en schoorstenen, waardoor we hiervan geen officiële registratie verrichten. We plaatsten wel in de onmiddellijke omgeving een kerkuilenbak. Er werden jongen gezien en ook de landbouwer bevestigde de aanwezigheid. Enkele jaren terug broedden er zelfs kerkuilen in een schoorsteen van een nabijgelegen leegstaande woning. Maar op een locatie te Leisele kon een oude, bezette kerkuilenbak worden ontdekt van de Uilenwerkgroep van de Kustpolders. In de halfopen schuur lag het vol met urineresten op het oude landbouwmaterieel dat er nog aanwezig was. De vroegere landbouwer had zich zelfs lid gemaakt van De Kerkuil via een lid uit Bulskamp waarmee hij beroepshalve mee in contact was gekomen. Jammer genoeg had deze laatste dit niet doorgeven waardoor we de drie uitgevlogen jongen van deze zomer hebben gemist. Bij controle van de kerkuilenbak konden we het koppel terugvinden in de bak … terug op eieren. Ons eerste tweede broedgeval dit jaar. Op 25 september verrichten we een tweede controle om hopelijk de jongen te ringen. Navraag bij Piet Opstaele van de ex-Uilenwerkgroep van de Kustpolders leverde geen andere kerkuilenbakken op in de buurt van Leisele. Blijkbaar was deze bak geplaatst op vraag van de landbouwer nadat kerkuilen tussen de balen stro hadden gebroed. Dit was begin jaren negentig. Gelet op de braakballen in de bak en de urineresten in de schuur moet er hier sprake geweest zijn van continue bezetting.

uit Veurne. Op zondag 5 september werden een drietal steenuilen uit het Vogelopvangcentrum te Oostende vrijgelaten te Veurne. Jeroen Arnoys zorgde voor het transport, Ludo Leper ringde de steenuilen. Ook in augustus 2001 werden verschillende steenuilen uit Oostende in lege steenuilenbakken geplaatst.

uit Veurne.  De Nocturne Anno 1900 werd geen denderend succes. Ook al viel de regen rond het stadspark pas om 23 u. met bakken uit de hemel, in de omgeving was er hier en daar reeds een bui gevallen zodat velen het lieten afweten. Ook Bart Vandenbossche kon de massa niet overhalen. De opbrengst was dan ook een pak minder dan vorig jaar 181 EUR i.p.v. 276 EUR. Volgend jaar beter. Dank aan de helpende handen van Jonas Deconinck, François Rypens en echtgenote, de ganse familie Laleman, Frankie Byl, Kris Degraeve en Katleen Top.

uit Veurne.  Het wordt een ongelooflijk kerkuilenjaar. Tot op heden hebben we reeds 12 broedgevallen en maar liefst 3 tweede broedsels. Zowel het koppel aan de Graeyaert/Houtem als in De Moeren hebben momenteel 5 kleine jongen. Binnen een maand gaan we terug om ze te ringen. Op zaterdag 25 september doen we een controle van de andere broedgevallen, vooreerst om bijkomende tweede legsels te ontdekken maar ook om adulten te ringen.  Wie weet wat er allemaal uitkomt ?

… uit Diksmuide.  De milieudienst van Diksmuide werd op dinsdag 14 september gecontacteerd door Car Wash Luc uit Esen. Een kerkuil zat opgesloten op de zolder en zag er verzwakt uit. Onmiddellijk werd de uil naar Oostende overgebracht maar na een dag revalidatie was hij terug fit om op z’n vertrouwde stek terug uitgezet te worden. De kerkuil was hoogst waarschijnlijk in het gebouw terechtgekomen via een muuropening op het gelijkvloers en dan vervolgens op de zolder terechtgekomen. Het was dankzij een oplettende buur dat de kerkuil  werd ontdekt. Ze zag telkens een wit schim voor de zolderraam verschijnen en alarmeerde vlug haar buur. Wellicht zat de kerkuil al meer dan een dag vast, vandaar z’n zwakte. De kerkuil was geringd (H 126712). Bij het KBIN wordt navraag gedaan omtrent de herkomst van onze vriend. 

