bullet

Kerkuilen
bulletKerkuilwerkgroep Vlaanderen
bullet Nieuwsgroep Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen Yahoo
bulletKerkuilwerkgroep Nederland
bulletKerkuilwerkgroep Flevoland
bullet Kerkuilwerkgroep Groningen
bulletWebcam kerkuilenkoppel Vogelwacht Uden
bullet International Barn Owl Restoration Project
bulletThe Owl Pages

bullet

Steenuilen
bullet

Steenuilenproject Natuurpunt

bulletSTONE (SteenuilenOverlegNEderlant)
bulletSteenuilenwerkgroep Groningen
bulletSteenuilenwerkgroep Noord-Holland
bulletSteenuilen Nieuwsgroep Yahoo
bulletNoctua

bullet

Bruine kiekendieven

bullet Grauwe kiekendief Nederland
bullet Werkgroep Roofvogels Nederland
bullet

 Weidevogels
bullet Weidevogelproject Natuurpunt
bullet Beheersovereenkomsten weidevogels VLM
bullet Vrijwillige weidevogelbescherming Stichting Landschapsbeheer Nederland
bullet Weidevogelbescherming Nederland
bullet Grutto Nederland

bullet

Zwaluwen

bullet Zwaluwenproject Natuurpunt
bullet Rapport nestgedrag zwaluwen
bullet Boerenzwaluw project Nederland
bullet Nieuwsgroep Zwaluwen Yahoo
bullet

Geelgors/grauwe gors

bullet Akkervogelforum
bullet Akkervogelrapport Instituut voor Natuurbehoud
bullet Akkerreservaten Hoegaarden
bullet Akkervogelproject Westland
bullet Akkervogelproject Zwalm
bullet Veldleeuwenrikproject Natuurpunt
bullet

Gierzwaluwen

bullet

Gierzwaluwproject Natuurpunt

bullet

Stichting Gierzwaluwwerkgroep Nederland

bullet

Werkgroep Gierzwaluwen Nederland

bullet

Vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland

bullet

De Eilenbergkolonie in Tilburg

bullet

Nieuwsgroep Gierzwaluw Yahoo

bullet

Torenvalk

bullet Broedproces van een torenvalk in Nederland
bullet

Nestkasten

bullet Maak je eigen nestkast Ė Natuurpunt
bullet Mezen
bullet Nestkastenonderzoek Nederland
bullet

Landelijke natuurverenigingen en overheidsinstellingen

bullet Het Instituut voor Natuurbehoud
bullet Natuurpunt
bullet Bond Beter Leefmilieu
bullet Vogelbescherming Vlaanderen
bullet Kerkuilwerkgroep Vlaanderen
bullet JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu)
bullet SOVON
bullet Vogelbescherming Nederland
bullet AVES
bullet BTO (British Trust for Ornithology)
bullet RSPB (Royal Society for the Protection of Birds)
bullet

Regionale natuurverenigingen

bullet Natuurpunt Westkust
bullet Forum Natuurpunt Westkust
bullet Natuurfonds Westland
bullet De Torenvalk
bullet Vogelwerkgroep Zuidwest Vlaanderen
bullet Mergus
bullet Natuurwerkgroep De Buizerd
bullet Vrienden van de Hoge Dijken
bullet Zuidwest Vlaamse Natuur- en Milieu koepel
bullet De Paddenpoel Vleteren
bullet GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste) 
bullet

 Regionale landschappen

bulletRegionaal landschap West-Vlaamse Heuvels
bulletRegionaal landschap Houtland
bulletRegionaal landschap Meetjesland
bulletRegionaal landschap Vlaamse Ardennen
bulletRegionaal landschap Noord-Hageland
bulletRegionaal landschap Haspengouw
bulletRegionaal landschap Zenne, Zuun en ZoniŽn
bulletRegionaal landschap Dijleland
bulletRegionaal landschap Kempen en Maasland
bullet Regionale landschappen
bullet

 Diverse
bullet

Zoeken naar geluiden op het internet

bullet

Webcam bij broedende vogels