Vogelopvangnetwerk Veurne
    2 kw 02 3 kw 02 4 kw 02 2002 1 kw 03 2 kw 03 3 kw 03 4 kw 03 2003 1 kw 04 2 kw 04 3 kw 04 4 kw 04 2004 1 kw 05 2 kw 05 3 kw 05 4 kw 05 2005 1 kw 06 2 kw 06 3 kw 06 4 kw 06 2006
Aantal oproepen 24 21 10 55 6 21 19 12 58 12 44 34 15 105 10 32 32 27 101 11 28 31   70
  Aantal doorverwijzingen 8 6 3 17   10 3 4 17 5 6 6 5 22 3 6 3 5 17 4 6 9 19
  Aantal adviezen/kleine interventies 3 5 1 9 2 6 6 6 20 6 28 14 9 57 4 13 13 9 39 5 13 8 26
  Aantal transfers 13 10 5 28 4 3 10 2 19 1 9 14 0 24 3 13 16 13 45 1 9 14 24
Aantal getransfereerde dieren 19 16 5 40 4 3 10 2 19 1 9 15 0 25 3 21 16 13 53 1 10 16 27
  aalscholver 1 1   0   0   0   0
  alk   1 1   0   0   0
  bergeend   1 1   0   0   0   0
  blauwe reiger     1 1 1 3   1 1 2 2 4 1 1 1 3
  boerenzwaluw   5 5   0   0   1 1   0
  boomvalk     1 1   0   0   0
  dodaars         0   2 2   0
  egel         0   1 3 4   0
  ekster 2 2   0   1 1 1 1   0
  fuut             0   1 1
  gierzwaluw   3 3   0   0   0   1 1
  goudplevier     1 1   0   0   0
  groene specht         0   1 1   1 1
  grote bonte specht   1 1   0   0   0   0
  houtduif   2 2   0   2 2   4 2 6   0
  houtsnip   1 1   0   0   0   0
  ijsvogel     1 1   1 1   0   0
  kauw     0   1 1   6 6   1 1
  kerkuil   1 1   0   0   0   0
  koekoek     0   1 1   0   0
  kokmeeuw 1 1   0   1 1   0   2 2
  konijn             0   3 3
  kievit     1 1   0   0   0
  kleine karekiet             0   1 1
  kleine mantelmeeuw 1 1   0   0   0   0
  kraai         0   1 1   2 2
  lijster     0   0   0   0
  mandarijneend         0   1 1   0
  mantelmeeuw             0   2 2
  merel 1 1 2   1 1   1 2 3   1 1   0
  parelduiker   1 1   0   0   0   0
  parkiet 1 1   0   0   0   0
  putter   1 1   0   0   0   0
  ransuil   2 1 3   1 1   1 3 4   0
  reisduif 1 1 2   1 1   0   1 1 1 3   1 1
  scholekster             0   1 1
  sperwer 1 1   1 1   1 1   0   2 2
  spreeuwen         0   7 1 8   0
  steenuil 2 1 3   0   1 2 3   1 1 1 3   1 1 2
  tjiftjaf     0   1 1   0   0
  torenvalk 6 1 7 1 1 2   2 3 5   2 1 3   1 1
  turkse tortel 1 1   1 1   1 1   1 1   0
  waterhoen     1 1   0   0   1 1
  wilde eend             0   1 1
  zanglijster   1 1   0   0   0   0
  zilvermeeuw     1 1   0   1 1   0
  zwart kraai 1 1   0   0   0   0
  zwarte roodstaart     0   1 1   0   0
  dwergvleermuis             1 1   1 1 2   1     1
revalidatiesucces                                          
  dood 3 11 3 17 1 4 1 6 1 3 3 7 2 4 5 7 18 1 7 8 16
  vrij (of in verzorging) 15 5 2 22 2 3 6 1 12 0 4 10 14 1 16 6 4 27   3 6 9
  geplaatst 1 1 0 0   0   1 2 3   0
  onbekend     1 1   2 2 4   0   2 2
  succespercentage 79 31 40 55 50% 100% 60% 50% 63% 0% 44% 67% _ 56% 33% 76% 38% 31% 51% 0% 30% 38% #DEEL/0! 33%