Zwaluwen

horizontal rule

Wanneer je werkingsgebied in het agrarische gebied gelegen is, dan kom je automatische uit bij de boeren- en huiszwaluwen. Typischer vogels voor het boerenerf  zijn er niet. Maar toch wordt er vaak weinig aandacht aan geschonken. Met het zwaluwenproject probeert De Kerkuil hieraan iets te veranderen. Hoe ?

bulletDe boer op te gaan en de boeren- en huiszwaluwen op de erven te inventariseren.
bulletOccasionele ‘mestproblemen’ bij huiszwaluwen op te vangen via mestplankjes
bulletMet kunstnesten voor huiszwaluwen, nieuwe broedgelegenheden te creëren
bulletVia het zwoalmlatje de huiszwaluwen de mogelijkheid te geven om bolle nesten te bouwen

In Veurne startte de zwaluweninventarisatie reeds in 2000. In 2001 werden we helaas geplaagd door mond- en klauwzeer. Maar vanaf 2002 telden we in alle Veurnse boerderijen de boeren- en huiszwaluwen. Ook in Nieuwpoort gingen we in 2002 van start met een gebiedsdekkende inventarisatie. In andere gemeenten (Koksijde, Diksmuide, Alveringem, Lo-Reninge en Houthulst) gebeurt de tellingen in meerdere of mindere mate fragmentair.

Speciale aandacht gaat uit naar de huiszwaluwen in onze polders. In de toekomst hopen we alle huiszwaluwenkolonies in onze regio IJzer en Polder op te volgen. Een overzicht van dit inventarisatiewerk vind je hieronder :

Zwaluwen 2000.pdf Zwaluwen 2003.pdf Zwaluwen 2006.pdf
Zwaluwen 2001.pdf Zwaluwen 2004.pdf Zwaluwen 2007.pdf
Zwaluwen 2002.pdf Zwaluwen 2005.pdf Zwaluwen 2008.pdf

Zwaluwen IJzer en Polder+Westkust.xls (globaal overzicht voor Veurne + regionaal overzicht huiszwaluwen)

Wanneer huiszwaluwen hun nesten bouwen aan woningen (van boerderijen) dan krijg je vaak te maken met het probleem van de uitwerpselen van de adulte huiszwaluwen die hun jongen komen voederen. Door een mestplankje te monteren min. 40 cm onder het nest kan dit probleem worden opgevangen. In de winter wordt dit plankje best verwijderd en teruggeplaatst wanneer er terug jonge huiszwaluwen zijn.

Hebt u zwaluwnestjes? Dan kan u nu ook subsisies krijgen daarvoor. Wenst u daarover meer te lezen? Dan kan u hier meer terugvinden:  Subsidiereglement voor het onderhoud van huiszwaluwenkolonies.

Het plaatsen van kunstnesten kan soms de start betekenen van een nieuwe kolonie op een bepaalde plaats. Voorwaarde is natuurlijk dat er in de omgeving reeds huiszwaluwen aanwezig zijn.

Guido Demarest uit Lauwe onderzocht het nestgedrag bij huiszwaluwen. Deze interessante studie vind je terug op de website van de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen  (http://www.zwvlkoepel.be/vwg/archief/NestgedragHuiszwaluwen.pdf). Uit deze studie volgde het ontwerp van het zogenaamde zwoalmlatje. Dit latje moeten de huiszwaluwen in staat stellen om bolle nesten te bouwen die ondersteund worden door dit latje. Deze bolle nesten hebben de meeste broedcapaciteit voor de huiszwaluwen.

Oeverzwaluwen broeden vaak op kunstmatige locaties : zanddepots of tijdelijke hopen aarde op een industrieterrein. Zo ook op het industrieterrein van Veurne. Om die tijdelijke ‘oeverzwaluwwanden’ een permanent karakter te geven, proberen we op een oeverzwaluwwand te bouwen op een braakliggend terrein van de IWVA op het industrieterrein te Veurne. Lees meer hierover hieronder :

Oeverzwaluwen industrieterrein Veurne 2004.pdf

Oeverzwaluwen industrieterrein Veurne 2003.pdf

We houden de oeverzwaluwwand recht !

 

De Kerkuil stelde een subsidiereglement op voor het onderhoud van oeverzwaluwenkolonies. We hopen op die manier de kolonies op industriezones via dit instrument in stand te houden. Lees hier meer hierover

 

Oeverzwaluwen in de wand

 

In Veurne werd een subsidiereglement voor het onderhoud van oeverzwaluwenkolonies door de gemeenteraad goedgekeurd. Met dit reglement op zak gingen we op stap op zoek naar wanden waar oeverzwaluwen dit jaar tot broeden kwamen. Lees hier meer.

Een huiszwaluwenhuis in Veurne ?

 
In Duitsland worden speciale huiszwaluwenhuizen gebouwd. Ook iets voor bij ons ? Lees meer hier !