Kerkuilen

horizontal rule

In 1998 is het met het kerkuilenproject voor ons allemaal begonnen. Al snel ontdekten we onze eerste twee kerkuilenkoppels in Eggewaartskapelle (dankzij Kris Verweirder) en De Moeren (Veurne) en konden de lijst met kerkuilennestkasten in onze regio op de kop tikken van de Uilenwerkgroep van de Kustpolders (Piet Opstaele). Dit leverde nog een derde koppeltje kerkuilen op in Lo. Met deze drie broedgevallen moesten we het stellen in 1998. Sindsdien hebben we echter een lange weg afgelegd en zijn onze broedgevallen spectaculair gestegen. Meer hierover hier.

In de zomer van ’98 namen we een aanvang met het monteren van onze eerste kerkuilennestkasten. De kasten werden gekocht bij de winkel van de toenmalige Natuurreservaten maar vanaf 1999 konden we beroep doen op gesponsorde kerkuilenkasten van de provincie West-Vlaanderen in het kader van het koepelproject Buiten-Gewone Vogels. We kozen resoluut, in onze agrarische regio, om onze kasten te plaatsen op boerderijen. Bij voorkeur deden we dit in open of half open schuren. Meer hierover hier.

In de maand juni controleren we alle nestkasten. Dit controlewerk wordt georganiseerd per lokale (gemeentelijke) kern en betekent een serieuze inspanning voor de groep. Sinds 2005 heeft iedere kern, dankzij de actie Buiten-Gewone vogels, een valbeveiligingsset zodat het controlewerk met de ladder op een relatief veilige manier kan worden uitgevoerd.

De pulli (en soms ook de adulte kerkuilen) worden geringd door één van onze ringers (Norbert Roothaert, Janette Troop en Ludo Leper). Het ringen van de jonge kerkuilen vormt ieder jaar het hoogtepunt van dit project. We spreken dan ook ieder jaar een ring moment af waarbij ook andere geïnteresseerde leden van De Kerkuil kunnen aanwezig zijn. Een overzicht van de voorbije broedseizoenen vind je hierna :

Kerkuilen 1999.pdf Kerkuilen 2002.pdf Kerkuilen 2005.pdf Kerkuilen 2008.pdf
Kerkuilen 2000.pdf Kerkuilen 2003.pdf Kerkuilen 2006.pdf  
Kerkuilen 2001.pdf Kerkuilen 2004.pdf Kerkuilen 2007.pdf  

Het ringwerk levert vaak interessante gegevens op. Zo ook het verhaal van H 86304. Meer hierover hier.

Begin 2004 werden een 8-tal kerkuilen uit het VOC Oostende in vrijheid gesteld (na een inbeslagname). Een kort artikel kun je hier lezen.

De steenmarter is ook in onze contreien geen onbekende meer. Lees meer hierover hier.