April-mei-juni 2004

uit Lo-Reninge.   In het infoblad van Lo-Reninge plaatsten we een oproep om nieuwe medewerkers aan te trekken voor de lokale kern. De respons was zeer goed en op dinsdagavond 27 april kwamen we voor het eerst samen ten huize van Jan Swertvaegher. De lokale werking werd kort belicht en de eerste afspraken werden gemaakt rond kerkuilen en bruine kiekendieven. De kleine kern werd op slag uitgebreid en bestaat nu uit volgende personen : Jan Swertvaegher (coördinator), Paul Van Egroo , Siegfried Matthijs, Koen Porrey, Kristof Denys, Marc Bonte, Rigobert Declercq, Hugo Vanlerberghe en Gerrit Lestaeghe (Diksmuide). We verkenden reeds de nieuwe weidevogelgebieden op het grondgebied en controleerden de kerkuilenbakken. Binnenkort verkennen we de geelgorzen.

… uit Alveringem. Ook hier deden we een oproep in het Alveringems infoblad. Antoon Ternier en Steven Verlinde meldden zich als nieuwe medewerker. Ook Eric Niville, reeds verschillende jaren lid, kwam de groep versterken. Voor het eerst gaat de nieuwe kern de kerkuilenbakken controleren en plannen we ook een nestkastenactie. Het grondgebied van Alveringem heeft veel potentie als werkingsgebied (denk maar aan onze geelgorzen) maar is zeer uitgestrekt (tussen Fortem en Beveren a/d IJzer is er een serieuze afstand) en bovendien dun bevolkt. We zoeken nog krachten uit de streek van Izenberge, Leisele, Gijverinkhove, Hoogstade en Beveren a/d IJzer om overal een goede werking te kunnen uitbouwen.

uit Veurne. Eén van de voornaamste actiepunten in ons plan Geelgors is de voorziening van wintervoeding voor onze gorzen door middel van graanranden. We richten ons vooreerst op de locaties waar er geelgorzen zitten. Daar kijken we waar er dit jaar granen worden geteeld. Bevinden die zich dichtbij een haag of een houtkant, dan contacteren we de landbouwer met de vraag of hij tegen volledige vergoeding een rand wil laten staan vlakbij het lijnelement. Er werden tot op heden reeds twee overeenkomsten afgesloten. Enerzijds met Fernand Broucke voor een graanrand nabij het Ooievaarsnest (perceel palend aan de Ketseweg).  Hier hebben we trouwens op de Dag van de Natuur 2003 verschillende haagstroken bijgeplant. Via die graanranden proberen we ook geelgorzen te lokken naar nieuwe, potentiële locaties. Anderzijds kregen we een akkoord van Walter Dekervel uit Houtem voor een graanrand langs de Moeresteenweg, vlakbij een houtkant. Telkens werd afgesproken om een strook van 3 m breedte over de volledige lengte van de rand niet te dorsen en te laten overwinteren tot maximum 1 april.

 … De Panne. Ook voor onze grauwe gorzen in de polders wordt er gezorgd. We organiseren een Grauwe Gorzenavond op vrijdag 19 november in de Stenen Zaal te Veurne, in het kader van ons project Vogels op de rand. Meer hierover in ons volgend nummer. Een inventarisatie in de Belgische Moeren wees uit dat de toestand van de grauwe gorzen er dramatisch is. In de Franse Moeren is de situatie wel nog goed. Daarom voorzien we ook graanranden voor onze grauwe gorzen, maar dan in een ander gebied, namelijk de polders. Het eerste contract werd afgesloten met Filip Gyselen uit de Kosterstraat in De Moeren van De Panne.  Hier werd een akkoord bereikt voor een rand van 5 m langs een knotwilgenrij en een rij Italiaanse populieren. We zorgen dus telkens dat de gorzen voldoende dekking hebben bij het foerageren op de graanranden.  Anders zijn het makkelijke prooien voor de sperwers, wat ook niet de bedoeling kan zijn. De landbouwer, tevens jager, heeft eveneens het merendeel van z’n percelen voorzien van perceelsranden(beheer). In z’n schuur hangt een kerkuilenbak en tussen spleten van het onderdak van de schuur huizen er gierzwaluwen. Tot aan de openstelling van de E-40 had hij zelfs een kerkuilenkoppel. Die had z’n broedplaats tussen de isolatie van een aardappelloods.

 uit Diksmuide.  Na het afhaken van Guido Onraedt als lokale coördinator, bleef de kern Diksmuide wat verweesd achter. Maar dankzij de inzet van Rik Demey kon toch de continuïteit in de werking worden gegarandeerd. Rik verzorgde de opvolging van de bruine kiekendieven in de IJzervallei en de controles van de kerkuilenbakken. Ook de huiszwaluwen te Woumen en langs de IJzer zullen terug worden opgevolgd door respectievelijk Cien Deroo en Michel Maeckelbergh. We plaatsen een oproep voor nieuwe medewerkers in het infoblad van juli. Hopelijk kunnen we enkele nieuwe enthousiaste medewerkers strikken.

