Geelgorzen-grauwe gorzen

horizontal rule

De problematiek van de akkervogels is brandend actueel. Het Instituut voor Natuurbehoud (Dochy Olivier en Hens Maarten) besteedde er in 2005 een gans rapport aan ‘Van de stakkers van de akkers, naar de helden van de velden - Beschermingsmaatregelen voor akkervogels’(http://www.instnat.be/content/page.asp?pid=NARA-PUB-rapport). Een echte aanrader voor iedereen die bezorgd is omtrent onze akkervogels en er ook iets aan wil doen in z’n eigen streek.

In onze regio bundelen we ons ‘akkervogelproject’ onder de noemer Vogels op de rand. Hiermee beogen we een aantal vogelsoorten die zowel letterlijk als figuurlijk op het randje leven.

Momenteel gaat de voornaamste aandacht naar de geelgorzen met het volgende drieluik.

bulletMonitoring van de populatie op het plateau van Izenberge
bulletUitvoeren van landschapsbedrijfsplannen geelgors bij landbouwers en het aanplanten van haagstroken in gemeentelijke wegbermen op het plateau van Izenberge
bulletOvereenkomsten met landbouwers omtrent graanranden als wintervoeding voor geelgorzen

Geelgors – vogel op de rand.pdf

Geelgors 2004.pdf

Geelgors graanranden.pdf

Geelgors graanranden 2004-2005.pdf

De toestand van de grauwe gorzen in de regio IJzer en Polder is dramatisch te noemen. De populatie in de IJzervallei komt uit een diep dal en de grauwe gorzen in De Moeren zijn quasi van de kaart geveegd.

Naar aanleiding van onze grauwe gorzen avond (2004) inventariseerden we in 2004 de populatie in de Franse Moeren. Een artikel hieromtrent vind je hier.