Gierzwaluwen

horizontal rule

In onze werking krijgen de stadbewoners weinig aandacht. Met de gierzwaluw maken we hierop een uitzondering.

bulletInventarisatie van de nestlocaties van gierzwaluwen in Veurne en Diksmuide
bulletMonteren van nestkasten gecombineerd met het afspelen van geluiden van gierzwaluwen te Veurne

Bij renovatie van gebouwen in de steden gaan er vaak gierzwaluwbroedplaatsen verloren, vaak onwetend. Om dit te voorkomen in de toekomst moet deze locaties geïnventariseerd worden. Bij voorkeur worden de eigenaars van deze gebouwen op de hoogte gesteld van hun (tijdelijke) medebewoners zodat ze met hen kunnen rekening houden bij renovaties.

In het centrum van Veurne werden op drie locaties gierzwaluwnestkasten geplaatst. Onder de dakgoot van een industrieel pand in de Rodestraat (waar een vroegere kolonie was verdwenen), aan de basisschool van het College op de Houtmarkt en aan het Atheneum in de Smissestraat. De stellinggaten van het Belforttoren bouwden we om tot gierzwaluwnestgangen. De eerste broedgevallen in nestkasten konden we reeds noteren in de Rodestraat.

Gierzwaluwen ontdekken niet snel nieuwe broedruimtes. Toch besteden de niet-broedende gierzwaluwen enorm veel tijd in het zoeken naar een geschikte nestlocatie voor volgend jaar. We kunnen ze evenwel een handje helpen door gierzwaluwgeluiden af te spelen vanuit de nestkasten. Op die manier lokten we gierzwaluwen reeds in de Belforttoren van Veurne.

Meer hierover kun je lezen in onderstaande artikels :

Gierzwaluwen 2003.pdf

Gierzwaluwen 2005.pdf

Gierzwaluwen 2006.pdf

Adieu ma chère Arcade

Gierzwaluwen Sint-Bernardus

Gierzwaluwennestkasten met luidsprekers 2004.pdf

Gierzwaluwen in Diksmuide 2006

Een monumentale strijd om gierzwaluwen in het Begijnhof te Diksmuide

Gierzwaluwen 2007

In het nieuwe Veurnse Administratief Centrum en Bib, De Seylsteen, werden negen nestkasten in een sierelement ingebouwd. Lees meer hier