 … uit De Panne. Op zaterdagnamiddag 11 september gaat Pannerama terug door in De Panne. Het initiatief heeft tot doel om de eigen natuur aan de inwoners van De Panne te laten zien. Natuurwerkgroep De Kerkuil staat er met de kerkuilenkoffer en de nieuwe folder. We stellen onze vereniging voor en zoeken nieuwe leden/medewerkers.

 … uit Nieuwpoort. Ook hier werden er nieuwe afspraken gemaakt om het werk beter te verdelen. De kerkuilenbakken worden gecontroleerd, de bruine kiekendieven worden opgevolgd en de inventarisatie van de Nieuwpoortse zwaluwen is verdeeld in drie zones : Ramskapelle (Jan Hauweele), Sint-Joris (Georges Versele) en Nieuwpoort stad+bad (Chris Dumon). Guido Mobouck stelde zich kandidaat om gekwetste/uitgeputte vogels te vervoeren naar Oostende.

 … uit Veurne. Voor het Kerkuilendiner hebben we terug de zaal van traiteur Becue gereserveerd. Het heeft ons wat moeite gekost maar als er geen kaper op de kust komt, kan ons etentje terug doorgaan op zaterdag 20 november 2004. Noteer het alvast in je agenda ! Vorig jaar waren er 24 personen, als we dit jaar niet de kaap van 30 overschrijden, dan zullen we wellicht een nieuwe stek moeten zoeken voor 2005. Ons culinair lot ligt in jullie handen…

 … uit Veurne. Tijdens de Open Monumentendag op zondag 12 september is er een tocht uitgestippeld doorheen De Moeren rond het thema Natuur. De Kerkuil staat met de Kerkuilenkoffer en de nieuwe folder op de boerderij De Moerenaar (Middenweg-De Moeren), die een stopplaats is tijdens deze tocht. 

 uit Veurne, De Panne, Alveringem en Lo-Reninge. Tijdens de Dag van de Natuur (zaterdag 20 november) plannen we terug een aanplantingsactie van hagen. Dit zou gebeuren in het kader van ons project Geelgors. De plannen zijn evenwel nog niet in iedere gemeente geconcretiseerd. Enkel in Alveringem hebben we reeds een opgesteld landschapsbedrijfsplan geelgors en dit voor het landbouwbedrijf van Koen Dewulf uit de Stavelestraat te Leisele. De provincie is financierder van het plan. De Kerkuil zou de aanplant voor zich nemen.

 … uit De Panne. De gemeente De Panne is, in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest (de vroegere milieuconvenanten), momenteel bezig met een projectmatige aanpak van het gebied tussen de Westhoekduinen en Cabour. De Kerkuil formuleerde in dat kader het voorstel om hagen langs gemeentelijke wegbermen en weiden te voorzien. Meer hierover in het volgende nummer.

Januari-februari-maart 2004

 … uit Lo-Reninge  Op 24 februari werden Jan Swertvaegher en Kris Degraeve uitgenodigd op de Milieuraad van Lo-Reninge om de actie Buitengewone Vogels uit de doeken te doen. De raad ondersteunt volledig de actie. Een oproep naar medewerkers zal verschijnen in het lokaal infoblad, logistieke ondersteuning kan bij het gemeentebestuur worden aangevraagd.

 uit Houthulst Er was ook een bijeenkomst, op 27 februari, met een afvaardiging van de milieuraad van Houthulst en de plaatselijke JNM-werking omtrent de actie Buitengewone vogels. De projecten kerkuilen en zwaluwen zullen in de loop van het jaar worden opgestart.

 … uit Diksmuide.  Guido Onraedt nam ontslag als coördinator van de kern Diksmuide. We danken Guido voor z’n inzet en hopen hem nog te mogen begroeten als medewerker van onze projecten. Wie zich geroepen voelt om coördinator te worden voor Diksmuide, gelieve zich te melden bij Kris Degraeve, Martin Deruytter of Michel Maeckelbergh

 … uit Nieuwpoort. Een gerichte actie leverde nog enkele nieuwe leden/medewerkers op : Gino T’Jaeckx, Lara Emda, Edith De Meyer en Guido Mobouck. Op donderdag 1 april komen we te Nieuwpoort samen om het komende seizoen voor te bereiden.

Oktober-november-december 2003

 … uit Nieuwpoort.  Dat enkele van onze medewerkers ook een hoog Eddy Wally-gehalte hadden, wisten we tot voor kort niet. In ieder geval kon Jan Hauweele, Georges Versele en Luc Leye, tijdens de marktdag van 21 november, 10 Nieuwpoortnaars overhalen om lid te worden van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Een suggestie voor andere kernen ?

 … uit Veurne. Tijdens de Dag van de Natuur (zaterdag 15 november) werden haagstroken aangeplant op de perceelsranden van het Ooievaarsnest (Fernand Broucke) te Beauvoorde. Dank aan Marnix Decrock, Frank Laleman, Franky Byl, Jonas Deconinck, Willy Vercruysse, Filip Goderis, Maarten Laleman en z’n twee vriendjes, Luc Debruyne, Francois Rypens en Stefaan Thieren voor de hulp bij het aanplanten.

 … uit Veurne. Op zaterdag 15 november gingen we terug op bezoek bij Traiteur Becue voor ons kerkuilendiner. Net zoals vorig jaar was het menu zeer lekker en de sfeer aangenaam. Iedereen keerde tevreden huiswaarts. Een aanrader voor de afwezigen. Volgend jaar moeten we ons aantal (23) serieus opkrikken ( 40 ?) om onze stek te behouden. Noteer je alvast zaterdagavond 20 november 2004 in je nieuwe agenda ?

Juli-augustus-september 2003

 … uit Veurne. Onze eerste barbecue op de nocturne Anno 1900 leverde aardig wat Euro’s op : 278,50 EUR om precies te zijn. Dank aan alle medewerkers die een handje hebben toegestoken : Jeroen Arnoys, Katleen Top, Frank, Bram, Daan en Maarten Laleman, Els Lingier, Kris Degraeve, Jonas Deconinck, Filip en Joke Goderis, Franky Byl en Janette Troop.

April-mei-juni 2003

 … uit de regio. Enkele nieuwe medewerkers sloten zich aan bij de diverse kernen van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Allen gingen reeds op pad bij de controles van de kerkuilenbakken.

  1. Stefaan Thieren en Mario Vanhoutte uit De Panne

  2. Franky Byl uit Koksijde

  3. Siegfried Matthys uit Lo-Reninge

     Voel je ook iets kriebelen ? We zoeken nog medewerkers voor onze projecten in de diverse gemeenten. Ben je enkel geïnteresseerd in één project waaraan je actief wenst mee te werken, geen probleem. Meld je bij de coördinator !

… uit Veurne. Ieder jaar organiseren we een thema-avond. Verschillende items hebben reeds de revue gepasseerd : de kerkuil, de bruine kiekendief, de trekvogels, natuurfoto’s van de Westhoek en vorig jaar ons eigen 5-jarig bestaan. Het thema van dit jaar is de Geelgors. Het is de bedoeling om de komende jaren de twee andere doelsoorten van ‘Vogels op de rand’ aan bod te laten komen. Afspraak op vrijdag 14 november in de Stenen Zaal te Veurne om 19 u. 30. Meer info in het volgende nummer.

 … uit Veurne. Het hoogtepunt van onze werking in het najaar is steeds de Dag van de Natuur.  We breien voort op het thema van de avond voordien en finaliseren een landschapsbedrijfsplan in het kader van het project geelgors. Afspraak zaterdag 15 november om 13 u 30 aan de stedelijke werkplaatsen te Veurne. ’s Avonds volgt er nog een toetje…

 … uit Veurne. Ook dit jaar gaat ons Kerkuilendiner door. We reserveerden alvast terug bij Traiteur Becue uit Veurne na de excellente maaltijd vorig jaar. Nieuwe afspraak zaterdag 15 november om 19 u. 30. Noteer alvast deze datum in je agenda. Menu en prijs vind je in het volgende nummer.